23/05/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh61A] ĐA Mố và trụ cầu

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 03/06/2018,Tiết: 1-5, phòng: H401

23/05/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh70A] ĐA nền móng, [15.Nh70B] ĐA nền móng, [15.Nh77A] ĐA nền móng, [15.Nh77B] ĐA nền móng, [15.Nh77C] ĐA nền móng

Bạn nào chưa ký bản vẽ đồ án Nền Móng nhóm thầy Ngọc hướng dẫn thì thông và ký vào lúc 9h thứ 7 ngày 26/5 tại khu F. Nếu bạn nào không đi thông thì sẽ bị trừ điểm quá trình và hạ điểm bảo vệ.

23/05/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh32] Mạng tr.thông CN và hệ SCADA

Môn học bảo vệ cả ngày buổi sáng từ 7h- đến 10h30. Buổi chiều từ 12h30 đến 17h. 

Nhờ lớp trưởng phân danh sách cụ thể 8 nhóm buổi sáng và 9 nhóm buổi chiều. Do thời gian rất gấp nên các nhóm trình bày trực tiếp vào phần nhóm thực hiện, tập trung phần cứng, các hàm sử dụng cụ thể trong PLC, VDK. Mỗi nhóm chuẩn bị và trình bày trong 10 phút, trả lời câu hỏi trong 10 phút.

 

23/05/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh68C] ĐA Kỹ thuật thi công

Thông báo:

Thông, bản vẽ và thuyết minh đồ án KTTC N68C, phòng B102

Các em SV nhóm 68C lưu ý.

Thầy Toàn

23/05/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh68C] ĐA Kỹ thuật thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/05/2018,Tiết: 2-3, phòng: B102

22/05/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh60A] ĐA Cầu bê tông cốt thép

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/05/2018,Tiết: 1-1, phòng: H103

22/05/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh60A] ĐA Cầu bê tông cốt thép

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/05/2018,Tiết: 2-4, phòng: H103

22/05/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh28A] ĐA mạng điện, [15.Nh28B] ĐA mạng điện

Có 2 phương án để thầy giải đáp các thắc mắc của các em:

1. Mai các em thi xong tập trung tại phòng F102 nhé lúc 10h. Thầy họp xong sẽ xuống. Nếu thầy xuống trễ thì các em chịu khó đợi (vì thầy không chủ động được thời gian).

 

2. Gặp các em vào lúc 14 thứ 4 tại F102.

Các em bàn bạc với nhau và đại diện nhắn tin cho thầy.

 

22/05/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh68A] ĐA kết cấu BTCT 1, [15.Nh68B] ĐA kết cấu BTCT 1, [15.Nh68C] ĐA kết cấu BTCT 1, [15.Nh68] KC bê tông CT 1

Hướng dẫn ĐA BTCT1 nhóm 68A B C: ngày: 25/05/2018,Tiết: 2-4, phòng: F303

Chú ý: toàn bộ bài làm THUYẾT MINH+BẢN VẼ

22/05/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh68A] ĐA kết cấu BTCT 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 25/05/2018,Tiết: 2-4, phòng: F303

22/05/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh67B] ĐA Kỹ thuật thi công, [14.Nh67A] ĐA Kỹ thuật thi công, [14.Nh67C] ĐA Kỹ thuật thi công

Thông báo đến các nhóm ĐA, thông bản vẽ ĐA KTTC theo lịch đã đăng ký.

Các nhóm đi đúng giờ.

Dự kiến  đổi lịch sang ngày 31/5 bảo vệ.

GV Phan Quang Vinh.

22/05/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh67C] ĐA Kỹ thuật thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 26/05/2018,Tiết: 5-6, phòng: F307

22/05/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh67B] ĐA Kỹ thuật thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 26/05/2018,Tiết: 3-4, phòng: F307

22/05/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh67A] ĐA Kỹ thuật thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 26/05/2018,Tiết: 1-2, phòng: F307

22/05/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh61A] ĐA TK hình học đường ôtô, [15.Nh61B] ĐA TK hình học đường ôtô

Chào các em!

chiều 28-5 cả 2 nhóm duyệt đồ án lần cuối trước khi bảo vệ( quyết định nhóm nào được bảo vệ hay không). Các em in toàn bộ thuyết minh và bản vẽ đúng quy cách nhé. Nhóm sẽ làm việc lúc 13h30 tại phòng bộ môn đường.

22/05/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh28A] ĐA điều khiển logic

Sinh viên nhóm đồ án in quyển đồ án, kẹp phiếu giao đồ án có chữ ký các lần thông đồ án sau tờ bìa, đóng lại mang lên thầy ký vào chiều mai 23/5 14h tại khu I tầng ba phòng thí nghiệm điều khiển quá trình. 

22/05/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh79A] ĐA thông gió & xử lý khi thải

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 25/05/2018,Tiết: 1-3, phòng: F109

22/05/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh27] Lý thuyết điều khiển tự động, [16.Nh28] Lý thuyết điều khiển tự động

Hien con mot so ban chua nop bai tap. Ngay mai thu 4 ngaft 23/5/2018 co se nhap diem va xac nhan diem nhe

22/05/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh69A] ĐA nền móng, [15.Nh69B] ĐA nền móng, [15.Nh69C] ĐA nền móng

Cô báo lớp học Đồ án Nền Móng vào chiều thứ 6 (25/5/2018) lúc 13h30 tại khu F. Các em sinh viên tập trung tại tầng 1, tìm phòng trống để học.

22/05/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh64A] ĐA nền móng, [15.Nh64B] ĐA nền móng

Cô báo lớp học Đồ án Nền Móng vào chiều thứ 5 (24/5/2018) lúc 13h30 tại khu F. Các em sinh viên tập trung tại tầng 1, tìm phòng trống để học.

21/05/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh87] Nguyên lý 2(KTCT)

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 25/05/2018

21/05/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh88] Nguyên lý 2(KTCT)

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 25/05/2018

21/05/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh32] Điều khiển truyền động điện

Chào các em, như hôm trước thầy nói, thi điều khiển truyền động điện sẽ thi đề mở. Thi chương 1+2+3. Được sử dụng tài liệu. Tuy nhiên chỉ được sử dụng bản giấy, sách, vở, không sử dụng smartphone và laptop nhé! Th Huy.

21/05/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh85] QL chuỗi cung ứng

Lớp Thi vào ca sáng và Chiều ngày 25/5/2018 (Thứ sáu) tại phòng H208 nhé. Thanks!

21/05/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh85] QL chuỗi cung ứng

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 25/05/2018,Tiết: 7-8, phòng: H208