DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA TÀI KHOẢN WEBSITE:

  Sinh viên thuộc khoa:
TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVSố CMNDĐiện thoạiLớpLý do bị khóaNợ học phí kỳ nàyNợ các kỳ trướcĐang ngừng học?
2044Nguyễn Thanh Xuân1021120711592052922510164984681307T2Không đóng học phí 2 310 500
2043Thái Viết Nhật109163101145205530577090573657710X3CKhông đóng học phí 270 0007 427 000
2042Nguyễn Quang Thạch1101631011691945018710120592724910X1CKhông đóng học phí 1 776 000
2041Nguyễn Quang Duy101110139 205591360098712121711C1AKhông đóng học phí 602 000 
2040Nguyễn Viết Hào101110146 1869452930165795533011C1AKhông đóng học phí  
2039Trần Văn Hưng101110226 191778335098885911011C1AKhông đóng học phí 4 530 000
2038Lê Minh Tính102110170 2057814730165772391211T1Không đóng học phí 602 000 
2037Hoàng Trung Thông102110242 194525656097978073111T2Không đóng học phí  
2036Phạm Anh Thư102110243 205687774093545733911T4Không đóng học phí1 204 000 
2035Nguyễn Khắc Nhật103110145 184069641097577657511C4AKhông đóng học phí  
2034Hồ Văn Bảy104110066 191800046090926483311NKhông đóng học phí 540 000 
2033Nguyễn Bảo Duy104110073 1945301680164310551911NKhông đóng học phí1 204 000 
2032Mai Vũ Duy Ân105110095 2016676830126250098111D1Không đóng học phí 602 000 
2031Nguyễn Văn Thắng105110335 152098585090519799311D3Không đóng học phí 810 000 
2030Phan Văn Tân106110180 1917926080166895466711DT2Không đóng học phí3 300 0002 048 000
2029Hoàng Mạnh Quân107110343 1944570370168920758711H5Không đóng học phí3 530 000 
2028Nguyễn Quyết Đạt109110177 205685373098869390111X3BKhông đóng học phí4 203 000 
2027Nguyễn Văn Thái109110235 183972577093533228011X3BKhông đóng học phí  819 000
2026Lê Viết Thanh109110483 2056878090169481571611VLXDKhông đóng học phí  
2025Nguyễn Duy Lộc110110249 184026911096885409211X1AKhông đóng học phí1 080 0002 048 000
2024Thái Hữu Dũng110110326 1873033840168436067811X1BKhông đóng học phí 270 000 
2023Bùi Minh Phú111110131 2331889890167775516811X2BKhông đóng học phí  
2022Võ Văn Thông117110135 205745757090572718611QLMTKhông đóng học phí 810 000 
2021Nguyễn Ngọc Công101120102 197309891098310074312C1AKhông đóng học phí4 110 000 
2020Nguyễn Hữu Huynh101120116 187255008096286743612C1AKhông đóng học phí 540 000 
2019Phạm Thanh Hoài101120171 201472687097214458112C1BKhông đóng học phí3 570 000 
2018Nguyễn Hữu Huy Quang101120194 205723401096954130212C1BKhông đóng học phí3 300 000 
2017Phạm Đăng Văn101120273 231069700096627336812C1CKhông đóng học phí3 300 000 
2016Đàm Đình Hòa101120294 2057543790169256778512CDT1Không đóng học phí  
2015Nguyễn Văn Hoàng101120345 191794974098740457612CDT2Không đóng học phí3 300 000 820 000
2014Lưu Đinh Hải Châu102120089 2058151190120407928512T1Không đóng học phí  655 000
2013Huỳnh Kim Chính102120131 2057318990164522089112T2Không đóng học phí  
2012Trần Hậu102120137 205922362097753430312T2Không đóng học phí  
2011Phan Tấn Minh102120148 2057132440169437173512T2Không đóng học phí1 894 500 
2010Nguyễn Duy Phong102120149 1945418450166299771512T2Không đóng học phí3 300 000 
2009Lương Minh Thắng102120154 1973391250168602323312T2Không đóng học phí3 300 000 
2008Đinh Quang Viễn102120163 2058187640163655693712T2Không đóng học phí3 300 000 
2007Phan Văn Tân102120194 2057828680169531254312T3Không đóng học phí  
2006Nguyễn Quang Thịnh102120195 1920190060120610893512T3Không đóng học phí3 300 0003 300 000
2005Nguyễn Ngọc Thành Quang103120206 197336374097763834412KTTTKhông đóng học phí5 433 500 
2004Phan Xuân Tiến103120210 197338707097500126512KTTTKhông đóng học phí  
2003Phạm Công Tín103120211 212769002098883348112KTTTKhông đóng học phí 872 000 
2002Lê Công Khánh Toàn104120132 205771822090515019412N2Không đóng học phí3 300 0006 600 000
2001Phan Hồng Việt104120182 2016004390121760850812NLKhông đóng học phí  
2000Lê Văn Việt105120142 197316246097897942712D1Không đóng học phí3 300 000 
1999Trần Thành Nhân105120188 191794505096284822312D2Không đóng học phí  
1998Võ Quốc Cường105120236 1873882540166702356712D3Không đóng học phí  
1997Phạm Minh Công105120352 2058518190165917428712TDHKhông đóng học phí  
1996Nguyễn Đức Hoàng105120373 174780409097634142012TDHKhông đóng học phí 2 163 000
1995Nguyễn Bá Quang106120036 201668550090645528212DT1Không đóng học phí 602 000 
1994Nguyễn Viết Vĩnh Thành106120083 1840529480164669772712DT2Không đóng học phí  
1993Nguyễn Hữu Hòa106120112 2016924680163840986412DT3Không đóng học phí  
1992Lê Thanh Hùng106120171 205782923090658450512DT4Không đóng học phí4 650 000 
1991Trần Văn Lành106120177 201726812090654500812DT4Không đóng học phí3 300 0003 300 000
1990Hồ Thị Hy108120009 1945316050166719025412SKKhông đóng học phí2 160 000 
1989Phạm Hưng109120163 2058165470166362734512X3AKhông đóng học phí2 526 000 
1988Trần Văn Quý109120190 2509450230166944395012X3AKhông đóng học phí 540 000 
1987Trần Hữu Tuấn109120302 1872075380162984090512X3BKhông đóng học phí2 222 000 
1986Lê Công Nghệ109120351 191815444097262414012X3CKhông đóng học phí3 300 0004 284 000
1985Trần Duy Nhật Quang109120363 1916588940169319097012X3CKhông đóng học phí 2 411 000
1984Nguyễn Vĩnh Thịnh109120377 230947122098239071612X3CKhông đóng học phí  
1983Vũ Văn Điệp110120267 187431501098304201912X1CKhông đóng học phí2 762 000 
1982Bùi Thành Tài110120321 191830363093506919812X1CKhông đóng học phí  
1981Bùi Xuân Hoàng111120020 1841635300166824678712THXDKhông đóng học phí 1 229 000
1980Trần Trọng Qúi117120071 201692642093532414912MTKhông đóng học phí1 624 500 
1979Trần Hiến121120026 2016932640128254097412KTKhông đóng học phí  
1978Tôn Thất Hiệp121120030 191792450093568865912KTKhông đóng học phí3 300 000 
1977Huỳnh Văn Hiệp101130022 205889137097360580413C1AKhông đóng học phí  
1976Đặng Bá Hưng101130028 205877334097396249413C1AKhông đóng học phí2 284 000 
1975Nguyễn Đình Phúc101130047 1872570500166775795813C1AKhông đóng học phí3 510 000 
1974Trần Xuân Thống101130063 2057357410165469997313C1AKhông đóng học phí4 568 000 
1973Lê Xuân Hoàng101130101 184127855098608887113C1BKhông đóng học phí 602 000 
1972Phan Cao Thái101130129 201730182093645814213C1BKhông đóng học phí3 902 000 
1971Trịnh Xuân Thành101130132 1749003360168823269813C1BKhông đóng học phí4 442 000 
1970Nguyễn Tiến Trung101130143 2127931750164318329813C1BKhông đóng học phí3 368 5002 730 000
1969Vi Văn Tâm101130175 241349636098695449613CDT1Không đóng học phí  
1968Nguyễn Tuấn Anh101139002 1839268710169969969213C1VAKhông đóng học phí3 499 000 
1967Lê Phúc Hoàng101139011 184221596096954868513C1VAKhông đóng học phí3 300 000
1966Nguyễn Trần Vũ Hoàng101139012  098595787613C1VAKhông đóng học phí 33 159 000
1965Nguyễn Hữu Nam101139017  097219217213C1VAKhông đóng học phí 540 00030 855 500
1964Đinh Viết Quang101139019  098273029013C1VAKhông đóng học phí2 014 000 
1963Trần Đăng Quân101139020  098546733013C1VAKhông đóng học phí 29 459 500
1962Trần Xuân Quốc101139022  097664760413C1VAKhông đóng học phí 270 000 
1961Phạm Sơn101139024  098609961413C1VAKhông đóng học phí3 842 0002 868 000
1960Phan Thanh Toàn101139028  098418469313C1VAKhông đóng học phí1 080 000 
1959Nguyễn Đăng Tú101139029  098842264913C1VAKhông đóng học phí 14 628 000
1958Đặng Hữu Tuyên101139032  096308087713C1VAKhông đóng học phí4 652 000 
1957Nguyễn Thanh Hải102130065 1945328980163667962113T2Không đóng học phí  
1956Phạm Tuấn Sinh102130084 2309376960163375595813T2Không đóng học phí3 300 000 
1955Nguyễn Văn Vũ102130096 2057484410164646595813T2Không đóng học phí3 902 000 
1954Bùi Ngọc Quốc102130128 2058680210169455161513T3Không đóng học phí  
1953Cáp Xuân Hiếu102130156 1973017270169744562013T4Không đóng học phí3 300 000 
1952Lê Thanh Tùng102130186 205889343093588018213T4Không đóng học phí  
1951Ngô Đức Nhân102130191 2016837410120567896913T4Không đóng học phí3 300 000 
1950Trần Lê Thành Đạt102130192 206057432096997041213TCLCKhông đóng học phí  
1949Bùi Minh Nhật102130209 201704331093521878813TCLCKhông đóng học phí6 200 00011 984 000
1948Lê Ngọc Tân102130213 2057443470167994226313TCLCKhông đóng học phí6 020 000 
1947Trần Văn Trí102130222 2058273060122352944113TCLCKhông đóng học phí2 040 500 
1946Trần Lê Bảo Lộc103130046 2017102890121684934613C4AKhông đóng học phí3 300 000 
1945Nguyễn Nguyễn Chánh Nhân103130058 1918424900122447628713C4AKhông đóng học phí  
1944Lại Phước Tuấn103130093 191853274098152468413C4AKhông đóng học phí  
1943Hà Đăng Khánh103130135 1918157210168212607513C4BKhông đóng học phí  
1942Nguyễn Văn Nam103130152 205934469090571546013C4BKhông đóng học phí 270 000 
1941Nguyễn Thanh Phong103130163 205936339096687801813C4BKhông đóng học phí  
1940Nguyễn Văn Phúc103130166 187432141097802453113C4BKhông đóng học phí  
1939Nguyễn Phan Thanh103130178 2059537010169987509513C4BKhông đóng học phí 872 000 
1938Lê Thanh Toản103130187 1973430580168752996013C4BKhông đóng học phí 900 000 
1937Ngô Trần Minh Trí103130188 1918708240165275609013C4BKhông đóng học phí3 300 000 
1936Huỳnh Minh Triết103130189 201692083090354562613C4BKhông đóng học phí3 300 000 
1935Nguyễn Du104130013 184201406097210807513N1Không đóng học phí  
1934Mai Xuân Minh104130040 2017147100121458142713N1Không đóng học phí 841 000 
1933Nguyễn Chí Thanh104130060 184110084096751543213N1Không đóng học phí3 300 000 
1932Phan Gia Hướng104130093 1918254360166767884013NLKhông đóng học phí3 300 000 
1931Trần Văn Sang104130114 1973248200168515763013NLKhông đóng học phí2 222 000 
1930Nguyễn Hữu Thành104130118 191865152092209939713NLKhông đóng học phí3 300 000 
1929Hoàng Hữu Thuận104130121 191850036096477744813NLKhông đóng học phí4 110 000 
1928Nguyễn Đức Trình104130123 2017246520121685003513NLKhông đóng học phí  
1927Lê Văn Danh105130015 187442606096213220813D1Không đóng học phí  
1926Hồ Bảo Anh Huy105130030 201698473090539293013D1Không đóng học phí4 214 000 
1925Huỳnh Tấn Kha105130032 2125752480169546639213D1Không đóng học phí  
1924Đỗ Văn Sư105130056 205706452096434353413D1Không đóng học phí 810 000 
1923Nguyễn Đình Tuân105130244 241462464096706632213DCLCKhông đóng học phí6 020 000 
1922Nguyễn Thị Hà Khuê105130369 201676976090999282513ESKhông đóng học phí  X
1921Nguyễn Thành Công105130924 184135202094867405813D1VAKhông đóng học phí3 300 000
1920Đặng Phúc Dào105130925 184137592097543428413D1VAKhông đóng học phí3 300 000 
1919Lê Văn Giáp105130928  0165964115913D1VAKhông đóng học phí4 442 000 
1918Phan Viết Hoàng105130930 183993390098920950413D1VAKhông đóng học phí3 300 000
1917Trần Huy Hùng105130932  098480477213D1VAKhông đóng học phí2 793 000 
1916Nguyễn Xuân Khánh105130935  096576098413D1VAKhông đóng học phí3 300 000 
1915Trần Gia Lưu105130937 184213581097126365613D1VAKhông đóng học phí3 570 000 
1914Trần Đức Mại105130938 1841222090163637934513D1VAKhông đóng học phí2 585 000
1913Phan Văn Ngọc105130940  096706901113D1VAKhông đóng học phí 540 000
1912Nguyễn Công Sơn105130946 1841984800163908908013D1VAKhông đóng học phí 9 309 000
1911Phan Văn Thành105130948  0125579086213D1VAKhông đóng học phí3 300 000
1910Lê Công Thế105130949  097462483413D1VAKhông đóng học phí3 300 000 
1909Phạm Anh Tuấn105130953 184072770098774194813D1VAKhông đóng học phí4 785 000 
1908Hồ Đức Việt105130955  094369389213D1VAKhông đóng học phí3 840 000 
1907Nguyễn Huy Vũ105130956  096784594513D1VAKhông đóng học phí4 203 000 
1906Nguyễn Tuấn Vũ105130957  096980093113D1VAKhông đóng học phí4 121 000 
1905Nguyễn Văn Vũ105130958  0163498408613D1VAKhông đóng học phí3 300 000
1904Phạm Vũ Linh105130960 184074482096922333013D1VAKhông đóng học phí3 300 000 
1903Nguyễn Nhật Linh106130032 194575539097274685113DT1Không đóng học phí  
1902Ngô Thanh Liêm106130100 221402518098395990613DT2Không đóng học phí4 110 000 
1901Nguyễn Xuân Lộc106130102 2056932440126465475613DT2Không đóng học phí 872 000 
1900Trần Kim Thảnh106130127 2061002070162662573013DT2Không đóng học phí4 590 000 
1899Phan Tấn Thu106130130 2058633390165288434413DT2Không đóng học phí  
1898Phùng Trần Tra106130135 201723098093533463013DT2Không đóng học phí  
1897Nguyễn Anh Trí106130137 201697384097516561013DT2Không đóng học phí  
1896Nguyễn Như Hậu106130157 197323698097722301513DT3Không đóng học phí3 156 000 
1895Trần Quang Hưng106130163 1918521530168663010013DT3Không đóng học phí 5 241 000
1894Trương Ngọc Khanh106130167 2452775020164336630513DT3Không đóng học phí3 300 000 
1893Hồ Văn Thuận106130200 191851557096252766113DT3Không đóng học phí2 372 500 
1892Phan Hồng Trung106130203 205869384098691263413DT3Không đóng học phí4 110 000 
1891Lê Văn Tú106130205 2016727050169439521713DT3Không đóng học phí  
1890Lê Đình Trung Tuấn106130206 1945825750166934319413DT3Không đóng học phí3 300 000 
1889Nguyễn Hữu Phú Quốc107130036 2016938910122548640113H1,4Không đóng học phí3 300 000 
1888Lê Phước Nghĩa107130109 2058508040164264721513H2BKhông đóng học phí1 890 000 
1887Nguyễn Thanh Tuấn107130170 1973019460168690292413H5Không đóng học phí3 300 000 
1886Đinh Thị Nguyện107130207 201709992093539885413SHKhông đóng học phí3 871 000 
1885Phạm Phú Ân108130002 241410587097668135213SKKhông đóng học phí  
1884Trần Văn Bộ108130004 1973368930121221436813SKKhông đóng học phí  
1883Nguyễn Chí Linh108130022 2059298060167917971113SKKhông đóng học phí 810 000 
1882Lê Hoài Nhân108130026 241519443096274427713SKKhông đóng học phí  
1881Đỗ Xuân Tiến108130035 201575867094535649013SKKhông đóng học phí3 300 000 
1880Nguyễn Văn Phong109130082 1973163010163691813113X3AKhông đóng học phí3 300 000 
1879Lương Thanh Tuấn109130103 2057408120123285365813X3AKhông đóng học phí3 160 500 
1878Trần Hoàng Huy109130128 191873061096812212413X3BKhông đóng học phí5 440 000 
1877Huỳnh Trung Sang109130146 2123317250163651917813X3BKhông đóng học phí 903 000 
1876Đoàn Trần Tiến109130154 201733111090538889613X3BKhông đóng học phí 3 877 000
1875Trần Quang Hiếu109130180 2059601710163473974713X3CKhông đóng học phí3 995 500 
1874Lương Hoàng Gia Khải109130187 2332025600169868298913X3CKhông đóng học phí 16 678 000
1873Ngô Đức Phúc109130201 191840614098660433713X3CKhông đóng học phí3 665 000 
1872Nguyễn Công Tuấn109130217 205880262090551675213X3CKhông đóng học phí1 173 000 
1871Lê Văn Bôn110130080 191764112097809556213X1BKhông đóng học phí4 329 000 
1870Trần Phước Đăng Hậu110130092 201691122090336075313X1BKhông đóng học phí3 125 000 
1869Lê Hưng Phú110130111 1973271570164499161713X1BKhông đóng học phí4 962 000 
1868Ngô Xị110130138 1918465070166424677813X1BKhông đóng học phí 2 184 000
1867Nguyễn Bôn110130145 191773187097644605713X1CKhông đóng học phí3 601 000 
1866Nguyễn Phùng Cường110130149 174674255096898532913X1CKhông đóng học phí3 010 000 
1865Nguyễn Nguyễn Quế110130184 205837348096508114513X1CKhông đóng học phí  
1864Trần Văn Tâm110130188 191778632096887884813X1CKhông đóng học phí3 300 000 
1863Mai Xuân Tú110130205 241487205096847049213X1CKhông đóng học phí  
1862Nguyễn Bảo Quốc111130036 2059241790162993704913THXD1Không đóng học phí3 750 000 
1861Dương Tuấn Tài111130040 191863560096941629413THXD1Không đóng học phí  
1860Nguyễn Thịnh Hưng111130082 205959782090711106813THXD2Không đóng học phí4 411 000 
1859Võ Phước Hoàng Lộc111130084 2060551850128449338913THXD2Không đóng học phí3 300 000 
1858Nguyễn Văn Minh111130086 230981533096293286513THXD2Không đóng học phí3 300 000 
1857Dương Quang Tiến111130106 191868462090542312113THXD2Không đóng học phí1 921 000 
1856Nguyễn Văn Truyền111130110 205864687098347865513THXD2Không đóng học phí3 300 0004 592 000
1855Trần Thắng Ý111130121 197316289096588749913THXD2Không đóng học phí1 142 000 
1854Lê Viết Đức111130129 192174285097848454713X2Không đóng học phí  
1853Đồng Xuân Quý111130155 2414926430168546931713X2Không đóng học phí2 430 000 
1852Nguyễn Trọng Toàn111130162 187451989097882409413X2Không đóng học phí  
1851Ngô Quang Đa117130007 2123283940169894163813MTKhông đóng học phí  
1850Lê Xuân Nhân117130035 197276691096473443213MTKhông đóng học phí3 882 000 
1849Võ Thị Tuyết117130148 187121797097427798013QLMTKhông đóng học phí  
1848Trần Huỳnh Anh Tuấn118130061 2152021200169699387613KX1Không đóng học phí1 080 000 
1847Lê Viết Khánh Vũ118130064 1920192620167257149813KX1Không đóng học phí 810 000 
1846Hoàng Quốc Vương Ánh118130068 205734677098122536513KX2Không đóng học phí2 253 000 
1845Nguyễn Ngọc Cảm118130069 1972805690169219155513KX2Không đóng học phí4 537 000 
1844Nguyễn Đôn Hậu118130080 192115127097828620913KX2Không đóng học phí  
1843Đặng Thị Quỳnh Trâm118130115 1840518420164368973613KX2Không đóng học phí  
1842Nguyễn Thanh Cường118130131 1918644840166779993313QLCNKhông đóng học phí3 300 000 
1841Đặng Nhật Duy118130141 205742081086846064213QLCNKhông đóng học phí3 550 000 
1840Phan Đức Hoàng118130150 187267119096864771413QLCNKhông đóng học phí 571 000 
1839Nguyễn Văn Đức121130007 205760537098263679513KT1Không đóng học phí3 300 000 
1838Phạm Thị Xuân Hà121130010 2059596770168756166413KT1Không đóng học phí3 300 000 
1837Nguyễn Đình Nam121130029 201723247093519650113KT1Không đóng học phí3 300 0003 955 000
1836Nguyễn Hoàng Phương121130035 2057304170121684184513KT1Không đóng học phí  
1835Bùi Quang Thụy121130050 201713441090198668513KT1Không đóng học phí3 300 000 
1834Võ Doãn Anh121130065 1945133870164746720513KT2Không đóng học phí1 952 000 
1833Nguyễn Đình Cường121130067 205920529093532523313KT2Không đóng học phí3 300 000 
1832Nguyễn Trí Huy Hoàng121130079 197359295098346137713KT2Không đóng học phí4 453 000 
1831Hà Dư Kỳ121130084 2017066530199913259113KT2Không đóng học phí  
1830Nguyễn Hoàng Rin121130101 2058721170168323702813KT2Không đóng học phí2 709 000 
1829Võ Văn Xuân Sơn121130102 191850953096607540213KT2Không đóng học phí3 570 000 
1828Văn Quốc Thắng121130105 2059597190167466962313KT2Không đóng học phí  
1827Nguyễn Hữu Thuần121130110 201678722090995369313KT2Không đóng học phí3 300 000 
1826Hoàng Anh Tuấn121130116 205868798093857174513KT2Không đóng học phí3 300 000 
1825Lương Tuấn Duyên101140021 2059810920169782972814C1AKhông đóng học phí3 986 000 
1824Nguyễn Văn Nhật101140103 205826933096972564714C1BKhông đóng học phí3 913 000 
1823Thái Bá Thông101140119 205960290096712218514C1BKhông đóng học phí3 913 000 
1822Võ Khắc Lộc101140150 184201785097581554614CDT1Không đóng học phí  
1821Đỗ Anh Nguyên101140154 205893930098545420914CDT1Không đóng học phí  
1820Alăng Brắc101140176 2057744650169692134714CDT2Không đóng học phí1 744 000 
1819Lê Nam Anh101140214  0169844644614C1VAKhông đóng học phí 602 000 
1818Lê Quốc Bảo101140215  096901593814C1VAKhông đóng học phí4 214 000 
1817Phạm Hoàng Bảo101140216  098485009514C1VAKhông đóng học phí4 214 0003 482 000
1816Hoàng Hữu Cường101140218  052290152514C1VAKhông đóng học phí  
1815Trần Đình Đạo101140221  0165719440214C1VAKhông đóng học phí3 913 0001 707 000
1814Ngô Mậu Đạt101140222  0164202749614C1VAKhông đóng học phí3 913 000 
1813Đinh Kỳ Đông101140223  098625639514C1VAKhông đóng học phí  
1812Nguyễn Văn Hoàng101140224  096505163314C1VAKhông đóng học phí3 851 000 683 000
1811Lê Anh Học101140225  096609035714C1VAKhông đóng học phí3 913 0002 390 000
1810Võ Văn Hợi101140226  097389836314C1VAKhông đóng học phí3 311 000 
1809Lê Đình Hợp101140227  0168775263914C1VAKhông đóng học phí  
1808Nguyễn Tuấn Hùng101140230  098949968314C1VAKhông đóng học phí4 121 0002 253 000
1807Nguyễn Viết Hùng101140231  0168558324614C1VAKhông đóng học phí  
1806Cao Xuân Huy101140232 1874341350165600410614C1VAKhông đóng học phí5 927 0002 321 000
1805Mai Văn Huy101140233  097683736014C1VAKhông đóng học phí5 055 000 
1804Phạm Đình Huy101140234  096542142614C1VAKhông đóng học phí4 214 0003 960 000
1803Võ Văn Kiên101140235  098634951714C1VAKhông đóng học phí3 913 000 
1802Lê Xuân Bảo Long101140236  0163215143314C1VAKhông đóng học phí4 515 0001 638 000
1801Bùi Văn Lộc101140237  0163401429714C1VAKhông đóng học phí4 183 000 410 000
1800Cao Thanh Nam101140238  0169465481114C1VAKhông đóng học phí  
1799Nguyễn Hoài Nam101140239  0169263782114C1VAKhông đóng học phí3 581 0001 229 000
1798Phan Viết Ngọc101140241  0166409932114C1VAKhông đóng học phí  
1797Trần Xuân Nhật101140242  0169450008414C1VAKhông đóng học phí5 688 0002 595 000
1796Đinh Văn Pháp101140243  096577619614C1VAKhông đóng học phí3 913 000 
1795Lê Anh Quân101140245  093626272014C1VAKhông đóng học phí4 515 000 
1794Lê Hồng Quân101140246  038773515514C1VAKhông đóng học phí3 913 000 
1793Lê Hồng Quân101140247  0121885123814C1VAKhông đóng học phí3 913 0003 824 000
1792Đậu Ngọc Trường Sơn101140248  098534511614C1VAKhông đóng học phí5 325 000 
1791Đinh Quốc Sơn101140249  097243049814C1VAKhông đóng học phí  
1790Võ Xuân Thái101140250  0165622755414C1VAKhông đóng học phí4 214 000 
1789Nguyễn Đăng Thảo101140252 1945950650120242910714C1VAKhông đóng học phí5 927 0002 882 000
1788Vỏ Tâm Thức101140253  098621187314C1VAKhông đóng học phí  
1787Trần Anh Tiệp101140254 1841095130120233998314C1VAKhông đóng học phí  
1786Phạm Cảnh Toàn101140255  093625454014C1VAKhông đóng học phí3 913 000 
1785Dương Lê Tú101140256  096592149314C1VAKhông đóng học phí3 913 0002 731 000
1784Nguyễn Minh Tuấn101140257  096297685014C1VAKhông đóng học phí  
1783Lê Công Vũ101140258  0128209607814C1VAKhông đóng học phí  
1782Ngô Quang Đạt102140013 205822618097258109014T1Không đóng học phí5 506 500 
1781Huỳnh Tấn Tân102140094 1918806220165590502214T2Không đóng học phí5 418 000 
1780Trần Phúc Toàn102140101 212713691097446060314T2Không đóng học phí  
1779Trần Minh Tường102140105 192115663096497317414T2Không đóng học phí4 028 000 
1778Hoàng Minh Trung102140163 197337902096487189514T3Không đóng học phí  
1777Lương Hữu Anh102140170  097930016014TCLC1Không đóng học phí7 206 000 
1776Nguyễn Thị Ngọc Anh102140171 2017448940122452486514TCLC1Không đóng học phí6 020 000 
1775Phan Nhật Ánh102140172 2016944990121572500214TCLC1Không đóng học phí  
1774Nguyễn Thị Bảo Châu102140173  096945972714TCLC1Không đóng học phí  
1773Lê Thiện Đạt102140175  090644281314TCLC1Không đóng học phí6 020 000 
1772Nguyễn Khương Dương102140176 221423028096852161514TCLC1Không đóng học phí8 574 000 
1771Trương Phước Hiệu102140177 2017461940169375496414TCLC1Không đóng học phí6 020 000 
1770Nguyễn Văn Huấn102140180 191893876096454528514TCLC1Không đóng học phí  
1769Nguyễn Nam Khánh102140183 201745432093249140514TCLC1Không đóng học phí  
1768Lê Ngọc Khôi102140184 2017504950122521263914TCLC1Không đóng học phí3 634 000 
1767Hoàng Nguyên Luật102140186  0163893523414TCLC1Không đóng học phí6 020 000 
1766Trần Trọng Thắng102140191  0129886829414TCLC1Không đóng học phí5 564 000 
1765Huỳnh Ngọc Thịnh102140193  0127616689714TCLC1Không đóng học phí5 586 0001 968 000
1764Đoàn Nghệ Thuật102140194 205885485096404117514TCLC1Không đóng học phí 12 092 000
1763Nguyễn Thế Tín102140195  097857515914TCLC1Không đóng học phí7 224 000 
1762Hoàng Minh Toàn102140196 2017461690127398765214TCLC1Không đóng học phí6 622 000 
1761Dương Tấn Khánh Trình102140197 2016942850167462831414TCLC1Không đóng học phí6 020 000 
1760Phan Đình Văn102140199  086860246914TCLC1Không đóng học phí6 020 000 
1759Đặng Quang Vinh102140200 2016927750165551053514TCLC1Không đóng học phí2 627 000 
1758Trương Minh Đức102140205 192047846097607023214TCLC2Không đóng học phí6 020 000 
1757Huỳnh Đăng Hưng102140209 2016838020126375812714TCLC2Không đóng học phí  
1756Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh102140212 201746395096845753214TCLC2Không đóng học phí3 634 000 
1755Nguyễn Thị Lâm Oanh102140213 187518777098404732914TCLC2Không đóng học phí7 224 0001 968 000
1754Lương Thành Phúc102140214 2059011640167676707914TCLC2Không đóng học phí6 020 0001 968 000
1753Hoàng Văn Phụng102140215 1874133490126377633814TCLC2Không đóng học phí6 020 000 
1752Nguyễn Đức Đăng Quang102140218 201737249094945568614TCLC2Không đóng học phí  
1751Trần Văn Thịnh102140224 2415846540122245723914TCLC2Không đóng học phí8 045 0001 968 000
1750Phạm Quốc Trọng102140225 194560623096329193014TCLC2Không đóng học phí6 020 0001 968 000
1749Trương Bá Nhật Trường102140227 191895655090576100614TCLC2Không đóng học phí  
1748Đinh Vũ Anh Tuấn102140229 2059090290163407458514TCLC2Không đóng học phí7 370 00011 851 000
1747Trần Hữu Tuấn102140231 187619329096152024814TCLC2Không đóng học phí7 432 000 
1746Nguyễn Đình Vũ102140232 2057984950120352248614TCLC2Không đóng học phí 45 000 000
1745Hứa Văn Chính103140008 2310936520167769963714C4AKhông đóng học phí 602 000 
1744Trần Dũng103140017 1920470900168398754614C4AKhông đóng học phí3 966 000 
1743Nguyễn Ngọc Minh103140032 206198155090576417014C4AKhông đóng học phí4 214 000 
1742Lê Văn Nam103140033 2017091160128704003114C4AKhông đóng học phí4 271 500 
1741Lê Minh Phụng103140039 1921193250164698961614C4AKhông đóng học phí  
1740Giang Văn Bảo103140069 1946024980166547802314C4BKhông đóng học phí 4 641 000
1739Ngô Văn Minh103140096 205880591090589845714C4BKhông đóng học phí  
1738Hoàng Anh Tuấn103140129 194533596091947746914C4BKhông đóng học phí 4 587 000
1737Nguyễn Thanh Dương104140015 184248337097446409614N1Không đóng học phí3 935 000 
1736Nguyễn Văn Lên104140031 212616035096436244214N1Không đóng học phí  
1735Nguyễn Văn Thức104140051 191876237091592167114N1Không đóng học phí5 322 000 
1734Lê Đình Văn104140059 1945659460166281427814N1Không đóng học phí  
1733Bùi Quang Vũ104140061 201694710090538054414N1Không đóng học phí4 121 000 
1732Trương Thanh Bình104140068 2060582800128836334214N2Không đóng học phí  
1731Chu Văn Dương104140077 187613070096742075914N2Không đóng học phí  
1730Đặng Sỹ Khôi104140093 1876064220163404336514N2Không đóng học phí4 453 000 
1729Nguyễn Bảo Long104140096 184213499098273435714N2Không đóng học phí4 267 000 
1728Trần Hữu Ước104140122 1842636690167956704514N2Không đóng học phí  
1727Nguyễn Văn Cường104140134 1875163040169490404414NLKhông đóng học phí3 753 500 
1726Nguyễn Duy104140138 2060145610168872019214NLKhông đóng học phí4 479 500 
1725Lê Trí Dũng105140023 2017335360120263639914D1Không đóng học phí  
1724Phạm Anh Dương105140025 1945546940168951370914D1Không đóng học phí  
1723Trần Khương Hiếu105140031 1973299110165341917214D1Không đóng học phí  
1722Phan Ngọc Khải105140039 2017349370120530499514D1Không đóng học phí5 776 500 
1721Phan Công Minh Triết105140077 205969072097444768714D1Không đóng học phí2 242 000 
1720Đặng Ngọc Tuấn105140082 201734061090597019614D1Không đóng học phí  
1719Đặng Văn Chiến105140097 2058865460169310714414D2Không đóng học phí  
1718Nguyễn Trọng Cường105140099 1876122940163865842314D2Không đóng học phí  
1717Hồ Ngọc Hùng105140118 197319882094703059514D2Không đóng học phí3 612 000 
1716Võ Quốc Khang105140124 205953412096882007914D2Không đóng học phí 6 483 000
1715Trần Văn Tùng105140234 1946124420163283838414D3Không đóng học phí4 214 000 
1714Tô Ngọc Vinh105140236 212275857097253950614D3Không đóng học phí3 997 000 
1713Ngô Thái Hòa105140244 241549771093553761214DCLCKhông đóng học phí 7 316 000
1712Trần Mạnh Khương105140248 2016978220128323770714DCLCKhông đóng học phí  
1711Hoàng Xuân Lân105140249 197338003098416667414DCLCKhông đóng học phí  
1710Lê Quang Lương105140250 197342848090578077714DCLCKhông đóng học phí  
1709Nguyễn Đình Nam105140251 201744523094557553614DCLCKhông đóng học phí  
1708Nguyễn Thái Ngọc105140255 197344402096928836314DCLCKhông đóng học phí6 020 000 
1707Phạm Đình Quốc105140260 2017347250120525799014DCLCKhông đóng học phí  
1706Trần Đình Tài105140262 1920475200166359330714DCLCKhông đóng học phí6 020 000 
1705Nguyễn Đức Tân105140263 201738976090324850614DCLCKhông đóng học phí6 923 000 
1704Lương Minh Trung105140268 2057606880165457231414DCLCKhông đóng học phí  
1703Nguyễn Đình Trung105140269 2017182450121519511414DCLCKhông đóng học phí  
1702Thái Hoàng Anh Tuấn105140272 201689975093241677114DCLCKhông đóng học phí  
1701Trịnh Công Anh105140274 184189032098306582314TDH1Không đóng học phí 3 931 000
1700Võ Trung Diệu105140279 2017785870126677570014TDH1Không đóng học phí3 550 000 
1699Nguyễn Đăng Khoa105140291 2058582720128235762414TDH1Không đóng học phí  
1698Vương Quang Nhân105140301 1918923700121351890214TDH1Không đóng học phí4 692 000 
1697Nguyễn Tư Quang Sáng105140361 1876330670166689745814TDH2Không đóng học phí  
1696Huỳnh Tấn Thuận105140367 206044555093376888914TDH2Không đóng học phí 3 658 000
1695Huỳnh Bình105140384 2016974130120540283014TDHCLCKhông đóng học phí6 622 000 
1694Bùi Lê Đạt105140386 184275648094485671514TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
1693Trần Thanh Hiếu105140390 2016872050120202071914TDHCLCKhông đóng học phí  
1692Nguyễn Ngọc Hoàn105140391 201704103093499965814TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
1691Nguyễn Thái Hoàng105140392 1945498280125361255114TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
1690Bùi Quang Huy105140394 2016981110165902952714TDHCLCKhông đóng học phí 4 096 000
1689Lê Đức Mạnh105140399 1873945020164301229914TDHCLCKhông đóng học phí1 890 0003 683 000
1688Nguyễn Trọng Nghĩa105140400 2017215920165939802614TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
1687Trần Văn Phú105140401 192123909091377594514TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
1686Tạ Sinh Phúc105140402 013445797091588060514TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
1685Nguyễn Thiện Phước105140403  0120247334514TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
1684Đặng Đình Sáng105140404 2310398950162959938914TDHCLCKhông đóng học phí  
1683Hoàng Hữu Tài105140405 2017065830122750148314TDHCLCKhông đóng học phí1 755 00022 501 500
1682Huỳnh Ngọc Tân105140406 1918741760126374179914TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
1681Đoàn Ngọc Thanh105140410 2057992400126474406214TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
1680Phạm Hữu Thành105140412 2311041950164569877714TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
1679Huỳnh Văn Tiến105140413 1918728690126374365614TDHCLCKhông đóng học phí  
1678Phạm Văn Tiến105140414 194616427097907528114TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
1677Nguyễn Khánh Trình105140415 2017133640122255080214TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
1676Nguyễn Anh Dũng106140014 184126703098659495614DT1Không đóng học phí4 302 500 
1675Bùi Công Minh Hoàng106140018 197350393094815365214DT1Không đóng học phí  
1674Nguyễn Văn Hoàng106140019 187595592098966780014DT1Không đóng học phí4 090 000 
1673Lê Thị Thảo Nguyên106140031 206197618091904397614DT1Không đóng học phí 3 579 000
1672Nguyễn Phước Ngưỡng Thiện106140049 2017045540126374376114DT1Không đóng học phí  
1671Lê Công Dương106140080 2017396000121655013214DT2Không đóng học phí4 807 000 
1670Huỳnh Tăng Nhật Nguyên106140098 1918214710126845923414DT2Không đóng học phí 1 230 000
1669Nguyễn Trung Anh106140134 2059607050167478752414DT3Không đóng học phí4 214 000 
1668Phạm Cao Thắng106140177 2017185600120377387714DT3Không đóng học phí 1 230 000
1667Ma Trí106140181 1920501230167840956014DT3Không đóng học phí4 363 000 
1666Nguyễn Phước Yên106140193 1919592550167334232714DT3Không đóng học phí  
1665Trần Hoàng Hạnh107140014 201722334098173449814H1,4Không đóng học phí3 762 500 
1664Trần Đình Tín107140045 2017393740121519826014H1,4Không đóng học phí4 437 500 
1663Văn Quý Trung107140051 2017335410128379393114H1,4Không đóng học phí  
1662Đỗ Thị Ngọc Ánh107140057 2057496350125712799914H2AKhông đóng học phí4 059 000 
1661Trần Văn Khoa107140074 2017323570126378361014H2AKhông đóng học phí  
1660Nguyễn Phú Hiệp107140184 212325861098915553614H5Không đóng học phí  
1659Võ Minh Hiếu107140185 1874093420165787839914H5Không đóng học phí3 913 000 
1658Trần Khắc Huy107140188 212822447096672671514H5Không đóng học phí  
1657Nguyễn Văn Nhàn107140199 2061203180165826424314H5Không đóng học phí4 515 000 
1656Đỗ Xuân Thắng107140221 1872193490164656338414H5Không đóng học phí3 913 000 
1655Trần Viết Thành107140223 184150794097338719414H5Không đóng học phí  
1654Hồ Ngọc Bảo Nhi107140271 2017063900126495075414SHKhông đóng học phí  
1653Nguyễn Hải Đăng108140006 187557850097918441014SKKhông đóng học phí4 537 000 
1652Phạm Trọng Hà108140010 1874408850126653341514SKKhông đóng học phí 602 000 
1651Trần Minh Hải108140011 197343083096850211514SKKhông đóng học phí3 187 000 
1650Trần Xuân Nguyên108140025 1521932840167698883014SKKhông đóng học phí  
1649Lê Khánh109140015 2309945070120811114814VLXDKhông đóng học phí 450 000 
1648Nguyễn Tấn Thường109140041 2124707130163637309714VLXDKhông đóng học phí  
1647Trần Như Huân109140071 1918803860169524507014X3AKhông đóng học phí 3 822 000
1646Phạm Duy Khoa109140076 2062600540126374689414X3AKhông đóng học phí4 063 500 
1645Lê Thanh Quốc Tiến109140108 1973741150163556793414X3AKhông đóng học phí 3 822 000
1644Trương Văn Hiến Chương109140126 205750610090575393314X3BKhông đóng học phí  
1643Trần Nhật Hoàng109140146 2016672390120454126814X3BKhông đóng học phí  
1642Nguyễn Lê Nhật Minh109140159 2058060080164425693014X3BKhông đóng học phí 3 822 000
1641Phan Văn Sang109140173 205969617098434589514X3BKhông đóng học phí4 063 500 
1640Trần Nhật Thành109140182 2017044730126378638914X3BKhông đóng học phí4 063 500 
1639Hồ Văn Thức109140184 1918046550164401051114X3BKhông đóng học phí3 461 500
1638Lê Tấn Đoàn Viên109140195 2058709200166888311014X3BKhông đóng học phí4 017 000 
1637Trần Tuấn Vũ109140196 184259821096687293514X3BKhông đóng học phí4 032 500 
1636Nguyễn Ngọc Cường109140206 1920542240126376437014X3CKhông đóng học phí4 063 500 
1635Đặng Khắc Đường109140214 187571725097482600314X3CKhông đóng học phí4 214 000 
1634Nguyễn Minh Hiếu109140221 1919881610163687089914X3CKhông đóng học phí3 461 500 
1633Nguyễn Văn Hiếu109140222 1874467220168377734514X3CKhông đóng học phí  
1632Nguyễn Đắc Huy109140228 2017335220165429973514X3CKhông đóng học phí  
1631Nguyễn Đức Lập109140233 194497011098591005314X3CKhông đóng học phí  
1630Đặng Ngọc Minh109140238 205920804097900338314X3CKhông đóng học phí  
1629Dương Huỳnh Vĩnh Phúc109140246 191857146097826584514X3CKhông đóng học phí3 461 500 
1628Huỳnh Xuân Trung109140268 205920823090517842314X3CKhông đóng học phí  
1627Đặng Tiểu Hiển110140012 1917622810166535551114X1LTKhông đóng học phí  
1626Phan Hoàng Minh Huy110140018 205457098016614X1LTKhông đóng học phí  
1625Phạm Nhân Ái110140096 2059879340163262970214X1BKhông đóng học phí5 117 000 
1624Nguyễn Thế Công110140099 1945818950163285025714X1BKhông đóng học phí4 214 000 
1623Nguyễn Hồng Sơn110140135 201717108090594690214X1BKhông đóng học phí3 851 000 
1622Nguyễn Tâm110140138 2058900310168576081114X1BKhông đóng học phí3 862 000 
1621Lê Đức Trần Duy110140172 201748060093569001214X1CKhông đóng học phí4 214 000 
1620Nguyễn Lương Long110140186 205880593090527975414X1CKhông đóng học phí3 612 000 
1619Ngô Nguyễn Nhật Minh110140188 233200761096476802814X1CKhông đóng học phí3 612 000 
1618Phan Tuấn Vinh110140226 2058550720162664488214X1CKhông đóng học phí  
1617Hồ Thiên Ân111140001  0166442150514THXDKhông đóng học phí5 626 000 
1616Trần Lê Quốc Đạt111140007 0440960004070165833401114THXDKhông đóng học phí4 152 000 
1615Trần Thị Phương Thảo111140045  090507061114THXDKhông đóng học phí  
1614Nguyễn Ngọc Lâm111140088 206020522096315734014X2AKhông đóng học phí  
1613Trần Thị Quỳnh Ny117140047 1919592470122325375814MTKhông đóng học phí4 214 000 
1612Văn Quang Vũ117140073 2016983480126654037314MTKhông đóng học phí4 512 000 
1611Lê Nhật Vy117140074 1918796580163987646014MTKhông đóng học phí3 762 500 X
1610Trần Duy Huấn117140089 201680081093533389814QLMTKhông đóng học phí  
1609Huỳnh Nhật Long117140097 2017349540168433901214QLMTKhông đóng học phí4 063 500 
1608Trần Minh Quân117140112  096564287914QLMTKhông đóng học phí  
1607Nguyễn Thị Minh Tuyền117140129  096281481714QLMTKhông đóng học phí  
1606Ngô Ngọc Lân118140022 2017233440128440336914KX1Không đóng học phí2 824 000 
1605Phan Đại Tài118140049 2059154130169418113514KX1Không đóng học phí  
1604Nguyễn Thị Thu Thúy118140063 2058906240169567430914KX1Không đóng học phí1 620 000 
1603Lê Anh Trí118140067 192115681093534869214KX1Không đóng học phí3 300 000 
1602Huỳnh Ngọc Sách118140121 2123312240165857550114QLCNKhông đóng học phí3 634 000 
1601Nguyễn Phan Hoài Chiêu121140004 205872153096887399414KT1Không đóng học phí4 214 000 
1600Phan Mạnh Cường121140005 1973517400163674305214KT1Không đóng học phí3 311 000 
1599Trần Đình Hưng121140015 1918039440162662522814KT1Không đóng học phí  
1598Lê Kha Khang121140018 197309128096522001314KT1Không đóng học phí3 311 000 
1597Nguyễn Văn Phúc121140037 2058224430121944472714KT1Không đóng học phí  
1596Phùng Hữu Hoàng Thao121140046 2016904100122446761714KT1Không đóng học phí3 913 000 
1595Nguyễn Ngọc Tú121140060 201744721093576550714KT1Không đóng học phí  
1594Trần Mai Tuấn Vũ121140067 2058257620165463564314KT1Không đóng học phí3 311 000 
1593Nguyễn Phan Ngọc Chiêu121140073 205872152096847826314KT2Không đóng học phí3 913 000 
1592Nguyễn Thị Ngọc Diệp121140076 2017132740128436434514KT2Không đóng học phí  
1591Nguyễn Thùy Phúc Hạnh121140080 2017240880120330334914KT2Không đóng học phí4 183 000 
1590Nguyễn Vũ Hùng121140083 2310852040163772998814KT2Không đóng học phí  
1589Nguyễn Hữu Kiền121140088 1973578980169898338714KT2Không đóng học phí  
1588Nguyễn Đình Long121140092 2017211410126254128714KT2Không đóng học phí  
1587Trương Thị Kim Nguyệt121140098 197316554093253618114KT2Không đóng học phí  
1586Hồ Lê Minh Tâm121140113 205822110096331972214KT2Không đóng học phí  
1585Nguyễn Thanh Thuyên121140120 2017210600120274687614KT2Không đóng học phí3 519 000 
1584Nguyễn Lê Trường Tin121140122 205693968090553610214KT2Không đóng học phí2 107 000 
1583Ngô Trường Trình121140126 2017234050128703743114KT2Không đóng học phí  
1582Nguyễn Như Minh Tú121140128 2058801040122546697914KT2Không đóng học phí3 311 000 
1581Huỳnh Thanh Tùng121140129 2017214030120246259514KT2Không đóng học phí  
1580Nguyễn Chánh Lãm123140008 201719432094371630214ECEKhông đóng học phí  X
1579Nguyễn Khoa Lân123140009 201666776090519099614ECEKhông đóng học phí  X
1578Trần Phước Lộc123140010 201697120093487883514ECEKhông đóng học phí  X
1577Nguyễn Đức Nguyên123140015 2016706330122240252614ECEKhông đóng học phí  X
1576Trịnh Công Phan123140019 231026992096286953014ECEKhông đóng học phí  X
1575Phạm Nhật Tiến123140035 2017103410128233135014ECEKhông đóng học phí  X
1574Nguyễn Đô101150014 2061786370165401674115C1AKhông đóng học phí  
1573Trần Văn Lực101150031 206108429096856065815C1AKhông đóng học phí  
1572Nguyễn Hữu Nhân101150036 212831754096344679415C1AKhông đóng học phí  
1571Hoàng Trọng Toàn101150054 2017145820126505336915C1AKhông đóng học phí  
1570Trần Bá Dương101150067 201764044093567871015C1BKhông đóng học phí4 090 000 
1569Nguyễn Trường Hận101150069 2062607810167993482215C1BKhông đóng học phí5 626 000 
1568Phạm Văn Phương101150091 184263231096730941415C1BKhông đóng học phí4 422 000 
1567Nguyễn Văn Thắng101150096 1875836210165313072215C1BKhông đóng học phí4 152 000 
1566Triệu Tấn Dương101150115 2061046940167558421115C1CKhông đóng học phí  
1565Nguyễn Đức Mạnh101150130 184199285097136992515C1CKhông đóng học phí4 214 000 
1564Hoàng Văn Nhân101150132 1920492910166730398315C1CKhông đóng học phí  
1563Lương Văn Sơn101150141 2332245340163791899215C1CKhông đóng học phí  
1562Tôn Thất Giỏi101150163 192125835090664220315CDT1Không đóng học phí4 043 500 
1561Trần Kim Tấn101150184 206217922090193572015CDT1Không đóng học phí  
1560Lê Thanh Thảo101150185 2017406270121665293315CDT1Không đóng học phí4 816 000 
1559Trương Anh Đài101150201 205919653098228234315C1AKhông đóng học phí4 484 000 
1558Lê Đức Thịnh101150229 2017616590122850657815CDT2Không đóng học phí  
1557Nguyễn Văn Anh101150253  097360955915C1VAKhông đóng học phí4 422 0003 482 000
1556Phan Văn Đàn101150254  097614872615C1VAKhông đóng học phí6 316 5002 902 000
1555Nguyễn Tiến Đạt101150255 1843234730169668231015C1VAKhông đóng học phí4 152 0002 219 000
1554Trần Vĩnh Đức101150256  094974381315C1VA</