Lịch khảo sát/ đánh giá lớp học phần
Danh sách lớp học phần
Khoa:
Thông tin lớp học phầnPhản hồi giữa kỳĐánh giá cuối kỳ
STTMã lớpTên lớp học phầnSố TCTuần họcGiảng viênSố lượng SVBắt đầuKết thúc SLSVĐGTỷ lệ % SVĐGBắt đầuKết thúcSLSVĐGTỷ lệ % SVĐGĐánh giá