15/12/2017:  Phân lịch đăng ký trong thời gian đăng ký toàn trường đối với các lớp học phần GDTC và lớp học phần mở chính khóa cho khóa 2014, 2015, 2016

- Từ 00h ngày 16 đến 18h ngày 16/12: chỉ mở cho đăng ký vào các lớp học phần chính khóa cho SV khóa 14 (lớp có mã theo dạng xxxxxxx.1720.14.xxx);
- Từ 18h ngày 16 đến 12h ngày 17/12: chỉ mở cho đăng ký vào các lớp học phần chính khóa cho SV khóa 15 (lớp có mã theo dạng xxxxxxx.1720.15.xxx);
- Từ 12h ngày 17 đến 24h ngày 18/12: chỉ mở cho đăng ký vào các lớp học phần chính khóa cho SV khóa 16 (lớp có mã theo dạng xxxxxxx.1720.
16.xxx);
- Từ 05h ngày 19 đến 09h ngày 19/12: mở cho SV các lớp CLC từ khóa 2016 về trước đăng ký lớp học phần GDTC;
- Từ 09h ngày 19 đến 24h ngày 19/12: mở đăng ký vào tất cả các lớp, kể cả lớp học phần GDTC; mở đăng ký dự bị.

12/12/2017:  Lưu ý về thời gian đăng ký Giáo dục thể chất; Phát bằng cho SV được xét tốt nghiệp đợt giữa kỳ 1; Kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh ngày 07/01/2018

- Thời gian đăng ký Giáo dục thể chất: đăng ký trong giai đoạn "đăng ký toàn trường" (16-18/12/2017 và 19/01/2018);
- SV được công nhận TN có tên trong
danh sách tại đây: đến nhận bằng tốt nghiệp tại phòng A123 (gặp cô Vân), nhận bảng điểm tốt nghiệp tại phòng A108 (Bàn số 2, 3);
- Kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh ngày 07/01/2018: thông báo chi tiết tại đây.

11/12/2017:  Cảnh báo: tạm khóa tài khoản đối với SV đăng nhập website vào thời gian ưu tiên tuyệt đối cho khóa khác đăng ký "theo nhóm", "theo khóa"

- Từ 05h đến 16h các ngày 10-15/12: SV nào đăng nhập vào thời gian ưu tiên tuyệt đối cho SV khóa khác đăng ký "theo nhóm", "theo khóa" thì sẽ bị tạm khóa tài khoản 48 giờ.

29/11/2017:  Lễ trao bằng; Kỳ thi Khảo sát năng lực tiếng Anh ngày 03/12; Kết quả thi Tiếng Anh định kỳ ngày 19/11; Phát thẻ sinh viên

- Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tham dự khóa đào tạo sĩ quan dự bị năm 2017: tại đây.
- Thi KSNLTA: Lịch, hiệu lệnh tại đây; danh sách tại đây. Các lớp học ngày 3/12 tại khu F & H được chuyển sang khu E để bố trí phòng thi tiếng Anh: xem tại đây
Kết quả thi Tiếng Anh định kỳ ngày 19/11/2017tại đây;
- Phát thẻ SV cho SV khóa 2017 có tên trong danh sách. SV đến nhận tại Bàn số 7 - phòng A108.

26/11/2017:  Đăng ký học học kỳ 2 năm học 2017-2018; SV bị khóa tài khoản website; SV bị xem như tự ý bỏ học; Kế hoạch đóng học phí học kỳ 2

- Thời khóa biểu lớp dự kiến mở ở kỳ 2/2017-2018: tại đây. Không cho phép trùng lịch học, trừ trường hợp: TTTN được trùng 01 tuần với lớp khác;
- Lịch 
đăng ký: có thay đổi so với thông báo ngày 30/10/2017 và SV cần lưu ý đặc biệt đến khoảng thời gian ưu tiên cho từng khóa đăng ký, kẻo bị khóa tài khoản 24-48 giờ:
   + Lịch đăng ký cho SV từ khóa 2016 trở về trước tại đây;
   + 
Lịch đăng ký cho SV khóa 2017 tại đây: đăng ký thử trong ngày 23-26/12/2017; đăng ký chính thức trong ngày 07-10/01/2018;
   + SV các khóa trước đăng ký học ghép với khóa 2017: 0h đến 24h ngày 19/01/2018.
- SV không đạt chuẩn ngoại ngữ sau mỗi năm học nên chỉ được đăng ký tối đa 14 tín chỉ:
   + 
Danh sách SV khóa 2014, 2015, 2016 thuộc chương trình đào tạo đại trà: tại đây;
   + 
Danh sách SV các lớp chất lượng cao: tại đây. SV trong danh sách này phải nộp Phiếu đăng ký học cho giáo vụ khoa để giáo vụ khoa nộp cho PĐT trước ngày 18/12;
SV bị khóa tài khoản website:
   + SV từ khóa 2013 về sau không học trong HK1/2017-2018 nên bị khóa tài khoản website & bị buộc thôi học. Nếu thuộc diện được Trường có quyết định cho ngừng học HK1/17-18 thì mang QĐ đến trình tại Bàn số 1 trước thời gian đăng ký học để được đăng ký;
   + Danh sách 
SV chương trình đại tràchất lượng cao nợ học phí nên bị khóa tài khoản website. Nếu thanh toán nợ, Trường sẽ mở lại tài khoản vào 16h ngày 20/12/2017.
- SV hết thời gian được phép học nên không được đăng ký nữa: SV khóa 2011 trở về trước thuộc các lớp SK, KX, QLCN; khóa 2009 trở về trước thuộc các lớp khác.
- SV ngưng học quá thời gian cho phép theo quyết định của Trường nên bị xem như tự ý bỏ học: danh sách tại đây.
- Mức học phí năm học 2017-2018: tại đây.

24/11/2017:  Thông báo đến lớp học phần "Trang bị điện, điện tử ĐCĐT"

- Lớp học bù từ tiết 1-3 ngày 25/11/2017 tại phòng H307.

21/11/2017:  TB Nhận thẻ sinh viên khóa 2017 - đợt 3

- Lớp trưởng đến phòng A108 để nhận thẻ sinh viên cho lớp: 17CDT1, C4C, KTTT, D1 (bổ sung), D3, TDH1, TDHCLC1 (bổ sung), DT2 (bổ sung), DTCLC (bổ sung), H5CLC (bổ sung), KTHH1, TCLC2 (bổ sung), X3CLC, KTCLC1, PFIEV_N2;
- Danh sách SV mới có thẻ sau khi điều chỉnh lại form lỗi:
tại đây. Sinh viên trực tiếp đến bàn số 7 nhận thẻ.

17/11/2017:  Thông báo chuyển phòng học ngày 19/11

- Ngày Chủ nhật 19/11/2017 Trường tổ chức thi nội bộ đánh giá năng lực Tiếng Anh. Các lớp học tại khu F sẽ chuyển sang khu H, xem chi tiết tại đây

16/11/2017:  Kết quả khảo sát năng lực tiếng Anh - đợt thi ngày 08/10/2017

- Kết quả khảo sát năng lực tiếng Anh - đợt thi ngày 08/10/2017 tại đây. SV đạt mức B1, B2 & cần chứng chỉ: từ ngày 21-24/11/2017 đến phòng KT&ĐBCLGD nộp lệ phí.

15/11/2017:  Nhận Chứng nhận năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra - đợt thi ngày 27/08/2017

- SV đã đăng ký nhận Chứng nhận năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra - đợt thi ngày 27/08/2017: từ ngày 15 đến 24/11/2017 đến phòng KT&ĐBCLGD để nhận.

14/11/2017:  Danh sách thi Tiếng Anh nội bộ đợt thi ngày 19/11/2017

- Thông báo thi Tiếng Anh nội bộ đợt thi ngày 19/11/2017 tại đây.

13/11/2017:  Hướng dẫn sinh viên trước học kỳ 2/2017-2018; Danh sách sinh viên bị khóa tài khoản website

- Hướng dẫn sinh viên trước học kỳ 2/2017-2018: nội dung tại đây;
Danh sách sinh viên bị khóa tài khoản website, do không chịu học hoặc chây ỳ không đóng học phí:
   + Danh sách SV từ khóa 2013 về sau không học trong học kỳ 1/2017-2018: tại đây. Cuối học kỳ 1/2017-2018, SV trong danh sách này sẽ bị Trường buộc thôi học;
   + Danh sách SV chây ỳ không đóng học phí: tại đây.

10/11/2017:  TB Thẻ sinh viên khóa 2017 - đợt 3

- Các lớp sau đã có thẻ sinh viên: 17TCLC1,TCLC2, KTCLC2, TDH2, DCLC, DTCLC, C1A, C1B, C4C, D1, D2, VLXD, TDHCLC1, TDHCLC2, H2, H2CLC, H5CLC, KTHH2, X3, DT3. Lớp trưởng các lớp trên đến Bàn số 7 - P.Đào tạo làm thủ tục nhận thẻ sinh viên cho lớp.

07/11/2017:  Nhắc sinh viên còn thiếu thông tin kê khai để làm thẻ Bảo hiểm y tế; Nộp lệ phí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt ngày 03/12/2017

- Làm thẻ Bảo hiểm y tế: Danh sách SV chưa kê khai đầy đủ thông tại đây, các SV này cần kê khai gấp thông tin trong trang cá nhân đến ngày 10/11/2017;
- Nộp lệ phí t
hi tiếng Anh chuẩn đầu ra - ngày 03/12/2017 do ĐH Ngoại Ngữ tổ chức: tại phòng Kế hoạch - Tài chính (trường ĐH Bách khoa) từ ngày 13 đến 17/11/2017, sinh viên xem thông báo tại đây

07/11/2017:  Thông báo giảm học phí học IELTS tại Viện nghiên cứu và đào tạo Việt-Anh (VNUK- Đại học Đà Nẵng)

- Chi tiết thông báo tại đây.

06/11/2017:  Thẻ sinh viên khóa 2017; Xét công nhận tốt nghiệp đợt giữa học kỳ 1/2017-2018

- Thẻ sinh viên khóa 2017: các lớp 17QLCN, C4B, SH, PFIEV_N1, X1A, X1B, KX1, THXD, DT1, CDT3, DT2, T3, QLMT, C4A, X1C, CDT2, KX2 đã có thẻ sinh viên. Lớp trưởng các lớp đến làm thủ tục nhận thẻ tại Bàn số 7 P. Đào tạo
- Xét công nhận tốt nghiệp đợt giữa học kỳ 1/2017-2018: SV đủ điều kiện TN cần làm xong thủ tục trước ngày 15/11 để được xét:
   + Nộp đơn xét công nhận TN, 01 ảnh 2x3, Giấy xác nhận tình trạng công dân (nếu học kỳ 1 này không học học phần nào) tại Bàn số 2;
   + Hoàn thành thanh toán ra trường: Hoàn thành phiếu thanh toán ra trường nộp cho Giáo vụ khoa, hoàn thành đoàn phí, trả sách cho TT Học liệu (nếu có mượn)
 Ghi chú:
Đơn xin xét TN (in trong tài khoản cá nhân); Giấy xác nhận tình trạng công dân; Phiếu thanh toán ra trường.

03/11/2017:  Lây ý kiến đánh giá lớp học phần HK1/2017-2018

- Nhà trường thông báo lịch đánh giá lớp học phần học kỳ 1/2017-2018 tại http://daotao.dut.udn.vn/ca/PageLichKS.aspx và mong muốn các anh chị SV tích cực thực hiện đánh giá lớp học phần. Kết quả đánh giá sẽ được Trường sử dụng làm một trong các căn cứ để không ngừng cải tiến chất lượng.

02/11/2017:  Thời khóa biểu các lớp Anh văn khóa 2017 (nhắc lại)

- Sinh viên khóa 2017 xem thời khóa biểu các lớp Anh văn tại đây.

30/10/2017:  Kết quả kỳ thi kiểm tra tiếng Anh định kỳ - ngày thi 15/10/2017; Thông báo thời gian cấp biên lai thu học phí học kỳ 1 năm 2017-2018

- Kết quả kỳ thi kiểm tra tiếng Anh định kỳ - thi ngày 15/10/2017 tại đây;
- T
hông báo thời gian cấp biên lai thu học phí học kỳ 1 năm 2017-2018: tại đây.

29/10/2017:  Thông báo về tổ chức thi đánh giá đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

- Thông báo về tổ chức thi đánh giá đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin: tại đâyNội dung thi (theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT): tại đây;
- Nhắc lại Quy định về yêu cầu kỹ năng sử dụng CNTT đối với SV trình độ đại học từ khóa 2015 về sau của Trường ĐHBK: tại đây

29/10/2017:  Thông báo về kế hoạch đăng ký học & đóng học phí học kỳ 2/2017-2018

- Thông báo về kế hoạch đăng ký học & đóng học phí học kỳ 2/2017-2018: tại đây.

27/10/2017:  Thông báo học Giáo dục Quốc phòng đợt 3 - khóa 2017

- Sinh viên các lớp 17ES, 17ECE1, 17ECE2, 17PFIEV_N1, 17PFIEV_N2 xem thông báo chi tiết tại đây

26/10/2017:  Đóng lệ phí dự thi đánh giá trình độ tiếng Anh định kỳ đợt thi ngày 19/11/2017

- Từ ngày 30/10 đến hết 03/11/2017: SV đóng lệ phí dự thi đánh giá trình độ tiếng Anh định kỳ - đợt thi ngày 19/11/2017 tại phòng Kế hoạch Tài chính;
- Lưu ý: Từ nay, Trường sử dụng thuật ngữ "Kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh định kỳ" khi đề cập đến kỳ thi Trường tổ chức để đánh giá đạt chuẩn tiếng Anh sau mỗi năm học đối với SV tất cả các khóa, đạt yêu cầu đầu ra đối với SV từ khóa 2012 trở về trước.

26/10/2017:  Thông báo đến sinh viên khóa 2015 - đăng ký thông tin làm chứng chỉ Giáo dục thể chất; TB về việc làm thẻ sinh viên khóa 2017

- Thông báo của khoa Giáo dục thể chất cho SV các lớp khóa 2015 về đăng ký thông tin làm chứng chỉ Giáo dục thể chấttại đây;
- Thông báo về việc làm thẻ SV khóa 2017: lớp trưởng các lớp có form thẻ SV chưa hoàn thiện cần liên hệ Ngân hàng Đông Á, số 167 Nguyễn Văn Linh, ĐN để nhận lại form về hoàn thiện lại trước ngày 31/10. Xem danh sách
tại đây

23/10/2017:  V/v lịch sinh hoạt có điều chỉnh của sinh viên khóa 2017

- Sinh viên xem lịch sinh hoạt lớp (có điều chỉnh) của khóa 2017 tại đây