23/01/2019:  V/v Xét công nhận tốt nghiệp đợt cuối học kỳ 1

- Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp: Tại đây. Danh sách sinh viên không được xét TN: tại đây
- Trường dự kiến phát Bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp vào 10h sáng thứ 6, ngày 25/1
- Dự kiến Lễ trao bằng tốt nghiệp được tổ chức vào ngày 23/02/2019 (sẽ có thông báo chi tiết sau)

21/01/2019:  Liên quan đến "Rút học phần" ngày 21/01/2019

- Thời gian SV thực hiện trên mạng: từ 12h đến 24h;
- SV thực hiện được gì?
   + Hủy đăng ký lớp học phần mà SV không muốn học trong học kỳ này hoặc đã đăng ký dự phòng & có điểm đạt. Không được đổi sang lớp khác nhóm, trừ các lớp đã đăng ký nhưng bị trùng thời khóa biểu do Trường xếp lại lịch học hoặc các lớp có điều kiện Ghép cặp;

   + SV bị hạn chế số tín chỉ do yếu ngoại ngữ: cần cân nhắc hủy "Thực tập tốt nghiệp" để đăng ký học phần khác. TTTN tính vào kỳ hè 2019, trước khi đăng ký hè 2019 Trường sẽ mở mạng lại để SV đăng ký ở 2 tuần trước khi đi thực tập;
- Lưu ý:
   + Từ sau 19h, cho phép đăng ký dự bị đối với một số lớp;
   + Kết thúc thời gian "Rút học phần" các trường hợp sau đây sẽ bị xóa: Trùng TKB trên 01 tuần; SV n
gành "Kỹ thuật công trình xây dựng" chưa học "Kỹ thuật thi công" và "Máy xây dựng" mà đăng ký "An toàn lao động"; mới đăng ký trong ngày 21/01 vào lớp học phần nào không học đủ 80% thời gian của lớp;
   + Trường không giải quyết tất cả các trường hợp SV không thực hiện trong thời gian nêu trên hoặc các trường hợp gửi email xin đăng ký trùng lịch học.

21/01/2019:  Phát thẻ sinh viên cho các SV làm bổ sung; Tổ chức thi TOEIC cho sinh viên khóa 18CLC - đợt thi ngày 22/01/2019

- Phát thẻ sinh viên cho các SV làm bổ sung: SV lớp 18QLMT và SV có tên trong danh sách này đến phòng A132 gặp cô Ngọc Hà để nhận Thẻ sinh viên.
Tổ chức thi TOEIC cho sinh viên khóa 18CLC - đợt thi ngày 22/01/2019:
   + Danh sách thi tại đâyThời gian thi: 8h ngày 22/01/2019. 
   + Địa điểm thi: Phòng B207 (Phòng thi số 1), phòng B208 (Phòng thi số 2), phòng B209 (Phòng giữ đồ cá nhân của sinh viên)

   + Lưu ý: SV bắt buộc phải mang theo CMND khi đi thi và xem kỹ quy định thi tại đây.

21/01/2019:  Nhận đề nghị phúc khảo điểm thi cuối kỳ HK1/2018-2019

- Nhà trường tiếp nhận Đơn đề nghị phúc khảo điểm thi cuối kỳ HK1 như sau: SV lập đơn theo mẫunộp đơn tại "Khu hành chính 1 cửa":
   + Đối với lớp học phần mở chính khóa cho khóa 2014, 2015, 2016, 2017, lớp Chương trình tiên tiến khóa 2018, lớp tăng cường: nhận đơn vào ngày 24/01/2019;
   + Đối với lớp học phần mở chính khóa cho khóa 2018: nhận đơn vào ngày 11/02/2019;

19/01/2019:  Nhắc lại Lưu ý về việc "Rút học phần" ngày 21/01/2019; Nhắc lại lịch đóng học phí Đợt 1 HK2/2018-2019

- Lưu ý về việc "Rút học phần" ngày 21/01/2019: SV cần lưu ý về "Rút học phần" như sau: Trường mở đăng ký trong thời gian từ 12h đến 21h để sinh viên có thể:
   + Hủy đăng ký lớp học phần mà SV không muốn học trong học kỳ này hoặc đã đăng ký dự phòng & có điểm đạt. Lưu ý: không cho phép đổi sang lớp khác nhóm, trừ các lớp đã đăng ký nhưng bị trùng thời khóa biểu do Trường xếp lại lịch học hoặc các lớp có điều kiện Ghép cặp;
   + Hủy "Thực tập tốt nghiệp" để đăng ký học phần khác (đối với SV nào bị hạn chế khối lượng đăng ký do yếu ngoại ngữ). Trường sẽ mở mạng lại để SV đăng ký ở 2 tuần trước khi đi thực tập. TTTN tính vào kỳ hè 2019;
Trường không giải quyết tất cả các trường hợp SV không thực hiện trong thời gian nêu trên hoặc các trường hợp gửi email xin đăng ký trùng lịch học.
- Lưu ý với SV ngành "Kỹ thuật công trình xây dựng": nếu chưa học "Kỹ thuật thi công" và "Máy xây dựng" thì sẽ bị hủy đăng ký "An toàn lao động";
- Nhắc về Lịch đóng học phí học kỳ 2/2018-2019
tại đây

18/01/2019:  Thông báo nghỉ học một số lớp học phần ngày 19/01/2019; Thời khóa biểu các lớp "Thí nghiệm Vật lý" của SV chương trình chất lượng cao khóa 2018

- Thông báo nghỉ học một số lớp học phần ngày 19/01/2019 do giảng viên bận công tác chung của Trường: tại đây.
Thời khóa biểu các lớp "Thí nghiệm Vật lý" của SV chương trình chất lượng cao khóa 2018: tại đây.

18/01/2019:  Điều chỉnh khối lượng học tập của SV chương trình CLC bị do yếu ngoại ngữ

- SV chương trình CLC chưa đạt "Chuẩn ngoại ngữ sau mỗi năm học" thì chỉ được học tối đa 14 tín chỉ/kỳ. Trường điều chỉnh các học phần đối với các SV diện này. Danh sách SV: CLC_khoaHóa, CLC_khoaKiến trúc, CLC_khoaĐiện, CLC_khoaĐTVT, CLC_khoaCNTT, CLC_khoaXDCĐ.

17/01/2019:  Liên quan đến Xét công nhận tốt nghiệp đợt cuối học kỳ 1; Lưu ý về email Trường cấp cho SV

- Liên quan xét tốt nghiệp cuối HK1 (cập nhật lúc 16h ngày 19/1):
   + Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp: tại đây. Danh sách SV chưa hoàn thành các thủ tục để được xét TN: tại đây.
   + Trường gia hạn cho các SV trong danh sách trên hoàn thành thủ tục còn thiếu trước
11h ngày 21/01 (thứ Hai) để được xét bổ sung trong đợt này. SV nào chưa đánh giá khóa học và in Phiếu thanh toán ra trường để nộp về Khoa thì đăng nhập website http://daotao.dut.udn.vn/fb hoặc http://fb.dut.udn.vn để thực hiện.
- Lưu ý về email Trường cấp cho SV:
   + Trường ĐH Báchkhoa đã ban hành Quy đinh về Website và Email theo QĐsố 2347/QĐ-ĐHBK ngày 14/11/2018. SV cần xem kỹ Điều 3;
   + Sau khi SV tốt nghiệp hoặc bị buộc thôi học, tài khoản Office365 đã cấp cho SV sẽ bị xóa, để dành tài nguyên cho SV còn học tại Trường ĐHBK.

16/01/2019:  Yêu cầu đối với SV khóa 18 chưa có thẻ sinh viên & tài khoản tại ngân hàng Đông Á

- Trường yêu cầu SV khóa 2018 chưa làm "Thẻ sinh viên liên kết" (danh sách): ngày 17/01/2019 đến phòng A132 gặp cô Ngọc Hà gấp, để nộp hồ sơ làm thẻ.

16/01/2019:  Kết quả thi Tiếng Anh A1 ngày 06/01/2019

- Kết quả thi Tiếng Anh A1 - ngày thi 06/01/2019: tại đây

16/01/2019:  Thông báo chuyển phòng học, phòng thi

- Chuyển phòng thi môn Nguyên lý 1 ngày 19/01: phòng thi F210 chuyển sang phòng F207
- Chuyển phòng học lớp Kỹ thuật Sấy & lạnh (GV Đặng Minh Nhật) từ F103 sang F309 ngày 20/01
- Chuyển phòng học môn An toàn thông tin mạng nhóm 15.16 sang phòng B207 đến hết học kỳ

15/01/2019:  Nhắc lại về các yêu cầu đầu ra đối với tất cả SV về ngoại ngữ và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin

- Yêu cầu đầu ra về ngoại ngữ: 
   + Quy định đối với: SV chương trình truyền thống & PFIEV; SV chương trình chất lượng caoSV chương trình tiên tiến
   + Thông báo số 2003/ĐHBK-ĐT ngày 14/12/2016 về việc thực hiện yêu cầu Tiếng Anh đối với SV đại học chính quy.

- Yêu cầu đầu ra về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đối với tất cả SV từ khóa 2015 về sau: tại đây.

11/01/2019:  Thời khóa biểu của các lớp 18CLC; Thay đổi ca thi học phần "Vật lý 1"; Phát bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 12/2018

- Thời khóa biểu các lớp chất lượng cao khóa tuyển năm 2018: SV xem tại đây hoặc trong tài khoản cá nhân;

-  Thay đổi lịch thi học phần "Vật lý 1": 

   + Nhóm 38B: thi Ca 2 (15h) tại phòng F101         + Nhóm 39A: thi Ca 2 (15h) tại phòng F102      Nhóm 39B: thi Ca 2 (15h) tại phòng F103

         + Các nhóm 38A, 40A, 40B không thay đổi lịch;

       -  Phát bằng TN: SV được công nhận TN đợt tháng 12/2018 (danh sách): từ chiều ngày 14/01 đến tại phòng A123 và trình CMND để nhận bằng TN & bảng điểm.

11/01/2019:  Lưu ý về việc "Rút học phần" ngày 21/01/2019

- SV cần lưu ý về "Rút học phần" ngày 21/01/2019, như sau: Trường mở đăng ký trong thời gian từ 07h đến 21h để sinh viên có thể:
   + Hủy đăng ký lớp học phần mà SV không muốn học trong học kỳ này hoặc đã đăng ký dự phòng & có điểm đạt. Lưu ý: không cho phép đổi sang lớp khác nhóm, trừ các lớp đã đăng ký nhưng bị trùng thời khóa biểu do Trường xếp lại lịch học hoặc các lớp có điều kiện Ghép cặp;
   + Hủy "Thực tập tốt nghiệp" để đăng ký học phần khác (đối với SV nào bị hạn chế khối lượng đăng ký do yếu ngoại ngữ). Trường sẽ mở mạng lại để SV đăng ký ở 2 tuần trước khi đi TTTN;
- Trường không giải quyết tất cả các trường hợp SV không thực hiện trong thời gian nêu trên hoặc các trường hợp gửi email xin đăng ký trùng lịch học.

10/01/2019:  Thực hiện quy định về năng lực Tiếng Anh đối với SV chương trình chất lượng cao khóa 2018; Thông báo chuyển phòng học các phòng F110, F210, F310

- Thực hiện quy định về năng lực Tiếng Anh đối với SV chương trình chất lượng cao khóa 2018:
   + Chi tiết thông báo: 
tại đâyThủ tục thi TOEIC: tại đây;
   + Danh sách SV đủ điều kiện đăng ký thi TOEIC quốc tế đợt 1 ngày 22/01/2019: tại đây. SV đăng ký tại phòng A123 đến ngày 17/01 (nộp foto CMND & 3 ảnh 3x4 khi đăng ký).
- Thông báo chuyển phòng học các phòng F110, F210, F310 tại đây.

09/01/2019:  Nhập thông tin đồ án tốt nghiệp học kỳ 1/2018-2019

- Trường gia hạn việc nhập thông tin ĐATN đối với SV làm ĐATN ở học kỳ 1/2018-2019, đến hết ngày 10/01/2019. Thực hiện: đăng nhập website và đến menu [Cá nhân] / [Nhập thông tin Đồ án tốt nghiệp]; chọn học kỳ, sau đó nhập thông tin như hướng dẫn ở cuối trang.

07/01/2019:  Liên quan đến chính sách hỗ trợ cho SV diện đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng

- Công văn của Trường ĐH Hà Tĩnh cung cấp thông tin liên quan đến chính sách hỗ trợ cho SV diện đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng: tại đây.

06/01/2019:  Thông báo nghỉ học đối với một số lớp học phần ngày 07/01/2019; Lưu ý sinh viên về kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019; TB chuyển phòng học

- Chi tiết Thông báo: tại đây.
- Lưu ý sinh viên về kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019: kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 Tại đây, chú ý: tuần 23 bắt đầu từ ngày 07/01/2019
- Thông báo chuyển phòng học:
       + các lớp lý thuyết học tại phòng AVL - khoa CKGT sẽ chuyển sang học phòng khác, SV xem chi tiết trong lịch học cá nhân
       + Chuyển phòng học một số lớp học phần ngày 08, 09, 10/01: Tại đây

05/01/2019:  Thay đổi Lịch thi "Kiến trúc nhập môn", "Vật lý 1" và "Pháp luật đại cương"; Thi "Anh văn A1"; Lịch & danh sách SV dự thi "Tin học đại cương"

- Thi "Anh văn A1": Danh sách SV dự thi tại đây;
- Thi "Tin học đại cương": lịch thi 
tại đây, danh sách thi tại đây. Hướng dẫn thi tại đây, nội quy thi tại đây, sơ đồ phòng thi tại đây
- Thay đổi lịch thi "Kiến trúc nhập môn" 18.Nh71 (18KTCLC1): 13h ngày 05/01, E303;
- Bổ sung lịch thi học phần "Vật lý 1", "Pháp luật đại cương" của khóa 2018: SV xem lịch thi trong tài khoản cá nhân.

03/01/2019:  Khảo sát nhu cầu học để mở lớp tăng cường

- Từ ngày 03 đến hết ngày 10/01: SV đăng ký nhu cầu học để Trường xem xét mở lớp tăng cường. SV thực hiện từ menu: [Đăng ký học]/ [ĐK nhu cầu học (mở lớp tăng cường)];
- Căn cứ tình hình đăng ký nhu cầu và khả năng bố trí giảng viên, Nhà trường sẽ tổ chức lớp trong kỳ 2 hoặc hè 2019.

28/12/2018:  Nghỉ học, làm việc - các ngày nghỉ Tết dương lịch 2019

- Thông báo về việc nghỉ học, làm việc - các ngày nghỉ Tết dương lịch 2019: tại đây.

27/12/2018:  Lưu ý SV từ khóa tuyển năm 2015 về sau về yêu cầu kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin

- Lưu ý SV từ khóa tuyển năm 2015 về sau về Quy định của Trường yêu cầu kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin: tại đây.

26/12/2018:  Đăng ký thi Tiếng Anh A1 (Anh văn dự bị) ghép với khóa 2018; Điều chỉnh lịch thi cuối kỳ học phần "Cơ học ứng dụng", "Thông gió"

- Đăng ký thi Anh văn A1 (Anh văn dự bị) ghép với khóa 2018: Các SV khóa 2017 về trước nếu chưa đạt Tiếng Anh A1 thì từ ngày 27/12 đến ngày 02/01/2019 đăng ký thi lại tại phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục (tầng 3 - tòa nhà đa năng). Thi ghép với khóa 2018 vào lúc 8h40 ngày 06/01/2019 tại khu H.
- Điều chỉnh lịch thi cuối kỳ học phần "Cơ học ứng dụng", "Thông gió":
Tại đây. SV xem chi tiết lịch thi cá nhân trong website Hệ thống thông tin SV.

10/01/2019:  V/v Thực hiện quy định về năng lực Tiếng Anh đối với sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 2018

- Sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 2018 xem chi tiết thông báo: Tại đây
- Danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký thi TOEIC quốc tế đợt 1 ngày 22/01/2019: Tại đây. Sinh viên đăng ký thi tại phòng Đào tạo A123 đến ngày 17/01/2019 (mang theo CMND photo và 01 ảnh 3x4 khi đăng ký)
- Thủ tục thi TOEIC: Tại đây

25/12/2018:  Liên quan đến đăng ký học HK2/2018-2019; Điều chỉnh lịch Bảo vệ Đồ án Kỹ thuật thi công; Lịch thi môn Tâm lý học 17.57

- Liên quan đến đăng ký học HK2/2018-2019:
   + Một số lớp học phần 
bị hủy do quá ít SV đăng ký: tại đây;
   + Sau khi có điểm thi học kỳ 1, SV nào không đạt "Anh văn dự bị" thì bị hủy đăng ký "Anh văn A2.1", 
SV nào không đạt "Anh văn A2.1" thì bị hủy đăng ký "Anh văn A2.2"; 
   + SV nào có nhu cầu đăng ký thêm thì đăng ký trong thời gian "Rút học phần" ngày 21/01/2019;
   + SV chương trình chất lượng cao: sau khi xét năng lực ngoại ngữ sau mỗi năm học, Trường sẽ xác định lại khối lượng học tập đối với các SV bị hạn chế khối lượng học tập.
- Điều chỉnh lịch bảo vệ ĐA Kỹ thuật thi công: bảo vệ ngày
 11/01/2019, Nhóm 67A (2C1), nhóm 67B (2C2),  nhóm 69A (2C1), nhóm 69B (2C2), phòng thi sẽ thông báo sau;
Lịch thi môn Tâm lý học 17.57: ngày 26/12, nhóm 17.57A (13h, H107), nhóm 17.57B (15h, H107).