20/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Đo lường nhiệt, [xx.Nh92] Nhiệt động kỹ thuật

Thầy bị đau nên lịch học và thi tuần sau thầy sẽ thông báo cho các em. Sáng nay môn Nhiệt động các em nghỉ học.

19/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] ĐA Kỹ thuật thi công

Ngày mai (20/07/2018) thầy bận việc nên sẽ không thông đồ án,.

Lịch thông sẽ dời sang lúc 9h30 ngày thứ 2 (23/07/2018) tại văn phòng khoa

19/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Anh văn A2.2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/07/2018,Tiết: 7-10, phòng: F106

19/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh95] Nguyên lý 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/07/2018,Tiết: 7-10, phòng: F406

19/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh94] Nguyên lý 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/07/2018,Tiết: 2-5, phòng: F406

19/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Toán chuyên ngành XD

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/07/2018,Tiết: 7-10, phòng: F103

18/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Đồ án Mạng điện

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/07/2018,Tiết: 7-10, phòng: F405

18/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] TH Kỹ thuật đo

Các em nộp Báo cáo TH kỹ thuật đo và ký bảng điểm vào ngày 23/7/2018 (thứ hai) tại phòng M104

18/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Giải tích 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 20/07/2018

18/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Đồ án Lò hơi

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 26/07/2018,Tiết: 1-4, phòng: H104

18/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Đồ án Lò hơi

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/07/2018,Tiết: 1-4, phòng: H304

18/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Cơ học công trình

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/07/2018,Tiết: 1-4, phòng: F107

18/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh95] Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 18/07/2018,Tiết: 7-10, phòng: F106

18/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh94] Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 18/07/2018,Tiết: 11-11, phòng: F210

18/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Phương pháp tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 20/07/2018

18/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1, [] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1, [] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1, [] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1

Chào các bạn nhóm ĐA BTCT xx93,
Chiều mai, thứ 5 ngày 19/07, các bạn bắt đầu thông đồ án từ 13h30, tại phòng H401 nhé.
Thầy sẽ kiểm tra toàn bộ, từ sàn cho đến dầm chính.
Thầy Tùng

18/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Kết cấu công trình (KT)

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/07/2018,Tiết: 7-10, phòng: H401

18/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Quản lý chuỗi cung ứng

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/07/2018,Tiết: 1-4, phòng: F306

18/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh95] Xác suất thống kê

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 19/07/2018

18/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Đo lường nhiệt

Chiều thứ 5 tuần nay kiểm tra các em nhé

18/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Nhiệt động kỹ thuật

Sáng nay các em nghỉ học, thứ 6 kiểm tra

18/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Cơ học kết cấu 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/07/2018,Tiết: 1-4, phòng: F307

18/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Cơ học kết cấu 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 18/07/2018

17/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Vật liệu xây dựng

Chiều nay lớp kiểm tra giữa kì môn VLXD lúc 13h30 tại phòng H104

17/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Xác suất thống kê

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/07/2018,Tiết: 7-10, phòng: F103