DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ TẠM KHÓA TÀI KHOẢN WEBSITE:

TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVĐiện thoạiLớpBị khóa đến thời điểmLý do bị khóa tài khoản website
269Nguyễn Đức Cường101170286 0163618261417CDT37/22/2018 3:57:03 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
268Nguyễn Đình Thắng109170031 090502631717VLXD7/22/2018 3:53:59 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
267Trần Nhật Khánh118150022 098474043515KX17/22/2018 3:51:09 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
266Dương Sỹ Bình102170139 0162710097617T37/22/2018 3:50:49 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
265Nguyễn Tiến Đạt105150247 096228146415TDH17/22/2018 3:47:14 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
264Nguyễn Hữu Khải105170406 0169632997717TDHCLC17/22/2018 3:47:12 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
263Ngô Lê Quốc Khải109170126 090565536617X3CLC7/22/2018 3:46:07 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
262Lê Hoàng Hạ Uyên118140069 093484379714KX17/22/2018 3:44:04 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
261Bùi Hữu Nghĩa103130154 094257887413C4B7/22/2018 3:43:47 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
260Lại Chí Hiếu105170343 093567966417TDH27/22/2018 3:42:15 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
259Trần Công Viện101140169 0164372719114CDT17/22/2018 3:37:31 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
258Trần Đình Tú103170111 091416129917C4B7/22/2018 3:36:56 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
257Lê Quốc Bảo101140215 096901593814C1VA7/22/2018 3:36:36 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
256Đoàn Triệu Vĩ106170274 0122447676217DTCLC7/22/2018 3:30:26 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
255Nguyễn Hà Huy Hoàng102140125 093498979214T37/22/2018 3:24:51 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
254Lưu Tấn Hùng107120130 098457746112H27/22/2018 3:23:44 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
253Nguyễn Tuấn Đạt102170268 0169369536017TCLC27/22/2018 3:23:16 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
252Nguyễn Văn Lên104140031 096436244214N17/22/2018 3:21:14 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
251Nguyễn Đình Bảo Nhật Quang102170243 0126258809617TCLC17/22/2018 3:19:04 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
250Nguyễn Đình Phong105170248 096623294717DCLC7/22/2018 3:16:11 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
249Phạm Quang Lãm105150405 096989315715D_KTum7/22/2018 3:14:03 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
248Hoàng Văn Thiện118170052 094854829017KX17/22/2018 3:13:00 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
247Trần Công Truyền105170324 096746470417TDH17/22/2018 3:11:59 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
246Lê Đức Tịnh106150065 094640565315DT17/22/2018 3:09:33 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
245Phan Đình Trí111150113 0164644554715X27/22/2018 3:09:05 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
244Dương Minh Trí102170309 0120461171017TCLC27/22/2018 3:08:37 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
243Đặng Đình Dương105150085 097808049415D27/22/2018 3:06:16 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
242Lê Hồng Tin102170196 093383035317T37/22/2018 3:06:06 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
241Ngô Quang Đa117130007 0169894163813MT7/22/2018 3:02:33 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
240Vũ Minh Đạt111130012 0168258281813THXD17/22/2018 3:02:30 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
239Tôn Quang Vân Anh123170023 0126407796817ECE27/22/2018 2:59:40 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
238Phimsouda Soukkhamthat117140056 9165611764614MT7/22/2018 2:58:49 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
237Nguyễn Lê Ngọc Trí103140055 096348435614C4A7/22/2018 2:58:31 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
236Đào Ngọc Trung109150221 0120364462115X3CLC7/22/2018 2:55:47 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
235Chế Thanh Luận101150217 0165203175215CDT27/22/2018 2:53:06 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
234Bùi Lâm Thanh Hải105140388 090509764614TDHCLC7/22/2018 2:51:21 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
233Thủy Văn Hà109140216 090931244514X3C7/22/2018 2:50:27 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
232Nguyễn Quỳnh Hương107170333 0126440990917H2CLC27/22/2018 2:42:02 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
231Huỳnh Trung Hậu101170292 0165346067417CDT37/22/2018 2:38:00 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
230Mai Xuân Quỳnh110130186 0122454548513X1C7/22/2018 2:34:00 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
229Nguyễn Bá Hổ102170215 0122320269317TCLC17/22/2018 2:33:41 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
228Hứa Thị Minh Hiếu117170072 0168727603017QLMT7/22/2018 2:32:20 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
227Nguyễn Tuấn Hùng101140230 098949968314C1VA7/22/2018 2:31:24 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
226Lưu Quốc Bảo110170004 0122694801417X1A7/22/2018 2:30:21 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
225Phạm Quí Dương102170014 096755791017T17/22/2018 2:25:44 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
224Nguyễn Đình Đạt103150107 098124669015C4B7/22/2018 2:25:08 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
223Nguyễn Công Sơn106170125 091706157817DT27/22/2018 2:24:24 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
222Nguyễn Văn Thắng106170131 090558778417DT27/22/2018 2:23:56 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
221Trương Thị Thảo Vi107170077 0126565795517H27/22/2018 2:23:36 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
220Phan Thị Trường Giang107170295 096743933217H2CLC17/22/2018 2:21:46 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
219Nguyễn Văn Thắng102150247 089945230615TCLC17/22/2018 2:18:41 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
218Phạm Công Anh Huy106120168 0166968094712DT47/22/2018 2:17:20 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
217Lê Văn Dũng105170434 0163720608317TDHCLC27/22/2018 2:12:52 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
216Trần Văn Nghĩa121150114 0121410450315KT27/22/2018 2:10:59 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
215Bùi Quốc Đạt121170056 098174674417KTCLC27/22/2018 2:09:10 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
214Lê Quý Phú105170188 0121658306217D37/22/2018 2:07:36 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
213Thái Hữu Dũng110110326 0168436067811X1B7/22/2018 2:05:44 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
212Nguyễn Xuân Quỳnh105140360 096926519814TDH27/22/2018 2:04:35 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
211Lê Minh Tuấn118150167 0165829055815QLCN7/22/2018 2:01:43 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
210Cao Hữu Văn Khôi123170009 0125863185517ECE17/22/2018 1:58:07 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
209Lê Viết Thành109140181 098197285214X3B7/22/2018 1:55:22 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
208Trần Quang Huy109150249 0165236602615VLXD7/22/2018 1:48:56 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
207Nguyễn Xuân Thành107120161 0122751388112H27/22/2018 1:41:33 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
206Nguyễn Thị Thu Hiền118150015 0122439883715KX17/22/2018 1:36:39 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
205Nguyễn Minh Hoàng105150322 096174119815TDHCLC7/22/2018 1:34:36 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
204Nguyễn Tân Duy111140075 0120217192614X2A7/22/2018 1:32:11 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
203Huỳnh Văn Chiến101170169 0169352600817CDT17/22/2018 1:30:05 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
202Trần Hậu102120137 097753430312T27/22/2018 1:24:35 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
201Nguyễn Trường Hận101150069 0167993482215C1B7/22/2018 1:21:14 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
200Trần Văn Trường103140127 0165815803114C4B7/22/2018 1:19:11 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
199Nguyễn An Ngành105140130 0120615058014D27/22/2018 1:16:03 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
198Hoàng Anh Tú105150354 096951267315TDHCLC7/22/2018 1:15:06 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
197Đặng Trọng Đức101170013 096660697517C1A7/22/2018 1:09:41 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
196Nguyễn Minh Đức105170398 0169852016117TDHCLC17/22/2018 1:03:25 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
195Triệu Đức Tông103170106 098274991417C4B7/22/2018 12:56:16 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
194Phạm Văn Phú105170416 096400245417TDHCLC17/22/2018 12:55:43 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
193Nguyễn Thị Kim Anh107170290 0169511335917H2CLC17/22/2018 12:54:57 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
192Hoàng Nguyễn Nhật Minh105170411 090545576417TDHCLC17/22/2018 12:50:15 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
191Ngô Bảo Hưng105170095 090507437117D27/22/2018 12:49:17 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
190Nguyễn Văn Trung105130951 01667272714313D1VA7/22/2018 12:49:08 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
189Trần Văn Quang Tiến105140265 0164491254814DCLC7/22/2018 12:47:41 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
188Đoàn Minh Thiên Định118150109 0164895989715QLCN7/22/2018 12:46:01 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
187Tào Quang Trường102170311 090197894117TCLC27/22/2018 12:42:54 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
186Trần Gia Lưu105130937 097126365613D1VA7/22/2018 12:32:35 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
185Phan Văn Dự107150285 0166657913315SH7/22/2018 12:32:01 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
184Lê Đức Thắng102170054 096503780517T17/22/2018 12:27:11 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
183Nguyễn Khánh Huy107150223 091263748015H57/22/2018 12:25:32 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
182Hoàng Trung Anh111140064 090198905514X2A7/22/2018 12:24:55 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
181Nguyễn Phi Long104170032 0167201010917N17/22/2018 12:19:59 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
180Nguyễn Thị Hiếu107170299 0162920980717H2CLC17/22/2018 12:18:25 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
179Trần Minh Tuấn121170045 0123499539817KTCLC17/22/2018 12:17:02 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
178Nguyễn Văn Minh111130086 096293286513THXD27/22/2018 12:16:26 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
177Lê Nguyễn Nhật Huy121150095 090529189115KT27/22/2018 12:15:28 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
176Châu Thanh Vũ105170426 0169680401817TDHCLC17/22/2018 12:08:50 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
175Võ Trần Phương Thúy118170059 093583979317KX17/22/2018 12:07:35 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
174Nguyễn Hoài Phương Bảo105170270 0168757092817TDH17/22/2018 12:05:22 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
173Trần Liêu Quý121130037 0128447254813KT17/22/2018 12:04:57 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
172Nguyễn Văn Huy Tưởng102170132 096407390417T27/22/2018 12:03:42 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
171Nguyễn Văn Việt106170275 098102978317DTCLC7/22/2018 12:03:26 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
170Nguyễn Văn Minh107150234 0163716690615H57/22/2018 11:56:47 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
169Hồ Minh Thủy107140291 0167497548114SH7/22/2018 11:56:11 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
168Lê Văn Phúc104150122 093250649215N27/22/2018 11:54:26 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
167Nguyễn Văn Toản110170154 0162894573817X1B7/22/2018 11:53:35 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
166Nguyễn Thị Ngọc118170033 0165609326217KX17/22/2018 11:45:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
165Đào Ngọc Vũ121170098 090521373417KTCLC27/22/2018 11:44:34 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
164Lê Thành Đức110150189 0122485400715X1C7/22/2018 11:44:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
163Cao Nhật Duy103170123 0165548749317C4C7/22/2018 11:42:18 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
162Ngô Thanh Tâm105170256 086835791717DCLC7/22/2018 11:42:18 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
161Hoàng Ngọc Toàn109170103 0169750556717X37/22/2018 11:38:58 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
160Nguyễn Thị Thùy Nhung102150287 0162788939615TCLC27/22/2018 11:31:19 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
159Dụng Toán110130063 0162855844213X1A7/22/2018 11:30:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
158Trần Phước Nhật110170048 0128270266917X1A7/22/2018 11:29:42 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
157Dương Quốc Hồ109140223 0162800894114X3C7/22/2018 11:25:56 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
156Hồ Nhân Trí106130242 0121430991913ECE17/22/2018 11:24:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
155Trần Văn Vinh118130218 0126606014313QLCN7/22/2018 11:22:22 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
154Lê Luýt105150099 0166738099215D27/22/2018 11:20:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
153Phạm Tiến Dũng102170271 0166968683417TCLC27/22/2018 11:18:44 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
152Trương Công Định118170077 093544284917KX27/22/2018 11:14:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
151Dương Lê Tú101140256 096592149314C1VA7/22/2018 11:12:03 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
150Nguyễn Thị Bê117140075 0165995923714QLMT7/22/2018 11:11:57 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
149Lê Xuân Bảo Long101140236 0163215143314C1VA7/22/2018 11:06:26 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
148Lê Thị Bích107140058 096863017214H2A7/22/2018 11:05:22 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
147Đặng Đôn Huy102150039 0168810680415T17/22/2018 11:04:15 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
146Lê Quang Hòa104140144 098209176114NL7/22/2018 11:04:10 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
145Lê Doãn Hòa103150244 096731094815C4VA7/22/2018 10:57:39 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
144Nguyễn Ngọc Hải104140079 0169879686914N27/22/2018 10:56:37 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
143Dương Thanh Tùng110150097 098885429315X1A7/22/2018 10:56:03 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
142Lê Công Minh110170212 0167739073517X1C7/22/2018 10:55:46 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
141Nguyễn Thị Thảo Nhi107170342 0126498706217H2CLC27/22/2018 10:55:03 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
140Dương Ngọc Bảo118170002 091345750917KX17/22/2018 10:54:18 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
139Đỗ Thành Vũ111140060 090570881814THXD7/22/2018 10:54:16 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
138Huỳnh Ngọc Đức105120071 0166259858012D17/22/2018 10:53:41 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
137Lê Minh Tú105150355 0128213833715TDHCLC7/22/2018 10:50:16 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
136Huỳnh Tấn Nhật104140100 0168525913714N27/22/2018 10:45:04 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
135Văn Quang Vũ117140073 0126654037314MT7/22/2018 10:44:50 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
134Huỳnh Văn Thuận101170214 0169305909717CDT17/22/2018 10:44:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
133Trần Văn Lý104140158 0168418917214NL7/22/2018 10:44:07 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
132Nguyễn Hữu Đông111150019 0126464758615THXD7/22/2018 10:40:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
131Mạc Quốc Đạt106140141 0126374870014DT37/22/2018 10:38:58 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
130Nguyễn Thiện Phúc102170111 097471325417T27/22/2018 10:38:02 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
129Lưu Văn Thanh Hưng117130098 096648815413QLMT7/22/2018 10:37:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
128Nguyễn Tấn Nhựt117170032 0168227546117MT7/22/2018 10:36:43 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
127Huỳnh Văn Tấn103140170 0121515605514KTTT7/22/2018 10:35:43 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
126Hoàng Viết Thuận102150250 0169382045715TCLC17/22/2018 10:32:09 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
125Trần Ngọc Quý121140109 090501540714KT27/22/2018 10:24:24 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
124Hoàng Vũ Tâm Uyên123170074 090585634817ES7/22/2018 10:21:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
123Tống Nguyên Trường105130353 097674223013TDH27/22/2018 10:20:21 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
122Hoàng Công Chính111130125 0169598043713X27/22/2018 10:19:56 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
121Mai Hoài Phúc111110132 0169982510911X2B7/22/2018 10:19:31 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
120Phạm Minh Hùng101140032 098780804314C1A7/22/2018 10:19:27 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
119Trần Duy Huấn117140089 093533389814QLMT7/22/2018 10:17:34 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
118Trương Xuân Hải101140138 0169608702014CDT17/22/2018 10:17:04 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
117Hoàng Tuấn107130052 093591938313H1,47/22/2018 10:16:25 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
116Nguyễn Minh Hiển102170017 0122796309917T17/22/2018 10:15:36 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
115Phan Minh Thọ117170103 090527161517QLMT7/22/2018 10:11:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
114Trương Anh Đức118150058 091507817515KX27/22/2018 10:10:34 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
113Nguyễn Thị Sương118140123 0163703797514QLCN7/22/2018 10:10:25 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
112Hà Hải Long105150208 0163973076615DCLC7/22/2018 10:07:51 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
111Võ Khoa117170080 0123956625117QLMT7/22/2018 10:04:31 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
110Lưu Thị Phương Lan121150102 0164653823715KT27/22/2018 10:00:53 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
109Nguyễn Thanh Quảng105150342 098814446215TDHCLC7/22/2018 10:00:37 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
108Mai Thị Trang107170068 091738540017H27/22/2018 10:00:09 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
107Phan Anh Tuấn106130140 093553412013DT27/22/2018 9:58:01 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
106Nguyễn Đình Vũ Nam109170081 090599735517X37/22/2018 9:51:09 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
105Nguyễn Văn Linh105120259 0126282140912D37/22/2018 9:46:26 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
104Nguyễn Anh Tuấn109170113 094825530917X37/22/2018 9:45:46 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
103Đặng Thị Thủy Ngân107170246 091476410317SH7/22/2018 9:44:24 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
102Huỳnh Minh Nhật105150281 0124493857215TDH17/22/2018 9:44:21 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
101Hiền Chúc118130005 0166242981713KX17/22/2018 9:43:43 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
100Võ Lê Quốc Việt109130163 0169876210113X3B7/22/2018 9:42:03 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
99Đào Tất Thanh102170121 0125588954617T27/22/2018 9:40:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
98Phan Anh Tuấn110150176 0168448524115X1B7/22/2018 9:33:47 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
97Đặng Văn Trúc106170066 096323498717DT17/22/2018 9:31:54 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
96Lê Hoài Nhân108130026 096274427713SK7/22/2018 9:30:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
95Nguyễn Anh Hiếu101139010 0164948948713C1VA7/22/2018 9:30:06 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
94Trương Thị Thương118150042 0162608006815KX17/22/2018 9:28:58 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
93Phạm Hưng Hải103150037 0167412964215C4A7/22/2018 9:28:01 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
92Lê Thị Bích Ngọc106170249 096362951317DTCLC7/22/2018 9:24:41 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
91Huỳnh Đức Hoàng106150020 093582687615DT17/22/2018 9:24:27 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
90Lê Thị Khánh Huyền107170302 090874583317H2CLC17/22/2018 9:23:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
89Lê Thị Hà118150116 0162687599816QLCN7/22/2018 9:22:37 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
88Nguyễn Xuân Anh Tuấn110130208 098715491713X1C7/22/2018 9:22:25 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
87Nguyễn Văn Nguyên102150183 0126847428615T37/22/2018 9:22:17 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
86Hoàng Thị Ánh Tuyết107170320 091743855017H2CLC17/22/2018 9:21:57 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
85Lê Quang Phúc105130116 0120242390913D27/22/2018 9:21:14 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
84Phan Duy Trường108170039 090584331017SK7/22/2018 9:21:10 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
83Trần Văn Thiên105150061 096170843815D17/22/2018 9:17:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
82Nguyễn Thanh Hoàng105150401 0163532604915D_KTum7/22/2018 9:15:48 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
81Đào Văn Quốc105170051 0164818776917D17/22/2018 9:13:31 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
80Nguyễn Thị Hồng Thủy103170207 0128209877617KTTT7/22/2018 9:13:19 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
79Nguyễn Đình Quang102150239 098142830515TCLC17/22/2018 9:13:07 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
78Đỗ Văn Lộc109150094 096378223815X3B7/22/2018 9:11:42 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
77Hoàng Khắc Dũng106170082 0126316489917DT27/22/2018 9:10:06 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
76Nguyễn Văn Quang102170183 0169507719917T37/22/2018 9:06:40 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
75Nguyễn Minh Thông105120122 098564227312D17/22/2018 9:06:36 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
74Hoàng Anh Quân106170046 097959215217DT17/22/2018 9:04:14 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
73Nguyễn Ngọc Thiện110150241 0169418427715X1C7/22/2018 9:04:02 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
72Đinh Trọng Quế102140089 0122987743914T27/22/2018 9:02:27 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
71Triệu Thị Thúy Linh107130071 0166906171613H2A7/22/2018 8:55:21 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
70Nguyễn Đức Anh Quân101170051 0125440969717C1A7/22/2018 8:51:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
69Nguyễn Tấn Huy108150014 0166825931615SK7/22/2018 8:50:47 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
68Nguyễn Văn Linh118170099 091698016317KX27/22/2018 8:50:00 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
67Lê Anh Tuấn105170325 0169412080517TDH17/22/2018 8:48:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
66Lê Viết Nam103150137 0166819070815C4B7/22/2018 8:46:57 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
65Nguyễn Phi Vũ102150017 0122558412115TLT7/22/2018 8:45:27 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
64Trần Lê Đức Huy106140023 0169314765914DT17/22/2018 8:44:15 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
63Trương Văn Phong103130220 0163424463513KTTT7/22/2018 8:40:41 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
62Lê Đình Nhân110140192 0166297605614X1C7/22/2018 8:40:29 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
61Nguyễn Thanh Phong101150221 094767476515CDT27/22/2018 8:40:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
60Nguyễn Thái Bảo121150078 098237517615KT27/22/2018 8:39:53 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
59Huỳnh Ngọc Thịnh102140193 0127616689714TCLC17/22/2018 8:37:24 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
58Võ Thành Công102170144 0164944504517T37/22/2018 8:34:21 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
57Nguyễn Văn Uyên111150063 0163349266515THXD7/22/2018 8:33:46 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
56Trần Đình Phương101170134 0165613602317C1B7/22/2018 8:31:53 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
55Bùi Anh Vũ101140068 098626118714C1A7/22/2018 8:31:29 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
54Đàm Thị Như Quỳnh107140031 0169635862014H1,47/22/2018 8:30:58 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
53Hà Văn Liêm105170107 0125759535517D27/22/2018 8:25:42 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
52Trần Nguyễn Anh Quân121150050 094470890015KT17/22/2018 8:23:46 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
51Phan Văn Khải105170029 0169437300717D17/22/2018 8:20:09 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
50Phan Ngọc Quý103140109 0164659370614THACO7/22/2018 8:18:50 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
49Lê Thị Như Quyên118140119 098648600714QLCN7/22/2018 8:14:47 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
48Đoàn Văn Duy110150195 090517451315X1C7/22/2018 8:13:51 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
47Trần Quang Tiến117130141 0163306101813QLMT7/22/2018 8:13:42 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
46Trần Thắng Ý111130121 096588749913THXD27/22/2018 8:12:11 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
45Võ Thị Tiền118170130 093597159317KX27/22/2018 8:09:52 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
44Nguyễn Đức Quang101140108 097448001714C1B7/22/2018 8:08:07 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
43Trân Thị Minh Thuận117150069 0164273002515MT7/22/2018 8:07:16 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
42Nguyễn Đôn Hậu118130080 097828620913KX27/22/2018 8:04:30 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
41Trương Minh Đức102140205 097607023214TCLC27/22/2018 8:02:39 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
40Trương Thành Thất105150117 097155179415D27/22/2018 7:56:12 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
39Lê Thị Thu Hồng107140015 096530614014H1,47/22/2018 7:53:07 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
38Phạm Cao Đạt111150072 0166403883015X27/22/2018 7:52:16 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
37Phạm Trọng Khánh103150127 096592676815C4B7/22/2018 7:49:25 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
36Nguyễn Viết Khánh105150269 0121222495915TDH17/22/2018 7:45:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
35Hoàng Kim Nhân107140201 0169310062514H57/22/2018 7:43:11 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
34Lê Quý Định102140016 091735519014T17/22/2018 7:42:56 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
33Phạm Quang Nam121130030 096207567713KT17/22/2018 7:39:32 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
32Hồ Văn Anh Kim102170030 0166498430017T17/22/2018 7:39:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
31Trần Viết Anh Kiệt110170034 0126894777917X1A7/22/2018 7:38:39 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
30Nguyễn Văn Hùng105140190 097566073414D37/22/2018 7:32:23 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
29Thạch Cảnh Ngô Nhân109150042 093517601715X3A7/22/2018 7:31:18 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
28Lê Phúc Hạnh118130144 0162659346713QLCN7/22/2018 7:28:21 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
27Nguyễn Đình Hiếu121150018 097406214615KT17/22/2018 7:26:12 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
26Nguyễn Ngọc Quang Nhân102170040 0121657802717T17/22/2018 7:19:53 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
25Nguyễn Quốc Đạt110150023 0121455561415X1A7/22/2018 7:14:56 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
24Nguyễn Xuân Hùng103140149 0169848566214KTTT7/22/2018 7:09:38 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
23Phan Trần Thanh Khôi111130142 0121960602613X27/22/2018 7:08:25 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
22Đậu Đức Thành105150116 0165869261315D27/22/2018 7:06:37 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
21Nguyễn Văn Tú101150192 0164569556915CDT17/22/2018 7:04:33 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
20Bùi Văn Tài103170201 096606130717KTTT7/22/2018 7:01:18 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
19Mai Bá Sửa109140099 0169774946614X3A7/22/2018 7:00:11 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
18Phạm Xuân Vinh106130212 096321949513DT37/22/2018 6:59:02 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
17Nguyễn Quang Tuyến111140117 0164451053214X2A7/22/2018 6:58:56 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
16Nguyễn Tấn Phúc101150223 0168921204115CDT27/22/2018 6:58:53 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
15Nguyễn Thành An121150001 0164430391115KT17/22/2018 6:54:46 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
14Võ Trung Văn107170113 0169736140017H5CLC7/22/2018 6:53:58 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
13Nguyễn Hải Đăng108140006 097918441014SK7/22/2018 6:53:09 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
12Võ Thị Thu Hằng117170068 0162783352717QLMT7/22/2018 6:51:19 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
11Lê Anh Đạt105150315 0166626148515TDHCLC7/22/2018 6:50:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
10Võ Hồng Nga102170104 0163714437717T27/22/2018 6:38:25 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
9Châu Văn Phước118140113 0965147801114QLCN7/22/2018 6:36:42 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
8Nguyễn Minh Hiếu109140221 0163687089914X3C7/22/2018 6:36:09 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
7Lê Hà Hồng Thịnh104150058 0163333422915N17/22/2018 6:30:30 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
6Đỗ Võ Quang Khải121150097 090594360015KT27/22/2018 6:21:58 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
5Nguyễn Công Tân117170040 0120389934217MT7/22/2018 6:20:26 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
4Nguyễn Quang Trung105150411 0163417679915D_KTum7/22/2018 6:19:30 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
3Phạm Lê Kha105170028 090561084517D17/22/2018 6:09:57 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
2Trần Xuân Nhật101140242 0169450008414C1VA7/22/2018 6:07:40 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
1Phouthavong Khetchan104140153 096227742614NL7/22/2018 6:03:19 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.