DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA TÀI KHOẢN WEBSITE:

  Sinh viên thuộc khoa:
TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVSố CMNDĐiện thoạiLớpLý do bị khóaNợ học phí kỳ nàyNợ các kỳ trướcĐang ngừng học?
490Nguyễn Thanh Xuân1021120711592052922510164984681307T2Không đóng học phí 2 310 500
489Lê Văn Điệp101163101110183976571098850303310C1CKhông đóng học phí  741 000
488Lê Nhân Đức1101611011162056395270121552828210X1AKhông đóng học phí4 642 000 
487Phạm Duy Hoàng110163101125205596007090196698310X1CKhông đóng học phí  296 000
486Nguyễn Quang Thạch1101631011691945018710120592724910X1CKhông đóng học phí 1 776 000
485Phạm Duy Nhựt1102411011362056154120167997031110KT1Không đóng học phí 9 070 000
484Trần Văn Hưng101110226 191778335098885911011C1AKhông đóng học phí 4 530 000
483Trần Văn Nam102110217 201655910093477304611T2Không đóng học phí 3 300 000
482Võ Bình Yên102110258 2016624360122241833811T4Không đóng học phí 3 300 000
481Trần Văn Minh102110316 1918258510166278536911T4Không đóng học phí 10 156 000
480Nguyễn Ngọc Tú102110335 187115494099402989311T4Không đóng học phí 3 300 000
479Phan Văn Tân106110180 1917926080166895466711DT2Không đóng học phí2 048 000 
478Nguyễn Văn Thái109110235 183972577093533228011X3BKhông đóng học phí 819 000 
477Trần Minh Khoa109110289 183994695097428737211X3CKhông đóng học phí 6 600 000
476Phạm Quang Dũng110110096 201653304094496102911KTKhông đóng học phí  770 000
475Lê Minh Hiếu110110109 205538814090553998611KTKhông đóng học phí  546 000
474Hoàng Nguyễn Tuấn Anh110110311 201675961090539783511X1BKhông đóng học phí 6 600 000
473Nguyễn Hữu Phước110110473 1973125330164751857311X1CKhông đóng học phí 3 628 000
472Cao Quốc Bảo101120159 1918134790120614601112C1BKhông đóng học phí 2 083 000
471Nguyễn Xuân Thanh101120200 2055938240163666072112C1BKhông đóng học phí 1 092 000
470Nguyễn Văn Hoàng101120345 191794974098740457612CDT2Không đóng học phí  820 000
469Lưu Đinh Hải Châu102120089 2058151190120407928512T1Không đóng học phí  655 000
468Lê Minh102120104 2016863120120614604612T1Không đóng học phí 3 300 000
467Trần Chí Thành102120153 2057285920169846479212T2Không đóng học phí 9 070 000
466Lê Thị Cẩm Tiên102120157 2057426920126285931412T2Không đóng học phí 6 600 000
465Nguyễn Quang Thịnh102120195 1920190060120610893512T3Không đóng học phí 3 300 000
464Nguyễn Ngọc Tuấn103120106 1918512550164206077012C4AKhông đóng học phí  655 000
463Phạm Hậu104120049 2058587660122351290412N1Không đóng học phí 4 901 000
462Nguyễn Viết Bình104120092 201666308097645208112N2Không đóng học phí 2 293 000
461Lê Công Khánh Toàn104120132 205771822090515019412N2Không đóng học phí 6 600 000
460Phan Hồng Việt104120182 2016004390121760850812NLKhông đóng học phí  
459Nguyễn Đức Hoàng105120373 174780409097634142012TDHKhông đóng học phí 2 163 000
458Lê Trần Nghĩa106120122 2016539200168698245512DT3Không đóng học phí  655 000
457Nguyễn Lê Vương106120151 2056969880164307891512DT3Không đóng học phí 1 331 000
456Lưu Đinh Hoàng Châu106120155 2058151410126298413812DT4Không đóng học phí  
455Trần Văn Lành106120177 201726812090654500812DT4Không đóng học phí 3 300 000
454Trần Thị Thu Hà107120123 187448011098647037412H2Không đóng học phí  
453Nguyễn Hạnh109120241 191779397093251065912X3BKhông đóng học phí 820 000 
452Lê Công Nghệ109120351 191815444097262414012X3CKhông đóng học phí 4 284 000
451Trần Duy Nhật Quang109120363 1916588940169319097012X3CKhông đóng học phí 2 411 000
450Nguyễn Công Quý109120366 1918085470120614616812X3CKhông đóng học phí 3 300 000
449Ngô Đình An110120159 2736362640164306676112X1BKhông đóng học phí 3 300 000
448Vũ Văn Điệp110120267 187431501098304201912X1CKhông đóng học phí 6 181 000
447Bùi Thành Tài110120321 1918303630120240163812X1CKhông đóng học phí1 639 000 
446Bùi Xuân Hoàng111120020 1841635300166824678712THXDKhông đóng học phí1 229 000 
445Phạm Anh Tuấn111120058 194563508098122388712THXDKhông đóng học phí 1 420 000
444Nguyễn Phúc Hoà118120145 201702364092464410912QLCNKhông đóng học phí 9 070 000
443Huỳnh Phi Phụng118120172 2058771160168865182812QLCNKhông đóng học phí 1 926 000
442Nguyễn Văn Trường Sơn121120086 201693797090508306412KTKhông đóng học phí 5 229 000
441Hồ Viết Như Cường101130010 1918540620163538342413C1AKhông đóng học phí2 868 000 
440Ngô Quốc Phong101130044 205822545096282835013C1AKhông đóng học phí 2 050 000
439Lê Ngọc Bảo Quốc101130050 184184923097651591313C1AKhông đóng học phí 2 453 000
438Hoàng Khánh Bình101130152 201678379090509494713CDT1Không đóng học phí  
437Phạm Đức Toàn101130222 201744096096378361213CDT2Không đóng học phí  
436Nguyễn Đình Chung101139004  097334580713C1VAKhông đóng học phí 27 890 000
435Nguyễn Văn Chư101139005  097754933413C1VAKhông đóng học phí 20 793 000
434Thái Văn Đạt101139006  098791326513C1VAKhông đóng học phí 34 476 000
433Nguyễn Trần Vũ Hoàng101139012  098595787613C1VAKhông đóng học phí 33 159 000
432Trần Quốc Khánh101139016  098927614813C1VAKhông đóng học phí 21 327 000
431Nguyễn Hữu Nam101139017  097219217213C1VAKhông đóng học phí 30 855 500
430Trần Đăng Quân101139020  098546733013C1VAKhông đóng học phí 29 459 500
429Nguyễn Văn Thành101139026  097965310013C1VAKhông đóng học phí 31 092 000
428Nguyễn Đăng Tú101139029  098842264913C1VAKhông đóng học phí 14 628 000
427Đặng Hữu Tuyên101139032  096308087713C1VAKhông đóng học phí 11 559 000
426Hoàng Công Thịnh102130089 1918673020165891224713T2Không đóng học phí  
425Bùi Nam Giang102130154 2057106420169714011713T4Không đóng học phí  820 000
424Nguyễn Đình Tiến102130181 1918624000121358127813T4Không đóng học phí 1 640 000
423Bùi Minh Nhật102130209 201704331093521878813TCLCKhông đóng học phí 11 984 000
422Dương Minh Quang102130212 201698586090840453213TCLCKhông đóng học phí  
421Lê Ngọc Tân102130213 2057443470167994226313TCLCKhông đóng học phí 10 795 000
420Nguyễn Văn Nam103130152 205934469090571546013C4BKhông đóng học phí 9 506 000
419Nguyễn Ngọc Quỳnh105130053 2016742260122483777213D1Không đóng học phí 3 369 000
418Võ Anh Thạch105130058 212310427096526567613D1Không đóng học phí2 457 000 
417Nguyễn Thị Hà Khuê105130369 201676976090999282513ESKhông đóng học phí  X
416Nguyễn Đăng Khánh105130934 184196168098161564513D1VAKhông đóng học phí 35 403 000
415Trần Quang Hưng106130163 1918521530168663010013DT3Không đóng học phí 5 241 000
414Nguyễn Tấn Quyn106130189 2017105580121366574513DT3Không đóng học phí 3 074 000
413Nguyễn Võ Hoài Anh107130057 2016681820121552950513H2AKhông đóng học phí  
412Lê Ngọc Tiến108130036 205759490098715629013SKKhông đóng học phí 819 000 
411Nguyễn Ngọc Hùng109130065 1945388380166375457113X3AKhông đóng học phí  
410Đoàn Trần Tiến109130154 201733111090538889613X3BKhông đóng học phí 3 877 000
409Lương Hoàng Gia Khải109130187 2332025600169868298913X3CKhông đóng học phí 16 678 000
408Ngô Đức Phúc109130201 191840614098660433713X3CKhông đóng học phí 2 849 000
407Lê Văn Bôn110130080 191764112097809556213X1BKhông đóng học phí 2 049 000
406Ngô Xị110130138 1918465070166424677813X1BKhông đóng học phí 2 184 000
405Trần Văn Tâm110130188 191778632096887884813X1CKhông đóng học phí 819 000 
404Nguyễn Thanh Tâm111130041 2057506300126401950513THXD1Không đóng học phí2 867 000 
403Nguyễn Văn Truyền111130110 205864687098347865513THXD2Không đóng học phí 4 592 000
402Nguyễn Duy Chinh111130124 187491235097282662113X2Không đóng học phí 1 640 000
401Đồng Xuân Quý111130155 2414926430168546931713X2Không đóng học phí 5 973 000
400Nguyễn Thị Tình111130161 1973167870163367682713X2Không đóng học phí2 867 0007 094 000
399Lê Xuân Nhân117130035 197276691096473443213MTKhông đóng học phí2 867 000 
398Phan Thị Thảo117130133 1842215520164712727713QLMTKhông đóng học phí  
397Phạm Văn Ối118130038 212376198096253231013KX1Không đóng học phí2 458 000 
396Huỳnh Thu Hiền118130145 205896248096841602013QLCNKhông đóng học phí  
395Hồ Bảo Ngọc118130176 187489055097207504613QLCNKhông đóng học phí  
394Nguyễn Đình Nam121130029 201723247093519650113KT1Không đóng học phí 3 955 000
393Nguyễn Đình Tuấn121130056 2057976370122343132913KT1Không đóng học phí  
392Nguyễn Khánh101140145 191879154097991875814CDT1Không đóng học phí 3 987 000
391Nguyễn Quốc Khoa101140187 2017349810122339936914CDT2Không đóng học phí  655 000
390Lê Hồng Quân101140246  0168773515514C1VAKhông đóng học phí 19 271 000
389Nguyễn Võ Đăng102140012 1973035020167424350714T1Không đóng học phí 1 747 000
388Trần Đình Hoàng102140022 194533591096462656814T1Không đóng học phí 5 351 000
387Nguyễn Văn Trí102140048 201714288093595753014T1Không đóng học phí 819 000 
386Đoàn Nghệ Thuật102140194 205885485096404117514TCLC1Không đóng học phí 12 092 000
385Đặng Quang Vinh102140200 2016927750165551053514TCLC1Không đóng học phí1 638 0001 968 000
384Nguyễn Trọng Hiếu102140207 201695083090516944814TCLC2Không đóng học phí 12 342 000
383Trần Hữu Tuấn102140231 1876193290169937765514TCLC2Không đóng học phí 14 637 000
382Nguyễn Đình Vũ102140232 2057984950120352248614TCLC2Không đóng học phí 45 000 000
381Huỳnh Nhật Hòa103140023 2122795120163837182014C4AKhông đóng học phí 3 549 000
380Giang Văn Bảo103140069 1946024980166547802314C4BKhông đóng học phí 4 641 000
379Hoàng Thanh Bình103140071 2452861660163898083314THACOKhông đóng học phí 6 006 000
378Phạm Trung Kiên103140094 187491334097525357814C4BKhông đóng học phí 3 931 000
377Hoàng Anh Tuấn103140129 194533596091947746914C4BKhông đóng học phí 4 587 000
376Đậu Anh Phương104140041 187376645097409302014N1Không đóng học phí 3 829 000
375Nguyễn Văn Cường104140134 1875163040169490404414NLKhông đóng học phí 4 721 000
374Võ Quốc Khang105140124 205953412096882007914D2Không đóng học phí 6 483 000
373Lê Trọng Hoàng105140187 1973368650163402466114D3Không đóng học phí  
372Hoàng Công Huy105140192 191890144096614525714D3Không đóng học phí  
371Châu Khánh Minh105140200 1945135200167690070814D3Không đóng học phí1 502 000 
370Thái Hoàng Thịnh105140222 201709483093557137814D3Không đóng học phí  
369Ngô Thái Hòa105140244 241549771093553761214DCLCKhông đóng học phí 7 316 000
368Trịnh Công Anh105140274 184189032098306582314TDH1Không đóng học phí 3 931 000
367Huỳnh Tấn Thuận105140367 206044555093376888914TDH2Không đóng học phí 3 658 000
366Nguyễn Hữu Danh105140385 201744570096681320814TDHCLCKhông đóng học phí 28 832 000
365Bùi Quang Huy105140394 2016981110165902952714TDHCLCKhông đóng học phí4 096 000 
364Nguyễn Cao Kỳ105140397 2017446380122354462614TDHCLCKhông đóng học phí 29 896 000
363Lê Đức Mạnh105140399 1873945020164301229914TDHCLCKhông đóng học phí2 458 0001 225 000
362Hoàng Hữu Tài105140405 2017065830122750148314TDHCLCKhông đóng học phí4 096 00018 405 500
361Lê Thị Thảo Nguyên106140031 206197618091904397614DT1Không đóng học phí 3 579 000
360Nguyễn Như Trưởng106140059 205483297096213273314DT1Không đóng học phí  
359Võ Tấn Anh106140069 212794864096229618514DT2Không đóng học phí  
358Huỳnh Tăng Nhật Nguyên106140098 1918214710126845923414DT2Không đóng học phí 1 230 000
357Võ Công Tây106140174  0167758589314DT3Không đóng học phí2 048 000 
356Phạm Cao Thắng106140177 2017185600120377387714DT3Không đóng học phí1 230 000 
355Đỗ Thị Ngọc Ánh107140057 2057496350125712799914H2AKhông đóng học phí 6 200 000
354Lê Hữu Phú107140205 201738721090551247514H5Không đóng học phí 2 520 000
353Dương Đình Quyết107140212 2057910480169242655614H5Không đóng học phí 3 301 000
352Trần Như Huân109140071 1918803860169524507014X3AKhông đóng học phí 3 822 000
351Nguyễn Đăng Quang109140093 2061751150166869670614X3AKhông đóng học phí3 277 000 
350Lê Thanh Quốc Tiến109140108 1973741150163556793414X3AKhông đóng học phí 3 822 000
349Nguyễn Lê Nhật Minh109140159 2058060080164425693014X3BKhông đóng học phí 3 822 000
348Lê Tấn Đoàn Viên109140195 2058709200166888311014X3BKhông đóng học phí 4 214 000
347Dương Huỳnh Vĩnh Phúc109140246 191857146097826584514X3CKhông đóng học phí2 732 000 
346Cao Thiên Trí109140267 2059069580126378265714X3CKhông đóng học phí2 376 000 
345Đặng Tiểu Hiển110140012 1917622810166535551114X1LTKhông đóng học phí  
344Phan Hoàng Minh Huy110140018 205457098016614X1LTKhông đóng học phí  
343Hoàng Thế A110140020 197355627096251820514X1AKhông đóng học phí 4 088 000
342Hoàng Quí110140064 1920975980121962672714X1CKhông đóng học phí  X
341Huỳnh Bá Phúc110140130 201688003090646970514X1CKhông đóng học phí  X
340Lê Hoàng Kim110140183 1918543000168655343714X1CKhông đóng học phí  X
339Đặng Hoàng Sơn110140200 1918903000167673599614X1CKhông đóng học phí  X
338Lê Văn Trí110140216 2016664850120526765014X1CKhông đóng học phí  X
337Võ Đức Trọng117140123 194598290097785930314QLMTKhông đóng học phí  X
336Lê Trung Hiếu117140134 205748487090657950114MTKhông đóng học phí  
335Bùi Thị Thiên Ngân118140032 201672516090528774514KX1Không đóng học phí  
334Võ Va Phương121140038 221398355091897545714KT1Không đóng học phí  
333Lê Đăng Thuận121140050 197308157097285561414KT1Không đóng học phí1 912 000 
332Nguyễn Văn Đức121140077 2058550530121608545414KT2Không đóng học phí 1 911 000
331Nguyễn Thùy Phúc Hạnh121140080 2017240880120330334914KT2Không đóng học phí4 574 000 
330Lê Cảnh Lộc121140091 1973488240164401853614KT2Không đóng học phí 1 638 000
329Nguyễn Chánh Lãm123140008 201719432094371630214ECEKhông đóng học phí  X
328Nguyễn Khoa Lân123140009 201666776090519099614ECEKhông đóng học phí  X
327Trần Phước Lộc123140010 201697120093487883514ECEKhông đóng học phí  X
326Nguyễn Đức Nguyên123140015 2016706330122240252614ECEKhông đóng học phí  X
325Trịnh Công Phan123140019 231026992096286953014ECEKhông đóng học phí  X
324Phạm Nhật Tiến123140035 2017103410128233135014ECEKhông đóng học phí  X
323Trần Bá Dương101150067 201764044093567871015C1BKhông đóng học phí1 366 000 
322Đỗ Văn Pháp101150087 2060692900163883388615C1BKhông đóng học phí  
321Phạm Văn Phương101150091 184263231096730941415C1BKhông đóng học phí2 800 000 
320Nguyễn Văn Thắng101150096 1875836210165313072215C1BKhông đóng học phí4 575 000 
319Lê Thành Hưng101150168 2124866440167841632215CDT1Không đóng học phí 3 986 000
318Nguyễn Thanh Tùng101150196 1973774010166942625615CDT1Không đóng học phí  
317Trần Đức Mạnh101150259  097687670015C1VAKhông đóng học phí 10 084 000
316Trần Ngọc Tuấn101150270  16889689515C1VAKhông đóng học phí 5 529 000
315Nguyễn Tiến Vui101150272  096591190015C1VAKhông đóng học phí 7 694 000
314Trần Phương Nam102150116 1946259390121934717415T2Không đóng học phí3 550 000 
313Nguyễn Hữu Quốc Cường102150216 2059480740121226025015TCLC1Không đóng học phí2 048 0001 470 000
312Võ Xuân Hùng102150225 201776336093507187615TCLC1Không đóng học phí  
311Đặng Thanh Sơn102150241 194584501091456265715TCLC1Không đóng học phí  
310Hoàng Trọng Tâm102150245 1920488810166945005915TCLC1Không đóng học phí3 277 000 
309Lê Xuân Trúc102150252 205798491093579872415TCLC1Không đóng học phí2 540 000 
308Nguyễn Đức Thanh Hải102150270 2017660710128208175415TCLC2Không đóng học phí  
307Đặng Thị Hiệp Hậu102150271 2061317690121334509315TCLC2Không đóng học phí  
306Hoàng Xuân Khải102150276 2016973870511360717715TCLC2Không đóng học phí  
305Võ Tuấn Anh103150022 241592666091334564715C4AKhông đóng học phí 6 142 000
304Nguyễn Văn Khuê103150051 184240112098766519815C4AKhông đóng học phí 2 184 000
303Đặng Mậu Toàn103150090 2453124460168924479115C4AKhông đóng học phí3 345 000 
302Nguyễn Trường Vĩnh103150097 2415643290168415983515C4AKhông đóng học phí 2 100 000
301Võ Tấn Kiệt103150130 1921238910120237053415C4BKhông đóng học phí  
300Nguyễn Thành Nghĩa103150139 241723469098170879415C4BKhông đóng học phí 3 731 000
299Hồ Ngọc Tú103150171 1876043470169455669215C4BKhông đóng học phí3 686 000 
298Trần Văn Vinh103150175 1973447260163497321015C4BKhông đóng học phí 3 992 000
297Hoàng Đăng Nhật103150203 1874069080166509127915KTTTKhông đóng học phí  655 000
296Phan Ngọc Ba103150236  0162796868315C4VAKhông đóng học phí 4 553 000
295Trần Quốc Duy103150238  0169330710715C4VAKhông đóng học phí 3 822 000
294Nguyễn Công Hàm103150243  094131715815C4VAKhông đóng học phí 10 527 000
293Trần Quốc Lập103150246  097923447815C4VAKhông đóng học phí 8 572 000
292Lê Văn Sum103150252  0167844209415C4VAKhông đóng học phí 10 607 000
291Hồ Hải Tư103150256  0125895153315C4VAKhông đóng học phí 4 361 000
290Phạm Quốc Khánh104150029 194588374098764131315N1Không đóng học phí  
289Phạm Hồng Lam104150032 194606451096846539615N1Không đóng học phí2 048 000 
288Bùi Minh Tú104150143 206070480096555461015N2Không đóng học phí4 710 000 
287Trần Thế Huy105150033 2017613120122944039915D1Không đóng học phí 4 423 000
286Puih Thinh105150062  0166524619315D1Không đóng học phí 4 969 000
285Ngô Văn Hoàng105150091 201732500090568402715D2Không đóng học phí 1 693 000
284Trương Thanh Công105150134 205969434096246288115D3Không đóng học phí 2 457 000
283Phú Trọng Đạt105150138 264464205097704840815D3Không đóng học phí 5 851 000
282Nguyễn Ngọc Sỹ105150167 206047881089997779715D3Không đóng học phí 4 969 000
281Nguyễn Văn Khánh105150203 201749593096995595115DCLCKhông đóng học phí2 457 000 
280Hồ Quốc Phát105150214 201742593093548706315DCLCKhông đóng học phí  
279Đặng Văn Bảo105150232 187466954098192579215TDH1Không đóng học phí 3 549 000
278Trần Văn Hiệp105150257 192052907096275586915TDH1Không đóng học phí 3 822 000
277Lê Văn Hòa105150258 2060477890164279700215TDH1Không đóng học phí 6 115 000
276Nguyễn Tiến Thiện Tuấn105150306 184293014097870679115TDH1Không đóng học phí  
275Nguyễn Công Hồ Vỹ105150310 201745635096951857715TDH1Không đóng học phí  
274Lê Đức Huy105150325 191895250096329607415TDHCLCKhông đóng học phí  X
273Trần Nguyễn Hoàng Lâm105150333 201698574091130626615TDHCLCKhông đóng học phí  
272Ngô Đoàn Thuận Phong105150341 2017538780124684989815TDHCLCKhông đóng học phí  
271Bạch Thanh Thiên105150345 2125726150168888377915TDHCLCKhông đóng học phí  
270Nguyễn Minh Trí105150352 206079571086876170215TDHCLCKhông đóng học phí3 277 000 
269Đặng Văn Phúc105150388 2017529290126405675315TDH1Không đóng học phí 4 750 000
268Hồ Ngọc Huân106150022 2310677060162935057515DT1Không đóng học phí  X
267Trần Quang Hưng106150025 1918933610126960482715DT1Không đóng học phí  X
266Trần Mạnh Tuấn106150076 187598841098573009515DT1Không đóng học phí 3 990 000
265Nguyễn Duy Minh Hải106150095 1918984630122226857415DT2Không đóng học phí 3 892 000
264Hồ Xuân Hương106150176 194615409091818959015DT3Không đóng học phí 3 702 000
263Phạm Văn Thuyết106150212 1945614890166701790815DT3Không đóng học phí2 048 000 
262Nguyễn Quang Chức107150199 1920192940164998649115H5Không đóng học phí 4 478 000
261Nguyễn Đăng Hùng107150219 1920526110120272979715H5Không đóng học phí4 370 000 
260Võ Hồng Sơn107150246 206160991098224810415H5Không đóng học phí 4 806 000
259Nguyễn Thị Thảo Thuận107150256 2214385300166922474015H5Không đóng học phí  X
258Nguyễn Hoàng Phúc108150033 206120739096995112515SKKhông đóng học phí 2 646 000
257Hồ Đoàn Phước108150034 241614377096754951715SKKhông đóng học phí 2 125 000
256Mai Phúc Thạnh108150041 2059815030164467847615SKKhông đóng học phí  882 000
255Nguyễn Ngọc Tuấn109150067 2416236870168637501015X3AKhông đóng học phí 4 036 000
254Tống Văn Thắng109150112 1748229960166610130615X3BKhông đóng học phí 1 526 000
253Trương Công Thanh Đạt109150133 206202312093512394215X3CKhông đóng học phí 2 294 000
252Nguyễn Trường Lộc109150149 1875299710164949180115X3CKhông đóng học phí 2 021 000
251Đỗ Văn Toàn109150172 194545447096353272315X3CKhông đóng học phí 3 877 000
250Đặng Quốc Cường109150186 201709781094483172115X3CLCKhông đóng học phí  
249Nguyễn Minh Hải109150189 2061189320166562542615X3CLCKhông đóng học phí  
248Nguyễn Đức Lộc109150198 191896647094623120815X3CLCKhông đóng học phí  
247Ngô Nhật Quý109150209 201753036093580710015X3CLCKhông đóng học phí3 686 000 
246Lê Đức Thọ109150217 1876560140164358488115X3CLCKhông đóng học phí1 229 000 
245Trương Văn Vũ109150224 184231177098403975415X3CLCKhông đóng học phí1 721 000 
244Huỳnh Quốc Vỹ109150225 206079995093505170815X3CLCKhông đóng học phí4 096 000 
243Nguyễn Thành An109150228 201740202093569974315VLXDKhông đóng học phí 4 192 000
242Đặng Quang Duy109150239 206283048093544715315VLXDKhông đóng học phí 3 877 000
241Phan Cảnh Hảo109150244 191685432097117249615VLXDKhông đóng học phí 1 995 000
240Hồ Tấn Tài109150266 205959256098211139715VLXDKhông đóng học phí 3 877 000
239Nguyễn Minh Trí109150279 1973594570168755646915VLXDKhông đóng học phí 4 204 000
238Huỳnh Minh Tú109150281 201771172012821203215VLXDKhông đóng học phí 4 423 000
237Hồ Bùi Minh Tuấn109150284 1919610090165818983415VLXDKhông đóng học phí2 799 000 
236Nguyễn Ngọc Nhân109150310 201764730090559419715X3CLCKhông đóng học phí1 638 000 
235Nguyễn Quang Nguyên110150059 2124835890165340254615X1AKhông đóng học phí 3 885 000
234Ngô Quý Trung Nhân110150060 191895297093579635715X1AKhông đóng học phí 4 750 000
233Nguyễn Thanh Sơn110150070 205806146097956400515X1AKhông đóng học phí 2 457 000
232Tơ Ngôl Thắm110150076  096321876415X1AKhông đóng học phí 4 696 000
231Hồ Ngọc Ba110150103 1918542240167565405715X1BKhông đóng học phí 4 205 000
230Nguyễn Văn Phú110150144 2063129510121905683615X1BKhông đóng học phí 683 000 
229Đặng Quang Quyết110150149 184304078096244815615X1BKhông đóng học phí 4 204 000
228Lê Nguyên Thạch110150156 206081804096941971515X1BKhông đóng học phí 3 738 000
227Nguyễn Văn Huy110150205 2061382710128331045115X1CKhông đóng học phí 4 750 000
226Lê Nhất Quyết110150227 184260978097598561215X1CKhông đóng học phí3 891 000 
225Huỳnh Văn Thảo110150238 1918967960126258897515X1CKhông đóng học phí 3 413 000
224Phạm Phú Minh111150032 201744254090509572315THXDKhông đóng học phí 5 406 000
223Huỳnh Phúc Tài111150044 2453379980120238916815THXDKhông đóng học phí 3 877 000
222Võ Công Ty111150062 215395845096132109515THXDKhông đóng học phí 2 621 000
221Trần Duy Dũng111150076 2017712980126978177415X2Không đóng học phí2 458 000 
220Nguyễn Hữu Thông111150108 2416829810166922092115X2Không đóng học phí2 458 000 
219Nguyễn Thị Thúy Nga117150014 194497080096283875815MTLTKhông đóng học phí 3 300 000
218Võ Huỳnh Trọng Nghĩa117150051 206104168096428557315MTKhông đóng học phí  X
217Nguyễn Bùi Thùy Thương117150070 2017138700121682436315MTKhông đóng học phí  X
216Đặng Thị Duyên117150094 2062657900166361615615QLMTKhông đóng học phí  993 000
215Lại Văn Mỹ118150028 2063148840164509515315KX1Không đóng học phí  
214Nguyễn Quỳnh Diệp118150108 1842587190168571003815QLCNKhông đóng học phí  
213Nguyễn Trọng Huấn118150122 184273091098128342215QLCNKhông đóng học phí 4 477 000
212Hà Lê Hoàng Huy121150022 201753204376000515KT1Không đóng học phí  
211Hà Lâm Anh121150077 2060795590168916822415KT2Không đóng học phí 5 515 000
210Nguyễn Đăng Bảo123150007 201756263093508897215ECE1Không đóng học phí  
209Nguyễn Hữu Hồng Nguyên123150026 201698910 15ECE1Không đóng học phí  
208Đinh Quỳnh Như123150028 201713959097854505915ECE1Không đóng học phí  
207Huỳnh Nhật Huy123150062 201719482098992172715ECE2Không đóng học phí  X
206Phạm Anh Kiệt123150066 2017532870120814769915ECE2Không đóng học phí  
205Phan Văn Hậu123150104 201751776090539627215ESKhông đóng học phí  
204Trương Gia Khánh123150113 201771284 15ESKhông đóng học phí  
203Nguyễn Anh Tú123150131 201739336 15ESKhông đóng học phí  
202Nguyễn Đình Chính101160011 163460156098135167016C1AKhông đóng học phí 2 009 000
201Phạm Công Danh101160013 2060792860162948141416C1AKhông đóng học phí 3 920 000
200Lê Phước Tuyên101160069 20167182090563798716C1AKhông đóng học phí 3 938 000
199Lê Đăng Việt101160073 187749067165392158216C1AKhông đóng học phí 4 515 000
198Hoàng Mạnh Cường101160081 187744131097147136716C1BKhông đóng học phí 3 773 000
197Trần Văn Long101160101 23109449497782274416C1BKhông đóng học phí  
196Nguyễn Lâm Hải101160133 24526705297436901616CDT1Không đóng học phí 4 802 000
195Mai Xuân Mẫn101160143 20178324196346171316CDT1Không đóng học phí  X
194Phan Minh Nhật101160149 201757769090502290516CDT1Không đóng học phí  
193Lê Thạc Tuấn101160209 1877334490163727766316CDT2Không đóng học phí2 867 000 
192Lê Thị Thu Hiền102160028 205382675090592922116TLTKhông đóng học phí  X
191Trần Chấn Vũ102160205 241708175094158854716TCLC1Không đóng học phí  
190Trần Quốc Đạt103160026 2416393020168226141616C4AKhông đóng học phí 3 497 000
189Trần Thanh Nhàn103160054 206120958166925070816C4AKhông đóng học phí 3 486 000
188Lê Quang Lượng103160113 1973569670169670636316C4BKhông đóng học phí  
187Trần Khương Danh103160150 20177372090543867616KTTTKhông đóng học phí 3 675 000
186Trần Văn Nghĩa103160170 19744051396640887616KTTTKhông đóng học phí  
185Nguyễn Tiến Thành103160187 2061841710169766766516KTTTKhông đóng học phí1 024 000 
184Võ Văn Tiến103160206 1843326060165773758416C4BKhông đóng học phí 4 396 000
183Ngô Văn Tòng103160207  0169921232516C4BKhông đóng học phí2 936 0007 470 000
182Trần Quốc Cường104160057 20614881493512473016N2Không đóng học phí 4 312 000
181Nguyễn Văn Dũng104160063 18774972697387662616N2Không đóng học phí 3 675 000
180Thiều Tịnh Đạt105160011 184348080169519751116D1Không đóng học phí  
179Nguyễn Xuân Hoàng105160022 18433920096835812516D1Không đóng học phí1 502 000 
178Trần Văn Tiến105160047 1877198190163789868616D1Không đóng học phí  
177Huỳnh Đức Hòa105160125 20624114496469132016DCLC1Không đóng học phí  
176Phạm Thái Hùng105160129 187606512096825993916DCLC1Không đóng học phí  
175Trần Lê Thanh Liêm105160131 2017681520165290253116DCLC1Không đóng học phí 2 940 000
174Trần Hữu Thắng105160141 194649910096332701616DCLC1Không đóng học phí  
173Phan Quang Huy105160172 187757331162607411116TDHKhông đóng học phí 5 390 000
172Phạm Mạnh Thắng105160255 20621743493240434016TDHCLC1Không đóng học phí  
171Nguyễn Nho Minh Hiếu106160024 2017956130122581103516DT1Không đóng học phí 683 000 
170Trần Đức Linh106160034 18776065598796768316DT1Không đóng học phí  X
169Huỳnh Công Nhạc106160038 206067241166785389516DT1Không đóng học phí  
168Bùi Đức Anh106160061 3809800050166383799816DT2Không đóng học phí  
167Võ Minh Quang106160096 233230080165779964616DT2Không đóng học phí 3 724 000
166Lê Văn An106160112 201767686126210315116DTCLC1Không đóng học phí  
165Ngô Trần Thiện Hưng106160127 191905170091338234416DTCLC1Không đóng học phí  
164Phạm Văn Huy106160128 2060360340168439525216DTCLC1Không đóng học phí  
163Nguyễn Quý Lộc106160133 201738882164690933316DTCLC1Không đóng học phí  
162Nguyễn Phước Tài106160139 2061788780120248368816DTCLC1Không đóng học phí 2 206 000
161Lê Xuân Vũ106160142 201745486093199578216DTCLC1Không đóng học phí  
160Hồ Hoàng Minh106160157 197402740169413668416DTCLC2Không đóng học phí  
159Võ Thanh Sơn106160167 19458593598836215316DTCLC2Không đóng học phí  
158Nguyễn Quang Tâm107160062 2061913870164302230016H14Không đóng học phí 2 058 000
157Trần Thị Minh Tâm107160130 201788142097291086716H2Không đóng học phí  
156Phan Mỹ Duyên107160153 191902342122791434116H5CLC1Không đóng học phí  X
155Hồ Trung Hải107160155 212576918164226584216H5CLC1Không đóng học phí  
154Lê Nguyễn Hoàng Long107160168 206266686128348998916H5CLC1Không đóng học phí  X
153Nguyễn Tư Nghĩa107160175 1945864250168318373716H5CLC1Không đóng học phí  
152Nguyễn Nam Nhật107160177 201756087163557657716H5CLC1Không đóng học phí  
151Huỳnh Phạm Công Thành107160186 2017716720120596731116H5CLC1Không đóng học phí  
150Trần Phi Thọ107160189 206266491120345663016H5CLC1Không đóng học phí  
149Trần Thái Phiên107160226 20593587096365579016SHKhông đóng học phí 3 934 000
148Lương Hữu Giang108160011 212462396167455064516SKKhông đóng học phí  
147Võ Hưng Tài108160040 206207994126650197216SKKhông đóng học phí 1 176 000
146Hoàng Trọng Quý109160120 191903669096641338316X3AKhông đóng học phí 4 522 000
145Võ Nguyên Thịnh109160132 206131684089824631316X3AKhông đóng học phí 819 000 
144Trương Trần Bá Ngọc109160177 205896358166609917316X3BKhông đóng học phí 4 183 000
143Nguyễn Hoài Sơn109160188 206067414016443784130164416X3BKhông đóng học phí 3 920 000
142Mai Văn Đông109160212 194623976166511223916X3CLCKhông đóng học phí  
141Đỗ Quang Duy109160216 201759317128407842916X3CLCKhông đóng học phí  
140Phạm Sỹ Hân109160220 201678430090543580116X3CLCKhông đóng học phí1 721 000 
139Phạm Đăng An Sơn109160233 2062675990165567862616X3CLCKhông đóng học phí  
138Nguyễn Quang Minh Tâm109160235 206148506126257558816X3CLCKhông đóng học phí2 540 000 
137Phan Huy Tùng109160244 2417971340168894059716X3CLCKhông đóng học phí1 721 000 
136Phạm Văn Hùng110160089 2017927830128346380516X1AKhông đóng học phí2 457 000 
135Đoàn Ngọc Thoại110160124 205906584166247666216X1AKhông đóng học phí2 594 000 
134Trần Phước Anh110160136 20175291390347059816X1BKhông đóng học phí 4 557 000
133Võ Tôn Đình Trung110160200 20177296190505651916X1BKhông đóng học phí 3 283 000
132Trần Quang Anh110160206 201754893093579449616X1CKhông đóng học phí 5 390 000
131Nguyễn Công Minh110160242 19465414791553705316X1CKhông đóng học phí 4 018 000
130Phạm Xuân Phong110160247 206195467162666514416X1CKhông đóng học phí 3 724 000
129Phạm Ngọc Lực111160034  096747702316THXDKhông đóng học phí3 277 000 
128Nguyễn Song Toàn111160055 2017532750126854587116THXDKhông đóng học phí  
127Phan Hồ Quốc Đạt111160068 201761512126446727316X2Không đóng học phí 5 103 000
126Nguyễn Văn Nhiều111160100 205994212096981914516X2Không đóng học phí 3 185 000
125Phạm Văn Nhớ111160101 2062022370168472149916X2Không đóng học phí 3 486 000
124Trần Tiến Việt111160121 1921207480120448465316X2Không đóng học phí  
123Phan Việt Anh Dũng117160014 194627779163331530916MTKhông đóng học phí 3 675 000
122Nguyễn Văn Hiếu117160020 206035088168704382716MTKhông đóng học phí 3 843 000
121Nguyễn Anh Tuấn117160133 2062968000126275044716QLMTKhông đóng học phí 5 243 000
120Liên Văn Vương117160138 2062075870165562736516QLMTKhông đóng học phí  X
119Đào Thị Thùy Trang118160052 201745580093587059316KX2Không đóng học phí 4 361 000
118Nguyễn Đình Trung118160054 1877581500167231711516KX1Không đóng học phí  
117Phạm Quang Dũng118160068 184261070165536311416KX2Không đóng học phí 3 528 000
116Nguyễn Văn Tiến118160109 187437729168947166416KX2Không đóng học phí 4 606 000
115Nguyễn Văn Mừng118160141 21545739596395220516QLCNKhông đóng học phí  
114Đinh Nguyên Sang118160152 1946470590162539533316QLCNKhông đóng học phí2 458 000 
113Nguyễn Vũ118160174 201790515096365001916QLCNKhông đóng học phí 3 724 000
112Văn Thị Lệ Chi121160002 197412674168824587616KTCLC1Không đóng học phí  X
111Hồ Trung Hiếu121160011 206284363093549306616KTCLC1Không đóng học phí  
110Tôn Thất Nhật Huy121160017 19190209893470502016KTCLC1Không đóng học phí  
109Lê Hồng Phúc121160032 201795596128907985616KTCLC1Không đóng học phí  
108Trần Tình Thương121160040 2415677470165773452316KTCLC1Không đóng học phí  
107Nguyễn Viết Toán121160041 1919647700125817259916KTCLC1Không đóng học phí  
106Nguyễn Quang Trung121160044 2017847750128266679616KTCLC1Không đóng học phí  X
105Mai Văn Truyền121160045 19735693096256448316KTCLC1Không đóng học phí  
104Lê Phước Mỹ121160074 206088915091200485916KTCLC2Không đóng học phí  
103Nguyễn Thành Đạt122160004 206318242164486496416PFIEV-N1Không đóng học phí  X
102Nguyễn Văn Hà122160010 1843289820166456121216PFIEV-N1Không đóng học phí  
101Lê Quang Phú122160027 201750482128747157116PFIEV1Không đóng học phí  
100Đặng Quang Thông123160034 20178987193243549316ECE1Không đóng học phí  
99Nguyễn Hữu Quang123160064 201752876093481308116ESKhông đóng học phí  
98Phan Văn Công101170008 1877962280164567792617C1AKhông đóng học phí 4 655 000
97Lê Văn Bắc101170082 231194794096504309417C1BKhông đóng học phí 4 900 000
96Nguyễn Hữu Giáp101170099 1877432980162849145017C1BKhông đóng học phí 4 410 000
95Hoàng Khắc Phúc101170131 184319602096818931517C1BKhông đóng học phí 3 430 000X
94Nguyễn Văn Phúc101170132 187755118096581068517C1BKhông đóng học phí 4 655 000X
93Nguyễn Văn Tâm101170208 1973701350168730288017CDT1Không đóng học phí 4 655 000
92Nguyễn Cảnh Tú101170219 1877962380167755813417CDT1Không đóng học phí 4 655 000
91Nguyễn Nhật Anh101170281 1876410930168328048017CDT3Không đóng học phí 4 459 000
90Lê Phước Định102170011 2062833450163581053817T1Không đóng học phí 2 009 000
89Phạm Thanh Lâm102170031 2063756500168927479717T1Không đóng học phí 4 949 000
88Ngô Minh Nhật102170041 201772143093572480317T1Không đóng học phí 3 724 000
87Kiều Việt Anh Tín102170060 206210422093511823117T1Không đóng học phí 4 949 000
86Nguyễn Lộc102170099 206260771086890998017T2Không đóng học phí  245 000
85Nguyễn Văn Quân102170182 184392138096155394917T3Không đóng học phí 5 439 000X
84Bùi Duy Quang102170241 251180720093254865017TCLC1Không đóng học phí  
83Đinh Thị Thanh Thanh102170300 201764299096775546517TCLC2Không đóng học phí  X
82Thái Doãn Thông102170303 1876662520122859832417TCLC2Không đóng học phí  
81Trần Đình Nhân102170314   17T_B2Không đóng học phí 3 812 000
80Nguyễn Nhân103170142 1919932750166450296717C4CKhông đóng học phí 4 753 000X
79Vũ Viết Thương103170160 038099008304098788927117C4CKhông đóng học phí 4 263 000X
78Võ Minh Anh103170173 197401420096846068217KTTTKhông đóng học phí  
77Trần Mai Long103170194 1973713350168411934917KTTTKhông đóng học phí 2 009 000
76Huỳnh Văn Danh104170077 2061988670123796202717N2Không đóng học phí 4 704 000
75Tống Xuân Bảo105170004 201789368093549108817D1Không đóng học phí 4 410 000
74Lê Viết Hoàng105170092 1919065480124493828217D2Không đóng học phí 4 655 000
73Ngô Ngọc Tài105170127 2061224880166769468517D2Không đóng học phí 3 675 000
72Lê Nhật Huy105170168 2062884940122311195417D3Không đóng học phí 3 675 000X
71Phan Minh Quân105170192 1974054540166728752817D3Không đóng học phí 4 655 000X
70Khổng Minh Đức105170225 1973818770167815020217DCLCKhông đóng học phí  
69Trần Hoàng105170232 1973940150120276778917DCLCKhông đóng học phí  
68Trần Vũ Hải Nam105170244 231300150097186498417DCLCKhông đóng học phí  
67Vũ Hoàng Thương105170261 241769714093572489417DCLCKhông đóng học phí  
66Đoàn Ngọc Duy105170338 206184883090564240817TDH2Không đóng học phí 2 695 000
65Nguyễn Đức Cừ105170396 187850086097105203217TDHCLC1Không đóng học phí  
64Nguyễn Thị Hải Ly105170410 1876882650169920410817TDHCLC1Không đóng học phí  
63Đặng Duy Trung105170424 184344211 17TDHCLC1Không đóng học phí  
62Trần Đình Hoan105170437 184322227096578337817TDHCLC2Không đóng học phí  
61Nguyễn Minh Hiếu106170015 1843224930125967680217DT1Không đóng học phí 4 900 000X
60Lê Xuân Hùng106170021 0380990076730163236712117DT1Không đóng học phí2 048 000 
59Lê Ngọc Tài106170053 1974300250121659214117DT1Không đóng học phí 3 675 000
58Nguyễn Phú Hiếu106170088 2017805670127878784017DT2Không đóng học phí 4 410 000
57Lê Thanh Trung106170141 201795324090574282517DT2Không đóng học phí 4 655 000
56Huỳnh Duy Phương106170192 2124873000163476243617DT3Không đóng học phí 4 900 000X
55Hoàng Xuân Đức106170230 197368682098246326817DTCLCKhông đóng học phí  
54Nguyễn Phan Kiều Trinh107170069 2061891780164931410417H2Không đóng học phí 5 439 000X
53Hoàng Minh Đức107170083 038099008489096348152817H5CLCKhông đóng học phí  
52Nguyễn Minh Hiếu107170087 2417656080165785091917H5CLCKhông đóng học phí  
51Võ Hoàng107170088 1973686340165382217117H5CLCKhông đóng học phí  X
50Ngô Đức Hy107170090 2017804360121424901317H5CLCKhông đóng học phí  
49Phan Ngọc Anh Nguyên107170096 191907537093498075017H5CLCKhông đóng học phí  
48Phan Mạnh Tiến107170106 2062418860122950067617H5CLCKhông đóng học phí  
47Nguyễn Duy Anh107170115 187850420098919280317KTHH1Không đóng học phí2 867 000 
46Trần Thị Như107170143 2063604390162883554517KTHH1Không đóng học phí 4 410 000
45Phạm Thị Thanh Hằng107170174 1919088060128443609817KTHH2Không đóng học phí 5 047 000
44Trần Thanh Hữu107170178 197413338097450591717KTHH2Không đóng học phí 5 292 000
43Nguyễn Thanh Thanh Huyền107170180 2154521580169561506917KTHH2Không đóng học phí 4 263 000
42Phạm Thị Thanh Vân107170211 1919088070125393462017KTHH2Không đóng học phí 4 557 000
41Trương Vi107170286 2062630610125609764517SHKhông đóng học phí 3 969 000
40Nguyễn Hữu Lộc107170304 2017672130128325580817H2CLC1Không đóng học phí  
39Hồ Văn Tâm107170315 2017962240125250910317H2CLC1Không đóng học phí  X
38Hoàng Tiến Hải Đăng107170325 1919055010120615339217H2CLC2Không đóng học phí  X
37Nguyễn Thị Kim Dung107170327 2062417200164309295617H2CLC2Không đóng học phí  
36Phạm Quang Minh107170338 191909802094687884217H2CLC2Không đóng học phí  X
35Nguyễn Văn Xuân Mỹ107170339 2062070430166333992017H2CLC2Không đóng học phí  
34Nguyễn Thị Khánh Vân107170353 1919066150122261552617H2CLC2Không đóng học phí  X
33Võ Văn Vỹ107170354 201811842089864443717H2CLC2Không đóng học phí  
32Nguyễn Ngọc Kha109170016 2615467550167730989717VLXDKhông đóng học phí  245 000
31Phạm Viết Dũng109170050 044099000793096555695117X3Không đóng học phí1 502 000 
30Hồ Viết Văn109170119 2418278570162636394217X3Không đóng học phí 5 880 000
29Hồ Xuân Vinh109170131   17X3_B2Không đóng học phí 4 388 000
28Trần Thanh Phương110170053 044099001752086845142017X1AKhông đóng học phí 4 165 000
27Võ Hoàng Vũ110170084 197356037097493627517X1AKhông đóng học phí 5 390 000
26Đào Ngọc Vinh110170165 201796703090587424517X1BKhông đóng học phí 4 410 000
25Ngô Nguyễn Cường110170177 2061208090168862152117X1CKhông đóng học phí 4 900 000
24Trần Minh Sinh110170227 2154906020166448769017X1CKhông đóng học phí 4 165 000
23Lê Đăng Quỳnh111170038 1974135680169235477917THXDKhông đóng học phí 5 390 000X
22Nguyễn Văn Thiện111170042 1878501470167717163717THXDKhông đóng học phí 5 145 000
21Nguyễn Lam Trường111170050 197369931098849721617THXDKhông đóng học phí 4 410 000X
20Mai Xuân Đạt117170006 2062274970169555069717MTKhông đóng học phí 4 165 000
19Châu Ngọc Dinh117170007 201814689090540191717MTKhông đóng học phí 4 900 000
18Trần Võ Anh Tú117170053 2018203660126491206517MTKhông đóng học phí 3 920 000
17Nguyễn Thị Hiền117170071 1878082190169427065817QLMTKhông đóng học phí  
16Nguyễn Việt Hoàng117170074 201787150093552932117QLMTKhông đóng học phí  
15Đinh Thị Kim Huệ117170075  0167757561517QLMTKhông đóng học phí  
14Nguyễn Duy Minh Quang117170097 192103607097564428117QLMTKhông đóng học phí 3 920 000X
13Lê Văn Trung117170108 206374849090574426417QLMTKhông đóng học phí 4 165 000
12Lê Thị Lâm Hậu118170016 1919647470166377840417KX1Không đóng học phí 3 920 000
11Lê Nguyên Kha118170025 206208761093556768117KX1Không đóng học phí1 707 000 
10Bùi Phước Thái118170048 2017961250128803099717KX1Không đóng học phí  
9Trần Ngọc Linh118170172 1974532880166934380017QLCNKhông đóng học phí 3 724 000
8Huỳnh Văn Tất118170196 2062118730164318352217QLCNKhông đóng học phí 1 230 000
7Phạm Ngọc Thạch118170197 2124326870169716074917QLCNKhông đóng học phí3 481 000 
6Nguyễn Ý118170218 2018146940121564715417QLCNKhông đóng học phí 4 214 000
5Trương Công An121170001 206371478 17KTCLC1Không đóng học phí  
4Ông Bửu Khánh121170019 201787208090264216817KTCLC1Không đóng học phí  
3Văn Quang Anh Tú121170044 197380009093482925317KTCLC1Không đóng học phí  
2Nguyễn Công Khoa121170069 201786265091773066517KTCLC2Không đóng học phí  
1Lê Tiến Sỹ103180001  0129449616818C4_B2Không đóng học phí 683 000