DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA TÀI KHOẢN WEBSITE:

  Sinh viên thuộc khoa:
TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVSố CMNDĐiện thoạiLớpLý do bị khóaNợ học phí kỳ nàyNợ các kỳ trướcĐang ngừng học?
637Nguyễn Thanh Xuân1021120711592052922510164984681307T2Không đóng học phí 2 310 500
636Trần Thanh Quang101232091131186859222094546978109CDT2Không đóng học phí 296 000 
635Phan Thanh Hùng103142091118205599527096304722009C4BKhông đóng học phí1 775 000 
634Nguyễn Văn Lĩnh105143091134191713805098948015309D3Không đóng học phí 8 792 000
633Lê Văn Lực1072410911471972252820169686360609SHKhông đóng học phí 6 512 000
632Nguyễn Ngọc Sơn1074310911381944339420169277610209CNVLKhông đóng học phí 2 470 000
631Nguyễn Dương Vĩnh Lộc111132091123241104503097879757409X2BKhông đóng học phí 355 000 
630Cao Trần Anh Đức111311091111205453285090506528309THXDKhông đóng học phí2 041 000 
629Nguyễn Công Ry111311091147205616576096177774609THXDKhông đóng học phí1 302 000 
628Nguyễn Văn Hiền1011621011202057170800167862453910C1BKhông đóng học phí 6 896 000
627Nguyễn Đình Công1011631011061869182000129320700010C1CKhông đóng học phí2 840 000 
626Lê Văn Điệp101163101110183976571098850303310C1CKhông đóng học phí  741 000
625Phạm Tuân1012521011481917645460165358198810CDT2Không đóng học phí  592 000
624Nguyễn Văn An1021521011012017436560120277072610T2Không đóng học phí 2 960 000
623Vũ Đình Chương1021521011062016285060126365653510T2Không đóng học phí  
622Nguyễn Hoàng Lâm1021521011261972681270163309990610T2Không đóng học phí 2 470 000
621Đỗ Đình Vĩnh102152101167212746305096929193410T2Không đóng học phí  
620Hoàng Viết Dũng1021531011091944378620164489069610T3Không đóng học phí 6 512 000
619Dương Hữu Đức102154101111183958557097318013410T4Không đóng học phí 1 243 000
618Võ Trung Nghĩa1021541011352055996430168777313210T4Không đóng học phí  864 500
617Trương Đình Phiên102154101139205685916097618442010T4Không đóng học phí 8 792 000
616Trần Văn Thịnh102154101155201635338093573651010T4Không đóng học phí 6 512 000
615Ngô Văn Dương103151101109197298318091887710210C4AKhông đóng học phí  888 000
614Lê Ngọc Huy103151101119194419706098656049610C4AKhông đóng học phí 6 512 000
613Lê Hồng Nhật103151101135186740689098944292810C4AKhông đóng học phí2 782 000 
612Nguyễn Văn Việt1031511011641866755880164973311510C4AKhông đóng học phí 5 134 000
611Biện Văn Trường1041611011531840113700165354800710N1Không đóng học phí 4 221 000
610Nguyễn Thái Đường104221101111191769434097697376910NLKhông đóng học phí 710 000 
609Lê Văn Chung1051621011061972937820167913533310D2Không đóng học phí 2 470 000
608Đỗ Công Quý1051621011492055161050128855740610D2Không đóng học phí  
607Lê Hữu Bình1051631011051738173270165267288110D3Không đóng học phí 1 243 000
606Nguyễn Trọng Nam1051631011371839762980164844499810D3Không đóng học phí 8 792 000
605Huỳnh Kim Thông1051631011602056726680122841234810D3Không đóng học phí 2 960 000
604Phan Thanh Hậu106161101116205515144098660677110DT1Không đóng học phí1 065 000 
603Nguyễn Quốc Trung107161101159191690094093512218010H2AKhông đóng học phí 3 552 000
602Trần Công Nhất1072611011402056669870169256205610SHKhông đóng học phí 2 470 000
601Nguyễn Sỹ Đức1077511011141838596450165903161910H5Không đóng học phí 3 180 000
600Võ Như Vương1091621011862055369200126459266310X3BKhông đóng học phí 2 960 000
599Thái Viết Nhật109163101145205530577090573657710X3CKhông đóng học phí2 130 000 
598Lê Nhân Đức110161101116205639527090564927510X1AKhông đóng học phí 710 000 
597Lê Tấn Thích1101611011722055349210120596024710X1AKhông đóng học phí1 065 000 
596Phạm Duy Hoàng110163101125205596007090196698310X1CKhông đóng học phí  296 000
595Nguyễn Quang Thạch1101631011691945018710120592724910X1CKhông đóng học phí 1 776 000
594Nguyễn Ngọc Diệu110241101109205616266094889341210KT1Không đóng học phí 6 022 000
593Hồ Văn Mừng1102411011311917768250165504119210KT1Không đóng học phí 2 470 000
592Phạm Duy Nhựt1102411011362056154120167997031110KT1Không đóng học phí 2 470 000
591Phạm Phúc Thịnh110242101153205693716094130003910KT2Không đóng học phí  592 000
590Đặng Thị Thu Hà117151101115187075863096285162110MTKhông đóng học phí 710 000 
589Đỗ Mạnh Tuấn101110198 201620754097417141711C1AKhông đóng học phí 2 545 500
588Trần Văn Hưng101110226 191778335098885911011C1BKhông đóng học phí 888 000 
587Chu Văn Linh101110311 1872056260167401553111C1CKhông đóng học phí2 190 000 
586Đinh Quan Luyến101110374 205765511097211468011CDT1Không đóng học phí1 065 000 
585Nguyễn Chước Minh101110376 1742488410122797585511CDT1Không đóng học phí1 776 000 
584Nguyễn Thanh Nam102110142 2016750710122337061411T1Không đóng học phí1 657 000 
583Võ Văn Thanh102110164 1917912040165786870711T1Không đóng học phí  710 000
582Trần Văn Minh102110316 1918258510166278536911T4Không đóng học phí 3 556 000
581Nguyễn Ngọc Tú102110335 187115494099402989311T4Không đóng học phí 592 000 
580Hồ Văn Bảy104110066 191800046090926483311NKhông đóng học phí 1 362 000
579Mai Văn Toàn104110144 2413343970167427515511NKhông đóng học phí1 065 000 
578Phạm Đình Yên104110166 201666830090571502011NKhông đóng học phí 710 000 
577Võ Huy Nhật104110192 1973185140165902978811NLKhông đóng học phí 1 235 000
576Phan Ngọc Hoàng105110112 184054601098970173411D1Không đóng học phí 888 000 
575Trần Đình Vinh105110173 230905280098219352311D1Không đóng học phí 3 454 000
574Nguyễn Cao Kỳ105110211 1917583440165873656711D2Không đóng học phí 2 960 000
573Đoàn Xuân Lộc105110214 197272268096971540411D2Không đóng học phí  769 500
572Lê Quốc Phong105110227 2056968130169763454011D2Không đóng học phí 2 960 000
571Đặng Bửu Pháp105110321 2058061530165903224311D3Không đóng học phí 710 000 
570Lê Thanh Sơn105110330 2016696340165902964611D3Không đóng học phí 2 960 000
569Đoàn Ngọc Linh105110410 2016725690167716213511D2CLCKhông đóng học phí 2 470 000
568Trần Thư Văn106110279 1838812100165444501911DT3Không đóng học phí 1 236 000
567Hoàng Mạnh Quân107110343 1944570370168891724111H5Không đóng học phí1 598 000 
566Đặng Nhật Nam109110110 194537420097578257211X3AKhông đóng học phí 1 184 000
565Lê Phước Thịnh109110143 1973185510165902990311X3AKhông đóng học phí 2 652 000
564Nguyễn Văn Thái109110235 183972577097429704011X3BKhông đóng học phí  
563Lê Hoài Như109110303 197280871093503431611X3CKhông đóng học phí 2 470 000
562Hồ Quang Thân109110325 1917687790165910666111X3CKhông đóng học phí 710 0002 862 000
561Lê Việt Anh109110439 1737275920165991197911VLXDKhông đóng học phí  494 000
560Võ Vĩnh Kinh109110462 184007455098502601411VLXDKhông đóng học phí 1 924 000
559Phạm Hữu Cương110110089 2055346640121369998611KTKhông đóng học phí  889 000
558Phạm Quang Dũng110110096 201653304094496102911KTKhông đóng học phí  770 000
557Ngô Văn Hòa110110115 1916964830166846687311KTKhông đóng học phí  888 000
556Vũ Duy Thành110110168 197318705099693238711KTKhông đóng học phí 2 470 000
555Hồ Sĩ Hiệp110110235 197312776098419916511X1AKhông đóng học phí 5 759 000
554Nguyễn Duy Lộc110110249 184026911096885409211X1AKhông đóng học phí2 012 000 
553Nguyễn Tuấn Anh110110312 2057288130169506533911X1BKhông đóng học phí 710 000 
552Thái Hữu Dũng110110326 1873033840168436067811X1BKhông đóng học phí1 065 000 
551Nguyễn Minh Trí110110397 197287725097933291911X1BKhông đóng học phí 592 000 
550Nguyễn Đình Minh110110461 1973256390165602575011X1CKhông đóng học phí 3 345 000
549Nguyễn Hữu Phước110110473 1973125330164751857311X1CKhông đóng học phí 2 717 000
548Nguyễn Thanh Tuấn111110041 183704570091778793711THXDKhông đóng học phí 710 000 
547Võ Văn Thông117110135 205745757090572718611QLMTKhông đóng học phí 3 358 000
546Lê Văn Cảnh118110078 1973190530166515690111KX2Không đóng học phí 296 000 
545Nguyễn Tiến Tuấn118110143 201630955090530718611KX2Không đóng học phí 5 430 000
544Nguyễn Văn Quang118110187 1973183990165903197411QLCNKhông đóng học phí 2 470 000
543Nguyễn Ngọc Công101120102 197309891098310074312C1AKhông đóng học phí3 550 000 
542Lê Mai Huân101120114 1840527550162620099412C1AKhông đóng học phí2 485 000 
541Nguyễn Thành Dương101120221 2128205240166678738312C1CKhông đóng học phí 4 675 500
540Trương Công Tuấn Anh101120332 191832141097779348312CDT2Không đóng học phí1 065 000 
539Trần Chí Thành102120153 2057285920169846479212T2Không đóng học phí 2 470 000
538Phan Minh Thông102120197 2017268350122488687712T3Không đóng học phí  741 000
537Trần Anh Thắng102120501 2016955590122253141512T3Không đóng học phí 2 592 500
536Ngô Trung Nhựt103120083 205770527096834784512C4AKhông đóng học phí 2 987 500
535Nguyễn Đắc Quốc103120088 1918259990162717866312C4AKhông đóng học phí1 775 000 
534Phạm Văn Linh103120144 2057738940165903118512C4BKhông đóng học phí 6 234 500
533Nguyễn Minh Tuấn103120179 1973366100168657513612C4BKhông đóng học phí1 065 000 
532Nguyễn Thái Duy103120189 2017268110120252245012KTTTKhông đóng học phí 2 123 000
531Lê Văn Dũng103120190 187437426097978000112KTTTKhông đóng học phí  888 000
530Phạm Hướng103120197 191749541097279446312KTTTKhông đóng học phí1 597 500 
529Lê Bá Cao104120041 1741402730164803124912N1Không đóng học phí 1 184 000
528Nguyễn Vũ Linh104120058 205794969098566570212N1Không đóng học phí1 775 000 
527Hoàng Anh Quốc104120070 233193122098869284712N1Không đóng học phí 2 864 000
526Lê Công Khánh Toàn104120132 205771822090515019412N2Không đóng học phí  
525Trần Ngọc Anh104120144 194570437096284909112NLKhông đóng học phí 2 223 000
524Nguyễn Hữu Phúc105120195 2058745200169809848512D2Không đóng học phí2 485 000 
523Quảng Vũ Dương105120356 212328300097951124512TDHKhông đóng học phí 3 062 000
522Đinh Công Tiến Luật105120392 1945301020163577763612TDHKhông đóng học phí1 775 000 
521Trần Đình Minh106120032 191802259096831561912DT1Không đóng học phí 2 131 000
520Nguyễn Bá Quang106120036 201668550090645528212DT1Không đóng học phí1 109 000 
519Nguyễn Hà Chung106120051 205889554096834780712DT2Không đóng học phí1 331 000 
518Nguyễn Lê Vương106120151 2056969880164307891512DT3Không đóng học phí1 331 000 
517Lưu Đinh Hoàng Châu106120155 2058151410126298413812DT4Không đóng học phí  890 000X
516Nguyễn Văn Thơm106120203 2056640250165541106912DT4Không đóng học phí1 065 000 
515Trần Thị Thu Hà107120123 187448011098647037412H2Không đóng học phí 3 062 000
514Nguyễn Tiến Hùng107120203 201695483090541668612H5Không đóng học phí 4 617 000
513Nguyễn Văn Công Thành107120225 1918085050121522738712H5Không đóng học phí  947 000
512Lê Đình Toàn107120231 187452146096286482112H5Không đóng học phí 2 221 000
511Dương Minh Tiên107120278 201786848090654563912SHKhông đóng học phí1 775 000 
510Trịnh Đăng Khoa109120100 173381727098596896012VLXDKhông đóng học phí2 840 000 
509Nguyễn Văn Phi Anh109120139 2056938900126452938512X3AKhông đóng học phí 2 470 000
508Nguyễn Xuân Tùng109120217 1918025200166278895012X3AKhông đóng học phí 2 696 000
507Phan Thanh Hoàng109120246 1944747150165917423812X3BKhông đóng học phí 3 672 000
506Lê Sỹ Tùng109120304 174804057097627728612X3BKhông đóng học phí3 550 000 
505Nguyễn Đắc Vinh109120307 2057844090166782780512X3BKhông đóng học phí 1 480 000
504Huỳnh Đức Diệp109120321 2056266730126844540712X3CKhông đóng học phí1 775 000 
503Vũ Dương Hoàng Duy109120323 184030384097692696612X3CKhông đóng học phí 6 129 000
502Lê Văn Hiếu109120334 205478995098588460512X3CKhông đóng học phí 1 155 000
501Lê Công Nghệ109120351 191815444097262414012X3CKhông đóng học phí2 485 000 
500Trương Quang Tin110120143 1917901060121431048412X1AKhông đóng học phí2 130 000 
499Lê Văn Vinh110120248 187448022097852679412X1BKhông đóng học phí 2 470 000
498Nguyễn Thanh Tùng110120345 2016789400120614623512X1CKhông đóng học phí1 065 000 
497Trần Viết Kỷ111120027 1839824960163636731212THXDKhông đóng học phí1 065 000 
496Đậu Văn Tám111120043 187319597098542779412THXDKhông đóng học phí 4 935 000
495Phan Nhật Trung111120057 191798580093511441812THXDKhông đóng học phí4 970 000 
494Phạm Anh Tuấn111120058 194563508098122388712THXDKhông đóng học phí1 420 000 
493Đỗ Xuân Hòa111120074 194531679098311679812X2Không đóng học phí 3 556 000
492Nguyễn Ngọc Linh118120087 205703748090559394312KX2Không đóng học phí 2 764 000
491Nguyễn Phúc Hoà118120145 201702364092464410912QLCNKhông đóng học phí 2 470 000
490Huỳnh Phi Phụng118120172 2058771160168865182812QLCNKhông đóng học phí 1 926 000
489Lê Đức Thành118120181 2016957290128940779912QLCNKhông đóng học phí2 130 000 
488Trần Đặng Phi Long121120053 201684258099538315612KTKhông đóng học phí 1 776 000
487Lê Công Thành121120095 2016903470903357566512KTKhông đóng học phí 1 925 000
486Trần Văn Tùng121120125 2058707100168700010912KTKhông đóng học phí1 065 000 
485Lê Văn Bình101130007 2057474490121623814013C1AKhông đóng học phí 4 450 000
484Hồ Viết Như Cường101130010 1918540620163538342413C1AKhông đóng học phí2 367 000 
483Nguyễn Cảnh Phong101130118 1871522730165447281913C1BKhông đóng học phí  
482Phạm Đức Toàn101130222 201744096096378361213CDT2Không đóng học phí 4 527 000X
481Trần Ngọc Giảng101139009  096674975713C1VAKhông đóng học phí 3 251 500
480Lưu Văn Hoè101139014  096714498713C1VAKhông đóng học phí 14 844 000
479Đặng Vương Dũng102130009 212473791098806790413T1Không đóng học phí1 184 000 
478Lê Văn Tịnh102130048 1840038530168869142813T1Không đóng học phí 1 826 000
477Nguyễn Văn Ngũ102130077 1875478370162912852913T2Không đóng học phí 3 606 000
476Hoàng Công Thịnh102130089 1918673020165891224713T2Không đóng học phí 4 100 000X
475Hồ Đình Huy102130113 1874892240167527673613T3Không đóng học phí  
474Nguyễn Vũ Duy102130196 2016955030122551004713TCLCKhông đóng học phí 24 499 000
473Lê Ngọc Tân102130213 2057443470167994226313TCLCKhông đóng học phí2 485 0007 704 000
472Đặng Trần Thuỷ102130219 201742655012149237113TCLCKhông đóng học phí 15 904 000
471Đỗ Bá Nhựt103130060 2058557480163270082013C4AKhông đóng học phí 3 161 000
470Đồng Văn Toản103130084 142733187090616622513C4AKhông đóng học phí1 065 000 
469Nguyễn Nguyên Hữu Việt103130100 201682525090565839813C4AKhông đóng học phí 5 753 500
468Hà Đăng Khánh103130135 1918157210168212607513C4BKhông đóng học phí2 574 000 
467Bùi Hữu Nghĩa103130154 225655226094257887413C4BKhông đóng học phí4 231 000 
466Vũ Văn Quang103130170 187529715096942045113C4BKhông đóng học phí 5 905 000
465Nguyễn Phan Thanh103130178 2059537010169987509513C4BKhông đóng học phí1 864 000 
464Ngô Trần Minh Trí103130188 1918708240165275609013C4BKhông đóng học phí1 509 000 
463Trần Đình Nhật103130217 1918630290121690940813KTTTKhông đóng học phí  
462Hà Minh Đức104130014 186854221090644970813N1Không đóng học phí1 657 000 
461Nguyễn Xuân Hồng104130027 241543360097896995713N1Không đóng học phí 2 370 000
460Mai Xuân Minh104130040 2017147100121458142713N1Không đóng học phí 888 000 
459Nguyễn Nhanh104130046 205953162096384247613N1Không đóng học phí 4 197 000
458Tạ Chí Công104130079 1945274060167567598613NLKhông đóng học phí 5 307 000
457Trần Văn Sang104130114 1973248200168515763013NLKhông đóng học phí 6 550 000
456Nguyễn Hữu Thành104130118 1918651520168810139513NLKhông đóng học phí 710 000 
455Hoàng Hữu Thuận104130121 191850036096477744813NLKhông đóng học phí2 840 000 
454Dương Chí Bảo105130011 205890520098369690413D1Không đóng học phí 4 592 000
453Ahó Ngọc Hải105130021 2055630950166794617513D1Không đóng học phí 3 359 000
452Trần Xuân Hào105130023 191825807090504546713D1Không đóng học phí 4 424 500
451Hồ Bảo Anh Huy105130030 201698473090539293013D1Không đóng học phí 1 876 000
450Phạm Tiến Đạt105130211 184026241098602655013DCLCKhông đóng học phí2 130 000 
449Ngô Văn Quốc Huy105130322 201723061093599667213TDH2Không đóng học phí2 840 000 
448Lê Chánh Quảng105130340 1945555760169240721513TDH2Không đóng học phí1 065 000 
447Nguyễn Phi Thường105130349 2153534370120812707013TDH2Không đóng học phí  
446Trần Văn Báo105130922   13D1VAKhông đóng học phí 8 027 000
445Nguyễn Thành Công105130923   13D1VAKhông đóng học phí 8 027 000
444Chu Trường Nam105130939  094867401513D1VAKhông đóng học phí 4 898 000
443Nguyễn Sinh Nhật105130942 184152522098827268713D1VAKhông đóng học phí 8 463 000
442Lê Quang Văn105130954   13D1VAKhông đóng học phí 8 027 000
441Trần Văn Vũ105130959   13D1VAKhông đóng học phí 8 027 000
440Nguyễn Văn Huy106130025 20595389201673696650213DT1Không đóng học phí 3 851 000
439Trần Kim Thảnh106130127 2061002070162662573013DT2Không đóng học phí 5 697 000
438Phan Tấn Thu106130130 2058633390165288434413DT2Không đóng học phí1 331 000 
437Nguyễn Văn Linh106130172 2059360450164834362913DT3Không đóng học phí 2 470 000
436Nguyễn Hoàng Minh107130073 2016718090120344439513H2AKhông đóng học phí 3 753 000
435Nguyễn Duy Hải107130099 2017232290121690779113H2BKhông đóng học phí 592 000 
434Phạm Phú Ân108130002 241410587097668135213SKKhông đóng học phí3 195 000 
433Trần Thành Công108130005 2058299980165833193513SKKhông đóng học phí3 550 000 
432Ngô Triều Vỹ109130047 2058150540122242827713VLXDKhông đóng học phí1 657 000 
431Hoàng Nghĩa Anh109130169 1873203060166466880213X3CKhông đóng học phí 4 050 000
430Lương Hoàng Gia Khải109130187 2332025600169868298913X3CKhông đóng học phí 888 000 
429Ngô Đức Phúc109130201 191840614098660433713X3CKhông đóng học phí 3 458 000
428Nguyễn Tất Duy Anh110130140 1918413580121932377713X1CKhông đóng học phí2 840 000 
427Đinh Văn Thông110130904 1866412990168398070313X1_B2Không đóng học phí 8 792 000
426Trương Quyết111130037 1918604900120616727813THXD1Không đóng học phí 355 000 
425Bùi Huy Hoàng111130079 2311168020163305742713THXD2Không đóng học phí3 432 000 
424Dương Quang Tiến111130106 191868462090542312113THXD2Không đóng học phí2 485 000 
423Nguyễn Văn Truyền111130110 205864687098347865513THXD2Không đóng học phí1 420 000 
422Nguyễn Duy Chinh111130124 187491235097282662113X2Không đóng học phí2 485 000 
421Nguyễn Anh Hòa111130134 1945692960163819819213X2Không đóng học phí 1 976 000
420Đồng Xuân Quý111130155 2414926430168546931713X2Không đóng học phí2 722 000 
419Nguyễn Thị Tình111130161 1973167870163367682713X2Không đóng học phí3 550 000 
418Võ Thị Hồng Hạnh117130090 2017096410122599051013QLMTKhông đóng học phí  
417Lê Vỉnh117130153 205816425096396821313QLMTKhông đóng học phí3 255 000 
416Phạm Tấn Thái118130048 205628942096284278413KX1Không đóng học phí2 130 000 
415Hoàng Quốc Vương Ánh118130068 205734677096777364013KX2Không đóng học phí 710 000 
414Nguyễn Thị Bích Ngọc118130094 2058720860168635019413KX2Không đóng học phí2 840 000 
413Tôn Thất Bình118130129 212568717090641670013QLCNKhông đóng học phí3 550 000 
412Đặng Nhật Duy118130141 205742081093517176413QLCNKhông đóng học phí 710 000 
411Đỗ Đăng Trọng121130053 1973332610164650637513KT1Không đóng học phí 710 000 
410Nguyễn Đình Tuấn121130056 2057976370122343132913KT1Không đóng học phí 2 223 000X
409Nguyễn Hoàng Rin121130101 2058721170168323702813KT2Không đóng học phí1 775 000 
408Lương Tuấn Duyên101140021 2059810920169782972814C1AKhông đóng học phí 4 718 000X
407Trần Nhật Quang101140109 2061075830126376677314C1BKhông đóng học phí  
406Nguyễn Viết Du101140134 206120737096230962014CDT1Không đóng học phí 2 099 500
405Alăng Brắc101140176 2057744650169692134714CDT2Không đóng học phí1 420 000 
404Nguyễn Văn Nở101140195 205987460096461813714CDT2Không đóng học phí 2 238 000
403Phạm Phú Vỹ101140210 2057997860122350259814CDT2Không đóng học phí1 006 000 
402Nguyễn Đỗ Minh Quang101140213 2016744470121431068114C1AKhông đóng học phí 2 618 000
401Trần Công Phúc102140035 2057984650126653673814T1Không đóng học phí 710 000 
400Lê Vĩnh Định102140065 197339874096355754914T2Không đóng học phí 4 395 000
399Trần Phúc Toàn102140101 212713691097446060314T2Không đóng học phí 2 864 000
398Nguyễn Văn Hoàng102140126 192019581093512171514T3Không đóng học phí 4 001 000
397Hoàng Duy Khánh102140130 2213851760166843848614T3Không đóng học phí 6 318 000
396Trần Duy Tân102140152 1973073600168727577714T3Không đóng học phí 3 999 000
395Hoàng Nguyên Luật102140186  0163893523414TCLC1Không đóng học phí1 775 000 
394Huỳnh Đức Lâm Minh102140187 2017201280128522951514TCLC1Không đóng học phí 9 433 000
393Tống Lê Quốc Đạt102140202 2017572210122355289814TCLC2Không đóng học phí 9 433 000
392Nguyễn Mạnh Hoan102140208 194544351098161577314TCLC2Không đóng học phí 592 000 
391Huỳnh Đăng Hưng102140209 2016838020126375812714TCLC2Không đóng học phí2 722 000 
390Trần Hữu Tuấn102140231 1876193290121555553414TCLC2Không đóng học phí2 367 000 
389Nguyễn Đình Vũ102140232 2057984950120352248614TCLC2Không đóng học phí1 657 00020 399 000
388Đào Thái Bảo103140003 212825851097360087114C4AKhông đóng học phí4 675 000 
387Nguyễn Văn Quyền103140044 2059868880162894467514C4AKhông đóng học phí2 485 000 
386Văn Công Tài103140047 1918787460169406178714C4AKhông đóng học phí 1 235 000
385Huỳnh Trung Thanh103140050 1918729550121458934214C4AKhông đóng học phí 1 235 000
384Hoàng Thanh Bình103140071 2452861660163898083314C4BKhông đóng học phí 355 000 
383Hồ Nguyễn Khánh Hân103140084 2058226670166863519114C4BKhông đóng học phí 2 865 000
382Lê Văn Hoành103140090 184228536096730202314C4BKhông đóng học phí2 130 000 
381Võ Trọng Nam103140098 1920969590163468622014C4BKhông đóng học phí 1 235 000
380Nguyễn Đăng Tài103140112 1876132960165919899514C4BKhông đóng học phí1 657 000 
379Trương Công Vũ103140135 1973716680162785110114THACOKhông đóng học phí 1 235 000
378Lê Đức Lực104140033 2415680240163447779514N1Không đóng học phí 1 135 000
377Phan Thành Trung104140054 192114790090643429814N1Không đóng học phí2 485 000 
376Nguyễn Minh Hậu104140083 206078846096827540314N2Không đóng học phí1 480 000 
375Nguyễn Hùng Lộc104140095 2016742530126373890714N2Không đóng học phí  
374Nguyễn Viết Sinh104140107 194551356098589998114N2Không đóng học phí1 065 000 
373Nguyễn Văn Cường104140134 1875163040169490404414NLKhông đóng học phí3 195 000 
372Lê Huỳnh Huy Hoàng104140145 2310620750162957755214NLKhông đóng học phí 3 705 000
371Hoàng Trọng Công105140004 173303683097926371714DLTKhông đóng học phí 2 223 000
370Phùng Thế Tài105140063 231132453096235797114D1Không đóng học phí 4 544 000
369Đỗ Vạn Nguyên105140132 2016938070120604426414D2Không đóng học phí  
368Đặng Văn Tỉnh105140155 2017246910122429820314D2Không đóng học phí  
367Nguyễn Văn Đại105140172 1875314120163422469914D3Không đóng học phí  
366Lê Trọng Hoàng105140187 1973368650163402466114D3Không đóng học phí 4 297 000X
365Phạm Văn Quang105140259 205771296093243387814DCLCKhông đóng học phí2 840 000 
364Phan Trọng Huân105140286 2058175090168601214814TDH1Không đóng học phí1 420 000 
363Nguyễn Hoàng Huy105140289 2060553750129750762114TDH1Không đóng học phí 592 000 
362Đinh Minh Tuấn105140371 1945349300163637228314TDH2Không đóng học phí 1 531 000
361Nguyễn Hữu Danh105140385 201744570096681320814TDHCLCKhông đóng học phí 9 720 000
360Nguyễn Cao Kỳ105140397 2017446380122354462614TDHCLCKhông đóng học phí 10 784 000
359Nguyễn Nhật Thái105140407 174654628096245953714TDHCLCKhông đóng học phí 19 215 000
358Dương Thanh Quang106140038 2017027390120378561614DT1Không đóng học phí  
357Trương Văn Sang106140042 205863452096654995214DT1Không đóng học phí 2 717 000
356Lê Hữu Ân106140068 197345119097893575014DT2Không đóng học phí 4 987 000
355Võ Tấn Anh106140069 212794864096229618514DT2Không đóng học phí 3 950 000X
354Trần Nguyên Bảo106140070 201672718097955600114DT2Không đóng học phí  
353Nguyễn Xuân Chiểu106140072 1842078210166358673414DT2Không đóng học phí 3 754 000
352Đặng Thái Hiền106140084 201559550090555201414DT2Không đóng học phí  741 000
351Nguyễn Trần Anh Khoa106140090 201697436090862329614DT2Không đóng học phí 4 099 000
350Hồ Bảo Lộc106140092 1918098800126663148514DT2Không đóng học phí3 195 000 
349Lê Tuấn Minh106140096 2016979290128860800914DT2Không đóng học phí1 657 000 
348Huỳnh Tăng Nhật Nguyên106140098 1918214710163526617114DT2Không đóng học phí2 485 000 
347Nguyễn Huỳnh Quang106140105 201750533093594199614DT2Không đóng học phí2 130 000 
346Ngô Phi Đạt106140142 205737604096798107214DT3Không đóng học phí2 130 000 
345Lê Minh Bảo Duy106140151 201746520090353380414DT3Không đóng học phí 4 099 000
344Võ Công Tây106140174  0167758589314DT3Không đóng học phí2 485 000 
343Nguyễn Thị Quỳnh107140032 1876192330164482265714H1,4Không đóng học phí2 485 000 
342Đỗ Thị Ngọc Ánh107140057 2057496350125712799914H2AKhông đóng học phí1 776 000 
341Nguyễn Hoài Thế Sang107140090 2017059110121398930914H2AKhông đóng học phí 3 605 000
340Phan Văn Thành107140150 184129881097631040514H2BKhông đóng học phí 5 085 000
339Trần Nguyên Thanh Bình107140173 192114567090256366414H5Không đóng học phí 1 531 000
338Đỗ Xuân Thắng107140221 1872193490164656338414H5Không đóng học phí1 775 000 
337Phạm Trọng Hà108140010 1874408850126653341514SKKhông đóng học phí1 065 000 
336Hoàng Phi Long108140021 2857001190121550759714SKKhông đóng học phí2 130 000 
335Trần Văn Tin109140002 2051899700120805933914X3LTKhông đóng học phí 444 000 
334Lý Xuân Thịnh109140036 2016747910121680828814VLXDKhông đóng học phí4 615 000 
333Nguyễn Tú109140044  0165773204114VLXDKhông đóng học phí2 840 000 
332Đặng Phước Đức109140059 191988702098430500514X3AKhông đóng học phí3 787 000 
331Phạm Duy Khoa109140076 2062600540126374689414X3AKhông đóng học phí1 657 000 
330Trần Dũ Linh109140154 206121063097510304414X3BKhông đóng học phí 4 297 000
329Trần Nhật Thành109140182 2017044730126378638914X3BKhông đóng học phí3 787 000 
328Hồ Văn Thức109140184  0164401051114X3BKhông đóng học phí3 432 000 
327Nguyễn Đức Lập109140233 194497011098591005314X3CKhông đóng học phí2 072 000 
326Dương Huỳnh Vĩnh Phúc109140246 191857146097826584514X3CKhông đóng học phí1 775 000 
325Nguyễn Tân109140256 205865463096236370414X3CKhông đóng học phí1 420 000 
324Nguyễn Đức Vương110140011 205506910090641071114X1LTKhông đóng học phí 5 920 000
323Hoàng Thế A110140020 197355627096251820514X1AKhông đóng học phí3 077 000 
322Nguyễn Đăng Đạt110140028 1945431600164778169114X1AKhông đóng học phí1 657 000 
321Hoàng Quí110140064 1920975980121962672714X1CKhông đóng học phí 3 704 000X
320Trần Hoàng Vũ110140094 205924642093486607714X1AKhông đóng học phí 3 457 000
319Huỳnh Bá Phúc110140130 201688003090646970514X1CKhông đóng học phí 3 704 000X
318Nguyễn Tâm110140138 2058900310168576081114X1BKhông đóng học phí2 485 000 
317Phạm Xuân Thắng110140139 194582780096708161314X1BKhông đóng học phí 3 457 000
316Nguyễn Văn Chung110140166 187572337097896004114X1CKhông đóng học phí 4 975 000
315Lê Hoàng Kim110140183 1918543000168655343714X1CKhông đóng học phí 3 457 000X
314Đặng Hoàng Sơn110140200 1918903000167673599614X1CKhông đóng học phí 4 059 000X
313Lê Văn Trí110140216 2016664850120526765014X1CKhông đóng học phí 3 852 000X
312Nguyễn Quốc Tuấn110140221 2017270810127444719614X1CKhông đóng học phí 2 963 000
311Lê Đình Đức111140011  098231187214THXDKhông đóng học phí2 130 000 
310Lê Minh Hoàng111140082 1973400430163331196814X2AKhông đóng học phí 4 741 000
309Đoàn Thị Trang111140110 2058858940166534410214X2AKhông đóng học phí 4 100 000
308Nguyễn Anh Tuấn111140116 2312040040169630370814X2AKhông đóng học phí 3 902 000
307Võ Như Bảo Hòa117140021 2059431610121679618614MTKhông đóng học phí3 195 000 
306Cao Mạnh Hùng117140026 194597664097548529114MTKhông đóng học phí  148 000
305Nguyễn Ngọc Nghĩa117140038 197369403098235183314MTKhông đóng học phí 3 852 000
304Nguyễn Văn Trung117140067  093874189514MTKhông đóng học phí1 420 000 
303Bùi Thị Thiên Ngân118140032 201672516090528774514KX1Không đóng học phí 1 827 000X
302Phạm Bá Nguyên118140033 187635594097756594014KX1Không đóng học phí 6 045 000
301Trần Văn Rin118140048 191874705097897008114KX1Không đóng học phí 2 223 000
300Hoàng Văn Thôi118140060 191801476098771081214KX1Không đóng học phí 2 223 000
299Nguyễn Thị Mỹ Trang118140065 2061971510163477851614KX1Không đóng học phí 4 544 000
298Trần Đình Hưng121140015  0162662522814KT1Không đóng học phí2 012 000 
297Võ Va Phương121140038 221398355091897545714KT1Không đóng học phí 2 717 000X
296Lê Thanh Tài121140044 1973448130168489036414KT1Không đóng học phí1 065 000 
295Lê Đăng Thuận121140050 197308157097285561414KT1Không đóng học phí3 787 000 
294Lâm Khánh Tiên121140053 191901405093496394614KT1Không đóng học phí3 550 000 
293Nguyễn Kim Dũng101150015 2062339370163733885615C1AKhông đóng học phí 4 100 000
292Võ Văn Long101150030 2060810720169585146815C1AKhông đóng học phí2 485 000 
291Đào Xuân Tuấn101150055 174796114096105803815C1AKhông đóng học phí 4 149 000
290Trần Bá Dương101150067 201764044093567871015C1BKhông đóng học phí 710 000 
289Đỗ Văn Pháp101150087 2060692900163883388615C1BKhông đóng học phí 4 889 000X
288Nguyễn Văn Ý101150107 2060280030163311013115C1BKhông đóng học phí 4 275 000
287Phùng Trần Huy Cận101150108 201761566091640534415C1CKhông đóng học phí 2 717 000
286Đỗ Trọng Cường101150111 2017457060122323322015C1CKhông đóng học phí 5 088 000
285Thới Văn Hộp101150121 2128319910169677586815C1CKhông đóng học phí  
284Lê Thuận Phúc101150137 194595542097346964315C1CKhông đóng học phí  532 000
283Đặng Hữu Tiến101150148 1875271700163849244915C1CKhông đóng học phí3 195 000 
282Nguyễn Phi Vũ102150017  0122558412115TLTKhông đóng học phí1 184 000 
281Phan Văn Cường102150024 2128298740165434120015T1Không đóng học phí  469 000
280Hồ Sỹ Như102150056 2417073080166581186115T1Không đóng học phí 4 371 500
279Ngô Đình Phong102150121 2126762600166672580115T2Không đóng học phí2 722 000 
278Lê Kim Quốc Cường102150151 2017766360125468597715T3Không đóng học phí 2 223 000
277Nguyễn Ngọc Bảo103150024 192020055096936689215C4AKhông đóng học phí 1 877 000
276Trần Đình Quyết103150072 187538782096294890715C4AKhông đóng học phí 2 717 000
275Nguyễn Huy Thông103150085 1843066720167299534215C4AKhông đóng học phí2 485 000 
274Phạm Ngọc Viễn103150096 212330135098304952915C4AKhông đóng học phí3 018 000 
273Phan Công Đức103150111 2017189350122644733115C4BKhông đóng học phí 6 016 000
272Nguyễn Văn Lực103150134 1874455700165344187415C4BKhông đóng học phí 4 396 000
271Trần Văn Trọng103150169 192060435096152579715C4BKhông đóng học phí2 485 000 
270Hồ Ngọc Tú103150171 187604347086840069215C4BKhông đóng học phí2 190 000 
269Trương Vũ103150178 2059530040166400781515C4BKhông đóng học phí3 639 000 
268Hoàng Đăng Nhật103150203 1874069080166509127915KTTTKhông đóng học phí1 775 000 
267Mai Xuân Đến104150009 205994259093542792915N1Không đóng học phí1 953 000 
266Trần Văn Đường104150015 1875915370165514122215N1Không đóng học phí3 550 000 
265Trần Thư Hùng104150023 1842532610162899384415N1Không đóng học phí 4 594 000
264Cao Xuân Nhẫn104150043 1916942290166220100415N1Không đóng học phí4 675 000 
263Nguyễn Hồng Quân104150124 187605027098719234115N2Không đóng học phí 4 989 000
262Huỳnh Đức Trí105150006  0166496766215DLTKhông đóng học phí1 420 000 
261Nguyễn Thành Luân105150038 205924629091769304915D1Không đóng học phí 4 890 000
260Nguyễn Xuân Thủy105150064 184230106096864775315D1Không đóng học phí 4 890 000
259Bùi Xuân Hoàng105150090 2128314260169359245615D2Không đóng học phí 2 865 000
258Ngô Văn Hoàng105150091 201732500090568402715D2Không đóng học phí2 249 000 
257Nguyễn Tôn Cao Nguyên105150104 2310711960123984953315D2Không đóng học phí1 775 000 
256Nguyễn Đình Minh Đức105150140 1918937030120703129615D3Không đóng học phí1 480 000 
255Phan Lê Minh Châu105150187 197381407094129677115DCLCKhông đóng học phí  532 000
254Đặng Công Thiện105150223 201734382093537700315DCLCKhông đóng học phí 710 000 
253Nguyễn Hãi Đạt105150245 194608195096992830815TDH1Không đóng học phí1 361 000 
252Lê Văn Hòa105150258 2060477890164279700215TDH1Không đóng học phí1 776 000 
251Nguyễn Phương Nam105150278 1842331290188738108915TDH1Không đóng học phí3 195 000 
250Đặng Tấn Quí105150290 2124857350167712221015TDH1Không đóng học phí 5 283 000
249Võ Hồng Sơn105150293 1843097330168759268915TDH1Không đóng học phí 5 112 000
248Nguyễn Công Hồ Vỹ105150310 201745635096951857715TDH1Không đóng học phí 3 754 000X
247Nguyễn Thanh Hải105150318 1946247960164663932615TDHCLCKhông đóng học phí 710 000 
246Ngô Đoàn Thuận Phong105150341 2017538780124684989815TDHCLCKhông đóng học phí 22 351 000X
245Phạm Đặng Tất Toàn105150351 201753107093259886415TDHCLCKhông đóng học phí2 663 000 
244Nguyễn Hữu Trung105150353 2124831700167492203515TDHCLCKhông đóng học phí 3 016 000
243Lê Tuấn Anh106150003 191895175090114231215DT1Không đóng học phí 7 020 000
242Nguyễn Công Dược106150013 1920524250166341934315DT1Không đóng học phí  
241Huỳnh Công Hải106150016 201783495093548883615DT1Không đóng học phí 2 519 000
240Nguyễn Quốc Hưng106150024 1973339110164619538615DT1Không đóng học phí 4 213 000
239Trương Thanh Tú106150071 206027701096823053015DT1Không đóng học phí 2 420 000
238Trần Mạnh Tuấn106150076 1875988410165546313915DT1Không đóng học phí 888 000 
237Tô Văn Dương106150092 2128325230165314294015DT2Không đóng học phí  
236Lương Gia Huy106150105 205940501090353348315DT2Không đóng học phí1 775 000 
235Võ Đức Tiến Huy106150107 1918963080128227903615DT2Không đóng học phí 1 926 000
234Trần Nhật Thuyên106150142 1918933770122828289615DT2Không đóng học phí 2 173 000
233Nguyễn Cao Cường106150159 184272725096728322715DT3Không đóng học phí  247 000
232Đoàn Đại Hùng106150174 1920494350126452801715DT3Không đóng học phí1 775 000 
231Nguyễn Cao Nhạc106150191 206107935098121609615DT3Không đóng học phí2 174 000 
230Thân Văn Thông106150210 1842644240162711675015DT3Không đóng học phí 5 706 000
229Nguyễn Nhật Tùng106150222 187638728098197449515DT3Không đóng học phí 3 507 000
228Phan Văn Chí Kiên107150023 197401460096556910715H1,4Không đóng học phí  247 000
227Mai Phước Lân107150026 2060700510122226106415H1,4Không đóng học phí 4 791 000
226Nguyễn Duy Quân107150045 225584804097811877215H1,4Không đóng học phí 5 384 000
225Lê Thị Thanh Lan107150151 1973777720167380397415H2BKhông đóng học phí 2 272 000
224Nguyễn Quang Chức107150199 1920192940164998649115H5Không đóng học phí1 775 000 
223Nguyễn Ngọc Hải Hậu107150209 197336369091894839215H5Không đóng học phí2 130 000 
222Lê Quang Hưng107150222 1918515890120805840015H5Không đóng học phí3 432 000 
221Thái Kiều Thanh Tú107150268 2154189850164755617215H5Không đóng học phí 5 236 000
220Nguyễn Văn Đạt107150284 1946321140163393762915SHKhông đóng học phí 9 088 500
219Nguyễn Tấn Quang Hào107150291 2059246750121597820215SHKhông đóng học phí 3 635 500
218Mai Phúc Thạnh108150041 2059815030164467847615SKKhông đóng học phí3 018 000 
217Vũ Thị Hải Yến108150058 201713393098177489715SKKhông đóng học phí  
216Trần Văn Cương109150014 187396529098123882015X3AKhông đóng học phí2 130 000 
215Nguyễn Quang Định109150018 2059480170128705586715X3AKhông đóng học phí1 480 000 
214Nguyễn Như Hiệp109150024 205939258096889484115X3AKhông đóng học phí3 018 000 
213Nguyễn Đức Hiếu109150025 0010970081096883840215X3AKhông đóng học phí 5 432 000
212Nguyễn Xuân Hy109150029 205858173090591979015X3AKhông đóng học phí 3 605 000
211Hồ Thế Khởi109150031 1841578390164806158615X3AKhông đóng học phí 6 114 000
210Võ Xuân Luân109150036 205980422097375990715X3AKhông đóng học phí 4 445 000
209Nguyễn Văn Phước109150048 1919907470165473918515X3AKhông đóng học phí 4 643 000
208Nguyễn Quang Trường109150065 194551865091585307215X3AKhông đóng học phí1 775 000 
207Hoàng Văn Dũng109150081 194632531094137559315X3BKhông đóng học phí1 776 000 
206Trần Quốc Dũng109150082 197316592097997923415X3BKhông đóng học phí1 065 000 
205Lê Duy Hiếu109150084 1843009610168271900715X3BKhông đóng học phí 710 000 
204Đỗ Lưu Chánh Huy109150088 2060707380166998500415X3BKhông đóng học phí  
203Nguyễn Văn Kết109150090 205979538090570156615X3BKhông đóng học phí 6 527 000
202Bùi Bảo Long109150095 1918956350935506666015X3BKhông đóng học phí 3 705 000
201Phạm Long Nhật109150101 184293278096297031215X3BKhông đóng học phí1 184 000 
200Hồ Khắc Phong109150103 184293335094820835115X3BKhông đóng học phí 6 224 000
199Lê Đăng Tài109150109 1946238440166780938315X3BKhông đóng học phí 3 754 000
198Nguyễn Văn Trung109150119 192124362090647516115X3BKhông đóng học phí 2 922 000
197Phan Văn Trường109150120 2060167810168532592315X3BKhông đóng học phí 4 248 000
196Trần Huy Tuấn109150122 1843004050129961057115X3BKhông đóng học phí 5 038 000
195Võ Đình Danh109150132 2059680830162704044615X3CKhông đóng học phí3 195 000 
194Đặng Minh Khôi109150146 206204898094146180215X3CKhông đóng học phí 2 271 000
193Lê Công Nghĩa109150154 1919888890164329457615X3CKhông đóng học phí 3 705 000
192Phạm Hữu Phúc109150159 187522784098928018315X3CKhông đóng học phí 2 470 000
191Đỗ Văn Ngọc Thạch109150167 2060326440168606619215X3CKhông đóng học phí  
190Trần Đình Trình109150173 184194866096123824115X3CKhông đóng học phí1 598 000 
189Nguyễn Đình Dũng109150187 201753858093537638115X3CLCKhông đóng học phí2 130 000 
188Nguyễn Xuân Hiếu109150191 1973813850122747217915X3CLCKhông đóng học phí2 130 000 
187Trần Phan Huy109150194 2017832070128352450515X3CLCKhông đóng học phí1 420 000 
186Ông Quang Thái109150216 2017063700121580747715X3CLCKhông đóng học phí2 130 000 
185Lê Đức Thọ109150217 1876560140164358488115X3CLCKhông đóng học phí1 420 000 
184Đào Ngọc Trung109150221 2017058620120364462115X3CLCKhông đóng học phí 710 000 
183Trương Văn Vũ109150224 184231177098403975415X3CLCKhông đóng học phí2 130 000 
182Trần Văn Duy109150241 2058407430120487380915VLXDKhông đóng học phí 592 000 
181Phạm Văn Nhãn109150260 1946236570167253435515VLXDKhông đóng học phí 4 544 000
180Võ Viết Tâm109150269 1973451160165935861715VLXDKhông đóng học phí1 657 000 
179Hồ Bùi Minh Tuấn109150284 1919610090165818983415VLXDKhông đóng học phí2 249 000 
178Nguyễn Văn Tuấn109150285 2017661020120392804015VLXDKhông đóng học phí 4 248 000
177Nguyễn Ngọc Nhân109150310 201764730090559419715X3CLCKhông đóng học phí 710 000 
176Ngô Bình An110150015 1918954340128804154315X1AKhông đóng học phí  
175Nguyễn Đăng Khoa110150047 215359059098181059615X1AKhông đóng học phí 5 285 000
174Nguyễn Việt Thắng110150077 192096227097809870215X1AKhông đóng học phí2 130 000 
173Phạm Văn Thiện110150083 2061784940166355414915X1AKhông đóng học phí 4 939 000
172Bùi Xuân Tiến110150088 1920519350122757737115X1AKhông đóng học phí 2 272 000
171Cao Xuân Tới110150091 2453504780162632624715X1AKhông đóng học phí 3 902 000
170Tôn Thất Cường110150107 194631255096474504115X1BKhông đóng học phí 4 544 000
169Hà Xuân Long110150136 2017491540165425825115X1BKhông đóng học phí1 184 000 
168Nguyễn Văn Phú110150144 2063129510121905683615X1BKhông đóng học phí1 065 000 
167Trịnh Minh Anh Đức110150191 2061080470163895748015X1CKhông đóng học phí 4 199 000
166Somsant Sura Pat Pichai Thanh Hùng110150202 201732131093507140515X1CKhông đóng học phí 5 185 000
165Nguyễn Huy110150204 1919891490165785760415X1CKhông đóng học phí 4 297 000
164Hồ Đăng San111150043 1919885440169560536015THXDKhông đóng học phí 4 297 000
163Trần Hoàng Thạch111150104 2017582800121467586315X2Không đóng học phí  
162Nguyễn Hữu Thông111150108 2416829810166922092115X2Không đóng học phí 710 000 
161Nguyễn Trọng Nam Xuyên111150129 2017199530122404885915X2Không đóng học phí2 130 000 
160Trần Hữu Hoà111150130  0126846744115THXDKhông đóng học phí2 308 000 
159Trần Văn Hải117150030 1919919910168223359915MTKhông đóng học phí 4 495 000
158Phạm Văn Hậu117150031 2017403470121598787015MTKhông đóng học phí  
157Hoàng Đình Trung117150078 2017096220120621119615MTKhông đóng học phí 4 295 000
156Đỗ Phan Nhật Trường117150079 2059487660121939812615MTKhông đóng học phí 4 987 000
155Nguyễn Văn Thanh Hùng117150102 2017146730128704535715QLMTKhông đóng học phí  
154Lê Thị Lệ117150104 2058876050162638744115QLMTKhông đóng học phí 4 594 000
153Nguyễn Thị Xuân117150152  0164239961915QLMTKhông đóng học phí  
152Nguyễn Tuấn Bảo118150054 2017680610126288617815KX2Không đóng học phí  532 000
151Nguyễn Duy Long118150077 2125800170164782906515KX2Không đóng học phí  
150Lê Vũ Quỳnh Như118150083 2017509350128374369815KX2Không đóng học phí 4 940 000
149Nguyễn Văn Thông118150159 2059815590164875230515QLCNKhông đóng học phí 888 000 
148Hồ Quốc Bảo121150004 2060882410168701718715KT1Không đóng học phí 4 246 000
147Lê Trung Đức121150011 2017216530128695024515KT1Không đóng học phí1 775 000 
146Lê Thị Thu Hà121150015 192021618088839912815KT1Không đóng học phí 4 371 500X
145Nguyễn Mậu Duy Lam121150029 201759263096937442015KT1Không đóng học phí  247 000
144Lê Thị Thu Thảo121150060 2017385800122550660215KT1Không đóng học phí2 190 000 
143Trần Quang Vinh121150075 201714063093477336715KT1Không đóng học phí 888 000 
142Đoàn Công Hiệp121150091 2059867430165240362615KT2Không đóng học phí3 373 000 
141Trần Văn Y Khoa121150100 201706192090500482615KT2Không đóng học phí2 130 000 
140Nguyễn Văn Lộc121150108 2061381680121682016015KT2Không đóng học phí 4 989 000
139Trần Thị Trúc Quỳnh121150127 2059692370167262549515KT2Không đóng học phí2 130 000 
138Đỗ Hồng Sơn121150128 2416210220164369376415KT2Không đóng học phí 4 075 500
137Hà Minh Trung121150142 2061382330126679671715KT2Không đóng học phí3 905 000 
136Lê Đức Mạnh101160032 1877045500169268229916C1AKhông đóng học phí 2 708 000X
135Nguyễn Văn Tiến101160055 22568213496482996716C1AKhông đóng học phí 592 000 
134Lê Phước Tuyên101160069 20167182090563798716C1AKhông đóng học phí1 420 000 
133Lê Trung Kiên101160099 18775694797951119216C1BKhông đóng học phí1 775 000 
132Trần Văn Long101160101 23109449497782274416C1BKhông đóng học phí 4 484 000X
131Trương Ngọc101160106 192123067166350965716C1BKhông đóng học phí 4 440 000
130Trương Hoàng Phúc101160110 192128955126258831316C1BKhông đóng học phí3 195 000 
129Nguyễn Quang Sơn101160118 194651416090470310516C1BKhông đóng học phí 4 262 000
128Nguyễn Công Hậu101160134 18775819298923951816CDT1Không đóng học phí 4 218 000
127Phan Minh Nhật101160149 201757769090502290516CDT1Không đóng học phí 3 108 000X
126Vũ Trọng Lý101160188 18774904393246580116CDT2Không đóng học phí  
125Vi Văn Sơn101160201  0163567831716CDT2Không đóng học phí 4 218 000
124Nguyễn Đình Vũ101160215 192099471163517395216CDT2Không đóng học phí 4 484 000X
123Lê Quốc Khánh101160217  096933941616C1AKhông đóng học phí 4 484 000
122Nguyễn Quang Hà102160039 2060446760168812093416T1Không đóng học phí  222 000
121Nguyễn Đức Linh102160051 1945671120165995288816T1Không đóng học phí  
120Nguyễn Tiến Dũng102160087 201737364094141138016T2Không đóng học phí  
119Phạm Văn Thành102160165 2058697640167205250216T3Không đóng học phí 3 818 000
118Võ Văn Vũ102160175 2060813050163579661116T3Không đóng học phí  
117Lê Tuấn Anh103160019 194598445163817826016C4AKhông đóng học phí 4 440 000
116Trần Văn Đức103160028 212835591164702974316C4AKhông đóng học phí1 302 000 
115Trần Viết Huy Hùng103160041 191963249162975498016C4AKhông đóng học phí 4 306 000X
114Nguyễn Văn Đình Khánh103160043 201745717163647445516C4AKhông đóng học phí 4 750 000X
113Hoàng Văn Lộc103160048 1877891840163535512216C4AKhông đóng học phí 4 262 000
112Nguyễn Lục103160050 20606661696975534516C4AKhông đóng học phí  
111Lê Tiểu Trình103160078 206235738098932005816C4AKhông đóng học phí 4 972 000
110Hồ Sỹ Dũng103160092 187729269098560365016C4BKhông đóng học phí  770 000
109Thái Gia Khiêm103160106 18428855594269979816C4BKhông đóng học phí  
108Lê Quang Lượng103160113 1973569670169670636316C4BKhông đóng học phí 3 862 000X
107Hoàng Văn Thường103160135 175072148169222085416C4BKhông đóng học phí  
106Phan Ngọc Lợi103160165 2061993340163477407316KTTTKhông đóng học phí 3 330 000
105Phạm Vũ Ngọc Quyết103160177 241682863168917693816KTTTKhông đóng học phí  222 000
104Nguyễn Sơn103160181 192119260165448002916KTTTKhông đóng học phí 3 862 000
103Nguyễn Ngọc Hoà104160068 191964735168670474516N2Không đóng học phí 4 262 000
102Lê Văn Thảo104160093 206178627126278707516N2Không đóng học phí 2 664 000
101Trần Văn Vũ104160103 1843336330169900699016N2Không đóng học phí1 184 000 
100Thiều Tịnh Đạt105160011 184348080169519751116D1Không đóng học phí 3 552 000X
99Trần Văn Tiến105160047 1877198190163789868616D1Không đóng học phí 4 928 000X
98Phạm Thế Cường105160064 2128343570163397491016D2Không đóng học phí 4 484 000
97Nguyễn Hoàng105160077 2510923310120847009316D2Không đóng học phí  
96Nguyễn Văn Kiên105160080 174596836168335387016D2Không đóng học phí 4 440 000
95Phan Văn Trường105160104 184301191162992566316D2Không đóng học phí  
94Lại Chí Hiếu105160122 20177672993567966416DCLC1Không đóng học phí 8 214 000X
93Trần Hữu Thắng105160141 194649910096332701616DCLC1Không đóng học phí 8 214 000X
92Trần Mỹ Quốc Ánh105160154 191905370093819504216TDHKhông đóng học phí 4 440 000
91Nguyễn Khánh Hưng105160169 187691398096436596516TDHKhông đóng học phí1 302 000 
90Nguyễn Đức Lộc105160182 184312020169536207116TDHKhông đóng học phí1 184 000 
89Nguyễn Viết Nga105160188 184194551 16TDHKhông đóng học phí  
88Trần Nhật Sang105160198 201784029121206517016TDHKhông đóng học phí  
87Nguyễn Ngọc Sáng105160199 20178681690581762216TDHKhông đóng học phí 3 774 000
86Lê Văn Tâm105160263  090581918916D_B2Không đóng học phí2 072 000 
85Phùng Văn Cường106160015 201782507093540254916DT1Không đóng học phí 3 774 000
84Võ Thế Hoàng106160027 241606338096897810016DT1Không đóng học phí  
83Huỳnh Công Nhạc106160038 206067241166785389516DT1Không đóng học phí 3 774 000X
82Lê Vũ Hoà106160077 20177332390501639816DT2Không đóng học phí2 485 000 
81Lâm Đăng Khoa106160083 206079129120747361916DT2Không đóng học phí1 184 000 
80Nguyễn Quang Đạt107160005 184332524169245439616H14Không đóng học phí  
79Võ Hoàng Duy107160011 206189091168676979816H14Không đóng học phí 4 440 000
78Lê Văn Khánh107160030 197366856166876981416H14Không đóng học phí 4 040 000
77Nguyễn Thị Ngọc Lan107160032 197377348166320691316H14Không đóng học phí 2 220 000
76Kiều Vũ Minh107160041 2128375700169755288816H14Không đóng học phí  
75Đinh Công Nhiên107160048 241646524090581414716H14Không đóng học phí 4 927 000
74Hồ Anh Quốc107160059 19740370598648065816H14Không đóng học phí 4 573 000X
73Đinh Phú Thắng107160063 194600228094120842116H14Không đóng học phí 1 776 000
72Trần Thị Minh Tâm107160130 201788142097291086716H2Không đóng học phí 2 664 000X
71Phạm Thị Trinh107160141 212678506166257936216H2Không đóng học phí 4 706 000
70Huỳnh Phạm Công Thành107160186 2017716720120596731116H5CLC1Không đóng học phí 8 746 000X
69Nguyễn Trần Hoàng Ân107160193 20173412293515728716SHKhông đóng học phí  222 000
68Trần Thái Phiên107160226 20593587096365579016SHKhông đóng học phí  222 000
67Phan Thanh Thương107160234 233242164167778172116SHKhông đóng học phí  
66Nguyễn Hoàng Việt Chinh108160004 20176058597582410116SKKhông đóng học phí2 130 000 
65Nguyễn Trần Hiếu108160014 212796236168857752816SKKhông đóng học phí 710 000 
64Nguyễn Phạm Đình Sơn109160022   16X3_B2Không đóng học phí 2 470 000
63Hoàng Kim Đạt109160029 197411860168936048916VLXDKhông đóng học phí 3 774 000
62Lê Hữu Trường109160052 206148224164982918416VLXDKhông đóng học phí  222 000
61Trần Đức Mạnh109160054 241534088 16VLXDKhông đóng học phí  
60Võ Thanh Sơn109160064 231252238126553603716VLXDKhông đóng học phí 4 884 000
59Nguyễn Thanh Tuấn109160076 206296948126442522316VLXDKhông đóng học phí2 130 000 
58Nguyễn Dương Kỳ Danh109160087 20175322090654602216X3AKhông đóng học phí4 734 000 
57Trần Công Minh109160107 206208942096455198016X3AKhông đóng học phí  
56Nguyễn Mỹ109160108 2059480750163509805216X3AKhông đóng học phí2 722 000 
55Trần Tuấn Tài109160125 241673924122247615316X3AKhông đóng học phí 3 996 000
54Võ Xuân Tuấn Vũ109160144 20602766196829921516X3AKhông đóng học phí  
53Nguyễn Đắc Xuân Anh109160146 206088169096848985116X3BKhông đóng học phí 1 998 000
52Lê Đức Đạt109160154 19459548794576842716X3BKhông đóng học phí 4 440 000X
51Võ Văn Hoàng109160164 206055408128943144216X3BKhông đóng học phí 4 218 000X
50Nguyễn Hữu Hùng109160165 18429395796434677516X3BKhông đóng học phí  
49Lại Văn Hưng109160167 24530325697392775316X3BKhông đóng học phí 4 218 000
48Phan Văn Khanh109160168 187639563168986254516X3BKhông đóng học phí 4 218 000
47Phạm Văn Hùng110160089 2017927830128346380516X1AKhông đóng học phí2 604 000 
46Nguyễn Thanh Hậu110160153 20633932297182345816X1BKhông đóng học phí  
45Trần Thanh Hoài110160156 194610580094265402116X1BKhông đóng học phí2 368 000 
44Lê Ngọc Linh110160169 1750248370163436066616X1BKhông đóng học phí 3 774 000
43Trịnh Đình Phong110160178 191900118126373093316X1BKhông đóng học phí  
42Cao Trọng Sơn110160185 187574869164269199916X1BKhông đóng học phí 2 442 000
41Trần Quang Anh110160206 201754893093579449616X1CKhông đóng học phí2 012 000 
40Nguyễn Đức Bảo110160208 18433878797782323516X1CKhông đóng học phí1 776 000 
39Hoàng Ngọc Cường110160213 19738192794582951616X1CKhông đóng học phí  
38Nguyễn Hoàng Sơn110160255 206088014165572079116X1CKhông đóng học phí  
37Nguyễn Ngọc Hải111160018 187577969127580474216THXDKhông đóng học phí 4 884 000
36Trương Việt Hùng111160027 241732907168594111916THXDKhông đóng học phí 4 218 000
35Võ Khắc Thắng111160044 187657102096402881916THXDKhông đóng học phí 5 106 000
34Nguyễn Song Toàn111160055 2017532750126854587116THXDKhông đóng học phí 3 774 000X
33Đoàn Văn Đại111160065 233237772097507503716X2Không đóng học phí 5 106 000
32Lê Hồng Phong111160102 197368326090597099816X2Không đóng học phí 3 774 000X
31Ngô Võ Nhật Quang111160106 201767016128325427316X2Không đóng học phí  
30Nguyễn Văn Tú111160117 2062022340166679163016X2Không đóng học phí  444 000
29Trần Tiến Việt111160121 1921207480120448465316X2Không đóng học phí 4 884 000X
28Kiều Thị Huyền117160032 241734645169531032316MTKhông đóng học phí  
27Nguyễn Hữu Kỳ117160037 184249473098206690716MTKhông đóng học phí  
26Nguyễn Đình Lâm117160038 187708239094258713716MTKhông đóng học phí 3 996 000
25Thái Thị Khánh Huyền117160101 184262833163443535516QLMTKhông đóng học phí 4 706 000
24Hà Khương117160103 20175290493530139316QLMTKhông đóng học phí  
23Phan Thị Lan117160104 184226860168584565516QLMTKhông đóng học phí  
22Mai Lộc117160108 201761690120401280416QLMTKhông đóng học phí 4 218 000
21Phùng Ngọc Tấn117160119 206131759126448965616QLMTKhông đóng học phí 4 218 000X
20Trần Minh Thảo117160123 206119765096359602816QLMTKhông đóng học phí 5 328 000
19Trương Văn Tiến117160126 212836988166872982716QLMTKhông đóng học phí  
18Võ Thị Huyền Trâm117160129 20619722798580053016QLMTKhông đóng học phí  
17Đặng Văn Hữu Trọng117160131 20174914096463393516QLMTKhông đóng học phí  
16Nguyễn Thành Trung117160132 206205748162764888716QLMTKhông đóng học phí1 539 000 
15Tơ Ngôl Chúc117160140  0164632020416QLMTKhông đóng học phí 533 000 
14Phan Thiên Đạt118160005 212514643166387794116KX1Không đóng học phí 4 884 000
13Nguyễn Thị Thúy Hiền118160016 2124526300163547715516KX1Không đóng học phí1 184 000 
12Phan Tiến Hùng118160018 187642681086872461116KX1Không đóng học phí1 776 000 
11Lê Đức Bảo Quốc118160040 18424070998754321416KX1Không đóng học phí  
10Đặng Phước Thời118160048 206190539096440701816KX1Không đóng học phí2 190 000 
9Trần Thị Hà118160072 187719398098314686716KX2Không đóng học phí 4 884 000
8Lê Đoàn Minh Tâm118160102 20178446290506092016KX2Không đóng học phí2 072 000 
7Nguyễn Kiều Thương118160108 20604798690536180416KX2Không đóng học phí2 367 000 
6Phạm Văn Vui118160117 187657339097818134216KX2Không đóng học phí 4 884 000X
5Lê Trọng Khang118160133 20178528090503070116QLCNKhông đóng học phí  
4Trịnh Thị Lợi118160135 206202221097893560216QLCNKhông đóng học phí 5 150 000
3Nguyễn Văn Mừng118160141 21545739596395220516QLCNKhông đóng học phí 4 440 000X
2Lê Thị Nhật Lệ Quỳnh118160151 122288928165295571916QLCNKhông đóng học phí 4 662 000
1Hồ Trung Hiếu121160011 206284363093549306616KTCLC1Không đóng học phí 9 056 000X