Phòng học
Giảng đường:
Tùy chọn:
OPT1
Ngày: Tuần:
Danh sách phòng học
PhòngTiết
1(7h00)2(8h00)3(9h00)4(10h00)5(11h00)6(12h30)7(13h30)8(14h30)9(15h30)10(16h30)11(17h30)12(18h15)13(19h10)14(19h55)
A124(T)
Số chỗ: 60
A126(T)
Số chỗ: 60
A127(T)
Số chỗ: 60
A129(T)
Số chỗ: 60
A134
Số chỗ: 48
thầy hồ phước tiến
A136
Số chỗ: 48
thầy LK hùng
A137
Số chỗ: 24
A138
Số chỗ: 24
Tiếng Nhật 1 17XJV
A141
Số chỗ: 48
thầy chính
A142
Số chỗ: 48
thầy NT hùng
A144
Số chỗ: 48
a lưu cao học
AVL(T)
Số chỗ: 60
(15.Nh17C) TH Cảm biến & KT đo
Huỳnh Bá Vang
(15.Nh18C) TH Cảm biến & KT đo
Huỳnh Bá Vang
B101
Số chỗ: 56
(17.Nh48A) Anh văn A2.2
Lê Thị Nhi
B102
Số chỗ: 56
(17.Nh17) Anh văn A2.1
Lê Thị Hải Yến
B105
Số chỗ: 56
cô hạnh khoa hóa
B106
Số chỗ: 56
PFIEV
B108
Số chỗ: 64
(17.Nh77) Anh văn A2.2
Nguyễn Đặng Uyên Phương
B109
Số chỗ: 64
(17.Nh83) Anh văn A2.1
Trần Thị Thùy Oanh
B201
Số chỗ: 56
(17.Nh11) Anh văn A2.2
Trương Thị Ánh Tuyết
B202
Số chỗ: 36
B204
Số chỗ: 56
(17.Nh75B) Anh văn A2.2
Trần Thị Hiền
(17.Nh02B) Anh văn A2.2
Trần Thị Hiền
B205
Số chỗ: 56
(14.Nh38) Anh văn CN ĐT
Tôn Nữ Xuân Phương
(14.Nh39A) Anh văn CN ĐT
Tôn Nữ Xuân Phương
B206
Số chỗ: 56
ch xd k35
B207
Số chỗ: 64
B208
Số chỗ: 64
B209
Số chỗ: 64
B301
Số chỗ: 80
B302
Số chỗ: 80
B303
Số chỗ: 56
B304
Số chỗ: 56
B305
Số chỗ: 56
C101(T)
Số chỗ: 60
C103(T)
Số chỗ: 30
C104(T)
Số chỗ: 50
C105(T)
Số chỗ: 60
C107(T)
Số chỗ: 30
C113
Số chỗ: 30
C114
Số chỗ: 70
C115(T)
Số chỗ: 30
C116(T)
Số chỗ: 30
C117
Số chỗ: 34
C118(T)
Số chỗ: 30
C120(T)
Số chỗ: 60
C121(T)
Số chỗ: 30
(xx.Nh92) ĐA Điện tử ứng dụng
Lê Hồng Nam
C121B(T)
Số chỗ: 30
C128(T)
Số chỗ: 60
(16.Nh11A) TH Lập trình hệ thống
Huỳnh Hữu Hưng
C201(T)
Số chỗ: 40
C202(T)
Số chỗ: 60
(15.Nh12B) TH Vi điều khiển
Ninh Khánh Duy
C204(T)
Số chỗ: 30
C205(T)
Số chỗ: 60
C206(T)
Số chỗ: 60
C209(T)
Số chỗ: 60
(15.Nh38B) TN Kỹ thuật siêu cao tần
Mạc Như Minh
C213(T)
Số chỗ: 40
C213B
Số chỗ: 24
C215
Số chỗ: 40
C217(T)
Số chỗ: 30
C219
Số chỗ: 70
() Thiết kế IC số
Nguyễn Văn Cường
C301
Số chỗ: 70
C302
Số chỗ: 70
C303
Số chỗ: 60
C304
Số chỗ: 60
D101(T)
Số chỗ: 60
D102(T)
Số chỗ: 60
D103(T)
Số chỗ: 60
D104(T)
Số chỗ: 60
D105(T)
Số chỗ: 60
D106(T)
Số chỗ: 60
D109(T)
Số chỗ: 60
(16.Nh50E) TN Hoá lý
Huỳnh Thị Thanh Thắng
D111(T)
Số chỗ: 60
D112(T)
Số chỗ: 60
(15.Nh52B) TN Quá trình & TB CN hoá học
Nguyễn Kim Sơn
D203(T)
Số chỗ: 60
D205(T)
Số chỗ: 60
D207(T)
Số chỗ: 60
D210(T)
Số chỗ: 60
E101
Số chỗ: 120
E102
Số chỗ: 120
E103
Số chỗ: 84
E104
Số chỗ: 120
E111(T)
Số chỗ: 72
E112
Số chỗ: 68
(15.Nh15) Chuyên đề 1
Phạm Minh Tuấn
(15.Nh15) Trí tuệ nhân tạo
Phạm Minh Tuấn
(16.Nh71) Cơ sở văn hóa
Lê Đức Luận
(16.Nh72) Cơ sở văn hóa
Lê Đức Luận
E201
Số chỗ: 120
E202
Số chỗ: 120
E203
Số chỗ: 84
E204
Số chỗ: 120
E205
Số chỗ: 64
(17.Nh16) Vật lý 1
Dụng Văn Lữ
E206
Số chỗ: 64
(17.Nh46) Đại số tuyến tính
Phạm Quý Mười
E207
Số chỗ: 64
(14.Nh15) An toàn thông tin mạng
Trần Phương Nam
E208
Số chỗ: 64
(xx.Nh92) Vật lý 2
Trần Bá Nam
E301A
Số chỗ: 60
(16.Nh42) LT Mạch điện tử
Nguyễn Quang Như Quỳnh
E301B
Số chỗ: 60
(16.Nh63) ĐLCM của ĐCSVN
Nguyễn Văn Hoàn
E302
Số chỗ: 64
(17.Nh71) Giải tích 2
Lê Hoàng Trí
E303
Số chỗ: 72
(17.Nh14) Đại số tuyến tính
Phan Quang Như Anh
E401
Số chỗ: 72
(17.Nh36) Nguyên lý 2(KTCT)
Nguyễn Lê Thu Hiền
E402
Số chỗ: 72
(17.Nh37) Vật lý 1
Nguyễn Văn Hiếu
E403
Số chỗ: 72
(17.Nh47) Nguyên lý 2(KTCT)
Nguyễn Thị Kiều Trinh
E404
Số chỗ: 72
(17.Nh72) LT Sáng tác KT
Lê Minh Sơn
F101
Số chỗ: 88
(17.Nh10) Giải tích 2
Nguyễn Viết Đức
(14.Nh79A) ĐA thông gió & xử lý khi thải
Nguyễn Đình Huấn - Bù
(17.Nh51) Anh văn A2.2
Lê Thị Nhi
(17.Nh27A) Anh văn A2.2
Lê Thị Nhi
F102
Số chỗ: 88
(17.Nh45) Nguyên lý 2(KTCT)
Trần Đình Mai
(14.Nh81) Kỹ thuật thông gió
Nguyễn Đình Huấn
F103
Số chỗ: 88
(17.Nh39) Nguyên lý 2(KTCT)
Đinh Văn An
(15.Nh22) Tuốc bin
Trần Thanh Sơn
F106
Số chỗ: 88
(17.Nh85) Vật lý 1
Nguyễn Văn Cường
(16.Nh75) Trắc địa
Lê Văn Định - Bù
F107
Số chỗ: 88
(15.Nh40) Tổ chức máy tính
Hồ Viết Việt
(14.Nh48) Toán chuyên ngành
Nguyễn Thị Lan
F108
Số chỗ: 88
(15.Nh29) Mạng điện
Trần Vinh Tịnh
(16.N12) PT và TK giải thuật
Phan Chí Tùng
F109
Số chỗ: 88
(17.Nh27) Nguyên lý 2(KTCT)
Lưu Hoàng Tuấn
Thầy Lê Dân (PFIEV)
F110
Số chỗ: 180
(14.Nh89(PF)) WEB ngữ nghĩa
Huỳnh Công Pháp
(14.Nh29B) ĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp
Trần Tấn Vinh
(14.Nh33) Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số
Nguyễn Lê Hòa
F201
Số chỗ: 88
F202
Số chỗ: 88
F203
Số chỗ: 88
(16.Nh22) Nguyên lý 2(KTCT)
Trịnh Thị Nhài
(17.Nh29) Anh văn A2.2
Võ Thị Thu Duyên
F206
Số chỗ: 88
(16.Nh60) Địa chất công trình
Nguyễn Thị Ngọc Yến - Bù
F207
Số chỗ: 88
(17.Nh60) Vẽ Kỹ thuật
Lê Văn Lược
(xx.Nh92) Điều khiển Hệ phi tuyến
Nguyễn Anh Duy
F208
Số chỗ: 88
(16.Nh50) Phương pháp tính
Phạm Thị Đoan Trinh
(xx.Nh92) Trường điện từ
Tăng Tấn Chiến
F209
Số chỗ: 88
(16.Nh10) Lập trình hệ thống
Huỳnh Hữu Hưng
(16.Nh11) Lập trình hệ thống
Huỳnh Hữu Hưng
(xx.Nh92) Kiến trúc 2
Đoàn Trần Hiệp
F210
Số chỗ: 180
(17.Nh64) Kỹ thuật điện
Dương Ngọc Thọ
F301
Số chỗ: 88
(17.Nh50) Giải tích 2
Hoàng Nhật Quy
ch xd k35
F302
Số chỗ: 88
(17.Nh20) Giải tích 2
Trần Chín
F303
Số chỗ: 88
(17.Nh38) Giải tích 2
Nguyễn Ngọc Siêng
F306
Số chỗ: 88
(xx.Nh92) Cơ học ứng dụng
Nguyễn Danh Tường
(14.Nh15) Thị giác máy tính
Huỳnh Hữu Hưng - Bù
F307
Số chỗ: 88
(17.Nh67) Nguyên lý 2(KTCT)
Trần Thị Thùy Trang
(16.Nh69) Vật liệu XD
Huỳnh Phương Nam - Bù
F308
Số chỗ: 88
(16.Nh79) Toán chuyên ngành (MT)
Lê Hải Trung
F309
Số chỗ: 88
(16.Nh60) Cơ học kết cấu 1
Lê Cao Tuấn
F310
Số chỗ: 180
(17.Nh69) Nguyên lý 2(KTCT)
Nguyễn Đức Tiến
F401
Số chỗ: 88
(17.Nh59) Xác suất thống kê
Nguyễn Thị Hải Yến
F402
Số chỗ: 88
(17.Nh33) Nguyên lý 2(KTCT)
Đào Thị Nhung
F403
Số chỗ: 88
(17.Nh81) Đại số
Nguyễn Thị Sinh
F404
Số chỗ: 56
(xx.Nh92) ĐA C.Nghệ CAD/CAM/CNC
Tào Quang Bảng
(17.Nh52) Giải tích 2
Trần Chín
F405
Số chỗ: 88
(17.Nh23) Vật lý 1
Trương Thành
F406
Số chỗ: 88
(17.Nh12) Phương pháp tính
Đỗ Thị Tuyết Hoa
F407
Số chỗ: 88
(17.Nh05) Vật lý 1
Nguyễn Thị Mỹ Đức
F408
Số chỗ: 88
(17.Nh57) Nguyên lý 2(KTCT)
Nguyễn Thị Thu Huyền
F409
Số chỗ: 180
(16.Nh69) Sức bền vật liệu
Nguyễn Thị Kim Loan
G101(T)
Số chỗ: 60
G102(T)
Số chỗ: 60
G104(T)
Số chỗ: 60
G105(T)
Số chỗ: 60
G106(T)
Số chỗ: 60
G201(T)
Số chỗ: 60
H101
Số chỗ: 72
H102
Số chỗ: 44
(14.Nh87) Cơ cấu chấp hành điện 1
Đoàn Quang Vinh
(14.Nh87) Cơ cấu chấp hành thông minh
Đoàn Quang Vinh
(17.Nh35) Giải tích 2
Lương Quốc Tuyển
H103
Số chỗ: 72
(16.Nh27) Mạch điện tử tương tự và số
Nguyễn Hoàng Mai
H104
Số chỗ: 72
(16.Nh77) Sức bền vật liệu
Thái Hoàng Phong
H105
Số chỗ: 72
(14.Nh22) Quản lý năng lượng
Trần Thanh Sơn
(14.Nh22) Tự động điều chỉnh QT nhiệt
Thái Ngọc Sơn
(xx.Nh92) Vẽ kỹ thuật cơ khí
Nguyễn Độ
H106
Số chỗ: 72
(14.Nh45) Bảo quản thực phẩm
Nguyễn Thị Trúc Loan - Bù
H107
Số chỗ: 72
(15.Nh83) Kinh tế XD
Huỳnh Thị Minh Trúc
H108
Số chỗ: 72
(15.Nh50) Hóa lý silicat 2
Phạm Cẩm Nam
H201
Số chỗ: 72
(15.Nh02) Máy công cụ
Bùi Trương Vỹ
H202
Số chỗ: 72
(15.Nh84) THƯD trong QLDA
Phạm Anh Đức
H203
Số chỗ: 72
(14.Nh22) Quản lý năng lượng
Trần Thanh Sơn - Bù
(15.Nh05) Kỹ thuật Vi điều khiển
Đặng Phước Vinh
H204
Số chỗ: 72
(15.Nh01) Toán chuyên ngành
Trần Minh Chính
H205
Số chỗ: 104
(17.Nh28) Vật lý 1
Hoàng Đình Triển
H206
Số chỗ: 104
(15.Nh46) Phân tích thực phẩm
Đặng Minh Nhật
H207
Số chỗ: 72
H208
Số chỗ: 72
(xx.Nh92) Cơ lý thuyết
Nguyễn Hữu Thành
H301
Số chỗ: 72
(xx.Nh92) Thông tin di động
Nguyễn Duy Nhật Viễn
H302
Số chỗ: 72
(16.Nh85A) Anh văn CN QLCN
Trương Quỳnh Châu
(16.Nh85A) Anh văn CN QLCN
Trương Quỳnh Châu - Bù
H303
Số chỗ: 72
(14.Nh67) Thông gió
Nguyễn Đình Huấn
H304
Số chỗ: 72
(15.Nh18) Toán chuyên ngành (CK)
Chử Văn Tiệp
H305
Số chỗ: 72
(15.Nh75) Cơ học kết cấu 2
Nguyễn Thạc Vũ - Bù
H306
Số chỗ: 72
(15.Nh12) ĐLCM của ĐCSVN
Ngô Văn Hà
H307
Số chỗ: 72
(15.Nh19) KC tính toán động cơ ĐT
Nguyễn Quang Trung
H308
Số chỗ: 72
(15.Nh89) TK vi mạch VLSI
Ninh Khánh Duy
(15.Nh89) ĐA CT dữ liệu và TT
Khoa CN Thông tin
H401
Số chỗ: 104
(14.Nh23) Nhà máy nhiệt điện
Trần Thanh Sơn
H402
Số chỗ: 104
(15.Nh15) Vi điều khiển
Ninh Khánh Duy - Bù
I101(T)
Số chỗ: 60
I102(T)
Số chỗ: 60
I103(T)
Số chỗ: 60
I104(T)
Số chỗ: 60
I106(T)
Số chỗ: 60
I202(T)
Số chỗ: 60
I301(T)
Số chỗ: 60
I303(T)
Số chỗ: 60
I305(T)
Số chỗ: 60
K101(T)
Số chỗ: 50
K103(T)
Số chỗ: 50
K104(T)
Số chỗ: 50
K105(T)
Số chỗ: 50
M101(T)
Số chỗ: 50
M102(T)
Số chỗ: 50
M104(T)
Số chỗ: 50
M201(T)
Số chỗ: 50
M202(T)
Số chỗ: 50
M204(T)
Số chỗ: 50
M205(T)
Số chỗ: 50
M206(T)
Số chỗ: 50
P1
Số chỗ: 40
P2
Số chỗ: 40
P213B
Số chỗ: 20
P3
Số chỗ: 40
P4
Số chỗ: 40
P5
Số chỗ: 40
P6
Số chỗ: 60
P7
Số chỗ: 60
PTN(T)
Số chỗ: 60
PTN khu D(T)
Số chỗ: 60
PTN khu K(T)
Số chỗ: 30
PV
Số chỗ: 60
Xưởng CK(T)
Số chỗ: 30
Xưởng ĐL(T)
Số chỗ: 60