DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA TÀI KHOẢN WEBSITE:

  Sinh viên thuộc khoa:
TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVSố CMNDĐiện thoạiLớpLý do bị khóaNợ học phí kỳ nàyNợ các kỳ trướcĐang ngừng học?
530Nguyễn Thanh Xuân1021120711592052922510164984681307T2Không đóng học phí 2 310 500
529Lê Văn Điệp101163101110183976571098850303310C1CKhông đóng học phí  741 000
528Nguyễn Anh Ngọc102151101131187191334098599036310T1Không đóng học phí  
527Phạm Duy Hoàng110163101125205596007090196698310X1CKhông đóng học phí  296 000
526Nguyễn Quang Thạch1101631011691945018710120592724910X1CKhông đóng học phí 1 776 000
525Phạm Duy Nhựt1102411011362056154120167997031110KT1Không đóng học phí3 300 0005 770 000
524Võ Quang Ngọc101110172 205772987090597970911C1AKhông đóng học phí1 230 000 
523Trần Văn Hưng101110226 191778335098885911011C1AKhông đóng học phí4 530 000 
522Trần Văn Nam102110217 201655910093477304611T2Không đóng học phí 3 300 000
521Võ Bình Yên102110258 2016624360122241833811T4Không đóng học phí3 300 000 
520Trần Văn Minh102110316 1918258510166278536911T4Không đóng học phí3 300 0006 856 000
519Nguyễn Ngọc Tú102110335 187115494099402989311T4Không đóng học phí3 300 000 
518Nguyễn Khắc Nhật103110145 184069641097577657511C4AKhông đóng học phí1 230 000 
517Hồ Văn Bảy104110066 191800046090926483311NKhông đóng học phí 941 000 
516Ksor Yu105110180 230853706090561889411D1Không đóng học phí 588 000 
515Dương Văn Cường109110263 1840742350167760690211X3CKhông đóng học phí3 300 000 
514Trần Minh Khoa109110289 183994695097428737211X3CKhông đóng học phí3 300 0003 300 000
513Phạm Quang Dũng110110096 201653304094496102911KTKhông đóng học phí  770 000
512Lê Minh Hiếu110110109 205538814090553998611KTKhông đóng học phí  546 000
511Nguyễn Duy Lộc110110249 184026911096885409211X1AKhông đóng học phí3 710 000 
510Hoàng Nguyễn Tuấn Anh110110311 201675961090539783511X1BKhông đóng học phí3 300 0003 300 000
509Nguyễn Hữu Phước110110473 1973125330164751857311X1CKhông đóng học phí3 628 000 
508Võ Văn Thông117110135 205745757090572718611QLMTKhông đóng học phí 3 358 000
507Nguyễn Hữu Huynh101120116 187255008096286743612C1AKhông đóng học phí 820 000 
506Cao Quốc Bảo101120159 1918134790120614601112C1BKhông đóng học phí2 083 000 
505Nguyễn Xuân Thanh101120200 2055938240163666072112C1BKhông đóng học phí1 092 000 
504Nguyễn Văn Hoàng101120345 191794974098740457612CDT2Không đóng học phí 820 000 
503Lưu Đinh Hải Châu102120089 2058151190120407928512T1Không đóng học phí 655 000 
502Lê Minh102120104 2016863120120614604612T1Không đóng học phí3 300 000 
501Trần Chí Thành102120153 2057285920169846479212T2Không đóng học phí3 300 0005 770 000
500Lê Thị Cẩm Tiên102120157 2057426920126285931412T2Không đóng học phí3 300 0003 300 000
499Nguyễn Quang Thịnh102120195 1920190060120610893512T3Không đóng học phí3 300 000 
498Nguyễn Ngọc Tuấn103120106 1918512550164206077012C4AKhông đóng học phí 655 000 
497Phạm Hậu104120049 2058587660122351290412N1Không đóng học phí4 901 000 
496Nguyễn Viết Bình104120092 201666308097645208112N2Không đóng học phí 2 293 000
495Lê Công Khánh Toàn104120132 205771822090515019412N2Không đóng học phí3 300 0003 300 000
494Phan Hồng Việt104120182 2016004390121760850812NLKhông đóng học phí  
493Nguyễn Đức Hoàng105120373 174780409097634142012TDHKhông đóng học phí 2 163 000
492Lê Trần Nghĩa106120122 2016539200168698245512DT3Không đóng học phí  655 000
491Nguyễn Lê Vương106120151 2056969880164307891512DT3Không đóng học phí 1 331 000
490Lưu Đinh Hoàng Châu106120155 2058151410126298413812DT4Không đóng học phí  
489Lê Đăng Hường106120166 187243373097885862012DT4Không đóng học phí3 300 000 
488Trần Văn Lành106120177 201726812090654500812DT4Không đóng học phí3 300 000 
487Trần Thị Thu Hà107120123 187448011098647037412H2Không đóng học phí3 300 0006 362 000
486Nguyễn Xuân Thành107120161 1918214500122751388112H2Không đóng học phí3 300 000 
485Trịnh Đăng Khoa109120100 173381727098596896012VLXDKhông đóng học phí 820 000 
484Lê Công Nghệ109120351 191815444097262414012X3CKhông đóng học phí4 284 000 
483Trần Duy Nhật Quang109120363 1916588940169319097012X3CKhông đóng học phí2 411 000 
482Nguyễn Công Quý109120366 1918085470120614616812X3CKhông đóng học phí3 300 000 
481Phạm Văn An110120063 194480712094430978112X1AKhông đóng học phí3 710 000 
480Ngô Đình An110120159 2736362640164306676112X1BKhông đóng học phí3 300 000 
479Vũ Văn Điệp110120267 187431501098304201912X1CKhông đóng học phí 588 0005 593 000
478Phan Nhật Trung111120057 191798580093511441812THXDKhông đóng học phí4 610 000 
477Phạm Anh Tuấn111120058 194563508098122388712THXDKhông đóng học phí 1 420 000
476Nguyễn Phúc Hoà118120145 201702364092464410912QLCNKhông đóng học phí3 300 0005 770 000
475Huỳnh Phi Phụng118120172 2058771160168865182812QLCNKhông đóng học phí 1 926 000
474Bùi Viết Thành118120179 2058572240120614545912QLCNKhông đóng học phí1 558 000 
473Nguyễn Văn Trường Sơn121120086 201693797090508306412KTKhông đóng học phí 5 229 000
472Ngô Quốc Phong101130044 205822545096282835013C1AKhông đóng học phí2 050 000 
471Lê Ngọc Bảo Quốc101130050 184184923097651591313C1AKhông đóng học phí2 453 000 
470Lê Xuân Hoàng101130101 184127855098608887113C1BKhông đóng học phí 655 000 
469Trịnh Xuân Thành101130132 1749003360168823269813C1BKhông đóng học phí 820 000 
468Hoàng Khánh Bình101130152 201678379090509494713CDT1Không đóng học phí  
467Phạm Đức Toàn101130222 201744096096378361213CDT2Không đóng học phí  
466Nguyễn Đình Chung101139004  097334580713C1VAKhông đóng học phí5 532 00022 358 000
465Nguyễn Văn Chư101139005  097754933413C1VAKhông đóng học phí5 697 00015 096 000
464Thái Văn Đạt101139006  098791326513C1VAKhông đóng học phí6 339 00028 137 000
463Trần Huy Đắc101139007  097688298113C1VAKhông đóng học phí3 545 00014 337 000
462Lê Phúc Hoàng101139011 184221596096954868513C1VAKhông đóng học phí1 653 00013 714 000
461Nguyễn Trần Vũ Hoàng101139012  098595787613C1VAKhông đóng học phí7 512 00025 647 000
460Võ Viết Hoàng101139013  097924309513C1VAKhông đóng học phí4 200 0006 901 000
459Trần Quốc Khánh101139016  098927614813C1VAKhông đóng học phí3 275 00018 052 000
458Nguyễn Hữu Nam101139017  097219217213C1VAKhông đóng học phí4 028 00026 827 500
457Đinh Viết Quang101139019  098273029013C1VAKhông đóng học phí1 243 00022 597 000
456Trần Đăng Quân101139020  098546733013C1VAKhông đóng học phí4 983 00024 476 500
455Nguyễn Văn Thành101139026  097965310013C1VAKhông đóng học phí5 273 00025 819 000
454Phan Thanh Toàn101139028  098418469313C1VAKhông đóng học phí2 636 00014 695 000
453Nguyễn Đăng Tú101139029  098842264913C1VAKhông đóng học phí 588 00014 040 000
452Trần Anh Tuấn101139030 1842161400166303594613C1VAKhông đóng học phí3 545 0008 190 000
451Đặng Hữu Tuyên101139032  096308087713C1VAKhông đóng học phí3 533 0008 026 000
450Hoàng Công Thịnh102130089 1918673020165891224713T2Không đóng học phí  
449Bùi Nam Giang102130154 2057106420169714011713T4Không đóng học phí 820 000 
448Nguyễn Đình Tiến102130181 1918624000121358127813T4Không đóng học phí1 640 000 
447Bùi Minh Nhật102130209 201704331093521878813TCLCKhông đóng học phí3 300 0008 684 000
446Dương Minh Quang102130212 201698586090840453213TCLCKhông đóng học phí  
445Lê Ngọc Tân102130213 2057443470167994226313TCLCKhông đóng học phí2 295 0008 500 000
444Trần Văn Trí102130222 2058273060122352944113TCLCKhông đóng học phí5 300 000 
443Nguyễn Văn Nam103130152 205934469090571546013C4BKhông đóng học phí3 300 0006 206 000
442Hoàng Hữu Thuận104130121 191850036096477744813NLKhông đóng học phí1 230 000 
441Nguyễn Ngọc Quỳnh105130053 2016742260122483777213D1Không đóng học phí3 369 000 
440Nguyễn Thị Hà Khuê105130369 201676976090999282513ESKhông đóng học phí  X
439Lê Văn Giáp105130928  0165964115913D1VAKhông đóng học phí2 881 000 
438Trần Quốc Hùng105130933 1842135730163432487213D1VAKhông đóng học phí4 530 00025 155 000
437Nguyễn Đăng Khánh105130934 184196168098161564513D1VAKhông đóng học phí6 551 00028 852 000
436Nguyễn Xuân Khánh105130935  096576098413D1VAKhông đóng học phí1 898 00023 617 000
435Nguyễn Đăng Linh105130936 1841629390168756564113D1VAKhông đóng học phí3 300 00029 662 000
434Trần Đức Mại105130938 1841222090163637934513D1VAKhông đóng học phí6 009 00023 166 000
433Nguyễn Huy Phương105130944  098872498813D1VAKhông đóng học phí3 955 000 
432Nguyễn Đình Sắc105130945  094697078413D1VAKhông đóng học phí4 283 000 
431Nguyễn Văn Tâm105130947 1841288900165649858613D1VAKhông đóng học phí3 300 000
430Lê Công Thế105130949  097462483413D1VAKhông đóng học phí4 427 000 
429Nguyễn Văn Trung105130951 18399745001667272714313D1VAKhông đóng học phí3 300 000 
428Phạm Anh Tuấn105130953 184072770098774194813D1VAKhông đóng học phí4 833 00033 953 000
427Nguyễn Trung Đán106130152 205964895096768449613DT3Không đóng học phí 410 000 
426Trần Quang Hưng106130163 1918521530168663010013DT3Không đóng học phí 5 241 000
425Nguyễn Tấn Quyn106130189 2017105580121366574513DT3Không đóng học phí3 074 000 
424Phan Hồng Trung106130203 205869384098691263413DT3Không đóng học phí2 050 000 
423Nguyễn Võ Hoài Anh107130057 2016681820121552950513H2AKhông đóng học phí  
422Nguyễn Ngọc Hùng109130065 1945388380166375457113X3AKhông đóng học phí  
421Đoàn Trần Tiến109130154 201733111090538889613X3BKhông đóng học phí 3 877 000
420Lương Hoàng Gia Khải109130187 2332025600169868298913X3CKhông đóng học phí8 690 0007 988 000
419Ngô Đức Phúc109130201 191840614098660433713X3CKhông đóng học phí2 849 000 
418Phan Thị Thanh Trà110130064 205892966090530728413X1AKhông đóng học phí4 434 000 
417Lê Văn Bôn110130080 191764112097809556213X1BKhông đóng học phí2 049 000 
416Ngô Xị110130138 1918465070166424677813X1BKhông đóng học phí 2 184 000
415Hồ Hoàng Bách111130004 2332452390168705200813THXD1Không đóng học phí3 300 000 
414Dương Quang Tiến111130106 191868462090542312113THXD2Không đóng học phí3 045 000 
413Nguyễn Văn Truyền111130110 205864687098347865513THXD2Không đóng học phí4 592 000 
412Đặng Công Việt111130116 201724643090558138113THXD2Không đóng học phí 410 000 
411Trần Thắng Ý111130121 197316289096588749913THXD2Không đóng học phí 820 000 
410Nguyễn Duy Chinh111130124 187491235097282662113X2Không đóng học phí1 640 000 
409Đồng Xuân Quý111130155 2414926430168546931713X2Không đóng học phí5 973 000 
408Phan Thị Thảo117130133 1842215520164712727713QLMTKhông đóng học phí  
407Huỳnh Thu Hiền118130145 205896248096841602013QLCNKhông đóng học phí  
406Hồ Bảo Ngọc118130176 187489055097207504613QLCNKhông đóng học phí  
405Nguyễn Đình Nam121130029 201723247093519650113KT1Không đóng học phí3 955 000 
404Nguyễn Đình Tuấn121130056 2057976370122343132913KT1Không đóng học phí  
403Nguyễn Khánh101140145 191879154097991875814CDT1Không đóng học phí 3 987 000
402Nguyễn Quốc Khoa101140187 2017349810122339936914CDT2Không đóng học phí 655 000 
401Lê Anh Học101140225  096609035714C1VAKhông đóng học phí4 291 00012 893 000
400Cao Xuân Huy101140232 1874341350165600410614C1VAKhông đóng học phí5 415 0009 840 000
399Đinh Văn Pháp101140243  096577619614C1VAKhông đóng học phí6 235 000 
398Lê Hồng Quân101140246  0168773515514C1VAKhông đóng học phí5 415 00013 856 000
397Nguyễn Võ Đăng102140012 1973035020167424350714T1Không đóng học phí1 747 000 
396Trần Đình Hoàng102140022 194533591096462656814T1Không đóng học phí5 351 000 
395Lương Hữu Anh102140170  097930016014TCLC1Không đóng học phí10 270 000 
394Nguyễn Nam Khánh102140183 201745432093249140514TCLC1Không đóng học phí7 098 000 
393Đoàn Nghệ Thuật102140194 205885485096404117514TCLC1Không đóng học phí10 124 000 
392Hoàng Minh Toàn102140196 2017461690127398765214TCLC1Không đóng học phí7 098 000 
391Hồ Nguyễn Trúc Vy102140201 2059531230121683935414TCLC1Không đóng học phí 820 000 
390Nguyễn Trọng Hiếu102140207 201695083090516944814TCLC2Không đóng học phí7 098 0003 276 000
389Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh102140212 201746395096845753214TCLC2Không đóng học phí 820 000 
388Trần Hữu Tuấn102140231 1876193290169937765514TCLC2Không đóng học phí12 669 000 
387Nguyễn Đình Vũ102140232 2057984950120352248614TCLC2Không đóng học phí11 093 00031 939 000
386Huỳnh Nhật Hòa103140023 2122795120163837182014C4AKhông đóng học phí3 549 000 
385Giang Văn Bảo103140069 1946024980166547802314C4BKhông đóng học phí4 641 000 
384Hoàng Thanh Bình103140071 2452861660163898083314THACOKhông đóng học phí6 006 000 
383Phạm Trung Kiên103140094 187491334097525357814C4BKhông đóng học phí3 931 000 
382Hoàng Anh Tuấn103140129 194533596091947746914C4BKhông đóng học phí4 587 000 
381Đậu Anh Phương104140041 187376645097409302014N1Không đóng học phí 3 829 000
380Nguyễn Văn Cường104140134 1875163040169490404414NLKhông đóng học phí4 721 000 
379Võ Quốc Khang105140124 205953412096882007914D2Không đóng học phí6 483 000 
378Lê Trọng Hoàng105140187 1973368650163402466114D3Không đóng học phí  
377Hoàng Công Huy105140192 191890144096614525714D3Không đóng học phí  
376Thái Hoàng Thịnh105140222 201709483093557137814D3Không đóng học phí  
375Ngô Thái Hòa105140244 241549771093553761214DCLCKhông đóng học phí7 316 000 
374Trịnh Công Anh105140274 184189032098306582314TDH1Không đóng học phí3 931 000 
373Huỳnh Tấn Thuận105140367 206044555093376888914TDH2Không đóng học phí3 658 000 
372Nguyễn Hữu Danh105140385 201744570096681320814TDHCLCKhông đóng học phí8 408 00020 424 000
371Nguyễn Cao Kỳ105140397 2017446380122354462614TDHCLCKhông đóng học phí8 408 00021 488 000
370Đặng Đình Sáng105140404 2310398950162959938914TDHCLCKhông đóng học phí9 228 000 
369Hoàng Hữu Tài105140405 2017065830122750148314TDHCLCKhông đóng học phí12 475 5005 930 000
368Lê Thị Thảo Nguyên106140031 206197618091904397614DT1Không đóng học phí3 579 000 
367Nguyễn Như Trưởng106140059 205483297096213273314DT1Không đóng học phí  
366Võ Tấn Anh106140069 212794864096229618514DT2Không đóng học phí  
365Huỳnh Tăng Nhật Nguyên106140098 1918214710126845923414DT2Không đóng học phí1 230 000 
364Đỗ Thị Ngọc Ánh107140057 2057496350125712799914H2AKhông đóng học phí6 200 000 
363Lê Hữu Phú107140205 201738721090551247514H5Không đóng học phí 2 520 000
362Dương Đình Quyết107140212 2057910480169242655614H5Không đóng học phí3 301 000 
361Đỗ Xuân Thắng107140221 1872193490164656338414H5Không đóng học phí1 529 000 
360Trần Như Huân109140071 1918803860169524507014X3AKhông đóng học phí3 822 000 
359Lê Thanh Quốc Tiến109140108 1973741150163556793414X3AKhông đóng học phí3 822 000 
358Nguyễn Lê Nhật Minh109140159 2058060080164425693014X3BKhông đóng học phí3 822 000 
357Lê Tấn Đoàn Viên109140195 2058709200166888311014X3BKhông đóng học phí4 214 000 
356Nguyễn Đức Lập109140233 194497011098591005314X3CKhông đóng học phí3 864 000 
355Đặng Tiểu Hiển110140012 1917622810166535551114X1LTKhông đóng học phí  
354Phan Hoàng Minh Huy110140018 205457098016614X1LTKhông đóng học phí  
353Hoàng Thế A110140020 197355627096251820514X1AKhông đóng học phí4 088 000 
352Hoàng Quí110140064 1920975980121962672714X1CKhông đóng học phí  X
351Trần Văn Diệu110140102 2017098570126967769614X1BKhông đóng học phí2 184 000 
350Huỳnh Bá Phúc110140130 201688003090646970514X1CKhông đóng học phí  X
349Lê Hoàng Kim110140183 1918543000168655343714X1CKhông đóng học phí  X
348Đặng Hoàng Sơn110140200 1918903000167673599614X1CKhông đóng học phí  X
347Lê Văn Trí110140216 2016664850120526765014X1CKhông đóng học phí  X
346Võ Đức Trọng117140123 194598290097785930314QLMTKhông đóng học phí  X
345Lê Trung Hiếu117140134 205748487090657950114MTKhông đóng học phí  
344Bùi Thị Thiên Ngân118140032 201672516090528774514KX1Không đóng học phí  
343Nguyễn Thị Thu Thúy118140063 2058906240169567430914KX1Không đóng học phí4 269 000 
342Võ Va Phương121140038 221398355091897545714KT1Không đóng học phí  
341Nguyễn Văn Đức121140077 2058550530121608545414KT2Không đóng học phí1 911 000 
340Lê Cảnh Lộc121140091 1973488240164401853614KT2Không đóng học phí 1 638 000
339Nguyễn Chánh Lãm123140008 201719432094371630214ECEKhông đóng học phí  X
338Nguyễn Khoa Lân123140009 201666776090519099614ECEKhông đóng học phí  X
337Trần Phước Lộc123140010 201697120093487883514ECEKhông đóng học phí  X
336Nguyễn Đức Nguyên123140015 2016706330122240252614ECEKhông đóng học phí  X
335Trịnh Công Phan123140019 231026992096286953014ECEKhông đóng học phí  X
334Phạm Nhật Tiến123140035 2017103410128233135014ECEKhông đóng học phí  X
333Đỗ Văn Pháp101150087 2060692900163883388615C1BKhông đóng học phí  
332Lê Thành Hưng101150168 2124866440167841632215CDT1Không đóng học phí3 986 000 
331Nguyễn Thanh Tùng101150196 1973774010166942625615CDT1Không đóng học phí  
330Trần Đức Mạnh101150259  097687670015C1VAKhông đóng học phí3 822 0006 262 000
329Trần Ngọc Tuấn101150270  16889689515C1VAKhông đóng học phí 273 0005 256 000
328Nguyễn Tiến Vui101150272  096591190015C1VAKhông đóng học phí 819 0006 875 000
327Nguyễn Hữu Quốc Cường102150216 2059480740121226025015TCLC1Không đóng học phí1 470 000 
326Võ Xuân Hùng102150225 201776336093507187615TCLC1Không đóng học phí  
325Đặng Thanh Sơn102150241 194584501091456265715TCLC1Không đóng học phí  
324Hoàng Trọng Tâm102150245 1920488810166945005915TCLC1Không đóng học phí  
323Nguyễn Đức Thanh Hải102150270 2017660710128208175415TCLC2Không đóng học phí  
322Đặng Thị Hiệp Hậu102150271 2061317690121334509315TCLC2Không đóng học phí 410 000 
321Hoàng Xuân Khải102150276 2016973870511360717715TCLC2Không đóng học phí  
320Nguyễn Đức Vinh102150303 2017668260128707304615TCLC2Không đóng học phí 655 000 
319Võ Tuấn Anh103150022 241592666091334564715C4AKhông đóng học phí 6 142 000
318Nguyễn Văn Khuê103150051 184240112098766519815C4AKhông đóng học phí2 730 000 
317Nguyễn Trường Vĩnh103150097 2415643290168415983515C4AKhông đóng học phí2 100 000 
316Võ Tấn Kiệt103150130 1921238910120237053415C4BKhông đóng học phí  
315Nguyễn Thành Nghĩa103150139 241723469098170879415C4BKhông đóng học phí3 731 000 
314Trần Văn Vinh103150175 1973447260163497321015C4BKhông đóng học phí3 992 000 
313Hoàng Đăng Nhật103150203 1874069080166509127915KTTTKhông đóng học phí 655 000 
312Phan Ngọc Ba103150236  0162796868315C4VAKhông đóng học phí4 553 000 
311Trần Quốc Duy103150238  0169330710715C4VAKhông đóng học phí 273 0003 549 000
310Nguyễn Công Hàm103150243  094131715815C4VAKhông đóng học phí4 907 0006 166 000
309Trần Quốc Lập103150246  097923447815C4VAKhông đóng học phí4 586 0003 986 000
308Lê Văn Sum103150252  0167844209415C4VAKhông đóng học phí4 361 0006 792 000
307Hồ Hải Tư103150256  0125895153315C4VAKhông đóng học phí4 907 000 
306Phạm Quốc Khánh104150029 194588374098764131315N1Không đóng học phí  
305Trần Thế Huy105150033 2017613120122944039915D1Không đóng học phí4 423 000 
304Puih Thinh105150062  0166524619315D1Không đóng học phí4 969 000 
303Ngô Văn Hoàng105150091 201732500090568402715D2Không đóng học phí1 693 000 
302Lý Quảng Huỳnh105150094 1973538460167629270015D2Không đóng học phí2 457 000 
301Trương Thanh Công105150134 205969434096246288115D3Không đóng học phí2 457 000 
300Phú Trọng Đạt105150138 264464205097704840815D3Không đóng học phí5 851 000 
299Nguyễn Ngọc Sỹ105150167 206047881089997779715D3Không đóng học phí4 969 000 
298Nguyễn Văn Nghĩa105150210 201773124096685174115DCLCKhông đóng học phí  
297Hồ Quốc Phát105150214 201742593093548706315DCLCKhông đóng học phí  
296Đặng Văn Bảo105150232 187466954098192579215TDH1Không đóng học phí 3 549 000
295Trần Văn Hiệp105150257 192052907096275586915TDH1Không đóng học phí3 822 000 
294Lê Văn Hòa105150258 2060477890164279700215TDH1Không đóng học phí6 115 000 
293Nguyễn Tiến Thiện Tuấn105150306 184293014097870679115TDH1Không đóng học phí  
292Nguyễn Công Hồ Vỹ105150310 201745635096951857715TDH1Không đóng học phí  
291Lê Đức Huy105150325 191895250096329607415TDHCLCKhông đóng học phí  X
290Trần Nguyễn Hoàng Lâm105150333 201698574091130626615TDHCLCKhông đóng học phí  
289Hoàng Giang Nam105150337 1919601140167376710815TDHCLCKhông đóng học phí  
288Ngô Đoàn Thuận Phong105150341 2017538780124684989815TDHCLCKhông đóng học phí  
287Bạch Thanh Thiên105150345 2125726150168888377915TDHCLCKhông đóng học phí  
286Đặng Văn Phúc105150388 2017529290126405675315TDH1Không đóng học phí4 750 000 
285Hồ Ngọc Huân106150022 2310677060162935057515DT1Không đóng học phí  X
284Trần Quang Hưng106150025 1918933610126960482715DT1Không đóng học phí  X
283Trần Mạnh Tuấn106150076 187598841098573009515DT1Không đóng học phí3 990 000 
282Nguyễn Duy Minh Hải106150095 1918984630122226857415DT2Không đóng học phí 3 892 000
281Đặng Thị Kim Chi106150158 206263171093844559715DT3Không đóng học phí 874 000 
280Hồ Xuân Hương106150176 194615409091818959015DT3Không đóng học phí 3 702 000
279Nguyễn Quang Chức107150199 1920192940164998649115H5Không đóng học phí4 478 000 
278Võ Hồng Sơn107150246 206160991098224810415H5Không đóng học phí 4 806 000
277Nguyễn Thị Thảo Thuận107150256 2214385300166922474015H5Không đóng học phí  X
276Nguyễn Hoàng Phúc108150033 206120739096995112515SKKhông đóng học phí2 646 000 
275Hồ Đoàn Phước108150034 241614377096754951715SKKhông đóng học phí2 125 000 
274Mai Phúc Thạnh108150041 2059815030164467847615SKKhông đóng học phí 882 000 
273Nguyễn Ngọc Tuấn109150067 2416236870168637501015X3AKhông đóng học phí4 036 000 
272Trần Quốc Dũng109150082 197316592097997923415X3BKhông đóng học phí3 100 000 
271Phạm Long Nhật109150101 184293278096297031215X3BKhông đóng học phí1 645 000 
270Tống Văn Thắng109150112 1748229960166610130615X3BKhông đóng học phí1 526 000 
269Trương Công Thanh Đạt109150133 206202312093512394215X3CKhông đóng học phí 2 294 000
268Nguyễn Trường Lộc109150149 1875299710164949180115X3CKhông đóng học phí 2 021 000
267Trần Quang Nhật109150156 191894964093470844015X3CKhông đóng học phí3 303 000 
266Đỗ Văn Toàn109150172 194545447096353272315X3CKhông đóng học phí3 877 000 
265Đặng Quốc Cường109150186 201709781094483172115X3CLCKhông đóng học phí  
264Nguyễn Minh Hải109150189 2061189320166562542615X3CLCKhông đóng học phí  
263Nguyễn Xuân Hiếu109150191 1973813850168828264215X3CLCKhông đóng học phí  
262Nguyễn Đức Lộc109150198 191896647094623120815X3CLCKhông đóng học phí  
261Bùi Đức Phương Nam109150200 201777198093251268715X3CLCKhông đóng học phí  
260Phan Duy Pháp109150204 201748675090565624115X3CLCKhông đóng học phí  
259Trần Tấn Phát109150205 192048111093535110515X3CLCKhông đóng học phí  
258Đinh Quang Sáng109150211 1946381640168735055115X3CLCKhông đóng học phí  
257Lê Đức Thọ109150217 1876560140164358488115X3CLCKhông đóng học phí  
256Phạm Thị Thùy Trang109150220 2017835050121599199015X3CLCKhông đóng học phí  
255Nguyễn Thành An109150228 201740202093569974315VLXDKhông đóng học phí4 192 000 
254Đặng Quang Duy109150239 206283048093544715315VLXDKhông đóng học phí3 877 000 
253Phan Cảnh Hảo109150244 191685432097117249615VLXDKhông đóng học phí1 995 000 
252Hồ Tấn Tài109150266 205959256098211139715VLXDKhông đóng học phí3 877 000 
251Nguyễn Minh Trí109150279 1973594570168755646915VLXDKhông đóng học phí4 204 000 
250Huỳnh Minh Tú109150281 201771172012821203215VLXDKhông đóng học phí4 423 000 
249Lê Hữu Hoàng110150037 184207333098791923015X1AKhông đóng học phí1 883 000 
248Nguyễn Quang Nguyên110150059 2124835890165340254615X1AKhông đóng học phí3 885 000 
247Ngô Quý Trung Nhân110150060 191895297093579635715X1AKhông đóng học phí4 750 000 
246Nguyễn Thanh Sơn110150070 205806146097956400515X1AKhông đóng học phí2 457 000 
245Tơ Ngôl Thắm110150076  096321876415X1AKhông đóng học phí 4 696 000
244Hồ Ngọc Ba110150103 1918542240167565405715X1BKhông đóng học phí 4 205 000
243Đặng Quang Quyết110150149 184304078096244815615X1BKhông đóng học phí4 204 000 
242Lê Nguyên Thạch110150156 206081804096941971515X1BKhông đóng học phí3 738 000 
241Võ Văn Thản110150157 1973532730164670916515X1BKhông đóng học phí3 004 000 
240Nguyễn Văn Huy110150205 2061382710128331045115X1CKhông đóng học phí4 750 000 
239Huỳnh Văn Thảo110150238 1918967960126258897515X1CKhông đóng học phí3 413 000 
238Phạm Phú Minh111150032 201744254090509572315THXDKhông đóng học phí5 406 000 
237Huỳnh Phúc Tài111150044 2453379980120238916815THXDKhông đóng học phí 3 877 000
236Võ Công Ty111150062 215395845096132109515THXDKhông đóng học phí 2 621 000
235Nguyễn Thị Thúy Nga117150014 194497080096283875815MTLTKhông đóng học phí3 300 000 
234Võ Huỳnh Trọng Nghĩa117150051 206104168096428557315MTKhông đóng học phí  X
233Nguyễn Bùi Thùy Thương117150070 2017138700121682436315MTKhông đóng học phí  X
232Đặng Thị Duyên117150094 2062657900166361615615QLMTKhông đóng học phí 993 000 
231Lại Văn Mỹ118150028 2063148840164509515315KX1Không đóng học phí  
230Nguyễn Quỳnh Diệp118150108 1842587190168571003815QLCNKhông đóng học phí  
229Nguyễn Trọng Huấn118150122 184273091098128342215QLCNKhông đóng học phí4 477 000 
228Hà Lê Hoàng Huy121150022 201753204376000515KT1Không đóng học phí8 664 000 
227Hà Lâm Anh121150077 2060795590168916822415KT2Không đóng học phí5 515 000 
226Đinh Thị Hoàng Nguyên121150116 206144427090561330415KT2Không đóng học phí  X
225Nguyễn Đăng Bảo123150007 201756263093508897215ECE1Không đóng học phí  
224Nguyễn Hữu Hồng Nguyên123150026 201698910 15ECE1Không đóng học phí  
223Đinh Quỳnh Như123150028 201713959097854505915ECE1Không đóng học phí  
222Huỳnh Nhật Huy123150062 201719482098992172715ECE2Không đóng học phí  X
221Phạm Anh Kiệt123150066 2017532870120814769915ECE2Không đóng học phí  
220Phan Văn Hậu123150104 201751776090539627215ESKhông đóng học phí  
219Trương Gia Khánh123150113 201771284 15ESKhông đóng học phí  
218Nguyễn Anh Tú123150131 201739336 15ESKhông đóng học phí  
217Nguyễn Đình Chính101160011 163460156098135167016C1AKhông đóng học phí2 009 000 
216Phạm Công Danh101160013 2060792860162948141416C1AKhông đóng học phí3 920 000 
215Lê Phước Tuyên101160069 20167182090563798716C1AKhông đóng học phí 3 938 000
214Lê Đăng Việt101160073 187749067165392158216C1AKhông đóng học phí 4 515 000
213Hoàng Mạnh Cường101160081 187744131097147136716C1BKhông đóng học phí3 773 000 
212Trần Văn Long101160101 23109449497782274416C1BKhông đóng học phí  
211Nguyễn Lâm Hải101160133 24526705297436901616CDT1Không đóng học phí 4 802 000
210Mai Xuân Mẫn101160143 20178324196346171316CDT1Không đóng học phí  X
209Phan Minh Nhật101160149 201757769090502290516CDT1Không đóng học phí  
208Lê Thị Thu Hiền102160028 205382675090592922116TLTKhông đóng học phí  X
207Trần Chấn Vũ102160205 241708175094158854716TCLC1Không đóng học phí  
206Nguyễn Hoàng Phúc102160224 201772684090538710016TCLC2Không đóng học phí  
205Nguyễn Công Minh102160255 197162753120393090916TCLC3Không đóng học phí  
204Trần Quốc Đạt103160026 2416393020168226141616C4AKhông đóng học phí3 497 000 
203Trần Thanh Nhàn103160054 206120958166925070816C4AKhông đóng học phí 3 486 000
202Lê Quang Lượng103160113 1973569670169670636316C4BKhông đóng học phí  
201Trần Khương Danh103160150 20177372090543867616KTTTKhông đóng học phí 3 675 000
200Trần Văn Nghĩa103160170 19744051396640887616KTTTKhông đóng học phí3 759 000 
199Võ Văn Tiến103160206 1843326060165773758416C4BKhông đóng học phí2 436 0001 960 000
198Lê Văn Tư103160209 184305442091593821216C4BKhông đóng học phí4 753 0004 802 000
197Trần Quốc Cường104160057 20614881493512473016N2Không đóng học phí4 312 000 
196Nguyễn Văn Dũng104160063 18774972697387662616N2Không đóng học phí3 675 000 
195Thiều Tịnh Đạt105160011 184348080169519751116D1Không đóng học phí  
194Trần Văn Tiến105160047 1877198190163789868616D1Không đóng học phí  
193Huỳnh Đức Hòa105160125 20624114496469132016DCLC1Không đóng học phí  
192Phạm Thái Hùng105160129 187606512096825993916DCLC1Không đóng học phí  
191Trần Lê Thanh Liêm105160131 2017681520165290253116DCLC1Không đóng học phí2 940 000 
190Trần Hữu Thắng105160141 194649910096332701616DCLC1Không đóng học phí  
189Phan Quang Huy105160172 187757331162607411116TDHKhông đóng học phí5 390 000 
188Hoàng Hồng Quân105160248 1875235060166490383816TDHCLC1Không đóng học phí  
187Phạm Mạnh Thắng105160255 20621743493240434016TDHCLC1Không đóng học phí  
186Trần Đức Linh106160034 18776065598796768316DT1Không đóng học phí  X
185Huỳnh Công Nhạc106160038 206067241166785389516DT1Không đóng học phí  
184Bùi Đức Anh106160061 3809800050166383799816DT2Không đóng học phí3 724 000 
183Võ Minh Quang106160096 233230080165779964616DT2Không đóng học phí 3 724 000
182Lê Văn An106160112 201767686126210315116DTCLC1Không đóng học phí  
181Ngô Trần Thiện Hưng106160127 191905170091338234416DTCLC1Không đóng học phí  
180Phạm Văn Huy106160128 2060360340168439525216DTCLC1Không đóng học phí  
179Nguyễn Quý Lộc106160133 201738882164690933316DTCLC1Không đóng học phí  
178Nguyễn Phước Tài106160139 2061788780120248368816DTCLC1Không đóng học phí2 206 000 
177Lê Xuân Vũ106160142 201745486093199578216DTCLC1Không đóng học phí  
176Hồ Hoàng Minh106160157 197402740169413668416DTCLC2Không đóng học phí  
175Võ Thanh Sơn106160167 19458593598836215316DTCLC2Không đóng học phí  
174Nguyễn Quang Tâm107160062 2061913870164302230016H14Không đóng học phí2 058 000 
173Trần Thị Minh Tâm107160130 201788142097291086716H2Không đóng học phí  
172Phan Mỹ Duyên107160153 191902342122791434116H5CLC1Không đóng học phí  X
171Hồ Trung Hải107160155 212576918164226584216H5CLC1Không đóng học phí  
170Lê Nguyễn Hoàng Long107160168 206266686128348998916H5CLC1Không đóng học phí  X
169Nguyễn Tư Nghĩa107160175 1945864250168318373716H5CLC1Không đóng học phí  
168Nguyễn Nam Nhật107160177 201756087163557657716H5CLC1Không đóng học phí  
167Huỳnh Phạm Công Thành107160186 2017716720120596731116H5CLC1Không đóng học phí  
166Trần Phi Thọ107160189 206266491120345663016H5CLC1Không đóng học phí  
165Trần Thái Phiên107160226 20593587096365579016SHKhông đóng học phí3 934 000 
164Lương Hữu Giang108160011 212462396167455064516SKKhông đóng học phí  
163Lê Đức Hùng108160018 187643264097409920616SKKhông đóng học phí1 764 000 
162Võ Hưng Tài108160040 206207994126650197216SKKhông đóng học phí1 176 000 
161Hoàng Trọng Quý109160120 191903669096641338316X3AKhông đóng học phí4 522 000 
160Trương Trần Bá Ngọc109160177 205896358166609917316X3BKhông đóng học phí4 183 000 
159Nguyễn Hoài Sơn109160188 206067414016443784130164416X3BKhông đóng học phí3 920 000 
158Mai Văn Đông109160212 194623976166511223916X3CLCKhông đóng học phí  
157Đỗ Quang Duy109160216 201759317128407842916X3CLCKhông đóng học phí  
156Nguyễn Sơn Khoa109160225 20177188590640160916X3CLCKhông đóng học phí 882 000 
155Phạm Đăng An Sơn109160233 2062675990165567862616X3CLCKhông đóng học phí  
154Lê Quyết Thắng109160237 201773553093507020116X3CLCKhông đóng học phí 882 000 
153Lê Thanh Vũ109160246 206184903167853082816X3CLCKhông đóng học phí  
152Trần Phước Anh110160136 20175291390347059816X1BKhông đóng học phí4 557 000 
151Võ Tôn Đình Trung110160200 20177296190505651916X1BKhông đóng học phí3 283 000 
150Trần Quang Anh110160206 201754893093579449616X1CKhông đóng học phí5 390 000 
149Lê Hữu Đức110160218 192054119096655830216X1CKhông đóng học phí2 205 000 
148Nguyễn Công Minh110160242 19465414791553705316X1CKhông đóng học phí4 018 000 
147Phạm Xuân Phong110160247 206195467162666514416X1CKhông đóng học phí 3 724 000
146Nguyễn Song Toàn111160055 2017532750126854587116THXDKhông đóng học phí  
145Phan Hồ Quốc Đạt111160068 201761512126446727316X2Không đóng học phí5 103 000 
144Nguyễn Văn Nhiều111160100 205994212096981914516X2Không đóng học phí 3 185 000
143Phạm Văn Nhớ111160101 2062022370168472149916X2Không đóng học phí3 486 000 
142Trần Tiến Việt111160121 1921207480120448465316X2Không đóng học phí  
141Phan Việt Anh Dũng117160014 194627779163331530916MTKhông đóng học phí 3 675 000
140Nguyễn Văn Hiếu117160020 206035088168704382716MTKhông đóng học phí 3 843 000
139Tô Hoàng Vũ117160083 20594309193576160616MTKhông đóng học phí4 662 000 
138Nguyễn Anh Tuấn117160133 2062968000126275044716QLMTKhông đóng học phí5 243 000 
137Liên Văn Vương117160138 2062075870165562736516QLMTKhông đóng học phí  X
136Đào Thị Thùy Trang118160052 201745580093587059316KX2Không đóng học phí 4 361 000
135Nguyễn Đình Trung118160054 1877581500167231711516KX1Không đóng học phí 245 000 
134Phạm Quang Dũng118160068 184261070165536311416KX2Không đóng học phí3 528 000 
133Nguyễn Văn Tiến118160109 187437729168947166416KX2Không đóng học phí4 606 000 
132Phạm Văn Vui118160117 187657339097818134216KX2Không đóng học phí5 257 000 
131Nguyễn Văn Mừng118160141 21545739596395220516QLCNKhông đóng học phí  
130Nguyễn Vũ118160174 201790515096365001916QLCNKhông đóng học phí3 724 000 
129Văn Thị Lệ Chi121160002 197412674168824587616KTCLC1Không đóng học phí  X
128Hồ Trung Hiếu121160011 206284363093549306616KTCLC1Không đóng học phí  
127Tôn Thất Nhật Huy121160017 19190209893470502016KTCLC1Không đóng học phí  
126Lê Hồng Phúc121160032 201795596128907985616KTCLC1Không đóng học phí  
125Trần Tình Thương121160040 2415677470165773452316KTCLC1Không đóng học phí  
124Nguyễn Viết Toán121160041 1919647700125817259916KTCLC1Không đóng học phí  
123Nguyễn Quang Trung121160044 2017847750128266679616KTCLC1Không đóng học phí  X
122Mai Văn Truyền121160045 19735693096256448316KTCLC1Không đóng học phí  
121Lê Phước Mỹ121160074 206088915091200485916KTCLC2Không đóng học phí  
120Nguyễn Thành Đạt122160004 206318242164486496416PFIEV-N1Không đóng học phí  X
119Nguyễn Văn Hà122160010 1843289820166456121216PFIEV-N1Không đóng học phí  
118Lê Quang Phú122160027 201750482128747157116PFIEV1Không đóng học phí  
117Đặng Quang Thông123160034 20178987193243549316ECE1Không đóng học phí  X
116Nguyễn Hữu Quang123160064 201752876093481308116ESKhông đóng học phí  
115Phan Văn Công101170008 1877962280164567792617C1AKhông đóng học phí4 655 000 
114Lê Văn Bắc101170082 231194794096504309417C1BKhông đóng học phí4 900 000 
113Nguyễn Hữu Giáp101170099 1877432980162849145017C1BKhông đóng học phí4 410 000 
112Hoàng Khắc Phúc101170131 184319602096818931517C1BKhông đóng học phí3 430 000 X
111Nguyễn Văn Phúc101170132 187755118096581068517C1BKhông đóng học phí4 655 000 X
110Trần Công Minh101170195 206208942096455198017CDT1Không đóng học phí3 920 000 
109Nguyễn Văn Tâm101170208 1973701350168730288017CDT1Không đóng học phí4 655 000 
108Nguyễn Cảnh Tú101170219 1877962380167755813417CDT1Không đóng học phí4 655 000 
107Nguyễn Nhật Anh101170281 1876410930168328048017CDT3Không đóng học phí4 459 000 
106Lê Phước Định102170011 2062833450163581053817T1Không đóng học phí2 009 000 
105Phạm Thanh Lâm102170031 2063756500168927479717T1Không đóng học phí4 949 000 
104Ngô Minh Nhật102170041 201772143093572480317T1Không đóng học phí3 724 000 
103Kiều Việt Anh Tín102170060 206210422093511823117T1Không đóng học phí4 949 000 
102Nguyễn Lộc102170099 206260771086890998017T2Không đóng học phí 245 000 
101Nguyễn Văn Quân102170182 184392138096155394917T3Không đóng học phí5 439 000 X
100Bùi Duy Quang102170241 251180720093254865017TCLC1Không đóng học phí  
99Văn Phú Lâm102170284 206263832 17TCLC2Không đóng học phí  
98Đinh Thị Thanh Thanh102170300 201764299096775546517TCLC2Không đóng học phí  X
97Thái Doãn Thông102170303 1876662520122859832417TCLC2Không đóng học phí  
96Trần Đình Nhân102170314   17T_B2Không đóng học phí 3 812 000
95Hà Văn Du103170007 1747985370164715496017C4AKhông đóng học phí4 753 000 X
94Nguyễn Nhân103170142 1919932750166450296717C4CKhông đóng học phí4 753 000 X
93Vũ Viết Thương103170160 038099008304098788927117C4CKhông đóng học phí4 263 000 X
92Võ Minh Anh103170173 197401420096846068217KTTTKhông đóng học phí  
91Trần Thanh Hợi103170186 201721002093642619617KTTTKhông đóng học phí3 969 000 
90Trần Mai Long103170194 1973713350168411934917KTTTKhông đóng học phí2 009 000 
89Huỳnh Văn Danh104170077 2061988670123796202717N2Không đóng học phí4 704 000 
88Tống Xuân Bảo105170004 201789368093549108817D1Không đóng học phí4 410 000 
87Lê Viết Hoàng105170092 1919065480124493828217D2Không đóng học phí4 655 000 
86Ngô Ngọc Tài105170127 2061224880166769468517D2Không đóng học phí3 675 000 
85Hoàng Kim Anh Đức105170156 1973706030169979773517D3Không đóng học phí3 430 000 X
84Lê Nhật Huy105170168 2062884940122311195417D3Không đóng học phí3 675 000 X
83Phan Minh Quân105170192 1974054540166728752817D3Không đóng học phí4 655 000 X
82Khổng Minh Đức105170225 1973818770167815020217DCLCKhông đóng học phí  
81Trần Hoàng105170232 1973940150120276778917DCLCKhông đóng học phí  
80Trần Vũ Hải Nam105170244 231300150097186498417DCLCKhông đóng học phí  
79Vũ Hoàng Thương105170261 241769714093572489417DCLCKhông đóng học phí  
78Đoàn Ngọc Duy105170338 206184883090564240817TDH2Không đóng học phí2 695 000 
77Nguyễn Đức Cừ105170396 187850086097105203217TDHCLC1Không đóng học phí  
76Nguyễn Thị Hải Ly105170410 1876882650169920410817TDHCLC1Không đóng học phí  
75Phạm Đình Quý105170419 201814756094512114517TDHCLC1Không đóng học phí1 230 000 
74Đặng Duy Trung105170424 184344211 17TDHCLC1Không đóng học phí  
73Trần Đình Hoan105170437 184322227096578337817TDHCLC2Không đóng học phí  
72Nguyễn Minh Hiếu106170015 1843224930125967680217DT1Không đóng học phí4 900 000 X
71Hồ Đình Phúc106170044 1921013820166453396917DT1Không đóng học phí4 704 000 X
70Lê Ngọc Tài106170053 1974300250121659214117DT1Không đóng học phí3 675 000 
69Đỗ Văn Thắng106170057 206269671098272669517DT1Không đóng học phí  
68Nguyễn Phú Hiếu106170088 2017805670127878784017DT2Không đóng học phí4 410 000 
67Lê Thanh Trung106170141 201795324090574282517DT2Không đóng học phí4 655 000 
66Huỳnh Duy Phương106170192 2124873000163476243617DT3Không đóng học phí4 900 000 X
65Hoàng Xuân Đức106170230 197368682098246326817DTCLCKhông đóng học phí  
64Nguyễn Duy Phú106170251 192099496096939823717DTCLCKhông đóng học phí 410 000 
63Trịnh Thị Phương106170255 191998552097284693017DTCLCKhông đóng học phí  
62Nguyễn Phan Kiều Trinh107170069 2061891780164931410417H2Không đóng học phí5 439 000 X
61Thiều Quang Chiến107170082 2018067420163914683117H5CLCKhông đóng học phí  
60Hoàng Minh Đức107170083 038099008489096348152817H5CLCKhông đóng học phí  
59Nguyễn Minh Hiếu107170087 2417656080165785091917H5CLCKhông đóng học phí  
58Võ Hoàng107170088 1973686340165382217117H5CLCKhông đóng học phí  X
57Ngô Đức Hy107170090 2017804360121424901317H5CLCKhông đóng học phí  
56Lê Hồng Lam107170092 201804686091335209817H5CLCKhông đóng học phí  
55Bùi Xuân Mạnh107170095 201807120097871286217H5CLCKhông đóng học phí  
54Phan Ngọc Anh Nguyên107170096 191907537093498075017H5CLCKhông đóng học phí  
53Phan Mạnh Tiến107170106 2062418860122950067617H5CLCKhông đóng học phí  
52Huỳnh Khắc Tú107170110 1919076840126669250117H5CLCKhông đóng học phí  
51Trần Thị Như107170143 2063604390162883554517KTHH1Không đóng học phí4 410 000 X
50Phạm Thị Thanh Hằng107170174 1919088060128443609817KTHH2Không đóng học phí5 047 000 
49Trần Thanh Hữu107170178 197413338097450591717KTHH2Không đóng học phí5 292 000 
48Nguyễn Thanh Thanh Huyền107170180 2154521580169561506917KTHH2Không đóng học phí4 263 000 
47Phạm Thị Thanh Vân107170211 1919088070125393462017KTHH2Không đóng học phí4 557 000 
46Trương Vi107170286 2062630610125609764517SHKhông đóng học phí3 969 000 
45Nguyễn Hữu Lộc107170304 2017672130128325580817H2CLC1Không đóng học phí  
44Hồ Văn Tâm107170315 2017962240125250910317H2CLC1Không đóng học phí  X
43Hoàng Tiến Hải Đăng107170325 1919055010120615339217H2CLC2Không đóng học phí  X
42Nguyễn Thị Kim Dung107170327 2062417200164309295617H2CLC2Không đóng học phí  
41Nguyễn Quỳnh Hương107170333 2062921370126440990917H2CLC2Không đóng học phí1 230 000 
40Phạm Quang Minh107170338 191909802094687884217H2CLC2Không đóng học phí  X
39Nguyễn Văn Xuân Mỹ107170339 2062070430166333992017H2CLC2Không đóng học phí  
38Nguyễn Thị Khánh Vân107170353 1919066150122261552617H2CLC2Không đóng học phí  X
37Võ Văn Vỹ107170354 201811842089864443717H2CLC2Không đóng học phí  
36Nguyễn Ngọc Kha109170016 2615467550167730989717VLXDKhông đóng học phí 245 000 
35Hồ Viết Văn109170119 2418278570162636394217X3Không đóng học phí5 880 000 
34Hồ Xuân Vinh109170131   17X3_B2Không đóng học phí 4 388 000
33Trần Thanh Phương110170053 044099001752086845142017X1AKhông đóng học phí4 165 000 
32Lê Anh Quốc110170055 197400241096946003817X1AKhông đóng học phí4 165 000 X
31Võ Hoàng Vũ110170084 197356037097493627517X1AKhông đóng học phí5 390 000 
30Đào Ngọc Vinh110170165 201796703090587424517X1BKhông đóng học phí4 410 000 
29Trần Quốc Vương110170170 2062222510165615150817X1BKhông đóng học phí  
28Ngô Nguyễn Cường110170177 2061208090168862152117X1CKhông đóng học phí4 900 000 
27Trà Tiến Ngọc110170216 206210850096719345517X1CKhông đóng học phí1 230 000 
26Trần Minh Sinh110170227 2154906020166448769017X1CKhông đóng học phí4 165 000 
25Lê Đăng Quỳnh111170038 1974135680169235477917THXDKhông đóng học phí5 390 000 X
24Nguyễn Văn Thiện111170042 1878501470167717163717THXDKhông đóng học phí5 145 000 
23Nguyễn Lam Trường111170050 197369931098849721617THXDKhông đóng học phí4 410 000 X
22Mai Xuân Đạt117170006 2062274970169555069717MTKhông đóng học phí4 165 000 
21Châu Ngọc Dinh117170007 201814689090540191717MTKhông đóng học phí4 900 000 
20Trần Võ Anh Tú117170053 2018203660126491206517MTKhông đóng học phí3 920 000 
19Nguyễn Thị Hiền117170071 1878082190169427065817QLMTKhông đóng học phí4 900 000 
18Nguyễn Việt Hoàng117170074 201787150093552932117QLMTKhông đóng học phí  
17Đinh Thị Kim Huệ117170075  0167757561517QLMTKhông đóng học phí1 249 500 
16Nguyễn Duy Minh Quang117170097 192103607097564428117QLMTKhông đóng học phí3 920 000 X
15Lê Văn Trung117170108 206374849090574426417QLMTKhông đóng học phí4 165 000 
14Lê Thị Lâm Hậu118170016 1919647470166377840417KX1Không đóng học phí3 920 000 
13Bùi Phước Thái118170048 2017961250128803099717KX1Không đóng học phí  
12Trần Ngọc Linh118170172 1974532880166934380017QLCNKhông đóng học phí3 724 000 
11Huỳnh Văn Tất118170196 2062118730164318352217QLCNKhông đóng học phí1 230 000 
10Nguyễn Ý118170218 2018146940121564715417QLCNKhông đóng học phí4 214 000 
9Trương Công An121170001 206371478 17KTCLC1Không đóng học phí  
8Ngô Thanh Phạm Duy121170007 233285122 17KTCLC1Không đóng học phí  
7Ông Bửu Khánh121170019 201787208090264216817KTCLC1Không đóng học phí  
6Huỳnh Đỗ Đức Nhật121170028 191904062090517489317KTCLC1Không đóng học phí  
5Trần Tiến Sỹ121170035 194599847098100123017KTCLC1Không đóng học phí  
4Văn Quang Anh Tú121170044 197380009093482925317KTCLC1Không đóng học phí  
3Phạm Quốc Việt121170048 241764780094709949117KTCLC1Không đóng học phí  
2Nguyễn Công Khoa121170069 201786265091773066517KTCLC2Không đóng học phí  
1Bùi Minh Khôi121170070 2018071330121671628417KTCLC2Không đóng học phí