DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA TÀI KHOẢN WEBSITE:

  Sinh viên thuộc khoa:
TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVSố CMNDĐiện thoạiLớpLý do bị khóaNợ học phí kỳ nàyNợ các kỳ trướcĐang ngừng học?
407Nguyễn Thanh Xuân1021120711592052922510164984681307T2Không đóng học phí 2 310 500
406Thái Viết Nhật109163101145205530577090573657710X3CKhông đóng học phí 270 0007 427 000
405Nguyễn Quang Thạch1101631011691945018710120592724910X1CKhông đóng học phí 1 776 000
404Trần Văn Hưng101110226 191778335098885911011C1AKhông đóng học phí 4 530 000
403Nguyễn Văn Thanh101110255 183892818096224031411C1BKhông đóng học phí3 300 000 
402Hồ Văn Bảy104110066 191800046090926483311NKhông đóng học phí  
401Mai Vũ Duy Ân105110095 2016676830126250098111D1Không đóng học phí  
400Nguyễn Văn Thắng105110335 152098585090519799311D3Không đóng học phí  
399Lê Phước Thịnh109110143 1973185510165902990311X3AKhông đóng học phí3 300 000 
398Nguyễn Văn Thái109110235 183972577093533228011X3BKhông đóng học phí  819 000
397Nguyễn Duy Lộc110110249 184026911096885409211X1AKhông đóng học phí 2 048 000
396Võ Văn Thông117110135 205745757090572718611QLMTKhông đóng học phí  
395Nguyễn Hữu Huynh101120116 187255008096286743612C1AKhông đóng học phí 540 000 
394Nguyễn Hữu Huy Quang101120194 205723401096954130212C1BKhông đóng học phí  
393Nguyễn Văn Hoàng101120345 191794974098740457612CDT2Không đóng học phí  820 000
392Lưu Đinh Hải Châu102120089 2058151190120407928512T1Không đóng học phí  655 000
391Lương Minh Thắng102120154 1973391250168602323312T2Không đóng học phí  
390Đinh Quang Viễn102120163 2058187640163655693712T2Không đóng học phí  
389Nguyễn Quang Thịnh102120195 1920190060120610893512T3Không đóng học phí 3 300 000
388Lê Công Khánh Toàn104120132 205771822090515019412N2Không đóng học phí 6 600 000
387Phan Hồng Việt104120182 2016004390121760850812NLKhông đóng học phí  
386Lê Văn Việt105120142 197316246097897942712D1Không đóng học phí  
385Nguyễn Đức Hoàng105120373 174780409097634142012TDHKhông đóng học phí 2 163 000
384Lê Văn Lý Hùng105120377 197327448098728613912TDHKhông đóng học phí3 300 000 
383Trần Văn Lành106120177 201726812090654500812DT4Không đóng học phí 3 300 000
382Trịnh Đăng Khoa109120100 173381727098596896012VLXDKhông đóng học phí1 080 000 
381Phạm Hưng109120163 2058165470166362734512X3AKhông đóng học phí1 173 000 
380Trần Duy Nhật Quang109120363 1916588940169319097012X3CKhông đóng học phí 2 411 000
379Bùi Xuân Hoàng111120020 1841635300166824678712THXDKhông đóng học phí 1 229 000
378Tôn Thất Hiệp121120030 191792450093568865912KTKhông đóng học phí  
377Nguyễn Trần Vũ Hoàng101139012  098595787613C1VAKhông đóng học phí 33 159 000
376Nguyễn Hữu Nam101139017  097219217213C1VAKhông đóng học phí 540 00030 855 500
375Trần Đăng Quân101139020  098546733013C1VAKhông đóng học phí 29 459 500
374Nguyễn Văn Thành101139026  097965310013C1VAKhông đóng học phí2 346 000 
373Nguyễn Đăng Tú101139029  098842264913C1VAKhông đóng học phí 14 628 000
372Phạm Tuấn Sinh102130084 2309376960163375595813T2Không đóng học phí  
371Phan Văn Tấn102130085 1921711040165929383613T2Không đóng học phí2 408 000 
370Nguyễn Văn Vũ102130096 2057484410164646595813T2Không đóng học phí  
369Bùi Minh Nhật102130209 201704331093521878813TCLCKhông đóng học phí6 200 00011 984 000
368Lê Ngọc Tân102130213 2057443470167994226313TCLCKhông đóng học phí6 020 000 
367Nguyễn Hữu Quốc103130221 2017194160128435352913KTTTKhông đóng học phí1 126 500 
366Nguyễn Đình Tuân105130244 241462464096706632213DCLCKhông đóng học phí6 020 000 
365Lê Chánh Quảng105130340 1945555760169240721513TDH2Không đóng học phí3 300 000 
364Nguyễn Thị Hà Khuê105130369 201676976090999282513ESKhông đóng học phí  X
363Nguyễn Công Sơn105130946 1841984800163908908013D1VAKhông đóng học phí 9 309 000
362Phạm Vũ Linh105130960 184074482096922333013D1VAKhông đóng học phí3 300 000 
361Trần Quang Hưng106130163 1918521530168663010013DT3Không đóng học phí 5 241 000
360Lê Đình Trung Tuấn106130206 1945825750166934319413DT3Không đóng học phí  
359Lê Phước Nghĩa107130109 2058508040164264721513H2BKhông đóng học phí 540 000 
358Đinh Thị Nguyện107130207 201709992093539885413SHKhông đóng học phí 270 000 
357Đỗ Xuân Tiến108130035 201575867094535649013SKKhông đóng học phí  
356Phạm Hoàng Thương109130096 221402144098793576713X3AKhông đóng học phí1 485 000 
355Lương Thanh Tuấn109130103 2057408120123285365813X3AKhông đóng học phí1 354 500 
354Đoàn Trần Tiến109130154 201733111090538889613X3BKhông đóng học phí 3 877 000
353Lương Hoàng Gia Khải109130187 2332025600169868298913X3CKhông đóng học phí 16 678 000
352Ngô Đức Phúc109130201 191840614098660433713X3CKhông đóng học phí2 045 000 
351Võ Xuân Cường110130019 187446554096335638913X1AKhông đóng học phí3 311 000 
350Trần Phước Đăng Hậu110130092 201691122090336075313X1BKhông đóng học phí1 412 000 
349Ngô Xị110130138 1918465070166424677813X1BKhông đóng học phí 2 184 000
348Nguyễn Bôn110130145 191773187097644605713X1CKhông đóng học phí  
347Mai Xuân Quỳnh110130186 191815792077454548513X1CKhông đóng học phí 602 000 
346Nguyễn Văn Truyền111130110 205864687098347865513THXD2Không đóng học phí 4 592 000
345Lê Xuân Nhân117130035 197276691096473443213MTKhông đóng học phí2 678 000 
344Phan Đăng Quốc118130184 205785608098379438713QLCNKhông đóng học phí2 191 000 
343Phạm Thị Xuân Hà121130010 2059596770168756166413KT1Không đóng học phí  
342Nguyễn Đình Nam121130029 201723247093519650113KT1Không đóng học phí 3 955 000
341Bùi Quang Thụy121130050 201713441090198668513KT1Không đóng học phí  
340Nguyễn Hoàng Rin121130101 2058721170168323702813KT2Không đóng học phí1 204 000 
339Võ Văn Xuân Sơn121130102 191850953096607540213KT2Không đóng học phí  
338Lương Tuấn Duyên101140021 2059810920169782972814C1AKhông đóng học phí2 844 000 
337Nguyễn Đăng Bình101140131 187233998016387675814CDT1Không đóng học phí2 616 000 
336Lê Chí Hiếu101140140 201698918090577449614CDT1Không đóng học phí 602 000 
335Trần Quốc Hoàng101140142 212571038096996130614CDT1Không đóng học phí1 806 000 
334Alăng Brắc101140176 2057744650169692134714CDT2Không đóng học phí 540 000 
333Nguyễn Văn Sơn101140197 1973456390163970433114CDT2Không đóng học phí1 635 500 
332Phạm Phú Vỹ101140210 2057997860122350259814CDT2Không đóng học phí1 350 000 
331Lê Anh Học101140225  096609035714C1VAKhông đóng học phí3 913 0002 390 000
330Cao Xuân Huy101140232 1874341350165600410614C1VAKhông đóng học phí5 927 0002 321 000
329Phạm Cảnh Toàn101140255  093625454014C1VAKhông đóng học phí3 913 000 
328Nguyễn Thị Ý Nhi102140085 205868886097243071114T2Không đóng học phí1 806 000 
327Lương Hữu Anh102140170  097930016014TCLC1Không đóng học phí7 206 000 
326Nguyễn Khương Dương102140176 221423028096852161514TCLC1Không đóng học phí8 574 000 
325Lê Ngọc Khôi102140184 2017504950122521263914TCLC1Không đóng học phí3 634 000 
324Hoàng Nguyên Luật102140186  0163893523414TCLC1Không đóng học phí6 020 000 
323Huỳnh Ngọc Thịnh102140193  0127616689714TCLC1Không đóng học phí5 586 0001 968 000
322Phan Đình Văn102140199  086860246914TCLC1Không đóng học phí6 020 000 
321Hồ Nguyễn Trúc Vy102140201 2059531230121683935414TCLC1Không đóng học phí2 014 000 
320Trần Văn Thịnh102140224 2415846540122245723914TCLC2Không đóng học phí8 045 0001 968 000
319Trần Hữu Tuấn102140231 187619329096152024814TCLC2Không đóng học phí7 432 000 
318Nguyễn Đình Vũ102140232 2057984950120352248614TCLC2Không đóng học phí 45 000 000
317Trần Dũng103140017 1920470900168398754614C4AKhông đóng học phí2 346 000 
316Lê Văn Hải103140018 2058004370120419351514C4AKhông đóng học phí1 624 500 
315Giang Văn Bảo103140069 1946024980166547802314C4BKhông đóng học phí 4 641 000
314Lê Văn Hoành103140090 184228536096730202314C4BKhông đóng học phí1 655 500 
313Hoàng Anh Tuấn103140129 194533596091947746914C4BKhông đóng học phí 4 587 000
312Nguyễn Thanh Long103140155 1918792320121623665814KTTTKhông đóng học phí1 204 000 
311Lê Sĩ Ân104140004 1973580340168464928014N1Không đóng học phí1 339 000 
310Nguyễn Thanh Dương104140015 184248337097446409614N1Không đóng học phí2 315 000 
309Bạch Duy Thoại104140050 191874695096960091714N1Không đóng học phí1 713 000 
308Phan Thành Trung104140054 192114790091774645714N1Không đóng học phí2 408 000 
307Nguyễn Minh Hậu104140083 206078846089848159614N2Không đóng học phí1 863 500 
306Đặng Sỹ Khôi104140093 1876064220163404336514N2Không đóng học phí3 249 000 
305Nguyễn Bảo Long104140096 184213499098273435714N2Không đóng học phí2 647 000 
304Nguyễn Văn Cường104140134 1875163040169490404414NLKhông đóng học phí1 863 500 
303Trần Hoàng Hiển104140142 2058956480166228001114NLKhông đóng học phí1 593 500 
302Trần Văn Nam104140159 1945417530169650128614NLKhông đóng học phí2 107 000 
301Võ Quốc Khang105140124 205953412096882007914D2Không đóng học phí 6 483 000
300Châu Khánh Minh105140200 1945135200167690070814D3Không đóng học phí1 142 000 
299Trần Mạnh Quân105140208 1745157500123823126014D3Không đóng học phí1 806 000 
298Ngô Thái Hòa105140244 241549771093553761214DCLCKhông đóng học phí 7 316 000
297Nguyễn Đức Tân105140263 201738976090324850614DCLCKhông đóng học phí6 923 000 
296Trịnh Công Anh105140274 184189032098306582314TDH1Không đóng học phí 3 931 000
295Vương Quang Nhân105140301 1918923700121351890214TDH1Không đóng học phí3 280 000 
294Huỳnh Tấn Thuận105140367 206044555093376888914TDH2Không đóng học phí 3 658 000
293Võ Văn Vương105140380 212470329097668728514TDH2Không đóng học phí1 806 000 
292Lê Đức Mạnh105140399 1873945020164301229914TDHCLCKhông đóng học phí1 890 0003 683 000
291Hoàng Hữu Tài105140405 2017065830122750148314TDHCLCKhông đóng học phí1 755 00022 501 500
290Huỳnh Ngọc Tân105140406 1918741760126374179914TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
289Phạm Hữu Thành105140412 2311041950164569877714TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
288Lê Thị Thảo Nguyên106140031 206197618091904397614DT1Không đóng học phí 3 579 000
287Trần Vĩnh Phương106140037 197335680097430499814DT1Không đóng học phí2 558 500 
286Hoàng Văn Hà106140082 285465884096261275214DT2Không đóng học phí1 806 000 
285Huỳnh Tăng Nhật Nguyên106140098 1918214710126845923414DT2Không đóng học phí 1 230 000
284Phan Xuân Trí106140182 2057984130126652851014DT3Không đóng học phí1 806 000 
283Phạm Thị Anh107140004 187555904096309541814H1,4Không đóng học phí2 107 000 
282Đỗ Đức Anh107140168 184283368097718678914H5Không đóng học phí2 408 000 
281Nguyễn Quang Hoàng Mỹ107140193 1918488910165589426014H5Không đóng học phí1 505 000 
280Hoàng Kim Nhân107140201 1945645930169310062514H5Không đóng học phí1 775 000 
279Trần Thanh Sơn107140217 192122619086960181114H5Không đóng học phí2 107 000 
278Đỗ Xuân Thắng107140221 1872193490164656338414H5Không đóng học phí2 709 000 
277Trần Minh Hải108140011 197343083096850211514SKKhông đóng học phí1 474 000 
276Trần Như Huân109140071 1918803860169524507014X3AKhông đóng học phí 3 822 000
275Nguyễn Thọ Phú109140090 194543376096229582514X3AKhông đóng học phí1 655 500 
274Lê Thanh Quốc Tiến109140108 1973741150163556793414X3AKhông đóng học phí 3 822 000
273Nguyễn Ngọc Anh Đức109140131 206107425096931571514X3BKhông đóng học phí1 806 000 
272Nguyễn Lê Nhật Minh109140159 2058060080164425693014X3BKhông đóng học phí 3 822 000
271Lê Hữu Sơn109140174 2061991590122887855414X3BKhông đóng học phí1 655 500 
270Hoàng Lê Nhã Tuấn109140191 1973755700163675762614X3BKhông đóng học phí1 053 500 
269Đặng Anh109140199 1921201190126375078114X3CKhông đóng học phí1 655 500 
268Nguyễn Thanh Hải109140217  097458307414X3CKhông đóng học phí2 678 000 
267Nguyễn Quang Huy109140229 201663813094650637714X3CKhông đóng học phí1 053 500 
266Đặng Tiểu Hiển110140012 1917622810166535551114X1LTKhông đóng học phí  
265Phan Hoàng Minh Huy110140018 205457098016614X1LTKhông đóng học phí  
264Nguyễn Công Cường110140027 187267984097521384814X1AKhông đóng học phí1 806 000 
263Nguyễn Văn Hải110140106 1840322100169765245614X1BKhông đóng học phí1 775 000 
262Đặng Phước Sang110140134 1918546270163229398614X1BKhông đóng học phí1 713 000 
261Lê Đức Trần Duy110140172 201748060093569001214X1CKhông đóng học phí2 709 000 
260Nguyễn Đình Hiển110140175 2415925710162718338714X1CKhông đóng học phí1 505 000 
259Nguyễn Lương Long110140186 205880593090527975414X1CKhông đóng học phí2 107 000 
258Trần Thiện Vân110140225 205863798097365804914X1CKhông đóng học phí4 121 000 
257Đào Mạnh Cường117140005  097332135214MTKhông đóng học phí 900 000 
256Trần Công Cường117140006 2058013700122350935114MTKhông đóng học phí 900 000 
255Nguyễn Tiến Dũng117140010 201713742090566542214MTKhông đóng học phí2 104 000 
254Võ Như Bảo Hòa117140021 2059431610121679618614MTKhông đóng học phí1 593 500 
253Lê Nhật Vy117140074 1918796580163987646014MTKhông đóng học phí2 558 500 X
252Lê Tuấn Anh118140002 1842888610126378642814KX1Không đóng học phí 301 000 
251Ngô Ngọc Lân118140022 2017233440128440336914KX1Không đóng học phí1 111 000 
250Nguyễn Hữu Quốc118140044 2062158960164275477414KX1Không đóng học phí1 775 000 
249Nguyễn Vũ Quyền118140045 1945421770167206130314KX1Không đóng học phí1 443 000 
248Huỳnh Trung Nghĩa121140027 201519292090527073214KT1Không đóng học phí1 505 000 
247Lâm Thành Nhân121140030 2331841510126662987114KT1Không đóng học phí1 983 000 
246Lê Đăng Thuận121140050 197308157097285561414KT1Không đóng học phí1 505 000 
245Đỗ Hữu Văn121140064 2016770240126270066414KT1Không đóng học phí 270 000 
244Trương Thị Sương Nhi121140101 197324089096860248014KT2Không đóng học phí1 173 000 
243Nguyễn Chánh Lãm123140008 201719432094371630214ECEKhông đóng học phí  X
242Nguyễn Khoa Lân123140009 201666776090519099614ECEKhông đóng học phí  X
241Trần Phước Lộc123140010 201697120093487883514ECEKhông đóng học phí  X
240Nguyễn Đức Nguyên123140015 2016706330122240252614ECEKhông đóng học phí  X
239Trịnh Công Phan123140019 231026992096286953014ECEKhông đóng học phí  X
238Phạm Nhật Tiến123140035 2017103410128233135014ECEKhông đóng học phí  X
237Nguyễn Văn Ninh101150038 206079244058250478715C1AKhông đóng học phí1 806 000 
236Trần Bá Dương101150067 201764044093567871015C1BKhông đóng học phí3 010 000 
235Nguyễn Văn Thắng101150096 1875836210165313072215C1BKhông đóng học phí3 010 000 
234Nguyễn Xuân Thọ101150267  0163431995915C1VAKhông đóng học phí4 889 0002 902 000
233Đặng Đôn Huy102150039 1843016880168810680415T1Không đóng học phí1 806 000 
232Nguyễn Hữu Quốc Cường102150216 2059480740121226025015TCLC1Không đóng học phí8 428 000 
231Lê Thị Hồng Hà102150218 2062607050164865646515TCLC1Không đóng học phí4 816 000 
230Trần Ngọc Hiếu102150220 187702068096931889715TCLC1Không đóng học phí4 816 000 
229Hồ Quí Hoàng102150222 2060470820163895293915TCLC1Không đóng học phí8 428 000 
228Võ Xuân Hùng102150225 201776336093507187615TCLC1Không đóng học phí8 428 000 
227Đặng Thanh Sơn102150241 194584501091456265715TCLC1Không đóng học phí9 933 000 
226Dương Tấn Lân102150278 2058721200163883876115TCLC2Không đóng học phí8 428 000 
225Hồ Lê Minh102150282 2214421320167281158715TCLC2Không đóng học phí8 428 000 
224Nguyễn Văn Quốc103150069  0166713053815C4AKhông đóng học phí1 412 000 
223Nguyễn Đình Sa103150073 205980584096244059415C4AKhông đóng học phí1 806 000 
222Đặng Mậu Toàn103150090 2453124460168924479115C4AKhông đóng học phí3 010 000 
221Nguyễn Trường Vĩnh103150097 2415643290168415983515C4AKhông đóng học phí1 215 000 
220Dương Viết Kiều103150198 206198418096997233615KTTTKhông đóng học phí1 806 000 
219Mai Văn Thuận103150220 1921216420167844635015KTTTKhông đóng học phí3 010 000 
218Nguyễn Văn Phúc103150248  0169965422715C4VAKhông đóng học phí 900 000 
217Đoàn Sỹ Sơn103150250  090354108215C4VAKhông đóng học phí 900 000 
216Lê Văn Sum103150252  0167844209415C4VAKhông đóng học phí3 935 000 
215Nguyễn Hùng104150097 2127940090164380715015N2Không đóng học phí3 157 500 
214Nguyễn Tăng Huy104150101 205959097090542465715N2Không đóng học phí2 257 500 
213Lý Quảng Huỳnh105150094 1973538460167629270015D2Không đóng học phí3 010 000 
212Lê Thanh Tuấn105150124 212832137096655035415D2Không đóng học phí3 010 000 
211Nguyễn Huy Hoàng105150194 201753796093562687815DCLCKhông đóng học phí8 428 000 
210Thân Ngọc Khánh Huyền105150201 2332394170169689288815DCLCKhông đóng học phí8 698 000 852 000
209Nguyễn Mạnh Khoa105150204 201710109093265099715DCLCKhông đóng học phí11 739 000 
208Hồ Quốc Phát105150214 201742593093548706315DCLCKhông đóng học phí8 428 000 
207Phạm Đức Linh Đề105150248 1841856690168994071415TDH1Không đóng học phí  
206Nguyễn Văn Sự105150294 2059948960121561661215TDH1Không đóng học phí2 558 500 
205Phạm Quốc Cường105150314 201751281093544982815TDHCLCKhông đóng học phí12 009 000 
204Lê Đức Huy105150325 191895250096329607415TDHCLCKhông đóng học phí  X
203Bạch Thanh Thiên105150345 2125726150168888377915TDHCLCKhông đóng học phí8 127 000 
202Huỳnh Đắc Thuận105150347 2059595430167816722015TDHCLCKhông đóng học phí8 127 000 852 000
201Ngô Nam Giang106150001 168242667097643429015DTLTKhông đóng học phí 872 000 
200Huỳnh Đức Hoàng106150020 201690969093582687615DT1Không đóng học phí4 214 000 
199Hồ Ngọc Huân106150022 2310677060162935057515DT1Không đóng học phí  X
198Trần Quang Hưng106150025 1918933610126960482715DT1Không đóng học phí  X
197Nguyễn Ngọc Y Nguyên106150040 1876176960169627776915DT1Không đóng học phí2 430 000 
196Nguyễn Trường Quân106150048 197450368098660236215DT1Không đóng học phí2 076 000 
195Thủy Anh Quốc106150049 2061956610163293423915DT1Không đóng học phí1 806 000 
194Lê Anh Tú106150070 1842948190166859360715DT1Không đóng học phí2 709 000 
193Phan Hữu Tài106150133 197401052091139122415DT2Không đóng học phí3 311 000 
192Trần Diệp Minh Thư106150141 194598129096342489415DT2Không đóng học phí  
191Đặng Thị Kim Chi106150158 206263171093844559715DT3Không đóng học phí2 558 500 
190Bùi Nam Đoàn Triễn106150215 1973796510168549654115DT3Không đóng học phí3 156 000 
189Lê Trọng Trường Giang107150206 191894947077242353215H5Không đóng học phí1 620 000 
188Phan Anh Tiến107150261 206196085090596254615H5Không đóng học phí2 709 000 
187Đoàn Văn Trung108150050  0122552261615SKKhông đóng học phí  
186Phạm Long Nhật109150101 184293278096297031215X3BKhông đóng học phí1 713 000 
185Nguyễn Tấn Phát109150102 2416699660164471398215X3BKhông đóng học phí2 855 000 
184Trần Quang Nhật109150156 191894964093470844015X3CKhông đóng học phí3 851 000 
183Võ Trung Tiễn109150171 2214493080168217413515X3CKhông đóng học phí2 709 000 
182Đào Anh Việt109150179 2214025890164836379115X3CKhông đóng học phí1 806 000 
181Nguyễn Thế Vũ109150180 1973578370167481431615X3CKhông đóng học phí1 806 000 
180Nguyễn Đình Trung Anh109150183 2058969650162637364515X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
179Nguyễn Minh Hải109150189 2061189320166562542615X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
178Nguyễn Xuân Hiếu109150191 1973813850168828264215X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
177Nguyễn Duy Luận109150199 205869246096921274615X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
176Phan Duy Pháp109150204 201748675090565624115X3CLCKhông đóng học phí10 473 0002 868 000
175Đinh Quang Sáng109150211 1946381640168735055115X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
174Hoàng Minh Sửu109150214 194633516094663789115X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
173Lê Đức Thọ109150217 1876560140164358488115X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
172Trần Văn Duy109150241 2058407430120487380915VLXDKhông đóng học phí4 484 000 
171Đặng Ngọc Minh109150258 206070193093542696315VLXDKhông đóng học phí2 709 000 
170Nguyễn Ngọc Nhân109150310 201764730090559419715X3CLCKhông đóng học phí10 473 0001 638 000
169Trần Thanh Hưng110150126 1919611280168754801715X1BKhông đóng học phí1 204 000 
168Nguyễn Văn Kiên110150132 215391798096959608315X1BKhông đóng học phí3 612 000 
167Võ Hoàng Lai110150133 2311363390165762117415X1BKhông đóng học phí3 913 000 
166Lê Quốc Tùng110150177 1918957720129678888515X1BKhông đóng học phí2 315 000 
165Nguyễn Văn Dương110150193 1843112680168288581415X1CKhông đóng học phí2 107 000 
164Hồ Phú110150221 1920471270162728116515X1CKhông đóng học phí 675 000 
163Võ Nhật Quang110150226 2310859300163367735815X1CKhông đóng học phí3 519 000 
162Trần Hồng Lân111150028 194533920091798202415THXDKhông đóng học phí2 408 000 
161Bạch Văn Thương111150052 2126744460166587407215THXDKhông đóng học phí1 412 000 
160Trương Thanh Minh111150094 191894982090394052915X2Không đóng học phí1 505 000 
159Nguyễn Hữu Thông111150108 2416829810166922092115X2Không đóng học phí1 806 000 
158Hồ Thị Kim Thi117150126 2059943210165384793715QLMTKhông đóng học phí  
157Nguyễn Văn Hùng118150071 1876122040165365498615KX2Không đóng học phí1 744 000 
156Tôn Thất Hưng118150123 192021307097111409315QLCNKhông đóng học phí3 820 000 
155Châu Văn Thiện118150158 1918575920164767499615QLCNKhông đóng học phí3 488 000 
154Võ Thị Mỹ Duyên121150013 1974107520167749931215KT1Không đóng học phí1 775 000 
153Trần Thị Ngọc Liên121150032 194536923091872844315KT1Không đóng học phí 903 000 
152Phan Thị Thanh Mai121150110 2017335940165689780515KT2Không đóng học phí4 816 000 
151Đinh Nguyễn Quang Quý121150124 2310262980169916459815KT2Không đóng học phí2 678 000 
150Huỳnh Nhật Huy123150062 201719482098992172715ECE2Không đóng học phí  X
149Nguyễn Đình Chính101160011 163460156098135167016C1AKhông đóng học phí1 620 000 
148Lê Khắc Long101160142 1877766060166617157916CDT1Không đóng học phí2 565 000 
147Mai Xuân Mẫn101160143 20178324196346171316CDT1Không đóng học phí  X
146Lê Thanh Tùng101160163 197362162098686387516CDT1Không đóng học phí3 240 000 
145Phạm Xuân Thắng101160204 1946214330164984073316CDT2Không đóng học phí1 350 000 
144Lê Thị Thu Hiền102160028 205382675090592922116TLTKhông đóng học phí  X
143Lê Đức Tân102160065 24179062793163490916T1Không đóng học phí2 430 000 
142Phạm Thế Tâm102160162 2017367700120234453216T3Không đóng học phí2 835 000 
141Nguyễn Đăng Ca102160235 221450774096148624416TCLC3Không đóng học phí9 450 000 
140Võ Sỹ Hùng102160245 2417304830168966591316TCLC3Không đóng học phí8 100 000 
139Trần Văn Đức103160028 212835591164702974316C4AKhông đóng học phí2 700 000 
138Thới Văn Nghĩa103160115 212486354032556121216C4BKhông đóng học phí2 492 000 
137Hồ Văn Tú103160142 192052332096211528116C4BKhông đóng học phí 945 000 
136Ngô Văn Tòng103160207  0169921232516C4BKhông đóng học phí2 762 000 
135Nguyễn Xuân Hoàng105160022 18433920096835812516D1Không đóng học phí1 350 000 
134Châu Thanh Phong105160089 2062173210120256797116D2Không đóng học phí2 835 000 
133Ngô Đức Danh105160114 1876992380166766661816DCLC1Không đóng học phí9 720 000 
132Lê Hữu Do105160117 197357408167392762216DCLC1Không đóng học phí9 450 000 
131Lê Trọng Nhân105160133 206098977120516319316DCLC1Không đóng học phí9 720 000 
130Bùi Ngọc Quang105160137 2060680790164882122316DCLC1Không đóng học phí9 450 000 
129Võ Thời105160144 206069372039838558816DCLC1Không đóng học phí9 720 000 
128Lê Tuân105160151 2311493880167272193016DCLC1Không đóng học phí9 720 000 
127Nguyễn Khánh Hưng105160169 187691398096436596516TDHKhông đóng học phí4 860 000 
126Nguyễn Đình Thoại105160204 18765491798205307016TDHKhông đóng học phí2 160 000 
125Trần Viết Đạt105160223 20614438090586310416TDHCLC1Không đóng học phí9 450 000 
124Hoàng Hồng Quân105160248 1875235060166490383816TDHCLC1Không đóng học phí8 032 500 
123Hoàng Công Vinh105160261 187574775169340765816TDHCLC1Không đóng học phí9 720 000 
122Lê Văn Tâm105160263  090581918916D_B2Không đóng học phí4 075 500 
121Trần Đức Linh106160034 18776065598796768316DT1Không đóng học phí  X
120Nguyễn Quốc Việt106160059 241674607163544693816DT1Không đóng học phí3 634 000 
119Đoàn Minh Nhật106160091 192054480120240887016DT2Không đóng học phí2 160 000 
118Lê Văn An106160112 201767686126210315116DTCLC1Không đóng học phí9 450 000 
117Phạm Văn Huy106160128 2060360340168439525216DTCLC1Không đóng học phí9 450 000 
116Nguyễn Quý Lộc106160133 201738882164690933316DTCLC1Không đóng học phí9 450 000 
115Trần Văn Thức106160172 231210204096339962916DTCLC2Không đóng học phí9 450 000 
114Võ Thị Mỹ Hảo107160017 22145739496696574216H14Không đóng học phí1 350 000 
113Trịnh Huỳnh Thiên Hương107160025 20174697191556043416H14Không đóng học phí2 970 000 
112Trần Thị Thanh Huyền107160028 2061963530165205205516H14Không đóng học phí2 160 000 
111Trịnh Ngọc Băng Thanh107160064 194599075165271303816H14Không đóng học phí1 350 000 
110Nguyễn Phan Huy107160093 2061443040126664968216H2Không đóng học phí2 160 000 
109Lê Văn Duy107160151 1877507330162610911116H5CLC1Không đóng học phí9 720 000 
108Lê Nguyễn Hoàng Long107160168 206266686128348998916H5CLC1Không đóng học phí  X
107Đinh Xuân Thiện107160187 2416854390165841659716H5CLC1Không đóng học phí11 475 000 
106Huỳnh Ngọc Thiên Ân108160002 20618792898204251716SKKhông đóng học phí  
105Đoàn Ngọc Lĩnh108160027 206187865167536628816SKKhông đóng học phí  
104Võ Hưng Tài108160040 206207994126650197216SKKhông đóng học phí  
103Lê Văn Hùng109160098 184341804165880797916X3AKhông đóng học phí1 890 000 
102Lê Văn Anh Tâm109160126 19190089990652970416X3AKhông đóng học phí2 160 000 
101Phạm Quốc Trung109160140 2124856230166286684516X3AKhông đóng học phí2 430 000 
100Nguyễn Văn Anh109160147 20608814798540370816X3BKhông đóng học phí3 302 000 
99Bùi Trung Hiếu109160160 206202380096967562416X3BKhông đóng học phí2 565 000 
98Mai Thái Khoa109160224 2017950950122667471716X3CLCKhông đóng học phí10 125 000 
97Lê Thanh Vũ109160246 206184903167853082816X3CLCKhông đóng học phí10 125 000 
96Lê Văn Nguyên Hưng110160230 2063017460128748205116X1CKhông đóng học phí1 080 000 
95Nguyễn Văn Vũ110160273 18433042697906138316X1CKhông đóng học phí  
94Nguyễn Việt Hoàng111160025 19737040094625435616THXDKhông đóng học phí3 271 000 
93Nguyễn Hoàng Thịnh111160110 20612091797916447816X2Không đóng học phí1 080 000 
92Võ Thành Sang117160066 2125815360169777585816MTKhông đóng học phí2 430 000 
91Đặng Phước Hoàng Thiện117160070 191900414126449655216MTKhông đóng học phí3 780 000 
90Tô Hoàng Vũ117160083 20594309193576160616MTKhông đóng học phí2 835 000 
89Huỳnh Thị Hoa117160096 215454612165820019716QLMTKhông đóng học phí4 995 000 
88Hà Thị Kiều Oanh118160038 19199209096286703216KX1Không đóng học phí4 050 000 
87Phạm Văn Vui118160117 187657339097818134216KX2Không đóng học phí4 050 000 
86Phạm Thị Thu Ba121160001 20179235090640084216KTCLC1Không đóng học phí9 045 000 
85Lê Hồng Phúc121160032 201795596128907985616KTCLC1Không đóng học phí9 045 000 
84Dương Thiên Vân Trà121160042 2061209490165972811116KTCLC1Không đóng học phí4 320 000 
83Nguyễn Quang Trung121160044 2017847750128266679616KTCLC1Không đóng học phí  X
82Nguyễn Thành Đạt122160004 206318242164486496416PFIEV-N1Không đóng học phí  X
81Đặng Quang Thông123160034 20178987193243549316ECE1Không đóng học phí  
80Đoàn Minh Văn Chương101170007 2063140950163893843017C1AKhông đóng học phí3 105 000 
79Nguyễn Văn Minh101170038 187743193096105327517C1AKhông đóng học phí1 620 000 
78Hà Minh Phúc101170047 187809516098369862817C1AKhông đóng học phí1 620 000 
77Hoàng Khắc Phúc101170131 184319602096818931517C1BKhông đóng học phí 3 430 000X
76Nguyễn Văn Phúc101170132 187755118096581068517C1BKhông đóng học phí 4 655 000X
75Nguyễn Văn Hoàng Đức101170232 1973621480169651131317CDT2Không đóng học phí3 842 000 
74Trương Đăng Đông102170077 201814502093501319117T2Không đóng học phí1 277 000 
73Đoàn Anh Hùng102170088 191908439090596243117T2Không đóng học phí4 922 000 
72Nguyễn Long Nhật102170108 1920598360125285608417T2Không đóng học phí1 620 000 
71Nguyễn Văn Quân102170182 184392138096155394917T3Không đóng học phí 5 439 000X
70Đặng Ngọc Phú102170239 201797084096448564917TCLC1Không đóng học phí14 445 000 
69Bùi Duy Quang102170241 251180720093254865017TCLC1Không đóng học phí14 445 000 
68Nguyễn Văn Nhơn102170292 197371543097560990217TCLC2Không đóng học phí13 770 000 
67Đinh Thị Thanh Thanh102170300 201764299096775546517TCLC2Không đóng học phí  X
66Thái Doãn Thông102170303 1876662520122859832417TCLC2Không đóng học phí13 770 000 
65Trương Văn Kiên103170022 2126767410164669517517C4AKhông đóng học phí3 915 000 
64Hồ Minh Hoàng103170074 2018047120122698288017C4BKhông đóng học phí2 430 000 
63Nguyễn Nhân103170142 1919932750166450296717C4CKhông đóng học phí 4 753 000X
62Vũ Viết Thương103170160 038099008304098788927117C4CKhông đóng học phí 872 0004 263 000
61Nguyễn Ngọc Hà103170179 187797241097398956317KTTTKhông đóng học phí3 915 000 
60Trần Ngọc Trung105170068 2063756960129695164417D1Không đóng học phí2 970 000 
59Hồ Văn Quang105170123 2017974520120275538917D2Không đóng học phí2 835 000 
58Lưu Vĩnh Tín105170136 2332713980166449707317D2Không đóng học phí2 025 000 
57Phan Minh Quân105170192 1974054540166728752817D3Không đóng học phí 4 655 000X
56Phan Công Anh Tuấn105170214 1843564290167651953417D3Không đóng học phí  
55Khổng Minh Đức105170225 1973818770167815020217DCLCKhông đóng học phí13 837 500 
54Nguyễn Trần Thu Hà105170227 201797747091837134917DCLCKhông đóng học phí13 837 500 
53Đặng Lê Chí Công105170333 215448052091537078117TDH2Không đóng học phí2 897 000 
52Nguyễn Đức Cừ105170396 187850086097105203217TDHCLC1Không đóng học phí13 837 500 
51Lê Xuân Hùng106170021 0380990076730163236712117DT1Không đóng học phí2 025 000 
50Đỗ Văn Thắng106170057 206269671098272669517DT1Không đóng học phí5 400 000 
49Lương Vĩnh Hội106170093 201673163093593282717DT2Không đóng học phí3 510 000 
48Phạm Văn Sỹ106170126 2332728370165305042117DT2Không đóng học phí1 350 000 
47Huỳnh Duy Phương106170192 2124873000163476243617DT3Không đóng học phí 4 900 000X
46Phan Quang Hợp106170235 201816462098280818817DTCLCKhông đóng học phí11 475 000 
45Nguyễn Thành Nam106170248 2062899440121681867017DTCLCKhông đóng học phí4 725 000 
44Nguyễn Huỳnh Anh Thư106170263 201795692093488782217DTCLCKhông đóng học phí11 475 000 
43Nguyễn Phan Kiều Trinh107170069 2061891780164931410417H2Không đóng học phí 5 439 000X
42Phan Minh Hải107170085 2063523840167834421717H5CLCKhông đóng học phí15 120 000 
41Nguyễn Minh Hiếu107170087 2417656080165785091917H5CLCKhông đóng học phí14 850 000 
40Võ Hoàng107170088 1973686340165382217117H5CLCKhông đóng học phí  X
39Lê Hồng Lam107170092 201804686091335209817H5CLCKhông đóng học phí15 120 000 
38Nguyễn Duy Anh107170115 187850420098919280317KTHH1Không đóng học phí2 970 000 
37Võ Văn Chiến107170168 2063356730163769800417KTHH2Không đóng học phí1 620 000 
36Phạm Trần Minh Trung107170207 201779650091791322517KTHH2Không đóng học phí4 953 000 
35Trần Thị Thu Lài107170303 1920568960126384272317H2CLC1Không đóng học phí13 162 500 
34Hoàng Tiến Hải Đăng107170325 1919055010120615339217H2CLC2Không đóng học phí  X
33Nguyễn Thị Kim Dung107170327 2062417200164309295617H2CLC2Không đóng học phí13 162 500 
32Nguyễn Quyết Thắng107170348 187713099091555056217H2CLC2Không đóng học phí13 432 500 
31Hoàng Thị Minh Thu107170349 272857524096351931117H2CLC2Không đóng học phí13 432 500 
30Nguyễn Thị Khánh Vân107170353 1919066150122261552617H2CLC2Không đóng học phí  X
29Trần Duy Anh108170001 2126732770163577101017SKKhông đóng học phí  
28Lê Thanh Hạnh109170007 197435243091935269117VLXDKhông đóng học phí4 185 000 
27Đỗ Nguyên Hiển109170008 2018033760120251456617VLXDKhông đóng học phí1 350 000 
26Lê Quang Hiếu109170057 2128390030168574562117X3Không đóng học phí1 620 000 
25Văn Đức Khải109170069 206217953093105929917X3Không đóng học phí 810 000 
24Phạm Đình Triều109170105 2016915460122748716717X3Không đóng học phí2 700 000 
23Lê Thế Tuyền109170118 0380990075220163752714317X3Không đóng học phí2 430 000 
22Trần Minh Hoàng109170124 1946474620163642670217X3CLCKhông đóng học phí13 162 500 
21Nguyễn Đức Mạnh109170128 187708196 17X3CLCKhông đóng học phí13 162 500 
20Nguyễn Viết Hiệp110170019 194598908091665727617X1AKhông đóng học phí2 430 000 
19Nguyễn Quốc Dương110170100 1843137630164780979717X1BKhông đóng học phí2 430 000 
18Ngô Thị Hồng Ngọc110170130 225916078098614016317X1BKhông đóng học phí3 240 000 
17Nguyễn Đại Bằng111170004 1878094710165226043517THXDKhông đóng học phí3 510 000 
16Lê Đăng Quỳnh111170038 1974135680169235477917THXDKhông đóng học phí 5 390 000X
15Nguyễn Lam Trường111170050 197369931098849721617THXDKhông đóng học phí 4 410 000X
14Lê Thị Hồng Hạnh111170066 0441990012490125264170617X2Không đóng học phí3 105 000 
13Nguyễn Tất Hoàng111170070 187644900098990841917X2Không đóng học phí 810 000 
12Nguyễn Thị Hoàng Linh117170083 2062275300165307595317QLMTKhông đóng học phí2 700 000 
11Lê Minh Huy118170023 2018152010122857604917KX1Không đóng học phí1 890 000 
10Nguyễn Quang Huy118170024 194611387097388708517KX1Không đóng học phí2 430 000 
9Nguyễn Xuân Thông118170053 1843856030129266029317KX1Không đóng học phí2 430 000 
8Hà Minh Thành118170118 2060678400166396653317KX2Không đóng học phí3 375 000 
7Ngô Thanh Phạm Duy121170007 233285122 17KTCLC1Không đóng học phí13 095 000 
6Nguyễn Thị Mỹ Duyên121170008 2060880930169814027517KTCLC1Không đóng học phí6 345 000 
5Nguyễn Hồng Hiệp121170011 1920275080166422666417KTCLC1Không đóng học phí13 095 000 
4Nguyễn Công Khoa121170069 201786265091773066517KTCLC2Không đóng học phí13 095 000 
3Trần Duy Tuyên121170096 201776842093531481617KTCLC2Không đóng học phí13 095 000 
2Lê Tiến Sỹ103180001  0129449616818C4_B2Không đóng học phí  683 000
1Nguyễn Anh Vũ110180001   18X1_B2Không đóng học phí3 572 000