26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh77] Anh văn CN XD

dear all, 

ngày 27/9 mình có hội thảo nên lớp được nghỉ học nhé. Thi giữa kỳ vào tuần sau nhé (4/10).

Thân,

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh30] Vi điều khiển và ƯD

Lớp vi điều khiển và ứng dụng 14.Nh30 nghỉ học buổi sáng thứ Sáu (28.9.2018)

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh84] KT thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-10) ngày: 26/09/2018

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh59] Mố và trụ cầu

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 03/10/2018,Tiết: 7-7, phòng: H203

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh79] Phương pháp tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 03/10/2018,Tiết: 6-7, phòng: F403

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh20] Vật lý 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 30/09/2018,Tiết: 8-10, phòng: F108

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh33] Xác suất thống kê

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 30/09/2018,Tiết: 7-10, phòng: F103

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [] TK Hình học & KS TK đường ôtô, [xx.91] Đồ án TK Hình học đường ô tô

Lớp Tk hình học đường sẽ học thứ 7 lúc 13h30 tại văn phòng bộ môn đường, học nhóm. Các sinh viên làm đồ án môn học này sẽ thông lúc 14h30 tại văn phòng khoa Xdcđ.

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh37] Toán chuyên ngành

Thứ 6 ngày 28/9, môn Toán chyên ngành bắt đầu từ 12h30 nhé

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh81] An toàn lao động

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:9-10) ngày: 02/10/2018

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh79] An toàn lao động

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-7) ngày: 02/10/2018

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh32] Cấu trúc hệ thống máy tính

Hình thức Kiểm tra Giữa kỳ: Đề mở (cho phép sử dụng Tài liệu). Nhóm A (28 sv) bắt đầu lúc 14h, nhóm B (28 sv) bắt đầu lúc 15h. Thanks

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh35B] ĐA Điện tử công suất

Thông báo đến nhóm về thời gian và địa điểm nhận đồ án điện tử công suất.

Thời gian: tiết 3, ngày 27/9/2018

Địa điểm: F302

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh32A] ĐA Điện tử công suất

Chào các em, các em tập trung nhận đồ án ĐTCS vào sáng thứ 5 tuần này, 27/09/2018,Tiết 3 tại phòng: F302. Th Huy.

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh27A] ĐA điều khiển logic

Ngày 27/9/2018 tiết 7 (13h30) tại E303, cô giao đồ án

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh27A] ĐA điều khiển logic

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/09/2018,Tiết: 7-8, phòng: E303

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh27B] ĐA điều khiển logic, [15.Nh27C] ĐA điều khiển logic, [15.Nh27A] ĐA điều khiển logic

Cô hướng dẫn nhóm 27A,

Nhóm 27B liên hệ thầy Âu, và nhóm 27C liên hệ thầy Ánh

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh28C] ĐA điều khiển logic

Các em liên hệ cô Trần Thị Minh Dung để nhận đề tài đồ án Điều khiển logic nhé.

Thời gian: tiết 7 (13h30), ngày thứ năm, 27/9/2018

Địa điểm: E303

Số điện thoại cô Dung: 0944 357 127

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh32A] ĐA Điện tử công suất

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/09/2018,Tiết: 3-4, phòng: F302

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh17] Trang bị điện, điện tử ĐCĐT

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-5) ngày: 27/09/2018

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh60] Thi công mặt đường

Các em vào trang eleaning để làm bài tập gửi cô nhé. Làm xong lưu thành word hoặc pdf rồi add file nhé.

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh67] Toán CN XD

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 29/09/2018,Tiết: 1-2, phòng: F110

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh68A] ĐA kết cấu BTCT 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 11/10/2018,Tiết: 3-5, phòng: F209

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh68] Kết cấu bê tông cốt thép 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 04/10/2018,Tiết: 3-5, phòng: F209

26/09/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh48] CN sinh học BVMT

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-7) ngày: 26/09/2018