DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA TÀI KHOẢN WEBSITE:

TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVSố CMNDLớpLý do bị khóa tài khoản websiteTổng học phí trong kỳ còn nợĐang ngừng học?
86Nguyễn Văn Lĩnh10514309113419171380509D3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
85Lê Văn Lực10724109114719722528209SHChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường.2 960 000
84Nguyễn Văn Hiền10116210112020571708010C1BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường.2 960 000
83Vũ Đình Chương10215210110620162850610T2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
82Hoàng Viết Dũng10215310110919443786210T3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường.2 960 000
81Dương Hữu Đức10215410111118395855710T4Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
80Trương Đình Phiên10215410113920568591610T4Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường.2 960 000
79Trần Văn Thịnh10215410115520163533810T4Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường.2 960 000
78Ngô Văn Dương10315110110919729831810C4AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
77Nguyễn Văn Việt10315110116418667558810C4AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường.2 470 000
76Lê Văn Chung10516210110619729378210D2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường.2 470 000
75Đỗ Công Quý10516210114920551610510D2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
74Nguyễn Trọng Nam10516310113718397629810D3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường.2 960 000
73Huỳnh Kim Thông10516310116020567266810D3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
72Nguyễn Quốc Trung10716110115919169009410H2AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường.2 960 000
71Nguyễn Công Toàn10916310117220559169310X3CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
70Nguyễn Quang Thạch11016310116919450187110X1CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
69Nguyễn Ngọc Diệu11024110110920561626610KT1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường.2 470 000
68Đinh Quan Luyến101110374 20576551111CDT1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
67Dương Quốc Hợp101110437 20573175911CDT2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
66Võ Huy Nhật104110192 19731851411NLChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
65Nguyễn Huy Vũ105110176 20162685611D1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
64Trương Ngọc Thắng105110336 20569800011D3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
63Hồ Quang Thân109110325 19176877911X3CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
62Nguyễn Quốc Việt109110342 20558129611X3CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 494 000
61Võ Vĩnh Kinh109110462 18400745511VLXDChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
60Hồ Sĩ Hiệp110110235 19731277611X1AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
59Nguyễn Viết Sơn117110133 15206869311QLMTChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
58Nguyễn Tiến Tuấn118110143 20163095511KX2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường.2 470 000
57Phan Minh Thông102120197 20172683512T3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
56Ngô Trung Nhựt103120083 20577052712C4AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
55Phạm Văn Linh103120144 20577389412C4BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
54Nguyễn Thái Duy103120189 20172681112KTTTChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
53Lê Văn Dũng103120190 18743742612KTTTChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
52Trần Ngọc Anh104120144 19457043712NLChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
51Quảng Vũ Dương105120356 21232830012TDHChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
50Lê Đình Toàn107120231 18745214612H5Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
49Đỗ Xuân Hòa111120074 19453167912X2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
48Trần Đặng Phi Long121120053 20168425812KTChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
47Lê Công Thành121120095 20169034712KTChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
46Nguyễn Xuân Hồng104130027 24154336013N1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
45Dương Chí Bảo105130011 20589052013D1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
44Lương Hoàng Gia Khải109130187 23320256013X3CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 494 000
43Đinh Văn Thông110130904 18664129913X1_B2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường.2 960 000
42Nguyễn Anh Hòa111130134 19456929613X2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
41Nguyễn Viết Du101140134 20612073714CDT1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
40Nguyễn Đỗ Minh Quang101140213 20167444714C1AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
39Trần Phúc Toàn102140101 21271369114T2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
38Hoàng Duy Khánh102140130 22138517614T3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
37Nguyễn Xuân Chiểu106140072 18420782114DT2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
36Đặng Thái Hiền106140084 20155955014DT2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
35Phan Văn Thành107140150 18412988114H2BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
34Trần Nguyên Thanh Bình107140173 19211456714H5Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
33Nguyễn Đức Vương110140011 20550691014X1LTChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường.2 960 000
32Huỳnh Trung Nghĩa121140027 20151929214KT1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
31Đào Xuân Tuấn101150055 17479611415C1AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
30Nguyễn Văn Ý101150107 20602800315C1BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
29Phùng Trần Huy Cận101150108 20176156615C1CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
28Đỗ Trọng Cường101150111 20174570615C1CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
27Lê Thuận Phúc101150137 19459554215C1CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
26Lê Kim Quốc Cường102150151 20177663615T3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
25Nguyễn Ngọc Bảo103150024 19202005515C4AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
24Phan Công Đức103150111 20171893515C4BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
23Nguyễn Văn Lực103150134 18744557015C4BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
22Nguyễn Hồng Quân104150124 18760502715N2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
21Nguyễn Xuân Thủy105150064 18423010615D1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
20Lê Tuấn Anh106150003 19189517515DT1Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
19Nguyễn Nhật Tùng106150222 18763872815DT3Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
18Nguyễn Duy Quân107150045 22558480415H1,4Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
17Lê Thị Thanh Lan107150151 19737777215H2BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
16Nguyễn Văn Đạt107150284 19463211415SHChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
15Nguyễn Xuân Hy109150029 20585817315X3AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
14Hồ Thế Khởi109150031 18415783915X3AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
13Hồ Khắc Phong109150103 18429333515X3BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
12Lê Đăng Tài109150109 19462384415X3BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
11Phan Văn Trường109150120 20601678115X3BChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
10Lê Công Nghĩa109150154 19198888915X3CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
9Nguyễn Đăng Khoa110150047 21535905915X1AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
8Phạm Văn Thiện110150083 20617849415X1AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
7Cao Xuân Tới110150091 24535047815X1AChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
6Trịnh Minh Anh Đức110150191 20610804715X1CChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
5Hồ Đăng San111150043 19198854415THXDChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
4Trần Văn Hải117150030 19199199115MTChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
3Đỗ Phan Nhật Trường117150079 20594876615MTChây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
2Nguyễn Tuấn Bảo118150054 20176806115KX2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường. 
1Nguyễn Văn Lộc121150108 20613816815KT2Chây ỳ không đóng học phí, vi phạm quy định của Trường.