22/03/2018:  V/v tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ Tiếng Anh cho sinh viên đại học chính quy vào ngày 15//04/2018

- Sinh viên xem thông báo tại đây

22/03/2018:  V/v danh sách sinh viên đăng ký dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra do Đại học Ngoại Ngữ tổ chức

- Sinh viên xem danh sách sinh viên đăng ký dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra do Đại học ngoại ngữ tổ chức đợt thi ngày 08/04/2018 tại đây, sinh viên có thắc mắc liên hệ phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục từ 22-26/03/2018.

20/03/2018:  V/v lịch thi giữa kỳ học phần Vật lý1,2

- Sinh viên xem lịch thi giữa kỳ Vật lý 1, 2 tại đây

16/03/2018:  V/v thông báo cấp biên lai học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 (đơt 1)

- Sinh viên xem thông báo cấp biên lai học phí của học kỳ 2 năm học 2017-2018 (đơt 1) tại đây . Chỉ cấp biên lai cho sinh viên có yêu cầu.

14/03/2018:  Lớp mở tăng cường học kỳ 2/2017-2018

- Thời khóa biểu các lớp mở tăng cường học kỳ 2/2017-2018: tại đây;
- Trường đã đăng ký chính thức cho tất cả các SV đã đăng ký nhu cầu. Từ nay đến 12h ngày Thứ Sáu 16/3/2018, SV có thể thay đổi (thêm, xóa). Sau đó Trường sẽ chốt lại về lớp mở và học phí theo số lượng thực tế.

09/03/2018:  Gia hạn thời gian đóng học phí tại phòng Kế hoạch tài chính

- Trường gia hạn cho các SV chưa chuyển khoản học phí đợt 1 học kỳ 2: đóng học phí tại phòng Kế hoạch tài chính đến 15h ngày 14/3/2018.

09/03/2018:  Nộp lệ phí thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra - đợt thi ngày 08/04/2018

- Ngày 08/04, Trường ĐH Ngoại ngữ tổ chức thi tiếng Anh chuẩn đầu ra. SV đăng ký & nộp lệ phí tại Phòng Kế hoạch tài chính từ ngày 14-21/03. Thông báo các đợt thi tại đây.

08/03/2018:  Danh sách SV thi Tiếng Anh định kỳ ngày 11/03/2018

Danh sách SV thi Tiếng Anh định kỳ ngày 11/03/2018: tại đây

08/03/2018:  Giải quyết cho SV các khóa 2011 trở về trước chưa đạt các học phần không còn mở lớp

Trường giải quyết cho SV từ khóa 2011 về trước có học phần chưa đạt mà học phần này không còn mở lớp ở khóa 2012 trở về sau (danh sách tại đây) như sau:
   + Nếu SV đã học nhưng chưa đạt: Trường tổ chức thi & lấy điểm thi làm điểm học phần. SV cần làm đơn xin dự thi (mẫu
tại đây), nộp tại Bàn số 3 PĐT trước 17/3/2018;
   + Nếu SV chưa học học phần còn thiếu thì làm đơn xin học học phần khác để thay thế cho học phần còn thiếu. Sinh viên xem mẫu đơn tại thông báo ngày 5/9/2017.

07/03/2018:  TB Chuyển phòng học ngày 11/3

- Ngày 11/3 Trường tổ chức thi năng lực tiếng Anh tại khu F, H nên một số lớp học có thay đổi phòng học: xem tại đây

02/03/2018:  Danh sách SV đã nộp học phí ở đợt 1 học kỳ 2 năm học 2017-2018

- Danh sách SV đã nộp học phí đợt 1: ngày 02/03/2018, ngày 03/03/2018; ngày 04/03/2018 ; 
- Danh sách SV chưa nộp học phí đợt 1 tại đây;  sinh viên phải nộp hết học phí của của học kỳ 1 tại phòng Kế hoạch tài chính từ ngày 05/03/2018 đến ngày 09/03/2018
- Dữ liệu học phí của SV các lớp 15CLC, 16CLC, 17CLC tại đây, dữ liệu này dựa trên kết quả xét miễn giảm học phí kỳ 1/2017-2018. Khi có kết quả xét miễn giảm học kỳ 2, Trường sẽ điều chỉnh nếu có thay đổi.
- SV khóa 17 chưa nộp học phí thì kiểm tra lại học phí phải nộp 
tại đâydữ liệu học phí học kỳ 1 của khóa 17 tại đây. Ở đợt nộp học phí 1 của kỳ 2/2017-2018, SV khóa 17 phải nộp bổ sung học phí học kỳ 1 còn thiếu;
- Các SV 2017 có điểm cao trong kỳ xét tuyển 2017, nếu còn học ở Trường, sẽ được Trường trao học bổng toàn phần (dự kiến ngày 17 hoặc 20/3/2018).

01/03/2018:  Thông báo nghỉ học các lớp học phần vào ngày 02,05,06/03/2018

- Nhà trường điều chỉnh thông báo nghỉ các lớp học phần (do cần tập trung một số giảng viên cho công tác chung) như danh sách này;
- Các lớp học phần: "Phân tích thiết kế hướng đối tượng" (15.Nh15 học ngày 05/03, 14.Nh12 học ngày 06/03); "Bảo quản thực phẩm" (14.Nh45 học ngày 05/03); "Quá trình thủy lực và cơ học" (16.Nh53 học ngày 05/03), "Kỹ thuật mạch điện tử 1" (học ngày 5 và 6/3) vẫn học bình thường - thi giữa kỳ.

28/02/2018:  Thông báo kế hoạch tổ chức thi năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra năm 2018

- Thông báo kế hoạch tổ chức thi năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra năm 2018 tại đây

28/02/2018:  TB Lịch học môn Nhập môn ngành nhóm 16N68 (X1); Điều chỉnh tuần học các nhóm 15N45, 15N46, 15N48

- Lịch học môn Nhập môn ngành 16N68 (X1), GV Phan Quang Vinh: Ngày 05/03,tiết 1-5,phòng H203; Ngày 06/03,tiết 1-5,phòng H101;Ngày 07/03,tiết 1-5,phòng H108; từ ngày 12/3 đến 16/3 đi thực tập thực tế
- Sinh viên học các học phần nhóm 15N45, 15N46, 15N48 xem lại tuần học trên lịch học cá nhân (Khoa thay đổi tuần Thực tập Quá trình & TB sang tuần 37,38 nên các học phần khác có sự thay đổi tuần học)

28/02/2018:  Đề cương học phần TN Vật lý, Tài liệu Thí nghiệm Vật lý

- SV đã đăng ký học TN Vật lý trong học kỳ 2/2017-2018 lưu ý: Tùy theo ngành đào tạo, SV sẽ học TN Vật lý Cơ-Nhiệt hoặc TN Vật lý Điện-Từ-Quang: xem tại đây;
- Tải Đề cương học phần TN Vật lý, Tài liệu Thí nghiệm Vật lý Cơ-Nhiệt, Tài liệu Thí nghiệm Vật lý Điện-Từ-Quang;

27/02/2018:  Dữ liệu thu học phí đợt 1 của học kỳ 2 năm học 2017-2018

- Sinh viên các khóa từ khóa 16 về trước xem lại dữ liệu học phí phải nộp đợt 1 tại đây (không thu BHTT trong học kỳ 2)
- Sinh viên khóa 17 tại đây (xem danh sách sau khi hết thời gian hủy học phần), dữ liệu học phí học kỳ 1 của khóa 17 tại đây, sinh viên khóa 17 phải nộp bổ sung học phí còn thiếu trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 vào đợt nộp học phí 1 của kỳ 2 năm học 2017-2018.

26/02/2018:  Sinh viên khóa 2017 tự hủy học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

- Sinh viên khóa 2017 tự hủy đăng ký học học kỳ 2/2017-2018:
   + Thời gian thực hiện: từ 21h ngày 26/02/2018 đến 15h00 ngày 27/02/2018;
   + Yêu cầu: chỉ được hủy, không được đổi lớp học phần, phải đảm bảo số tín chỉ không được dưới mức quy định, không được hủy GDTC;
   + Cảnh báo: nếu hủy tùy tiện, SV có thể bị gián đoạn học tập; nếu không đăng ký đủ số tín chỉ quy định thì có thể bị buộc ngừng học!
   + Kết thúc thời gian nói trên, Trường kiểm tra dữ liệu và không chấp nhận các trường hợp đổi lớp học phần; các trường hợp không đăng ký đủ số tín chỉ quy định thì sẽ bị xem xét buộc thôi học.

26/02/2018:  V/v thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh vào ngày 11/03/2018

- Sinh viên xem thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh cho sinh viên đại học chính quy vào ngày 11/03/2018 tại đây

25/02/2018:  Nhận đề nghị phúc khảo điểm thi cuối kỳ của lớp học phần mở chính khóa cho khóa 2017

- SV có nhu cầu phúc khảo: nộp đơn đề nghị phúc khảo tại Bàn số 3- Phòng Đào tạo trong ngày 26,27/2/2018.

11/02/2018:  Kết quả xét học vụ học kỳ 1/2017-2018; Đăng ký chuyển khoản học phí đợt 1 học kỳ 2/2017-2018; DSSV không chịu đăng ký học ở kỳ 2/2017-2018

- Kết quả xét học vụ học kỳ 1/2017-2018:
   + DSSV bị buộc thôi học kể từ học kỳ 2/2017-2018, DSSV bị cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1/2017-2018
   + Các SV: Nguyễn Đình Minh - 11X1C, Lê Anh Ngọc - 11KT, Nguyễn Cao Kỳ - 11D2, Nguyễn Văn Hiền - 10C1B, Đinh Văn Thông - 13X1_B2 bị buộc thôi học & không nhận ĐATN ở kỳ 2/2017-2018;
- Lưu ý về học phí học kỳ 2/2017-2018:
   + Mức học phí: theo thông báo 809/ĐHBK-TB ngày 14/08/2017 của phòng Kế hoạch Tài chính;
   + SV có đăng ký học phần Thực hành, Thí nghiệm, Thực tập trong học kỳ 2 nhưng học kỳ 1 chưa đóng phí bảo hiểm thân thể thì phải đóng BHTT. Danh sách SV: tại đây;
   + Ngày 23-25/02/2018 Trường mở cho SV đăng ký chuyển khoản học phí đợt 1 học kỳ 2/2017-2018. Học phí ĐATN và BHTT đóng ở đợt 1;
   + SV các lớp CLC khóa 2017: đóng học phí tại phòng KHTC từ ngày 05/03 đến 09/03; đợt 1 có thể đóng tất cả học phí của học kỳ (10.875.000 đ) hoặc 50% số tiền này;
   + Ngày ngân hàng chuyển khoản đợt 1: 27/02-01/03/2018. SV nào không chuyển khoản ở NH trong đợt 1 thì từ ngày 05/3-09/03/2018 phải đến phòng KHTC để đóng tất cả số tiền. Sau đó, SV nào không đóng thì tài khoản website bị khóa. Việc mở lại tài khoản cho SV bị khóa chỉ thực hiện 01 lần mỗi tháng (vào ngày cuối tháng).
- Danh sách SV không chịu đăng ký học ở học kỳ 2/2017-2018 và sẽ bị buộc thôi học: tại đây.

06/02/2018:  TB nghỉ học lớp Kỹ thuật điện tử nhóm 17.01, 17.02

- lớp học phần Kỹ thuật điện tử nhóm 17.01 (thứ 5,tiết 3-5,F103) và nhóm 17.02 (Thứ 5, tiết 1-2, F102) nghỉ buổi học ngày 08/02 do GV bận công tác của trường

04/02/2018:  Mở khảo sát nhu cầu học để mở lớp tăng cường ở học kỳ 2/2017-2018

- Trường gia hạn thời gian mở khảo sát nhu cầu học, từ ngày 04 đến 10/02/2018. Căn cứ tình hình đăng ký, giảng viên & phòng học Trường sẽ cân nhắc mở lớp tăng cường.

02/02/2018:  Gia hạn thời gian khảo sát việc làm và in phiếu đăng ký dự lễ trao bằng

- Trường gia hạn thời gian khảo sát việc làm và in phiếu đăng ký dự lễ trao bằng đến 10h ngày 02/02; SV phải làm thủ tục đăng ký dự lễ trước 11h ngày 02/02/2018.

31/01/2018:  Thông báo xử lý trùng lịch học GDTC cho sinh viên khóa 2017; TB chuyển phòng học sáng ngày 03/02

- các sinh viên khóa 2017 bị trùng lịch học GDTC với học phần khác cần nộp đơn xin chuyển nhóm học GDTC tại bàn số 3 - P.Đào tạo trong ngày 01/02/2018
- TB chuyển phòng học: Thứ 7, ngày 03/02, lớp học phần Vật lý 1 nhóm 17N85 chuyển sang học tại phòng H402, tiết 1-5

30/01/2018:  V/v thông báo chuyển phòng B107

- Sinh viên xem thông báo chuyển phòng B107 tại đây