Chào các Anh/Chị sinh viên,

Từ cuối học kỳ 2 năm học 2014-2015, Nhà trường sử dụng hệ thống các công cụ đánh giá trực tuyến:

-       Hệ thống đánh giá lớp học phần:      http://daotao.dut.udn.vn/ca

-       Hệ thống đánh giá khóa học:            http://daotao.dut.udn.vn/pa

Và sang năm học 2015-2016, Nhà trường sẽ bổ sung “Hệ thống đánh giá các hoạt động của Trường”:   http://daotao.dut.udn.vn/fb

Ý kiến phản hồi của các Anh/Chị đánh giá lớp học phần sẽ được bảo mật, được sử dụng để nâng cao chất lượng dạy-học. Việc đánh giá này không ảnh hưởng đến kết quả học tập lớp học phần của Anh/Chị. Nhà trường rất mong Anh/Chị nêu ý kiến thẳng thắn, trung thực.

Khi có góp ý về Hệ thống các công cụ đánh giá trực tuyến này, vui lòng gửi email đến:

dt.dhbk@dut.udn.vn  hoặc  dbcl.dhbk@dut.udn.vn

 

PHÒNG ĐÀO TẠO  &  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC