Chào các anh chị sinh viên, cựu sinh viên về đăng ký dự Lễ trao bằng tốt nghiệp,

Từ cuối học kỳ 2 năm học 2014-2015, Nhà trường sử dụng hệ thống công cụ đánh giá trực tuyến http://daotao.dut.udn.vn/FB để:

-     Khảo sát ý kiến người học về lớp học phần;           

-     Khảo sát ý kiến người học về khóa học;

-     Khảo sát ý kiến người học về việc hỗ trợ học tập;

Nhà trường rất mong các anh chị sinh viên, cựu sinh viên tham gia công tác đánh giá, phản hồi các hoạt động của Nhà trường với tinh thần tự giác, khách quan để công tác đào tạo của Nhà trường ngày càng có chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Khi có góp ý về Hệ thống các công cụ đánh giá trực tuyến này, vui lòng gửi email đến: dbcl.dhbk@dut.udn.vn

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC