KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ LỚP HỌC PHẦN

 

Kết quả đánh giá lớp học phần được công bố trong website tác nghiệp của Trường (http://daotao.dut.udn.vn/cb). Giảng viên phụ trách lớp, Trưởng bộ môn, Trưởng/Phó Trưởng khoa, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục, Ban Giám hiệu sẽ xem được kết quả đánh giá này.

Kết quả đánh giá này là một trong những thông tin giúp cho Nhà trường hoàn thiện công tác đào tạo, nâng cao chất lượng.

Trân trọng cám ơn các Anh/ Chị sinh viên đã góp ý.