DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA TÀI KHOẢN WEBSITE:

TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVSố CMNDLớpLý do bị khóa tài khoản websiteTổng học phí trong kỳ còn nợ
110Nguyễn Văn Lĩnh10514309113419171380509D3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
109Lê Văn Lực10724109114719722528209SHChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
108Nguyễn Công Ry11131109114720561657609THXDChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
107Nguyễn Văn Hiền10116210112020571708010C1BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
106Trần Viết Hiền10116210112120554961510C1BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
105Vũ Đình Chương10215210110620162850610T2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
104Hoàng Viết Dũng10215310110919443786210T3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
103Dương Hữu Đức10215410111118395855710T4Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
102Trương Đình Phiên10215410113920568591610T4Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
101Trần Văn Thịnh10215410115520163533810T4Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
100Ngô Văn Dương10315110110919729831810C4AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
99Nguyễn Văn Việt10315110116418667558810C4AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
98Lê Văn Chung10516210110619729378210D2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
97Đỗ Công Quý10516210114920551610510D2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
96Nguyễn Trọng Nam10516310113718397629810D3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
95Huỳnh Kim Thông10516310116020567266810D3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
94Nguyễn Quốc Trung10716110115919169009410H2AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
93Nguyễn Công Toàn10916310117220559169310X3CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
92Nguyễn Quang Thạch11016310116919450187110X1CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
91Nguyễn Ngọc Diệu11024110110920561626610KT1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
90Nguyễn Văn Triều11821110117019729337010QLCNChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
89Thái Văn Thắng101110187 18721716111C1AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
88Đinh Quan Luyến101110374 20576551111CDT1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường.1 686 000
87Dương Quốc Hợp101110437 20573175911CDT2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
86Võ Huy Nhật104110192 19731851411NLChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
85Nguyễn Huy Vũ105110176 20162685611D1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
84Trương Ngọc Thắng105110336 20569800011D3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
83Hồ Quang Thân109110325 19176877911X3CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
82Nguyễn Quốc Việt109110342 20558129611X3CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 494 000
81Võ Vĩnh Kinh109110462 18400745511VLXDChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
80Hồ Sĩ Hiệp110110235 19731277611X1AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
79Nguyễn Viết Sơn117110133 15206869311QLMTChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
78Nguyễn Tiến Tuấn118110143 20163095511KX2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
77Hoàng Minh Đức118110161 18401546511QLCNChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
76Phan Minh Thông102120197 20172683512T3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
75Ngô Trung Nhựt103120083 20577052712C4AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
74Phạm Văn Linh103120144 20577389412C4BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
73Nguyễn Thái Duy103120189 20172681112KTTTChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
72Lê Văn Dũng103120190 18743742612KTTTChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
71Trần Ngọc Anh104120144 19457043712NLChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
70Quảng Vũ Dương105120356 21232830012TDHChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
69Lê Đình Toàn107120231 18745214612H5Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
68Đỗ Xuân Hòa111120074 19453167912X2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
67Trần Đặng Phi Long121120053 20168425812KTChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
66Lê Công Thành121120095 20169034712KTChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
65Trần Đức Văn121120127 19188462312KTChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
64Lê Đắc Hiếu101130098 19184148113C1BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
63Nguyễn Xuân Hồng104130027 24154336013N1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
62Dương Chí Bảo105130011 20589052013D1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
61Lương Hoàng Gia Khải109130187 23320256013X3CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 494 000
60Đinh Văn Thông110130904 18664129913X1_B2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
59Nguyễn Anh Hòa111130134 19456929613X2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
58Nguyễn Hữu Trung Hậu121130075 20588533213KT2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
57Nguyễn Viết Du101140134 20612073714CDT1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
56Nguyễn Đỗ Minh Quang101140213 20167444714C1AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
55Trần Phúc Toàn102140101 21271369114T2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
54Hoàng Duy Khánh102140130 22138517614T3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
53Đinh Tiến Vũ105140323 19461299614TDH1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
52Trần Quang Hòa105140417  14D2_B2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
51Nguyễn Xuân Chiểu106140072 18420782114DT2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
50Đặng Thái Hiền106140084 20155955014DT2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
49Phan Văn Thành107140150 18412988114H2BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
48Trần Nguyên Thanh Bình107140173 19211456714H5Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
47Trần Ngọc Cường107140176 19201963114H5Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
46Nguyễn Cửu Đại109140129 19211670514X3BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
45Nguyễn Đức Vương110140011 20550691014X1LTChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
44Phan Hữu Nhân110140057 20174632414X1AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
43Huỳnh Trung Nghĩa121140027 20151929214KT1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
42Đào Xuân Tuấn101150055 17479611415C1AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
41Nguyễn Văn Ý101150107 20602800315C1BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
40Phùng Trần Huy Cận101150108 20176156615C1CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
39Đỗ Trọng Cường101150111 20174570615C1CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
38Lê Thuận Phúc101150137 19459554215C1CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
37Lê Kim Quốc Cường102150151 20177663615T3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
36Võ Quốc Đạt102150154 18422607715T3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
35Nguyễn Ngọc Bảo103150024 19202005515C4AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
34Phan Công Đức103150111 20171893515C4BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
33Nguyễn Văn Lực103150134 18744557015C4BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
32Võ Doãn Cường103150235 19449283315C4AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
31Cao Minh Khanh104150028 20608440015N1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
30Nguyễn Hồng Quân104150124 18760502715N2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
29Nguyễn Xuân Thủy105150064 18423010615D1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
28Nguyễn Hồng Dương105150253 19457703715TDH1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
27Lê Tuấn Anh106150003 19189517515DT1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
26Nguyễn Nhật Tùng106150222 18763872815DT3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
25Nguyễn Duy Quân107150045 22558480415H1,4Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
24Nguyễn Thanh Sơn107150049 24168117815H1,4Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
23Lê Thị Thanh Lan107150151 19737777215H2BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
22Hoàng Tiến Đạt107150201 19199198415H5Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
21Nguyễn Văn Đạt107150284 19463211415SHChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
20Nguyễn Xuân Hy109150029 20585817315X3AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
19Hồ Thế Khởi109150031 18415783915X3AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
18Hồ Khắc Phong109150103 18429333515X3BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
17Lê Đăng Tài109150109 19462384415X3BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
16Phan Văn Trường109150120 20601678115X3BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
15Lê Công Nghĩa109150154 19198888915X3CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
14Nguyễn Lương Hoàng109150351  15VLXD_B2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
13Nguyễn Đăng Khoa110150047 21535905915X1AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
12Phạm Văn Thiện110150083 20617849415X1AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
11Cao Xuân Tới110150091 24535047815X1AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
10Trịnh Minh Anh Đức110150191 20610804715X1CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
9Thái Hoàng Minh110150305  15X1B_B2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
8Trương Viết Bình110150306  15X1B_B2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
7Huỳnh Đức Định110150307  15X1B_B2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
6Châu Trọng Hiếu110150308  15X1B_B2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
5Hồ Đăng San111150043 19198854415THXDChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
4Trần Văn Hải117150030 19199199115MTChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
3Đỗ Phan Nhật Trường117150079 20594876615MTChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
2Nguyễn Tuấn Bảo118150054 20176806115KX2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
1Nguyễn Văn Lộc121150108 20613816815KT2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường.