15/11/2018:  V/v thông báo nghỉ học một số lớp học phần ngày 17,24/11 và ngày 01/12/2018

- Do công việc chung, nhà trường thông báo nghỉ một số lớp học phần tại đây

15/11/2018:  Các Quyết định xét học vụ cuối năm học 2017-2018

- QĐ buộc thôi học: SV chương trình PFIEVSV chương trình tiên tiếnSV chương trình truyền thống & chất lượng cao;
- QĐ cảnh báo kết quả học tập: SV chương trình tiên tiếnSV chương trình truyền thống & chất lượng cao
QĐ buộc ngừng học 01 năm đối với SV chương trình PFIEV.

15/11/2018:  Danh sách SV dự thi Tiếng Anh định kỳ ngày 25/11/2018

- Danh sách SV dự thi Tiếng Anh định kỳ ngày 25/11/2018: tại đây

14/11/2018:  Lịch thi cuối học kỳ 1 năm học 2018-2019

- Trường đã xếp xong lịch thi tất cả các lớp học phần khóa 2014, 2015, 2016, 2017. Sinh viên xem lịch thi trong tài khoản cá nhân tại mục: Cá nhân -> Lịch học & thi
- Lịch thi khóa 2018 trường sẽ thông báo sau.

12/11/2018:  Chuyển phòng học của các lớp học phần "Nhập môn ngành" học tại Trung tâm học liệu trong ngày 13,14/11/2018

- Ngày 13/11: Nhóm 18.Nh35 chuyển sang phòng F404; Nhóm 18.Nh41 chuyển sang phòng F404; Nhóm 18.Nh36 chuyển sang phòng E206;
- Ngày 14/11: Nhóm 18.Nh34 chuyển sang phòng F404; Nhóm 18.Nh72 chuyển sang phòng E207.

09/11/2018:  Danh sách SV không đóng học phí còn nợ học kỳ 1/2018-2019

- Danh sách SV không đóng học phí còn nợ học kỳ 1/2018-2019: tại đây.
- SV có tên trong DS này bị khóa tài khoản website. Cuối mỗi tháng, Trường kiểm tra và mở tài khoản website cho SV nào đã thanh toán nợ học phí.

07/11/2018:  V/v danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp bổ sung trong học kỳ 1 năm học 2018-2019

- Sinh viên xem danh sách đăng ký TTTN bổ sung tại đây, sinh viên nào đã được đăng ký thì liên hệ khoa để bố trí thực tập.

07/11/2018:  TB tổ chức lấy ý kiến người học về lớp học phần - Học kỳ 1, năm học 2018-2019

Trường tổ chức lấy ý kiến người học về lớp học phần để phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, sinh viên xem chi tiết thông báo: tại đây

07/11/2018:  V/v thông báo nghỉ các lớp học phần ngày 08/11/2018

- Do có công việc chung, nhà trường thông báo nghỉ học đối với một số lớp học phần ngày 08/11/2018 như sau

06/11/2018:  V/v thông báo lịch TH tin học đại cương của nhóm 18N32 và lớp 18X2

- Sinh viên của lớp 18X2, 18TDH1,2 xem lại lịch TH tin học đại cương trong tài khoản cá nhân: Nhóm 18N32B,C bắt đầu học từ Thứ 6, 1-5, tuần 14, Nhóm 18N32A lịch học như cũ.

06/11/2018:  v/v Làm thẻ sinh viên khóa 2018

- Danh sách sinh viên khóa 2018 cần bổ sung thông tin theo yêu cầu để được làm thẻ sinh viên: Tại đây. Trường hợp thiếu thông tin trong form làm thẻ cần đến nhận form mới , hoàn thiện form và nộp lại, các trường hợp khác cần bổ sung giấy tờ theo yêu cầu, hạn hoàn thành là trước ngày 13/11. SV liên hệ Phòng Đào tạo A132 (cô Ngọc Hà)

06/11/2018:  V/v Nhắc lại thông báo nộp học phí đợt 2 học kỳ 1/2018-2019

- SV xem danh sách phải nộp đợt 2 tại đây, thời gian chuyển khoản ngân hàng: từ ngày 01 đến ngày 09/11/2018.
- Danh sách sinh viên đã nộp học phí trong đợt 2 tại đây
- Danh sách sinh viên chưa nộp học phí  tại đây, đề nghị sinh viên nộp học phí đầy đủ theo thời gian đã thông báo ở trên qua tài khoản ngân hàng.

05/11/2018:  Đăng ký thực tập tốt nghiệp bổ sung

- SV khóa 14 chưa đăng ký TTTN và vừa thi & đạt yêu cầu về năng lực Tiếng Anh: nếu muốn đăng ký TTTN thì gửi mail đúng quy định đến p.daotao.dky@dut.udn.vn theo mẫu trong ngày 5/11/2018 để đăng ký TTTN, tiêu đề mail: "Đăng ký Thực tập tốt nghiệp", gửi bằng mail cá nhân do nhà trường cấp.

05/11/2018:  Lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019

- Sinh viên xem lịch thi trong tài khoản cá nhân (đối với các lớp có tuần thi bắt đầu từ tháng 11).

04/11/2018:  Thông báo về lịch đăng ký học và lịch đóng học phí HK2/2018-2019

- Lịch đăng ký học và lịch đóng học phí học kỳ 2/2018-2019: tại đây;
- Lịch đăng ký học chi tiết học kỳ 2/2018-2019: tại đây;
- Danh sách SV bị hạn chế không được đăng ký quá 14 tín chỉ ở HK2/2018-2019: danh sách ngày 04/11/2018.

30/10/2018:  Danh sách SV nộp học phí đợt 2 học kỳ 1/2018-2019

- SV xem danh sách phải nộp đợt 2 tại đây, thời gian chuyển khoản ngân hàng: từ ngày 01 đến ngày 09/11/2018.

29/10/2018:  Đăng ký dự thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh định kỳ đợt 25/11/2018

- SV có nhu cầu dự thi năng lực tiếng Anh định kỳ đợt ngày 25/11/2018: đăng ký tại phòng Kế hoạch tài chính từ ngày 05 đến ngày 09/11/2018.

29/10/2018:  Phát bằng tốt nghiệp - đợt xét tháng 10/2018

- SV được công nhận tốt nghiệp đợt xét TN tháng 10/2018 (danh sách tại đây) đến nhận bằng tốt nghiệp tại phòng A123 từ chiều thứ Ba ngày 30/10/2018.

26/10/2018:  V/v Danh sách thi và hiệu lệnh thi khảo sát năng lực Tiếng Anh kỳ thi ngày 28/10/2018; Lịch thi cuối kỳ 1 khoa Hóa

- Sinh viên xem:    Danh sách thi tại đây. HIệu lệnh thi tại đây
- Lịch thi cuối học kỳ 1 các học phần do GV Phạm Thị Đoan Trinh, Dương Thị Hồng Phấn (khoa Hóa): Tại đây

24/10/2018:  Thông báo chuyển phòng học ngày 25/10 và ngày 28/10

- Trường có thay đổi phòng học một số lớp học phần như sau:
  + Buổi sáng ngày 25/10 (thứ 5): Lớp học phần Mạng thông tin máy tính (15N40), Kỹ thuật vi xử lý (15N40) chuyển sang học tại phòng F408
  + Ngày 28/10 (Chủ nhật): Xem tại đây

23/10/2018:  Thông báo thay đổi tuần Thực tập Trắc địa; Yêu cầu SV chây ỳ không đóng học phí phải đóng học phí nợ

- Lớp học phần "Thực tập trắc địa" các nhóm 16.67, 16.69: học vào tuần 16 (ngày 19-25/11); các nhóm 16.63, 16.68, 17.59, 17.64: học vào tuần 17 (ngày 26/11-02/12);
- SV bị khóa tài khoản website do chây ỳ không nộp học phí: từ ngày 24/10 - 01/11 
phải đến đóng tại phòng KHTCNgày 02/11, SV không còn nợ sẽ được mở khóa website.

20/10/2018:  Kết quả thi Tiếng Anh định kỳ - ngày 14/10/2018

- Kết quả thi Tiếng Anh định kỳ ngày 14/10/2018: tại đây.

15/10/2018:  Kết quả phúc khảo học kỳ 2, học kỳ hè năm học 2017-2018

- Sinh viên xem kết quả tại đây: Học kỳ 2, Học kỳ hè

12/10/2018:  V/v thông báo điều chỉnh thay đổi thời khóa biểu nửa sau kỳ 1 năm học 2018-2019

- Nhà trường thông báo danh sách các lớp học phần có điều chỉnh thời khóa biểu nửa sau học kỳ 1 năm hoc 2018-2019: xem tại đây

11/10/2018:  TB Điều chỉnh lịch thi giữa kỳ học phần Vật lý 2 - Các lớp chương trình đại trà

- Trường điều chỉnh lịch thi Giữa kỳ học phần Vật lý 2 - các lớp chương trình đại trà: Thi vào sáng Chủ nhật,ngày 21/10, xem chi tiết Tại đây