LỊCH SINH HOẠT LỚP:

Chọn khoa:
Lưu ý:  Sinh viên thuộc lớp ở cột [Lớp ghép] sinh hoạt lớp cùng với sinh viên thuộc lớp ở cột [Tên lớp]:
- Khi đã hết thời gian học theo tiến độ thiết kế của chương trình đào tạo, sinh viên sinh hoạt lớp với lớp khóa sau gần nhất chưa hết thời gian thiết kế của CTĐT;
- Sinh viên học bằng 2 và liên thông khóa 2013 trở về sau: sinh hoạt ghép với lớp bình thường tương đương về tiến độ đào tạo;
STTTên lớpGiảng viên chủ nhiệmLịch sinh hoạt lớpLớp ghépDanh sách
112C1ALưu Đức BìnhLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1011203 > DS
212C1BLưu Đức BìnhLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1011204 > DS
312C1CLưu Đức BìnhLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1011205 > DS
412CDT1Nguyễn Đắc LựcLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1011206 > DS
512CDT2Nguyễn Đắc LựcLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1011207 > DS
612T1Nguyễn Văn NguyênLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H401, từ tiết 11-12  1021202 > DS
712T2Đặng Hoài PhươngLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H103, từ tiết 11-12  1021203 > DS
812T3Nguyễn Văn NguyênLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H401, từ tiết 11-12  1021204 > DS
912T4Huỳnh Hữu HưngLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H105, từ tiết 11-12  1021205 > DS
1012C4ANguyễn Thị Huyền TrangLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H106, từ tiết 11-12  1031203 > DS
1112C4BNguyễn Việt HảiLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H107, từ tiết 11-12  1031204 > DS
1212KTTTPhạm Trường ThiLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H108, từ tiết 11-12  1031205 > DS
1312N1Lê Thị Châu DuyênLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H201, từ tiết 11-12  1041202 > DS
1412N2Bùi Thị Hương LanLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H202, từ tiết 11-12  1041203 > DS
1512NLTrần Thanh SơnLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H203, từ tiết 11-12  1041204 > DS
1612D1Trịnh Trung HIếuLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H204, từ tiết 11-12  1051202 > DS
1712D2Nguyễn Kim ÁnhLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H207, từ tiết 11-12  1051203 > DS
1812D3Phan Văn HiềnLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H208, từ tiết 11-12  1051204 > DS
1912DCLCTrịnh Trung HIếuLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H102, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H102, từ tiết 11-12  1051205 > DS
2012TDHNguyễn Kim ÁnhLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H207, từ tiết 11-12  1051206 > DS
2112DT1Nguyễn Văn TuấnLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H304, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H304, từ tiết 11-12  1061203 > DS
2212DT2Nguyễn Văn CườngLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H305, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H305, từ tiết 11-12  1061204 > DS
2312DT3Hoàng Lê Uyên ThụcLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H306, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H306, từ tiết 11-12  1061205 > DS
2412DT4Dư Quang BìnhLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H307, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H307, từ tiết 11-12  1061206 > DS
2512CNVLPhạm Cẩm NamLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H101, từ tiết 11-12  1071204 > DS
2612H2Trương Thị Minh HạnhLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H104, từ tiết 11-12  1071205 > DS
2712H5Trương Hữu TrìLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H101, từ tiết 11-12  1071206 > DS
2812SHBùi Xuân ĐôngLần 1: ngày 20/Feb/2017, tại H308, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 08/May/2017, tại H308, từ tiết 11-12  1071207 > DS
2912SKNguyễn Đức SỹLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H204, từ tiết 11-12  1081201 > DS
3012VLXDĐỗ Thị PhượngLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H107, từ tiết 11-12  1091206 > DS
3112X3ABạch Quốc TiếnLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H103, từ tiết 11-12  1091202 > DS
3212X3BPhạm Văn NgọcLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H104, từ tiết 11-12  1091203 > DS
3312X3CNguyễn Thị Ngọc YếnLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H105, từ tiết 11-12  1091204 > DS
3412X3CLCĐỗ Hữu ĐạoLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H106, từ tiết 11-12  1091205 > DS
3512X1ALê Khánh ToànLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H108, từ tiết 11-12  1101203 > DS
3612X1BLê Vũ AnLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H201, từ tiết 11-12  1101204 > DS
3712X1CĐinh Thị Như ThảoLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H202, từ tiết 11-12  1101205 > DS
3812THXDNguyễn Ngọc HậuLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1111202 > DS
3912X2Nguyễn Ngọc HậuLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1111201 > DS
4012MTNguyễn Phước Quý AnLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H203, từ tiết 11-12  1171203 > DS
4112QLMTPhan Như ThúcLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H302, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H302, từ tiết 11-12  1171204 > DS
4212KX1Huỳnh Thị Minh TrúcLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1181201 > DS
4312KX2Huỳnh Thị Minh TrúcLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1181202 > DS
4412QLCNNguyễn Đặng Hoàng ThưLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H207, từ tiết 11-12  1181203 > DS
4512KTTrần Văn TâmLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H208, từ tiết 11-12  1211201 > DS
4612KTLê Minh SơnLần 1: ngày 21/Feb/2017, tại H301, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2017, tại H301, từ tiết 11-12  1211201 > DS
4713C1ATrần Ngọc HảiLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1011305 > DS
4813C1BTrần Ngọc HảiLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1011306 > DS
4913C1VATrần Ngọc HảiLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1011311 > DS
5013CDT1Đặng Phước VinhLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1011307 > DS
5113CDT2Đặng Phước VinhLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1011308 > DS
5213T1Nguyễn Thị Minh HỷLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H101, từ tiết 11-12  1021303 > DS
5313T2Mai Văn HàLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H103, từ tiết 11-12  1021304 > DS
5413T3Đặng Hoài PhươngLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H401, từ tiết 11-12  1021305 > DS
5513T4Đặng Hoài PhươngLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H401, từ tiết 11-12  1021306 > DS
5613TCLCPhạm Minh TuấnLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H102, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H102, từ tiết 11-12  1021307 > DS
5713C4ANguyễn Quang TrungLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H104, từ tiết 11-12  1031302 > DS
5813C4BLê Văn TụyLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H105, từ tiết 11-12  1031303 > DS
5913KTTTTrần Văn LuậnLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H106, từ tiết 11-12  1031304 > DS
6013N1Mã Phước HoàngLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H302, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H302, từ tiết 11-12  1041301 > DS
6113NLHoàng Ngọc ĐồngLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H108, từ tiết 11-12  1041302 > DS
6213D1Nguyễn Bình NamLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H402, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H402, từ tiết 11-12  1051303 > DS
6313D1VANguyễn Văn TấnLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H301, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H301, từ tiết 11-12  1051311 > DS
6413D2Phan Đình ChungLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H202, từ tiết 11-12 14D2_B21051304 > DS
6513D3Nguyễn Bình NamLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H402, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H402, từ tiết 11-12  1051305 > DS
6613DCLCDương Minh QuânLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H208, từ tiết 11-12  1051306 > DS
6713TDH1Nguyễn Quốc ĐịnhLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H204, từ tiết 11-12  1051307 > DS
6813TDH2Lê Tiến DũngLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H207, từ tiết 11-12  1051308 > DS
6913DT1Bùi Thị Minh TúLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H107, từ tiết 11-12  1061303 > DS
7013DT2Hồ Phước TiếnLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H303, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H303, từ tiết 11-12  1061304 > DS
7113DT3Lê XứngLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H304, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H304, từ tiết 11-12  1061305 > DS
7213H1,4Phan Thế AnhLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H201, từ tiết 11-12  1071303 > DS
7313H2AĐặng Minh NhậtLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H308, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H308, từ tiết 11-12  1071302 > DS
7413H2BTrần Thế TruyềnLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H307, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H307, từ tiết 11-12  1071306 > DS
7513H5Nguyễn Đình Minh TuấnLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H306, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H306, từ tiết 11-12  1071305 > DS
7613SHNguyễn Hoàng MinhLần 1: ngày 13/Feb/2017, tại H305, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2017, tại H305, từ tiết 11-12  1071304 > DS
7713SKHuỳnh VinhLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H101, từ tiết 11-12  1081301 > DS
7813VLXDHuỳnh Phương NamLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H105, từ tiết 11-12  1091306 > DS
7913X3ACao Văn LâmLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H102, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H102, từ tiết 11-12  1091303 > DS
8013X3BNguyễn Thu HàLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H103, từ tiết 11-12  1091304 > DS
8113X3CVõ Hải LăngLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H104, từ tiết 11-12  1091305 > DS
8213X1AMai Chánh TrungLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H106, từ tiết 11-12  1101303 > DS
8313X1BLê Anh TuấnLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H107, từ tiết 11-12  1101304 > DS
8413X1CĐinh Ngọc HiếuLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H108, từ tiết 11-12  1101305 > DS
8513THXD1Nguyễn Thanh HảiLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1111302 > DS
8613THXD2Nguyễn Thanh HảiLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1111303 > DS
8713X2Vũ Huy CôngLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H208, từ tiết 11-12  1111301 > DS
8813MTNguyễn Lan PhươngLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H201, từ tiết 11-12  1171302 > DS
8913QLMTVõ Diệp Ngọc KhôiLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H202, từ tiết 11-12  1171303 > DS
9013KX1Huỳnh Thị Minh TrúcLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1181302 > DS
9113KX2Huỳnh Thị Minh TrúcLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1181303 > DS
9213QLCNNguyễn Đặng Hoàng ThưLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H203, từ tiết 11-12  1181304 > DS
9313KT1Nguyễn Anh TuấnLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H204, từ tiết 11-12  1211301 > DS
9413KT2Lê Thị Kim DungLần 1: ngày 14/Feb/2017, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 05/Apr/2017, tại H207, từ tiết 11-12  1211302 > DS
9514C1ATào Quang BảngLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1011404 > DS
9614C1BTào Quang BảngLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1011405 > DS
9714C1VAĐinh Minh DiệmLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H101, từ tiết 11-12  1011409 > DS
9814CDT1Lê Hoài NamLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1011406 > DS
9914CDT2Lê Hoài NamLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1011407 > DS
10014T1Nguyễn Văn NguyênLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H103, từ tiết 11-12  1021403 > DS
10114T2Võ Đức HoàngLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H401, từ tiết 11-12  1021404 > DS
10214T3Võ Đức HoàngLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H401, từ tiết 11-12  1021405 > DS
10314TCLC1Ninh Khánh DuyLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H402, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H402, từ tiết 11-12  1021406 > DS
10414TCLC2Ninh Khánh DuyLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H402, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H402, từ tiết 11-12  1021407 > DS
10514C4ALê Văn TụyLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H106, từ tiết 11-12  1031402 > DS
10614C4BPhan Thành LongLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H107, từ tiết 11-12  1031403 > DS
10714KTTTTrần Văn LuậnLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H108, từ tiết 11-12  1031404 > DS
10814N1Nguyễn Thành VănLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H203, từ tiết 11-12  1041402 > DS
10914N2Thái Ngọc SơnLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H202, từ tiết 11-12  1041403 > DS
11014NLPhạm Duy VũLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H201, từ tiết 11-12  1041404 > DS
11114D1Phạm Văn KiênLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H204, từ tiết 11-12  1051404 > DS
11214D2Phạm Văn KiênLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H204, từ tiết 11-12  1051405 > DS
11314D3Lưu Ngọc AnLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H208, từ tiết 11-12  1051406 > DS
11414DCLCDương Minh QuânLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H303, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H303, từ tiết 11-12  1051409 > DS
11514TDH1Ngô Đình ThanhLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H301, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H301, từ tiết 11-12  1051407 > DS
11614TDH2Trần Thái Anh ÂuLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H302, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H302, từ tiết 11-12  1051408 > DS
11714TDHCLCLê Quốc HuyLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H304, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H304, từ tiết 11-12  1051410 > DS
11814DT1Nguyễn Thị Anh ThưLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H305, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H305, từ tiết 11-12  1061401 > DS
11914DT2Hồ Viết ViệtLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H306, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H306, từ tiết 11-12  1061402 > DS
12014DT3Ngô Minh TríLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H307, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H307, từ tiết 11-12  1061403 > DS
12114H1,4Đoàn Thị Thu LoanLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H303, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H303, từ tiết 11-12  1071405 > DS
12214H2ATrần Thế TruyềnLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H302, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H302, từ tiết 11-12  1071402 > DS
12314H2BNguyễn Thị Trúc LoanLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H301, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H301, từ tiết 11-12  1071403 > DS
12414H5Phạm Thị Đoan TrinhLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H207, từ tiết 11-12  1071406 > DS
12514SHNguyễn Hoàng MinhLần 1: ngày 22/Feb/2017, tại H308, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 06/Apr/2017, tại H308, từ tiết 11-12  1071404 > DS
12614SKNguyễn Văn Thiên ÂnLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H304, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H304, từ tiết 11-12  1081401 > DS
12714VLXDNguyễn Thị Tuyết AnLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H308, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H308, từ tiết 11-12  1091406 > DS
12814X3AVõ Duy HùngLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H305, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H305, từ tiết 11-12  1091403 > DS
12914X3BNguyễn Duy ThảoLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H306, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H306, từ tiết 11-12  1091404 > DS
13014X3CNguyễn Thanh CườngLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H307, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H307, từ tiết 11-12  1091405 > DS
13114X1APhan Quang VinhLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H401, từ tiết 11-12  1101403 > DS
13214X1BNguyễn Quang TùngLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H402, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H402, từ tiết 11-12  1101404 > DS
13314X1CPhạm MỹLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H201, từ tiết 11-12  1101405 > DS
13414THXDVũ Huy CôngLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H208, từ tiết 11-12  1111402 > DS
13514X2ANguyễn Thanh HảiLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H108, từ tiết 11-12  1111401 > DS
13614MTLê Năng ĐịnhLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H202, từ tiết 11-12  1171402 > DS
13714QLMTPhan Thị Kim ThủyLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H203, từ tiết 11-12  1171403 > DS
13814KX1Nguyễn Quang TrungLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H204, từ tiết 11-12  1181401 > DS
13914QLCNHồ Dương ĐôngLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1181402 > DS
14014KT1Nguyễn Ngọc BìnhLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1211401 > DS
14114KT2Trương Phan Thiên AnLần 1: ngày 23/Feb/2017, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/Apr/2017, tại H207, từ tiết 11-12  1211402 > DS
14215C1AĐinh Minh DiệmLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1011504 > DS
14315C1BĐinh Minh DiệmLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1011505 > DS
14415C1CĐinh Minh DiệmLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1011506 > DS
14515CDT1Trần Quang KhảiLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1011507 > DS
14615CDT2Trần Quang KhảiLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1011508 > DS
14715T1Nguyễn Thế Xuân LyLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H101, từ tiết 11-12  1021504 > DS
14815T2Trần Hồ Thủy TiênLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H102, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H102, từ tiết 11-12  1021505 > DS
14915T3Nguyễn Văn HiệuLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H103, từ tiết 11-12  1021506 > DS
15015TCLC1Ninh Khánh DuyLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H104, từ tiết 11-12  1021507 > DS
15115TCLC2Phạm Minh TuấnLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H105, từ tiết 11-12  1021508 > DS
15215C4ANguyễn Quang TrungLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H106, từ tiết 11-12  1031502 > DS
15315C4BNguyễn Võ ĐạoLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H107, từ tiết 11-12  1031503 > DS
15415KTTTPhạm Trường ThiLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H108, từ tiết 11-12  1031504 > DS
15515N1Phan Đức TrọngLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H401, từ tiết 11-12  1041501 > DS
15615N2Phan Đức TrọngLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H401, từ tiết 11-12  1041502 > DS
15715D1Lê Thị Tịnh MinhLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H201, từ tiết 11-12  1051505 > DS
15815D2Lê Đình DươngLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H402, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H402, từ tiết 11-12  1051506 > DS
15915D3Lê Đình DươngLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H402, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H402, từ tiết 11-12  1051507 > DS
16015DCLCDương Minh QuânLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H203, từ tiết 11-12  1051508 > DS
16115TDH1Trần Thị Minh DungLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H202, từ tiết 11-12  1051509 > DS
16215TDHCLCLê Quốc HuyLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H204, từ tiết 11-12  1051510 > DS
16315DT1Nguyễn Văn TuấnLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H207, từ tiết 11-12  1061502 > DS
16415DT2Phan Trần Đăng KhoaLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H208, từ tiết 11-12  1061503 > DS
16515DT3Huỳnh Việt ThắngLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H301, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H301, từ tiết 11-12  1061504 > DS
16615H1,4Dương Thị Hồng PhấnLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H306, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H306, từ tiết 11-12  1071502 > DS
16715H2AĐặng Minh NhậtLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H304, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H304, từ tiết 11-12  1071503 > DS
16815H2BNguyễn Thị Trúc LoanLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H305, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H305, từ tiết 11-12  1071504 > DS
16915H5Đặng Kim HoàngLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H303, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H303, từ tiết 11-12  1071505 > DS
17015SHLê Lý Thùy TrâmLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H302, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H302, từ tiết 11-12  1071506 > DS
17115SKVũ Thị HạnhLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H307, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H307, từ tiết 11-12  1081501 > DS
17215VLXDĐỗ Thị PhượngLần 1: ngày 17/Feb/2017, tại H308, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2017, tại H308, từ tiết 11-12  1091508 > DS
17315X3ANguyễn Thanh CườngLần 1: ngày 24/Feb/2017, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 25/Apr/2017, tại H101, từ tiết 11-12  1091504 > DS
17415X3BTrần Trung ViệtLần 1: ngày 24/Feb/2017, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 25/Apr/2017, tại H103, từ tiết 11-12  1091505 > DS
17515X3CNguyễn Hoàng VĩnhLần 1: ngày 24/Feb/2017, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 25/Apr/2017, tại H104, từ tiết 11-12  1091506 > DS
17615X3CLCNguyễn LanLần 1: ngày 24/Feb/2017, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 25/Apr/2017, tại H105, từ tiết 11-12  1091507 > DS
17715X1ALê Cao TuấnLần 1: ngày 24/Feb/2017, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 25/Apr/2017, tại H106, từ tiết 11-12  1101504 > DS
17815X1BĐỗ Minh ĐứcLần 1: ngày 24/Feb/2017, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 25/Apr/2017, tại H107, từ tiết 11-12  1101505 > DS
17915X1CNguyễn Khánh LinhLần 1: ngày 24/Feb/2017, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 25/Apr/2017, tại H108, từ tiết 11-12  1101506 > DS
18015THXDVõ Ngọc DươngLần 1: ngày 24/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 25/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1111504 > DS
18115X2Võ Ngọc DươngLần 1: ngày 24/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 25/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1111503 > DS
18215MTLê Thị Xuân ThùyLần 1: ngày 24/Feb/2017, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 25/Apr/2017, tại H201, từ tiết 11-12  1171503 > DS
18315QLMTNguyễn Đình HuấnLần 1: ngày 24/Feb/2017, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 25/Apr/2017, tại H202, từ tiết 11-12  1171504 > DS
18415KX1Phạm Thị TrangLần 1: ngày 24/Feb/2017, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 25/Apr/2017, tại H203, từ tiết 11-12  1181501 > DS
18515QLCNHồ Dương ĐôngLần 1: ngày 24/Feb/2017, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 25/Apr/2017, tại H204, từ tiết 11-12  1181503 > DS
18615KT1Trần Đức QuangLần 1: ngày 24/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 25/Apr/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1211501 > DS
18715KT2Nguyễn Hồng NgọcLần 1: ngày 24/Feb/2017, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 25/Apr/2017, tại H207, từ tiết 11-12  1211502 > DS
18816C1ATrần Ngọc HảiLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1011602 > DS
18916C1BTrần Ngọc HảiLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1011603 > DS
19016CDT1Lê Hoài NamLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1011604 > DS
19116CDT2Lê Hoài NamLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1011605 > DS
19216T1Nguyễn Thế Xuân LyLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H101, từ tiết 11-12  1021603 > DS
19316T2Trần Hồ Thủy TiênLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H401, từ tiết 11-12  1021604 > DS
19416T3Nguyễn Văn HiệuLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H306, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H306, từ tiết 11-12  1021605 > DS
19516TCLC1Huỳnh Hữu HưngLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H401, từ tiết 11-12  1021606 > DS
19616TCLC2Phạm Minh TuấnLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H102, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H102, từ tiết 11-12  1021607 > DS
19716TCLC3Phạm Minh TuấnLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H202, từ tiết 11-12  1021608 > DS
19816C4ANguyễn Võ ĐạoLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H101, từ tiết 11-12  1031602 > DS
19916C4BNguyễn Việt HảiLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H102, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H102, từ tiết 11-12  1031603 > DS
20016KTTTNguyễn Thị Huyền TrangLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H103, từ tiết 11-12  1031604 > DS
20116N1Trần Văn VangLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H104, từ tiết 11-12  1041601 > DS
20216N2Nguyễn Quốc HuyLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H105, từ tiết 11-12  1041602 > DS
20316D1Phan Đình ChungLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H108, từ tiết 11-12  1051601 > DS
20416D2Giáp Quang HuyLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H201, từ tiết 11-12  1051602 > DS
20516DCLC1Dương Minh QuânLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H207, từ tiết 11-12  1051603 > DS
20616TDHNgô Đình ThanhLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H203, từ tiết 11-12  1051604 > DS
20716TDHCLC1Lê Quốc HuyLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H208, từ tiết 11-12  1051606 > DS
20816DT1Nguyễn Tấn HưngLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H301, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H301, từ tiết 11-12  1061602 > DS
20916DT2Nguyễn Duy Nhật ViễnLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H302, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H302, từ tiết 11-12  1061603 > DS
21016DTCLC1Nguyễn Quang Như QuỳnhLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H303, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H303, từ tiết 11-12  1061604 > DS
21116DTCLC2Trần Thị HươngLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H304, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H304, từ tiết 11-12  1061605 > DS
21216H14Phan Thị Thúy HằngLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H306, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H306, từ tiết 11-12  1071601 > DS
21316H2Bùi Viết CườngLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H307, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H307, từ tiết 11-12  1071602 > DS
21416H2CLCTrương Thị Minh HạnhLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H305, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H305, từ tiết 11-12  1071606 > DS
21516H5CLC1Lê Thị Như ÝLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H402, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H402, từ tiết 11-12  1071603 > DS
21616SHLê Lý Thùy TrâmLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H308, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H308, từ tiết 11-12  1071604 > DS
21716SKNguyễn Đình SơnLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H106, từ tiết 11-12  1081601 > DS
21816VLXDNguyễn Thị Tuyết AnLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H202, từ tiết 11-12  1091605 > DS
21916X3ATrần Thị Phương AnhLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H107, từ tiết 11-12  1091602 > DS
22016X3BTrần Khắc VỹLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H108, từ tiết 11-12  1091603 > DS
22116X3CLCNguyễn Biên CươngLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H103, từ tiết 11-12  1091604 > DS
22216X1AVương Lê ThắngLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H104, từ tiết 11-12  1101603 > DS
22316X1BPhan Cẩm VânLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H105, từ tiết 11-12  1101604 > DS
22416X1CNguyễn Thạc VũLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H106, từ tiết 11-12  1101605 > DS
22516THXDĐoàn Viết LongLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1111603 > DS
22616X2Đoàn Viết LongLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1111602 > DS
22716X2Đoàn Viết LongLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H205, từ tiết 11-12  1111602 > DS
22816MTMai Thị Thùy DươngLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H203, từ tiết 11-12  1171602 > DS
22916QLMTPhạm Thị Kim ThoaLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H204, từ tiết 11-12  1171603 > DS
23016KX1Nguyễn Thị Thảo NguyênLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1181601 > DS
23116KX2Nguyễn Thị Thảo NguyênLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H206, từ tiết 11-12  1181602 > DS
23216QLCNNguyễn Thị Thu ThủyLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H207, từ tiết 11-12  1181603 > DS
23316KTCLC1Phan Hữu BáchLần 1: ngày 15/Feb/2017, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2017, tại H107, từ tiết 11-12  1211601 > DS
23416KTCLC2Nguyễn LâmLần 1: ngày 16/Feb/2017, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2017, tại H208, từ tiết 11-12  1211602 > DS