DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA TÀI KHOẢN WEBSITE:

  Sinh viên thuộc khoa:
TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVSố CMNDĐiện thoạiLớpLý do bị khóaNợ học phí kỳ nàyNợ các kỳ trướcĐang ngừng học?
428Nguyễn Thanh Xuân1021120711592052922510164984681307T2Không đóng học phí 2 310 500
427Nguyễn Văn Lĩnh105143091134191713805098948015309D3Không đóng học phí 8 792 000
426Lê Văn Lực1072410911471972252820169686360609SHKhông đóng học phí 6 512 000
425Nguyễn Ngọc Sơn1074310911381944339420169277610209CNVLKhông đóng học phí 2 470 000
424Nguyễn Dương Vĩnh Lộc111132091123241104503097879757409X2BKhông đóng học phí  355 000
423Cao Trần Anh Đức111311091111205453285090506528309THXDKhông đóng học phí3 300 000 
422Nguyễn Văn Hiền1011621011202057170800167862453910C1BKhông đóng học phí3 300 0006 896 000
421Lê Văn Điệp101163101110183976571098850303310C1CKhông đóng học phí  741 000
420Nguyễn Anh Ngọc102151101131187191334098599036310T1Không đóng học phí1 092 000 
419Nguyễn Văn An1021521011012017436560120277072610T2Không đóng học phí3 300 0002 960 000
418Dương Hữu Đức102154101111183958557097318013410T4Không đóng học phí 1 243 000
417Ngô Văn Dương103151101109197298318091887710210C4AKhông đóng học phí  888 000
416Mai Định104162101110191734579098404820210N2Không đóng học phí3 300 000 
415Huỳnh Kim Thông1051631011602056726680122841234810D3Không đóng học phí 2 960 000
414Trần Công Nhất1072611011402056669870169256205610SHKhông đóng học phí 2 470 000
413Nguyễn Sỹ Đức1077511011141838596450165903161910H5Không đóng học phí3 300 0003 180 000
412Đậu Trọng Quang109161101152241089144097568251410X3AKhông đóng học phí  
411Phạm Duy Hoàng110163101125205596007090196698310X1CKhông đóng học phí  296 000
410Nguyễn Quang Thạch1101631011691945018710120592724910X1CKhông đóng học phí 1 776 000
409Hồ Văn Mừng1102411011311917768250165504119210KT1Không đóng học phí3 300 0002 470 000
408Phạm Duy Nhựt1102411011362056154120167997031110KT1Không đóng học phí3 300 0002 470 000
407Phạm Phúc Thịnh110242101153205693716094130003910KT2Không đóng học phí 588 000 
406Võ Văn Cường111142101107205518306096344175310X2BKhông đóng học phí 409 000 
405Võ Hoàng Phi Hùng111142101126197305268098644756611X2BKhông đóng học phí 819 000 
404Trần Văn Hưng101110226 191778335098885911011C1AKhông đóng học phí 983 000 
403Đinh Quan Luyến101110374 205765511097211468011CDT1Không đóng học phí 1 065 000
402Nguyễn Thanh Nam102110142 2016750710122337061411T1Không đóng học phí1 428 000 
401Võ Văn Thanh102110164 1917912040165786870711T1Không đóng học phí  710 000
400Trần Văn Nam102110217 201655910093477304611T2Không đóng học phí3 300 000 
399Trần Văn Minh102110316 1918258510166278536911T4Không đóng học phí3 300 0003 556 000
398Mai Văn Toàn104110144 2413343970167427515511NKhông đóng học phí 1 065 000
397Trần Đình Vinh105110173 230905280098219352311D1Không đóng học phí4 283 000 
396Nguyễn Cao Kỳ105110211 1917583440165873656711D2Không đóng học phí3 300 0002 960 000
395Đoàn Xuân Lộc105110214 197272268096971540411D2Không đóng học phí  769 500
394Lê Quốc Phong105110227 2056968130169763454011D2Không đóng học phí3 300 0002 960 000
393Đặng Bửu Pháp105110321 2058061530165903224311D3Không đóng học phí 819 000 
392Lê Thanh Sơn105110330 2016696340165902964611D3Không đóng học phí3 300 0002 960 000
391Đoàn Ngọc Linh105110410 2016725690167716213511D2CLCKhông đóng học phí6 500 0002 470 000
390Trần Thư Văn106110279 1838812100165444501911DT3Không đóng học phí 1 236 000
389Nguyễn Quyết Đạt109110177 205685373098869390111X3BKhông đóng học phí 614 000 
388Nguyễn Quốc Việt109110342 205581296096765268011X3CKhông đóng học phí2 088 000 
387Lê Việt Anh109110439 1737275920165991197911VLXDKhông đóng học phí  494 000
386Phạm Quang Dũng110110096 201653304094496102911KTKhông đóng học phí  770 000
385Lê Minh Hiếu110110109 205538814090553998611KTKhông đóng học phí 546 000 
384Lê Văn Kiên110110130 1973192790168729762011KTKhông đóng học phí3 300 000 
383Vũ Duy Thành110110168 197318705099693238711KTKhông đóng học phí 2 470 000
382Hoàng Nguyễn Tuấn Anh110110311 201675961090539783511X1BKhông đóng học phí3 300 000 
381Nguyễn Hữu Phước110110473 1973125330164751857311X1CKhông đóng học phí4 119 000 
380Nguyễn Thanh Tuấn111110041 183704570091778793711THXDKhông đóng học phí  
379Võ Văn Thông117110135 205745757090572718611QLMTKhông đóng học phí 3 358 000
378Triệu Xuân Tiên118110061 205599157090565554311KX1Không đóng học phí4 283 000 
377Nguyễn Văn Quang118110187 1973183990165903197411QLCNKhông đóng học phí4 229 000 
376Nguyễn Thành Dương101120221 2128205240166678738312C1CKhông đóng học phí 4 675 500
375Nguyễn Thành Nhân102120106 2016383240511373413112T1Không đóng học phí 588 000 
374Trần Chí Thành102120153 2057285920169846479212T2Không đóng học phí3 300 0002 470 000
373Lê Thị Cẩm Tiên102120157 2057426920126285931412T2Không đóng học phí3 300 000 
372Trần Đức Hùng102120180 1973193740166725232012T3Không đóng học phí 655 000 
371Trần Văn Thường103120099 2058776300166334205012C4AKhông đóng học phí 819 000 
370Lê Tiến Anh103120113 1944921220166745588612C4BKhông đóng học phí1 606 000 
369Nguyễn Minh Tuấn103120179 1973366100168657513612C4BKhông đóng học phí2 915 000 
368Phạm Hướng103120197 191749541097279446312KTTTKhông đóng học phí4 485 000 
367Phạm Hậu104120049 2058587660122351290412N1Không đóng học phí 819 000 
366Hoàng Anh Quốc104120070 233193122098869284712N1Không đóng học phí 2 864 000
365Nguyễn Viết Bình104120092 201666308097645208112N2Không đóng học phí2 293 000 
364Lê Công Khánh Toàn104120132 205771822090515019412N2Không đóng học phí3 300 000 
363Nguyễn Phước Nam104120161 2058190860166496828912NLKhông đóng học phí5 598 000 
362Phan Hồng Việt104120182 2016004390121760850812NLKhông đóng học phí3 300 000 
361Đinh Văn Quyền105120277 1944982730167299476912D3Không đóng học phí 819 000 
360Nguyễn Đức Hoàng105120373 174780409097634142012TDHKhông đóng học phí2 163 000 
359Lê Trần Nghĩa106120122 2016539200168698245512DT3Không đóng học phí 655 000 
358Nguyễn Lê Vương106120151 2056969880164307891512DT3Không đóng học phí 1 331 000
357Lưu Đinh Hoàng Châu106120155 2058151410126298413812DT4Không đóng học phí  
356Trần Thị Thu Hà107120123 187448011098647037412H2Không đóng học phí3 300 0003 062 000
355Nguyễn Văn Công Thành107120225 1918085050121522738712H5Không đóng học phí  947 000
354Phạm Đức Thịnh109120125 1945352600165757643112VLXDKhông đóng học phí 819 000 
353Huỳnh Đức Diệp109120321 2056266730126844540712X3CKhông đóng học phí 1 775 000
352Lê Công Nghệ109120351 191815444097262414012X3CKhông đóng học phí 818 000 
351Ngô Đình An110120159 2736362640164306676112X1BKhông đóng học phí3 300 000 
350Trần Trung Hiếu110120275 184096648097254372312X1CKhông đóng học phí1 176 000 
349Trần Văn Trường110120342 1840543760164913461612X1CKhông đóng học phí 709 000 
348Phạm Anh Tuấn111120058 194563508098122388712THXDKhông đóng học phí 1 420 000
347Hồ Văn Nhật117120064 1918133260169773056412MTKhông đóng học phí3 275 000 
346Võ Chí Thành117120077 2016740550122895787312MTKhông đóng học phí3 549 000 
345Nguyễn Văn Duy Tùng117120166 201680759093479378712QLMTKhông đóng học phí 882 000 
344Nguyễn Ngọc Linh118120087 205703748090559394312KX2Không đóng học phí 2 764 000
343Nguyễn Phúc Hoà118120145 201702364092464410912QLCNKhông đóng học phí3 300 0002 470 000
342Huỳnh Phi Phụng118120172 2058771160168865182812QLCNKhông đóng học phí 1 926 000
341Lê Đức Thành118120181 2016957290128940779912QLCNKhông đóng học phí 2 130 000
340Nguyễn Văn Trường Sơn121120086 201693797090508306412KTKhông đóng học phí5 229 000 
339Nguyễn Nên101130039 241411790098701562113C1AKhông đóng học phí  
338Ngô Quốc Phong101130044 205822545096282835013C1AKhông đóng học phí 656 000 
337Trần Đình Quyết101130052 184123824098644286113C1AKhông đóng học phí  
336Trần Xuân Thống101130063 2057357410165469997313C1AKhông đóng học phí4 628 000 
335Hồ Sỹ Toàn101130066 1840626190165970262413C1AKhông đóng học phí  
334Đào Duy Phú101130119 2309945130166866299113C1BKhông đóng học phí  
333Hồ Xuân Thắng101130130 187364338096263409813C1BKhông đóng học phí  
332Lê Đức Tuấn101130146 201654266093589487613C1BKhông đóng học phí  
331Hoàng Khánh Bình101130152 201678379090509494713CDT1Không đóng học phí  X
330Phạm Đức Toàn101130222 201744096096378361213CDT2Không đóng học phí  
329Lê Văn Tịnh102130048 1840038530168869142813T1Không đóng học phí 1 826 000
328Hoàng Công Thịnh102130089 1918673020165891224713T2Không đóng học phí  
327Ngô Đức Nhân102130191 2016837410120567896913T4Không đóng học phí  
326Dương Minh Quang102130212 201698586090840453213TCLCKhông đóng học phí  
325Lê Ngọc Tân102130213 2057443470167994226313TCLCKhông đóng học phí5 536 0002 964 000
324Lê Thanh Hảo102130226 205749320090557356213T3Không đóng học phí  
323Nguyễn Phước Hiệp103130026 2057855430165947042913C4AKhông đóng học phí 656 000 
322Đỗ Bá Nhựt103130060 2058557480163270082013C4AKhông đóng học phí 3 161 000
321Nguyễn Văn Nam103130152 205934469090571546013C4BKhông đóng học phí6 206 000 
320Trần Đình Nhật103130217 1918630290121690940813KTTTKhông đóng học phí4 479 000 
319Hoàng Anh Triệu103130232 191848011093576828013KTTTKhông đóng học phí2 730 000 
318Nguyễn Du104130013 184201406097210807513N1Không đóng học phí  
317Tạ Chí Công104130079 1945274060167567598613NLKhông đóng học phí  
316Trần Văn Sang104130114 1973248200168515763013NLKhông đóng học phí1 636 000 
315Trần Viết Bửu105130012 191862526093539234713D1Không đóng học phí1 092 000 
314Trần Xuân Hào105130023 191825807090504546713D1Không đóng học phí 4 424 500
313Đặng Phước Nhớ105130047 2057190700169995341713D1Không đóng học phí  
312Nguyễn Thị Hà Khuê105130369 201676976090999282513ESKhông đóng học phí  X
311Nguyễn Văn Huy106130025 20595389201673696650213DT1Không đóng học phí 3 851 000
310Trần Quang Cao106130149 201738014090383192213DT3Không đóng học phí3 670 000 
309Trần Quang Hưng106130163 1918521530168663010013DT3Không đóng học phí5 241 000 
308Nguyễn Võ Hoài Anh107130057 2016681820121552950513H2AKhông đóng học phí  
307Nguyễn Hoàng Minh107130073 2016718090120344439513H2AKhông đóng học phí 3 753 000
306Nguyễn Thị Quỳnh Nhi107130112 191850055092733170513H2BKhông đóng học phí4 805 000 
305Trần Thành Công108130005 2058299980165833193513SKKhông đóng học phí 3 550 000
304Ngô Triều Vỹ109130047 2058150540122242827713VLXDKhông đóng học phí3 713 000 
303Nguyễn Thanh Hoàng109130064 1918138210164420122913X3AKhông đóng học phí  
302Nguyễn Ngọc Hùng109130065 1945388380166375457113X3AKhông đóng học phí  
301Đoàn Trần Tiến109130154 201733111090538889613X3BKhông đóng học phí3 877 000 
300Hoàng Nghĩa Anh109130169 1873203060166466880213X3CKhông đóng học phí 4 050 000
299Nguyễn Sỹ Dinh109130176 2016889810121574250713X3CKhông đóng học phí  
298Lê Văn Bôn110130080 191764112097809556213X1BKhông đóng học phí2 732 000 
297Ngô Xị110130138 1918465070166424677813X1BKhông đóng học phí2 184 000 
296Nguyễn Phùng Cường110130149 174674255096898532913X1CKhông đóng học phí  
295Đinh Văn Thông110130904 1866412990168398070313X1_B2Không đóng học phí 8 792 000
294Hồ Hoàng Bách111130004 2332452390168705200813THXD1Không đóng học phí3 113 000 
293Trần Đức Phương111130033 191857097097603120113THXD1Không đóng học phí  
292Nguyễn Viết Tú111130053 1918532750169210350913THXD1Không đóng học phí  
291Nguyễn Duy Chinh111130124 187491235097282662113X2Không đóng học phí3 113 000 
290Đồng Xuân Quý111130155 2414926430168546931713X2Không đóng học phí3 701 000 
289Hồ Hồng Nguyên117130033 201727119090645757213MTKhông đóng học phí  
288Lê Xuân Nhân117130035 197276691096473443213MTKhông đóng học phí  
287Phan Thị Thảo117130133 1842215520164712727713QLMTKhông đóng học phí  
286Hiền Chúc118130005 2055633080166242981713KX1Không đóng học phí 819 000 
285Đặng Thanh Hồng118130082 212763925097859310213KX2Không đóng học phí  
284Huỳnh Thu Hiền118130145 205896248096841602013QLCNKhông đóng học phí  
283Hồ Bảo Ngọc118130176 187489055097207504613QLCNKhông đóng học phí  
282Phan Đăng Quốc118130184 205785608098379438713QLCNKhông đóng học phí2 684 000 
281Trần Quang Hải121130011 1945510570165843233313KT1Không đóng học phí 656 000 
280Nguyễn Đình Tuấn121130056 2057976370122343132913KT1Không đóng học phí  
279Trần Thanh Hiếu121130078 201710595090567540413KT2Không đóng học phí 656 000 
278Phạm Thanh Loan121130087 201714665097846848113KT2Không đóng học phí  
277Nguyễn Hoàng Rin121130101 2058721170168323702813KT2Không đóng học phí 656 000 
276Nguyễn Hữu Đạt101140014 2017452210121460065014C1AKhông đóng học phí2 075 000 
275Lê Văn Tài101140054 1874517910168875993914C1AKhông đóng học phí  
274Nguyễn Khánh101140145 191879154097991875814CDT1Không đóng học phí3 987 000 
273Nguyễn Văn Nở101140195 205987460096461813714CDT2Không đóng học phí 2 238 000
272Nguyễn Xuân Huân101140229  096597534614C1VAKhông đóng học phí 5 755 000
271Nguyễn Phước Nhật Bình102140009 1921141190169805481414T1Không đóng học phí  
270Lê Vĩnh Định102140065 197339874096355754914T2Không đóng học phí 4 395 000
269Nguyễn Văn Hoàng102140126 192019581093512171514T3Không đóng học phí 4 001 000
268Nguyễn Đình Vũ102140232 2057984950120352248614TCLC2Không đóng học phí9 883 00022 056 000
267Lê Văn Hoành103140090 184228536096730202314C4BKhông đóng học phí  
266Đậu Anh Phương104140041 187376645097409302014N1Không đóng học phí3 829 000 
265Nguyễn Thiên Chí105140016 241595933096774795914D1Không đóng học phí2 512 000 
264Nguyễn Văn Đại105140172 1875314120163422469914D3Không đóng học phí  
263Lê Trọng Hoàng105140187 1973368650163402466114D3Không đóng học phí  
262Hoàng Công Huy105140192 191890144096614525714D3Không đóng học phí  
261Thái Hoàng Thịnh105140222 201709483093557137814D3Không đóng học phí  
260Nguyễn Hữu Danh105140385 201744570096681320814TDHCLCKhông đóng học phí10 704 0009 720 000
259Nguyễn Cao Kỳ105140397 2017446380122354462614TDHCLCKhông đóng học phí10 704 00010 784 000
258Nguyễn Nhật Thái105140407 174654628096245953714TDHCLCKhông đóng học phí10 704 00019 215 000
257Trương Văn Sang106140042 205863452096654995214DT1Không đóng học phí 2 717 000
256Nguyễn Như Trưởng106140059 205483297096213273314DT1Không đóng học phí  
255Võ Tấn Anh106140069 212794864096229618514DT2Không đóng học phí  
254Huỳnh Tăng Nhật Nguyên106140098 1918214710126845923414DT2Không đóng học phí1 814 000 
253Đỗ Thị Ngọc Ánh107140057 2057496350125712799914H2AKhông đóng học phí1 638 000 
252Lê Hữu Phú107140205 201738721090551247514H5Không đóng học phí2 520 000 
251Dương Đình Quyết107140212 2057910480169242655614H5Không đóng học phí7 816 000 
250Hoàng Phi Long108140021 2857001190121550759714SKKhông đóng học phí 2 130 000
249Huỳnh Thanh Việt108140036 206200533091831785314SKKhông đóng học phí 394 000 
248Đặng Phước Đức109140059 191988702098430500514X3AKhông đóng học phí 3 787 000
247Phạm Duy Khoa109140076 2062600540126374689414X3AKhông đóng học phí  
246Trần Dũ Linh109140154 206121063097510304414X3BKhông đóng học phí 4 297 000
245Trần Minh Phong109140166 2058383530168591617414X3BKhông đóng học phí  
244Nguyễn Đức Vương110140011 205506910090641071114X1LTKhông đóng học phí3 300 0005 920 000
243Đặng Tiểu Hiển110140012 1917622810166535551114X1LTKhông đóng học phí  
242Phan Hoàng Minh Huy110140018 205457098016614X1LTKhông đóng học phí  
241Nguyễn Công Phú110140019 1917730580163404121214X1LTKhông đóng học phí  
240Hoàng Quí110140064 1920975980121962672714X1CKhông đóng học phí  X
239Trần Hoàng Vũ110140094 205924642093486607714X1AKhông đóng học phí 3 457 000
238Huỳnh Bá Phúc110140130 201688003090646970514X1CKhông đóng học phí  X
237Phạm Xuân Thắng110140139 194582780096708161314X1BKhông đóng học phí 3 457 000
236Lê Hoàng Kim110140183 1918543000168655343714X1CKhông đóng học phí  X
235Đặng Hoàng Sơn110140200 1918903000167673599614X1CKhông đóng học phí  X
234Lê Văn Trí110140216 2016664850120526765014X1CKhông đóng học phí  X
233Nguyễn Quốc Tuấn110140221 2017270810127444719614X1CKhông đóng học phí4 120 000 
232Lê Minh Hoàng111140082 1973400430163331196814X2AKhông đóng học phí 4 741 000
231Đoàn Thị Trang111140110 2058858940166534410214X2AKhông đóng học phí 4 100 000
230Nguyễn Anh Tuấn111140116 2312040040169630370814X2AKhông đóng học phí 3 902 000
229Nguyễn Văn Trung117140067  093874189514MTKhông đóng học phí 1 420 000
228Nguyễn Đức Chí117140076 201668364090578181414QLMTKhông đóng học phí  
227Võ Đức Trọng117140123 194598290097785930314QLMTKhông đóng học phí  X
226Lê Trung Hiếu117140134 205748487090657950114MTKhông đóng học phí  
225Bùi Thị Thiên Ngân118140032 201672516090528774514KX1Không đóng học phí  X
224Nguyễn Thị Phương Linh121140022 201714752090568519614KT1Không đóng học phí  
223Lâm Thành Nhân121140030 2331841510167632263214KT1Không đóng học phí1 610 000 
222Võ Va Phương121140038 221398355091897545714KT1Không đóng học phí  
221Lê Cảnh Lộc121140091 1973488240164401853614KT2Không đóng học phí1 638 000 
220Nguyễn Chánh Lãm123140008 201719432094371630214ECEKhông đóng học phí  X
219Nguyễn Khoa Lân123140009 201666776090519099614ECEKhông đóng học phí  X
218Trần Phước Lộc123140010 201697120093487883514ECEKhông đóng học phí  X
217Nguyễn Đức Nguyên123140015 2016706330122240252614ECEKhông đóng học phí  X
216Trịnh Công Phan123140019 231026992096286953014ECEKhông đóng học phí  X
215Phạm Nhật Tiến123140035 2017103410128233135014ECEKhông đóng học phí  X
214Võ Văn Long101150030 2060810720169585146815C1AKhông đóng học phí4 743 000 
213Lục Văn Chiến101150061 187509309097911074315C1BKhông đóng học phí  
212Đỗ Văn Pháp101150087 2060692900163883388615C1BKhông đóng học phí  
211Nguyễn Văn Thành101150097 1945650820165372372415C1BKhông đóng học phí3 713 000 
210Nguyễn Thanh Tùng101150196 1973774010166942625615CDT1Không đóng học phí  
209Lê Công Chinh101150200 191994570098840493015CDT2Không đóng học phí  
208Nguyễn Hồng Sơn102150015  090601694315TLTKhông đóng học phí  
207Phạm Minh Chương102150022 231178614097348702215T1Không đóng học phí  
206Phan Văn Cường102150024 2128298740165434120015T1Không đóng học phí  
205Hồ Khắc Nam Phúc102150059 1918808250122454600115T1Không đóng học phí  
204Nguyễn Đình Phước102150061 2063120830164821198915T1Không đóng học phí2 047 500 
203Bùi Văn Hậu102150095 2059592080168655310215T2Không đóng học phí  
202Trần Công Khoa102150173 201761567090571218715T3Không đóng học phí  
201Hồ Ngọc Luyến102150178 206032669096450790715T3Không đóng học phí  
200Nguyễn Hữu Quốc Cường102150216 2059480740121226025015TCLC1Không đóng học phí  
199Đặng Thanh Sơn102150241 194584501091456265715TCLC1Không đóng học phí  
198Hoàng Trọng Tâm102150245 1920488810166945005915TCLC1Không đóng học phí  
197Nguyễn Đức Thanh Hải102150270 2017660710128208175415TCLC2Không đóng học phí  
196Hoàng Xuân Khải102150276 2016973870511360717715TCLC2Không đóng học phí  
195Hồ Lê Minh102150282 2214421320167281158715TCLC2Không đóng học phí  
194Phan Công Minh102150283 201714592090565735115TCLC2Không đóng học phí  
193Trần Thiện Phát102150288 2059800940166672883815TCLC2Không đóng học phí  
192Võ Tuấn Anh103150022 241592666091334564715C4AKhông đóng học phí6 142 000 
191Nguyễn Thanh Quang103150067 2309936930167889693515C4AKhông đóng học phí  
190Nguyễn Văn Quốc103150069  0166713053815C4AKhông đóng học phí1 911 000 
189Lê Văn Đức103150110 1842304060167545832415C4BKhông đóng học phí3 493 000 
188Võ Tấn Kiệt103150130 1921238910120237053415C4BKhông đóng học phí  
187Trương Vũ103150178 2059530040166400781515C4BKhông đóng học phí 3 639 000
186Hà Lê Thanh Trường103150226 212577902098803395715KTTTKhông đóng học phí6 742 000 
185Lê Minh Tuấn103150227 1843123290164868713615KTTTKhông đóng học phí  
184Đinh Như Vĩ103150258  0164257355515C4VAKhông đóng học phí  
183Trần Văn Đường104150015 1875915370165514122215N1Không đóng học phí 3 550 000
182Trần Thư Hùng104150023 1842532610162899384415N1Không đóng học phí 4 594 000
181Phạm Quốc Khánh104150029 194588374098764131315N1Không đóng học phí  
180Nguyễn Văn Hướng104150099 2060869710167292960615N2Không đóng học phí  
179Nguyễn Văn Tâm104150132 2062605420169862262115N2Không đóng học phí3 755 000 
178Huỳnh Đức Trí105150006  0166496766215DLTKhông đóng học phí 656 000 
177Bùi Xuân Hoàng105150090 2128314260169359245615D2Không đóng học phí 2 865 000
176Nguyễn Tôn Cao Nguyên105150104 2310711960123984953315D2Không đóng học phí 1 775 000
175Hoàng Quốc Anh105150182 191891257097789147815DCLCKhông đóng học phí  
174Hồ Quốc Phát105150214 201742593093548706315DCLCKhông đóng học phí  
173Lê Công Bằng105150231 1876484130169383789715TDH1Không đóng học phí  
172Đặng Văn Bảo105150232 187466954098192579215TDH1Không đóng học phí3 549 000 
171Võ Hồng Sơn105150293 1843097330168759268915TDH1Không đóng học phí6 006 000 
170Nguyễn Tiến Thiện Tuấn105150306 184293014097870679115TDH1Không đóng học phí  
169Nguyễn Công Hồ Vỹ105150310 201745635096951857715TDH1Không đóng học phí  
168Lê Đức Huy105150325 191895250096329607415TDHCLCKhông đóng học phí  X
167Trần Gia Khang105150331 2255827360120814130715TDHCLCKhông đóng học phí  
166Ngô Đoàn Thuận Phong105150341 2017538780124684989815TDHCLCKhông đóng học phí  
165Bạch Thanh Thiên105150345 2125726150168888377915TDHCLCKhông đóng học phí  
164Huỳnh Công Hải106150016 201783495093548883615DT1Không đóng học phí 2 519 000
163Hồ Ngọc Huân106150022 2310677060162935057515DT1Không đóng học phí  X
162Nguyễn Quốc Hưng106150024 1973339110164619538615DT1Không đóng học phí 4 213 000
161Trần Quang Hưng106150025 1918933610126960482715DT1Không đóng học phí  X
160Nguyễn Duy Minh Hải106150095 1918984630122226857415DT2Không đóng học phí3 892 000 
159Nguyễn Thị Hường106150104 2061319400126680487415DT2Không đóng học phí  
158Võ Đức Tiến Huy106150107 1918963080128227903615DT2Không đóng học phí 1 926 000
157Nguyễn Trần Thanh Nhân106150121 2062635260167525089715DT2Không đóng học phí4 205 000 
156Nguyễn Đức Quân106150127 191962051098662598715DT2Không đóng học phí4 260 000 
155Trần Nhật Thuyên106150142 1918933770122828289615DT2Không đóng học phí 2 173 000
154Hồ Xuân Hương106150176 194615409091818959015DT3Không đóng học phí3 702 000 
153Nguyễn Sỹ Anh Tuấn106150220 187662143098996341415DT3Không đóng học phí  
152Tạ Quang Vũ106150225 206029424096817021715DT3Không đóng học phí2 835 000 
151Mai Phước Lân107150026 2060700510122226106415H1,4Không đóng học phí 4 791 000
150Nguyễn Thị Song Mơ107150094 1920208350163569942915H2AKhông đóng học phí2 457 000 
149Võ Hồng Sơn107150246 206160991098224810415H5Không đóng học phí4 806 000 
148Nguyễn Thị Thảo Thuận107150256 2214385300166922474015H5Không đóng học phí  X
147Thái Kiều Thanh Tú107150268 2154189850164755617215H5Không đóng học phí 5 236 000
146Lê Văn Lâm107150301 1945880550169560617915SHKhông đóng học phí4 041 000 
145Vũ Thị Hải Yến108150058 201713393098177489715SKKhông đóng học phí  
144Nguyễn Văn Sỹ109150054 2060473310120279454215X3AKhông đóng học phí  
143Phạm Quốc Tuấn109150068 1946204490120705634215X3AKhông đóng học phí  
142Nguyễn Văn Kết109150090 205979538090570156615X3BKhông đóng học phí 6 527 000
141Trần Đình Tuấn Kiệt109150092 1919909520126844580915X3BKhông đóng học phí 546 000 
140Nguyễn Văn Trung109150119 192124362090647516115X3BKhông đóng học phí 2 922 000
139Võ Đình Danh109150132 2059680830162704044615X3CKhông đóng học phí1 638 000 
138Trương Công Thanh Đạt109150133 206202312093512394215X3CKhông đóng học phí2 294 000 
137Phạm Phú Duẩn109150134 2058958580162623016715X3CKhông đóng học phí  
136Đặng Minh Khôi109150146 206204898094146180215X3CKhông đóng học phí 2 271 000
135Nguyễn Trường Lộc109150149 1875299710164949180115X3CKhông đóng học phí2 021 000 
134Nguyễn Văn Mạnh109150152 184315775096351515715X3CKhông đóng học phí4 259 000 
133Trần Đình Trình109150173 184194866096123824115X3CKhông đóng học phí 1 598 000
132Nguyễn Đình Trung Anh109150183 2058969650162637364515X3CLCKhông đóng học phí  
131Tưởng Thế Anh109150184 201722050096694074115X3CLCKhông đóng học phí  
130Nguyễn Minh Hải109150189 2061189320166562542615X3CLCKhông đóng học phí  
129Trần Phan Huy109150194 2017832070128352450515X3CLCKhông đóng học phí  
128Lê Anh Khôi109150196 2154837470164495261515X3CLCKhông đóng học phí  
127Nguyễn Duy Luận109150199 205869246096921274615X3CLCKhông đóng học phí  
126Bùi Đức Phương Nam109150200 201777198093251268715X3CLCKhông đóng học phí 588 000 
125Phan Duy Pháp109150204 201748675090565624115X3CLCKhông đóng học phí  
124Trần Minh Quân109150208 197380418094925779415X3CLCKhông đóng học phí  
123Nguyễn Ngọc Quý109150210 241546874097248406315X3CLCKhông đóng học phí  
122Đinh Quang Sáng109150211 1946381640168735055115X3CLCKhông đóng học phí  
121Hoàng Minh Sửu109150214 194633516094663789115X3CLCKhông đóng học phí  
120Võ Thanh Tùng109150223 2017100370126538483415X3CLCKhông đóng học phí  
119Đậu Văn Ý109150227 184276505094753792715X3CLCKhông đóng học phí  
118Nguyễn Văn Cường109150234 205838022096939402215VLXDKhông đóng học phí4 067 000 
117Phạm Văn Nhãn109150260 1946236570167253435515VLXDKhông đóng học phí 4 544 000
116Nguyễn Hoàng Vinh109150311 201734112093577595215X3CLCKhông đóng học phí  
115Lê Hữu Hoàng110150037 184207333098791923015X1AKhông đóng học phí  
114Tơ Ngôl Thắm110150076  096321876415X1AKhông đóng học phí4 696 000 
113Nguyễn Việt Thắng110150077 192096227097809870215X1AKhông đóng học phí2 457 000 
112Bùi Xuân Tiến110150088 1920519350122757737115X1AKhông đóng học phí 2 272 000
111Hồ Ngọc Ba110150103 1918542240167565405715X1BKhông đóng học phí4 205 000 
110Nguyễn Huy110150204 1919891490165785760415X1CKhông đóng học phí 4 297 000
109Lê Văn Thường110150245 1974112910164703582415X1CKhông đóng học phí2 373 000 
108Huỳnh Phúc Tài111150044 2453379980120238916815THXDKhông đóng học phí3 877 000 
107Phạm Gia Thiều111150048 2060694600164794903815THXDKhông đóng học phí  
106Võ Công Ty111150062 215395845096132109515THXDKhông đóng học phí2 621 000 
105Nguyễn Bá Lĩnh117150045 1973536360165934521915MTKhông đóng học phí4 041 000 
104Võ Huỳnh Trọng Nghĩa117150051 206104168096428557315MTKhông đóng học phí  X
103Nguyễn Bùi Thùy Thương117150070 2017138700121682436315MTKhông đóng học phí  X
102Lê Thị Lệ117150104 2058876050162638744115QLMTKhông đóng học phí 4 594 000
101Lại Văn Mỹ118150028 2063148840164509515315KX1Không đóng học phí  
100Nguyễn Quỳnh Diệp118150108 1842587190168571003815QLCNKhông đóng học phí  
99Nguyễn Mậu Duy Lam121150029 201759263096937442015KT1Không đóng học phí3 986 000 
98Nguyễn Phan Duy Thuận121150065 201746593090501461715KT1Không đóng học phí  
97Đinh Thị Hoàng Nguyên121150116 206144427090561330415KT2Không đóng học phí  X
96Trần Thị Trúc Quỳnh121150127 2059692370167262549515KT2Không đóng học phí 2 130 000
95Đỗ Hồng Sơn121150128 2416210220164369376415KT2Không đóng học phí 4 075 500
94Nguyễn Đoan Trang121150141 2017483870122408357215KT2Không đóng học phí3 822 000 
93Hà Minh Trung121150142 2061382330126679671715KT2Không đóng học phí  
92Nguyễn Đăng Bảo123150007 201756263093508897215ECE1Không đóng học phí  
91Nguyễn Hữu Hồng Nguyên123150026 201698910 15ECE1Không đóng học phí  
90Đinh Quỳnh Như123150028 201713959097854505915ECE1Không đóng học phí  
89Huỳnh Nhật Huy123150062 201719482098992172715ECE2Không đóng học phí  X
88Phạm Anh Kiệt123150066 2017532870120814769915ECE2Không đóng học phí  
87Phan Văn Hậu123150104 201751776090539627215ESKhông đóng học phí  
86Trương Gia Khánh123150113 201771284 15ESKhông đóng học phí  
85Nguyễn Anh Tú123150131 201739336 15ESKhông đóng học phí  
84Lê Phước Tuyên101160069 20167182090563798716C1AKhông đóng học phí3 938 000 
83Lê Đăng Việt101160073 187749067165392158216C1AKhông đóng học phí4 515 000 
82Trần Văn Long101160101 23109449497782274416C1BKhông đóng học phí  
81Nguyễn Lâm Hải101160133 24526705297436901616CDT1Không đóng học phí4 802 000 
80Mai Xuân Mẫn101160143 20178324196346171316CDT1Không đóng học phí  X
79Phan Minh Nhật101160149 201757769090502290516CDT1Không đóng học phí  X
78Lê Thị Thu Hiền102160028 205382675090592922116TLTKhông đóng học phí  X
77Đoàn Quốc Toản102160269 184344279098385269316TCLC3Không đóng học phí  
76Hồ Hoàng Minh Trí102160309  093581779116T_B2Không đóng học phí  
75Nguyễn Văn Vấn102160310  090559955416T_B2Không đóng học phí  
74Nguyễn Vũ Thành Trung102160311  0121355351516T_B2Không đóng học phí  
73Trần Quốc Đạt103160026 2416393020168226141616C4AKhông đóng học phí4 210 000 
72Trần Thanh Nhàn103160054 206120958166925070816C4AKhông đóng học phí3 486 000 
71Nguyễn Khắc Huỳnh Khang103160104 20626066197128349316C4BKhông đóng học phí  
70Lê Quang Lượng103160113 1973569670169670636316C4BKhông đóng học phí  
69Trần Khương Danh103160150 20177372090543867616KTTTKhông đóng học phí3 675 000 
68Thiều Tịnh Đạt105160011 184348080169519751116D1Không đóng học phí  
67Trần Văn Tiến105160047 1877198190163789868616D1Không đóng học phí  
66Huỳnh Đức Hòa105160125 20624114496469132016DCLC1Không đóng học phí  
65Phạm Thái Hùng105160129 187606512096825993916DCLC1Không đóng học phí  
64Trần Hữu Thắng105160141 194649910096332701616DCLC1Không đóng học phí  
63Lê Kim Quốc Cường105160221 20174526294922879616TDHCLC1Không đóng học phí  
62Hồ Văn Khang105160238 24171239697603678216TDHCLC1Không đóng học phí  
61Phạm Mạnh Thắng105160255 20621743493240434016TDHCLC1Không đóng học phí  
60Nguyễn Thế Xuân Thước105160257 20175985990351517516TDHCLC1Không đóng học phí  
59Nguyễn Lương Toàn105160258 19190285394452140816TDHCLC1Không đóng học phí  
58Huỳnh Đắc Vinh105160262 201756879164719192516TDHCLC1Không đóng học phí  
57Nguyễn Nho Minh Hiếu106160024 2017956130122581103516DT1Không đóng học phí  
56Trần Đức Linh106160034 18776065598796768316DT1Không đóng học phí  X
55Huỳnh Công Nhạc106160038 206067241166785389516DT1Không đóng học phí  
54Võ Minh Quang106160096 233230080165779964616DT2Không đóng học phí3 724 000 
53Lê Văn An106160112 201767686126210315116DTCLC1Không đóng học phí  
52Lê Xuân Vũ106160142 201745486093199578216DTCLC1Không đóng học phí  
51Nguyễn Pha Phin107160050 19209860498329070516H14Không đóng học phí  
50Trần Thị Minh Tâm107160130 201788142097291086716H2Không đóng học phí  
49Phan Mỹ Duyên107160153 191902342122791434116H5CLC1Không đóng học phí  X
48Lê Nguyễn Hoàng Long107160168 206266686128348998916H5CLC1Không đóng học phí  X
47Nguyễn Tư Nghĩa107160175 1945864250168318373716H5CLC1Không đóng học phí  
46Nguyễn Nam Nhật107160177 201756087163557657716H5CLC1Không đóng học phí  
45Huỳnh Phạm Công Thành107160186 2017716720120596731116H5CLC1Không đóng học phí  
44Trần Thái Phiên107160226 20593587096365579016SHKhông đóng học phí5 194 000 
43Đào Tố Uyên107160240 191914390123305028516SHKhông đóng học phí  
42Lê Thị Mỹ Hằng107160252 24152974998173334316H2CLCKhông đóng học phí  
41Lương Hữu Giang108160011 212462396167455064516SKKhông đóng học phí  
40Nguyễn Trần Hiếu108160014 212796236168857752816SKKhông đóng học phí 882 000 
39Lê Đức Hùng108160018 187643264097409920616SKKhông đóng học phí  
38Nguyễn Phạm Đình Sơn109160022   16X3_B2Không đóng học phí 2 470 000
37Huỳnh Quốc Bảo109160023 206068025169441313916VLXDKhông đóng học phí  
36Nguyễn Trung Đông109160089 184349827094109506516X3AKhông đóng học phí  
35Lê Đức Đạt109160154 19459548794576842716X3BKhông đóng học phí  
34Trần Văn Thọ109160199 187639500097567845016X3BKhông đóng học phí  
33Đỗ Quang Duy109160216 201759317128407842916X3CLCKhông đóng học phí  
32Phạm Đăng An Sơn109160233 2062675990165567862616X3CLCKhông đóng học phí  
31Lê Thanh Vũ109160246 206184903167853082816X3CLCKhông đóng học phí  
30Phạm Xuân Phong110160247 206195467162666514416X1CKhông đóng học phí3 724 000 
29Nguyễn Việt Hoàng111160025 19737040094625435616THXDKhông đóng học phí4 487 000 
28Nguyễn Song Toàn111160055 2017532750126854587116THXDKhông đóng học phí  
27Đinh Nhật Linh111160093 44097000008163920830716X2Không đóng học phí  
26Nguyễn Văn Nhiều111160100 205994212096981914516X2Không đóng học phí3 185 000 
25Nguyễn Văn Tư111160118 206244060121940647016X2Không đóng học phí  
24Trần Tiến Việt111160121 1921207480120448465316X2Không đóng học phí  
23Phan Việt Anh Dũng117160014 194627779163331530916MTKhông đóng học phí3 675 000 
22Nguyễn Văn Hiếu117160020 206035088168704382716MTKhông đóng học phí3 843 000 
21Tô Hoàng Vũ117160083 20594309193576160616MTKhông đóng học phí1 470 000 
20Liên Văn Vương117160138 2062075870165562736516QLMTKhông đóng học phí  X
19Đào Thị Thùy Trang118160052 201745580093587059316KX2Không đóng học phí4 361 000 
18Nguyễn Văn Tiến118160109 187437729168947166416KX2Không đóng học phí2 205 000 
17Nguyễn Văn Mừng118160141 21545739596395220516QLCNKhông đóng học phí  
16Văn Thị Lệ Chi121160002 197412674168824587616KTCLC1Không đóng học phí  X
15Hồ Trung Hiếu121160011 206284363093549306616KTCLC1Không đóng học phí  
14Tôn Thất Nhật Huy121160017 19190209893470502016KTCLC1Không đóng học phí  
13Lê Hồng Phúc121160032 201795596128907985616KTCLC1Không đóng học phí  
12Lê Ngọc Tân121160037 194643266162927854316KTCLC1Không đóng học phí  
11Trần Tình Thương121160040 2415677470165773452316KTCLC1Không đóng học phí  
10Nguyễn Quang Trung121160044 2017847750128266679616KTCLC1Không đóng học phí  X
9Mai Văn Truyền121160045 19735693096256448316KTCLC1Không đóng học phí  
8Lê Phước Mỹ121160074 206088915091200485916KTCLC2Không đóng học phí  
7Nguyễn Thành Đạt122160004 206318242164486496416PFIEV-N1Không đóng học phí  X
6Nguyễn Văn Hà122160010 1843289820166456121216PFIEV-N1Không đóng học phí  
5Lê Quang Phú122160027 201750482128747157116PFIEV1Không đóng học phí  
4Đặng Quang Thông123160034 20178987193243549316ECE1Không đóng học phí  X
3Nguyễn Hữu Quang123160064 201752876093481308116ESKhông đóng học phí  
2Trần Đình Nhân102170314   17T_B2Không đóng học phí3 812 000 
1Hồ Xuân Vinh109170131   17X3_B2Không đóng học phí4 388 000