Lịch khảo sát/ đánh giá lớp học phần
Danh sách lớp học phần
Khoa:
Thông tin lớp học phầnPhản hồi giữa kỳĐánh giá cuối kỳ
STTMã lớpTên lớp học phầnSố TCTuần họcGiảng viênSố lượng SVBắt đầuKết thúc SLSVĐGTỷ lệ % SVĐGBắt đầuKết thúcSLSVĐGTỷ lệ % SVĐGĐánh giá
1122124016201356Ăn mòn và chống ăn mòn122-23;27-39Đinh Minh Diệm80.023/04/2017 30/05/2017 450.0
2105140316201428An toàn điện122-24;27-32;34-40Lưu Ngọc An740.030/04/2017 14/05/2017 3648.6
3105140316201432An toàn điện122-24;27-34;36-40Nguyễn Văn Tiến540.030/04/2017 14/05/2017 1324.1
4105140316201433An toàn điện122-24;27-35;37-40Đoàn Anh Tuấn540.030/04/2017 14/05/2017 1731.5
5105140316201427An toàn điện122-24;27-31;33-40Đoàn Anh Tuấn720.030/04/2017 14/05/2017 3852.8
6102050316201314An toàn Thông tin mạng222-24;27-36Trần Phương Nam290.002/04/2017 17/04/2017 0.0
7413050116201675Anh văn A2.1327-39Võ Thị Thu Duyên460.023/04/2017 25/05/2017 2350.0
8413050116201611Anh văn A2.1327-38Lê Thị Nhi430.016/04/2017 25/05/2017 1330.2
9413050116201617Anh văn A2.1327-39Lê Thị Nhi430.023/04/2017 25/05/2017 2455.8
10413050116201623Anh văn A2.1327-39Trần Thị Túy Phượng440.023/04/2017 25/05/2017 1943.2
11413050116201618Anh văn A2.1327-39Trần Thị Thanh Thảo440.023/04/2017 25/05/2017 2250.0
12413050116201638Anh văn A2.1327-39Trương Thị Thời440.023/04/2017 25/05/2017 2659.1
13413050116201639Anh văn A2.1327-39Hồ Minh Thu440.023/04/2017 25/05/2017 1943.2
14413050116201668Anh văn A2.1327-39Trương Thị Ánh Tuyết430.023/04/2017 25/05/2017 2251.2
15413050116201681Anh văn A2.1327-39Nguyễn Thị Cẩm Tú430.023/04/2017 25/05/2017 2046.5
16413050116201645Anh văn A2.1327-39Hoàng Phước Thu Uyên450.023/04/2017 25/05/2017 3066.7
17413050116201679Anh văn A2.1327-39Lê Thị Hải Yến460.023/04/2017 25/05/2017 2145.7
18413031116201684Anh văn A2.2427-39Võ Thị Thu Duyên460.023/04/2017 25/05/2017 2350.0
19413031116201683Anh văn A2.2427-39Võ Thị Thu Duyên450.023/04/2017 25/05/2017 2453.3
20413031116201620Anh văn A2.2427-39Thiều Hoàng Mỹ400.023/04/2017 25/05/2017 2050.0
21413031116201601Anh văn A2.2427-39Thiều Hoàng Mỹ470.023/04/2017 25/05/2017 3472.3
22413031116201602Anh văn A2.2427-39Thiều Hoàng Mỹ460.023/04/2017 25/05/2017 2554.3
23413031116201632Anh văn A2.2427-39Thiều Hoàng Mỹ470.023/04/2017 25/05/2017 3676.6
24413031116201605Anh văn A2.2427-39Thiều Hoàng Mỹ470.023/04/2017 25/05/2017 2655.3
25413031116201628Anh văn A2.2427-39Thiều Hoàng Mỹ440.023/04/2017 25/05/2017 3170.5
26413031116201657Anh văn A2.2427-39Huỳnh Thị Bích Ngọc420.023/04/2017 25/05/2017 2354.8
27413031116201667BAnh văn A2.2427-39Huỳnh Thị Bích Ngọc400.023/04/2017 25/05/2017 2460.0
28413031116201650Anh văn A2.2427-39Lê Thị Nhi400.023/04/2017 25/05/2017 1332.5
29413031116201648Anh văn A2.2427-39Lê Thị Nhi390.023/04/2017 25/05/2017 2461.5
30413031116201650BAnh văn A2.2427-39Lê Thị Nhi440.023/04/2017 25/05/2017 2147.7
31413031116201648BAnh văn A2.2427-39Lê Thị Nhi450.023/04/2017 25/05/2017 3168.9
32413031116201623Anh văn A2.2427-39Nguyễn Lê An Phương420.023/04/2017 25/05/2017 1740.5
33413031116201622Anh văn A2.2427-39Nguyễn Lê An Phương410.023/04/2017 25/05/2017 2458.5
34413031116201638Anh văn A2.2427-39Tôn Nữ Xuân Phương450.023/04/2017 25/05/2017 2555.6
35413031116201639Anh văn A2.2427-39Tôn Nữ Xuân Phương400.023/04/2017 25/05/2017 1640.0
36413031116201645Anh văn A2.2427-39Trần Thị Túy Phượng460.023/04/2017 25/05/2017 3473.9
37413031116201681Anh văn A2.2427-39Trần Thị Túy Phượng440.023/04/2017 25/05/2017 3375.0
38413031116201685Anh văn A2.2427-39Trần Thị Túy Phượng450.023/04/2017 25/05/2017 3168.9
39413031116201679Anh văn A2.2427-39Trần Thị Túy Phượng400.023/04/2017 25/05/2017 2665.0
40413031116201618Anh văn A2.2427-39Trần Phương Thảo450.023/04/2017 25/05/2017 2146.7
41413031116201617Anh văn A2.2427-39Trần Phương Thảo450.023/04/2017 25/05/2017 2964.4
42413031116201669Anh văn A2.2427-39Ngô Thị Hiền Trang440.023/04/2017 25/05/2017 1840.9
43413031116201605BAnh văn A2.2427-39Ngô Thị Hiền Trang420.023/04/2017 25/05/2017 1433.3
44413031116201675Anh văn A2.2427-39Trương Thị Ánh Tuyết450.023/04/2017 07/05/2017 2760.0
45413031116201611Anh văn A2.2427-38Trương Thị Ánh Tuyết390.016/04/2017 25/04/2017 1743.6
46413031116201677Anh văn A2.2427-39Trương Thị Ánh Tuyết460.023/04/2017 25/05/2017 2247.8
47413031116201659Anh văn A2.2427-39Nguyễn Thị Cẩm Tú370.023/04/2017 25/05/2017 1745.9
48413031116201660Anh văn A2.2427-39Nguyễn Thị Cẩm Tú420.023/04/2017 25/05/2017 1945.2
49413031116201627BAnh văn A2.2427-39Nguyễn Nữ Thùy Uyên440.023/04/2017 25/05/2017 3886.4
50413031116201628BAnh văn A2.2427-39Nguyễn Nữ Thùy Uyên440.023/04/2017 25/05/2017 3579.5
51413031116201664Anh văn A2.2427-39Trương Hoài Uyên390.023/04/2017 25/05/2017 2666.7
52413031116201627Anh văn A2.2427-39Trương Hoài Uyên410.023/04/2017 25/05/2017 2868.3
53413031116201668Anh văn A2.2427-39Lê Thị Hải Yến400.023/04/2017 25/05/2017 2665.0
54413031116201610Anh văn A2.2427-38Lê Thị Hải Yến450.016/04/2017 25/05/2017 2248.9
55413031116201667Anh văn A2.2427-39Lê Thị Hải Yến440.023/04/2017 25/05/2017 3272.7
56413014316201361Anh văn CN Cầu Đường222-24;27-39Trần Thị Phương Anh600.023/04/2017 17/05/2017 915.0
57413014316201359Anh văn CN Cầu Đường222-24;27-39Võ Duy Hùng540.023/04/2017 17/05/2017 2037.0
58413014316201360Anh văn CN Cầu Đường222-24;27-39Võ Duy Hùng510.023/04/2017 17/05/2017 815.7
59413040316201312Anh văn CN CNTT222-24;27-39Ninh Khánh Duy370.023/04/2017 07/05/2017 616.2
60413040316201310Anh văn CN CNTT222-24;27-39Trần Thế Vũ440.023/04/2017 10/05/2017 920.5
61413040316201312BAnh văn CN CNTT222-24;27-39Trần Thế Vũ430.023/04/2017 10/05/2017 511.6
62413040316201311Anh văn CN CNTT222-24;27-39Trần Thế Vũ420.023/04/2017 10/05/2017 1023.8
63413033116201327BAnh văn CN Ðiện222-24;27-39Nguyễn Thị Diệu Hương420.023/04/2017 15/05/2017 716.7
64413033116201332Anh văn CN Ðiện222-24;27-39Nguyễn Thị Diệu Hương440.023/04/2017 15/05/2017 3068.2
65413033116201435Anh văn CN Ðiện222-24;27-39Nguyễn Thị Diệu Hương280.023/04/2017 15/05/2017 27.1
66413033116201328Anh văn CN Ðiện222-24;27-39Nguyễn Thị Diệu Hương490.023/04/2017 15/05/2017 1428.6
67413033116201327Anh văn CN Ðiện222-24;27-39Nguyễn Thị Diệu Hương440.023/04/2017 15/05/2017 49.1
68413033116201328BAnh văn CN Ðiện222-24;27-39Nguyễn Thị Diệu Hương450.023/04/2017 15/05/2017 1942.2
69413033116201329Anh văn CN Ðiện222-24;27-39Nguyễn Thị Diệu Hương410.023/04/2017 15/05/2017 1126.8
70413033116201333Anh văn CN Ðiện222-24;27-39Nguyễn Thị Diệu Hương460.023/04/2017 15/05/2017 2043.5
71413033016201338Anh văn CN Điện tử222-24;27-39Nguyễn Thị Cẩm Tú470.023/04/2017 29/05/2017 1531.9
72413033016201339Anh văn CN Điện tử222-24;27-39Nguyễn Thị Cẩm Tú450.023/04/2017 29/05/2017 1226.7
73413037216201351Anh văn CN Hóa (CNVL)222-24;27-36Đoàn Thị Thu Loan230.002/04/2017 26/05/2017 1878.3
74413037016201422Anh văn CN Nhiệt222-24;27-39Lê Thị Châu Duyên540.023/04/2017 21/05/2017 2240.7
75413037016201425Anh văn CN Nhiệt222-24;27-39Nguyễn Quốc Huy540.023/04/2017 21/05/2017 3463.0
76413037016201423Anh văn CN Nhiệt222-24;27-39Nguyễn Quốc Huy510.023/04/2017 21/05/2017 2447.1
77413046316201585Anh văn CN QLCN222-24;27-36Trương Quỳnh Châu540.002/04/2017 12/05/2017 2648.1
78107119316201345Bảo quản thực phẩm222-24;27-36Nguyễn Thị Trúc Loan720.002/04/2017 24/05/2017 4258.3
79122120016201356Bảo vệ bản quyền122-23;27-39Lê Thị Kim Oanh280.023/04/2017 30/05/2017 2278.6
80122042016201456Biến đổi tín hiệu số và ứng dụng222-23;27-39Hoàng Lê Uyên Thục250.023/04/2017 30/05/2017 2184.0
81122126016201356Các phương pháp gia công biến dạng122-23;27-39Lưu Đức Hòa80.023/04/2017 30/05/2017 337.5
82111119316201375Các phương pháp số322-24;27-39Lê Văn Hợi490.023/04/2017 12/05/2017 1428.6
83111119316201377Các phương pháp số322-24;27-39Lê Văn Hợi390.023/04/2017 12/05/2017 2769.2
84101035316201405Cảm biến công nghiệp222-24;27-39Hoàng Minh Công790.023/04/2017 26/05/2017 3139.2
85109103316201378Cầu bê tông cốt thép322-24;27-39Lê Văn Lạc550.023/04/2017 22/05/2017 2647.3
86109103316201377Cầu bê tông cốt thép322-24;27-39Lê Văn Lạc550.023/04/2017 22/05/2017 3360.0
87121002316201572Cấu tạo Kiến trúc 1222-24;27-36Nguyễn Ngọc Bình620.002/04/2017 10/05/2017 46.5
88121002316201571Cấu tạo Kiến trúc 1222-24;27-36Nguyễn Ngọc Bình760.002/04/2017 10/05/2017 33.9
89102004216201615Cấu trúc dữ liệu227-39Lê Quý Lộc250.023/04/2017 02/06/2017 2080.0
90102004216201614Cấu trúc dữ liệu227-39Lê Quý Lộc290.023/04/2017 02/06/2017 2069.0
91122068016201356Cấu trúc phần mềm các hệ thống thời gian thực322-23;27-39Huỳnh Hữu Hưng170.023/04/2017 30/05/2017 1694.1
92122131016201356Cấu trúc robot222-23;27-39Trần Minh Chính80.023/04/2017 30/05/2017 337.5
93122193016201356Cấu trúc thông tin, kho DL và khai phá DL220-23;27-37Trương Ngọc Châu200.009/04/2017 30/05/2017 1890.0
94103007316201319Chẩn đoán kỹ thuật động cơ222-24;27-36Trần Thanh Hải Tùng440.002/04/2017 17/05/2017 1329.5
95103007316201318Chẩn đoán kỹ thuật động cơ222-24;27-33;37-39Trần Thanh Hải Tùng590.023/04/2017 17/05/2017 3864.4
96111125016201375Chỉnh trị sông & C.trình ven bờ222-24;27-39Nguyễn Thế Hùng340.023/04/2017 22/05/2017 823.5
97122125016201356Chọn vật liệu122-23;27-39Đinh Minh Diệm80.023/04/2017 30/05/2017 337.5
98107230316201352Chưng cất đa cấu tử222-24;27-36Nguyễn Thị Thanh Xuân430.002/04/2017 22/05/2017 3581.4
99122188016201356Chương trình dịch220-23;27-37Nguyễn Thị Minh Hỷ200.009/04/2017 30/05/2017 1890.0
100123152016201355AChụp ảnh y sinh (13ECE1)3Nguyễn Thị Anh Thư260.001/06/2017 18/06/2017 0.0
101102219016201314Chuyên đề222-24;27-36Hoàng Kim Hoàn290.002/04/2017 20/04/2017 0.0
102106080316201339Chuyên đề (KTVT)222-24;27-39Nguyễn Tấn Hưng520.023/04/2017 17/05/2017 1325.0
103122071016201356Chuyên đề 1222-23;27-39Nguyễn Thế Xuân Ly170.023/04/2017 30/05/2017 1694.1
104121021316201372Chuyên đề Cấu trúc kiến trúc222-24;27-39Phan Hữu Bách230.023/04/2017 22/05/2017 14.3
105121020316201372Chuyên đề Kiến trúc bền vững222-24;27-39Nguyễn Anh Tuấn280.023/04/2017 12/05/2017 27.1
106121019316201371Chuyên đề Kiến trúc cao tầng222-24;27-39Nguyễn Ngọc Bình610.023/04/2017 23/05/2017 69.8
107104029316201322Chuyên đề Sấy122-24;27-36Trần Văn Vang700.002/04/2017 09/05/2017 45.7
108107127316201345CN Chế biến sữa & S.phẩm từ sữa222-24;27-36Nguyễn Thị Lan710.002/04/2017 02/06/2017 4056.3
109122127016201356Cơ cấu chấp hành điện 1222-23;27-39Đoàn Quang Vinh80.023/04/2017 30/05/2017 337.5
110122128016201356Cơ cấu chấp hành thông minh122-23;27-39Đoàn Quang Vinh80.023/04/2017 30/05/2017 337.5
111122097016201456Cơ học chất lỏng và ứng dụng222-23;27-39Phạm Thị Kim Loan150.023/04/2017 30/05/2017 1493.3
112110138216201583BCơ học công trình322-24;27-39Đỗ Minh Đức700.023/04/2017 23/05/2017 4361.4
113122023016201556Cơ học đại cương 1322-23;27-30;33-41Nguyễn Đình Sơn770.007/05/2017 30/05/2017 6584.4
114109097016201563Cơ học đất222-24;27-37Đỗ Hữu Đạo420.009/04/2017 22/05/2017 2354.8
115109097016201559Cơ học đất222-24;27-37Phạm Văn Ngọc700.009/04/2017 02/06/2017 1724.3
116109097016201564Cơ học đất222-24;27-37Phạm Văn Ngọc560.009/04/2017 02/06/2017 1526.8
117109097016201477Cơ học đất222-24;27-30;33-38Bạch Quốc Tiến650.016/04/2017 02/06/2017 69.2
118110002216201560Cơ học kết cấu 1322-24;27-37Lê Vũ An730.009/04/2017 07/05/2017 79.6
119110002216201564Cơ học kết cấu 1322-24;27-37Lê Cao Tuấn680.009/04/2017 07/05/2017 1217.6
120110205016201459Cơ học kết cấu 2222-24;27-34Đào Ngọc Thế Lực700.001/04/2017 18/05/2017 68.6
121110205016201469Cơ học kết cấu 2222-24;27-34Đào Ngọc Thế Lực690.001/04/2017 18/05/2017 1521.7
122110205016201468Cơ học kết cấu 2222-24;27-34Đinh Thị Như Thảo770.001/04/2017 18/05/2017 1418.2
123110205016201460Cơ học kết cấu 2222-24;27-34Đinh Thị Như Thảo760.001/04/2017 18/05/2017 79.2
124110205016201477Cơ học kết cấu 2222-24;27-30;33-38Lê Cao Tuấn630.016/04/2017 18/05/2017 1117.5
125103127316201420Cơ học kết cấu tàu thuỷ322-24;27-39Nguyễn Văn Thiên Ân310.023/04/2017 15/05/2017 2064.5
126108049116201432Cơ học ứng dụng322-24;27-34;36-40Nguyễn Văn Thiên Ân650.030/04/2017 16/05/2017 1320.0
127108049116201427Cơ học ứng dụng322-24;27-31;33-40Nguyễn Thị Kim Loan670.030/04/2017 16/05/2017 2638.8
128108049116201510Cơ học ứng dụng322-24;27-39Nguyễn Thị Kim Loan710.023/04/2017 16/05/2017 1419.7
129108049116201512Cơ học ứng dụng322-24;27-39Huỳnh Vinh770.023/04/2017 16/05/2017 2127.3
130122022016201556Cơ lý thuyết422-23;27-30;33-41Lê Cung770.007/05/2017 30/05/2017 6584.4
131122047016201456Cơ sở điện tử công suất322-23;27-39Giáp Quang Huy100.023/04/2017 30/05/2017 770.0
132122165016201456Cơ sở dữ liệu122-23;27-39Trương Ngọc Châu130.023/04/2017 30/05/2017 1292.3
133102010216201515Cơ sở dữ liệu222-24;27-39Trương Ngọc Châu450.023/04/2017 15/05/2017 0.0
134102010216201414Cơ sở dữ liệu222-24;27-39Trương Ngọc Châu310.023/04/2017 15/05/2017 1238.7
135122192016201356Cơ sở dữ liệu nâng cao220-23;27-37Trương Ngọc Châu200.009/04/2017 30/05/2017 1890.0
136107270316201448Cơ sở sinh học phân tử322-24;27-32;35-38Nguyễn Thị Lan450.016/04/2017 18/05/2017 2862.2
137108072016201402Cơ sở thiết kế máy322-24;27-39Lê Cung590.023/04/2017 01/06/2017 3457.6
138108072016201403Cơ sở thiết kế máy322-24;27-39Vũ Thị Hạnh420.023/04/2017 01/06/2017 1842.9
139108072016201401Cơ sở thiết kế máy322-24;27-39Nguyễn Văn Yến640.023/04/2017 07/05/2017 2742.2
140107004316201450Cơ sở Thiết kế nhà máy222-24;27-30;33-34;37-40Nguyễn Văn Dũng490.030/04/2017 19/05/2017 3163.3
141107004316201446Cơ sở Thiết kế nhà máy222-24;27-32;35-38Trần Thế Truyền520.016/04/2017 19/05/2017 4280.8
142107004316201348Cơ sở Thiết kế nhà máy222-24;27-36Trần Thế Truyền470.002/04/2017 19/05/2017 1429.8
143107004316201445Cơ sở Thiết kế nhà máy222-24;27-32;35-38Trần Thế Truyền500.016/04/2017 19/05/2017 2652.0
144122040016201456Công cụ mô phỏng hóa bằng số222-23;27-39Phan Thanh Tao100.023/04/2017 01/06/2017 660.0
145122096016201456Công cụ mô phỏng hóa bằng số122-23;27-39Lê Văn Tụy150.023/04/2017 30/05/2017 1493.3
146109063316201364Công nghệ bêtông nhựa122-24;27-39Nguyễn Thị Tuyết An360.023/04/2017 08/05/2017 2363.9
147101138316201305Công nghệ CAD/CAM222-24;27-30;33-38Nguyễn Thế Tranh790.016/04/2017 19/05/2017 4354.4
148101018316201301Công nghệ Chế tạo máy 2230-40Lưu Đức Bình600.030/04/2017 18/05/2017 711.7
149101018316201302Công nghệ Chế tạo máy 2222-24;27-29;36-40Lưu Đức Bình690.030/04/2017 18/05/2017 45.8
150101018316201303Công nghệ Chế tạo máy 2222-24;27-34Lưu Đức Bình590.001/04/2017 18/05/2017 11.7
151101113316201403Công nghệ chế tạo phôi 2222-24;27-39Lưu Đức Hòa470.023/04/2017 28/05/2017 2144.7
152102146316201414Công nghệ di động222-24;27-39Trần Thế Vũ300.023/04/2017 28/05/2017 1240.0
153102146316201415Công nghệ di động222-24;27-39Trần Thế Vũ290.023/04/2017 28/05/2017 724.1
154102146316201310Công nghệ di động222-24;27-39Trần Thế Vũ510.023/04/2017 19/05/2017 1427.5
155107281316201348Công nghệ Enzym222-24;27-36Bùi Xuân Đông490.002/04/2017 31/05/2017 1530.6
156101123316201302Công nghệ gia công CNC222-24;27-29;36-40Bùi Trương Vỹ650.030/04/2017 23/05/2017 57.7
157101123316201305Công nghệ gia công CNC222-24;27-30;33-38Bùi Trương Vỹ730.016/04/2017 23/05/2017 4358.9
158103145316201320Công nghệ hàn tàu222-24;27-36Đinh Minh Diệm280.002/04/2017 18/05/2017 310.7
159107311316201352Công nghệ Hóa dầu222-24;27-36Nguyễn Thị Diệu Hằng410.002/04/2017 29/05/2017 3585.4
160107082316201351Công nghệ Keo dán222-24;27-36Phan Thị Thúy Hằng270.002/04/2017 22/05/2017 2177.8
161101008216201581Công nghệ kim loại222-24;27-36Nguyễn Thanh Việt560.002/04/2017 21/05/2017 47.1
162101008216201579Công nghệ kim loại222-24;27-36Nguyễn Thanh Việt660.002/04/2017 21/05/2017 710.6
163107125316201345Công nghệ Lên men322-24;27-36Phan Thị Bích Ngọc730.002/04/2017 29/05/2017 3953.4
164107056316201352Công nghệ Lọc dầu 1222-24;27-36Trương Hữu Trì410.002/04/2017 15/05/2017 3892.7
165107310316201352Công nghệ Lọc dầu 2222-24;27-36Lê Thị Như Ý430.002/04/2017 26/05/2017 3479.1
166107324316201350Công nghệ SX chất kết dính 322-24;27-36Nguyễn Dân210.002/04/2017 22/05/2017 1676.2
167107326316201350Công nghệ SX thủy tinh 322-24;27-36Dương Thị Hồng Phấn210.002/04/2017 29/05/2017 1676.2
168102152316201310Công nghệ Web222-24;27-39Mai Văn Hà510.023/04/2017 26/05/2017 1529.4
169111100316201377Công trình Thuỷ322-24;27-39Võ Ngọc Dương400.023/04/2017 17/05/2017 3177.5
170111100316201378Công trình Thuỷ322-24;27-39Võ Ngọc Dương500.023/04/2017 17/05/2017 2652.0
171103135316201320Công ước & quy phạm đóng tàu122-24;27-36Phạm Trường Thi260.002/04/2017 09/05/2017 27.7
172122173016201456ĐA Cấu trúc dữ liệu & thuật toán322-23;27-39Lê Quý Lộc130.017/04/2017 01/06/2017 13100.0
173122196016201356ĐA Công nghệ phần mềm320-23;27-37Khoa CN Thông tin200.023/04/2017 30/05/2017 1890.0
174319013116201683Đại số327-39Phan Quang Như Anh700.023/04/2017 03/06/2017 3550.0
175319013116201639Đại số327-39Phan Quang Như Anh710.023/04/2017 03/06/2017 4969.0
176319013116201681Đại số327-39Phan Quang Như Anh700.023/04/2017 03/06/2017 4462.9
177319013116201684Đại số327-39Phan Quang Như Anh700.023/04/2017 03/06/2017 4361.4
178319013116201685Đại số327-39Phan Quang Như Anh650.023/04/2017 03/06/2017 3147.7
179319013116201650Đại số327-39Tần Bình700.023/04/2017 03/06/2017 5477.1
180319013116201657Đại số327-39Tần Bình680.023/04/2017 03/06/2017 5682.4
181319013116201623Đại số327-39Nguyễn Ngọc Châu700.023/04/2017 03/06/2017 3651.4
182319013116201622Đại số327-39Nguyễn Ngọc Châu710.023/04/2017 03/06/2017 4563.4
183319013116201610Đại số327-38Nguyễn Ngọc Châu730.016/04/2017 03/06/2017 3750.7
184319013116201611Đại số327-38Nguyễn Ngọc Châu710.016/04/2017 03/06/2017 4867.6
185319013116201679Đại số327-39Nguyễn Ngọc Châu700.023/04/2017 03/06/2017 4868.6
186319013116201627Đại số327-39Nguyễn Viết Đức700.023/04/2017 03/06/2017 4462.9
187319013116201677Đại số327-39Nguyễn Viết Đức590.023/04/2017 03/06/2017 3355.9
188319013116201632Đại số327-39Nguyễn Viết Đức680.023/04/2017 03/06/2017 4667.6
189319013116201628Đại số327-39Nguyễn Viết Đức540.023/04/2017 03/06/2017 1731.5
190319013116201675Đại số327-39Nguyễn Xuân Nguyệt700.023/04/2017 03/06/2017 2231.4
191319013116201669Đại số327-39Nguyễn Xuân Nguyệt640.023/04/2017 03/06/2017 2843.8
192319013116201667Đại số327-39Phan Thị Quản700.023/04/2017 03/06/2017 4564.3
193319013116201668Đại số327-39Phan Thị Quản640.023/04/2017 03/06/2017 5078.1
194319013116201648Đại số327-39Trương Công Quỳnh700.023/04/2017 03/06/2017 4868.6
195319013116201638Đại số327-39Trương Công Quỳnh700.023/04/2017 03/06/2017 5578.6
196319013116201645Đại số327-39Trương Công Quỳnh680.023/04/2017 03/06/2017 5682.4
197319020016201647Đại số tuyến tính427-39Nguyễn Ngọc Châu170.023/04/2017 17/05/2017 952.9
198319020016201615Đại số tuyến tính427-39Nguyễn Viết Đức270.023/04/2017 17/05/2017 2177.8
199319020016201635Đại số tuyến tính427-39Nguyễn Viết Đức440.023/04/2017 17/05/2017 613.6
200319020016201614Đại số tuyến tính427-39Trương Công Quỳnh290.023/04/2017 17/05/2017 2069.0
201319020016201634Đại số tuyến tính427-39Trương Công Quỳnh440.023/04/2017 17/05/2017 24.5
202319020016201663Đại số tuyến tính427-39Nguyễn Hoàng Thành340.023/04/2017 17/05/2017 2676.5
203109003316201568Địa chất công trình222-24;27-30;33-38Trần Khắc Vỹ730.016/04/2017 21/05/2017 2432.9
204109003316201569Địa chất công trình222-24;27-30;33-38Trần Khắc Vỹ700.016/04/2017 21/05/2017 1115.7
205122019016201556Điện tử322-23;27-30;33-41Tăng Tấn Chiến770.007/05/2017 30/05/2017 6483.1
206123097016201456Điện tử 2 (14ES(K3))432-42Lê Quốc Huy170.014/05/2017 18/06/2017 1164.7
207106082216201357Điện tử ứng dụng222-24;27-29;33-37Nguyễn Văn Phòng420.009/04/2017 08/05/2017 49.5
208121017316201371Điêu khắc222-24;27-39Trần Văn Tâm580.023/04/2017 19/05/2017 46.9
209121017316201372Điêu khắc222-24;27-39Trần Văn Tâm580.023/04/2017 19/05/2017 46.9
210105165016201435Điều khiển logic222-24;27-39Nguyễn Kim Ánh280.023/04/2017 19/05/2017 27.1
211105165016201330Điều khiển logic222-24;27-39Nguyễn Kim Ánh510.023/04/2017 22/05/2017 1733.3
212105165016201328Điều khiển logic222-24;27-39Trần Thái Anh Âu610.023/04/2017 22/05/2017 2744.3
213105165016201327Điều khiển logic222-24;27-39Trần Thái Anh Âu580.023/04/2017 22/05/2017 58.6
214122044016201456Điều khiển máy điện322-23;27-39Lê Tiến Dũng100.023/04/2017 30/05/2017 770.0
215105160016201332Điều khiển Truyền động điện322-24;27-39Lê Tiến Dũng490.023/04/2017 23/04/2017 0.0
216105160016201333Điều khiển Truyền động điện322-24;27-39Lê Tiến Dũng390.023/04/2017 24/04/2017 12.6
217103171016201319Điều khiển tự động HT truyền lực122-24;27-36Lê Văn Tụy440.002/04/2017 14/05/2017 1022.7
218123003016201555AĐLCM của ĐCSVN (15ECE1(K3))332-42Ngô Văn Hà450.014/05/2017 31/05/2017 0.0
219123003016201555BĐLCM của ĐCSVN (15ECE2(K3))332-42Lê Thị Tuyết Ba470.014/05/2017 31/05/2017 0.0
220122118016201356Đồ án thiết kế kỹ thuật322-23;27-39Trần Minh Chính80.017/04/2017 30/05/2017 337.5
221122069016201356Đồ án tin học222-23;27-39Nguyễn Thanh Bình170.009/04/2017 30/05/2017 18105.9
222117003316201481Độc học môi trường222-24;27-39Lê Phước Cường530.023/04/2017 07/05/2017 23.8
223117003316201479Độc học môi trường222-24;27-39Lê Phước Cường610.023/04/2017 07/05/2017 4573.8
224103128316201420Động lực học tàu thuỷ322-24;27-39Nguyễn Thị Huyền Trang320.023/04/2017 10/05/2017 1753.1
225209012116201535Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-36Trần Quang Ánh380.002/04/2017 20/05/2017 821.1
226209012116201571Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-36Trần Quang Ánh710.002/04/2017 12/05/2017 11.4
227209012116201538Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Trần Quang Ánh670.023/04/2017 12/05/2017 1217.9
228209012116201546Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Trần Quang Ánh750.023/04/2017 12/05/2017 4762.7
229209012116201515Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Lê Thị Tuyết Ba450.023/04/2017 20/05/2017 0.0
230209012116201534Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-36Ngô Văn Hà410.002/04/2017 20/05/2017 0.0
231209012116201559Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-37Ngô Văn Hà760.009/04/2017 12/05/2017 1114.5
232209012116201563Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-37Ngô Văn Hà420.009/04/2017 12/05/2017 2354.8
233209012116201501Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-33;36-39Ngô Văn Hà780.023/04/2017 12/05/2017 5064.1
234209012116201514Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Ngô Văn Hà380.023/04/2017 20/05/2017 2052.6
235209012116201557Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Nguyễn Văn Hoàn800.023/04/2017 12/05/2017 1518.8
236209012116201560Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-37Nguyễn Văn Hoàn700.009/04/2017 12/05/2017 1115.7
237209012116201528Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Nguyễn Tiến Lương790.023/04/2017 12/05/2017 2936.7
238209012116201550Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-36Nguyễn Tiến Lương830.002/04/2017 12/05/2017 4149.4
239209012116201572Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-36Nguyễn Tiến Lương810.002/04/2017 12/05/2017 89.9
240209012116201539Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Nguyễn Tiến Lương810.023/04/2017 12/05/2017 1619.8
241209012116201564Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-37Đỗ Thị Hằng Nga820.009/04/2017 12/05/2017 2834.1
242209012116201527Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Đỗ Thị Hằng Nga800.023/04/2017 12/05/2017 3746.3
243209012116201533Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Đỗ Thị Hằng Nga760.023/04/2017 12/05/2017 4153.9
244209012116201552Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Lê Thưởng760.023/04/2017 12/05/2017 3748.7
245209012116201540Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Lê Thưởng810.023/04/2017 12/05/2017 1012.3
246209012116201548Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Vương Thị Bích Thủy780.023/04/2017 12/05/2017 2835.9
247209012116201545Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Vương Thị Bích Thủy750.023/04/2017 12/05/2017 3648.0
248107073316201351Gia công Composite222-24;27-36Đoàn Thị Thu Loan280.002/04/2017 15/05/2017 2175.0
249107224316201351Gia công Nhựa nhiệt dẻo222-24;27-36Dương Thế Hy270.002/04/2017 29/05/2017 2177.8
250107081316201351Gia công Sợi hoá học222-24;27-36Phan Thế Anh270.002/04/2017 19/05/2017 2177.8
251319012116201610Giải tích 2427-38Tần Bình750.016/04/2017 26/05/2017 4458.7
252319012116201627Giải tích 2427-39Tần Bình740.023/04/2017 26/06/2017 5371.6
253319012116201684Giải tích 2427-39Trần Chín710.023/04/2017 27/05/2017 3346.5
254319023016201647Giải tích 2527-39Trần Chín170.023/04/2017 27/05/2017 952.9
255319012116201645Giải tích 2427-39Trần Chín710.023/04/2017 27/05/2017 5577.5
256319012116201672Giải tích 2427-39Trần Chín480.023/04/2017 27/05/2017 4083.3
257319012116201685Giải tích 2427-39Trần Chín700.023/04/2017 27/05/2017 3448.6
258319012116201632Giải tích 2427-39Trần Chín690.023/04/2017 27/05/2017 5884.1
259319012116201638Giải tích 2427-39Trần Chín690.023/04/2017 27/05/2017 4463.8
260319012116201618Giải tích 2427-39Đặng Công Hanh710.023/04/2017 27/05/2017 3853.5
261319012116201641Giải tích 2427-39Bùi Tuấn Khang330.023/04/2017 27/05/2017 721.2
262319012116201635Giải tích 2427-39Phạm Quý Mười440.023/04/2017 27/05/2017 613.6
263319012116201634Giải tích 2427-39Phạm Quý Mười440.023/04/2017 27/05/2017 24.5
264319012116201642Giải tích 2427-39Phạm Quý Mười310.023/04/2017 27/05/2017 2890.3
265319012116201639Giải tích 2427-39Phan Thị Quản400.023/04/2017 27/05/2017 1742.5
266319012116201628Giải tích 2427-39Phan Thị Quản700.023/04/2017 27/05/2017 4564.3
267319023016201653Giải tích 2527-39Nguyễn Ngọc Siêng430.023/04/2017 27/05/2017 3274.4
268319012116201648Giải tích 2427-39Nguyễn Ngọc Siêng690.023/04/2017 27/05/2017 4463.8
269319012116201650Giải tích 2427-39Nguyễn Ngọc Siêng700.023/04/2017 27/05/2017 4970.0
270319012116201660Giải tích 2427-39Nguyễn Ngọc Siêng690.023/04/2017 27/05/2017 4463.8
271319012116201675Giải tích 2427-39Nguyễn Ngọc Siêng700.023/04/2017 27/05/2017 2637.1
272319012116201615Giải tích 2427-39Nguyễn Duy Thái Sơn250.023/04/2017 26/05/2017 1872.0
273319012116201659Giải tích 2427-39Nguyễn Hoàng Thành690.023/04/2017 27/05/2017 3855.1
274319012116201611Giải tích 2427-38Lê Hoàng Trí770.016/04/2017 27/05/2017 4558.4
275319012116201616Giải tích 2427-39Lê Hoàng Trí460.023/04/2017 27/05/2017 3882.6
276319012116201614Giải tích 2427-39Lê Hoàng Trí290.023/04/2017 26/05/2017 1758.6
277319012116201683Giải tích 2427-39Lê Hoàng Trí680.023/04/2017 27/05/2017 3754.4
278319012116201601Giải tích 2427-39Lê Hải Trung700.023/04/2017 27/05/2017 4260.0
279319012116201605Giải tích 2427-39Lê Hải Trung550.023/04/2017 27/05/2017 2138.2
280319012116201602Giải tích 2427-39Lê Hải Trung690.023/04/2017 27/05/2017 3144.9
281319012116201681Giải tích 2427-39Lê Hải Trung690.023/04/2017 27/05/2017 4058.0
282319012116201663Giải tích 2427-39Phan Đức Tuấn340.023/04/2017 26/05/2017 2676.5
283319012116201671Giải tích 2427-39Phan Đức Tuấn490.023/04/2017 26/05/2017 1938.8
284319012116201664Giải tích 2427-39Phan Đức Tuấn720.023/04/2017 27/05/2017 5170.8
285319012116201667Giải tích 2427-39Phan Đức Tuấn710.023/04/2017 27/05/2017 5070.4
286319012116201668Giải tích 2427-39Phan Đức Tuấn690.023/04/2017 27/05/2017 4666.7
287319012116201669Giải tích 2427-39Phan Đức Tuấn700.023/04/2017 27/05/2017 3955.7
288319012116201679Giải tích 2427-39Lương Quốc Tuyển690.023/04/2017 27/05/2017 4058.0
289319012116201620Giải tích 2427-39Lương Quốc Tuyển700.023/04/2017 27/05/2017 3854.3
290319012116201623Giải tích 2427-39Lương Quốc Tuyển700.023/04/2017 27/05/2017 3854.3
291319012116201622Giải tích 2427-39Lương Quốc Tuyển700.023/04/2017 27/05/2017 4260.0
292105129316201334Giải tích mạng điện222-24;27-36Nguyễn Hữu Hiếu340.002/04/2017 17/04/2017 12.9
293118054316201485Giao tiếp kinh doanh222-24;27-34Nguyễn Thị Trâm Anh620.001/04/2017 10/04/2017 3251.6
294123009016201555AGiới thiệu các phương trình vi phân (15ECE1(K3))332-42Nguyễn Duy Thái Sơn450.014/05/2017 18/06/2017 2657.8
295123009016201555BGiới thiệu các phương trình vi phân (15ECE2(K3))332-42Nguyễn Duy Thái Sơn470.014/05/2017 18/06/2017 2348.9
296123055016201556Giới thiệu về khoa học máy tính (15ES(K3))432-42Huỳnh Công Pháp360.014/05/2017 29/06/2017 1952.8
297117091316201381GIS trong quản lý môi trường122-24;27-34Phạm Thị Kim Thoa660.001/04/2017 08/05/2017 3756.1
298122170016201456Hệ điều hành222-23;27-39Trần Hồ Thủy Tiên130.023/04/2017 30/05/2017 1292.3
299101137316201305Hệ thống cơ điện tử 2222-24;27-30;33-38Trần Xuân Tùy720.016/04/2017 15/05/2017 68.3
300123056016201456Hệ thống số (14ES(K3))432-42Huỳnh Việt Thắng170.014/05/2017 18/06/2017 1164.7
301122133016201356Hệ thống thời gian thực222-23;27-39Giáp Quang Huy250.023/04/2017 30/05/2017 1976.0
302123138016201356Hệ thống tuyến tính thời gian rời rạc (13ES(K3))432-42Phạm Văn Tuấn150.014/05/2017 18/06/2017 960.0
303108051216201672Hình hoạ kiến trúc227-39Dương Thọ500.023/04/2017 23/05/2017 3876.0
304108051216201671Hình hoạ kiến trúc227-39Dương Thọ500.023/04/2017 23/05/2017 1938.0
305123082016201655AHình học giải tích 1 (16ECE(K3))432-42Nguyễn Chánh Tú430.014/05/2017 30/06/2017 2762.8
306123082016201656Hình học giải tích 1 (16ES(K3))432-42Nguyễn Chánh Tú280.014/05/2017 30/06/2017 1553.6
307107305316201452Hóa học dầu mỏ 222-24;27-30;33-34;37-40Trương Hữu Trì720.030/04/2017 31/05/2017 4765.3
308306020216201481Hoá học Môi trường222-24;27-39Lê Phước Cường600.023/04/2017 07/05/2017 23.3
309306020216201479Hoá học Môi trường222-24;27-39Lê Phước Cường660.023/04/2017 07/05/2017 4365.2
310107112316201446Hoá học Thực phẩm222-24;27-32;35-38Đặng Minh Nhật500.016/04/2017 25/04/2017 4182.0
311107112316201445Hoá học Thực phẩm222-24;27-32;35-38Đặng Minh Nhật530.016/04/2017 25/04/2017 2750.9
312107256316201548Hóa hữu cơ322-24;27-39Đào Hùng Cường540.023/04/2017 01/06/2017 3564.8
313107256316201550Hóa hữu cơ322-24;27-36Đào Hùng Cường540.002/04/2017 01/06/2017 3972.2
314107256316201647Hóa hữu cơ327-39Đào Hùng Cường170.023/04/2017 01/06/2017 952.9
315107256316201645Hóa hữu cơ327-39Đào Hùng Cường700.023/04/2017 01/06/2017 6288.6
316107264216201552Hóa lý 1322-24;27-39Lê Ngọc Trung760.023/04/2017 02/06/2017 3748.7
317107284316201548Hóa lý 2222-24;27-39Nguyễn Đình Lâm550.023/04/2017 15/05/2017 3869.1
318107284316201452Hóa lý 2222-24;27-30;33-34;37-40Nguyễn Đình Lâm700.030/04/2017 15/05/2017 4767.1
319107284316201550Hóa lý 2222-24;27-36Nguyễn Đình Lâm620.002/04/2017 15/05/2017 4064.5
320107284316201545Hóa lý 2222-24;27-39Nguyễn Đình Minh Tuấn460.023/04/2017 15/05/2017 4189.1
321107284316201546Hóa lý 2222-24;27-39Nguyễn Đình Minh Tuấn560.023/04/2017 15/05/2017 5191.1
322107271316201548Hóa phân tích222-24;27-39Bùi Xuân Vững540.023/04/2017 07/05/2017 3259.3
323107271316201552Hóa phân tích222-24;27-39Bùi Xuân Vững790.023/04/2017 07/05/2017 4253.2
324107271316201448Hóa phân tích222-24;27-32;35-38Bùi Xuân Vững370.016/04/2017 30/04/2017 2875.7
325306032216201479Hoá phân tích và phân tích môi trường222-24;27-39Phạm Thị Hà630.023/04/2017 07/05/2017 4165.1
326306032216201481Hoá phân tích và phân tích môi trường222-24;27-39Phạm Thị Hà570.023/04/2017 07/05/2017 23.5
327107104316201448Hoá sinh 2222-24;27-32;35-38Bùi Xuân Đông370.016/04/2017 09/05/2017 2875.7
328107287316201445Hóa sinh TP 2222-24;27-32;35-38Đặng Minh Nhật540.016/04/2017 28/05/2017 2648.1
329107287316201446Hóa sinh TP 2222-24;27-32;35-38Đặng Minh Nhật490.016/04/2017 28/05/2017 4183.7
330306025216201653Hoá vô cơ327-39Nguyễn Văn Dũng430.023/04/2017 15/05/2017 3274.4
331107262216201650Hóa vô cơ227-39Nguyễn Văn Dũng720.023/04/2017 15/05/2017 6590.3
332122119016201356Hợp đồng thị trường- Tiêu chuẩn122-23;27-39Nguyễn Thị Thảo Nguyên80.023/04/2017 30/05/2017 225.0
333122123016201356Hư hỏng và phá hủy322-23;27-39Đinh Minh Diệm80.023/04/2017 30/05/2017 225.0
334118097316201485Kế toán quản trị222-24;27-34Bùi Nữ Thanh Hà620.001/04/2017 23/05/2017 3251.6
335118018316201384Kế toán xây dựng cơ bản322-24;27-34Bùi Nữ Thanh Hà520.001/04/2017 10/04/2017 2242.3
336118018316201383Kế toán xây dựng cơ bản322-24;27-34Bùi Nữ Thanh Hà590.001/04/2017 10/04/2017 1322.0
337110006216201464Kết cấu bêtông cốt thép 1322-24;27-34Nguyễn Văn Chính380.001/04/2017 20/04/2017 2257.9
338110006216201477Kết cấu bêtông cốt thép 1322-24;27-30;33-38Nguyễn Văn Chính460.016/04/2017 09/05/2017 510.9
339110006216201467Kết cấu bêtông cốt thép 1322-24;27-29;34-38Bùi Thiên Lam680.016/04/2017 09/05/2017 68.8
340110006216201460Kết cấu bêtông cốt thép 1322-24;27-34Vương Lê Thắng760.001/04/2017 20/04/2017 79.2
341110006216201469Kết cấu bêtông cốt thép 1322-24;27-34Trịnh Quang Thịnh400.001/04/2017 10/05/2017 1127.5
342110006216201461Kết cấu bêtông cốt thép 1322-24;27-34Trần Anh Thiện730.001/04/2017 20/04/2017 79.6
343110006216201468Kết cấu bêtông cốt thép 1322-24;27-34Nguyễn Quang Tùng710.001/04/2017 10/05/2017 79.9
344110021316201369Kết cấu bêtông cốt thép đặc biệt222-24;27-39Bùi Thiên Lam460.023/04/2017 08/05/2017 2758.7
345110021316201368Kết cấu bêtông cốt thép đặc biệt222-24;27-39Vương Lê Thắng550.023/04/2017 08/05/2017 3360.0
346110144216201472Kết cấu công trình (KT)322-24;27-39Trịnh Quang Thịnh710.023/04/2017 18/05/2017 1216.9
347110210016201368Kết cấu thép 2322-24;27-39Nguyễn Tấn Hưng650.023/04/2017 19/05/2017 3960.0
348110210016201367Kết cấu thép 2322-24;27-39Trần Quang Hưng590.023/04/2017 19/05/2017 2339.0
349110210016201369Kết cấu thép 2322-24;27-39Phan Cẩm Vân580.023/04/2017 19/05/2017 3865.5
350103008316201417Kết cấu tính toán động cơ đốt trong322-24;27-39Dương Việt Dũng480.023/04/2017 26/05/2017 2347.9
351103008316201420Kết cấu tính toán động cơ đốt trong322-24;27-39Dương Việt Dũng360.023/04/2017 26/05/2017 1952.8
352103008316201419Kết cấu tính toán động cơ đốt trong323-24;27-37Dương Việt Dũng250.009/04/2017 26/05/2017 2392.0
353103008316201418Kết cấu tính toán động cơ đốt trong322-24;27-39Nguyễn Quang Trung490.023/04/2017 26/05/2017 1224.5
354122197016201356Khởi tạo doanh nghiệp120-23;27-37Phạm Anh Đức200.009/04/2017 30/05/2017 1890.0
355117074216201379Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí222-24;27-34Nguyễn Phước Quý An710.001/04/2017 15/05/2017 3752.1
356117074216201381Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí222-24;27-34Nguyễn Phước Quý An710.001/04/2017 15/05/2017 3650.7
357122195016201356Kiểm thử phần mềm220-23;27-37Nguyễn Thanh Bình200.009/04/2017 30/05/2017 1995.0
358102041316201314Kiểm thử phần mềm222-24;27-36Lê Mỹ Hà Phương290.002/04/2017 27/04/2017 0.0
359121026016201464Kiến trúc 1322-24;27-34Trương Phan Thiên An490.001/04/2017 12/04/2017 12.0
360121027016201367Kiến trúc 2222-24;27-39Đoàn Trần Hiệp210.023/04/2017 02/05/2017 419.0
361121029216201481Kiến trúc Công nghiệp & Quy hoạch Đô thị222-24;27-39Phan Hữu Bách580.023/04/2017 30/05/2017 1525.9
362121029216201479Kiến trúc Công nghiệp & Quy hoạch Đô thị222-24;27-39Phan Hữu Bách670.023/04/2017 30/05/2017 4262.7
363110087316201471Kiến trúc Công nghiệp 2 (KT)222-24;27-39Trương Hoài Chính720.023/04/2017 11/05/2017 1013.9
364110087316201472Kiến trúc Công nghiệp 2 (KT)222-24;27-39Nguyễn Anh Tuấn740.023/04/2017 07/05/2017 79.5
365122169016201456Kiến trúc máy tính222-23;27-39Trần Thế Vũ130.023/04/2017 30/05/2017 1292.3
366102135316201412Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý222-24;27-39Trần Thế Vũ340.023/04/2017 17/05/2017 411.8
367102135316201616Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý227-39Trần Thế Vũ460.023/04/2017 17/05/2017 3780.4
368102135316201411Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý222-24;27-39Trần Thế Vũ560.023/04/2017 17/05/2017 712.5
369110078316201571Kiến trúc Nhà công cộng322-24;27-36Nguyễn Ngọc Bình740.002/04/2017 15/05/2017 34.1
370110078316201572Kiến trúc Nhà công cộng322-24;27-36Nguyễn Ngọc Bình680.002/04/2017 15/05/2017 45.9
371110069316201672Kiến trúc Nhà ở227-39Nguyễn Xuân Trung480.023/04/2017 14/05/2017 1939.6
372110069316201671Kiến trúc Nhà ở227-39Nguyễn Xuân Trung490.023/04/2017 14/05/2017 1836.7
373118076316201385Kinh tế Đầu tư322-24;27-34Phạm Anh Đức440.001/04/2017 14/04/2017 3170.5
374118076316201386Kinh tế Đầu tư322-24;27-34Nguyễn Thị Thảo Nguyên470.001/04/2017 14/04/2017 3472.3
375118003316201585Kinh tế học322-24;27-36Nguyễn Thị Thảo Nguyên550.002/04/2017 24/04/2017 2138.2
376118094316201428Kinh tế ngành222-24;27-32;34-40Hồ Dương Đông630.030/04/2017 14/05/2017 3149.2
377118094316201429Kinh tế ngành222-24;27-33;35-40Hồ Dương Đông440.030/04/2017 14/05/2017 2045.5
378118094316201427Kinh tế ngành222-24;27-31;33-40Hồ Dương Đông640.030/04/2017 14/05/2017 2843.8
379118094316201435Kinh tế ngành222-24;27-39Phạm Anh Đức280.023/04/2017 23/05/2017 27.1
380118094316201432Kinh tế ngành222-24;27-34;36-40Nguyễn Thị Thảo Nguyên610.030/04/2017 14/05/2017 2541.0
381118094316201433Kinh tế ngành222-24;27-35;37-40Nguyễn Thị Thảo Nguyên620.030/04/2017 14/05/2017 1524.2
382118217316201514Kinh tế ngành322-24;27-39Lê Thị Kim Oanh380.023/04/2017 16/05/2017 2155.3
383118094316201545Kinh tế ngành222-24;27-39Nguyễn Thị Thu Thủy640.023/04/2017 21/05/2017 5382.8
384118094316201546Kinh tế ngành222-24;27-39Nguyễn Thị Thu Thủy660.023/04/2017 21/05/2017 5481.8
385118204316201310Kinh tế ngành (CNTT,Đ,ĐT)222-24;27-39Lê Thị Kim Oanh620.023/04/2017 30/05/2017 1727.4
386118204316201311Kinh tế ngành (CNTT,Đ,ĐT)222-24;27-39Lê Thị Kim Oanh600.023/04/2017 30/05/2017 1423.3
387118204316201312Kinh tế ngành (CNTT,Đ,ĐT)222-24;27-39Lê Thị Kim Oanh620.023/04/2017 30/05/2017 1422.6
388122049016201456Kinh tế vi mô - Kế toán quản trị222-23;27-39Bùi Nữ Thanh Hà250.023/04/2017 03/05/2017 0.0
389123120016201356Kinh tế Vi mô (13ES(K3))232-42Lê Thị Kim Oanh150.014/05/2017 18/06/2017 1066.7
390123120016201455Kinh tế Vi mô (14ECE(K3))232-42Lê Thị Kim Oanh320.014/05/2017 01/06/2017 2475.0
391118001216201563Kinh tế xây dựng222-24;27-37Phạm Anh Đức420.009/04/2017 09/05/2017 2047.6
392118085316201378Kinh tế xây dựng222-24;27-39Nguyễn Quang Trung410.023/04/2017 07/05/2017 1331.7
393118085316201377Kinh tế xây dựng222-24;27-39Nguyễn Quang Trung400.023/04/2017 07/05/2017 1537.5
394118019316201483Kinh tế xây dựng322-24;27-36Huỳnh Thị Minh Trúc690.002/04/2017 17/05/2017 3449.3
395123038016201555AKT Điện cơ bản (15ECE1(K3))432-42Phan Trần Đăng Khoa450.014/05/2017 0.0
396123038016201555BKT Điện cơ bản (15ECE2(K3))432-42Phan Trần Đăng Khoa470.014/05/2017 0.0
397107015316201348KT Phân tích trong CN sinh học222-24;27-36Đặng Minh Nhật520.002/04/2017 14/04/2017 1223.1
398123157016201355Kỹ năng giao tiếp nhóm (13ECE)3Hồ Vũ Khuê Ngọc420.001/06/2017 18/06/2017 0.0
399123156016201456Kỹ năng giao tiếp nhóm (14ES)4Hồ Vũ Khuê Ngọc170.001/06/2017 18/06/2017 1164.7
400106192016201642Kỹ năng mềm 2227-39Nguyễn Tấn Hưng310.023/04/2017 07/05/2017 2787.1
401106192016201641Kỹ năng mềm 2227-39Nguyễn Tấn Hưng330.023/04/2017 07/05/2017 721.2
402107317316201452Kỹ thuật - Thiết bị phản ứng222-24;27-30;33-34;37-40Lê Thị Như Ý720.030/04/2017 26/05/2017 4663.9
403105143316201434Kỹ thuật cao áp & Vật liệu điện322-24;27-39Trịnh Trung HIếu350.023/04/2017 18/05/2017 1748.6
404101030316201420Kỹ thuật Chế tạo máy322-24;27-39Nguyễn Đắc Lực400.023/04/2017 18/05/2017 2152.5
405101030316201419Kỹ thuật Chế tạo máy323-24;27-37Nguyễn Đắc Lực250.009/04/2017 18/05/2017 2496.0
406106156016201340Kỹ thuật đa phương tiện222-24;27-39Phạm Văn Tuấn840.023/04/2017 12/05/2017 4148.8
407105093116201539Kỹ thuật điện222-24;27-39Lê Thành Bắc690.023/04/2017 02/06/2017 1115.9
408105093116201515Kỹ thuật điện222-24;27-39Lê Tấn Duy450.023/04/2017 09/05/2017 0.0
409105093116201664Kỹ thuật điện227-39Lê Tấn Duy530.023/04/2017 02/06/2017 2852.8
410105093116201641Kỹ thuật điện227-39Bùi Tấn Lợi330.023/04/2017 02/06/2017 721.2
411105093116201660Kỹ thuật điện227-39Bùi Tấn Lợi520.023/04/2017 02/06/2017 611.5
412105093116201540Kỹ thuật điện222-24;27-39Bùi Tấn Lợi760.023/04/2017 02/06/2017 1621.1
413105093116201642Kỹ thuật điện227-39Bùi Tấn Lợi310.023/04/2017 02/06/2017 2787.1
414105093116201514Kỹ thuật điện222-24;27-39Bùi Tấn Lợi380.023/04/2017 09/05/2017 2155.3
415106106216201520Kỹ thuật Điện tử222-24;27-39Dư Quang Bình670.023/04/2017 02/06/2017 1319.4
416106106216201579Kỹ thuật Điện tử222-24;27-36Dư Quang Bình330.002/04/2017 02/06/2017 412.1
417106106216201512Kỹ thuật Điện tử222-24;27-39Phan Trần Đăng Khoa680.023/04/2017 02/06/2017 2739.7
418106106216201515Kỹ thuật Điện tử222-24;27-39Nguyễn Duy Nhật Viễn450.023/04/2017 02/06/2017 0.0
419106106216201517Kỹ thuật Điện tử222-24;27-39Nguyễn Duy Nhật Viễn670.023/04/2017 02/06/2017 811.9
420106106216201518Kỹ thuật Điện tử222-24;27-39Nguyễn Duy Nhật Viễn680.023/04/2017 02/06/2017 1522.1
421106106216201602Kỹ thuật Điện tử227-39Lê Xứng730.023/04/2017 02/06/2017 3345.2
422106106216201605Kỹ thuật Điện tử227-39Lê Xứng890.023/04/2017 02/06/2017 5561.8
423101119316201405Kỹ thuật điều khiển tự động222-24;27-39Trần Xuân Tùy740.023/04/2017 23/05/2017 3040.5
424110103316201372Kỹ thuật Đô thị222-24;27-39Lê Thị Kim Dung590.023/04/2017 10/05/2017 23.4
425110103316201371Kỹ thuật Đô thị222-24;27-39Lê Thị Kim Dung600.023/04/2017 10/05/2017 610.0
426104100016201423Kỹ thuật lạnh322-24;27-39Nguyễn Thành Văn560.023/04/2017 07/05/2017 712.5
427104100016201425Kỹ thuật lạnh322-24;27-39Nguyễn Thành Văn560.023/04/2017 07/05/2017 3664.3
428106122016201440Kỹ thuật lập trình222-24;27-39Nguyễn Duy Nhật Viễn790.023/04/2017 21/05/2017 2531.6
429106074216201540Kỹ thuật Mạch điện tử 1322-24;27-39Nguyễn Văn Phòng600.023/04/2017 31/05/2017 711.7
430106074216201539Kỹ thuật Mạch điện tử 1322-24;27-39Nguyễn Quang Như Quỳnh600.023/04/2017 31/05/2017 610.0
431106074216201538Kỹ thuật Mạch điện tử 1322-24;27-39Nguyễn Quang Như Quỳnh680.023/04/2017 31/05/2017 1217.6
432106074216201557Kỹ thuật Mạch điện tử 1322-24;27-39Nguyễn Quang Như Quỳnh600.023/04/2017 31/05/2017 58.3
433106075216201440Kỹ thuật Mạch điện tử 2322-24;27-39Nguyễn Thị Anh Thư490.023/04/2017 28/05/2017 918.4
434106075216201457Kỹ thuật Mạch điện tử 2322-24;27-36Nguyễn Thị Anh Thư500.002/04/2017 28/05/2017 1632.0
435106075216201438Kỹ thuật Mạch điện tử 2322-24;27-39Nguyễn Văn Tuấn490.023/04/2017 28/05/2017 1632.7
436104045116201560Kỹ thuật nhiệt222-24;27-37Mã Phước Hoàng850.009/04/2017 28/05/2017 1517.6
437104045116201564Kỹ thuật nhiệt222-24;27-37Mã Phước Hoàng670.009/04/2017 28/05/2017 1217.9
438104045116201568Kỹ thuật nhiệt222-24;27-30;33-38Bùi Thị Hương Lan870.016/04/2017 28/05/2017 3843.7
439104045116201577Kỹ thuật nhiệt222-24;27-39Bùi Thị Hương Lan580.023/04/2017 28/05/2017 2136.2
440104045116201518Kỹ thuật nhiệt222-24;27-39Thái Ngọc Sơn750.023/04/2017 28/05/2017 1520.0
441104045116201435Kỹ thuật nhiệt222-24;27-39Thái Ngọc Sơn280.023/04/2017 28/05/2017 27.1
442104045116201569Kỹ thuật nhiệt222-24;27-30;33-38Trần Thanh Sơn880.016/04/2017 28/05/2017 1415.9
443104045116201505Kỹ thuật nhiệt222-24;27-37Trần Văn Vang840.009/04/2017 28/05/2017 1821.4
444109061316201364Kỹ thuật sản xuất Chất kết dính322-24;27-39Nguyễn Thị Tuyết An330.023/04/2017 12/05/2017 2369.7
445106118016201457Kỹ thuật số322-24;27-36Huỳnh Việt Thắng520.002/04/2017 02/05/2017 0.0
446102128316201514Kỹ thuật số ứng dụng222-24;27-39Huỳnh Việt Thắng380.023/04/2017 01/06/2017 1847.4
447103153316201320Kỹ thuật tàu cao tốc222-24;27-36Trần Văn Luận260.002/04/2017 24/05/2017 311.5
448110212016201364Kỹ thuật Thi công322-24;27-39Đinh Ngọc Hiếu370.023/04/2017 07/05/2017 2670.3
449110212016201369Kỹ thuật Thi công322-24;27-39Phạm Mỹ650.023/04/2017 26/05/2017 4366.2
450110212016201368Kỹ thuật Thi công322-24;27-39Mai Chánh Trung640.023/04/2017 26/05/2017 3859.4
451110212016201367Kỹ thuật Thi công322-24;27-39Phan Quang Vinh430.023/04/2017 07/05/2017 1637.2
452117073216201379Kỹ thuật thông gió222-24;27-34Nguyễn Đình Huấn670.001/04/2017 12/05/2017 2537.3
453117073216201381Kỹ thuật thông gió222-24;27-34Nguyễn Đình Huấn700.001/04/2017 12/05/2017 57.1
454110150316201372Kỹ thuật Tổ chức thi công (KT)322-24;27-39Đặng Công Thuật620.023/04/2017 15/05/2017 34.8
455110150316201371Kỹ thuật Tổ chức thi công (KT)322-24;27-39Lê Khánh Toàn590.023/04/2017 15/05/2017 610.2
456106132016201339Kỹ thuật Truyền hình222-24;27-39Nguyễn Văn Tuấn560.023/04/2017 09/05/2017 1323.2
457122098016201456Kỹ thuật vật liệu222-23;27-39Nguyễn Thanh Việt150.023/04/2017 30/05/2017 1493.3
458106083216201357Kỹ thuật Vi điều khiển222-24;27-29;33-37Lê Xứng320.009/04/2017 12/05/2017 39.4
459106016216201340BKỹ thuật Vi xử lý322-24;27-39Hồ Viết Việt410.023/04/2017 17/05/2017 1331.7
460107003316201452Kỹ thuật Xúc tác222-24;27-30;33-34;37-40Nguyễn Thị Diệu Hằng690.030/04/2017 19/05/2017 4565.2
461102149316201414Lập trình .NET222-24;27-39Đặng Hoài Phương300.023/04/2017 22/05/2017 1240.0
462102149316201415Lập trình .NET222-24;27-39Đặng Hoài Phương290.023/04/2017 22/05/2017 620.7
463102149316201311Lập trình .NET222-24;27-39Đặng Hoài Phương210.023/04/2017 22/05/2017 419.0
464102262316201505Lập trình C++222-24;27-37Đặng Hoài Phương820.009/04/2017 10/05/2017 1214.6
465102129316201411Lập trình hệ thống1.522-24;27-39Huỳnh Hữu Hưng580.023/04/2017 26/05/2017 1119.0
466102129316201512Lập trình hệ thống1.522-24;27-39Huỳnh Hữu Hưng490.023/04/2017 26/05/2017 1326.5
467102131316201415Lập trình hướng đối tượng1.522-24;27-39Lê Thị Mỹ Hạnh290.023/04/2017 26/05/2017 620.7
468102131316201414Lập trình hướng đối tượng1.522-24;27-39Lê Thị Mỹ Hạnh300.023/04/2017 26/05/2017 1240.0
469102059316201515Lập trình JAVA222-24;27-39Phạm Minh Tuấn450.023/04/2017 24/05/2017 0.0
470102035316201310Lập trình mạng222-24;27-39Mai Văn Hà640.023/04/2017 15/05/2017 1523.4
471102150316201310Lập trình trên Linux222-24;27-39Trần Hồ Thủy Tiên200.023/04/2017 22/05/2017 0.0
472122172016201456Lập trình trên Linux222-23;27-39Trần Hồ Thủy Tiên130.023/04/2017 30/05/2017 1292.3
473122189016201356Lập trình Web và ứng dụng220-23;27-37Mai Văn Hà200.009/04/2017 30/05/2017 1995.0
474110092316201472Lịch sử Đô thị222-24;27-39Nguyễn Hồng Ngọc700.023/04/2017 09/05/2017 1115.7
475110092316201471Lịch sử Đô thị222-24;27-39Nguyễn Hồng Ngọc690.023/04/2017 09/05/2017 1217.4
476104079316201425Lò hơi 1222-24;27-39Hoàng Ngọc Đồng550.023/04/2017 18/05/2017 3767.3
477104079316201422Lò hơi 1222-24;27-39Hoàng Ngọc Đồng600.023/04/2017 18/05/2017 2846.7
478122063016201356Lọc tín hiệu222-23;27-39Hồ Phước Tiến170.023/04/2017 30/05/2017 1588.2
479118109216201583Luật kinh tế-xây dựng322-24;27-39Nguyễn Quang Trung470.023/04/2017 07/05/2017 817.0
480118109216201584Luật kinh tế-xây dựng322-24;27-39Nguyễn Quang Trung490.023/04/2017 07/05/2017 1020.4
481308006316201457Lý luận dạy học222-24;27-36Nguyễn Thị Nguyệt310.002/04/2017 16/05/2017 0.0
482109123016201364Lý thuyết Bê tông222-24;27-39Lê Xuân Chương320.023/04/2017 22/05/2017 2371.9
483122021016201556Lý thuyết điện422-23;27-30;33-41Nguyễn Văn Hiếu770.007/05/2017 30/05/2017 6483.1
484105092316201527Lý thuyết Điều khiển tự động222-24;27-39Trần Thị Minh Dung960.023/04/2017 01/06/2017 3233.3
485105092316201528Lý thuyết Điều khiển tự động222-24;27-39Trần Thị Minh Dung940.023/04/2017 01/06/2017 3638.3
486105092316201534Lý thuyết Điều khiển tự động222-24;27-36Nguyễn Lê Hòa420.002/04/2017 01/06/2017 0.0
487122167016201456Lý thuyết đồ thị122-23;27-39Phan Thanh Tao130.023/04/2017 30/05/2017 1292.3
488105137316201533Lý thuyết Mạch điện 2222-24;27-39Hoàng Dũng840.023/04/2017 10/05/2017 4148.8
489105137316201534Lý thuyết Mạch điện 2222-24;27-36Hoàng Dũng410.002/04/2017 10/05/2017 0.0
490105137316201527Lý thuyết Mạch điện 2222-24;27-39Hoàng Dũng800.023/04/2017 10/05/2017 3037.5
491105137316201535Lý thuyết Mạch điện 2222-24;27-36Phan Văn Hiền400.002/04/2017 10/05/2017 922.5
492106004316201539Lý thuyết Mạch điện tử 2322-24;27-39Tăng Tấn Chiến710.023/04/2017 19/05/2017 68.5
493106004316201538Lý thuyết Mạch điện tử 2322-24;27-39Tăng Tấn Chiến650.023/04/2017 19/05/2017 812.3
494106004316201540Lý thuyết Mạch điện tử 2322-24;27-39Tăng Tấn Chiến690.023/04/2017 19/05/2017 913.0
495118080316201386Lý thuyết Mô phỏng trong quản lý222-24;27-34Vũ Thị Hạnh450.001/04/2017 21/04/2017 3271.1
496118080316201385Lý thuyết Mô phỏng trong quản lý222-24;27-34Vũ Thị Hạnh450.001/04/2017 21/04/2017 3271.1
497122020016201556Lý thuyết nhiệt322-23;27-30;33-41Lê Cung770.007/05/2017 30/05/2017 6381.8
498103161016201417Lý thuyết ô tô & máy công trình322-24;27-39Nguyễn Văn Đông640.023/04/2017 15/05/2017 2539.1
499103161016201419Lý thuyết ô tô & máy công trình323-24;27-37Phan Minh Đức250.009/04/2017 15/05/2017 2496.0
500103161016201418Lý thuyết ô tô & máy công trình322-24;27-39Nguyễn Việt Hải360.023/04/2017 15/05/2017 38.3
501118083316201485Lý thuyết Quản lý & Lãnh đạo222-24;27-34Nguyễn Quang Trung660.001/04/2017 10/04/2017 3147.0
502121001316201671Lý thuyết Sáng tác kiến trúc327-39Lê Minh Sơn490.023/04/2017 17/05/2017 1734.7
503121001316201672Lý thuyết Sáng tác kiến trúc327-39Lê Minh Sơn480.023/04/2017 17/05/2017 1939.6
504122062016201356Lý thuyết thông tin222-23;27-39Bùi Thị Minh Tú170.023/04/2017 30/05/2017 1588.2
505123059016201556Mạch điện I (15ES(K3))432-42Nguyễn Lê Hòa360.014/05/2017 18/06/2017 1747.2
506105157316201535Mạch điện tử222-24;27-36Lê Quốc Huy390.002/04/2017 29/05/2017 923.1
507105157316201533Mạch điện tử222-24;27-39Lê Quốc Huy820.023/04/2017 29/05/2017 4150.0
508122045016201456Mạch điện tử số322-23;27-39Lê Quốc Huy100.023/04/2017 30/05/2017 770.0
509105168016201534Mạch điện tử tương tự & số322-24;27-36Lê Quốc Huy410.002/04/2017 26/05/2017 0.0
510123039016201455Mạch và hệ thống số (14ECE(K3))532-42Phạm Văn Tuấn320.014/05/2017 07/06/2017 2371.9
511105023316201428Mạng điện322-24;27-32;34-40Nguyễn Hữu Hiếu810.030/04/2017 31/05/2017 4251.9
512105023316201429Mạng điện322-24;27-33;35-40Dương Minh Quân740.030/04/2017 31/05/2017 4662.2
513105023316201427Mạng điện322-24;27-31;33-40Trần Vinh Tịnh740.030/04/2017 31/05/2017 2736.5
514105023316201434Mạng điện322-24;27-39Đinh Thành Việt300.023/04/2017 31/05/2017 1756.7
515102029216201357Mạng máy tính222-24;27-29;33-37Nguyễn Tấn Khôi350.009/04/2017 05/05/2017 38.6
516122171016201456Mạng máy tính222-23;27-39Nguyễn Tấn Khôi130.023/04/2017 30/05/2017 1292.3
517105045316201333Mạng T.thông C.nghiệp& hệ SCADA222-24;27-39Nguyễn Kim Ánh500.023/04/2017 18/05/2017 3468.0
518105045316201332Mạng T.thông C.nghiệp& hệ SCADA222-24;27-39Ngô Đình Thanh370.023/04/2017 18/05/2017 1848.6
519106148316201340BMạng thông tin máy tính222-24;27-39Hồ Viết Việt410.023/04/2017 09/05/2017 1229.3
520118053316201585Marketing căn bản222-24;27-36Nguyễn Thị Thu Thủy640.002/04/2017 27/04/2017 2640.6
521109122016201364Máy & Thiết bị sản xuất VLXD222-24;27-39Nguyễn Văn Đông320.023/04/2017 19/05/2017 2371.9
522103163016201419Máy & Truyền động thủy khí323-24;27-37Phạm Thị Kim Loan250.009/04/2017 23/05/2017 25100.0
523103163016201420Máy & Truyền động thủy khí322-24;27-39Phạm Thị Kim Loan340.023/04/2017 23/05/2017 1647.1
524103163016201417Máy & Truyền động thủy khí322-24;27-39Phạm Thị Kim Loan480.023/04/2017 23/05/2017 2347.9
525103163016201418Máy & Truyền động thủy khí322-24;27-39Phan Thành Long470.023/04/2017 23/05/2017 1021.3
526105138316201535Máy điện 1222-24;27-36Trần Văn Chính390.002/04/2017 15/05/2017 923.1
527105138316201533Máy điện 1222-24;27-39Trần Văn Chính810.023/04/2017 15/05/2017 3948.1
528105138316201534Máy điện 1222-24;27-36Phan Văn Hiền410.002/04/2017 15/05/2017 0.0
529105138316201528Máy điện 1222-24;27-39Bùi Tấn Lợi800.023/04/2017 15/05/2017 3543.8
530122043016201456Máy điện cơ322-23;27-39Bùi Tấn Lợi100.023/04/2017 30/05/2017 770.0
531109106316201361Mố & Trụ cầu322-24;27-39Nguyễn Lan530.023/04/2017 08/05/2017 59.4
532109106316201359Mố & Trụ cầu322-24;27-39Nguyễn Văn Mỹ610.023/04/2017 08/05/2017 2236.1
533109106316201360Mố & Trụ cầu322-24;27-39Nguyễn Hoàng Vĩnh590.023/04/2017 07/05/2017 58.5
534117001116201535Môi trường222-24;27-36Nguyễn Phước Quý An390.002/04/2017 23/05/2017 923.1
535117001116201552Môi trường222-24;27-39Mai Thị Thùy Dương490.023/04/2017 18/05/2017 2040.8
536117001116201572Môi trường222-24;27-36Mai Thị Thùy Dương490.002/04/2017 18/05/2017 816.3
537117001116201527Môi trường222-24;27-39Võ Diệp Ngọc Khôi490.023/04/2017 18/05/2017 2244.9
538117001116201522Môi trường222-24;27-39Võ Diệp Ngọc Khôi500.023/04/2017 18/05/2017 918.0
539117001116201571Môi trường222-24;27-36Phạm Thị Kim Thoa460.002/04/2017 18/05/2017 36.5
540117001116201684Môi trường227-39Lê Thị Xuân Thùy610.023/04/2017 18/05/2017 3049.2
541117001116201683Môi trường227-39Lê Thị Xuân Thùy620.023/04/2017 18/05/2017 3454.8
542117001116201677Môi trường227-39Lê Thị Xuân Thùy700.023/04/2017 18/05/2017 3955.7
543117001116201534Môi trường222-24;27-36Lê Thị Xuân Thùy410.002/04/2017 18/05/2017 0.0
544117001116201433Môi trường222-24;27-35;37-40Lê Thị Xuân Thùy420.030/04/2017 18/05/2017 819.0
545117001116201648Môi trường227-39Lê Thị Xuân Thùy690.023/04/2017 18/05/2017 4971.0
546117001116201660Môi trường227-39Phan Thị Kim Thủy690.023/04/2017 18/05/2017 2434.8
547117001116201659Môi trường227-39Phan Thị Kim Thủy680.023/04/2017 18/05/2017 3855.9
548117001116201675Môi trường227-39Phan Thị Kim Thủy690.023/04/2017 18/05/2017 3347.8
549117001116201563Môi trường222-24;27-37Phan Như Thúc420.009/04/2017 18/05/2017 2457.1
550104054316201422Năng lượng tái tạo222-24;27-39Nguyễn Bốn590.023/04/2017 09/05/2017 1830.5
551104054316201425Năng lượng tái tạo222-24;27-39Nguyễn Bốn550.023/04/2017 09/05/2017 3869.1
552109099016201460Nền và Móng222-24;27-34Đỗ Hữu Đạo730.001/04/2017 11/04/2017 11.4
553109099016201461Nền và Móng222-24;27-34Nguyễn Thu Hà760.001/04/2017 11/04/2017 11.3
554109099016201475Nền và Móng222-24;27-30;34-39Nguyễn Thu Hà380.023/04/2017 15/05/2017 2052.6
555109099016201459Nền và Móng222-24;27-34Lê Xuân Mai640.001/04/2017 11/04/2017 34.7
556105022316201428Ngắn mạch trong Hệ thống điện222-24;27-32;34-40Lê Thị Tịnh Minh760.030/04/2017 21/05/2017 3343.4
557105022316201434Ngắn mạch trong Hệ thống điện222-24;27-39Lê Thị Tịnh Minh300.023/04/2017 21/05/2017 1550.0
558105022316201427Ngắn mạch trong Hệ thống điện222-24;27-31;33-40Đoàn Ngọc Minh Tú770.030/04/2017 14/05/2017 3039.0
559102209316201515Ngôn ngữ hình thức222-24;27-39Nguyễn Thị Minh Hỷ450.023/04/2017 18/05/2017 0.0
560102209316201415Ngôn ngữ hình thức222-24;27-39Nguyễn Thị Minh Hỷ320.023/04/2017 18/05/2017 618.8
561101115316201401Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt222-24;27-39Nguyễn Thế Tranh590.023/04/2017 07/05/2017 2033.9
562101115316201403Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt222-24;27-39Trần Quốc Việt350.023/04/2017 11/05/2017 1440.0
563101115316201402Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt222-24;27-39Trần Quốc Việt600.023/04/2017 11/05/2017 3558.3
564102159316201510Nguyên lý hệ điều hành222-24;27-39Trần Hồ Thủy Tiên650.023/04/2017 19/05/2017 1421.5
565122093016201456Nguyên lý hóa công nghiệp222-23;27-39Lê Thị Như Ý150.023/04/2017 30/05/2017 1493.3
566108062316201501Nguyên lý máy222-24;27-33;36-39Bùi Minh Hiển700.023/04/2017 10/05/2017 4361.4
567104089316201325Nhà máy nhiệt điện222-24;27-36Trần Thanh Sơn480.002/04/2017 20/04/2017 24.2
568104089316201322Nhà máy nhiệt điện222-24;27-36Phạm Duy Vũ620.002/04/2017 20/04/2017 34.8
569209014116201635Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đinh Văn An440.023/04/2017 22/05/2017 613.6
570209014116201628Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đinh Văn An340.023/04/2017 22/05/2017 1338.2
571209014116201648Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Trần Thị Hạnh690.023/04/2017 22/05/2017 4058.0
572209014116201650Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Trần Thị Hạnh710.023/04/2017 22/05/2017 5780.3
573209014116201601Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Lê Thu Hiền700.023/04/2017 22/05/2017 3955.7
574209014116201614Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Lê Thu Hiền290.023/04/2017 22/05/2017 1758.6
575209014116201602Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Lê Thu Hiền670.023/04/2017 22/05/2017 4262.7
576209014116201656Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2329-32;34-44Nguyễn Lê Thu Hiền680.028/05/2017 22/05/2017 0.0
577209014116201634Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Thị Thu Huyền450.023/04/2017 22/05/2017 24.4
578209014116201605Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Thị Thu Huyền690.023/04/2017 22/05/2017 3855.1
579209014116201653Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đặng Việt Khoa430.023/04/2017 22/05/2017 3274.4
580209014116201668Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đặng Việt Khoa700.023/04/2017 22/05/2017 3854.3
581209014116201632Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đặng Việt Khoa700.023/04/2017 22/05/2017 5071.4
582209014116201667Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Trần Đình Mai700.023/04/2017 22/05/2017 4665.7
583209014116201683Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Trần Đình Mai690.023/04/2017 22/05/2017 3956.5
584209014116201645Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Trịnh Thị Nhài700.023/04/2017 22/05/2017 6187.1
585209014116201639Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Trịnh Thị Nhài700.023/04/2017 07/05/2017 5375.7
586209014116201642Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đào Thị Nhung310.023/04/2017 22/05/2017 2787.1
587209014116201512Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2322-24;27-39Đào Thị Nhung620.023/04/2017 22/05/2017 1219.4
588209014116201627Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đào Thị Nhung690.023/04/2017 22/05/2017 4869.6
589209014116201641Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đào Thị Nhung330.023/04/2017 22/05/2017 721.2
590209014116201684Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đào Thị Nhung680.023/04/2017 22/05/2017 3652.9
591209014116201664Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Đức Tiến680.023/04/2017 22/05/2017 2841.2
592209014116201638Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Đức Tiến710.023/04/2017 22/05/2017 4766.2
593209014116201616Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Trần Thị Thùy Trang460.023/04/2017 22/05/2017 3473.9
594209014116201523Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2322-24;27-39Trần Thị Thùy Trang610.023/04/2017 22/05/2017 1423.0
595209014116201522Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2322-24;27-39Trần Thị Thùy Trang650.023/04/2017 22/05/2017 913.8
596209014116201615Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Trần Thị Thùy Trang250.023/04/2017 22/05/2017 1768.0
597209014116201669Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Thị Kiều Trinh690.023/04/2017 22/05/2017 3753.6
598209014116201657Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Thị Kiều Trinh690.023/04/2017 22/05/2017 5275.4
599209014116201663Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Thị Kiều Trinh340.023/04/2017 22/05/2017 2676.5
600209014116201659Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Thị Kiều Trinh680.023/04/2017 22/05/2017 3957.4
601209014116201685Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Thị Kiều Trinh690.023/04/2017 22/05/2017 3246.4
602209014116201647Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Thị Kiều Trinh170.023/04/2017 22/05/2017 952.9
603209014116201660Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Lưu Hoàng Tuấn700.023/04/2017 22/05/2017 2332.9
604209014116201510Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2322-24;27-39Lưu Hoàng Tuấn570.023/04/2017 22/05/2017 1831.6
605105147316201329Phần điện trong NM điện & TBA322-24;27-39Lê Đình Dương500.023/04/2017 11/05/2017 714.0
606105147316201328Phần điện trong NM điện & TBA322-24;27-39Ngô Văn Dưỡng600.023/04/2017 11/05/2017 1931.7
607105147316201330Phần điện trong NM điện & TBA322-24;27-39Phạm Văn Kiên490.023/04/2017 07/05/2017 1020.4
608105147316201327Phần điện trong NM điện & TBA322-24;27-39Trần Tấn Vinh560.023/04/2017 11/05/2017 47.1
609102014116201312Phân tích & T.kế hướng đối tượng222-24;27-39Nguyễn Thanh Bình610.023/04/2017 12/05/2017 1016.4
610102211316201511Phân tích & TK giải thuật222-24;27-39Phan Chí Tùng620.023/04/2017 31/05/2017 1625.8
611102211316201510Phân tích & TK giải thuật222-24;27-39Phan Chí Tùng340.023/04/2017 31/05/2017 823.5
612122166016201456Phân tích & TK thuật toán122-23;27-39Nguyễn Thanh Bình130.023/04/2017 30/05/2017 1292.3
613107050316201350Phân tích Silicat122-24;27-36Dương Thị Hồng Phấn210.002/04/2017 17/05/2017 1571.4
614122095016201456Phân tích thiết kế hướng đối tượng122-23;27-39Nguyễn Thanh Bình150.023/04/2017 29/05/2017 1386.7
615107158316201345Phân tích Thực phẩm322-24;27-36Đặng Minh Nhật730.002/04/2017 19/04/2017 3953.4
616122130016201356Phần tử dẫn hướng222-23;27-39Lê Cung80.023/04/2017 30/05/2017 225.0
617210001016201405Pháp luật đại cương222-24;27-39Mai Vân Anh650.023/04/2017 14/05/2017 1929.2
618210001016201456Pháp luật đại cương222-23;27-39Mai Vân Anh380.023/04/2017 14/05/2017 1231.6
619210001016201634Pháp luật đại cương227-39Nguyễn Thị Thanh Hà440.023/04/2017 14/05/2017 24.5
620210001016201657Pháp luật đại cương227-39Nguyễn Thị Thanh Hà700.023/04/2017 14/05/2017 3854.3
621210001016201635Pháp luật đại cương227-39Nguyễn Thị Thanh Hà440.023/04/2017 14/05/2017 715.9
622210001016201616Pháp luật đại cương227-39Nguyễn Thị Thanh Hà460.023/04/2017 14/05/2017 3576.1
623210001016201683Pháp luật đại cương227-39Nguyễn Thị Hồng Phương700.023/04/2017 14/05/2017 2840.0
624210001016201684Pháp luật đại cương227-39Nguyễn Thị Hồng Phương710.023/04/2017 14/05/2017 2433.8
625210001016201685Pháp luật đại cương227-39Nguyễn Thị Hồng Phương800.023/04/2017 14/05/2017 2835.0
626210001016201663Pháp luật đại cương227-39Nguyễn Thị Hồng Phương340.023/04/2017 14/05/2017 2676.5
627210001016201615Pháp luật đại cương227-39Lê Đình Quang Phúc250.023/04/2017 14/05/2017 1768.0
628210001016201614Pháp luật đại cương227-39Lê Đình Quang Phúc300.023/04/2017 14/05/2017 1756.7
629210001016201567Pháp luật đại cương222-24;27-30;33-38Nguyễn Hữu Phúc700.016/04/2017 14/05/2017 2231.4
630210001016201522Pháp luật đại cương222-24;27-39Nguyễn Hữu Phúc650.023/04/2017 14/05/2017 1015.4
631210001016201538Pháp luật đại cương222-24;27-39Nguyễn Hữu Phúc660.023/04/2017 14/05/2017 1624.2
632210001016201523Pháp luật đại cương222-24;27-39Nguyễn Hữu Phúc670.023/04/2017 14/05/2017 1623.9
633210001016201539Pháp luật đại cương222-24;27-39Nguyễn Hữu Phúc680.023/04/2017 14/05/2017 34.4
634210001016201540Pháp luật đại cương222-24;27-39Nguyễn Hữu Phúc700.023/04/2017 14/05/2017 1014.3
635210001016201579Pháp luật đại cương222-24;27-36Trần Trung640.002/04/2017 14/05/2017 1015.6
636210001016201568Pháp luật đại cương222-24;27-30;33-38Trần Trung700.016/04/2017 14/05/2017 2434.3
637210001016201581Pháp luật đại cương222-24;27-36Trần Trung720.002/04/2017 14/05/2017 79.7
638210001016201569Pháp luật đại cương222-24;27-30;33-38Trần Trung730.016/04/2017 14/05/2017 1419.2
639210001016201555APháp luật ĐC (15ECE1(K3))2Nguyễn Hữu Phúc0NaN01/06/2017 31/05/2017 NaN
640210001016201556Pháp luật ĐC (15ES(K3))2Nguyễn Hữu Phúc0NaN01/06/2017 18/06/2017 NaN
641207003216201585Pháp luật trong kinh doanh222-24;27-36Lê Đình Quang Phúc660.002/04/2017 10/05/2017 2537.9
642122094016201456Phép tính hình thức & ứng dụng122-23;27-39Phan Huy Khánh150.023/04/2017 01/06/2017 1493.3
643103042316201419Phương pháp phần tử hữu hạn323-24;27-37Phan Minh Đức250.009/04/2017 11/05/2017 936.0
644122121016201356Phương pháp số trong tính toán kết cấu322-23;27-39Nguyễn Xuân Hùng80.023/04/2017 30/05/2017 225.0
645122101016201456Phương pháp thống kê và phân tích DL122-23;27-39Trường ĐHBK380.023/04/2017 23/05/2017 1128.9
646122024016201556Phương pháp tính322-23;27-30;33-41Trần Quốc Chiến770.007/05/2017 30/05/2017 6280.5
647105140216201527Phương pháp tính322-24;27-39Trần Văn Chính810.023/04/2017 26/05/2017 3037.0
648105140216201533Phương pháp tính322-24;27-39Trần Văn Chính820.023/04/2017 26/05/2017 3643.9
649111132016201475Phương pháp tính322-24;27-30;34-39Nguyễn Ngọc Hậu360.023/04/2017 26/05/2017 2158.3
650111132016201575Phương pháp tính322-24;27-37Nguyễn Ngọc Hậu480.009/04/2017 26/04/2017 12.1
651106121016201439Phương pháp tính322-24;27-39Đỗ Thị Tuyết Hoa610.023/04/2017 01/06/2017 1829.5
652106121016201438Phương pháp tính322-24;27-39Đỗ Thị Tuyết Hoa600.023/04/2017 01/06/2017 2338.3
653106121016201440Phương pháp tính322-24;27-39Đỗ Thị Tuyết Hoa700.023/04/2017 01/06/2017 2231.4
654102118216201616Phương pháp tính227-39Đỗ Thị Tuyết Hoa460.023/04/2017 02/06/2017 3473.9
655105140216201528Phương pháp tính322-24;27-39Nguyễn Bình Nam840.023/04/2017 26/05/2017 3238.1
656107268316201550Phương pháp tính322-24;27-36Đặng Minh Nhật650.002/04/2017 21/04/2017 3960.0
657107268316201552Phương pháp tính322-24;27-39Đặng Minh Nhật730.023/04/2017 26/04/2017 3142.5
658110209016201368Phương pháp tính322-24;27-39Trần Anh Thiện650.023/04/2017 15/05/2017 3655.4
659123067016201556Phương trình vi phân (15ES(K3))432-42Phạm Quý Mười360.014/05/2017 27/06/2017 1644.4
660107267316201452Quá trình & Thiết bị truyền chất222-24;27-30;33-34;37-40Lê Ngọc Trung670.030/04/2017 23/05/2017 4161.2
661107267316201446Quá trình & Thiết bị truyền chất222-24;27-32;35-38Lê Ngọc Trung520.016/04/2017 23/05/2017 3873.1
662107267316201450Quá trình & Thiết bị truyền chất222-24;27-30;33-34;37-40Lê Ngọc Trung460.030/04/2017 23/05/2017 3065.2
663107267316201445Quá trình & Thiết bị truyền chất222-24;27-32;35-38Lê Ngọc Trung520.016/04/2017 23/05/2017 2548.1
664107265216201550Quá trình thủy lực & cơ học222-24;27-36Phạm Đình Hòa350.002/04/2017 09/05/2017 2160.0
665107265216201548Quá trình thủy lực & cơ học222-24;27-39Phạm Đình Hòa510.023/04/2017 09/05/2017 3466.7
666107265216201552Quá trình thủy lực & cơ học222-24;27-39Phạm Thị Đoan Trinh700.023/04/2017 09/05/2017 3347.1
667107265216201545Quá trình thủy lực & cơ học222-24;27-39Phạm Thị Đoan Trinh560.023/04/2017 09/05/2017 4885.7
668107265216201546Quá trình thủy lực & cơ học222-24;27-39Phạm Thị Đoan Trinh660.023/04/2017 09/05/2017 5380.3
669107280316201348Quá trình và thiết bị Công nghệ Sinh học222-24;27-36Trần Thế Truyền490.002/04/2017 22/05/2017 1428.6
670118078316201385Quản lý Bảo dưỡng trong CN222-24;27-34Hồ Dương Đông500.001/04/2017 17/04/2017 3468.0
671118078316201386Quản lý Bảo dưỡng trong CN222-24;27-34Hồ Dương Đông410.001/04/2017 17/04/2017 2765.9
672118020316201383Quản lý Chất lượng XD222-24;27-34Phạm Thị Trang590.001/04/2017 14/04/2017 1220.3
673118020316201384Quản lý Chất lượng XD222-24;27-34Phạm Thị Trang550.001/04/2017 14/04/2017 2341.8
674118098316201385Quản lý chuỗi cung ứng322-24;27-34Lê Thị Minh Hằng500.001/04/2017 24/04/2017 3366.0
675118098316201386Quản lý chuỗi cung ứng322-24;27-34Lê Thị Minh Hằng410.001/04/2017 24/04/2017 3073.2
676118211316201483Quản lý công trình giao thông322-24;27-36Hoàng Phương Hoa650.002/04/2017 22/05/2017 3147.7
677118075316201386Quản lý Dự án222-24;27-34Trương Quỳnh Châu430.001/04/2017 10/04/2017 2865.1
678118075316201385Quản lý Dự án222-24;27-34Trương Quỳnh Châu480.001/04/2017 10/04/2017 3164.6
679102178316201314Quản lý dự án CNTT222-24;27-36Võ Trung Hùng300.002/04/2017 02/05/2017 0.0
680118112216201383Quản lý Dự án xây dựng222-24;27-34Phạm Thị Trang580.001/04/2017 24/04/2017 4475.9
681118112216201384Quản lý Dự án xây dựng222-24;27-34Huỳnh Thị Minh Trúc500.019/03/2017 09/04/2017 0.0
682117097316201381Quản lý Môi trường đô thị và KCN222-24;27-34Phan Như Thúc670.001/04/2017 19/05/2017 3450.7
683122060016201356Quản lý sản xuất222-23;27-39Trường ĐHBK250.023/04/2017 30/05/2017 1872.0
684117067216201479Quan trắc khảo sát môi trường222-24;27-39Phan Thị Kim Thủy630.023/04/2017 21/05/2017 4165.1
685117067216201481Quan trắc khảo sát môi trường222-24;27-39Phan Thị Kim Thủy540.023/04/2017 21/05/2017 1527.8
686118024316201383Quản trị DN xây dựng322-24;27-34Huỳnh Thị Minh Trúc580.001/04/2017 17/04/2017 4170.7
687118024316201384Quản trị DN xây dựng322-24;27-34Huỳnh Thị Minh Trúc520.001/04/2017 17/04/2017 2446.2
688118055316201485Quản trị Nhân sự222-24;27-34Nguyễn Thị Thu Thủy630.001/04/2017 11/05/2017 3047.6
689118069316201485Quản trị Sản xuất 1222-24;27-34Hồ Dương Đông620.001/04/2017 18/05/2017 3048.4
690118059316201483Quản trị Tài chính322-24;27-36Huỳnh Thị Minh Trúc670.002/04/2017 26/05/2017 3349.3
691121029316201368Quy hoạch Đô thị222-24;27-39Phan Hữu Bách410.023/04/2017 07/05/2017 2048.8
692121029316201369Quy hoạch Đô thị222-24;27-39Nguyễn Xuân Trung220.023/04/2017 22/05/2017 1359.1
693121029316201367Quy hoạch Đô thị222-24;27-39Nguyễn Xuân Trung330.023/04/2017 22/05/2017 1339.4
694101015216201305ROBOT Công nghiệp222-24;27-30;33-38Nguyễn Đắc Lực750.016/04/2017 10/05/2017 79.3
695107269316201448Sinh học đại cương322-24;27-32;35-38Lê Lý Thùy Trâm380.016/04/2017 14/05/2017 2771.1
696122102016201456Sinh thái công nghiệp122-23;27-39Trần Văn Quang150.023/04/2017 02/06/2017 1386.7
697108071016201502Sức bền vật liệu322-24;27-35;38-39Nguyễn Văn Thiên Ân760.023/04/2017 31/05/2017 3546.1
698122103016201456Sức bền vật liệu422-23;27-39Nguyễn Văn Thiên Ân150.023/04/2017 31/05/2017 1386.7
699108071016201520Sức bền vật liệu322-24;27-39Thái Hoàng Phong760.023/04/2017 31/05/2017 1317.1
700108071016201563Sức bền vật liệu322-24;27-37Thái Hoàng Phong420.009/04/2017 31/05/2017 2354.8
701108071016201577Sức bền vật liệu322-24;27-39Lê Viết Thành700.023/04/2017 31/05/2017 3651.4
702108071016201567Sức bền vật liệu322-24;27-30;33-38Lê Viết Thành760.016/04/2017 31/05/2017 1722.4
703108071016201568Sức bền vật liệu322-24;27-30;33-38Huỳnh Vinh760.016/04/2017 31/05/2017 2836.8
704308004316201557Tâm lý học222-24;27-39Nguyễn Thị Hồng Nhung420.023/04/2017 24/05/2017 24.8
705101016316201302TBCN & cấp phôi tự động222-24;27-29;36-40Châu Mạnh Lực640.030/04/2017 15/05/2017 34.7
706101016316201303TBCN & cấp phôi tự động222-24;27-34Châu Mạnh Lực440.001/04/2017 15/05/2017 0.0
707101016316201301TBCN & cấp phôi tự động230-40Nguyễn Đắc Lực510.030/04/2017 14/05/2017 59.8
708118209316201384Thẩm định dự án XD222-24;27-34Phạm Anh Đức500.001/04/2017 21/04/2017 2550.0
709118209316201383Thẩm định dự án XD222-24;27-34Bùi Nữ Thanh Hà590.001/04/2017 21/04/2017 4372.9
710109108316201359Thi công Nền đường322-24;27-39Nguyễn Biên Cương620.023/04/2017 24/05/2017 2337.1
711109108316201361Thi công Nền đường322-24;27-39Nguyễn Hồng Hải530.023/04/2017 24/05/2017 713.2
712109108316201360Thi công Nền đường322-24;27-39Châu Trường Linh610.023/04/2017 07/05/2017 711.5
713111016316201375Thi công thuỷ lợi 1322-24;27-39Đoàn Viết Long360.023/04/2017 08/05/2017 616.7
714107064316201352Thiết bị dầu khí222-24;27-36Nguyễn Đình Lâm450.002/04/2017 19/05/2017 3680.0
715105141316201434Thiết bị điện222-24;27-39Nguyễn Văn Tấn300.023/04/2017 26/05/2017 1550.0
716105141316201428Thiết bị điện222-24;27-32;34-40Nguyễn Văn Tấn570.030/04/2017 26/05/2017 3256.1
717105141316201427Thiết bị điện222-24;27-31;33-40Võ Như Tiến730.030/04/2017 26/05/2017 2838.4
718122066016201356Thiết bị điều khiển khả lập trình và ứng dụng322-23;27-39Khương Công Minh170.023/04/2017 30/05/2017 17100.0
719103103316201320Thiết bị Tàu thuỷ222-24;27-36Phạm Trường Thi260.002/04/2017 09/05/2017 27.7
720103067316201481Thiết bị thuỷ khí222-24;27-39Nguyễn Võ Đạo590.023/04/2017 18/05/2017 1220.3
721103067316201479Thiết bị thuỷ khí222-24;27-39Phan Thành Long640.023/04/2017 18/05/2017 4062.5
722123036016201455Thiết bị và mạch điện tử II (14ECE(K3))532-42Nguyễn Văn Tuấn320.014/05/2017 02/06/2017 2371.9
723106135016201340Thiết kế bộ lọc số222-24;27-39Hồ Phước Tiến910.023/04/2017 22/05/2017 4448.4
724103167016201319Thiết kế các hệ thống ô tô322-24;27-36Lê Văn Tụy450.002/04/2017 10/05/2017 1328.9
725103167016201317Thiết kế các hệ thống ô tô322-24;27-30;34-39Nguyễn Hoàng Việt590.023/04/2017 10/05/2017 3152.5
726103167016201318Thiết kế các hệ thống ô tô322-24;27-33;37-39Nguyễn Hoàng Việt590.023/04/2017 10/05/2017 3762.7
727118070316201485Thiết kế Hệ thống sản xuất 322-24;27-34Hồ Dương Đông610.001/04/2017 16/05/2017 3252.5
728123044016201355AThiết kế IC số (13ECE1(K3))532-42Nguyễn Văn Cường280.014/05/2017 18/06/2017 0.0
729109104316201361Thiết kế Nền Mặt đường322-24;27-39Nguyễn Thanh Cường570.023/04/2017 12/05/2017 610.5
730109104316201359Thiết kế Nền Mặt đường322-24;27-39Võ Đức Hoàng680.023/04/2017 12/05/2017 2232.4
731109104316201360Thiết kế Nền Mặt đường322-24;27-39Võ Hải Lăng600.023/04/2017 07/05/2017 610.0
732110083316201572AThiết kế nhanh 21Đoàn Trần Hiệp660.010/04/2017 07/05/2017 11.5
733110083316201571AThiết kế nhanh 21Nguyễn Xuân Trung710.010/04/2017 07/05/2017 79.9
734103136316201320Thiết kế Tàu thuỷ322-24;27-36Trần Văn Luận260.002/04/2017 14/05/2017 311.5
735122122016201356Thiết kế và gia công nhờ máy tính322-23;27-39Nguyễn Thế Tranh80.023/04/2017 30/05/2017 225.0
736122168016201456Thiết kế vi mạch VLSI222-23;27-39Ninh Khánh Duy130.023/04/2017 30/05/2017 1292.3
737117008316201379Thoát nước Đô thị & Công nghiệp222-24;27-34Lê Năng Định590.001/04/2017 18/05/2017 2644.1
738117035216201368Thông gió222-24;27-39Nguyễn Đình Huấn560.023/04/2017 10/05/2017 2951.8
739118110116201583Thống kê doanh nghiệp xây dựng222-24;27-39Bùi Nữ Thanh Hà950.023/04/2017 29/05/2017 6568.4
740123130016201355BThông tin vô tuyến (13ECE2(K3))432-42Nguyễn Lê Hùng160.014/05/2017 18/06/2017 16.3
741122064016201356Thực hành322-23;27-39Trần Thái Anh Âu170.023/04/2017 30/05/2017 1694.1
742111120316201375Thủy công 2222-24;27-39Nguyễn Văn Hướng340.023/04/2017 15/05/2017 720.6
743111121316201375Thủy điện 2222-24;27-39Vũ Huy Công400.023/04/2017 19/05/2017 717.5
744103157016201520Thủy khí322-24;27-39Phạm Thị Kim Loan610.023/04/2017 10/05/2017 69.8
745103157016201518Thủy khí322-24;27-39Phan Thành Long860.023/04/2017 10/05/2017 2731.4
746103157016201517Thủy khí322-24;27-39Phan Thành Long580.023/04/2017 10/05/2017 23.4
747103109216201501Thủy khí & Máy thủy khí222-24;27-33;36-39Nguyễn Võ Đạo710.023/04/2017 15/05/2017 3650.7
748103111216201434Thuỷ khí ứng dụng222-24;27-39Phạm Thị Kim Loan310.023/04/2017 10/05/2017 1651.6
749111127216201583Thủy lực222-24;27-39Nguyễn Thế Hùng630.023/04/2017 10/05/2017 1320.6
750111127216201581Thủy lực222-24;27-36Tô Thúy Nga660.002/04/2017 10/05/2017 57.6
751111127216201575Thủy lực222-24;27-37Tô Thúy Nga670.009/04/2017 10/05/2017 69.0
752111127216201579Thủy lực222-24;27-36Tô Thúy Nga680.002/04/2017 10/05/2017 710.3
753111126216201577Thủy văn222-24;27-39Nguyễn Bản520.023/04/2017 24/05/2017 2955.8
754111008316201563Thuỷ văn 1222-24;27-37Tô Thúy Nga420.009/04/2017 26/05/2017 2354.8
755111116316201475Thủy văn Công trình222-24;27-30;34-39Nguyễn Bản450.023/04/2017 28/05/2017 2453.3
756122009016201656ATiếng Anh 2529-32;34-44Huỳnh Trúc Giang340.028/05/2017 30/05/2017 2264.7
757122009016201656BTiếng Anh 2529-32;34-44Trần Vũ Mai Yên340.028/05/2017 11/06/2017 1132.4
758122025016201556BTiếng Anh 4522-23;27-30;33-41Phạm Thị Ca Dao390.007/05/2017 30/05/2017 3179.5
759122025016201556ATiếng Anh 4522-23;27-30;33-41Phạm Thị Ca Dao380.007/05/2017 30/05/2017 2976.3
760122154016201456Tiếng Anh 6322-23;27-39Tôn Nữ Xuân Phương130.023/04/2017 07/05/2017 0.0
761122155016201356Tiếng Anh 8320-23;27-37Hồ Lê Minh Nghi200.009/04/2017 30/05/2017 1995.0
762122011016201656ATiếng Pháp 2529-32;34-44Nguyễn Hữu Tâm Thu340.028/05/2017 11/06/2017 2573.5
763122011016201656BTiếng Pháp 2529-32;34-44Trần Gia Nguyên Thy340.028/05/2017 11/06/2017 1235.3
764122026016201556ATiếng Pháp 4522-23;27-30;33-41Lê Thị Trâm Anh380.007/05/2017 30/05/2017 2976.3
765122026016201556BTiếng Pháp 4522-23;27-30;33-41Nguyễn Thị Thu Trang390.007/05/2017 30/05/2017 3179.5
766122050016201456ATiếng Pháp 6322-23;27-39Nguyễn Thị Thu Thủy250.023/04/2017 18/05/2017 1144.0
767122050016201456BTiếng Pháp 6322-23;27-39Dương Thị Thùy Trang130.023/04/2017 30/05/2017 1292.3
768122151016201356BTiếng Pháp chuyên ngành220-23;27-37Nguyễn Hữu Bình170.009/04/2017 30/05/2017 17100.0
769122151016201356CTiếng Pháp chuyên ngành220-23;27-37Nguyễn Hữu Bình200.009/04/2017 30/05/2017 1890.0
770122151016201356ATiếng Pháp chuyên ngành222-23;27-39Đỗ Kim Thành80.023/04/2017 30/05/2017 225.0
771106119016201440Tín hiệu & Hệ thống322-24;27-39Bùi Thị Minh Tú640.023/04/2017 14/05/2017 1929.7
772106119016201438Tín hiệu & Hệ thống322-24;27-39Bùi Thị Minh Tú670.023/04/2017 14/05/2017 2131.3
773103168016201319Tin học ứng dụng222-24;27-36Nguyễn Quang Trung460.002/04/2017 22/05/2017 1123.9
774118113216201483Tin học ứng dụng trong QLDA222-24;27-36Phạm Anh Đức770.002/04/2017 19/05/2017 3849.4
775122129016201356Tính chất vật liệu 2122-23;27-39Nguyễn Thanh Việt80.023/04/2017 30/05/2017 225.0
776123032016201455Tính toán đa biến NC (14ECE(K3))332-42Nguyễn Duy Thái Sơn320.014/05/2017 2371.9
777123015016201555ATN Vật lý - Sóng (15ECE1)1Lê Cung460.001/06/2017 18/06/2017 2554.3
778123015016201555BTN Vật lý - Sóng (15ECE2)1Lê Cung470.001/06/2017 18/06/2017 2451.1
779123158016201556TN Vật lý 3 (15ES)1Lê Cung360.001/06/2017 18/06/2017 1747.2
780106123016201457Tổ chức máy tính322-24;27-36Hồ Viết Việt340.002/04/2017 09/05/2017 0.0
781118014316201483Tổ chức Thi công322-24;27-36Phạm Thị Trang670.002/04/2017 15/05/2017 3247.8
782122008016201656AToán 2729-32;34-44Bùi Tuấn Khang340.028/05/2017 11/06/2017 2573.5
783122008016201656BToán 2729-32;34-44Bùi Tuấn Khang340.028/05/2017 11/06/2017 1132.4
784105005316201557Toán chuyên ngành322-24;27-39Trần Văn Chính730.023/04/2017 19/05/2017 1013.7
785104078316201423Toán chuyên ngành322-24;27-39Võ Chí Chính460.023/04/2017 14/05/2017 1941.3
786104078316201422Toán chuyên ngành322-24;27-39Võ Chí Chính580.023/04/2017 14/05/2017 2746.6
787106117016201540Toán chuyên ngành322-24;27-39Nguyễn Văn Cường790.023/04/2017 26/05/2017 1316.5
788107282316201450Toán chuyên ngành322-24;27-30;33-34;37-40Nguyễn Văn Dũng470.030/04/2017 28/05/2017 2655.3
789118090216201585Toán chuyên ngành322-24;27-36Trần Đức Học590.002/04/2017 16/04/2017 2440.7
790107282316201348Toán chuyên ngành322-24;27-36Nguyễn Thị Lan490.002/04/2017 28/05/2017 1224.5
791319018216201417Toán chuyên ngành322-24;27-39Phạm Quý Mười480.023/04/2017 11/05/2017 2143.8
792319018216201418Toán chuyên ngành322-24;27-39Phạm Quý Mười400.023/04/2017 11/05/2017 37.5
793109102216201461Toán chuyên ngành322-24;27-34Nguyễn Duy Thảo720.001/04/2017 17/04/2017 56.9
794109102216201459Toán chuyên ngành322-24;27-34Nguyễn Xuân Toản660.001/04/2017 17/04/2017 23.0
795109102216201460Toán chuyên ngành322-24;27-34Nguyễn Xuân Toản750.001/04/2017 17/04/2017 56.7
796106117016201539Toán chuyên ngành322-24;27-39Ngô Minh Trí750.023/04/2017 26/05/2017 79.3
797106117016201538Toán chuyên ngành322-24;27-39Ngô Minh Trí800.023/04/2017 26/05/2017 1012.5
798319018216201579Toán chuyên ngành322-24;27-36Lê Hải Trung690.002/04/2017 17/05/2017 68.7
799319018216201581Toán chuyên ngành322-24;27-36Lê Hải Trung710.002/04/2017 17/05/2017 68.5
800109132016201464Toán chuyên ngành (QHTN)322-24;27-34Huỳnh Phương Nam440.001/04/2017 17/04/2017 2352.3
801110206016201467Toán chuyên ngành XD322-24;27-29;34-38Đỗ Minh Đức720.016/04/2017 30/04/2017 45.6
802110206016201469Toán chuyên ngành XD322-24;27-34Lê Anh Tuấn690.001/04/2017 23/05/2017 2231.9
803110206016201468Toán chuyên ngành XD322-24;27-34Nguyễn Quang Tùng800.001/04/2017 23/05/2017 1518.8
804102002316201514Toán rời rạc222-24;27-39Nguyễn Văn Hiệu380.023/04/2017 29/05/2017 1744.7
805102126316201616Toán rời rạc327-39Nguyễn Văn Hiệu460.023/04/2017 30/05/2017 3473.9
806105160316201333Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số322-24;27-39Nguyễn Lê Hòa500.023/04/2017 10/05/2017 3060.0
807105160316201332Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số322-24;27-39Nguyễn Lê Hòa400.023/04/2017 10/05/2017 2050.0
808105160316201435Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số322-24;27-39Nguyễn Lê Hòa280.023/04/2017 12/05/2017 13.6
809109101316201461Tổng quan về công trình cầu222-24;27-34Hoàng Phương Hoa710.001/04/2017 14/04/2017 34.2
810109101316201460Tổng quan về công trình cầu222-24;27-34Võ Duy Hùng750.001/04/2017 14/04/2017 11.3
811109101316201459Tổng quan về công trình cầu222-24;27-34Nguyễn Hoàng Vĩnh700.001/04/2017 14/04/2017 11.4
812109037216201583Trắc địa222-24;27-39Lê Văn Định800.023/04/2017 15/05/2017 5771.3
813109037216201471Trắc địa222-24;27-39Lê Văn Định670.023/04/2017 15/05/2017 1116.4
814122190016201356Trí tuệ nhân tạo220-23;27-37Phạm Minh Tuấn200.009/04/2017 30/05/2017 1890.0
815102031316201415Trí tuệ nhân tạo222-24;27-39Phạm Minh Tuấn290.023/04/2017 10/05/2017 620.7
816102031316201411Trí tuệ nhân tạo222-24;27-39Phạm Minh Tuấn600.023/04/2017 21/05/2017 813.3
817102031316201414Trí tuệ nhân tạo222-24;27-39Phạm Minh Tuấn310.023/04/2017 10/05/2017 1135.5
818123139016201356Trí tuệ nhân tạo 1 (13ES(K3))432-42Phạm Văn Tuấn150.014/05/2017 16/06/2017 960.0
819123095016201356Trình thiết bị Linux (13ES(K3))432-42Ngô Đình Thanh150.014/05/2017 16/06/2017 960.0
820106006316201440Trường điện từ222-24;27-39Tăng Tấn Chiến690.023/04/2017 11/05/2017 1014.5
821106006316201438Trường điện từ222-24;27-39Trần Thị Hương610.023/04/2017 11/05/2017 1626.2
822106006316201439Trường điện từ222-24;27-39Trần Thị Hương580.023/04/2017 11/05/2017 1424.1
823108063016201425Truyền động cơ khí322-24;27-39Vũ Thị Hạnh490.023/04/2017 28/05/2017 3265.3
824108063016201422Truyền động cơ khí322-24;27-39Bùi Minh Hiển560.023/04/2017 28/05/2017 2341.1
825105142316201432Truyền động điện222-24;27-34;36-40Giáp Quang Huy620.030/04/2017 28/05/2017 2438.7
826105142316201433Truyền động điện222-24;27-35;37-40Giáp Quang Huy590.030/04/2017 28/05/2017 2135.6
827105142316201434Truyền động điện222-24;27-39Đoàn Quang Vinh310.023/04/2017 28/05/2017 1548.4
828101036316201403Truyền động thuỷ lực & khí nén222-24;27-39Trần Ngọc Hải350.023/04/2017 21/05/2017 1337.1
829101036316201401Truyền động thuỷ lực & khí nén222-24;27-39Trần Ngọc Hải580.023/04/2017 21/05/2017 2441.4
830106033316201339Truyền sóng222-24;27-39Nguyễn Văn Cường510.023/04/2017 12/05/2017 1223.5
831122100016201456Tự động hóa và điều khiển tối ưu222-23;27-39Trần Đình Khôi Quốc150.023/04/2017 30/05/2017 1386.7
832122065016201356Tự động hóa, điều khiển và khống chế322-23;27-39Lâm Tăng Đức170.023/04/2017 30/05/2017 1694.1
833209010116201579Tư tưởng Hồ Chí Minh222-24;27-36Nguyễn Phi Lê650.002/04/2017 08/05/2017 34.6
834209010116201581Tư tưởng Hồ Chí Minh222-24;27-36Nguyễn Phi Lê640.002/04/2017 08/05/2017 34.7
835122030016201456Tư tưởng Hồ Chí Minh222-23;27-39Nguyễn Thị Nga380.023/04/2017 30/05/2017 3284.2
836209010116201567Tư tưởng Hồ Chí Minh222-24;27-30;33-38Nguyễn Thị Nga670.016/04/2017 08/05/2017 2131.3
837209010116201568Tư tưởng Hồ Chí Minh222-24;27-30;33-38Lê Minh Thọ730.016/04/2017 08/05/2017 2635.6
838209010116201569Tư tưởng Hồ Chí Minh222-24;27-30;33-38Lê Minh Thọ710.016/04/2017 08/05/2017 45.6
839122191016201356Tương tác người - máy220-23;27-37Lê Quý Lộc200.009/04/2017 30/05/2017 1995.0
840122099016201456Tương tự và các mô hình122-23;27-39Lê Kim Hùng150.023/04/2017 30/05/2017 1386.7
841105154316201334Vận hành Hệ thống điện222-24;27-36Trần Tấn Vinh340.002/04/2017 08/05/2017 12.9
842105064316201330Vận hành Nhà máy thuỷ điện222-24;27-39Lê Đình Dương600.023/04/2017 08/05/2017 2236.7
843105064316201327Vận hành Nhà máy thuỷ điện222-24;27-39Ngô Văn Dưỡng580.023/04/2017 08/05/2017 712.1
844105064316201329Vận hành Nhà máy thuỷ điện222-24;27-39Phạm Văn Kiên540.023/04/2017 07/05/2017 47.4
845109076316201364Vật liệu cách nhiệt - VL hoàn thiện222-24;27-39Lê Xuân Chương320.023/04/2017 15/05/2017 2371.9
846107213216201450Vật liệu học đại cương222-24;27-30;33-34;37-40Nguyễn Văn Dũng450.030/04/2017 14/05/2017 2453.3
847101111316201518Vật liệu kỹ thuật222-24;27-39Tào Quang Bảng710.023/04/2017 19/05/2017 1115.5
848101111316201520Vật liệu kỹ thuật222-24;27-39Tào Quang Bảng690.023/04/2017 19/05/2017 11.4
849101111316201501Vật liệu kỹ thuật222-24;27-33;36-39Đinh Minh Diệm740.023/04/2017 19/05/2017 4560.8
850101111316201502Vật liệu kỹ thuật222-24;27-35;38-39Đinh Minh Diệm790.023/04/2017 19/05/2017 4759.5
851109038216201568Vật liệu xây dựng222-24;27-30;33-38Nguyễn Thị Tuyết An760.016/04/2017 17/05/2017 2735.5
852109038216201575Vật liệu xây dựng222-24;27-37Nguyễn Thị Tuyết An590.009/04/2017 17/05/2017 711.9
853109038216201563Vật liệu xây dựng222-24;27-37Huỳnh Phương Nam420.009/04/2017 15/05/2017 2457.1
854109038216201567Vật liệu xây dựng222-24;27-30;33-38Đỗ Thị Phượng760.016/04/2017 17/05/2017 1621.1
855109038216201569Vật liệu xây dựng222-24;27-30;33-38Đỗ Thị Phượng750.016/04/2017 17/05/2017 1216.0
856305001116201667Vật lý 1327-39Nguyễn Văn Cường700.023/04/2017 20/05/2017 5071.4
857305001116201668Vật lý 1327-39Nguyễn Văn Cường710.023/04/2017 20/05/2017 4462.0
858305001116201669Vật lý 1327-39Nguyễn Văn Cường720.023/04/2017 20/05/2017 3244.4
859305001116201628Vật lý 1327-39Nguyễn Văn Đông680.023/04/2017 20/05/2017 3044.1
860305001116201632Vật lý 1327-39Nguyễn Văn Đông670.023/04/2017 20/05/2017 3653.7
861305001116201660Vật lý 1327-39Nguyễn Thị Mỹ Đức610.023/04/2017 20/05/2017 2337.7
862305001116201659Vật lý 1327-39Nguyễn Thị Mỹ Đức700.023/04/2017 20/05/2017 4462.9
863305001116201675Vật lý 1327-39Nguyễn Thị Mỹ Đức730.023/04/2017 20/05/2017 3041.1
864305001116201657Vật lý 1327-39Phùng Việt Hải580.023/04/2017 20/05/2017 2136.2
865305001116201664Vật lý 1327-39Phùng Việt Hải700.023/04/2017 20/05/2017 3651.4
866305001116201611Vật lý 1327-38Đặng Văn Hậu770.016/04/2017 20/05/2017 4558.4
867305001116201610Vật lý 1327-38Đặng Văn Hậu750.016/04/2017 20/05/2017 3749.3
868305001116201617Vật lý 1327-39Đặng Văn Hậu700.023/04/2017 20/05/2017 3651.4
869305001116201618Vật lý 1327-39Đặng Văn Hậu740.023/04/2017 20/05/2017 4256.8
870305001116201634Vật lý 1327-39Nguyễn Văn Hiếu440.023/04/2017 20/05/2017 24.5
871305001116201663Vật lý 1327-39Nguyễn Văn Hiếu340.023/04/2017 20/05/2017 2470.6
872305001116201647Vật lý 1327-39Cao Xuân Hữu170.023/04/2017 20/05/2017 952.9
873305001116201653Vật lý 1327-39Đinh Thanh Khẩn430.023/04/2017 20/05/2017 3069.8
874305001116201616Vật lý 1327-39Đinh Thanh Khẩn460.023/04/2017 20/05/2017 3473.9
875305001116201672Vật lý 1327-39Đinh Thanh Khẩn480.023/04/2017 20/05/2017 3675.0
876305001116201614Vật lý 1327-39Mai Thị Kiều Liên310.023/04/2017 20/05/2017 1754.8
877305001116201615Vật lý 1327-39Mai Thị Kiều Liên250.023/04/2017 20/05/2017 1872.0
878305001116201601Vật lý 1327-39Trần Bá Nam720.023/04/2017 20/05/2017 4359.7
879305001116201602Vật lý 1327-39Trần Bá Nam760.023/04/2017 20/05/2017 4863.2
880122012016201656BVật lý 1629-32;34-44Lê Hồng Sơn340.028/05/2017 11/06/2017 1235.3
881305001116201671Vật lý 1327-39Lê Hồng Sơn490.023/04/2017 20/05/2017 1734.7
882122012016201656AVật lý 1629-32;34-44Lê Hồng Sơn340.028/05/2017 11/06/2017 2573.5
883305001116201605Vật lý 1327-39Lê Văn Thanh Sơn720.023/04/2017 20/05/2017 3548.6
884305001116201622Vật lý 1327-39Lê Văn Thanh Sơn740.023/04/2017 20/05/2017 4560.8
885305001116201620Vật lý 1327-39Lê Văn Thanh Sơn700.023/04/2017 20/05/2017 3651.4
886305001116201623Vật lý 1327-39Lê Văn Thanh Sơn660.023/04/2017 20/05/2017 1522.7
887305001116201681Vật lý 1327-39Trương Thành740.023/04/2017 20/05/2017 4662.2
888305001116201684Vật lý 1327-39Trương Thành700.023/04/2017 20/05/2017 2332.9
889305001116201683Vật lý 1327-39Trương Thành710.023/04/2017 20/05/2017 3954.9
890305001116201650Vật lý 1327-39Hoàng Đình Triển700.023/04/2017 20/05/2017 4970.0
891305001116201677Vật lý 1327-39Hoàng Đình Triển690.023/04/2017 20/05/2017 3855.1
892305001116201645Vật lý 1327-39Hoàng Đình Triển720.023/04/2017 20/05/2017 5475.0
893305001116201648Vật lý 1327-39Hoàng Đình Triển720.023/04/2017 20/05/2017 4866.7
894305001116201635Vật lý 1327-39Nguyễn Quý Tuấn440.023/04/2017 20/05/2017 613.6
895305001116201642Vật lý 1327-39Nguyễn Quý Tuấn310.023/04/2017 20/05/2017 2787.1
896305001116201641Vật lý 1327-39Nguyễn Quý Tuấn330.023/04/2017 20/05/2017 721.2
897305001116201679Vật lý 1327-39Nguyễn Quý Tuấn760.023/04/2017 20/05/2017 4255.3
898305064116201639Vật lý 2327-39Nguyễn Văn Đông490.023/04/2017 19/05/2017 2040.8
899305064116201638Vật lý 2327-39Trần Bá Nam790.023/04/2017 19/05/2017 6582.3
900305065016201534Vật lý 3322-24;27-36Nguyễn Văn Hiếu410.002/04/2017 20/05/2017 0.0
901305065016201563Vật lý 3322-24;27-37Nguyễn Văn Hiếu420.009/04/2017 20/05/2017 2457.1
902305065016201514Vật lý 3322-24;27-39Nguyễn Văn Hiếu380.023/04/2017 20/05/2017 1847.4
903305065016201515Vật lý 3322-24;27-39Lê Hồng Sơn450.023/04/2017 20/05/2017 0.0
904305065016201535Vật lý 3322-24;27-36Nguyễn Quý Tuấn390.002/04/2017 20/05/2017 923.1
905117037216201472Vật lý kiến trúc 2222-24;27-39Nguyễn Anh Tuấn660.023/04/2017 26/05/2017 1116.7
906117037216201471Vật lý kiến trúc 2222-24;27-39Nguyễn Anh Tuấn640.023/04/2017 26/05/2017 1726.6
907121006316201571Vẽ ghi1.522-24;27-36Trương Phan Thiên An730.002/04/2017 16/04/2017 0.0
908121006316201572Vẽ ghi1.522-24;27-36Trương Phan Thiên An650.002/04/2017 16/04/2017 0.0
909108040116201602Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Độ680.023/04/2017 30/05/2017 2739.7
910108040116201601Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Độ710.023/04/2017 30/05/2017 4563.4
911108040116201605Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Độ700.023/04/2017 30/05/2017 3955.7
912108040116201615Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Độ250.023/04/2017 30/05/2017 1976.0
913108040116201614Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Độ290.023/04/2017 30/05/2017 1758.6
914108040116201677Vẽ Kỹ thuật227-39Lê Văn Lược680.023/04/2017 30/05/2017 2942.6
915108040116201663Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Đức Sỹ340.023/04/2017 30/05/2017 2573.5
916108040116201668Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Đức Sỹ920.023/04/2017 30/05/2017 6671.7
917108040116201675Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Đức Sỹ690.023/04/2017 30/05/2017 3855.1
918108040116201669Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Đức Sỹ700.023/04/2017 30/05/2017 3752.9
919108040116201660Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Đức Sỹ700.023/04/2017 30/05/2017 3347.1
920108040116201664Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Đức Sỹ700.023/04/2017 30/05/2017 3854.3
921108040116201667Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Đức Sỹ690.023/04/2017 30/05/2017 4463.8
922108040116201685Vẽ Kỹ thuật227-39Dương Thọ670.023/04/2017 30/05/2017 2638.8
923108040116201653Vẽ Kỹ thuật227-39Tôn Nữ Huyền Trang430.023/04/2017 30/05/2017 3069.8
924108040116201659Vẽ Kỹ thuật227-39Tôn Nữ Huyền Trang680.023/04/2017 30/05/2017 3754.4
925108040116201557Vẽ Kỹ thuật222-24;27-39Tôn Nữ Huyền Trang540.023/04/2017 30/05/2017 2240.7
926108040116201618Vẽ Kỹ thuật227-39Tôn Nữ Huyền Trang690.023/04/2017 30/05/2017 2942.0
927108040116201622Vẽ Kỹ thuật227-39Phan Tường700.023/04/2017 30/05/2017 4158.6
928108040116201617Vẽ Kỹ thuật227-39Phan Tường690.023/04/2017 30/05/2017 3449.3
929108040116201620Vẽ Kỹ thuật227-39Phan Tường700.023/04/2017 30/05/2017 3550.0
930108040116201635Vẽ Kỹ thuật227-39Phan Tường440.023/04/2017 30/05/2017 613.6
931108040116201634Vẽ Kỹ thuật227-39Phan Tường440.023/04/2017 30/05/2017 24.5
932121037016201672Vẽ mỹ thuật 2127-39Trần Văn Tâm480.023/04/2017 30/05/2017 3675.0
933121037016201671Vẽ mỹ thuật 2127-39Trần Văn Tâm510.023/04/2017 30/05/2017 1835.3
934102138316201415Vi điều khiển222-24;27-39Ninh Khánh Duy290.023/04/2017 31/05/2017 620.7
935107273316201448Vi sinh322-24;27-32;35-38Lê Lý Thùy Trâm390.016/04/2017 23/05/2017 2769.2
936107206316201445Vi sinh thực phẩm222-24;27-32;35-38Lê Lý Thùy Trâm540.016/04/2017 15/05/2017 2648.1
937107206316201446Vi sinh thực phẩm222-24;27-32;35-38Lê Lý Thùy Trâm500.016/04/2017 15/05/2017 4182.0
938105159316201433Vi xử lý & Vi điều khiển322-24;27-35;37-40Trần Thái Anh Âu530.030/04/2017 30/05/2017 1732.1
939105159316201432Vi xử lý & Vi điều khiển322-24;27-34;36-40Ngô Đình Thanh470.030/04/2017 30/05/2017 2144.7
940105159316201435Vi xử lý & Vi điều khiển322-24;27-39Nguyễn Văn Minh Trí280.023/04/2017 09/05/2017 0.0
941123070016201456Vi xử lý (14ES(K3))432-42Nguyễn Quốc Định170.014/05/2017 16/06/2017 1164.7
942123018016201655AViết luận tiếng Anh (16ECE(K3))532-42Hồ Quảng Hà430.014/05/2017 09/07/2017 2660.5
943123108016201656Viết luận tiếng Anh (16ES(K3))432-42Nguyễn Đức Chỉnh280.014/05/2017 27/06/2017 621.4
944123012016201556VL - Điện từ và DĐ (15ES(K3))432-42Cao Xuân Hữu360.014/05/2017 31/05/2017 0.0
945123014016201555AVL - Sóng (15ECE1(K3))432-42Cao Xuân Hữu450.014/05/2017 18/06/2017 2555.6
946123014016201555BVL - Sóng (15ECE2(K3))432-42Cao Xuân Hữu470.014/05/2017 18/06/2017 2348.9
947122194016201356Web Ngữ nghĩa220-23;27-37Huỳnh Công Pháp200.009/04/2017 30/05/2017 1890.0
948110097316201471Xã hội học & Xã hội đô thị222-24;27-39Phan Bảo An580.023/04/2017 07/05/2017 610.3
949110097316201472Xã hội học & Xã hội đô thị222-24;27-39Phan Bảo An650.023/04/2017 07/05/2017 69.2
950319004116201546Xác suất thống kê322-24;27-39Phan Quang Như Anh500.023/04/2017 24/05/2017 4386.0
951319004116201545Xác suất thống kê322-24;27-39Phan Quang Như Anh490.023/04/2017 24/05/2017 3571.4
952122010016201656AXác suất thống kê429-32;34-44Trần Quốc Chiến340.028/05/2017 11/06/2017 2573.5
953122010016201656BXác suất thống kê429-32;34-44Trần Quốc Chiến340.028/05/2017 11/06/2017 1132.4
954319004116201502Xác suất thống kê322-24;27-35;38-39Lê Văn Dũng460.023/04/2017 24/05/2017 1430.4
955319004116201642Xác suất thống kê327-39Lê Văn Dũng310.023/04/2017 24/05/2017 2787.1
956319004116201641Xác suất thống kê327-39Lê Văn Dũng330.023/04/2017 24/05/2017 721.2
957319004116201501Xác suất thống kê322-24;27-33;36-39Lê Văn Dũng480.023/04/2017 24/05/2017 1122.9
958319004116201552Xác suất thống kê322-24;27-39Đặng Công Hanh520.023/04/2017 24/05/2017 2446.2
959319004116201548Xác suất thống kê322-24;27-39Đặng Công Hanh500.023/04/2017 24/05/2017 2856.0
960319004116201664Xác suất thống kê327-39Nguyễn Thị Hải Yến680.023/04/2017 24/05/2017 2841.2
961319004116201659Xác suất thống kê327-39Nguyễn Thị Hải Yến660.023/04/2017 24/05/2017 3350.0
962319004116201660Xác suất thống kê327-39Nguyễn Thị Hải Yến660.023/04/2017 24/05/2017 2943.9
963319004116201579Xác suất thống kê322-24;27-36Nguyễn Thị Hải Yến480.002/04/2017 24/05/2017 714.6
964319004116201520Xác suất thống kê322-24;27-39Nguyễn Thị Hải Yến510.023/04/2017 24/05/2017 59.8
965319004116201518Xác suất thống kê322-24;27-39Nguyễn Thị Hải Yến500.023/04/2017 24/05/2017 918.0
966319004116201581Xác suất thống kê322-24;27-36Nguyễn Thị Hải Yến510.002/04/2017 24/05/2017 1427.5
967319022016201514Xác xuất thống kê422-24;27-39Lê Văn Dũng380.023/04/2017 24/05/2017 1744.7
968117070216201379Xử lý nước thải công nghiệp129-34Trần Văn Quang650.001/04/2017 08/05/2017 3858.5
969117069216201381Xử lý nước thải đô thị222-24;27-34Trần Văn Quang670.001/04/2017 08/05/2017 3450.7
970117069216201379Xử lý nước thải đô thị222-24;27-34Trần Văn Quang600.001/04/2017 08/05/2017 3761.7
971123101016201355BXử lý tín hiệu ngẫu nhiên trong truyền thông (13ECE2(K3))532-42Phạm Văn Tuấn160.014/05/2017 05/06/2017 0.0
972102247016201515Xử lý tín hiệu sô222-24;27-39Ninh Khánh Duy450.023/04/2017 29/05/2017 0.0
973105161316201332Xử lý tín hiệu số322-24;27-39Nguyễn Hoàng Mai510.023/04/2017 23/05/2017 2956.9
974105161316201333Xử lý tín hiệu số322-24;27-39Nguyễn Hoàng Mai520.023/04/2017 23/05/2017 3261.5