16/07/2018:  Kết quả thi đánh giá năng lực Tiếng Anh (đánh giá đạt chuẩn đầu ra) - ngày thi 3/12/2017 và 3/6/2018

- Kết quả thi đánh giá năng lực Tiếng Anh (đánh giá đạt chuẩn đầu ra): ngày thi 3/12/2017, ngày thi 03/6/2018;
- 20h ngày 16/7/2018 Trường sẽ cập nhật lại DSSV bị hạn chế 14tc; SV không còn
bị hạn chế 14tc thì có thể đăng ký trong giai đoạn "ĐK theo nhóm", "ĐK theo khóa".

15/07/2018:  Đăng ký học HK1/2018-2019; Đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể năm học 2018-2019

- Đăng ký học HK1/2018-2019:
   + SV phải xem kỹ lịch đăng ký: tại đây. Lưu ý các khoảng thời gian ưu tiên tối đa cho đăng ký theo nhóm, theo khóa; nếu đăng nhập sai sẽ bị tạm khóa tài khoản 48 giờ;
   + SV liên thông, chương trình 2, bằng 2: đăng ký trong "giai đoạn ĐK toàn trường", "hiệu chỉnh đăng ký";
   + Đăng ký dự bị, đăng ký GDTC: đăng ký t
rong "giai đoạn ĐK toàn trường", "hiệu chỉnh đăng ký";
   + SV yếu ngoại ngữ, chỉ được đăng ký tối đa 14tc (DSSV khóa 2014201520162017): chỉ đăng ký được trong giai đoạn "đăng ký toàn trường", "hiệu chỉnh đăng ký";
   + SV các lớp CLC đăng ký GDTC3, DGTC4 và học lại: đăng ký trong giai đoạn "đăng ký toàn trường" và "hiệu chỉnh đăng ký".
   + Sinh viên các lớp 15X1, 16X1, 17X1 xem thông báo về đăng ký học phần tự chọn: tại đây;
   + Tất cả SV khoa CNTT không đăng ký trong "giai đoạn ĐK theo nhóm", do Khoa CNTT chưa cung cấp đủ thông tin CTĐT để Phòng Đào tạo chuẩn bị dữ liệu đăng ký;
   + SV từ khóa 2010 về trước: đã hết thời gian được phép học, nên website khóa đăng ký học. SV nào còn nợ GDTC thì liên hệ đăng ký trực tiếp tại khoa GDTC.
- Đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể năm học 2018-2019:
   + SV đã có thẻ BHYT, BHTT còn hiệu lực ở năm học 2018-2019: trước ngày 27/08/2018 nộp về phòng Y tế để Trường đối chiếu hồ sơ, nếu hợp lệ thì không phải đóng;
   + BHYT là bắt buộc theo quy định của Nhà nước;
   + BHTT: tất cả các SV có đăng ký học phần Thực hành, Thí nghiệm, Thực tập (trừ học phần khoa CNTT dạy) đều phải đóng BHTT;
   + Mức phí BHYT, BHTT: Trường sẽ thông báo sau khi có thông báo của cơ quan bảo hiểm Tp Đà Nẵng. BHYT và BHTT: đóng cùng với học phí ở đợt đóng thứ 1;

08/07/2018:  Đăng ký học học kỳ 1/2018-2019

- Nhắc lại thông báo ngày 5/6/2018 về đăng ký & đóng học phí: tại đây. Thời khóa biểu các lớp học phần (dự kiến): tại đây
- Đăng ký học:
   + SV phải xem kỹ lịch đăng ký: tại đây. Lưu ý các khoảng thời gian ưu tiên tối đa cho đăng ký theo nhóm, theo khóa; nếu đăng nhập sai sẽ bị tạm khóa tài khoản 48 giờ;
   + SV yếu ngoại ngữ, chỉ được đăng ký tối đa 14tc (DSSV khóa 2014, 2015, 2016, 2017): chỉ đăng ký được trong giai đoạn "đăng ký toàn trường", "hiệu chỉnh đăng ký";
   + Trường không tổ chức đăng ký thử đối với HK1/2018-2019;
   + Các lớp GDTC: đăng ký trong giai đoạn "đăng ký toàn trường".
   + Sinh viên 15X1 xem thông báo về đăng ký học phần tự chọn: tại đây
   + SV các lớp CLC đăng ký GDTC3, DGTC4 và học lại: đăng ký trong giai đoạn "đăng ký toàn trường" và "hiệu chỉnh đăng ký".

05/07/2018:  TB v/v Xét Công nhận tốt nghiệp và phát Bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp

- Danh sách sinh viên được Công nhận tốt nghiệp đợt cuối học kỳ 2: Tại đây 
- Trường phát bảng điểm và chứng nhận tốt nghiệp cho sinh viên có tên trong danh sách trên tại Phòng Đào tạo A108 theo lịch sau (lịch có thay đổi do trường thay đổi phòng làm việc của các đơn vị nên tiến độ công việc bị ảnh hưởng):
  + Sáng ngày 13/7: sinh viên khóa 2013 nhận theo lớp
  + Chiều ngày 13/7: các sinh viên khác khóa 2013, sinh viên khóa 2013 chưa nhận buổi sáng
  + Ngày 16/7: tiếp tục phát cho các sinh viên chưa nhận

20/06/2018:  TB về việc xét Công nhận tốt nghiệp đợt cuối học kỳ 2 (cập nhật lúc 11h ngày 23/6)

- Danh sách sinh viên dự kiến được CNTN: Tại đây
- Danh sách sinh viên đã đủ điều kiện nhưng chưa được xét TN: Tại đây
- Sinh viên có thể phản hồi về kết quả xét, bổ sung các hồ sơ còn thiếu trong 2 ngày 21, 22/6 để được xét TN đợt này
- Sinh viên Chương trình 2, bằng 2 cần liên hệ P. Đào tạo để hoàn thiện hồ sơ để xét TN nếu đã đủ điều kiện

18/06/2018:  Hủy đăng ký học lớp học phần học kỳ hè 2018

- Hủy đăng ký học lớp học phần học kỳ hè 2018: SV nào đã đóng học phí như không muốn học nữa thì tự thực hiện hủy, từ 18h đến 24h ngày 18/6/2018.
- Lưu ý:
   + SV nợ học phí thì không được hủy;
   + SV cần thao tác cẩn thận, vì nếu quyết định hủy thì sẽ không đăng ký lại được và Trường cũng không giải quyết đăng ký lại.

14/06/2018:  Kết quả thi Tiếng Anh định kỳ ngày 03/06/2018

- Kết quả thi Tiếng Anh định kỳ ngày 03/06/2018: tại đây.

13/06/2018:  Thông báo đến sinh viên khóa 2015, 2016, 2017 về việc khảo sát ý kiến SV

- Trường khảo sát ý kiến SV các khóa 2015,2016,2017 về mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất & hoạt động đào tạo của Trường ở năm học 2017-2018, Thông báo chi tiết tại đây

12/06/2018:  Tình trạng chuyển khoản đóng học phí hè 2018; Gia hạn đóng học phí hè 2018 tại phòng KHTC

- Tình trạng chuyển khoản đóng học phí hè 2018: danh sách SV đã chuyển khoản học phí tại đây;
- Trường gia hạn cho SV không chuyển khoản: đến đóng học phí tại phòng KHTC từ ngày 12/6 đến hết ngày 15/6/2018;
- Sau ngày 15/06/2018: SV nào chưa đóng học phí thì tài khoản website bị khóa.

07/06/2018:  V/v thông báo tuyển dụng của công ty MARUSUN VN

- Thông báo tuyển dụng của công ty MARUSUN VN, xem tại đây

05/06/2018:  Thông báo về đăng ký học, đóng học phí học kỳ 1/2018-2019

- Thông báo về đăng ký học, đóng học phí học kỳ 1/2018-2019: tại đây.

05/06/2018:  Danh sách SV & học phí kỳ hè năm học 2017-2018

- SV xem số tiền phải nộp tại đây. Nhắc lại Thông báo đóng học phí các lớp học kỳ hè 2018: tại đây.

05/06/2018:  V/v thông báo nghỉ học lớp học phần Phương pháp tính

- Do thầy bận tham gia tập huấn, nhà trường báo nghỉ lớp học phần Phương pháp tính (xx92) do thầy Lê Văn Thảo giảng dạy, ngày nghỉ: T3, 7-10, F207 (05/06/2018). 

04/06/2018:  V/v kết quả thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra ngày 22-04-2018

- Sinh viên xem kết quả thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra ngày 22/04/2018 tại đây.

04/06/2018:  Danh sách SV được hoàn học phí do miễn giảm trong học kỳ 2 năm học 2017-2018

- Danh sách SV được hoàn tiền miễn giảm học phí học kỳ 2/2017-2018: tại đây; hoàn tiền miễn giảm truy lĩnh các học kỳ trước: tại đây. Sinh viên kiểm tra và phản hồi về phòng KHTC trước 15h ngày 8/06/2018. Tiền sẽ được trả qua tài khoản ngân hàng trong khoảng từ ngày 15/06/2018.

03/06/2018:  Thông báo đổi phòng học một số lớp hè 2018 tại khu F và H

- Thông báo đổi phòng học một số lớp hè 2018 tại khu F và H: tại đây.

31/05/2018:  Danh sách thí sinh dự thi khảo sát năng lực tiếng Anh (Tiếng anh chuẩn đầu ra) - Thi tại Đại học Ngoại Ngữ

- Danh sách tại đây; xem hiệu lệnh thi tại đây.

30/05/2018:  Lớp học phần học kỳ hè 2018

- Sinh viên xem TKB học kỳ Hè trong tài khoản website, mục Cá nhân -> Lịch học & Thi, chọn Học kỳ hè - năm học 2017-2018
- Thông báo đóng học phí các lớp học kỳ hè 2018: tại đây.

29/05/2018:  Tình trạng đóng học phí của sinh viên các lớp chất lượng cao khóa 2015, 2016, 2017

- Danh sách SV 15CLC, 16CLC, 17CLC đã đóng học phí từ học kỳ 1/15-16 đến học kỳ 2/17-18: tại đây. SV nào còn nợ học phí thì phải đến phòng Kế hoạch tài chính thanh toán trước 16h00 ngày 08/06/2018. Sau thời gian này, SV nợ sẽ bị đình chỉ học.

29/05/2018:  Danh sách thi tiếng Anh định kỳ ngày 03/06/2018 (Tiếng anh nội bộ) - Thi tại trường Đại học Bách khoa

- Danh sách SV dự thi Tiếng Anh định kỳ ngày 03/06/2018 tại đây

22/05/2018:  Đăng ký học học kỳ hè 2018

- Thời khóa biểu các lớp dự kiến mở ở kỳ hè 2018: tại đây. Thời gian đăng ký: từ 18h ngày 24 đến 24h ngày 27/5/2018; cho phép SV đăng ký dự bị đối với một số lớp;
- Sau khi hết thời gian đăng ký, nếu lớp được mở thì SV không được phép hủy học phần đã đăng ký;
- Nhắc lại: SV lưu ý về Email hỗ trợ đăng ký học (p.daotao.dky@dut.udn.vn) và quy ước sử dụng: tại đây

22/05/2018:  Liên quan đến chuyển điểm Anh văn A2.1, Anh văn A2.2 đối với SV có chứng nhận/ chứng chỉ Anh văn

- Đối với SV đã học Anh văn A2.1, Anh văn A2.2: khi có chứng nhận/ chứng chỉ Anh văn đạt chuẩn đầu ra mà xin chuyển điểm AV A2.1, A2.2 thành điểm 10 thì sẽ tính là học lần 2 nên SV xếp hạng tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc sẽ bị giảm xếp loại tốt nghiệp 1 bậc nếu số tín chỉ học lần 2 vượt quá 5% tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.

22/05/2018:  SV làm ĐATN cần nhập thông tin Đồ án Tốt nghiệp, Xét công nhận tốt nghiệp đợt cuối học kỳ 2

- Nhập thông tin ĐATN: tất cả SV đang làm ĐATN cần nhập và xác nhận thông tin ĐATN vào website (http://daotao.dut.udn.vn/SV) trước ngày 05/6;
- Thông báo xét công nhận tốt nghiệp đợt cuối học kỳ 2/2017-2018: tại đây Điều chỉnh: Lớp trưởng các lớp K2013 đến nhận danh sách "Thông tin sinh viên tốt nghiệp" từ 13h30 ngày 23/5

21/05/2018:  Phát bằng tốt nghiệp và bảng điểm cho sinh viên được xét tốt nghiệp - đợt giữa học kỳ 2/2017-2018

- Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt giữa học kỳ 2/2017-2018: tại đây.
- SV đến trình CMND để nhận bằng tốt nghiệp tại phòng A123 (gặp cô Vân), nhận bảng điểm tại Bàn số 2  phòng A108 từ ngày 24/5. Nếu nhận thay thì cần có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

11/05/2018:  Thông báo nghỉ học một số lớp học phần sáng ngày 14, 15, 16, 17/05/2018

- Do các giảng viên tham dự hội thảo BUILD_IT, nên nhà trường thông báo các lớp học phần nghỉ học trong các ngày 14,15,16,17/05/2018 như danh sách sau