Lịch khảo sát/ đánh giá lớp học phần
Danh sách lớp học phần
Khoa:
Thông tin lớp học phầnPhản hồi giữa kỳĐánh giá cuối kỳ
STTMã lớpTên lớp học phầnSố TCTuần họcGiảng viênSố lượng SVBắt đầuKết thúc SLSVĐGTỷ lệ % SVĐGBắt đầuKết thúcSLSVĐGTỷ lệ % SVĐGĐánh giá
1122086017101587Âm học13-10Lê Hồng Sơn0NaN20/11/2017 03/01/2018 12Infinity
2122184017101489An ninh mạng23-17Nguyễn Tấn Khôi0NaN20/11/2017 04/12/2017 12Infinity
3122074017101388An ninh và quản trị mạng33-17Nguyễn Thế Xuân Ly0NaN20/11/2017 04/12/2017 4Infinity
4105140317101528An toàn điện12-9Lưu Ngọc An800.020/11/2017 04/12/2017 2430.0
5105140317101534An toàn điện12-9Trịnh Trung HIếu430.020/11/2017 07/12/2017 12.3
6105140317101527An toàn điện12-9Trịnh Trung HIếu720.020/11/2017 04/12/2017 1318.1
7105140317101532An toàn điện12-9Nguyễn Văn Tiến690.020/11/2017 04/12/2017 3652.2
8110215317101368An toàn lao động12-9Đinh Ngọc Hiếu630.004/12/2017 02/01/2018 1219.0
9117079217101379An toàn lao động12-9Võ Diệp Ngọc Khôi340.004/12/2017 02/01/2018 514.7
10110215317101367An toàn lao động12-9Lê Khánh Toàn640.004/12/2017 02/01/2018 1117.2
11110215317101369An toàn lao động12-9Mai Chánh Trung570.004/12/2017 02/01/2018 11.8
12102192317101312An toàn thông tin mạng1.52-10Nguyễn Tấn Khôi410.030/10/2017 22/11/2017 512.2
13413050117101717Anh văn A2.135-8;13-21Nguyễn Lê Vân Anh0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
14413050117101718Anh văn A2.135-8;13-21Nguyễn Lê Vân Anh0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
15413050117101781Anh văn A2.135-8;13-21Nguyễn Dương Nguyên Châu0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
16413050117101702AAnh văn A2.135-8;13-21Phạm Thị Ca DaoNaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
17413050117101710Anh văn A2.135-8;13-21Nguyễn Bích Diệu0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
18413050117101750Anh văn A2.139-21Võ Thị Thu Duyên0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
19413050117101701CAnh văn A2.139-21Huỳnh Trúc GiangNaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
20413050117101702CAnh văn A2.135-8;13-21Huỳnh Trúc GiangNaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
21413050117101779Anh văn A2.135-8;13-21Huỳnh Trúc Giang0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
22413050117101720Anh văn A2.135-8;13-21Đỗ Uyên Hà0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
23413050117101722Anh văn A2.135-8;13-21Đỗ Uyên Hà0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
24413050117101784Anh văn A2.135-8;13-21Trần Thị Hiền0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
25413050117101768Anh văn A2.135-8;13-21Trần Thị Hiền0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
26413050117101767Anh văn A2.135-8;13-21Nguyễn Thị Diệu Hương0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
27413050117101702EAnh văn A2.135-8;13-21Nguyễn Thị Diệu HươngNaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
28413050117101729Anh văn A2.139-21Nguyễn Thị Diệu Hương0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
29413050117101701Anh văn A2.139-21Thiều Hoàng Mỹ0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
30413050117101702Anh văn A2.139-21Thiều Hoàng Mỹ0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
31413050117101739Anh văn A2.139-21Huỳnh Thị Bích Ngọc0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
32413050117101757Anh văn A2.135-8;13-21Huỳnh Thị Bích Ngọc0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
33413050117101785Anh văn A2.135-8;13-21Trần Thị Thanh Nhã0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
34413050117101745Anh văn A2.139-21Lê Thị Nhi0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
35413050117101702BAnh văn A2.135-8;13-21Lê Thị NhiNaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
36413050117101783Anh văn A2.135-8;13-21Nguyễn Đặng Uyên Phương0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
37413050117101701AAnh văn A2.139-21Trần Thị Túy PhượngNaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
38413050117101769Anh văn A2.135-8;13-21Trần Thị Túy Phượng0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
39413050117101701DAnh văn A2.139-21Trần Thị Thanh ThảoNaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
40413050117101701BAnh văn A2.139-21Trần Thị Thanh ThảoNaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
41413050117101701FAnh văn A2.139-21Trương Thị ThờiNaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
42413050117101748Anh văn A2.139-21Trương Thị Thời0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
43413050117101712Anh văn A2.135-8;13-21Hồ Minh Thu0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
44413050117101759Anh văn A2.135-8;13-21Trương Thị Ánh Tuyết0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
45413050117101701EAnh văn A2.139-21Trương Thị Ánh TuyếtNaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
46413050117101723Anh văn A2.135-8;13-21Nguyễn Thị Cẩm Tú0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
47413050117101727Anh văn A2.139-21Nguyễn Thị Cẩm Tú0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
48413050117101702DAnh văn A2.135-8;13-21Trần Vũ Mai YênNaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
49413050117101702FAnh văn A2.135-8;13-21Trần Vũ Mai YênNaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
50413050117101733Anh văn A2.139-21Lê Thị Hải Yến0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
51413050117101740Anh văn A2.139-21Lê Thị Hải Yến0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
52413050117101728Anh văn A2.139-21Lê Thị Hải Yến0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
53413031117101628Anh văn A2.242-17Phạm Thị Ca Dao400.020/11/2017 13/12/2017 2255.0
54413031117101659Anh văn A2.242-14Võ Thị Thu Duyên200.013/11/2017 13/12/2017 630.0
55413031117101627AAnh văn A2.242-17Huỳnh Trúc Giang410.020/11/2017 13/12/2017 1946.3
56413031117101622Anh văn A2.242-17Trần Huy Khánh400.020/11/2017 13/12/2017 1127.5
57413031117101702AAnh văn A2.245-8;13-21Huỳnh Thị Bích NgọcNaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
58413031117101704BAnh văn A2.249-21Lê Thị NhiNaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
59413031117101702BAnh văn A2.2 45-8;13-21Tôn Nữ Xuân PhươngNaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
60413031117101704AAnh văn A2.2 49-21Trần Thị Túy PhượngNaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
61413031117101623Anh văn A2.242-17Nguyễn Thị Cẩm Tú400.020/11/2017 13/12/2017 2357.5
62413031117101704CAnh văn A2.249-21Nguyễn Thị Cẩm TúNaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
63413031117101620Anh văn A2.242-17Nguyễn Nữ Thùy Uyên400.020/11/2017 13/12/2017 2562.5
64413031117101627BAnh văn A2.242-17Lê Thị Hải Yến400.020/11/2017 13/12/2017 1947.5
65413047317101564AAnh văn CN22-12Huỳnh Phương Nam410.020/11/2017 10/12/2017 1741.5
66413039317101405AAnh văn CN CĐT22-8;13-18Lê Hoài Nam400.020/11/2017 11/12/2017 1025.0
67413039317101405BAnh văn CN CĐT22-8;13-18Đặng Phước Vinh240.020/11/2017 11/12/2017 625.0
68413038317101402Anh văn CN CK22-17Dương Mộng Hà270.020/11/2017 04/12/2017 1348.1
69413036017101417Anh văn CN CKGT22-8;12-17Phạm Quốc Thái380.020/11/2017 06/12/2017 1539.5
70413036017101419Anh văn CN CKGT(THACO)22-14Phạm Quốc Thái250.020/11/2017 06/12/2017 520.0
71413034217101448Anh văn CN CNSH22-17Đoàn Thị Hoài Nam400.020/11/2017 06/12/2017 717.5
72413040317101511Anh văn CN CNTT22-17Nguyễn Thế Xuân Ly440.020/11/2017 05/12/2017 818.2
73413040317101510Anh văn CN CNTT22-17Trần Thế Vũ460.020/11/2017 05/12/2017 510.9
74413037217101450Anh văn CN CNVL22-17Đoàn Thị Thu Loan130.020/11/2017 06/12/2017 969.2
75413033017101440Anh văn CN ĐT22-17Nguyễn Thị Cẩm Tú400.020/11/2017 06/12/2017 922.5
76413036317101446AAnh văn CN hóa TP22-17Phạm Thị Đoan Trinh470.020/11/2017 06/12/2017 2655.3
77413036317101445Anh văn CN hóa TP22-17Phạm Thị Đoan Trinh460.020/11/2017 06/12/2017 2554.3
78413042317101472AAnh văn CN KT22-17Phạm Thị Thu Hương400.020/11/2017 03/12/2017 2357.5
79413042317101472BAnh văn CN KT22-17Phạm Thị Thu Hương400.020/11/2017 03/12/2017 1742.5
80413042317101471Anh văn CN KT22-17Trần Thị Thùy Oanh390.020/11/2017 03/12/2017 1641.0
81413035317101452AAnh văn CN KTDK22-17Lê Thị Như Ý400.020/11/2017 05/12/2017 3587.5
82413035317101552BAnh văn CN KTDK22-14Lê Thị Như Ý400.020/11/2017 05/12/2017 2665.0
83413032117101479AAnh văn CN MT22-17Trần Vũ Mai Yên550.020/11/2017 03/12/2017 3054.5
84413032117101481Anh văn CN MT22-17Trần Vũ Mai Yên470.020/11/2017 03/12/2017 817.0
85413005317101457Anh văn CN SPKTCN32-14Nguyễn Thị Cẩm Tú400.030/10/2017 15/11/2017 1640.0
86413031017101475Anh văn CN XD22-12Vũ Huy Công350.016/10/2017 09/11/2017 720.0
87413031017101575Anh văn CN XD22-12Vũ Huy Công330.013/11/2017 04/12/2017 618.2
88413031017101477Anh văn CN XD22-12Vũ Huy Công400.016/10/2017 09/11/2017 717.5
89107275317101448ATLĐ và vệ sinh CN12-9Bùi Xuân Đông380.020/11/2017 19/12/2017 923.7
90107275317101550ATLĐ và vệ sinh CN12-9Dương Thị Hồng Phấn590.020/11/2017 03/12/2017 1322.0
91108048217101579AAutoCAD13-6Nguyễn Đức Sỹ300.020/11/2017 19/12/2017 1136.7
92122182017101489Bảo mật trong tin học23-17Huỳnh Công Pháp0NaN20/11/2017 04/12/2017 12Infinity
93122143017101387Bảo trì23-17Đinh Minh Diệm0NaN20/11/2017 03/01/2018 3Infinity
94101126317101302Bảo trì công nghiệp22-12Đinh Minh Diệm570.023/10/2017 23/11/2017 35.3
95101126317101303Bảo trì công nghiệp22-12Đinh Minh Diệm550.023/10/2017 23/11/2017 1527.3
96105144317101428Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ32-5;10-18Lê Kim Hùng630.020/11/2017 17/12/2017 1727.0
97105144317101427Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ36-18Đoàn Ngọc Minh Tú780.020/11/2017 17/12/2017 3848.7
98105144317101429Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ32-9;14-18Đoàn Ngọc Minh Tú750.020/11/2017 17/12/2017 1722.7
99105144317101434Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ32-14Lê Vân320.020/11/2017 28/12/2017 1134.4
100122088017101587Biến đổi Fourrier, Laplace và ứng dụng23-17Bùi Tuấn Khang0NaN20/11/2017 03/01/2018 26Infinity
101123134017101307Các thành phần của HT NL Điện42-12Đinh Thành Việt0NaN26/10/2017 30/10/2017 9Infinity
102105054317101332Cảm biến22-12Lê Quốc Huy330.023/10/2017 30/11/2017 1236.4
103105054317101328Cảm biến22-12Võ Như Tiến430.023/10/2017 30/11/2017 2251.2
104122075017101388Cảm biến và đo lường thông minh33-17Lê Quốc Huy0NaN20/11/2017 03/01/2018 15Infinity
105103164017101417Cảm biến và kỹ thuật đo22-8;12-17Trần Thanh Hải Tùng480.020/11/2017 18/12/2017 2041.7
106103164017101418Cảm biến và kỹ thuật đo22-11;15-18Trần Thanh Hải Tùng470.020/11/2017 18/12/2017 1429.8
107103164017101419Cảm biến và kỹ thuật đo22-14Trần Thanh Hải Tùng250.020/11/2017 18/12/2017 520.0
108123100017101308Cảm biến và truyền động trong HT điều khiển 47-12Nguyễn Lê Hòa0NaN26/10/2017 16/11/2017 23Infinity
109110151317101371Cảnh quan kiến trúc22-12Tô Văn Hùng570.023/10/2017 23/11/2017 1322.8
110110151317101372Cảnh quan kiến trúc22-12Nguyễn Xuân Trung560.023/10/2017 23/11/2017 1323.2
111117077217101479Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp22-17Nguyễn Lan Phương640.020/11/2017 20/12/2017 3351.6
112117039317101468Cấp thoát nước22-17Nguyễn Lan Phương530.020/11/2017 03/12/2017 611.3
113117039317101372Cấp thoát nước22-12Nguyễn Lan Phương560.023/10/2017 17/11/2017 1221.4
114117039317101469Cấp thoát nước22-17Nguyễn Lan Phương620.020/11/2017 03/12/2017 1727.4
115109103317101459Cầu bê tông cốt thép32-14Võ Duy Hùng730.013/11/2017 07/12/2017 1520.5
116109103317101461Cầu bê tông cốt thép32-14Lê Văn Lạc700.013/11/2017 07/12/2017 68.6
117109103317101460Cầu bê tông cốt thép32-14Nguyễn Duy Thảo790.013/11/2017 07/12/2017 78.9
118106001317101638Cấu kiện điện tử32-14Dư Quang Bình520.020/11/2017 10/12/2017 2751.9
119106001317101639Cấu kiện điện tử32-14Phan Trần Đăng Khoa690.020/11/2017 10/12/2017 4768.1
120121002317101671Cấu tạo kiến trúc 122-7;10-14Nguyễn Ngọc Bình480.006/11/2017 18/12/2017 510.4
121121002317101672Cấu tạo kiến trúc 122-7;10-14Nguyễn Ngọc Bình480.006/11/2017 18/12/2017 2450.0
122121007317101572Cấu tạo KT 222-14Nguyễn Ngọc Bình650.013/11/2017 07/12/2017 23.1
123121007317101571Cấu tạo KT 222-14Nguyễn Ngọc Bình650.013/11/2017 07/12/2017 710.8
124109173317101359Cầu thép32-12Nguyễn Văn Mỹ610.004/12/2017 18/12/2017 711.5
125109173317101360Cầu thép32-12Nguyễn Duy Thảo470.004/12/2017 18/12/2017 1736.2
126109173317101361Cầu thép32-12Nguyễn Xuân Toản560.004/12/2017 18/12/2017 814.3
127122135017101387Cấu trúc & LT máy CC điều khiển số23-17Bùi Trương Vỹ0NaN20/11/2017 03/01/2018 4Infinity
128123058017101507Cấu trúc dữ liệu42-12Nguyễn Thanh Bình0NaN26/10/2017 15/11/2017 18Infinity
129106022317101440Cấu trúc dữ liệu22-17Ngô Minh Trí440.020/11/2017 17/12/2017 818.2
130106022317101440BCấu trúc dữ liệu22-17Ngô Minh Trí440.020/11/2017 17/12/2017 920.5
131122033017101587Cấu trúc dữ liệu nâng cao và thuật toán23-17Nguyễn Thanh Bình0NaN20/11/2017 03/01/2018 43Infinity
132105009317101435Cấu trúc hệ thống máy tính22-14Nguyễn Văn Minh Trí280.030/10/2017 21/11/2017 414.3
133122058017101488Cấu trúc máy tính33-17Huỳnh Hữu Hưng0NaN20/11/2017 03/01/2018 6Infinity
134102188317101310CĐ CN phần mềm28-8Sebastian Sussmann480.030/10/2017 03/12/2017 918.8
135102188317101311CĐ CN phần mềm29-9Sebastian Sussmann200.030/10/2017 03/12/2017 420.0
136104097317101322CĐ Điều hòa không khí12-9Võ Chí Chính590.023/10/2017 11/12/2017 711.9
137104084317101422CĐ Lạnh A22-17Nguyễn Thành Văn430.020/11/2017 13/12/2017 1023.3
138104084317101423CĐ Lạnh A22-17Nguyễn Thành Văn600.020/11/2017 13/12/2017 1830.0
139104085317101425CĐ Lạnh B12-9Nguyễn Thành Văn560.020/11/2017 13/12/2017 1933.9
140121022317101371CĐ Mỹ học kiến trúc22-12Phan Bảo An480.023/10/2017 14/11/2017 48.3
141121022317101372CĐ Mỹ học kiến trúc22-12Trần Đức Quang610.023/10/2017 14/11/2017 1727.9
142101071317101305CĐ: ĐK thích nghi và bền vững22-12Nguyễn Thế Tranh620.023/10/2017 22/11/2017 2337.1
143107230317101452Chưng cất đa cấu tử22-17Nguyễn Thị Thanh Xuân710.020/11/2017 18/12/2017 5171.8
144102011317101415Chương trình dịch22-17Nguyễn Thị Minh Hỷ310.020/11/2017 17/12/2017 412.9
145106051317101338Chuyên đề (KTDT)22-12Huỳnh Việt Thắng380.023/10/2017 26/11/2017 2668.4
146106066317101340Chuyên đề (KTMT)22-12Huỳnh Việt Thắng260.023/10/2017 26/11/2017 2284.6
147111122317101378Chuyên đề 122-12Lê Văn Hợi320.004/12/2017 18/12/2017 721.9
148111122317101377Chuyên đề 122-12Lê Văn Hợi540.004/12/2017 18/12/2017 35.6
149111122317101375Chuyên đề 122-12Phan Hồng Sáng370.004/12/2017 18/12/2017 0.0
150111123317101375Chuyên đề 222-12Võ Ngọc Dương360.004/12/2017 18/12/2017 0.0
151111123317101378Chuyên đề 222-12Hoàng Ngọc Tuấn380.004/12/2017 18/12/2017 923.7
152111123317101377Chuyên đề 222-12Hoàng Ngọc Tuấn510.004/12/2017 18/12/2017 35.9
153107111317101350Chuyên đề bêtông22-12Nguyễn Dân210.023/10/2017 20/11/2017 1152.4
154109032317101361Chuyên đề cầu22-12Hoàng Phương Hoa410.004/12/2017 18/12/2017 614.6
155109032317101360Chuyên đề cầu22-12Nguyễn Hoàng Vĩnh410.004/12/2017 18/12/2017 1434.1
156122211017101389Chuyên đề CN23-12;14-18Đặng Ngọc Hải0NaN27/11/2017 11/12/2017 2Infinity
157102198317101312Chuyên đề CN mạng22-12Nguyễn Thế Xuân Ly370.030/10/2017 15/11/2017 513.5
158121012317101471Chuyên đề kiến trúc đương đại nước ngoài210-17Khoa Kiến trúc510.015/11/2017 06/12/2017 3466.7
159121012317101472Chuyên đề kiến trúc đương đại nước ngoài210-17Khoa Kiến trúc400.015/11/2017 06/12/2017 2870.0
160101017317101401CN Chế tạo máy 132-17Lưu Đức Bình630.020/11/2017 17/12/2017 3860.3
161101017317101402CN Chế tạo máy 132-8;14-17Lưu Đức Bình600.020/11/2017 17/12/2017 2846.7
162101017317101403CN Chế tạo máy 132-8;14-17Lưu Đức Bình640.020/11/2017 17/12/2017 2640.6
163101112317101502CN Chế tạo phôi 122-17Hoàng Minh Công630.020/11/2017 19/12/2017 3352.4
164101112317101501CN Chế tạo phôi 122-17Lưu Đức Hòa590.020/11/2017 19/12/2017 3050.8
165101112317101503CN Chế tạo phôi 122-17Nguyễn Thanh Việt250.020/11/2017 19/12/2017 1144.0
166107148317101348CN dược phẩm22-12Trương Thị Minh Hạnh470.023/10/2017 21/11/2017 2451.1
167109067317101364CN Gốm XD32-12Đỗ Thị Phượng320.004/12/2017 18/12/2017 39.4
168101008217101505CN kim loại22-17Tào Quang Bảng680.020/11/2017 18/12/2017 3145.6
169101008217101518CN kim loại22-17Tào Quang Bảng570.020/11/2017 18/12/2017 23.5
170101008217101517CN kim loại22-17Tào Quang Bảng700.020/11/2017 18/12/2017 22.9
171102025217101415CN phần mềm22-17Nguyễn Thanh Bình290.020/11/2017 22/12/2017 413.8
172102025217101515CN phần mềm22-17Nguyễn Thanh Bình450.020/11/2017 22/12/2017 0.0
173102025217101412CN phần mềm22-17Lê Thị Mỹ Hạnh300.020/11/2017 09/12/2017 930.0
174102025217101410CN phần mềm22-17Lê Thị Mỹ Hạnh610.020/11/2017 09/12/2017 34.9
175122179017101489CN phần mềm23-17Lê Thị Mỹ Hạnh0NaN20/11/2017 04/12/2017 12Infinity
176107149317101348CN sinh học BVMT32-12Đoàn Thị Hoài Nam490.023/10/2017 24/11/2017 2346.9
177110218317101367CN Thi công hiện đại22-12Lê Khánh Toàn460.004/12/2017 18/12/2017 817.4
178110218317101369CN Thi công hiện đại22-12Mai Chánh Trung300.004/12/2017 18/12/2017 26.7
179110218317101368CN Thi công hiện đại22-12Phan Quang Vinh460.004/12/2017 18/12/2017 1021.7
180109095317101585CN Vật liệu (QLCN)22-17Lê Xuân Chương550.020/11/2017 11/12/2017 4581.8
181107333317101350CNSX Gốm sứ32-12Nguyễn Văn Dũng220.023/10/2017 23/11/2017 1254.5
182109044317101472Cơ đất - Nền móng22-17Phạm Văn Ngọc620.020/11/2017 11/12/2017 3150.0
183122105017101487Cơ học chất lỏng thực23-17Phạm Thị Kim Loan0NaN20/11/2017 03/01/2018 9Infinity
184110138217101571Cơ học công trình32-14Đỗ Minh Đức340.013/11/2017 15/12/2017 720.6
185110138217101572Cơ học công trình32-14Đỗ Minh Đức480.013/11/2017 15/12/2017 612.5
186122089017101587Cơ học đại cương & MT liên tục33-17Nguyễn Văn Thiên Ân0NaN20/11/2017 03/01/2018 26Infinity
187109097017101567Cơ học đất22-14Đỗ Hữu Đạo750.013/11/2017 10/12/2017 2128.0
188109097017101568Cơ học đất22-14Nguyễn Thu Hà740.013/11/2017 10/12/2017 1418.9
189109097017101569Cơ học đất22-14Phạm Văn Ngọc690.013/11/2017 10/12/2017 1927.5
190122106017101487Cơ học kết cấu33-17Thái Hoàng Phong0NaN20/11/2017 03/01/2018 7Infinity
191110002217101569Cơ học kết cấu 132-14Đào Ngọc Thế Lực710.013/11/2017 17/12/2017 2332.4
192110002217101575Cơ học kết cấu 132-12Lê Cao Tuấn770.013/11/2017 17/12/2017 56.5
193110002217101577Cơ học kết cấu 132-17Lê Cao Tuấn710.020/11/2017 17/12/2017 68.5
194110002217101563Cơ học kết cấu 132-14Nguyễn Thạc Vũ420.013/11/2017 19/12/2017 12.4
195110002217101567Cơ học kết cấu 132-14Nguyễn Thạc Vũ720.013/11/2017 17/12/2017 1622.2
196110205017101560Cơ học kết cấu 222-12Đào Ngọc Thế Lực730.020/11/2017 16/12/2017 1216.4
197110205017101564Cơ học kết cấu 222-12Lê Cao Tuấn760.020/11/2017 16/12/2017 1823.7
198110205017101559Cơ học kết cấu 222-12Nguyễn Thạc Vũ760.020/11/2017 16/12/2017 911.8
199108049117101527Cơ học ứng dụng32-17Nguyễn Văn Thiên Ân760.020/11/2017 18/12/2017 2735.5
200108049117101614Cơ học ứng dụng32-14Nguyễn Văn Thiên Ân290.013/11/2017 21/12/2017 1965.5
201108049117101647Cơ học ứng dụng32-17Nguyễn Văn Thiên Ân170.020/11/2017 21/12/2017 635.3
202108049117101645Cơ học ứng dụng32-14Nguyễn Thị Kim Loan640.013/11/2017 18/12/2017 5179.7
203108049117101528Cơ học ứng dụng32-17Nguyễn Hữu Thành710.020/11/2017 18/12/2017 2231.0
204108049117101681Cơ học ứng dụng32-17Nguyễn Hữu Thành640.020/11/2017 18/12/2017 4367.2
205108049117101650Cơ học ứng dụng32-17Nguyễn Danh Tường490.020/11/2017 18/12/2017 2653.1
206108049117101679Cơ học ứng dụng32-17Huỳnh Vinh640.020/11/2017 18/12/2017 4164.1
207105085317101327Cơ khí đường dây22-12Trần Vinh Tịnh760.023/10/2017 23/11/2017 5977.6
208108070017101618Cơ lý thuyết32-17Nguyễn Thị Kim Loan620.020/11/2017 22/12/2017 2032.3
209108070017101664Cơ lý thuyết32-14Nguyễn Thị Kim Loan600.013/11/2017 22/12/2017 3050.0
210108070017101675Cơ lý thuyết32-14Nguyễn Thị Kim Loan620.013/11/2017 22/12/2017 3150.0
211108070017101683Cơ lý thuyết32-14Nguyễn Đình Sơn610.020/11/2017 22/12/2017 3455.7
212108070017101663Cơ lý thuyết32-14Nguyễn Đình Sơn340.013/11/2017 21/12/2017 25.9
213108070017101602Cơ lý thuyết32-17Nguyễn Đình Sơn600.020/11/2017 22/12/2017 2440.0
214108070017101659Cơ lý thuyết32-14Nguyễn Hữu Thành660.013/11/2017 22/12/2017 4466.7
215108070017101605Cơ lý thuyết32-17Nguyễn Danh Tường490.020/11/2017 22/12/2017 1632.7
216108070017101668Cơ lý thuyết32-17Nguyễn Danh Tường460.020/11/2017 22/12/2017 1634.8
217108070017101601Cơ lý thuyết32-17Huỳnh Vinh610.020/11/2017 22/12/2017 4065.6
218108070017101617Cơ lý thuyết32-17Huỳnh Vinh600.020/11/2017 22/12/2017 3253.3
219108070017101677Cơ lý thuyết32-17Huỳnh Vinh580.020/11/2017 22/12/2017 1424.1
220108018217101672Cơ Lý thuyết 232-7;10-14Nguyễn Thị Kim Loan480.006/11/2017 15/12/2017 2450.0
221108018217101671Cơ Lý thuyết 232-7;10-14Huỳnh Vinh480.006/11/2017 15/12/2017 510.4
222122038017101588Cơ sở điều khiển tự động33-17Trần Đình Khôi Quốc0NaN20/11/2017 03/01/2018 16Infinity
223122046017101488Cơ sở ĐK HT sự kiện gián đoạn23-17Trương Thị Bích Thanh0NaN20/11/2017 03/01/2018 4Infinity
224121031017101772Cơ sở kiến trúc19-21Phan Ánh Nguyên0NaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
225107290317101445Cơ sở kỹ thuật thực phẩm32-17Bùi Viết Cường550.020/11/2017 25/12/2017 2647.3
226107290317101446Cơ sở kỹ thuật thực phẩm32-17Bùi Viết Cường460.020/11/2017 25/12/2017 3065.2
227107307317101452Cơ sở thiết kế nhà máy dầu khí22-17Trương Hữu Trì480.020/11/2017 18/12/2017 3572.9
228107307317101552Cơ sở thiết kế nhà máy dầu khí22-14Trương Hữu Trì680.020/11/2017 18/12/2017 4058.8
229122028017101587Con người và môi trường23-17Nguyễn Đình Huấn0NaN20/11/2017 03/01/2018 27Infinity
230109131017101364Công nghệ bê tông32-12Lê Xuân Chương310.004/12/2017 18/12/2017 39.7
231109128017101364Công nghệ bê tông nhẹ22-12Lê Xuân Chương310.004/12/2017 18/12/2017 39.7
232107314317101352Công nghệ chế biến khí22-12Lê Thị Như Ý400.023/10/2017 13/11/2017 2255.0
233122110017101487Công nghệ chế tạo43-8;14-17Lưu Đức Bình0NaN20/11/2017 03/01/2018 9Infinity
234102146317101510Công nghệ di động22-17Trần Thế Vũ450.020/11/2017 12/12/2017 613.3
235102146317101511Công nghệ di động22-17Trần Thế Vũ370.020/11/2017 12/12/2017 410.8
236102146317101512Công nghệ di động22-17Trần Thế Vũ610.020/11/2017 12/12/2017 69.8
237103187017101320Công nghệ đóng tàu32-12Phạm Trường Thi270.023/10/2017 27/11/2017 13.7
238107330317101351Công nghệ sơn, vecni22-12Dương Thế Hy270.023/10/2017 23/11/2017 2281.5
239122109017101487Công nghệ vật liệu13-10Lưu Đức Hòa0NaN20/11/2017 03/01/2018 7Infinity
240102152317101512Công nghệ Web22-17Mai Văn Hà600.020/11/2017 17/12/2017 58.3
241109056317101464Công trình giao thông22-14Võ Hải Lăng260.020/11/2017 14/12/2017 2076.9
242102010217101510CS dữ liệu22-17Trương Ngọc Châu620.020/11/2017 14/12/2017 711.3
243102010217101511CS dữ liệu22-17Trương Ngọc Châu610.020/11/2017 14/12/2017 813.1
244102010217101577CS dữ liệu22-17Trương Ngọc Châu490.020/11/2017 25/12/2017 36.1
245107007317101752CS lý thuyết hoá học29-21Lê Minh Đức0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
246107007317101751CS lý thuyết hoá học29-21Dương Thế Hy0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
247107007317101748CS lý thuyết hoá học29-21Phạm Cẩm Nam0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
248108072017101501CS Thiết kế máy32-17Lê Cung460.020/11/2017 22/12/2017 2043.5
249108072017101503CS Thiết kế máy32-17Vũ Thị Hạnh580.020/11/2017 22/12/2017 2441.4
250108072017101502CS Thiết kế máy32-17Nguyễn Văn Yến610.020/11/2017 22/12/2017 3354.1
251105136217101405CS Truyền động điện22-8;13-18Giáp Quang Huy740.020/11/2017 14/12/2017 1520.3
252105004317101432Cung cấp điện XNCN22-17Dương Minh Quân530.020/11/2017 20/12/2017 2852.8
253105004317101328Cung cấp điện XNCN22-12Nguyễn Văn Tấn780.023/10/2017 15/11/2017 3544.9
254105004317101435Cung cấp điện XNCN22-14Trần Vinh Tịnh280.030/10/2017 16/11/2017 414.3
255122186017101489ĐA Kiến trúc và hệ thống33-17Huỳnh Hữu Hưng0NaN20/11/2017 04/12/2017 12Infinity
256122056017101488ĐA Môn học23-17Giáp Quang Huy0NaN20/11/2017 03/01/2018 4Infinity
257123044017101308ĐA TK hệ thống máy tính52-12USA - UW - James Peckol0NaN26/10/2017 16/11/2017 13Infinity
258319013117101664Đại số32-14Nguyễn Viết Đức630.013/11/2017 20/12/2017 2336.5
259319013117101660Đại số32-14Nguyễn Viết Đức430.013/11/2017 20/12/2017 1739.5
260319013117101605Đại số32-17Trương Công Quỳnh510.020/11/2017 20/12/2017 3058.8
261319013117101601Đại số32-17Trương Công Quỳnh580.020/11/2017 20/12/2017 3458.6
262319013117101659Đại số32-14Trương Công Quỳnh600.013/11/2017 20/12/2017 4066.7
263123008017101508Đại số TT và ƯD32-12Nguyễn Chánh Tú0NaN18/10/2017 17/11/2017 32Infinity
264123008017101509Đại số TT và ƯD32-12Nguyễn Chánh Tú0NaN18/10/2017 17/11/2017 30Infinity
265319020017101716Đại số tuyến tính49-21Nguyễn Ngọc Châu0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
266319020017101741Đại số tuyến tính49-21Nguyễn Viết Đức0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
267122201017101389Đảm bảo CL phần mềm23-12;14-18Nguyễn Thanh Bình0NaN27/11/2017 11/12/2017 2Infinity
268122145017101387Đánh giá hiệu năng của HTSX23-17Trần Minh Chính0NaN20/11/2017 03/01/2018 3Infinity
269117081217101381Đánh giá tác động môi trường12-9Trần Văn Quang650.004/12/2017 02/01/2018 1726.2
270122107017101487Dao động23-17Nguyễn Đình Sơn0NaN20/11/2017 03/01/2018 8Infinity
271107063317101352Dầu nhờn, mỡ, phụ gia22-12Nguyễn Thị Diệu Hằng430.023/10/2017 20/11/2017 3274.4
272118058317101585XĐề án Marketing12-17Lê Thị Kim Oanh330.020/11/2017 28/12/2017 2678.8
273118058317101585YĐề án Marketing12-17Nguyễn Thị Thu Thủy270.020/11/2017 28/12/2017 2281.5
274109003317101663Địa chất công trình22-14Bạch Quốc Tiến340.013/11/2017 17/12/2017 25.9
275109003317101675Địa chất công trình22-14Trần Khắc Vỹ470.013/11/2017 04/12/2017 1225.5
276105135317101471Điện công trình22-17Phan Văn Hiền220.020/11/2017 13/12/2017 522.7
277105135317101472Điện công trình22-17Nguyễn Thị Ái Nhi430.020/11/2017 13/12/2017 2148.8
278105015317101534Điện tử công suất32-12Giáp Quang Huy410.020/11/2017 11/12/2017 12.4
279105015317101535Điện tử công suất32-12Đoàn Quang Vinh380.020/11/2017 11/12/2017 513.2
280122091017101587Điện tử học tương tự và ứng dụng33-17Nguyễn Văn Phòng0NaN20/11/2017 03/01/2018 9Infinity
281123052017101507Điện tử I (15ES)4USA - UW - Tai-ChengNaN26/10/2017 30/10/2017 17Infinity
282123033017101408Điện từ ứng dụng57-12Phan Học0NaN26/10/2017 14/11/2017 21Infinity
283106049317101338Điện tử y sinh22-12Nguyễn Văn Phòng640.023/10/2017 16/11/2017 4164.1
284106049317101341Điện tử y sinh22-12Nguyễn Thị Anh Thư570.023/10/2017 16/11/2017 3866.7
285104080317101425Điều hòa không khí32-17Võ Chí Chính500.020/11/2017 25/12/2017 2448.0
286104080317101422Điều hòa không khí32-17Võ Chí Chính370.020/11/2017 25/12/2017 718.9
287104080317101423Điều hòa không khí32-17Võ Chí Chính590.020/11/2017 25/12/2017 1525.4
288105163017101333Điều khiển hệ phi tuyến22-12Nguyễn Anh Duy380.023/10/2017 15/11/2017 923.7
289105163017101332Điều khiển hệ phi tuyến22-12Nguyễn Anh Duy470.023/10/2017 15/11/2017 2451.1
290105165017101433Điều khiển logic22-17Nguyễn Kim Ánh570.020/11/2017 10/12/2017 1831.6
291105165017101432Điều khiển logic22-17Trần Thái Anh Âu600.020/11/2017 10/12/2017 2338.3
292106050317101438Điều khiển logic22-17Lê Xứng320.020/11/2017 15/12/2017 721.9
293122078017101388Điều khiển nâng cao23-17Nguyễn Quốc Định0NaN20/11/2017 03/01/2018 16Infinity
294122080017101388Điều khiển Robot23-17Nguyễn Hoàng Mai0NaN20/11/2017 03/01/2018 14Infinity
295105024317101329Điều khiển số22-12Nguyễn Lê Hòa330.023/10/2017 20/11/2017 1442.4
296122140017101387Điều khiển theo thời gian thực và giám sát23-17Ngô Đình Thanh0NaN20/11/2017 03/01/2018 2Infinity
297105047317101329Điều khiển truyền động điện22-12Lê Tiến Dũng400.023/10/2017 16/11/2017 1947.5
298105160017101435Điều khiển truyền động điện32-14Đoàn Quang Vinh280.030/10/2017 30/11/2017 517.9
299103172017101319Điều khiển tự động HT phanh12-5Nguyễn Hoàng Việt390.023/10/2017 14/11/2017 25.1
300122142017101387Điều khiển tuần tự theo chương trình23-17Lâm Tăng Đức0NaN20/11/2017 03/01/2018 2Infinity
301122112017101487Điều khiển tuyến tính & phi tuyến33-17Nguyễn Thế Tranh0NaN20/11/2017 03/01/2018 7Infinity
302123071017101307Điều khiển và phản hồi42-12Nguyễn Hoàng Mai0NaN26/10/2017 09/11/2017 10Infinity
303118023317101483Định giá SP xây dựng22-17Phạm Thị Trang610.020/11/2017 06/12/2017 3963.9
304105081317101332ĐK logic trong TĐĐ22-12Khương Công Minh590.023/10/2017 27/11/2017 2949.2
305105081317101333ĐK logic trong TĐĐ22-12Khương Công Minh580.023/10/2017 27/11/2017 2441.4
306101061317101401ĐK thuỷ khí & LT PLC22-17Trần Ngọc Hải610.020/11/2017 10/12/2017 3150.8
307101061317101403ĐK thuỷ khí & LT PLC22-17Trần Ngọc Hải470.020/11/2017 10/12/2017 1736.2
308209012117101587ĐLCM của ĐCSVN33-17Ngô Văn Hà0NaN20/11/2017 04/12/2017 NaN
309122175017101489Đồ hoạ máy tính23-17Phan Thanh Tao0NaN20/11/2017 04/12/2017 12Infinity
310106128017101438Đo lường điện tử22-17Dư Quang Bình270.020/11/2017 12/12/2017 518.5
311104083317101425Đo lường nhiệt22-17Mã Phước Hoàng680.020/11/2017 11/12/2017 1522.1
312122076017101388Đo và điều khiển công nghiệp23-17Nguyễn Hoàng Mai0NaN20/11/2017 03/01/2018 16Infinity
313107293317101446Dụng cụ đo lường và thiết bị thực phẩm32-17Trương Thị Minh Hạnh520.020/11/2017 21/12/2017 3261.5
314107293317101445Dụng cụ đo lường và thiết bị thực phẩm32-17Trương Thị Minh Hạnh490.020/11/2017 21/12/2017 2244.9
315209012117101681Đường lối CM của Đảng CSVN32-17Trần Quang Ánh410.020/11/2017 07/12/2017 2151.2
316209012117101577Đường lối CM của Đảng CSVN32-17Trần Quang Ánh510.020/11/2017 07/12/2017 59.8
317209012117101679Đường lối CM của Đảng CSVN32-17Lê Thị Tuyết Ba610.020/11/2017 07/12/2017 4167.2
318209012117101601Đường lối CM của Đảng CSVN32-17Ngô Văn Hà610.020/11/2017 07/12/2017 3150.8
319209012117101602Đường lối CM của Đảng CSVN32-17Ngô Văn Hà600.020/11/2017 07/12/2017 3355.0
320209012117101627Đường lối CM của Đảng CSVN32-17Nguyễn Văn Hoàn610.020/11/2017 07/12/2017 4370.5
321209012117101669Đường lối CM của Đảng CSVN32-17Nguyễn Tiến Lương580.020/11/2017 07/12/2017 2950.0
322209012117101522Đường lối CM của Đảng CSVN32-17Đỗ Thị Hằng Nga610.020/11/2017 07/12/2017 58.2
323209012117101628Đường lối CM của Đảng CSVN32-17Đỗ Thị Hằng Nga630.020/11/2017 07/12/2017 2946.0
324209012117101645Đường lối CM của Đảng CSVN32-14Từ Ánh Nguyệt550.013/11/2017 07/12/2017 4072.7
325209012117101585Đường lối CM của Đảng CSVN32-17Lê Thưởng590.020/11/2017 07/12/2017 3152.5
326209012117101667Đường lối CM của Đảng CSVN32-17Vương Thị Bích Thủy600.020/11/2017 07/12/2017 4473.3
327209012117101668Đường lối CM của Đảng CSVN32-17Vương Thị Bích Thủy600.020/11/2017 07/12/2017 3456.7
328319011117101701Giải tích 149-21Tần Bình0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
329319011117101738Giải tích 149-21Tần Bình0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
330319011117101705Giải tích 149-21Tần Bình0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
331319011117101720Giải tích 145-8;13-21Nguyễn Ngọc Châu0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
332319011117101723Giải tích 145-8;13-21Nguyễn Ngọc Châu0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
333319011117101784Giải tích 145-8;13-21Nguyễn Ngọc Châu0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
334319011117101722Giải tích 145-8;13-21Nguyễn Ngọc Châu0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
335319011117101779Giải tích 145-8;13-21Trần Chín0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
336319011117101764Giải tích 145-8;13-21Trần Chín0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
337319011117101727Giải tích 149-21Nguyễn Viết Đức0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
338319011117101740Giải tích 149-21Nguyễn Viết Đức0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
339319011117101785Giải tích 145-8;13-21Đặng Công Hanh0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
340319011117101767Giải tích 145-8;13-21Đặng Công Hanh0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
341319011117101783Giải tích 145-8;13-21Đặng Công Hanh0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
342319021117101752Giải tích 159-21Bùi Tuấn Khang0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
343319011117101718Giải tích 145-8;13-21Nguyễn Xuân Nguyệt0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
344319011117101717Giải tích 145-8;13-21Nguyễn Xuân Nguyệt0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
345319011117101706Giải tích 149-21Phan Thị Quản0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
346319011117101711Giải tích 145-8;13-21Phan Thị Quản0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
347319011117101781Giải tích 145-8;13-21Phan Thị Quản0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
348319011117101710Giải tích 145-8;13-21Phan Thị Quản0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
349319011117101712Giải tích 145-8;13-21Nguyễn Ngọc Siêng0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
350319011117101733Giải tích 149-21Nguyễn Ngọc Siêng0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
351319021117101716Giải tích 159-21Nguyễn Duy Thái Sơn0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
352319021117101714Giải tích 159-21Nguyễn Duy Thái Sơn0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
353319021117101746Giải tích 159-21Chử Văn Tiệp0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
354319021117101734Giải tích 159-21Chử Văn Tiệp0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
355319021117101736Giải tích 159-21Lê Hoàng Trí0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
356319011117101729Giải tích 149-21Lê Hoàng Trí0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
357319021117101737Giải tích 159-21Lê Hoàng Trí0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
358319021117101763Giải tích 159-21Lê Hải Trung0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
359319021117101741Giải tích 159-21Lê Hải Trung0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
360319021117101747Giải tích 159-19Phan Đức Tuấn0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
361319011117101732Giải tích 149-21Lương Quốc Tuyển0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
362319011117101739Giải tích 149-21Lương Quốc Tuyển0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
363319011117101769Giải tích 145-8;13-21Lương Quốc Tuyển0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
364105129317101327Giải tích mạng điện22-12Nguyễn Hữu Hiếu670.023/10/2017 20/11/2017 4871.6
365122031017101587Giải tích số và tối ưu hóa23-17Bùi Tuấn Khang0NaN20/11/2017 03/01/2018 37Infinity
366109118317101360Giao thông đô thị & TK đường phố22-12Võ Đức Hoàng660.004/12/2017 18/12/2017 1015.2
367123105017101408Giới thiệu mạng thông tin máy tính32-12Hồ Viết Việt0NaN26/10/2017 12/11/2017 19Infinity
368123065017101407Giới thiệu về hệ điều hành42-12Huỳnh Hữu Hưng0NaN26/10/2017 15/11/2017 13Infinity
369123055017101607Giới thiệu về khoa học máy tính4FR - UNS - Marc GaetanoNaN09/11/2017 09/12/2017 16Infinity
370122032017101587Hàm biến thức và đại số ma trận23-17Bùi Tuấn Khang0NaN20/11/2017 03/01/2018 38Infinity
371101144317101522Hàn, gia công áp lực12-9Lưu Đức Hòa700.020/11/2017 04/12/2017 34.3
372101144317101525Hàn, gia công áp lực12-9Nguyễn Thanh Việt570.020/11/2017 04/12/2017 1221.1
373122221017101487Hệ thống điều khiển 33-17Nguyễn Lê Hòa0NaN20/11/2017 04/12/2017 2Infinity
374103182017101420Hệ thống động lực tàu thủy22-14Trần Văn Luận330.020/11/2017 14/12/2017 2266.7
375122185017101489Hệ thống nhúng23-17Huỳnh Hữu Hưng0NaN20/11/2017 04/12/2017 12Infinity
376105162017101333Hệ thống thời gian thực22-12Ngô Đình Thanh520.023/10/2017 20/11/2017 2140.4
377105162017101332Hệ thống thời gian thực22-12Ngô Đình Thanh510.023/10/2017 20/11/2017 1733.3
378108001117101701Hình hoạ29-21Nguyễn Độ0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
379108001117101714Hình hoạ29-21Nguyễn Độ0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
380108001117101717Hình hoạ25-8;13-21Nguyễn Độ0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
381108001117101757Hình hoạ25-8;13-21Nguyễn Độ0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
382108001117101705Hình hoạ29-21Nguyễn Độ0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
383108001117101763Hình hoạ29-21Lê Văn Lược0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
384108001117101734Hình hoạ29-21Nguyễn Đức Sỹ0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
385108001117101751Hình hoạ29-21Nguyễn Đức Sỹ0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
386108001117101764Hình hoạ25-8;13-21Nguyễn Đức Sỹ0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
387108001117101772Hình hoạ29-21Dương Thọ0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
388108001117101783Hình hoạ25-8;13-21Dương Thọ0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
389108001117101781Hình hoạ25-8;13-21Dương Thọ0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
390108001117101785Hình hoạ25-8;13-21Dương Thọ0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
391108001117101710Hình hoạ25-8;13-21Tôn Nữ Huyền Trang0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
392108001117101750Hình hoạ29-21Tôn Nữ Huyền Trang0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
393108001117101745Hình hoạ29-21Tôn Nữ Huyền Trang0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
394108001117101752Hình hoạ29-21Tôn Nữ Huyền Trang0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
395108001117101722Hình hoạ25-8;13-21Phan Tường0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
396108001117101732Hình hoạ29-21Phan Tường0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
397108001117101737Hình hoạ29-21Phan Tường0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
398108001117101736Hình hoạ29-21Phan Tường0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
399108001117101728Hình hoạ29-21Phan Tường0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
400122006017101788Hình họa22-12;17-23Nguyễn Độ0NaN01/01/2018 14/02/2018 NaN
401122006017101787Hình họa22-12;17-23Dương Thọ0NaN01/01/2018 14/02/2018 NaN
402123083017101607Hình học giải tích 242-12Nguyễn Chánh Tú0NaN18/10/2017 13/11/2017 16Infinity
403123006017101608Hình học giải tích 252-12Nguyễn Chánh Tú0NaN18/10/2017 13/11/2017 27Infinity
404107343117101763Hóa đại cương29-21Phạm Cẩm Nam0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
405122016017101687Hóa học63-17Lê Thị Mùi0NaN20/11/2017 03/01/2018 7Infinity
406122016017101688Hóa học63-17Lê Thị Mùi0NaN20/11/2017 03/01/2018 9Infinity
407107305317101552Hóa học dầu mỏ22-14Trương Hữu Trì720.020/11/2017 20/12/2017 3852.8
408306030317101701Hóa học ĐC29-21Nguyễn Thị Lan Anh (H)0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
409306030317101702Hóa học ĐC29-21Nguyễn Thị Lan Anh (H)0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
410306030317101722Hóa học ĐC25-8;13-21Mai Văn Bảy0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
411306030317101720Hóa học ĐC25-8;13-21Mai Văn Bảy0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
412306030317101728Hóa học ĐC29-21Ngô Thị Mỹ Bình0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
413306030317101732Hóa học ĐC29-21Ngô Thị Mỹ Bình0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
414306030317101776Hóa học ĐC25-8;13-21Ngô Thị Mỹ Bình0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
415306030317101723Hóa học ĐC25-8;13-21Đào Hùng Cường0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
416306030317101727Hóa học ĐC29-21Đào Hùng Cường0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
417306030317101710Hóa học ĐC25-8;13-21Vũ Thị Duyên0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
418306030317101711Hóa học ĐC25-8;13-21Vũ Thị Duyên0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
419306030317101737Hóa học ĐC29-21Lê Minh Đức0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
420107343117101714Hóa học ĐC29-21Lê Minh Đức0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
421306030317101717Hóa học ĐC25-8;13-21Ngô Minh Đức0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
422306030317101718Hóa học ĐC25-8;13-21Ngô Minh Đức0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
423306030317101706Hóa học ĐC29-21Lê Tự Hải0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
424306030317101705Hóa học ĐC29-21Lê Tự Hải0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
425306030317101729Hóa học ĐC29-21Lê Tự Hải0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
426306030317101785Hóa học ĐC25-8;13-21Phạm Hữu Hùng0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
427306030317101783Hóa học ĐC25-8;13-21Phạm Hữu Hùng0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
428306030317101736Hóa học ĐC29-21Dương Thế Hy0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
429306030317101734Hóa học ĐC29-21Phạm Cẩm Nam0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
430107343117101716Hóa học ĐC29-21Phạm Cẩm Nam0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
431306030317101712Hóa học ĐC25-8;13-21Nguyễn Trần Nguyên0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
432306030317101764Hóa học ĐC25-8;13-21Nguyễn Trần Nguyên0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
433306030317101767Hóa học ĐC25-8;13-21Đinh Văn Tạc0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
434306030317101768Hóa học ĐC25-8;13-21Đinh Văn Tạc0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
435306030317101733Hóa học ĐC29-21Đinh Văn Tạc0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
436306030317101781Hóa học ĐC25-8;13-21Võ Kim Thành0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
437306030317101779Hóa học ĐC25-8;13-21Võ Kim Thành0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
438306030317101769Hóa học ĐC25-8;13-21Đỗ Thị Thúy Vân0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
439306030317101757Hóa học ĐC25-8;13-21Đỗ Thị Thúy Vân0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
440306030317101759Hóa học ĐC25-8;13-21Bùi Xuân Vững0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
441306030317101784Hóa học ĐC25-8;13-21Bùi Xuân Vững0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
442107256317101653Hóa hữu cơ310-17Đoàn Thị Thu Loan410.020/11/2017 25/12/2017 2970.7
443107264217101645Hóa lý 132-14Lê Ngọc Trung710.013/11/2017 22/12/2017 5374.6
444107264217101650Hóa lý 132-17Lê Ngọc Trung680.020/11/2017 22/12/2017 6088.2
445306031217101581Hóa lý hóa keo22-17Trần Mạnh Lục590.020/11/2017 18/12/2017 2644.1
446109119017101464Hóa lý kỹ thuật22-14Đỗ Thị Phượng350.020/11/2017 08/12/2017 2262.9
447107271317101546Hóa phân tích22-17Bùi Xuân Vững560.020/11/2017 21/12/2017 4173.2
448107271317101545Hóa phân tích22-17Bùi Xuân Vững550.020/11/2017 21/12/2017 1730.9
449306032217101579Hóa phân tích và phân tích môi trường22-17Phạm Thị Hà540.020/11/2017 21/12/2017 2342.6
450306032217101581Hóa phân tích và phân tích môi trường22-17Phạm Thị Hà620.020/11/2017 21/12/2017 2540.3
451107266317101548Hóa sinh 122-14Bùi Xuân Đông520.020/11/2017 06/12/2017 2242.3
452107303317101546Hóa sinh thực phẩm 122-17Đặng Minh Nhật590.020/11/2017 03/12/2017 3762.7
453101034317101405HT Cơ điện tử 122-8;13-18Lê Hoài Nam760.020/11/2017 21/12/2017 1519.7
454123072017101407HT Nhúng và giao tiếp vi xử lý52-12Ngô Đình Thanh0NaN01/12/2017 09/12/2017 12Infinity
455122206017101389HT thông tin và ERP33-12;14-18Nguyễn Văn Hiệu0NaN27/11/2017 11/12/2017 2Infinity
456103075317101418HT truyền lực ôtô22-11;15-18Lê Văn Tụy520.020/11/2017 21/12/2017 1426.9
457103075317101417HT truyền lực ôtô22-8;12-17Nguyễn Hoàng Việt500.020/11/2017 21/12/2017 2244.0
458101014317101302HTSX tự động (CIM)22-12Châu Mạnh Lực510.023/10/2017 20/11/2017 0.0
459101014317101301HTSX tự động (CIM)22-12Châu Mạnh Lực550.023/10/2017 20/11/2017 916.4
460101014317101303HTSX tự động (CIM)22-12Châu Mạnh Lực530.023/10/2017 20/11/2017 713.2
461123031017101509HTTT th.gian liên tục42-12Bùi Thị Minh Tú0NaN26/10/2017 13/11/2017 29Infinity
462123031017101508HTTT th.gian liên tục42-12Bùi Thị Minh Tú0NaN26/10/2017 13/11/2017 26Infinity
463110006217101564KC bê tông CT 132-12Nguyễn Văn Chính610.020/11/2017 14/12/2017 1727.9
464110006217101560KC bê tông CT 132-12Vương Lê Thắng730.020/11/2017 14/12/2017 1216.4
465110006217101559KC bê tông CT 132-12Trịnh Quang Thịnh640.020/11/2017 14/12/2017 914.1
466110006217101563KC bê tông CT 132-14Trần Anh Thiện420.013/11/2017 17/12/2017 12.4
467110014317101378KC BTCT CT22-12Nguyễn Văn Chính380.004/12/2017 18/12/2017 923.7
468110014317101377KC BTCT CT22-12Nguyễn Quang Tùng500.004/12/2017 18/12/2017 36.0
469110010217101461KC thép 122-14Nguyễn Tấn Hưng500.013/11/2017 12/12/2017 48.0
470110010217101467KC thép 122-17Trần Quang Hưng660.020/11/2017 12/12/2017 2030.3
471110010217101477KC thép 122-12Lê Anh Tuấn400.016/10/2017 12/11/2017 410.0
472110010217101460KC thép 122-14Lê Anh Tuấn700.013/11/2017 12/12/2017 811.4
473110010217101464KC thép 122-14Lê Anh Tuấn500.020/11/2017 12/12/2017 918.0
474110010217101475KC thép 122-12Phan Cẩm Vân510.016/10/2017 12/11/2017 47.8
475110010217101469KC thép 122-17Phan Cẩm Vân610.020/11/2017 12/12/2017 1626.2
476118116217101583Kế hoạch & dự báo XD32-17Bùi Nữ Thanh Hà480.020/11/2017 03/12/2017 3879.2
477118116217101584Kế hoạch & dự báo XD32-17Bùi Nữ Thanh Hà470.020/11/2017 03/12/2017 3676.6
478118214317101483Kế toán xây dựng32-17Bùi Nữ Thanh Hà620.020/11/2017 17/12/2017 4471.0
479110218017101467Kết cấu bê tông cốt thép 222-17Bùi Thiên Lam650.020/11/2017 07/12/2017 1929.2
480110218017101468Kết cấu bê tông cốt thép 222-17Trịnh Quang Thịnh500.020/11/2017 07/12/2017 612.0
481110218017101469Kết cấu bê tông cốt thép 222-17Trần Anh Thiện670.020/11/2017 07/12/2017 1623.9
482110214117101583Kết cấu BTCT32-17Nguyễn Văn Chính550.020/11/2017 11/12/2017 3258.2
483110214117101584Kết cấu BTCT32-17Nguyễn Quang Tùng560.020/11/2017 11/12/2017 4376.8
484103181017101420Kết cấu thân tàu32-14Trần Văn Luận330.020/11/2017 17/12/2017 2060.6
485109114317101359Khai thác và TN cầu22-12Nguyễn Lan360.004/12/2017 18/12/2017 513.9
486109114317101360Khai thác và TN cầu22-12Hoàng Trọng Lâm450.004/12/2017 18/12/2017 1533.3
487109116317101361Khai thác và TN đường22-12Nguyễn Thanh Cường350.004/12/2017 18/12/2017 25.7
488109116317101360Khai thác và TN đường22-12Nguyễn Hồng Hải430.004/12/2017 18/12/2017 920.9
489107233317101352Khống chế và ĐK quá trình22-12Nguyễn Đình Lâm690.023/10/2017 16/11/2017 5376.8
490109126017101364Kiểm định & TN công trình12-9Nguyễn Thị Tuyết An320.004/12/2017 17/01/2018 39.4
491102041317101310Kiểm thử phần mềm22-7;9-12Phạm Văn Trường600.030/10/2017 03/12/2017 915.0
492106194017101642Kiến tập nghề nghiệp117-17Nguyễn Duy Nhật Viễn310.020/11/2017 03/01/2018 1754.8
493106194017101641Kiến tập nghề nghiệp117-17Nguyễn Duy Nhật Viễn330.020/11/2017 03/01/2018 927.3
494121026017101685Kiến trúc 132-14Phan Hữu Bách590.020/11/2017 06/12/2017 4576.3
495121026017101564Kiến trúc 132-12Phan Hữu Bách600.020/11/2017 06/12/2017 1830.0
496121026017101568Kiến trúc 132-14Nguyễn Ngọc Bình700.013/11/2017 06/12/2017 1825.7
497121026017101569Kiến trúc 132-14Lê Minh Sơn700.013/11/2017 06/12/2017 3144.3
498121026017101584Kiến trúc 132-17Nguyễn Xuân Trung340.020/11/2017 06/12/2017 2470.6
499121026017101583Kiến trúc 132-17Nguyễn Xuân Trung480.020/11/2017 06/12/2017 3368.8
500121030017101572Kiến trúc CN 122-14Trương Hoài Chính720.013/11/2017 04/12/2017 45.6
501121030017101571Kiến trúc CN 122-14Trương Hoài Chính720.013/11/2017 04/12/2017 1013.9
502102202317101313Kiến trúc doanh nghiệp22-12Nguyễn Văn Nhân180.030/10/2017 12/11/2017 0.0
503122207017101389Kiến trúc hướng dịch vụ23-12;14-18Võ Trung Hùng0NaN27/11/2017 11/12/2017 2Infinity
504102189317101310Kiến trúc hướng dịch vụ22-7;9-12Đặng Hoài Phương460.030/10/2017 27/11/2017 919.6
505123077017101407Kiến trúc máy tính (14ES)4USA - UW - James PeckolNaN26/10/2017 30/10/2017 12Infinity
506102135317101611Kiến trúc máy tính và vi xử lý22-17Trần Thế Vũ620.020/11/2017 22/12/2017 2133.9
507110202317101772Kiến trúc nhập môn29-21Phan Ánh Nguyên0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
508110202317101771Kiến trúc nhập môn29-21Nguyễn Xuân Trung0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
509122204017101389Kiến trúc phần mềm23-12;14-18Đặng Hoài Phương0NaN27/11/2017 11/12/2017 2Infinity
510122209017101389Kiến trúc và phát triển HPT23-12;14-18Nguyễn Thế Xuân Ly0NaN27/11/2017 11/12/2017 2Infinity
511122027017101587Kinh tế đại cương23-17Lê Thị Kim Oanh0NaN20/11/2017 03/01/2018 NaN
512118076317101483Kinh tế đầu tư32-17Phạm Anh Đức660.020/11/2017 25/12/2017 4466.7
513118003317101683Kinh tế học32-14Lê Thị Kim Oanh600.020/11/2017 14/12/2017 3761.7
514118003317101684Kinh tế học32-14Lê Thị Kim Oanh610.020/11/2017 14/12/2017 2642.6
515118086317101585Kinh tế lượng32-17Phạm Anh Đức650.020/11/2017 26/12/2017 5280.0
516118031317101479Kinh tế môi trường22-17Lê Thị Kim Oanh600.020/11/2017 12/12/2017 3355.0
517118094317101322Kinh tế ngành22-12Trương Quỳnh Châu480.023/10/2017 09/11/2017 36.3
518118094317101325Kinh tế ngành22-12Trương Quỳnh Châu520.023/10/2017 09/11/2017 47.7
519118094317101301Kinh tế ngành22-12Hồ Dương Đông450.023/10/2017 09/11/2017 24.4
520118117317101305Kinh tế ngành22-12Hồ Dương Đông740.023/10/2017 09/11/2017 1723.0
521118094317101534Kinh tế ngành22-12Phạm Anh Đức410.020/11/2017 14/12/2017 12.4
522118094317101552Kinh tế ngành22-14Nguyễn Thị Thu Thủy610.020/11/2017 15/12/2017 3659.0
523118094317101345Kinh tế ngành22-12Nguyễn Thị Thu Thủy650.023/10/2017 09/11/2017 57.7
524118094317101527Kinh tế ngành22-17Nguyễn Thị Thu Thủy630.020/11/2017 15/12/2017 2234.9
525118094317101528Kinh tế ngành22-17Phạm Thị Trang770.020/11/2017 15/12/2017 2735.1
526118033217101438Kinh tế quản lý22-17Phạm Thị Trang620.020/11/2017 05/12/2017 46.5
527103177017101317Kinh tế vận tải22-12Hồ Dương Đông660.023/10/2017 20/11/2017 1218.2
528103177017101319Kinh tế vận tải22-12Hồ Dương Đông650.023/10/2017 20/11/2017 69.2
529103177017101320Kinh tế vận tải22-12Phạm Thị Trang630.023/10/2017 20/11/2017 812.7
530123120017101509Kinh tế Vi mô22-12Lê Thị Kim Oanh0NaN26/10/2017 16/11/2017 29Infinity
531123120017101508Kinh tế Vi mô22-12Lê Thị Kim Oanh0NaN26/10/2017 16/11/2017 30Infinity
532123121017101307Kinh tế vĩ mô22-12Lê Thị Kim Oanh0NaN26/10/2017 30/10/2017 9Infinity
533123121017101408Kinh tế vĩ mô22-12Lê Thị Kim Oanh0NaN26/10/2017 12/11/2017 19Infinity
534122104017101487Kinh tế vi mô - CL tổ chức13-10Nguyễn Thị Thu Thủy0NaN20/11/2017 03/01/2018 7Infinity
535118001217101372Kinh tế Xây dựng22-12Trương Quỳnh Châu590.023/10/2017 20/11/2017 1627.1
536118001217101371Kinh tế Xây dựng22-12Nguyễn Quang Trung530.023/10/2017 20/11/2017 1018.9
537118085317101460Kinh tế XD22-14Trương Quỳnh Châu560.013/11/2017 03/12/2017 712.5
538111019317101375Kinh tế XD22-12Nguyễn Chí Công340.004/12/2017 18/12/2017 0.0
539118085317101459Kinh tế XD22-14Phạm Thị Trang610.013/11/2017 03/12/2017 69.8
540118085317101367Kinh tế XD22-12Nguyễn Quang Trung520.004/12/2017 18/12/2017 917.3
541103158017101417KT An toàn và bảo vệ môi trường22-8;12-17Phạm Trường Thi380.020/11/2017 25/12/2017 1436.8
542103158017101418KT An toàn và bảo vệ môi trường22-11;15-18Phạm Trường Thi440.020/11/2017 25/12/2017 1227.3
543103158017101517KT An toàn và bảo vệ môi trường22-17Phạm Trường Thi700.020/11/2017 25/12/2017 22.9
544101109317101305KT An toàn và MT22-12Nguyễn Thanh Việt700.023/10/2017 16/11/2017 1927.1
545105143317101427KT cao áp và vật liệu điện36-18Phan Đình Chung730.020/11/2017 25/12/2017 3243.8
546105143317101428KT cao áp và vật liệu điện32-5;10-18Trịnh Trung HIếu590.020/11/2017 25/12/2017 1525.4
547105143317101429KT cao áp và vật liệu điện32-9;14-18Đoàn Anh Tuấn610.020/11/2017 25/12/2017 1524.6
548106106217101525KT điện tử22-17Dư Quang Bình420.020/11/2017 12/12/2017 1126.2
549106106217101522KT điện tử22-17Dư Quang Bình510.020/11/2017 12/12/2017 815.7
550106106217101614KT điện tử22-14Lê Xứng290.013/11/2017 19/12/2017 1965.5
551104045117101501KT nhiệt22-17Hoàng Ngọc Đồng570.020/11/2017 13/12/2017 2238.6
552104045117101502KT nhiệt22-17Hoàng Ngọc Đồng590.020/11/2017 13/12/2017 2237.3
553104045117101614KT nhiệt22-14Hoàng Ngọc Đồng290.013/11/2017 10/12/2017 1965.5
554104045117101657KT nhiệt22-14Nguyễn Quốc Huy640.020/11/2017 13/12/2017 2335.9
555104045117101638KT nhiệt22-14Nguyễn Quốc Huy690.020/11/2017 13/12/2017 4463.8
556104045117101610KT nhiệt22-17Bùi Thị Hương Lan700.020/11/2017 13/12/2017 3144.3
557104045117101611KT nhiệt22-17Bùi Thị Hương Lan700.020/11/2017 13/12/2017 2028.6
558104045117101563KT nhiệt22-14Thái Ngọc Sơn410.013/11/2017 10/12/2017 12.4
559104045117101314KT nhiệt25-12Thái Ngọc SơnNaN23/10/2017 15/11/2017 NaN
560104045117101428KT nhiệt22-5;10-18Thái Ngọc Sơn510.020/11/2017 13/12/2017 2039.2
561102128317101512KT Số ứng dụng22-17Đặng Bá Lư740.020/11/2017 10/12/2017 79.5
562102128317101510KT Số ứng dụng22-17Đặng Bá Lư730.020/11/2017 10/12/2017 811.0
563102128317101511KT Số ứng dụng22-17Đặng Bá Lư720.020/11/2017 10/12/2017 811.1
564118114117101584KT thi công32-17Nguyễn Quang Trung470.020/11/2017 14/12/2017 3778.7
565118114117101583KT thi công32-17Nguyễn Quang Trung500.020/11/2017 14/12/2017 4284.0
566107308317101452KTPT dầu thô và SP22-17Đặng Kim Hoàng710.020/11/2017 12/12/2017 5171.8
567123157017101509Kỹ năng giao tiếp nhóm32-12Lê Thị Phương Loan0NaN26/10/2017 01/11/2017 26Infinity
568123157017101508Kỹ năng giao tiếp nhóm32-12Trương Hoài Uyên0NaN26/10/2017 01/11/2017 25Infinity
569106191017101741Kỹ năng mềm 129-21Nguyễn Tấn Hưng0NaN18/12/2017 16/01/2018 NaN
570123086017101407Kỹ năng viết báo cáo kỹ thuật44-12Nguyễn Nữ Thùy Uyên0NaN26/10/2017 30/10/2017 12Infinity
571123098017101307Kỹ năng viết báo cáo kỹ thuật nâng cao42-12Hồ Quảng Hà0NaN01/12/2017 09/12/2017 9Infinity
572104094317101322Kỹ thuật an toàn nhiệt12-9Trần Văn Vang640.023/10/2017 11/12/2017 812.5
573104094317101325Kỹ thuật an toàn nhiệt12-9Trần Văn Vang430.023/10/2017 11/12/2017 49.3
574107294317101446Kỹ thuật bao bì thực phẩm22-17Trương Thị Minh Hạnh490.020/11/2017 18/12/2017 3061.2
575101030317101520Kỹ thuật Chế tạo máy32-17Nguyễn Đắc Lực360.020/11/2017 22/12/2017 25.6
576101030317101517Kỹ thuật Chế tạo máy32-17Nguyễn Đắc Lực660.020/11/2017 22/12/2017 34.5
577105050317101328Kỹ thuật chiếu sáng22-12Phan Văn Hiền810.023/10/2017 28/11/2017 3543.2
578106056317101339Kỹ thuật chuyển mạch22-12Nguyễn Duy Nhật Viễn510.023/10/2017 26/11/2017 2651.0
579106056317101338Kỹ thuật chuyển mạch22-12Nguyễn Duy Nhật Viễn430.023/10/2017 26/11/2017 2558.1
580105093117101606Kỹ thuật điện22-17Lê Thành Bắc530.020/11/2017 09/12/2017 1732.1
581105093117101677Kỹ thuật điện22-17Lê Tấn Duy540.020/11/2017 09/12/2017 1935.2
582105093117101647Kỹ thuật điện22-17Lê Tấn Duy170.020/11/2017 12/12/2017 635.3
583105093117101653Kỹ thuật điện22-17Bùi Tấn Lợi410.020/11/2017 12/12/2017 2970.7
584105093117101683Kỹ thuật điện22-14Nguyễn Thị Ái Nhi720.020/11/2017 09/12/2017 3852.8
585105093117101679Kỹ thuật điện22-17Nguyễn Thị Ái Nhi700.020/11/2017 09/12/2017 4260.0
586105093117101620Kỹ thuật điện22-17Võ Quang Sơn700.020/11/2017 09/12/2017 4260.0
587105093117101684Kỹ thuật điện22-14Võ Quang Sơn700.020/11/2017 09/12/2017 2941.4
588105093117101675Kỹ thuật điện22-14Võ Quang Sơn520.013/11/2017 09/12/2017 1325.0
589105093117101668Kỹ thuật điện22-17Nguyễn Văn Tấn670.020/11/2017 09/12/2017 3349.3
590105093117101650Kỹ thuật điện22-17Dương Ngọc Thọ690.020/11/2017 09/12/2017 5072.5
591105093117101648Kỹ thuật điện22-17Dương Ngọc Thọ670.020/11/2017 09/12/2017 3856.7
592101116317101503Kỹ thuật đo32-17Lưu Đức Bình490.020/11/2017 26/12/2017 2755.1
593101029317101505Kỹ thuật đo cơ khí22-17Nguyễn Đắc Lực740.020/11/2017 12/12/2017 2533.8
594105145317101427Kỹ thuật đo lường26-18Lê Quốc Huy710.020/11/2017 28/12/2017 3650.7
595105145317101557Kỹ thuật đo lường22-17Lê Quốc Huy320.020/11/2017 28/12/2017 13.1
596105145317101429Kỹ thuật đo lường22-9;14-18Lê Quốc Huy570.020/11/2017 28/12/2017 1221.1
597105145317101433Kỹ thuật đo lường22-17Nguyễn Hoàng Mai190.020/11/2017 28/12/2017 526.3
598105145317101535Kỹ thuật đo lường22-12Nguyễn Hoàng Mai380.020/11/2017 17/12/2017 513.2
599105145317101527Kỹ thuật đo lường22-17Trương Thị Bích Thanh700.020/11/2017 28/12/2017 2840.0
600105145317101534Kỹ thuật đo lường22-12Trương Thị Bích Thanh410.020/11/2017 17/12/2017 12.4
601107074317101451Kỹ thuật gia công cao su32-17Phan Thị Thúy Hằng220.020/11/2017 15/12/2017 1986.4
602122163017101589Kỹ thuật giao tiếp13-10Phan Huy Khánh0NaN20/11/2017 04/12/2017 NaN
603104100017101522Kỹ thuật lạnh32-17Nguyễn Thành Văn710.020/11/2017 28/12/2017 811.3
604104100017101525Kỹ thuật lạnh32-17Nguyễn Thành Văn650.020/11/2017 28/12/2017 1015.4
605106122017101641Kỹ thuật lập trình22-14Nguyễn Duy Nhật Viễn340.020/11/2017 12/12/2017 720.6
606106122017101642Kỹ thuật lập trình22-14Nguyễn Duy Nhật Viễn320.020/11/2017 12/12/2017 1546.9
607123023017101608Kỹ thuật lập trình 1 (16ECE)4FR - UNS - Marc GaetanoNaN09/11/2017 09/12/2017 29Infinity
608106075217101540Kỹ thuật mạch điện tử 232-17Nguyễn Thị Anh Thư470.020/11/2017 14/12/2017 714.9
609106075217101538Kỹ thuật mạch điện tử 232-17Nguyễn Văn Tuấn710.020/11/2017 14/12/2017 57.0
610106075217101539Kỹ thuật mạch điện tử 232-17Nguyễn Văn Tuấn730.020/11/2017 14/12/2017 912.3
611123132017101308AKỹ thuật máy học42-12Phạm Văn Tuấn0NaN03/11/2017 16/11/2017 36Infinity
612122136017101387Kỹ thuật quá trình sản xuất33-17Nguyễn Thế Tranh0NaN20/11/2017 03/01/2018 2Infinity
613105157217101332Kỹ thuật robot22-12Nguyễn Hoàng Mai660.023/10/2017 23/11/2017 2639.4
614107071317101451Kỹ thuật sản xuất nhựa32-17Phan Thế Anh230.020/11/2017 18/12/2017 1773.9
615104081317101422Kỹ thuật sấy32-17Trần Văn Vang600.020/11/2017 19/12/2017 1321.7
616104081317101425Kỹ thuật sấy32-17Trần Văn Vang540.020/11/2017 19/12/2017 2240.7
617107120317101345Kỹ thuật sấy và lạnh22-12Đặng Minh Nhật670.023/10/2017 20/11/2017 1014.9
618106133017101439Kỹ thuật Siêu cao tần22-17Nguyễn Văn Cường530.020/11/2017 06/12/2017 713.2
619107014317101448Kỹ thuật sinh học phân tử22-17Nguyễn Hoàng Minh370.020/11/2017 12/12/2017 821.6
620106118017101539Kỹ thuật số32-17Huỳnh Việt Thắng710.020/11/2017 21/12/2017 912.7
621106118017101540Kỹ thuật số32-17Huỳnh Việt Thắng550.020/11/2017 21/12/2017 916.4
622107222317101451Kỹ thuật SX xenlulo và giấy22-17Phạm Ngọc Tùng110.020/11/2017 10/12/2017 872.7
623102024217101514Kỹ thuật truyền số liệu22-17Mai Văn Hà380.020/11/2017 17/12/2017 0.0
624122067017101488Kỹ thuật và qui trình cài đặt23-17Nguyễn Thế Xuân Ly0NaN20/11/2017 03/01/2018 4Infinity
625106016217101457Kỹ thuật vi xử lý32-14Hồ Viết Việt290.030/10/2017 23/11/2017 1551.7
626122213017101389Kỹ thuật xin việc13-10Nguyễn Văn Liêm0NaN27/11/2017 11/12/2017 2Infinity
627106013317101438Kỹ thuật xung22-17Nguyễn Văn Phòng500.020/11/2017 17/12/2017 1020.0
628105061317101532Kỹ thuật xung số32-17Lâm Tăng Đức650.020/11/2017 25/12/2017 4163.1
629106107217101505Kỹ thuật xung số32-17Nguyễn Văn Phòng750.020/11/2017 21/12/2017 2634.7
630105231317101535Kỹ thuật xung số22-12Trần Đình Khôi Quốc380.020/11/2017 22/12/2017 513.2
631102149317101510Lập trình .NET22-17Đặng Hoài Phương240.020/11/2017 19/12/2017 14.2
632102252317101515Lập trình .NET22-17Đặng Hoài Phương450.020/11/2017 25/12/2017 0.0
633122159017101589Lập trình C/C++33-17Lê Thị Mỹ Hạnh0NaN20/11/2017 04/12/2017 NaN
634102131317101514Lập trình hướng đối tượng1.52-14Lê Thị Mỹ Hạnh380.020/11/2017 12/12/2017 0.0
635102023217101616Lập trình hướng đối tượng22-14Lê Thị Mỹ Hạnh460.013/11/2017 17/12/2017 1737.0
636102131317101610Lập trình hướng đối tượng1.52-14Đặng Hoài Phương460.020/11/2017 27/12/2017 12.2
637102059317101411Lập trình JAVA22-17Mai Văn Hà530.020/11/2017 15/12/2017 35.7
638122177017101489Lập trình JAVA23-17Huỳnh Công Pháp0NaN20/11/2017 04/12/2017 13Infinity
639102035317101414Lập trình mạng22-17Phạm Minh Tuấn300.020/11/2017 14/12/2017 516.7
640122160017101589Lập trình Shell13-10Trần Hồ Thủy Tiên0NaN20/11/2017 04/12/2017 NaN
641110081317101572Lịch sử kiến trúc32-14Trần Đức Quang630.013/11/2017 01/12/2017 23.2
642110081317101571Lịch sử kiến trúc32-14Trần Đức Quang700.013/11/2017 01/12/2017 68.6
643104098317101322Lò công nghiệp22-12Nguyễn Quốc Huy570.023/10/2017 16/11/2017 610.5
644104079317101522Lò hơi 122-17Hoàng Ngọc Đồng700.020/11/2017 10/12/2017 710.0
645104079317101525Lò hơi 122-17Nguyễn Quốc Huy640.020/11/2017 10/12/2017 710.9
646104012317101423Lò hơi 222-17Hoàng Ngọc Đồng620.020/11/2017 21/12/2017 1524.2
647104012317101422Lò hơi 222-17Nguyễn Quốc Huy310.020/11/2017 21/12/2017 619.4
648122161017101589LT Hệ thông33-17Huỳnh Hữu Hưng0NaN20/11/2017 04/12/2017 NaN
649105136317101628LT Mạch điện 122-17Hoàng Dũng610.020/11/2017 10/12/2017 3455.7
650105136317101632LT Mạch điện 122-17Phan Văn Hiền630.020/11/2017 10/12/2017 2234.9
651103206317101520LT Máy tàu32-17Dương Việt Dũng420.020/11/2017 07/12/2017 24.8
652122176017101489LT trên Windows23-17Đặng Hoài Phương0NaN20/11/2017 04/12/2017 12Infinity
653122212017101389Luật tin học và Internet13-10Huỳnh Hữu Hưng0NaN27/11/2017 11/12/2017 2Infinity
654117076217101479Luật và chính sách môi trường12-9Hoàng Hải590.020/11/2017 05/12/2017 3152.5
655110005317101467Lý thuyết đàn hồi22-17Đỗ Minh Đức630.020/11/2017 14/12/2017 1828.6
656110005317101469Lý thuyết đàn hồi22-17Đỗ Minh Đức550.020/11/2017 14/12/2017 1323.6
657110005317101569Lý thuyết đàn hồi22-14Đinh Thị Như Thảo690.013/11/2017 14/12/2017 2130.4
658110005317101468Lý thuyết đàn hồi22-17Đinh Thị Như Thảo550.020/11/2017 14/12/2017 712.7
659105092317101535Lý thuyết điều khiển tự động22-12Trần Thị Minh Dung400.020/11/2017 06/12/2017 512.5
660105007317101557Lý thuyết điều khiển tự động 132-17Trần Thị Minh Dung480.020/11/2017 19/12/2017 24.2
661106002317101639Lý thuyết mạch điện tử 132-14Nguyễn Quang Như Quỳnh600.020/11/2017 17/12/2017 4371.7
662106002317101638Lý thuyết mạch điện tử 132-14Nguyễn Quang Như Quỳnh380.020/11/2017 17/12/2017 2565.8
663105002217101628Lý thuyết trường điện từ22-17Trần Văn Chính400.020/11/2017 25/12/2017 2050.0
664105002217101634Lý thuyết trường điện từ22-17Trần Văn Chính440.020/11/2017 25/12/2017 1534.1
665122181017101489Mã hóa và mật mã23-17Nguyễn Tấn Khôi0NaN20/11/2017 04/12/2017 12Infinity
666123107017101507Mạch điện II42-12Nguyễn Lê Hòa0NaN26/10/2017 02/11/2017 14Infinity
667122152017101588Mạch điện tử tương tự23-17Lê Quốc Huy0NaN20/11/2017 03/01/2018 17Infinity
668123054017101507Mạch số42-12Nguyễn Anh Duy0NaN26/10/2017 14/11/2017 15Infinity
669122153017101587Mạch và năng lượng điện33-17Lê Kim Hùng0NaN20/11/2017 04/12/2017 16Infinity
670122073017101388Mạng - GT truyền thông và mạng truyền TĐ cao23-17Nguyễn Thế Xuân Ly0NaN20/11/2017 04/12/2017 3Infinity
671122139017101387Mạng cục bộ công nghiệp23-17Trần Thái Anh Âu0NaN20/11/2017 03/01/2018 2Infinity
672122057017101488Mạng cục bộ công nghiệp33-17Trần Thái Anh Âu0NaN20/11/2017 03/01/2018 4Infinity
673102029217101514Mạng máy tính22-17Nguyễn Thế Xuân Ly380.020/11/2017 07/12/2017 0.0
674122183017101489Mạng nâng cao và di động23-17Nguyễn Tấn Khôi0NaN20/11/2017 04/12/2017 12Infinity
675104015317101325Mạng nhiệt22-12Mã Phước Hoàng500.023/10/2017 23/11/2017 816.0
676104015317101322Mạng nhiệt22-12Bùi Thị Hương Lan450.023/10/2017 23/11/2017 48.9
677122115017101487Mạng tin học33-17Nguyễn Thế Xuân Ly0NaN20/11/2017 03/01/2018 6Infinity
678105045317101435Mạng tr.thông CN và hệ SCADA22-14Nguyễn Kim Ánh280.030/10/2017 24/11/2017 414.3
679118095317101585Marketing CN32-17Lê Thị Kim Oanh650.020/11/2017 17/12/2017 5381.5
680123129017101309Mật mã và bảo mật32-12Nguyễn Tấn Khôi0NaN26/10/2017 05/11/2017 10Infinity
681101120317101402Máy công cụ32-17Bùi Trương Vỹ550.020/11/2017 13/12/2017 3258.2
682101120317101403Máy công cụ32-17Bùi Trương Vỹ350.020/11/2017 13/12/2017 1131.4
683101120317101401Máy công cụ32-17Bùi Trương Vỹ560.020/11/2017 13/12/2017 3562.5
684105139317101532Máy điện 222-17Phan Văn Hiền530.020/11/2017 08/12/2017 2750.9
685105139317101534Máy điện 222-12Phan Văn Hiền420.020/11/2017 19/12/2017 12.4
686105139317101528Máy điện 222-17Võ Quang Sơn760.020/11/2017 08/12/2017 2634.2
687105082317101328Máy điện trong thiết bị TĐ22-12Bùi Tấn Lợi800.023/10/2017 26/11/2017 3442.5
688107320317101450Máy silicat22-17Phạm Đình Hòa100.020/11/2017 10/12/2017 770.0
689103163017101517Máy và truyền động thủy khí32-17Phan Thành Long740.020/11/2017 06/12/2017 11.4
690103163017101518Máy và truyền động thủy khí32-17Phan Thành Long740.020/11/2017 06/12/2017 45.4
691110208017101469Máy xây dựng22-17Nguyễn Phước Bình590.020/11/2017 05/12/2017 1627.1
692110208017101460Máy xây dựng22-14Nguyễn Phước Bình680.013/11/2017 05/12/2017 811.8
693110208017101459Máy xây dựng22-14Nguyễn Khánh Linh650.013/11/2017 05/12/2017 1624.6
694110208017101467Máy xây dựng22-17Nguyễn Khánh Linh650.020/11/2017 05/12/2017 1624.6
695110208017101464Máy xây dựng22-14Nguyễn Khánh Linh620.020/11/2017 05/12/2017 2540.3
696105048317101329MH hoá và mô phỏng HTĐK22-12Lê Tiến Dũng310.023/10/2017 30/11/2017 1754.8
697122077017101388Mô hình hóa các hệ thống rời rạc33-17Trương Thị Bích Thanh0NaN20/11/2017 03/01/2018 15Infinity
698117001117101645Môi trường22-14Nguyễn Phước Quý An690.013/11/2017 05/12/2017 3347.8
699117001117101657Môi trường22-14Nguyễn Phước Quý An670.020/11/2017 05/12/2017 2740.3
700117001117101650Môi trường22-17Nguyễn Phước Quý An720.020/11/2017 05/12/2017 4866.7
701117001117101667Môi trường22-17Nguyễn Phước Quý An700.020/11/2017 05/12/2017 5375.7
702117001117101679Môi trường22-17Võ Diệp Ngọc Khôi720.020/11/2017 05/12/2017 3650.0
703117001117101669Môi trường22-17Võ Diệp Ngọc Khôi340.020/11/2017 05/12/2017 1338.2
704117001117101515Môi trường22-17Võ Diệp Ngọc Khôi450.020/11/2017 03/12/2017 0.0
705122004017101788Môi trường22-12;17-23Phạm Thị Kim Thoa0NaN01/01/2018 14/02/2018 NaN
706122004017101787Môi trường22-12;17-23Phạm Thị Kim Thoa0NaN01/01/2018 14/02/2018 NaN
707117001117101614Môi trường22-14Phạm Thị Kim Thoa290.013/11/2017 03/12/2017 1965.5
708103174017101318Năng lượng tái tạo12-9Trần Văn Luận630.023/10/2017 11/12/2017 1117.5
709103174017101317Năng lượng tái tạo12-9Nguyễn Quang Trung720.023/10/2017 11/12/2017 1013.9
710104100317101325Năng lượng và môi trường22-12Trần Thanh Sơn440.023/10/2017 16/11/2017 613.6
711109099017101563Nền và móng22-14Đỗ Hữu Đạo410.013/11/2017 12/12/2017 12.4
712109099017101469Nền và móng22-17Đỗ Hữu Đạo650.020/11/2017 21/12/2017 1624.6
713109099017101560Nền và móng22-12Nguyễn Thu Hà700.020/11/2017 21/12/2017 710.0
714109099017101583Nền và móng22-17Nguyễn Thu Hà410.020/11/2017 21/12/2017 2458.5
715109099017101467Nền và móng22-17Lê Xuân Mai640.020/11/2017 21/12/2017 2234.4
716109099017101575Nền và móng22-12Phạm Văn Ngọc580.013/11/2017 21/12/2017 915.5
717109099017101559Nền và móng22-12Phạm Văn Ngọc560.020/11/2017 21/12/2017 610.7
718109099017101464Nền và móng22-14Phạm Văn Ngọc480.020/11/2017 21/12/2017 2552.1
719122059017101488Ngôn ngữ C và lập trình hướng đối tượng33-17Lê Thị Mỹ Hạnh0NaN20/11/2017 03/01/2018 4Infinity
720122178017101489Ngôn ngữ hình thức23-17Nguyễn Thị Minh Hỷ0NaN20/11/2017 04/12/2017 12Infinity
721122116017101487Ngôn ngữ lập trình nâng cao13-17Mai Văn Hà0NaN20/11/2017 03/01/2018 6Infinity
722123001017101708Nguyên lý 125-15Lưu Thị Mai Thanh0NaN13/12/2017 28/12/2017 NaN
723123001017101707Nguyên lý 125-15Nguyễn Văn Thanh0NaN13/12/2017 19/12/2017 NaN
724209013117101752Nguyên lý 1(Triết)29-21Lê Hữu Ái0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
725209013117101714Nguyên lý 1(Triết)29-21Lê Hữu Ái0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
726209013117101736Nguyên lý 1(Triết)29-21Lê Hữu Ái0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
727209013117101737Nguyên lý 1(Triết)29-21Lê Hữu Ái0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
728209013117101763Nguyên lý 1(Triết)29-21Lê Hữu Ái0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
729209013117101729Nguyên lý 1(Triết)29-21Trịnh Sơn Hoan0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
730209013117101706Nguyên lý 1(Triết)29-21Trịnh Sơn Hoan0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
731209013117101733Nguyên lý 1(Triết)29-21Trịnh Sơn Hoan0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
732209013117101705Nguyên lý 1(Triết)29-21Trịnh Sơn Hoan0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
733209013117101711Nguyên lý 1(Triết)25-8;13-21Trịnh Sơn Hoan0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
734209013117101734Nguyên lý 1(Triết)29-21Trần Hồng Lưu0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
735209013117101741Nguyên lý 1(Triết)29-21Trần Hồng Lưu0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
736209013117101787Nguyên lý 1(Triết)22-12;17-23Trần Hồng Lưu0NaN01/01/2018 15/01/2018 NaN
737209013117101784Nguyên lý 1(Triết)25-8;13-21Lê Đức Tâm0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
738209013117101759Nguyên lý 1(Triết)25-8;13-21Lê Đức Tâm0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
739209013117101712Nguyên lý 1(Triết)25-8;13-21Lê Đức Tâm0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
740209013117101739Nguyên lý 1(Triết)29-21Lê Đức Tâm0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
741209013117101740Nguyên lý 1(Triết)29-21Lê Đức Tâm0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
742209013117101767Nguyên lý 1(Triết)25-8;13-21Lưu Thị Mai Thanh0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
743209013117101776Nguyên lý 1(Triết)25-8;13-21Lưu Thị Mai Thanh0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
744209013117101769Nguyên lý 1(Triết)25-8;13-21Lưu Thị Mai Thanh0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
745209013117101779Nguyên lý 1(Triết)25-8;13-21Lưu Thị Mai Thanh0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
746209013117101768Nguyên lý 1(Triết)25-8;13-21Lưu Thị Mai Thanh0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
747209013117101702Nguyên lý 1(Triết)29-21Nguyễn Văn Thanh0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
748209013117101701Nguyên lý 1(Triết)29-21Nguyễn Văn Thanh0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
749209013117101785Nguyên lý 1(Triết)25-8;13-21Nguyễn Văn Thanh0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
750209013117101718Nguyên lý 1(Triết)25-8;13-21Phạm Huy Thành0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
751209013117101728Nguyên lý 1(Triết)29-21Phạm Huy Thành0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
752209013117101732Nguyên lý 1(Triết)29-21Phạm Huy Thành0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
753209013117101720Nguyên lý 1(Triết)25-8;13-21Phạm Huy Thành0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
754209013117101723Nguyên lý 1(Triết)25-8;13-21Phạm Huy Thành0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
755209014117101681Nguyên lý 2(KTCT)32-17Trần Thị Hạnh600.020/11/2017 14/12/2017 2948.3
756209014117101679Nguyên lý 2(KTCT)32-17Trần Thị Hạnh580.020/11/2017 14/12/2017 3153.4
757209014117101677Nguyên lý 2(KTCT)32-17Trần Thị Hạnh670.020/11/2017 14/12/2017 2943.3
758209014117101675Nguyên lý 2(KTCT)32-14Trần Đình Mai570.013/11/2017 14/12/2017 2442.1
759209014117101671Nguyên lý 2(KTCT)32-7;10-14Trần Đình Mai480.006/11/2017 10/12/2017 510.4
760209014117101672Nguyên lý 2(KTCT)32-7;10-14Trần Đình Mai480.006/11/2017 10/12/2017 2450.0
761103159017101517Nguyên lý động cơ32-17Dương Việt Dũng800.020/11/2017 11/12/2017 56.3
762103159017101518Nguyên lý động cơ32-17Trần Văn Nam700.020/11/2017 11/12/2017 34.3
763102159317101515Nguyên lý hệ điều hành22-17Trần Hồ Thủy Tiên450.020/11/2017 14/12/2017 0.0
764102159317101410Nguyên lý hệ điều hành22-17Trần Hồ Thủy Tiên550.020/11/2017 05/12/2017 35.5
765110216317101367Nhà nhiều tầng22-12Trịnh Quang Thịnh420.004/12/2017 18/12/2017 12.4
766110216317101369Nhà nhiều tầng22-12Trần Anh Thiện230.004/12/2017 18/12/2017 417.4
767110216317101368Nhà nhiều tầng22-12Trần Anh Thiện590.004/12/2017 18/12/2017 711.9
768105134317101635Nhập môn ngành12-9Nguyễn Kim Ánh430.020/11/2017 04/12/2017 49.3
769111166317101776Nhập môn ngành15-8;13-21Võ Ngọc Dương0NaN18/12/2017 16/01/2018 NaN
770105134317101634Nhập môn ngành12-9Dương Minh Quân420.020/11/2017 04/12/2017 0.0
771107258217101548Nhập môn ngành CNSH215-15Đặng Đức Long530.020/11/2017 04/12/2017 0.0
772107257017101645Nhập môn ngành CNTP215-15Trần Thế Truyền670.013/11/2017 13/12/2017 0.0
773107257017101746Nhập môn ngành CNTP220-20Trần Thế Truyền0NaN18/12/2017 17/01/2018 NaN
774122087017101587Nhiệt động học thống kê13-10Trương Thành0NaN20/11/2017 03/01/2018 9Infinity
775107221317101452Nhiệt động học ƯD22-17Nguyễn Thị Thanh Xuân700.020/11/2017 25/12/2017 4767.1
776104075317101623Nhiệt động kỹ thuật42-17Mã Phước Hoàng590.020/11/2017 19/12/2017 4678.0
777104075317101622Nhiệt động kỹ thuật42-17Bùi Thị Hương Lan480.020/11/2017 19/12/2017 3164.6
778121049017101672Nhiệt khí hậu kiến trúc22-7;10-14Lê Thị Kim Dung480.006/11/2017 12/12/2017 2347.9
779121049017101671Nhiệt khí hậu kiến trúc22-7;10-14Nguyễn Anh Tuấn480.006/11/2017 12/12/2017 510.4
780101115317101501NL cắt và DC cắt22-17Trần Quốc Việt630.020/11/2017 06/12/2017 3352.4
781101115317101502NL cắt và DC cắt22-17Trần Quốc Việt640.020/11/2017 06/12/2017 3351.6
782104059317101325NM điện ng.tử22-12Phạm Duy Vũ440.023/10/2017 12/11/2017 49.1
783110101317101472Nội thất22-17Lê Minh Sơn630.020/11/2017 08/12/2017 3047.6
784110101317101471Nội thất22-17Lê Minh Sơn530.020/11/2017 08/12/2017 3056.6
785103173017101318Ô tô hybrid12-9Lê Văn Tụy530.023/10/2017 11/12/2017 815.1
786105041317101327ổn định trong hệ thống điện22-12Lê Vân280.023/10/2017 28/11/2017 2278.6
787102137317101414P.tích và T.kế HT thông tin22-17Phan Huy Khánh300.020/11/2017 11/12/2017 516.7
788102137317101411P.tích và T.kế HT thông tin22-17Phan Huy Khánh550.020/11/2017 12/12/2017 47.3
789102137317101412P.tích và T.kế HT thông tin22-17Phan Huy Khánh390.020/11/2017 12/12/2017 1025.6
790102137317101410P.tích và T.kế HT thông tin22-17Phan Huy Khánh550.020/11/2017 12/12/2017 35.5
791105147317101434Phần điện trong NM điện và trạm biến áp32-14Phạm Văn Kiên300.020/11/2017 25/12/2017 1136.7
792122202017101389Phần mềm mã nguồn mở23-12;14-18Phạm Việt Trung0NaN27/11/2017 11/12/2017 2Infinity
793122055017101488Phân phối điện năng33-17Đinh Thành Việt0NaN20/11/2017 03/01/2018 4Infinity
794122054017101488Phân tích các hệ tuyến tính33-17Nguyễn Lê Hòa0NaN20/11/2017 03/01/2018 4Infinity
795122134017101387Phân tích giá trị chất lượng13-10Phạm Tiên Phong0NaN20/11/2017 03/01/2018 2Infinity
796122147017101387Phân tích kinh tế - KT lãi suất23-17Bùi Nữ Thanh Hà0NaN20/11/2017 03/01/2018 2Infinity
797122052017101488Phân tích phổ23-17Hồ Phước Tiến0NaN20/11/2017 03/01/2018 4Infinity
798102015317101477Phân tích và thiết kế thuật toán22-12Phan Chí Tùng400.016/10/2017 16/11/2017 615.0
799210001017101314Pháp luật ĐC25-12Nguyễn Thị Thanh HàNaN23/10/2017 12/11/2017 NaN
800210001017101671Pháp luật ĐC22-7;10-14Nguyễn Thị Thanh Hà480.006/11/2017 06/12/2017 24.2
801210001017101672Pháp luật ĐC22-7;10-14Nguyễn Thị Thanh Hà480.006/11/2017 06/12/2017 2347.9
802210001017101757Pháp luật ĐC25-8;13-21Nguyễn Thị Hồng Phương0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
803210001017101751Pháp luật ĐC29-21Nguyễn Thị Hồng Phương0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
804210001017101611Pháp luật ĐC22-17Lê Hồng Phước 670.020/11/2017 03/12/2017 2232.8
805210001017101617Pháp luật ĐC22-17Lê Hồng Phước 620.020/11/2017 03/12/2017 2540.3
806210001017101610Pháp luật ĐC22-17Lê Hồng Phước 630.020/11/2017 03/12/2017 1625.4
807210001017101627Pháp luật ĐC22-17Nguyễn Hữu Phúc550.020/11/2017 03/12/2017 2749.1
808210001017101628Pháp luật ĐC22-17Nguyễn Hữu Phúc630.020/11/2017 03/12/2017 2336.5
809210001017101620Pháp luật ĐC22-17Nguyễn Hữu Phúc580.020/11/2017 03/12/2017 2950.0
810210001017101602Pháp luật ĐC22-17Trần Tuấn Sơn670.020/11/2017 03/12/2017 3349.3
811210001017101660Pháp luật ĐC22-14Trần Tuấn Sơn560.013/11/2017 03/12/2017 2239.3
812210001017101601Pháp luật ĐC22-17Trần Tuấn Sơn680.020/11/2017 03/12/2017 3551.5
813210001017101748Pháp luật ĐC29-21Lê Thị Phương Trang0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
814210001017101741Pháp luật ĐC29-21Lê Thị Phương Trang0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
815210001017101605Pháp luật ĐC22-17Trần Trung630.020/11/2017 03/12/2017 3352.4
816210001017101606Pháp luật ĐC22-17Trần Trung610.020/11/2017 03/12/2017 2337.7
817210001017101645Pháp luật ĐC22-14Trần Trung660.013/11/2017 03/12/2017 4060.6
818122208017101389Phát triển các ƯD di động23-12;14-18Trần Thế Vũ0NaN27/11/2017 11/12/2017 2Infinity
819102177317101311Phát triển phần mềm mã nguồn22-7;9-12Trương Ngọc Châu320.030/10/2017 24/11/2017 618.8
820107225317101351Phụ gia trong CN polime22-12Lê Minh Đức270.023/10/2017 20/11/2017 2177.8
821104074317101522Phương pháp tính32-17Nguyễn Bốn640.020/11/2017 26/12/2017 710.9
822104074317101525Phương pháp tính32-17Nguyễn Bốn640.020/11/2017 26/12/2017 1117.2
823101108317101501Phương pháp tính32-17Trần Minh Chính440.020/11/2017 10/12/2017 2250.0
824103162017101518Phương pháp tính32-17Nguyễn Việt Hải590.020/11/2017 03/12/2017 35.1
825103162017101520Phương pháp tính32-17Nguyễn Việt Hải500.020/11/2017 03/12/2017 24.0
826102118217101615Phương pháp tính22-14Đỗ Thị Tuyết Hoa240.013/11/2017 17/12/2017 1979.2
827109101217101560Phương pháp tính32-12Hoàng Phương Hoa750.020/11/2017 11/12/2017 810.7
828101108317101505Phương pháp tính32-17Nguyễn Danh Ngọc660.020/11/2017 10/12/2017 2537.9
829107268317101545Phương pháp tính32-17Đặng Minh Nhật520.020/11/2017 15/12/2017 2140.4
830107268317101445Phương pháp tính32-17Đặng Minh Nhật600.020/11/2017 14/12/2017 2440.0
831319005217101581Phương pháp tính32-17Chử Văn Tiệp460.020/11/2017 25/12/2017 1634.8
832319005217101564Phương pháp tính32-12Chử Văn Tiệp360.020/11/2017 20/12/2017 1027.8
833107268317101546Phương pháp tính32-17Phạm Thị Đoan Trinh400.020/11/2017 15/12/2017 2870.0
834105225317101634Phương trình vi phân32-17Nguyễn Duy Thái Sơn410.020/11/2017 12/12/2017 1741.5
835319021017101614Phương trình vi phân32-14Lê Hải Trung290.013/11/2017 12/12/2017 1965.5
836105225317101635Phương trình vi phân32-17Lê Hải Trung430.020/11/2017 12/12/2017 37.0
837319021017101663Phương trình vi phân32-14Lê Hải Trung340.013/11/2017 12/12/2017 25.9
838319021017101615Phương trình vi phân32-14Lê Hải Trung240.013/11/2017 12/12/2017 2083.3
839108010217101457PP giảng dạy môn KT32-14Hồ Công Lam260.030/10/2017 20/11/2017 1350.0
840102211317101515PT và TK giải thuật22-17Nguyễn Thanh Bình450.020/11/2017 19/12/2017 0.0
841122216017101489PT và TK hướng ĐT23-17Nguyễn Thanh Bình0NaN20/11/2017 04/12/2017 12Infinity
842102014117101415PTTK hướng ĐT22-17Lê Thị Mỹ Hạnh290.020/11/2017 20/12/2017 310.3
843117049117101481QL chất lượng MT22-17Hoàng Hải470.020/11/2017 25/12/2017 714.9
844102178317101310QL Dự án CNTT22-7;9-12Hoàng Nhạc Trung610.030/10/2017 03/12/2017 914.8
845102178317101311QL Dự án CNTT22-7;9-12Hoàng Nhạc Trung440.030/10/2017 03/12/2017 511.4
846122180017101489QLDA phần mềm23-17Võ Trung Hùng0NaN20/11/2017 04/12/2017 12Infinity
847117088317101481QLTN Rừng và ĐDSH22-17Phạm Thị Kim Thoa500.020/11/2017 20/12/2017 714.0
848107021317101550Quá trình và thiết bị truyền nhiệt22-17Phạm Đình Hòa620.020/11/2017 10/12/2017 1524.2
849107021317101552Quá trình và thiết bị truyền nhiệt22-14Phạm Đình Hòa690.020/11/2017 10/12/2017 3550.7
850107021317101546Quá trình và thiết bị truyền nhiệt22-17Lê Ngọc Trung620.020/11/2017 10/12/2017 4267.7
851107021317101545Quá trình và thiết bị truyền nhiệt22-17Lê Ngọc Trung520.020/11/2017 10/12/2017 1732.7
852107267317101550Quá trình & thiết bị truyền chất22-17Lê Ngọc Trung650.020/11/2017 17/12/2017 1827.7
853107260217101579Quá trình chuyển khối32-17Huỳnh Anh Hoàng530.020/11/2017 28/12/2017 2343.4
854107260217101581Quá trình chuyển khối32-17Huỳnh Anh Hoàng540.020/11/2017 28/12/2017 1935.2
855107309317101452Quá trình lọc tách trong công nghiệp dầu khí22-17Đặng Kim Hoàng670.020/11/2017 10/12/2017 4770.1
856123064017101307Quá trình thiết kế công nghiệp42-12Lê Quốc Huy0NaN26/10/2017 15/11/2017 9Infinity
857118101317101485Quản lý chất lượng22-17Phạm Tiên Phong600.020/11/2017 08/12/2017 3558.3
858122144017101387Quản lý chất lượng ISO 900023-17Phạm Tiên Phong0NaN20/11/2017 03/01/2018 2Infinity
859117028317101381Quản lý chất thải rắn22-12Võ Diệp Ngọc Khôi420.004/12/2017 18/12/2017 819.0
860122137017101387Quản lý dự án23-17Trương Quỳnh Châu0NaN20/11/2017 03/01/2018 2Infinity
861117022317101379Quản lý MT22-12Phan Như Thúc330.004/12/2017 18/12/2017 39.1
862122148017101387Quản lý quá trình SX tiên tiến23-17Nguyễn Hữu Hiển0NaN20/11/2017 03/01/2018 2Infinity
863118024317101483Quản trị DN xây dựng32-17Huỳnh Thị Minh Trúc660.020/11/2017 13/12/2017 4466.7
864102190317101312Quản trị mạng1.52-10Nguyễn Thế Xuân Ly410.030/10/2017 24/11/2017 49.8
865118060317101485Quản trị sản xuất 222-17Hồ Dương Đông620.020/11/2017 12/12/2017 3658.1
866118059317101485Quản trị tài chính32-17Nguyễn Thị Thu Thủy290.020/11/2017 15/12/2017 1241.4
867111118317101475Qui hoạch thiết kế hệ thống thủy lợi32-12Nguyễn Chí Công380.016/10/2017 15/11/2017 821.1
868121011317101471Quy hoạch đô thị & nông thôn32-17Nguyễn Hồng Ngọc560.020/11/2017 15/12/2017 2748.2
869121011317101472Quy hoạch đô thị & nông thôn32-17Nguyễn Hồng Ngọc630.020/11/2017 15/12/2017 3250.8
870122141017101387Robot23-17Trần Minh Chính0NaN20/11/2017 03/01/2018 2Infinity
871122081017101388Robot CN23-17Nguyễn Đắc Lực0NaN20/11/2017 03/01/2018 16Infinity
872101015217101302ROBOT Công nghiệp22-12Nguyễn Đắc Lực700.023/10/2017 15/11/2017 68.6
873107067317101352Sản phẩm dầu mỏ TP22-12Trương Hữu Trì420.023/10/2017 23/11/2017 3276.2
874117027317101381Sản xuất sạch hơn22-12Nguyễn Phước Quý An540.004/12/2017 18/12/2017 1222.2
875122079017101388SCADA23-17Trần Thái Anh Âu0NaN20/11/2017 03/01/2018 15Infinity
876107156317101348Sinh hoá miễn dịch22-12Đoàn Thị Hoài Nam480.023/10/2017 13/11/2017 2245.8
877107269317101548Sinh học đại cương32-14Lê Lý Thùy Trâm510.020/11/2017 21/12/2017 2549.0
878107151317101348Sinh học thực phẩm22-12Trương Thị Minh Hạnh490.023/10/2017 16/11/2017 2244.9
879108071017101659Sức bền vật liệu32-14Thái Hoàng Phong690.013/11/2017 18/12/2017 3550.7
880108071017101664Sức bền vật liệu32-14Thái Hoàng Phong560.013/11/2017 18/12/2017 1323.2
881122146017101387Tác động ảnh hưởng đến môi trường13-10Trần Văn Quang0NaN20/11/2017 03/01/2018 2Infinity
882308004317101657Tâm lý học22-14Hồ Thị Thúy Hằng150.020/11/2017 19/12/2017 0.0
883103088317101317TB điện và điện tử thân xe22-12Nguyễn Việt Hải440.023/10/2017 23/11/2017 1125.0
884103088317101318TB điện và điện tử thân xe22-12Nguyễn Việt Hải520.023/10/2017 23/11/2017 611.5
885103088317101319TB điện và điện tử thân xe22-12Phạm Quốc Thái630.023/10/2017 23/11/2017 711.1
886103116317101417ATH Cảm biến & KT đo0.512-14Huỳnh Bá Vang200.020/11/2017 03/01/2018 840.0
887103116317101418BTH Cảm biến & KT đo0.515-17Huỳnh Bá Vang200.020/11/2017 03/01/2018 525.0
888103116317101418ATH Cảm biến & KT đo0.515-17Huỳnh Bá Vang190.020/11/2017 03/01/2018 736.8
889103116317101417BTH Cảm biến & KT đo0.512-14Huỳnh Bá Vang190.020/11/2017 03/01/2018 947.4
890103116317101419ATH Cảm biến & KT đo0.512-14Huỳnh Bá Vang130.020/11/2017 03/01/2018 17.7
891107315317101352ATH Công nghệ Chế biến khí15-6Đặng Kim Hoàng210.023/10/2017 06/12/2017 1781.0
892107315317101352BTH Công nghệ Chế biến khí15-6Đặng Kim Hoàng200.023/10/2017 06/12/2017 1155.0
893117082217101379BTH đánh giá tác động môi trường0.58-9Huỳnh Anh Hoàng310.004/12/2017 17/01/2018 39.7
894117082217101381BTH đánh giá tác động môi trường0.58-9Huỳnh Anh Hoàng300.004/12/2017 17/01/2018 826.7
895101125317101302BTH Hệ thống sản xuất tự động0.59-11Trần Minh Thông200.023/10/2017 06/12/2017 210.0
896101125317101303ATH Hệ thống sản xuất tự động0.59-11Trần Minh Thông190.023/10/2017 06/12/2017 210.5
897101135317101405CTH KT Vi điều khiển113-16Đặng Phước Vinh200.020/11/2017 03/01/2018 840.0
898101135317101405DTH KT Vi điều khiển113-16Đặng Phước Vinh200.020/11/2017 03/01/2018 525.0
899101135317101405ATH KT Vi điều khiển113-16Đặng Phước Vinh170.020/11/2017 03/01/2018 15.9
900101117317101502BTH Kỹ thuật đo0.54-6Phạm Nguyễn Quốc Huy240.020/11/2017 03/01/2018 1354.2
901106019317101641ATH Kỹ thuật lập trình110-13Trần Văn Líc330.020/11/2017 03/01/2018 721.2
902106019317101642ATH Kỹ thuật lập trình110-13Trần Văn Líc310.020/11/2017 03/01/2018 1651.6
903106019317101538ATH Kỹ thuật lập trình110-13Trần Văn Líc430.020/11/2017 03/01/2018 24.7
904102130317101514ATH Lập trình hệ thống0.57-7;11-11;13-13Huỳnh Hữu Hưng190.020/11/2017 03/01/2018 0.0
905101136317101405BTH Lập trình PLC0.513-15Nguyễn Lê Minh250.020/11/2017 03/01/2018 312.0
906101136317101405CTH Lập trình PLC0.513-15Nguyễn Lê Minh210.020/11/2017 03/01/2018 29.5
907101136317101405ATH Lập trình PLC0.513-15Nguyễn Lê Minh250.020/11/2017 03/01/2018 1040.0
908101097317101502ATH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.56-7Trần Văn Tiến210.020/11/2017 03/01/2018 628.6
909102261017101577BTH Phân tích & TK thuật toán0.57-7;10-10;12-12Phan Chí Tùng90.020/11/2017 03/01/2018 333.3
910102261017101577ATH Phân tích & TK thuật toán0.57-7;10-10;12-12Phan Chí Tùng390.020/11/2017 03/01/2018 12.6
911101127317101303ATH Robot công nghiệp0.55-6;8-8Trần Phước Thanh290.023/10/2017 06/12/2017 310.3
912101127317101303BTH Robot công nghiệp0.55-6;8-8Trần Phước Thanh110.023/10/2017 06/12/2017 19.1
913101127317101302ATH Robot công nghiệp0.55-6;8-8Trần Minh Thông230.023/10/2017 06/12/2017 14.3
914101127317101301ATH Robot công nghiệp0.55-6;8-8Trần Minh Thông290.023/10/2017 06/12/2017 413.8
915101127317101301BTH Robot công nghiệp0.55-6;8-8Trần Minh Thông280.023/10/2017 06/12/2017 310.7
916110175317101368ATH Thí nghiệm công trình18-11Lê Xuân Dũng320.004/12/2017 17/01/2018 928.1
917110175317101367BTH Thí nghiệm công trình18-11Lê Xuân Dũng320.004/12/2017 17/01/2018 412.5
918110175317101369ATH Thí nghiệm công trình18-11Lê Xuân Dũng240.004/12/2017 17/01/2018 14.2
919110175317101367ATH Thí nghiệm công trình18-11Lê Xuân Dũng310.004/12/2017 17/01/2018 619.4
920110175317101369BTH Thí nghiệm công trình18-11Lê Xuân Dũng170.004/12/2017 17/01/2018 15.9
921102070117101717ATH Tin học đại cương113-14;20-21Trịnh Công DuyNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
922102070117101717BTH Tin học đại cương113-14;20-21Trịnh Công DuyNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
923102070117101720ATH Tin học đại cương113-14;20-21Hồ Phan HiếuNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
924102070117101720BTH Tin học đại cương116-19Hồ Phan HiếuNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
925102070117101718ATH Tin học đại cương16-6;14-14;20-21Hồ Phan HiếuNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
926102070117101701BTH Tin học đại cương111-12;18-19Hồ Phan HiếuNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
927102070117101741BTH Tin học đại cương116-17;20-21Võ Đức HoàngNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
928102070117101752BTH Tin học đại cương111-13;18-18Võ Đức HoàngNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
929102070117101752ATH Tin học đại cương116-17;20-21Võ Đức HoàngNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
930102070117101741ATH Tin học đại cương116-17;20-21Võ Đức HoàngNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
931102070117101747TH Tin học đại cương115-17;19-19Võ Đức HoàngNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
932102070117101779BTH Tin học đại cương16-6;14-14;20-21Trần Thanh LiêmNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
933102070117101779ATH Tin học đại cương116-19Trần Thanh LiêmNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
934102070117101722BTH Tin học đại cương116-19Trần Thanh LiêmNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
935102070117101702ATH Tin học đại cương116-19Trần Thanh LiêmNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
936102070117101702BTH Tin học đại cương111-12;18-19Trần Thanh LiêmNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
937102070117101736ATH Tin học đại cương116-17;20-21Nguyễn Văn NguyênNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
938102070117101734ATH Tin học đại cương116-17;20-21Nguyễn Văn NguyênNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
939102070117101736BTH Tin học đại cương116-17;20-21Nguyễn Văn NguyênNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
940102070117101734BTH Tin học đại cương116-17;20-21Nguyễn Văn NguyênNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
941102070117101737BTH Tin học đại cương116-17;20-21Nguyễn Văn NguyênNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
942102070117101737ATH Tin học đại cương116-17;20-21Nguyễn Văn NguyênNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
943117080217101379BTH Tin học ứng dụng0.58-9Nguyễn Đình Huấn220.004/12/2017 17/01/2018 14.5
944117095317101381ATH tin học ứng dụng (QLTN&MT)0.510-11Nguyễn Đình Huấn350.004/12/2017 17/01/2018 1131.4
945117095317101381BTH tin học ứng dụng (QLTN&MT)0.510-11Nguyễn Đình Huấn330.004/12/2017 17/01/2018 618.2
946103090317101317ATH TN ô tô & máy công trình14-6;8-8Phùng Minh Nguyên150.023/10/2017 06/12/2017 426.7
947103090317101319BTH TN ô tô & máy công trình19-12Phùng Minh Nguyên140.023/10/2017 06/12/2017 321.4
948103090317101317BTH TN ô tô & máy công trình14-6;8-8Phùng Minh Nguyên150.023/10/2017 06/12/2017 426.7
949103090317101317CTH TN ô tô & máy công trình14-6;8-8Phùng Minh Nguyên160.023/10/2017 06/12/2017 16.3
950103090317101319DTH TN ô tô & máy công trình19-12Phùng Minh Nguyên150.023/10/2017 06/12/2017 426.7
951103090317101318CTH TN ô tô & máy công trình14-6;8-10Võ Như Tùng100.023/10/2017 06/12/2017 110.0
952103090317101318BTH TN ô tô & máy công trình14-6;8-10Võ Như Tùng150.023/10/2017 06/12/2017 16.7
953103090317101318ATH TN ô tô & máy công trình14-6;8-10Võ Như Tùng150.023/10/2017 06/12/2017 16.7
954101118317101502BTH Truyền động TL & KN0.514-16Trần Ngọc Hải290.020/11/2017 03/01/2018 1137.9
955121035017101772ATH vẽ mỹ thuật 11Trần Văn Tâm0NaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
956121035017101772BTH vẽ mỹ thuật 11Trần Văn Tâm0NaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
957102139317101411ATH Vi điều khiển0.57-9Ninh Khánh Duy290.020/11/2017 03/01/2018 413.8
958109110317101360Thi công mặt đường22-12Nguyễn Biên Cương380.004/12/2017 18/12/2017 1231.6
959109110317101361Thi công mặt đường22-12Châu Trường Linh620.004/12/2017 18/12/2017 812.9
960109110317101359Thi công mặt đường22-12Trần Trung Việt600.004/12/2017 18/12/2017 813.3
961111028317101375Thi công thuỷ lợi 222-12Ngô Văn Dũng350.004/12/2017 18/12/2017 0.0
962102167317101313BThị giác máy tính22-12Huỳnh Hữu Hưng190.030/10/2017 20/11/2017 315.8
963109115317101361AThí nghiệm Cầu0.55-5;11-12Hoàng Phương Hoa300.004/12/2017 17/01/2018 516.7
964109115317101361BThí nghiệm Cầu0.55-5;11-12Hoàng Phương Hoa310.004/12/2017 17/01/2018 619.4
965109115317101360AThí nghiệm Cầu0.55-5;11-12Võ Duy Hùng190.004/12/2017 17/01/2018 842.1
966110137317101369Thí nghiệm công trình12-9Bùi Thiên Lam520.004/12/2017 02/01/2018 35.8
967109117317101359AThí nghiệm Đường0.56-6;8-10Lê Đức Châu320.004/12/2017 17/01/2018 13.1
968109117317101361BThí nghiệm Đường0.56-6;8-10Lê Đức Châu240.004/12/2017 17/01/2018 28.3
969109117317101360AThí nghiệm Đường0.56-6;8-10Lê Đức Châu240.004/12/2017 17/01/2018 729.2
970103140317101320Thí nghiệm máy tàu12-9Dương Việt Dũng280.023/10/2017 26/12/2017 0.0
971103015317101319Thí nghiệm ôtô - MCT12-9Nguyễn Việt Hải390.023/10/2017 11/12/2017 512.8
972103015317101318Thí nghiệm ôtô - MCT12-9Lê Văn Tụy600.023/10/2017 11/12/2017 1118.3
973123128017101308Thiết bị bán dẫn32-9Phạm Đình Cương0NaN26/10/2017 16/11/2017 23Infinity
974105118317101328Thiết bị bù22-12Lê Thành Bắc800.023/10/2017 22/11/2017 3240.0
975105141317101557Thiết bị điện22-17Lê Thành Bắc500.020/11/2017 04/12/2017 612.0
976105141317101432Thiết bị điện22-17Nguyễn Văn Tấn550.020/11/2017 14/12/2017 2749.1
977105141317101433Thiết bị điện22-17Võ Như Tiến500.020/11/2017 14/12/2017 1122.0
978108011317101401Thiết bị nâng chuyển22-17Nguyễn Văn Yến530.020/11/2017 07/12/2017 2852.8
979108011317101402Thiết bị nâng chuyển22-17Nguyễn Văn Yến550.020/11/2017 07/12/2017 3156.4
980108011317101403Thiết bị nâng chuyển22-17Nguyễn Văn Yến450.020/11/2017 07/12/2017 1840.0
981107049317101450Thiết bị nhiệt 232-17Nguyễn Dân240.020/11/2017 12/12/2017 1562.5
982109120017101464Thiết bị nhiệt sản xuất VLXD22-14Nguyễn Thị Tuyết An320.020/11/2017 05/12/2017 2578.1
983122034017101587Thiết bị và cảm biến23-17Lê Quốc Huy0NaN20/11/2017 03/01/2018 24Infinity
984103165017101417Thiết kế các hệ thống động cơ22-8;12-17Phùng Xuân Thọ450.020/11/2017 13/12/2017 1942.2
985103165017101418Thiết kế các hệ thống động cơ22-11;15-18Phùng Xuân Thọ480.020/11/2017 13/12/2017 1531.3
986123133017101308Thiết kế điện tử theo nhóm42-12Huỳnh Việt Thắng0NaN26/10/2017 16/11/2017 24Infinity
987122138017101387Thiết kế đồng thời23-17Trần Quốc Việt0NaN20/11/2017 03/01/2018 2Infinity
988106164017101338Thiết kế hệ thống nhúng22-12Hồ Viết Việt570.023/10/2017 26/11/2017 3052.6
989106164017101341Thiết kế hệ thống nhúng22-12Hồ Viết Việt390.023/10/2017 26/11/2017 3076.9
990102161317101313BThiết kế hệ thống nhúng22-12Hoàng Như Vĩnh190.030/10/2017 24/11/2017 315.8
991107006317101451Thiết kế mô phỏng22-17Lê Thị Như Ý250.020/11/2017 20/12/2017 1872.0
992107006317101452Thiết kế mô phỏng22-17Lê Thị Như Ý650.020/11/2017 21/12/2017 4670.8
993123042017101408Thiết kế và tổ chức máy tính (14ECE)5USA - UW - James PeckolNaN26/10/2017 12/11/2017 20Infinity
994118205317101585Thống kê và dự báo22-17Bùi Nữ Thanh Hà490.020/11/2017 14/12/2017 4081.6
995106076317101339Thông tin di động22-12Nguyễn Lê Hùng580.023/10/2017 24/11/2017 3356.9
996106076317101341Thông tin di động22-12Nguyễn Duy Nhật Viễn250.023/10/2017 24/11/2017 1560.0
997106126017101439Thông tin số22-17Hoàng Lê Uyên Thục510.020/11/2017 10/12/2017 815.7
998106055317101339Thông tin sợi quang22-12Tăng Tấn Chiến520.023/10/2017 16/11/2017 2751.9
999106057317101339Thông tin vi ba vệ tinh22-12Nguyễn Văn Tuấn520.023/10/2017 13/11/2017 2853.8
1000121032017101771AThực hành cơ sở kiến trúc216-21Nguyễn Anh TuấnNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
1001121032017101771BThực hành cơ sở kiến trúc216-21Nguyễn Anh TuấnNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
1002106130017101457Thực tập Công nhân điện tử2.517-21Vũ Vân Thanh300.030/10/2017 13/12/2017 723.3
1003109075217101664Thực tập Trắc địa115-15Nguyễn Văn Siếu430.013/11/2017 12/12/2017 2046.5
1004109075217101567Thực tập Trắc địa116-16Nguyễn Văn Siếu690.013/11/2017 12/12/2017 1318.8
1005122205017101389Thương mại điện tử23-12;14-18Phan Huy Khánh0NaN27/11/2017 11/12/2017 2Infinity
1006102185317101313Thương mại điện tử22-12Phan Huy Khánh320.030/10/2017 15/11/2017 39.4
1007111010317101475Thủy công 132-12Nguyễn Văn Hướng390.016/10/2017 20/11/2017 717.9
1008111015317101475Thủy điện 122-12Vũ Huy Công400.016/10/2017 17/11/2017 922.5
1009103111217101429Thủy khí ứng dụng22-9;14-18Phan Thành Long450.020/11/2017 11/12/2017 1124.4
1010103109217101623Thủy khí và máy TK22-17Nguyễn Võ Đạo650.020/11/2017 06/12/2017 4670.8
1011103109217101622Thủy khí và máy TK22-17Nguyễn Võ Đạo650.020/11/2017 06/12/2017 3553.8
1012111127217101663Thủy lực22-14Nguyễn Thế Hùng340.013/11/2017 04/12/2017 25.9
1013111127217101568Thủy lực22-14Tô Thúy Nga690.013/11/2017 04/12/2017 1115.9
1014111127217101569Thủy lực22-14Tô Thúy Nga600.013/11/2017 04/12/2017 1931.7
1015111115317101577Thủy lực công trình32-17Nguyễn Thế Hùng570.020/11/2017 14/12/2017 23.5
1016111115317101575Thủy lực công trình32-12Tô Thúy Nga590.013/11/2017 14/12/2017 610.2
1017111008317101575Thủy văn 122-12Tô Thúy Nga620.013/11/2017 10/12/2017 46.5
1018111116317101577Thủy văn công trình22-17Nguyễn Bản430.020/11/2017 21/12/2017 49.3
1019122149017101387Tiến trình của SX - CT phân xưởng23-17Nguyễn Đắc Lực0NaN20/11/2017 03/01/2018 2Infinity
1020122002017101787Tiếng Anh 152-12;17-23Huỳnh Thị Bích Ngọc0NaN01/01/2018 14/02/2018 NaN
1021122002017101788Tiếng Anh 152-12;17-23Hồ Minh Thu0NaN01/01/2018 14/02/2018 NaN
1022122014017101687Tiếng Anh 353-17Huỳnh Trúc Giang0NaN20/11/2017 03/01/2018 6Infinity
1023122014017101688Tiếng Anh 353-17Trần Vũ Mai Yên0NaN20/11/2017 03/01/2018 10Infinity
1024122164017101589Tiếng Anh 533-17Hồ Lê Minh Nghi0NaN20/11/2017 04/12/2017 NaN
1025122215017101489Tiếng Anh 7 (CN)33-17Ninh Khánh Duy0NaN20/11/2017 04/12/2017 12Infinity
1026122051017101488Tiếng Anh CN33-17Phạm Thị Thu Hương0NaN20/11/2017 03/01/2018 4Infinity
1027122003017101787Tiếng Pháp 152-12;17-23Nguyễn Thị Thu Thủy0NaN01/01/2018 14/02/2018 NaN
1028122003017101788Tiếng Pháp 152-12;17-23Trần Gia Nguyên Thy0NaN01/01/2018 14/02/2018 NaN
1029122015017101688Tiếng Pháp 353-17Dương Thị Thùy Nhi0NaN20/11/2017 03/01/2018 8Infinity
1030122015017101687Tiếng Pháp 353-17Dương Thị Thùy Trang0NaN20/11/2017 03/01/2018 5Infinity
1031122015017101687BTiếng Pháp 353-17Dương Thị Thùy Trang0NaN20/11/2017 03/01/2018 6Infinity
1032122029017101587Tiếng Pháp 533-17Lê Thị Trâm Anh0NaN20/11/2017 03/01/2018 26Infinity
1033122029017101589Tiếng Pháp 533-17Hồ Thị Ngân Điệp0NaN20/11/2017 03/01/2018 13Infinity
1034122187017101487Tiếng Pháp 723-17Nguyễn Hữu Bình0NaN20/11/2017 04/12/2017 14Infinity
1035122217017101488Tiếng Pháp 733-17Đỗ Kim Thành0NaN20/11/2017 03/01/2018 4Infinity
1036106119017101538Tín hiệu và hệ thống32-17Bùi Thị Minh Tú700.020/11/2017 18/12/2017 710.0
1037106119017101539Tín hiệu và hệ thống32-17Bùi Thị Minh Tú710.020/11/2017 18/12/2017 912.7
1038106119017101540Tín hiệu và hệ thống32-17Bùi Thị Minh Tú560.020/11/2017 18/12/2017 814.3
1039122005017101787Tin học đại cương52-12;17-23Nguyễn Thanh Bình0NaN01/01/2018 14/02/2018 NaN
1040122005017101788Tin học đại cương52-12;17-23Phan Thanh Tao0NaN01/01/2018 14/02/2018 NaN
1041102069117101723Tin học ĐC25-8;13-21Trương Ngọc Châu0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1042102069117101722Tin học ĐC25-8;13-21Trương Ngọc Châu0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1043102069117101759Tin học ĐC25-8;13-21Mai Văn Hà0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1044102069117101785Tin học ĐC25-8;13-21Nguyễn Văn Hiệu0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1045102069117101776Tin học ĐC25-8;13-21Nguyễn Văn Hiệu0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1046102069117101781Tin học ĐC25-8;13-21Nguyễn Văn Hiệu0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1047102069117101736Tin học ĐC29-21Đỗ Thị Tuyết Hoa0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1048102069117101738Tin học ĐC29-21Đỗ Thị Tuyết Hoa0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1049102069117101705Tin học ĐC29-21Đỗ Thị Tuyết Hoa0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1050102069117101706Tin học ĐC29-21Đỗ Thị Tuyết Hoa0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1051102069117101720Tin học ĐC25-8;13-21Huỳnh Hữu Hưng0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1052102069117101752Tin học ĐC29-21Nguyễn Thị Minh Hỷ0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1053102069117101716Tin học ĐC29-21Nguyễn Thị Minh Hỷ10.018/12/2017 01/01/2018 0.0
1054102069117101783Tin học ĐC25-8;13-21Nguyễn Thị Minh Hỷ0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1055102069117101748Tin học ĐC29-21Nguyễn Thị Minh Hỷ0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1056102069117101739Tin học ĐC29-21Nguyễn Tấn Khôi0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1057102069117101745Tin học ĐC29-21Nguyễn Tấn Khôi0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1058102069117101728Tin học ĐC29-21Nguyễn Tấn Khôi0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1059102069117101741Tin học ĐC29-21Nguyễn Tấn Khôi0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1060102069117101769Tin học ĐC25-8;13-21Phan Thanh Tao0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1061102069117101767Tin học ĐC25-8;13-21Phan Thanh Tao0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1062102069117101768Tin học ĐC25-8;13-21Phan Thanh Tao0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1063102069117101729Tin học ĐC29-21Trần Hồ Thủy Tiên0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1064102069117101734Tin học ĐC29-21Trần Hồ Thủy Tiên0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1065102069117101714Tin học ĐC29-21Phạm Minh Tuấn0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1066102069117101733Tin học ĐC29-21Phan Chí Tùng0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1067102069117101718Tin học ĐC25-8;13-21Phan Chí Tùng0NaN18/12/2017 01/01/2018 NaN
1068111030317101377Tin học ƯD22-12Lê Văn Hợi510.004/12/2017 18/12/2017 47.8
1069111030317101378Tin học ƯD22-12Lê Văn Hợi380.004/12/2017 18/12/2017 718.4
1070117024317101379Tin học ƯD22-12Nguyễn Đình Huấn600.004/12/2017 18/12/2017 711.7
1071117094317101381Tin học ƯD12-9Nguyễn Đình Huấn690.004/12/2017 02/01/2018 1724.6
1072110025317101369Tin học ƯD22-12Nguyễn Quang Tùng680.004/12/2017 18/12/2017 811.8
1073122108017101487Tính chất vật liệu 123-17Nguyễn Thanh Việt0NaN20/11/2017 03/01/2018 6Infinity
1074103179017101520Tĩnh học tàu thủy32-17Nguyễn Thị Huyền Trang430.020/11/2017 13/12/2017 24.7
1075107001317101450Tinh thể học22-17Phạm Cẩm Nam250.020/11/2017 14/12/2017 1664.0
1076105072317101327Tính toán thiết kế cao áp22-12Phan Đình Chung590.023/10/2017 26/11/2017 3864.4
1077105071317101327TK bảo vệ rơle22-12Đoàn Ngọc Minh Tú720.023/10/2017 01/12/2017 5373.6
1078109047317101460TK hình học & KS TK đường ôtô32-14Trần Thị Phương Anh740.013/11/2017 10/12/2017 56.8
1079109047317101461TK hình học & KS TK đường ôtô32-14Nguyễn Thanh Cường520.013/11/2017 10/12/2017 611.5
1080109047317101459TK hình học & KS TK đường ôtô32-14Võ Đức Hoàng750.013/11/2017 10/12/2017 1722.7
1081122203017101389TK hướng ĐT nâng cao13-10Phạm Thành Tâm0NaN27/11/2017 11/12/2017 2Infinity
1082122210017101389TK mạng và CL dịch vụ23-12;14-18Nguyễn Thế Xuân Ly0NaN27/11/2017 11/12/2017 2Infinity
1083105001217101427ATN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.510-11Nguyễn Quang Chung200.020/11/2017 03/01/2018 735.0
1084105001217101428BTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.510-11Nguyễn Quang Chung180.020/11/2017 03/01/2018 527.8
1085105001217101429CTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.515-16Nguyễn Quang Chung210.020/11/2017 03/01/2018 314.3
1086105001217101427CTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.510-11Nguyễn Quang Chung110.020/11/2017 03/01/2018 436.4
1087105001217101434BTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.513-14Nguyễn Quang Chung150.020/11/2017 03/01/2018 746.7
1088105115317101427ATN Cao áp0.510-11Lưu Ngọc An200.020/11/2017 03/01/2018 735.0
1089105115317101428ATN Cao áp0.510-11Lưu Ngọc An200.020/11/2017 03/01/2018 1260.0
1090105115317101428CTN Cao áp0.510-11Nguyễn Văn Cả100.020/11/2017 03/01/2018 220.0
1091105115317101429BTN Cao áp0.55-6Nguyễn Văn Cả200.020/11/2017 03/01/2018 945.0
1092105115317101428DTN Cao áp0.510-11Nguyễn Văn Cả190.020/11/2017 03/01/2018 315.8
1093105115317101429CTN Cao áp0.55-6Nguyễn Văn Cả180.020/11/2017 03/01/2018 211.1
1094105115317101427CTN Cao áp0.510-11Nguyễn Thế Lực200.020/11/2017 03/01/2018 840.0
1095107132317101345DTN Chế biến rau quả0.512-13Huỳnh Đức190.023/10/2017 06/12/2017 210.5
1096107134317101345ATN CN chế biến đường- bánh kẹo0.58-9Huỳnh Đức200.023/10/2017 06/12/2017 315.0
1097107134317101345DTN CN chế biến đường- bánh kẹo0.58-9Huỳnh Đức150.023/10/2017 06/12/2017 16.7
1098107134317101345CTN CN chế biến đường- bánh kẹo0.58-9Huỳnh Đức130.023/10/2017 06/12/2017 215.4
1099109046217101567CTN Cơ học đất0.56-8Nguyễn Thị Phương Khuê300.013/11/2017 27/12/2017 0.0
1100109046217101569ATN Cơ học đất0.510-12Nguyễn Thị Phương Khuê310.013/11/2017 27/12/2017 929.0
1101109046217101568ATN Cơ học đất0.56-8Nguyễn Thị Phương Khuê300.013/11/2017 27/12/2017 620.0
1102109046217101567BTN Cơ học đất0.56-8Nguyễn Thị Phương Khuê310.013/11/2017 27/12/2017 619.4
1103109046217101568BTN Cơ học đất0.56-8Nguyễn Thị Phương Khuê300.013/11/2017 27/12/2017 413.3
1104107197217101748ATN Cơ sở lý thuyết hoá học116-19Võ Thị Thu HiềnNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
1105107197217101750ATN Cơ sở lý thuyết hoá học116-19Võ Thị Thu HiềnNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
1106107197217101752DTN Cơ sở lý thuyết hoá học116-19Võ Thị Thu HiềnNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
1107107197217101752ATN Cơ sở lý thuyết hoá học116-19Võ Thị Thu HiềnNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
1108107197217101750CTN Cơ sở lý thuyết hoá học111-14Võ Thị Thu HiềnNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
1109101122317101401ATN Công nghệ Chế tạo máy0.57-8Nguyễn Văn Tuấn250.020/11/2017 03/01/2018 1352.0
1110101122317101403BTN Công nghệ Chế tạo máy0.57-8Nguyễn Văn Tuấn250.020/11/2017 03/01/2018 1352.0
1111101122317101403ATN Công nghệ Chế tạo máy0.57-8Nguyễn Văn Tuấn250.020/11/2017 03/01/2018 1248.0
1112101122317101402ATN Công nghệ Chế tạo máy0.57-8Nguyễn Văn Tuấn230.020/11/2017 03/01/2018 1460.9
1113107080317101351ATN Công nghệ sơn, vecni0.58-9Nguyễn Kim Sơn150.023/10/2017 06/12/2017 853.3
1114107278317101448ATN Công nghệ Vi sinh vật15-8Phạm Thị Kim Thảo120.020/11/2017 03/01/2018 541.7
1115107292317101445ATN Đánh giá cảm quan0.514-15Huỳnh Đức240.020/11/2017 03/01/2018 833.3
1116105139017101527ATN Điện tử CS & Truyền động điện0.513-14Giáp Quang Huy200.020/11/2017 03/01/2018 630.0
1117105139017101527BTN Điện tử CS & Truyền động điện0.513-14Giáp Quang Huy200.020/11/2017 03/01/2018 315.0
1118105139017101527CTN Điện tử CS & Truyền động điện0.513-14Nguyễn Quang Tân200.020/11/2017 03/01/2018 735.0
1119105107317101435ATN Điều khiển logic0.55-6Nguyễn Kim Ánh140.030/10/2017 13/12/2017 321.4
1120106105317101438ATN Điều khiển logic15-8Lê Xứng200.020/11/2017 03/01/2018 630.0
1121106105317101438CTN Điều khiển logic15-8Lê Xứng100.020/11/2017 03/01/2018 110.0
1122109069317101364ATN Gốm xây dựng0.58-10Đỗ Thị Phượng330.004/12/2017 17/01/2018 39.1
1123107306317101552BTN Hóa học dầu mỏ19-12Phan Mạnh Duy150.020/11/2017 03/01/2018 640.0
1124107306317101552ATN Hóa học dầu mỏ19-12Phan Mạnh Duy150.020/11/2017 03/01/2018 960.0
1125107306317101552CTN Hóa học dầu mỏ19-12Phan Mạnh Duy150.020/11/2017 03/01/2018 1066.7
1126107263217101653CTN Hóa hữu cơ113-16Dương Thị Hồng Phấn130.020/11/2017 03/01/2018 1184.6
1127107263217101653BTN Hóa hữu cơ113-16Dương Thị Hồng Phấn140.020/11/2017 03/01/2018 857.1
1128107198217101552DTN Hoá lý19-12Huỳnh Thị Thanh Thắng180.020/11/2017 03/01/2018 844.4
1129107198217101552ATN Hoá lý19-12Huỳnh Thị Thanh Thắng100.020/11/2017 03/01/2018 770.0
1130306017217101581BTN Hoá lý hoá keo0.510-11Trần Mạnh Lục170.020/11/2017 03/01/2018 635.3
1131306017217101579DTN Hoá lý hoá keo0.57-8Trần Mạnh Lục140.020/11/2017 03/01/2018 535.7
1132306017217101579CTN Hoá lý hoá keo0.57-8Trần Mạnh Lục150.020/11/2017 03/01/2018 960.0
1133107272317101546BTN hóa phân tích15-8Lê Thị Tuyết Anh200.020/11/2017 03/01/2018 1680.0
1134107272317101550BTN hóa phân tích110-13Lê Thị Tuyết Anh170.020/11/2017 03/01/2018 635.3
1135107272317101546ATN hóa phân tích15-8Lê Thị Tuyết Anh150.020/11/2017 03/01/2018 853.3
1136306033217101579ATN Hóa phân tích và phân tích môi trường114-17Lê Thị Tuyết Anh150.020/11/2017 03/01/2018 533.3
1137306033217101581BTN Hóa phân tích và phân tích môi trường114-17Lê Thị Tuyết Anh200.020/11/2017 03/01/2018 630.0
1138306033217101581ATN Hóa phân tích và phân tích môi trường114-17Lê Thị Tuyết Anh200.020/11/2017 03/01/2018 945.0
1139107012317101548ATN Hoá sinh 119-12Võ Công Tuấn240.020/11/2017 03/01/2018 937.5
1140107012317101548BTN Hoá sinh 119-12Võ Công Tuấn250.020/11/2017 03/01/2018 1040.0
1141107240317101546BTN Hoá sinh thực phẩm113-16Trần Thị Ánh Tuyết60.020/11/2017 03/01/2018 233.3
1142107261217101745BTN Hóa vô cơ0.511-14Võ Thị Thu HiềnNaN18/12/2017 31/01/2018 NaN
1143106146317101457ATN KT Vi xử lý110-13Trần Văn Líc300.030/10/2017 13/12/2017 1136.7
1144105092117101610CTN Kỹ thuật điện0.56-7Nguyễn Thế Lực270.020/11/2017 03/01/2018 829.6
1145105092117101602ATN Kỹ thuật điện0.54-5Nguyễn Thế Lực280.020/11/2017 03/01/2018 1657.1
1146105092117101648ATN Kỹ thuật điện0.58-8;12-12Nguyễn Thế Lực300.020/11/2017 03/01/2018 1653.3
1147105220017101653ATN kỹ thuật điện110-11Nguyễn Thế Lực140.020/11/2017 03/01/2018 1071.4
1148105092117101601ATN Kỹ thuật điện0.54-5Võ Quang Sơn300.020/11/2017 03/01/2018 1963.3
1149105100317101527ATN Kỹ thuật đo lường0.515-16Lê Quốc Huy200.020/11/2017 03/01/2018 420.0
1150105100317101532CTN Kỹ thuật đo lường0.511-12Nguyễn Quang Tân200.020/11/2017 03/01/2018 1470.0
1151105100317101428ATN Kỹ thuật đo lường0.510-10;18-18Nguyễn Quang Tân200.020/11/2017 03/01/2018 420.0
1152105100317101428DTN Kỹ thuật đo lường0.510-10;17-17Nguyễn Quang Tân190.020/11/2017 03/01/2018 631.6
1153106097217101540BTN Kỹ thuật mạch điện tử112-15Vũ Vân Thanh310.020/11/2017 03/01/2018 26.5
1154106097217101538BTN Kỹ thuật mạch điện tử112-15Vũ Vân Thanh360.020/11/2017 03/01/2018 38.3
1155106097217101539BTN Kỹ thuật mạch điện tử112-15Vũ Vân Thanh360.020/11/2017 03/01/2018 411.1
1156106157017101439BTN kỹ thuật Siêu cao tần13-6Mạc Như Minh380.020/11/2017 03/01/2018 513.2
1157107279317101448BTN kỹ thuật sinh học phân tử14-7Phạm Thị Kim Thảo180.020/11/2017 03/01/2018 316.7
1158106010317101538ATN Kỹ thuật số13-6Vũ Vân Thanh350.020/11/2017 03/01/2018 0.0
1159106028317101438ATN Kỹ thuật xung13-6Vũ Vân Thanh160.020/11/2017 03/01/2018 212.5
1160105095317101627ATN Lý thuyết mạch điện 10.55-6Bùi Tấn Lợi250.020/11/2017 03/01/2018 1144.0
1161105095317101635CTN Lý thuyết mạch điện 10.57-8Trần Anh Tuấn150.020/11/2017 03/01/2018 16.7
1162101121317101402BTN Máy công cụ0.510-12Trần Văn Tiến210.020/11/2017 03/01/2018 1361.9
1163101121317101403BTN Máy công cụ0.510-12Trần Văn Tiến240.020/11/2017 03/01/2018 1666.7
1164105103317101527CTN Máy điện 20.57-8Bùi Tấn Lợi220.020/11/2017 03/01/2018 29.1
1165105103317101528ATN Máy điện 20.512-13Trần Anh Tuấn250.020/11/2017 03/01/2018 1144.0
1166105103317101532ATN Máy điện 20.510-11Trần Anh Tuấn260.020/11/2017 03/01/2018 1142.3
1167105103317101557ATN Máy điện 20.512-13Trần Anh Tuấn190.020/11/2017 03/01/2018 210.5
1168103207317101518BTN máy và TĐ thủy khí0.510-11Nguyễn Xuân Sơn440.020/11/2017 03/01/2018 24.5
1169104047317101622ATN Nhiệt động & T. Nhiệt110-13Trần Thị Mỹ Linh150.020/11/2017 03/01/2018 1280.0
1170104047317101623DTN Nhiệt động & T. Nhiệt110-13Trần Thị Mỹ Linh150.020/11/2017 03/01/2018 320.0
1171104047317101622CTN Nhiệt động & T. Nhiệt114-17Trần Thị Mỹ Linh160.020/11/2017 03/01/2018 1381.3
1172104047317101622DTN Nhiệt động & T. Nhiệt110-13Trần Thị Mỹ Linh160.020/11/2017 03/01/2018 1381.3
1173104047317101623ATN Nhiệt động & T. Nhiệt110-13Trần Thị Mỹ Linh110.020/11/2017 03/01/2018 327.3
1174107024317101548CTN Quá trình & TB CN hoá học19-12Nguyễn Kim Sơn220.020/11/2017 03/01/2018 836.4
1175107150317101348BTN Sinh học bảo vệ môi trường19-12Võ Công Tuấn240.023/10/2017 06/12/2017 520.8
1176107150317101348ATN Sinh học bảo vệ môi trường19-12Võ Công Tuấn230.023/10/2017 06/12/2017 313.0
1177108045117101664BTN Sức bền vật liệu0.510-11Nguyễn Văn Quyền280.013/11/2017 27/12/2017 1139.3
1178108045117101664ATN Sức bền vật liệu0.510-11Nguyễn Văn Quyền330.013/11/2017 27/12/2017 927.3
1179111002317101569CTN Thuỷ lực cơ sở0.512-13Nguyễn Quang Bình300.013/11/2017 27/12/2017 930.0
1180111002317101568CTN Thuỷ lực cơ sở0.510-11Lê Hùng250.013/11/2017 27/12/2017 312.0
1181111005317101577BTN Thuỷ lực công trình0.513-14Lê Hùng190.020/11/2017 03/01/2018 210.5
1182111005317101577ATN Thuỷ lực công trình0.513-14Lê Hùng29</