17/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh69A] ĐA Kỹ thuật thi công

Lớp học phần ĐA Kỹ thuật thi công thông đồ án từ tiết 8-9 thứ 2 (19/3) tại phòng H101

 

17/03/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh85A] Anh văn CN QLCN

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/03/2018,Tiết: 5-5, phòng: H302

17/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh83A] Anh văn CN

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/03/2018,Tiết: 5-5, phòng: B109

17/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh87] Cơ cấu chấp hành điện 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 31/03/2018,Tiết: 6-10, phòng: F206

17/03/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh35] Truyền động điện

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 01/04/2018,Tiết: 6-10, phòng: F101

17/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh57] Mạng máy tính

Chào các em, thi giữa kỳ Mạng máy tính (online) từ 9h - 10h30 sáng chủ nhật tuần này (18/3/2018, được phép sử dụng mọi loại tài liệu).

 

Quy trình thi như sau:

1/ Truy cập ronglon.no-ip.org:6969

2/ Kích vào MẠNG MÁY TÍNH và đăng nhập với tài khoản:
 

+ Ký danh (username): Mã số SV của mình           Ví dụ: 696969

+ Mật khẩu (password): Mã số SV của mình
 

3/ Trả lời Yes/OK cho mọi câu hỏi
 

4/ Kích vào 14SK - KTGK MMT > OK > Bắt đầu làm bài (Attemp quiz now) > OK
 

5/ Chú ý bài thi có tất cả 5 trang. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra,  kích Nộp bài và kết thúc (Submit all finish)

 

Chúc các em may mắn!

17/03/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh84A] ĐA Tổ chức thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/03/2018,Tiết: 2-3, phòng: H103

17/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh77] Kinh tế XD

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 25/03/2018,Tiết: 2-5, phòng: H103

17/03/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh85] LT Q.lý và L.đạo

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/03/2018,Tiết: 2-4, phòng: H206

17/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh68C] ĐA Kỹ thuật thi công

Thông báo,

Thầy Toàn sẽ hướng dẫn đồ án KTTC vào tiết 2 và tiết 3, thứ hai ngày 19/3/2018 tại phòng H207.

17/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh68C] ĐA Kỹ thuật thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/03/2018,Tiết: 2-3, phòng: H207

16/03/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh81A] ĐA thông gió & xử lý khi thải

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/03/2018,Tiết: 1-2, phòng: H101

16/03/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh12] Phương pháp tính

Sang mai thu 7 các bạn học 3 tiet, nghỉ 2 tiet cuối

16/03/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh12] Phương pháp tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:4-5) ngày: 17/03/2018

16/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh23B] ĐA lò hơi

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/03/2018,Tiết: 3-5, phòng: B208

16/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh23A] ĐA lò hơi

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/03/2018,Tiết: 1-2, phòng: B208

16/03/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh15] Cơ sở HT thông tin

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/03/2018,Tiết: 6-9, phòng: E203

16/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh85] Quản lý dự án

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/03/2018,Tiết: 2-4, phòng: H201

16/03/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh19] KC tính toán động cơ ĐT

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 17/03/2018

16/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh85] Quản lý dự án

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 16/03/2018,Tiết: 7-7, phòng: E103

16/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh89(PF)] Tiếng Pháp hỗ trợ việc làm

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-8) ngày: 16/03/2018

16/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh81] Xử lý nước thải đô thị

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 16/03/2018,Tiết: 10-10, phòng: H308

16/03/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh38] Toán chuyên ngành

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-10) ngày: 22/03/2018

16/03/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh41] Cấu trúc dữ liệu

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 21/03/2018

16/03/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh39] Toán chuyên ngành

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 20/03/2018