26/09/2018:  V/v thông báo nghỉ các lớp hoc phần trong ngày 27,28/09/2018; Chuyển phòng học môn Nhập môn ngành các lớp chất lượng cao khóa 2018

Do công việc chung, nhà trường thông báo nghỉ các lớp học phần trong ngày 27,28/09/2018 như sau: Xem danh sách
- Thông báo chuyển phòng học môn Nhập môn ngành các lớp chất lượng cao khóa 2018 như sau: Xem chi tiết

24/09/2018:  Thông báo đến khóa 2018 - Học Giáo dục quốc phòng đợt 2

- Sinh viên khóa 2018 xem thông báo học Giáo dục quốc phòng đợt 2: Tại đây

20/09/2018:  Cảnh báo các SV không chuyển khoản phí bảo hiểm & học phí đợt 1 HK1/2018-2019

- Hết thời gian gia hạn chuyển khoản qua ngân hàng, cuối ngày 20/9 vẫn còn nhiều SV vẫn chưa đóng học phí & phí bảo hiểm (d.sách tại đây). Các SV này bị khóa tài khoản website.
- Cảnh báo: Trừ SV đã được Trường cho phép hoãn đóng học phí, SV nào đã không chuyển khoản ở đợt 1 thì trước ngày 28/9/2018 phải đến phòng KHTC để đóng phí bảo hiểm và 100% học phí HK1. Nếu không thực hiện thì sẽ bị hủy 2 học phần có số tín chỉ cao nhất trong số các học phần đã đăng ký (danh sách tại đây).

18/09/2018:  Kết quả thi tiếng Anh định kỳ - kỳ thi ngày 09/9/2018; Chuyển phòng học một số lớp học phần

- Kết quả thi tiếng Anh định kỳ - kỳ thi ngày 09/9/2018: tại đây.
- Chuyển phòng học một số lớp học phần: 
xem chi tiết.

17/09/2018:  Giải quyết cấp các loại Giấy xác nhận cho SV

Toàn văn thông báo: tại đây.
- Hướng dẫn đăng ký: sau khi đăng nhập, vào menu [Đề nghị cấp xác nhận], sau đó thao tác như chỉ dẫn: tại đây.

16/09/2018:  Xét công nhận tốt nghiệp đợt cuối học kỳ hè (đợt xét tháng 9/2018)

- DSSV được công nhận TN: tại đây. SV chưa được công nhận do thiếu thủ tục (DS tại đây): nếu ngày 17/9 bổ sung đủ hồ sơ còn thiếu thì sẽ được xét bổ sung đợt này.

15/09/2018:  Thống kê tình trạng học tập & các học phần SV khóa 2011 đến khóa 2014 cần phải học

- Thống kê tình trạng học tập & các học phần SV khóa 2011 đến khóa 2014 cần phải học - dữ liệu ngày 15/9/2018.

15/09/2018:  Chuẩn bị cho việc tổ chức lớp học phần học kỳ 2/2018-2019

- Vì có nhiều SV chỉ được đăng ký tối đa 14 tc do yếu ngoại ngữ nên từ học kỳ 2/2018-2019, trước mỗi hoc kỳ mới SV cần đăng ký nhu cầu học để Trường xác định chính xác lớp sẽ mở. SV nào tham gia đăng ký nhu cầu học sẽ được ưu tiên đăng ký trước trong giai đoạn "ĐK toàn trường" hoặc có thể được Trường xếp lớp trước (tự động xếp bằng phần mềm). Thông báo về kế hoạch thực hiện: tại đây.
- Để đăng ký nhu cầu học, SV đăng nhập website "Hệ thống thông tin sinh viên" và thực hiện từ menu: [Đăng ký học] / [ĐK nhu cầu học (mở lớp chính khóa)].

13/09/2018:  Thông báo làm "thẻ sinh viên liên kết" (thẻ sinh viên tích hợp với thẻ ATM của ngân hàng Đông Á) cho SV khóa 2018

- Đối với các lớp học Giáo dục quốc phòng đợt 1:
   + Lớp trưởng đến Phòng 108 (Khu Hành chính 1 cửa phục vụ sinh viên) trong ngày 02/10/2018 để 
nhận danh sách SV và biểu mẫu hồ sơ kê khai làm thẻ;
   + Sau khi các SV trong lớp điền thông tin vào biểu mẫu, lớp trưởng tập hợp & nộp lại cho Bàn số 3 trước ngày 10/10/2018;
- Đối với các lớp học Giáo dục quốc phòng đợt 2 & 3:
   + Lớp trưởng đến Phòng 108 (Khu Hành chính 1 cửa phục vụ sinh viên) trong ngày 17/9/2018 để 
nhận danh sách SV và biểu mẫu hồ sơ kê khai làm thẻ;
   + Sau khi các SV trong lớp điền thông tin vào biểu mẫu, lớp trưởng tập hợp & nộp lại cho Bàn số 3 trước ngày 25/9/2018;
- Lưu ý: SV phải kê khai cẩn thận trong hồ sơ làm thẻ và ký đúng chữ ký của mình; cần chuẩn bị 01 ảnh thẻ 3x4 hoặc 4x6, 01 bản foto công chứng CMND. Hướng dẫn điền vào biểu mẫu hồ sơ làm thẻ: tại đây.

11/09/2018:  Đăng ký thi Tiếng Anh định kỳ đợt ngày 14/10/2018

- SV có nhu cầu dự thi Tiếng Anh định kỳ thì đăng ký theo lịch tại đây.

11/09/2018:  Kết quả chuyển khoản học phí & bảo hiểm - đợt 1; Lưu ý về việc khóa tài khoản website đối với SV không đóng học phí

- Trường gia hạn thời gian thu (bảo hiểm & học phí đợt 1) qua ngân hàng: đến ngày 19/09/2018. Sau thời gian này, SV nào không chuyển khoản thì bị khóa tài khoản;
-
Kết quả chuyển khoản học phí & bảo hiểm - đợt 1:
   + Kết quả chuyển khoản kết xuất từ NH ngày:
11/9/2018, 12/9, 13/9, 14/9, 15/9, 16/9, 17/9, 18/9, 19/9, 20/9/2018 Trong đợt này, Trường thu hộ số tiền BHYT 3 tháng (đến 31/12/2018) cho cơ quan Bảo hiểm; 
   + Đến ngày 14/9/2018, Trường sẽ cập nhật hoàn chỉnh thông tin trong trang cá nhân sinh viên về chuyển khoản học phí;
- Các SV không chuyển khoản học phí qua NH từ ngày 10-19/9/2018 (trừ SV được Trường xét hoãn đóng học phí):
   + Ngày 21/9/2018 phải đến phòng KHTC để đóng phí bảo hiểm & 100% học phí học kỳ 1;
   + Từ ngày 23/9/2018, SV không đóng học phí thì bị khóa tài khoản trong website Hệ thống thông tin SV. Danh sách SV bị khóa tài khoản website.

08/09/2018:  Kết quả thi Tiếng Anh đầu vào & xếp lớp học Tiếng Anh cho SV khóa 2018 - các chương trình truyền thống

- Kết quả thi Tiếng Anh đầu vào & xếp lớp học Tiếng Anh cho SV các chương trình truyền thống khóa tuyển năm 2018
   + SV khóa 2018 mở file 
Kết quả thi Tiếng Anh đầu vào và tra theo số báo danh thi THPT để đến dòng thông tin của mình và nhớ nhóm lớp mình được xếp học ở cột "Xếp vào nhóm học phần Anh văn". Sau đó, tra thời khóa biểu của Lớp học phần Anh văn: tại đây
   + Danh sách SV được miễn học học phần "Anh văn A2.1"Danh sách SV được miễn học 2 học phần "Anh văn A2.1" và "Anh văn A2.2";
   + Lưu ý: Quy định của Trường về yêu cầu năng lực ngoại ngữ của sinh viên: tại đây. Nguyên tắc xếp lớp: SV không dự thi hoặc có điểm thi <35: học Anh văn A1; SV có điểm thi từ 35 đến 69: học Anh văn A2.1; SV có điểm thi từ 70 đến 84: học Anh văn A2.2; SV có điểm thi >=85: Miễn học Anh văn A2.1, A2.2.

07/09/2018:  Đóng phí bảo hiểm & học phí kỳ 1 - đợt 1; Danh sách SV sẽ bị buộc thôi học kể từ cuối kỳ 1/2018-19 do bỏ học; Kết quả xét học vụ cuối kỳ hè 2018

- Đóng BHYT, BHTT và học phí học kỳ 1/2018-2019 SV đợt 1: SV phải nộp tiền vào tài khoản tại NH Đông Á từ ngày 8-13/9/2018, sinh viên chú ý đợt 1 chỉ nộp 3 tháng tiền BHYT (131.355đ tính từ 01/10/2018-31/12/2018), còn BHYT của năm 2019 (tính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019) sẽ nộp vào đợt 2.
   + Thông tin của SV chương trình truyền thống, chất lượng cao
   + Thông tin của SV chương trình tiên tiến, PFIEV.
   + Hiện nay Trường tạm lấy thông tin miễn giảm học phí ở HK2/2017-2018. Sau khi xét hồ sơ miễn giảm HK1/2018-2019 thì Trường sẽ cập nhật dữ liệu miễn giảm học phí.
- Danh sách SV sẽ bị buộc thôi học kể từ cuối học kỳ 1/2018-2019 do không chịu đăng ký học: tại đây.
- Kết quả xét học vụ cuối kỳ hè 2018:
Danh sách sinh viên thuộc:
   + Chương trình tiên tiến: bị buộc thôi học,   bị cảnh báo kết quả học tập,  bị buộc phải ngừng 1 năm để học Anh văn do chưa đạt AV sau năm thứ 1: khóa 2016, 2017;
   + Chương trình PFIEV:   bị buộc thôi học,   bị buộc dừng tiến độ học tập;
   + Chương trình truyền thống & chất lượng cao: bị buộc thôi học,  bị cảnh báo kết quả học tập,  bị hạn chế 14 tín chỉ & buộc tăng cường học ngoại ngữ.

06/09/2018:  Danh sách SV (bổ sung) nhận ĐATN ở học kỳ 1 năm học 2018-2019; Thông báo đến các SV xin hoãn làm ĐATN

- Danh sách SV (bổ sung) nhận ĐATN: tại đây;
- Các SV lớp 14TCLC2: Trần Hữu Tuấn (102140231) và Đinh Vũ Anh Tuấn (102140229), lớp 16CDTLT: Nguyễn Minh Hiền (101160007) không được chấp thuận hoãn làm Đồ án tốt nghiệp. SV phải liên hệ gấp với khoa/ giảng viên để thực hiện ĐATN.

06/09/2018:  Học tiếng Anh của sinh viên khóa 2018 chương trình chất lượng cao

- SV khóa 2018 chương trình chất lượng cao xem danh sách học tiếng Anh tại đây (bắt đầu học từ ngày 11/9): Buổi sáng, buổi chiều. Riêng ngày 11/09 sinh viên không học tiếng Anh tại lớp mà tập trung tại Hội trường khu F để được giới thiệu và tham gia các hoạt động tiếng Anh theo lịch sau:
   + Buổi sáng: bắt đầu lúc 8h: sinh viên 
các lớp 18DTCLC, 18H2CLC1,18H2CLC2, 18H5CLC, 18KTCLC1, 18KTCLC2, 18TCLC_DT1, 18TCLC_DT2, 18TCLC_DT3
   + Buổi chiều: bắt đầu lúc 13h30: sinh viên các lớp 18C4CLC, 18CDTCLC, 18DCLC1,18DCLC2, 18KXCLC, 18NCLC, 18TDHCLC1, 18TDHCLC2, 18X1CLC

05/09/2018:  V/v thông báo nghỉ các lớp học phần

- Do công việc chung, nhà trường thông báo nghỉ các lớp học phần trong ngày 06/09/2018 như sau: danh sách

05/09/2018:  Thông báo xét công nhận tốt nghiệp cho SV đủ điểu kiện (đợt cuối kỳ hè 2018)

- Ngày 7/9/2018 Trường đánh giá kết quả học tập của SV tính đến hết học kỳ hè 2018 để xét thôi học, xét nhận Đồ án tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp. Đến hết ngày 12/9/2018, SV đủ điều kiện tốt nghiệp + có đơn đề nghị công nhận TV + không nợ (tài liệu, học phí, Đoàn phí, trách nhiệm với lớp) thì được Trường công nhận TN và cấp bằng. SV nộp hồ sơ: đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp; bổ sung các chứng chỉ GDTC, GDQP, ngoại ngữ (nếu đã có chứng chỉ nhưng chưa được đánh dấu đạt CC) tại phòng A108 (Khu hành chính một cửa phục vụ sinh viên). Thông báo chi tiết Tại đây

04/09/2018:  Danh sách thi Tiếng Anh định kỳ ngày 09/09/2018; Thông tin về học phí học kỳ 1/2018-2019, các khoản bảo hiểm, đăng ký chuyển khoản học phí đợt 1

- Danh sách thi Tiếng Anh định kỳ ngày 09/09/2018 tại đây;
- Thông tin
học phí học kỳ 1/2018-2019, các khoản bảo hiểm, đăng ký chuyển khoản học phí đợt 1:
   + H
ọc phí học kỳ & phí bảo hiểm mà SV phải đóng: tại đây. Lưu ý: ngày 08/9/2018, Trường sẽ cập nhật các SV tự nguyện tham gia BHTT và SV đã có thẻ BHYT;
   + Thời gian đăng ký chuyển khoản học phí đợt 1: từ 0h ngày 05/9 đến hết ngày 07/9/2018. Các khoản bảo hiểm: đóng ở đợt 1.

04/09/2018:  Thông báo chuyển phòng học; Chuyển phòng học môn Nhập môn ngành các lớp CLC khóa 2018; Thay đổi thời khóa biểu

- Nhà trường thông báo thay đổi:
   + Phòng học một số lớp học phần: xem chi tiết tại đây. Phòng học các lớp học phần "Nhập môn ngành" của chương trình chất lượng cao khóa 2018: 
xem tại đây
   + Thời khóa biểu: của lớp "Quá trình chuyển khối" nhóm 16.79: T5, 8-10, H402; của lớp "Quá trình & TB truyền chất" nhóm 16.50: T5, 6-7, H205.

02/09/2018:  Thu Phí bảo hiểm y tế, phí bảo hiểm thân thể đối với SV từ khóa 2017 về trước

- Mức phí bảo hiểm y tế, phí bảo hiểm thân thể; phương thức thu phí bảo hiểm: theo thông báo tại đây;
- Ngày 2/9/2018, Trường sẽ bổ sung các khoản bảo hiểm (chi tiết tại đây) vào dữ liệu đăng ký học phần của SV:
   + "Phí BHYT 3 tháng" đối với SV từ khóa 2013 về trước chưa làm ĐATN; SV các lớp 2014SK, 2014QLCN, 2014KX, và khóa 2014 CLC chưa làm ĐATN;
   + "Phí BHYT 15 tháng" đối với SV các SV còn lại (3 tháng từ 01/10/2018 đến 31/12/2018  và 12 tháng từ 01/01/2019 đến 31/12/2019);
   + "Phí BHTT" đối với tất cả các SV có đăng ký học phần Thực hành, Thí nghiệm, Thực tập (trừ các học phần do khoa CNTT giảng dạy);
- Từ ngày 2/9 đến hết ngày 7/9/2018: SV nào có nhu cầu tham gia BHTT thì đăng nhập website để đăng ký;
- SV từ khóa 2013 về trước chưa làm ĐATN; SV các lớp 2014SK, 2014QLCN, 2014KX, và khóa 2014 CLC chưa làm ĐATN: nếu đã có thẻ BHYT có hiệu lực đến 31/12/2018 hoặc hơn và nộp về Tổ y tế Trường trước 16h ngày 7/9/2018 thì Trường không thu "Phí BHYT 3 tháng" nữa;
- SV từ khóa 2014 về sau (trừ các lớp CLC, các lớp 2014SK, 2014QLCN, 2014KX đã làm ĐATN): nếu đã có thẻ BHYT có hiệu lực đến 31/8/2019 hoặc hơn và nộp về Tổ y tế Trường trước 16h ngày 7/9/2018 thì Trường không thu "Phí BHYT 12 tháng" nữa;
- Lưu ý:
   + SV đang tạm ngừng học (có QĐ cho phép của Trường) thì tự liên hệ đóng phí BHYT và nhận thẻ BHYT tại địa phương;
   + Sau khi có kết quả xét học vụ chính thức (ngày 8/9/2018) Trường sẽ 
loại SV bị thôi học ra khỏi danh sách thu BHYT, BHTT.

01/09/2018:  Lưu ý SV về rút học phần ngày 1/9, đăng ký học ngày 2/9, đóng học phí; Thông báo nghỉ học ngày 3/9/2018

- Lưu ý SV về rút học phần ngày 1/9, đăng ký học ngày 2/9, đóng học phí: SV cần xem lại thông báo ngày 24/8/2018 và 29/8/2018;
Thông báo nghỉ học ngày 3/9/2018: nghỉ bù ngày Lễ Quốc khánh 2/9/2018 trùng ngày Chủ nhật. Riêng SV các lớp khóa 2018 học Giáo dục quốc phòng đợt 1: vẫn tập trung tại cổng trường lúc 13h30 chiều để đến Trung tâm GDQP-AN Quân khu 5.

01/09/2018:  Thông báo cho sinh viên khóa tuyển năm 2018 về: phân lớp sinh viên, thời khóa biểu, học Giáo dục quốc phòng đợt 1

1. Về khái niệm "lớp sinh viên" và "lớp học phần"; "nhóm lớp học phần cơ bản":
   + "Lớp sinh viên": 
bao gồm những SV cùng ngành, cùng khóa học.Lớp sinh viên có ký hiệu lớp, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, giảng viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập; là nơi để Trường tổ chức, quản lý về thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội, thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
   + "Lớp học phần": được tổ chức theo học phần & học kỳ cho những SV có nhu cầu học học phần tương ứng. Trong một lớp học phần có thể có SV thuộc nhiều ngành, nhiều khóa;
   + "Nhóm lớp học phần cơ bản": là tập hợp các "lớp học phần" được mở ở mỗi học kỳ theo tiến độ thiết kế của chương trình đào tạo cho từng ngành, khóa tuyển sinh.
2. Xem thông tin sắp xếp "lớp sinh viên" theo ngành và "nhóm lớp học phần cơ bản" của mình tại đây. Hướng dẫn: Mở file và tìm theo số báo danh thi THPT;
3. Xem thời khóa biểu của "nhóm lớp học phần cơ bản": 
tại đây.
4. Lưu ý về lớp học Tiếng Anh:
   + SV chương trình truyền thống: Sau khi có kết quả thi Tiếng Anh đầu vào, Trường sẽ xếp lớp Tiếng Anh  và thông báo thời khóa biểu & danh sách lớp: Xem thông báo ngày 7/9;
   + SV các lớp chất lượng cao: học Tiếng Anh từ ngày 10/9, danh sách lớp và thời khóa biểu: Xem thông báo ngày 6/9:
5. Thông báo học Giáo dục quốc phòng đợt 1: 
Tại đây. Các lớp học đợt 2, 3 sẽ có thông báo cụ thể sau.

30/08/2018:  Thông báo một số lớp học phần nghỉ học ngày 31/08/2018

- Do công việc chung, nhà trường thông báo nghỉ các lớp học phần trong ngày 31/08/2018 tại đây

29/08/2018:  Thông tin về việc: mở lớp tăng cường; rút học phần

- Mở lớp tăng cường:
   + Từ học kỳ 1/2018-2019, Trường không mở lớp tăng cường học buổi tối;
   + Căn cứ số lượng SV đăng ký nhu cầu mở lớp tăng cường ở HK1 (tại đây), Nhà trường thông báo:
      # Dự kiến mở một số lớp học vào sáng Thứ Bảy từ tuần 5-15 (
thông tin tại đây). Sau khi các các khoa phân công giảng viên dạy, ngày 2/9/2018 Trường mở mạng để SV vào hiệu chỉnh đăng ký các lớp này (có thể hủy hoặc đăng ký thêm vào lớp). Ngày 6/9/2018 Trường kết luận về việc mở lớp tăng cường;
      # Các học phần đại cương: SV đăng ký học ghép với các lớp học phần mở cho khóa 2018. 
Từ 05h đến 24h ngày 02/9/2018 đăng ký.
- Rút học phần học kỳ 1/2018-2019: thực hiện 
từ 12h đến 22h ngày 01/9/2018; chỉ cho rút hoặc đăng ký thêm vào lớp, không cho đổi lớp.

27/08/2018:  Thông báo các lớp học phần nghỉ học các ngày 28, 29, 30, 31/08/2018 do giảng viên bận công tác chung của Trường

- Danh sách các lớp học phần nghỉ học: tại đây. Giảng viên sẽ bố trí dạy bù cho lớp vào thời gian thích hợp.