Lịch khảo sát/ đánh giá lớp học phần
Danh sách lớp học phần
Khoa:
Thông tin lớp học phầnPhản hồi giữa kỳĐánh giá cuối kỳ
STTMã lớpTên lớp học phầnSố TCTuần họcGiảng viênSố lượng SVBắt đầuKết thúc SLSVĐGTỷ lệ % SVĐGBắt đầuKết thúcSLSVĐGTỷ lệ % SVĐGĐánh giá
1122124016201356Ăn mòn và chống ăn mòn122-23;27-39Đinh Minh Diệm0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
2105140316201428An toàn điện122-24;27-32;34-40Lưu Ngọc An750.030/04/2017 14/05/2017 0.0
3105140316201432An toàn điện122-24;27-34;36-40Nguyễn Văn Tiến540.030/04/2017 14/05/2017 0.0
4105140316201433An toàn điện122-24;27-35;37-40Đoàn Anh Tuấn560.030/04/2017 14/05/2017 0.0
5105140316201427An toàn điện122-24;27-31;33-40Đoàn Anh Tuấn750.030/04/2017 14/05/2017 0.0
6102050316201314An toàn Thông tin mạng222-24;27-36Trần Phương Nam290.002/04/2017 16/04/2017 0.0
7413050116201675Anh văn A2.1327-39Võ Thị Thu Duyên470.023/04/2017 07/05/2017 1429.8
8413050116201611Anh văn A2.1327-38Lê Thị Nhi440.016/04/2017 30/04/2017 818.2
9413050116201617Anh văn A2.1327-39Lê Thị Nhi440.023/04/2017 07/05/2017 1125.0
10413050116201623Anh văn A2.1327-39Trần Thị Túy Phượng440.023/04/2017 07/05/2017 1125.0
11413050116201618Anh văn A2.1327-39Trần Thị Thanh Thảo450.023/04/2017 07/05/2017 1226.7
12413050116201638Anh văn A2.1327-39Trương Thị Thời440.023/04/2017 07/05/2017 1431.8
13413050116201639Anh văn A2.1327-39Hồ Minh Thu460.023/04/2017 07/05/2017 919.6
14413050116201668Anh văn A2.1327-39Trương Thị Ánh Tuyết430.023/04/2017 07/05/2017 1534.9
15413050116201681Anh văn A2.1327-39Nguyễn Thị Cẩm Tú450.023/04/2017 07/05/2017 817.8
16413050116201645Anh văn A2.1327-39Hoàng Phước Thu Uyên460.023/04/2017 07/05/2017 2043.5
17413050116201679Anh văn A2.1327-39Lê Thị Hải Yến470.023/04/2017 07/05/2017 1123.4
18413031116201684Anh văn A2.2427-39Võ Thị Thu Duyên460.023/04/2017 07/05/2017 48.7
19413031116201683Anh văn A2.2427-39Võ Thị Thu Duyên450.023/04/2017 07/05/2017 1431.1
20413031116201601Anh văn A2.2427-39Thiều Hoàng Mỹ470.023/04/2017 07/05/2017 2042.6
21413031116201602Anh văn A2.2427-39Thiều Hoàng Mỹ460.023/04/2017 07/05/2017 1634.8
22413031116201628Anh văn A2.2427-39Thiều Hoàng Mỹ450.023/04/2017 07/05/2017 1840.0
23413031116201620Anh văn A2.2427-39Thiều Hoàng Mỹ400.023/04/2017 07/05/2017 1127.5
24413031116201632Anh văn A2.2427-39Thiều Hoàng Mỹ470.023/04/2017 07/05/2017 1634.0
25413031116201605Anh văn A2.2427-39Thiều Hoàng Mỹ470.023/04/2017 07/05/2017 1736.2
26413031116201657Anh văn A2.2427-39Huỳnh Thị Bích Ngọc420.023/04/2017 07/05/2017 716.7
27413031116201667BAnh văn A2.2427-39Huỳnh Thị Bích Ngọc420.023/04/2017 07/05/2017 1331.0
28413031116201650Anh văn A2.2427-39Lê Thị Nhi400.023/04/2017 07/05/2017 410.0
29413031116201650BAnh văn A2.2427-39Lê Thị Nhi450.023/04/2017 07/05/2017 1226.7
30413031116201648Anh văn A2.2427-39Lê Thị Nhi400.023/04/2017 07/05/2017 1332.5
31413031116201648BAnh văn A2.2427-39Lê Thị Nhi450.023/04/2017 07/05/2017 1635.6
32413031116201623Anh văn A2.2427-39Nguyễn Lê An Phương430.023/04/2017 07/05/2017 920.9
33413031116201622Anh văn A2.2427-39Nguyễn Lê An Phương410.023/04/2017 07/05/2017 1639.0
34413031116201639Anh văn A2.2427-39Tôn Nữ Xuân Phương400.023/04/2017 07/05/2017 1127.5
35413031116201638Anh văn A2.2427-39Tôn Nữ Xuân Phương450.023/04/2017 07/05/2017 1840.0
36413031116201645Anh văn A2.2427-39Trần Thị Túy Phượng460.023/04/2017 07/05/2017 919.6
37413031116201681Anh văn A2.2427-39Trần Thị Túy Phượng450.023/04/2017 07/05/2017 1737.8
38413031116201685Anh văn A2.2427-39Trần Thị Túy Phượng450.023/04/2017 07/05/2017 1840.0
39413031116201679Anh văn A2.2427-39Trần Thị Túy Phượng400.023/04/2017 07/05/2017 1332.5
40413031116201618Anh văn A2.2427-39Trần Phương Thảo450.023/04/2017 07/05/2017 613.3
41413031116201617Anh văn A2.2427-39Trần Phương Thảo450.023/04/2017 07/05/2017 920.0
42413031116201669Anh văn A2.2427-39Ngô Thị Hiền Trang440.023/04/2017 07/05/2017 920.5
43413031116201605BAnh văn A2.2427-39Ngô Thị Hiền Trang430.023/04/2017 07/05/2017 716.3
44413031116201675Anh văn A2.2427-39Trương Thị Ánh Tuyết450.023/04/2017 07/05/2017 1942.2
45413031116201611Anh văn A2.2427-38Trương Thị Ánh Tuyết400.016/04/2017 30/04/2017 922.5
46413031116201677Anh văn A2.2427-39Trương Thị Ánh Tuyết460.023/04/2017 07/05/2017 817.4
47413031116201659Anh văn A2.2427-39Nguyễn Thị Cẩm Tú390.023/04/2017 07/05/2017 12.6
48413031116201660Anh văn A2.2427-39Nguyễn Thị Cẩm Tú420.023/04/2017 07/05/2017 819.0
49413031116201628BAnh văn A2.2427-39Nguyễn Nữ Thùy Uyên440.023/04/2017 07/05/2017 1943.2
50413031116201627BAnh văn A2.2427-39Nguyễn Nữ Thùy Uyên440.023/04/2017 07/05/2017 2863.6
51413031116201664Anh văn A2.2427-39Trương Hoài Uyên400.023/04/2017 07/05/2017 1230.0
52413031116201627Anh văn A2.2427-39Trương Hoài Uyên410.023/04/2017 07/05/2017 1741.5
53413031116201668Anh văn A2.2427-39Lê Thị Hải Yến400.023/04/2017 07/05/2017 1947.5
54413031116201667Anh văn A2.2427-39Lê Thị Hải Yến440.023/04/2017 07/05/2017 2454.5
55413031116201610Anh văn A2.2427-38Lê Thị Hải Yến450.016/04/2017 30/04/2017 1124.4
56413014316201361Anh văn CN Cầu Đường222-24;27-39Trần Thị Phương Anh600.023/04/2017 07/05/2017 23.3
57413014316201359Anh văn CN Cầu Đường222-24;27-39Võ Duy Hùng540.023/04/2017 07/05/2017 916.7
58413014316201360Anh văn CN Cầu Đường222-24;27-39Võ Duy Hùng520.023/04/2017 07/05/2017 23.8
59413040316201312Anh văn CN CNTT222-24;27-39Ninh Khánh Duy380.023/04/2017 07/05/2017 410.5
60413040316201310Anh văn CN CNTT222-24;27-39Trần Thế Vũ440.023/04/2017 07/05/2017 0.0
61413040316201312BAnh văn CN CNTT222-24;27-39Trần Thế Vũ430.023/04/2017 07/05/2017 12.3
62413040316201311Anh văn CN CNTT222-24;27-39Trần Thế Vũ420.023/04/2017 07/05/2017 12.4
63413033116201327BAnh văn CN Ðiện222-24;27-39Nguyễn Thị Diệu Hương430.023/04/2017 07/05/2017 37.0
64413033116201332Anh văn CN Ðiện222-24;27-39Nguyễn Thị Diệu Hương440.023/04/2017 07/05/2017 12.3
65413033116201435Anh văn CN Ðiện222-24;27-39Nguyễn Thị Diệu Hương310.023/04/2017 07/05/2017 0.0
66413033116201328Anh văn CN Ðiện222-24;27-39Nguyễn Thị Diệu Hương500.023/04/2017 07/05/2017 0.0
67413033116201327Anh văn CN Ðiện222-24;27-39Nguyễn Thị Diệu Hương460.023/04/2017 07/05/2017 0.0
68413033116201328BAnh văn CN Ðiện222-24;27-39Nguyễn Thị Diệu Hương460.023/04/2017 07/05/2017 24.3
69413033116201333Anh văn CN Ðiện222-24;27-39Nguyễn Thị Diệu Hương460.023/04/2017 07/05/2017 12.2
70413033116201329Anh văn CN Ðiện222-24;27-39Nguyễn Thị Diệu Hương420.023/04/2017 07/05/2017 24.8
71413033016201338Anh văn CN Điện tử222-24;27-39Nguyễn Thị Cẩm Tú470.023/04/2017 07/05/2017 817.0
72413033016201339Anh văn CN Điện tử222-24;27-39Nguyễn Thị Cẩm Tú450.023/04/2017 07/05/2017 24.4
73413037216201351Anh văn CN Hóa (CNVL)222-24;27-36Đoàn Thị Thu Loan230.002/04/2017 16/04/2017 1878.3
74413037016201422Anh văn CN Nhiệt222-24;27-39Lê Thị Châu Duyên550.023/04/2017 07/05/2017 1120.0
75413037016201425Anh văn CN Nhiệt222-24;27-39Nguyễn Quốc Huy540.023/04/2017 07/05/2017 1018.5
76413037016201423Anh văn CN Nhiệt222-24;27-39Nguyễn Quốc Huy510.023/04/2017 07/05/2017 59.8
77413046316201585Anh văn CN QLCN222-24;27-36Trương Quỳnh Châu540.002/04/2017 16/04/2017 2648.1
78107119316201345Bảo quản thực phẩm222-24;27-36Nguyễn Thị Trúc Loan720.002/04/2017 16/04/2017 4156.9
79122120016201356Bảo vệ bản quyền122-23;27-39Lê Thị Kim Oanh0NaN23/04/2017 11/05/2017 NaN
80122042016201456Biến đổi tín hiệu số và ứng dụng222-23;27-39Hoàng Lê Uyên Thục0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
81122126016201356Các phương pháp gia công biến dạng122-23;27-39Lưu Đức Hòa0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
82111119316201375Các phương pháp số322-24;27-39Lê Văn Hợi490.023/04/2017 07/05/2017 612.2
83111119316201377Các phương pháp số322-24;27-39Lê Văn Hợi390.023/04/2017 07/05/2017 1025.6
84101035316201405Cảm biến công nghiệp222-24;27-39Hoàng Minh Công790.023/04/2017 07/05/2017 1924.1
85109103316201377Cầu bê tông cốt thép322-24;27-39Lê Văn Lạc550.023/04/2017 07/05/2017 916.4
86109103316201378Cầu bê tông cốt thép322-24;27-39Lê Văn Lạc550.023/04/2017 07/05/2017 1120.0
87121002316201571Cấu tạo Kiến trúc 1222-24;27-36Nguyễn Ngọc Bình760.002/04/2017 16/04/2017 0.0
88121002316201572Cấu tạo Kiến trúc 1222-24;27-36Nguyễn Ngọc Bình620.002/04/2017 16/04/2017 0.0
89102004216201614Cấu trúc dữ liệu227-39Lê Quý Lộc290.023/04/2017 07/05/2017 931.0
90102004216201615Cấu trúc dữ liệu227-39Lê Quý Lộc250.023/04/2017 07/05/2017 416.0
91122068016201356Cấu trúc phần mềm các hệ thống thời gian thực322-23;27-39Huỳnh Hữu Hưng0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
92122131016201356Cấu trúc robot222-23;27-39Trần Minh Chính0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
93122193016201356Cấu trúc thông tin, kho DL và khai phá DL220-23;27-37Trương Ngọc Châu0NaN09/04/2017 03/05/2017 NaN
94103007316201319Chẩn đoán kỹ thuật động cơ222-24;27-36Trần Thanh Hải Tùng440.002/04/2017 16/04/2017 0.0
95103007316201318Chẩn đoán kỹ thuật động cơ222-24;27-33;37-39Trần Thanh Hải Tùng600.023/04/2017 07/05/2017 2338.3
96111125016201375Chỉnh trị sông & C.trình ven bờ222-24;27-39Nguyễn Thế Hùng340.023/04/2017 07/05/2017 617.6
97122125016201356Chọn vật liệu122-23;27-39Đinh Minh Diệm0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
98107230316201352Chưng cất đa cấu tử222-24;27-36Nguyễn Thị Thanh Xuân430.002/04/2017 16/04/2017 3581.4
99122188016201356Chương trình dịch220-23;27-37Nguyễn Thị Minh Hỷ0NaN09/04/2017 02/05/2017 NaN
100102219016201314Chuyên đề222-24;27-36Hoàng Kim Hoàn290.002/04/2017 16/04/2017 0.0
101106080316201339Chuyên đề (KTVT)222-24;27-39Nguyễn Tấn Hưng520.023/04/2017 07/05/2017 815.4
102122071016201356Chuyên đề 1222-23;27-39Nguyễn Thế Xuân Ly0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
103121021316201372Chuyên đề Cấu trúc kiến trúc222-24;27-39Phan Hữu Bách230.023/04/2017 07/05/2017 0.0
104121020316201372Chuyên đề Kiến trúc bền vững222-24;27-39Nguyễn Anh Tuấn280.023/04/2017 07/05/2017 0.0
105121019316201371Chuyên đề Kiến trúc cao tầng222-24;27-39Nguyễn Ngọc Bình610.023/04/2017 07/05/2017 11.6
106104029316201322Chuyên đề Sấy122-24;27-36Trần Văn Vang710.002/04/2017 16/04/2017 34.2
107107127316201345CN Chế biến sữa & S.phẩm từ sữa222-24;27-36Nguyễn Thị Lan710.002/04/2017 16/04/2017 3954.9
108122127016201356Cơ cấu chấp hành điện 1222-23;27-39Đoàn Quang Vinh0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
109122128016201356Cơ cấu chấp hành thông minh122-23;27-39Đoàn Quang Vinh0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
110122097016201456Cơ học chất lỏng và ứng dụng222-23;27-39Phạm Thị Kim Loan0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
111110138216201583BCơ học công trình322-24;27-39Đỗ Minh Đức700.023/04/2017 07/05/2017 811.4
112122023016201556Cơ học đại cương 1322-23;27-30;33-41Nguyễn Đình Sơn0NaN07/05/2017 21/05/2017 NaN
113109097016201563Cơ học đất222-24;27-37Đỗ Hữu Đạo440.009/04/2017 23/04/2017 0.0
114109097016201564Cơ học đất222-24;27-37Phạm Văn Ngọc560.009/04/2017 23/04/2017 1425.0
115109097016201559Cơ học đất222-24;27-37Phạm Văn Ngọc700.009/04/2017 23/04/2017 1115.7
116109097016201477Cơ học đất222-24;27-30;33-38Bạch Quốc Tiến670.016/04/2017 30/04/2017 46.0
117110002216201560Cơ học kết cấu 1322-24;27-37Lê Vũ An750.009/04/2017 23/04/2017 56.7
118110002216201564Cơ học kết cấu 1322-24;27-37Lê Cao Tuấn680.009/04/2017 23/04/2017 1116.2
119110205016201459Cơ học kết cấu 2222-24;27-34Đào Ngọc Thế Lực740.001/04/2017 22/04/2017 34.1
120110205016201469Cơ học kết cấu 2222-24;27-34Đào Ngọc Thế Lực690.001/04/2017 22/04/2017 1420.3
121110205016201468Cơ học kết cấu 2222-24;27-34Đinh Thị Như Thảo770.001/04/2017 22/04/2017 1215.6
122110205016201460Cơ học kết cấu 2222-24;27-34Đinh Thị Như Thảo770.001/04/2017 22/04/2017 56.5
123110205016201477Cơ học kết cấu 2222-24;27-30;33-38Lê Cao Tuấn650.016/04/2017 30/04/2017 913.8
124103127316201420Cơ học kết cấu tàu thuỷ322-24;27-39Nguyễn Văn Thiên Ân310.023/04/2017 07/05/2017 1445.2
125108049116201432Cơ học ứng dụng322-24;27-34;36-40Nguyễn Văn Thiên Ân660.030/04/2017 14/05/2017 0.0
126108049116201510Cơ học ứng dụng322-24;27-39Nguyễn Thị Kim Loan710.023/04/2017 07/05/2017 57.0
127108049116201427Cơ học ứng dụng322-24;27-31;33-40Nguyễn Thị Kim Loan710.030/04/2017 14/05/2017 0.0
128108049116201512Cơ học ứng dụng322-24;27-39Huỳnh Vinh770.023/04/2017 07/05/2017 56.5
129122022016201556Cơ lý thuyết422-23;27-30;33-41Lê Cung0NaN07/05/2017 21/05/2017 NaN
130122047016201456Cơ sở điện tử công suất322-23;27-39Giáp Quang Huy0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
131122165016201456Cơ sở dữ liệu122-23;27-39Trương Ngọc Châu0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
132102010216201515Cơ sở dữ liệu222-24;27-39Trương Ngọc Châu450.023/04/2017 07/05/2017 0.0
133102010216201414Cơ sở dữ liệu222-24;27-39Trương Ngọc Châu310.023/04/2017 07/05/2017 13.2
134122192016201356Cơ sở dữ liệu nâng cao220-23;27-37Trương Ngọc Châu0NaN09/04/2017 07/05/2017 NaN
135107270316201448Cơ sở sinh học phân tử322-24;27-32;35-38Nguyễn Thị Lan450.016/04/2017 30/04/2017 2351.1
136108072016201402Cơ sở thiết kế máy322-24;27-39Lê Cung590.023/04/2017 07/05/2017 3050.8
137108072016201403Cơ sở thiết kế máy322-24;27-39Vũ Thị Hạnh430.023/04/2017 07/05/2017 1330.2
138108072016201401Cơ sở thiết kế máy322-24;27-39Nguyễn Văn Yến650.023/04/2017 07/05/2017 2335.4
139107004316201450Cơ sở Thiết kế nhà máy222-24;27-30;33-34;37-40Nguyễn Văn Dũng490.030/04/2017 14/05/2017 0.0
140107004316201446Cơ sở Thiết kế nhà máy222-24;27-32;35-38Trần Thế Truyền520.016/04/2017 30/04/2017 3873.1
141107004316201348Cơ sở Thiết kế nhà máy222-24;27-36Trần Thế Truyền470.002/04/2017 16/04/2017 1327.7
142107004316201445Cơ sở Thiết kế nhà máy222-24;27-32;35-38Trần Thế Truyền500.016/04/2017 30/04/2017 2244.0
143122040016201456Công cụ mô phỏng hóa bằng số222-23;27-39Phan Thanh Tao0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
144122096016201456Công cụ mô phỏng hóa bằng số122-23;27-39Lê Văn Tụy0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
145109063316201364Công nghệ bêtông nhựa122-24;27-39Nguyễn Thị Tuyết An360.023/04/2017 07/05/2017 1027.8
146101138316201305Công nghệ CAD/CAM222-24;27-30;33-38Nguyễn Thế Tranh790.016/04/2017 30/04/2017 33.8
147101018316201302Công nghệ Chế tạo máy 2222-24;27-29;36-40Lưu Đức Bình700.030/04/2017 14/05/2017 0.0
148101018316201301Công nghệ Chế tạo máy 2230-40Lưu Đức Bình620.030/04/2017 14/05/2017 0.0
149101018316201303Công nghệ Chế tạo máy 2222-24;27-34Lưu Đức Bình600.001/04/2017 15/05/2017 0.0
150101113316201403Công nghệ chế tạo phôi 2222-24;27-39Lưu Đức Hòa480.023/04/2017 07/05/2017 1735.4
151102146316201414Công nghệ di động222-24;27-39Trần Thế Vũ300.023/04/2017 07/05/2017 13.3
152102146316201415Công nghệ di động222-24;27-39Trần Thế Vũ290.023/04/2017 07/05/2017 13.4
153102146316201310Công nghệ di động222-24;27-39Trần Thế Vũ510.023/04/2017 07/05/2017 12.0
154107281316201348Công nghệ Enzym222-24;27-36Bùi Xuân Đông490.002/04/2017 16/04/2017 1326.5
155101123316201302Công nghệ gia công CNC222-24;27-29;36-40Bùi Trương Vỹ660.030/04/2017 14/05/2017 0.0
156101123316201305Công nghệ gia công CNC222-24;27-30;33-38Bùi Trương Vỹ730.016/04/2017 30/04/2017 34.1
157103145316201320Công nghệ hàn tàu222-24;27-36Đinh Minh Diệm280.002/04/2017 16/04/2017 13.6
158107311316201352Công nghệ Hóa dầu222-24;27-36Nguyễn Thị Diệu Hằng410.002/04/2017 16/04/2017 3585.4
159107082316201351Công nghệ Keo dán222-24;27-36Phan Thị Thúy Hằng290.002/04/2017 16/04/2017 2172.4
160101008216201581Công nghệ kim loại222-24;27-36Nguyễn Thanh Việt560.002/04/2017 16/04/2017 47.1
161101008216201579Công nghệ kim loại222-24;27-36Nguyễn Thanh Việt680.002/04/2017 16/04/2017 45.9
162107125316201345Công nghệ Lên men322-24;27-36Phan Thị Bích Ngọc730.002/04/2017 16/04/2017 3852.1
163107056316201352Công nghệ Lọc dầu 1222-24;27-36Trương Hữu Trì410.002/04/2017 16/04/2017 3892.7
164107310316201352Công nghệ Lọc dầu 2222-24;27-36Lê Thị Như Ý430.002/04/2017 16/04/2017 3479.1
165107324316201350Công nghệ SX chất kết dính 322-24;27-36Nguyễn Dân210.002/04/2017 16/04/2017 1571.4
166107326316201350Công nghệ SX thủy tinh 322-24;27-36Dương Thị Hồng Phấn210.002/04/2017 16/04/2017 1571.4
167102152316201310Công nghệ Web222-24;27-39Mai Văn Hà520.023/04/2017 07/05/2017 11.9
168111100316201377Công trình Thuỷ322-24;27-39Võ Ngọc Dương400.023/04/2017 07/05/2017 717.5
169111100316201378Công trình Thuỷ322-24;27-39Võ Ngọc Dương500.023/04/2017 07/05/2017 1122.0
170103135316201320Công ước & quy phạm đóng tàu122-24;27-36Phạm Trường Thi260.002/04/2017 16/04/2017 13.8
171122173016201456ĐA Cấu trúc dữ liệu & thuật toán322-23;27-39Lê Quý Lộc0NaN17/04/2017 07/05/2017 NaN
172122196016201356ĐA Công nghệ phần mềm320-23;27-37Khoa CN Thông tin0NaN23/04/2017 25/05/2017 NaN
173319013116201683Đại số327-39Phan Quang Như Anh700.023/04/2017 07/05/2017 1622.9
174319013116201681Đại số327-39Phan Quang Như Anh700.023/04/2017 07/05/2017 3042.9
175319013116201684Đại số327-39Phan Quang Như Anh700.023/04/2017 07/05/2017 2130.0
176319013116201639Đại số327-39Phan Quang Như Anh710.023/04/2017 07/05/2017 3042.3
177319013116201685Đại số327-39Phan Quang Như Anh650.023/04/2017 07/05/2017 1421.5
178319013116201650Đại số327-39Tần Bình700.023/04/2017 07/05/2017 2840.0
179319013116201657Đại số327-39Tần Bình680.023/04/2017 07/05/2017 2942.6
180319013116201623Đại số327-39Nguyễn Ngọc Châu700.023/04/2017 07/05/2017 1622.9
181319013116201679Đại số327-39Nguyễn Ngọc Châu700.023/04/2017 07/05/2017 1724.3
182319013116201622Đại số327-39Nguyễn Ngọc Châu710.023/04/2017 07/05/2017 2738.0
183319013116201610Đại số327-38Nguyễn Ngọc Châu740.016/04/2017 30/04/2017 1824.3
184319013116201611Đại số327-38Nguyễn Ngọc Châu710.016/04/2017 30/04/2017 2231.0
185319013116201627Đại số327-39Nguyễn Viết Đức700.023/04/2017 07/05/2017 1724.3
186319013116201677Đại số327-39Nguyễn Viết Đức600.023/04/2017 07/05/2017 1830.0
187319013116201632Đại số327-39Nguyễn Viết Đức700.023/04/2017 07/05/2017 2028.6
188319013116201628Đại số327-39Nguyễn Viết Đức550.023/04/2017 07/05/2017 712.7
189319013116201669Đại số327-39Nguyễn Xuân Nguyệt660.023/04/2017 07/05/2017 1522.7
190319013116201675Đại số327-39Nguyễn Xuân Nguyệt700.023/04/2017 07/05/2017 1318.6
191319013116201667Đại số327-39Phan Thị Quản700.023/04/2017 07/05/2017 2941.4
192319013116201668Đại số327-39Phan Thị Quản650.023/04/2017 07/05/2017 3147.7
193319013116201648Đại số327-39Trương Công Quỳnh700.023/04/2017 07/05/2017 2941.4
194319013116201638Đại số327-39Trương Công Quỳnh700.023/04/2017 07/05/2017 3448.6
195319013116201645Đại số327-39Trương Công Quỳnh690.023/04/2017 07/05/2017 2434.8
196319020016201647Đại số tuyến tính427-39Nguyễn Ngọc Châu170.023/04/2017 07/05/2017 317.6
197319020016201635Đại số tuyến tính427-39Nguyễn Viết Đức460.023/04/2017 07/05/2017 12.2
198319020016201615Đại số tuyến tính427-39Nguyễn Viết Đức270.023/04/2017 07/05/2017 311.1
199319020016201614Đại số tuyến tính427-39Trương Công Quỳnh290.023/04/2017 07/05/2017 931.0
200319020016201634Đại số tuyến tính427-39Trương Công Quỳnh440.023/04/2017 07/05/2017 0.0
201319020016201663Đại số tuyến tính427-39Nguyễn Hoàng Thành360.023/04/2017 07/05/2017 38.3
202109003316201568Địa chất công trình222-24;27-30;33-38Trần Khắc Vỹ730.016/04/2017 30/04/2017 2128.8
203109003316201569Địa chất công trình222-24;27-30;33-38Trần Khắc Vỹ700.016/04/2017 30/04/2017 811.4
204122019016201556Điện tử322-23;27-30;33-41Tăng Tấn Chiến0NaN07/05/2017 21/05/2017 NaN
205123097016201456Điện tử 2 (14ES(K3))432-42Lê Quốc Huy170.014/05/2017 28/05/2017 0.0
206106082216201357Điện tử ứng dụng222-24;27-29;33-37Nguyễn Văn Phòng430.009/04/2017 23/04/2017 37.0
207121017316201371Điêu khắc222-24;27-39Trần Văn Tâm580.023/04/2017 07/05/2017 0.0
208121017316201372Điêu khắc222-24;27-39Trần Văn Tâm580.023/04/2017 07/05/2017 11.7
209105165016201330Điều khiển logic222-24;27-39Nguyễn Kim Ánh520.023/04/2017 07/05/2017 23.8
210105165016201435Điều khiển logic222-24;27-39Nguyễn Kim Ánh310.023/04/2017 07/05/2017 0.0
211105165016201328Điều khiển logic222-24;27-39Trần Thái Anh Âu610.023/04/2017 07/05/2017 11.6
212105165016201327Điều khiển logic222-24;27-39Trần Thái Anh Âu600.023/04/2017 07/05/2017 11.7
213122044016201456Điều khiển máy điện322-23;27-39Lê Tiến Dũng0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
214105160016201332Điều khiển Truyền động điện322-24;27-39Lê Tiến Dũng490.023/04/2017 07/05/2017 0.0
215105160016201333Điều khiển Truyền động điện322-24;27-39Lê Tiến Dũng390.023/04/2017 07/05/2017 12.6
216103171016201319Điều khiển tự động HT truyền lực122-24;27-36Lê Văn Tụy450.002/04/2017 16/04/2017 0.0
217123003016201555AĐLCM của ĐCSVN (15ECE1(K3))332-42Ngô Văn Hà450.014/05/2017 28/05/2017 0.0
218123003016201555BĐLCM của ĐCSVN (15ECE2(K3))332-42Lê Thị Tuyết Ba470.014/05/2017 28/05/2017 0.0
219122118016201356Đồ án thiết kế kỹ thuật322-23;27-39Trần Minh Chính0NaN17/04/2017 07/05/2017 NaN
220122069016201356Đồ án tin học222-23;27-39Nguyễn Thanh Bình0NaN09/04/2017 23/04/2017 NaN
221117003316201481Độc học môi trường222-24;27-39Lê Phước Cường540.023/04/2017 07/05/2017 0.0
222117003316201479Độc học môi trường222-24;27-39Lê Phước Cường610.023/04/2017 07/05/2017 1931.1
223103128316201420Động lực học tàu thuỷ322-24;27-39Nguyễn Thị Huyền Trang320.023/04/2017 07/05/2017 1340.6
224209012116201535Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-36Trần Quang Ánh380.002/04/2017 16/04/2017 821.1
225209012116201571Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-36Trần Quang Ánh710.002/04/2017 16/04/2017 11.4
226209012116201546Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Trần Quang Ánh750.023/04/2017 07/05/2017 2634.7
227209012116201538Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Trần Quang Ánh670.023/04/2017 07/05/2017 69.0
228209012116201515Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Lê Thị Tuyết Ba450.023/04/2017 07/05/2017 0.0
229209012116201534Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-36Ngô Văn Hà430.002/04/2017 16/04/2017 0.0
230209012116201559Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-37Ngô Văn Hà760.009/04/2017 23/04/2017 56.6
231209012116201501Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-33;36-39Ngô Văn Hà780.023/04/2017 07/05/2017 4152.6
232209012116201514Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Ngô Văn Hà400.023/04/2017 07/05/2017 0.0
233209012116201563Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-37Ngô Văn Hà440.009/04/2017 23/04/2017 0.0
234209012116201560Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-37Nguyễn Văn Hoàn710.009/04/2017 23/04/2017 79.9
235209012116201557Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Nguyễn Văn Hoàn810.023/04/2017 07/05/2017 67.4
236209012116201572Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-36Nguyễn Tiến Lương810.002/04/2017 16/04/2017 33.7
237209012116201539Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Nguyễn Tiến Lương810.023/04/2017 07/05/2017 1113.6
238209012116201528Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Nguyễn Tiến Lương790.023/04/2017 07/05/2017 911.4
239209012116201550Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-36Nguyễn Tiến Lương830.002/04/2017 16/04/2017 3643.4
240209012116201564Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-37Đỗ Thị Hằng Nga820.009/04/2017 23/04/2017 2328.0
241209012116201527Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Đỗ Thị Hằng Nga800.023/04/2017 07/05/2017 1518.8
242209012116201533Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Đỗ Thị Hằng Nga770.023/04/2017 07/05/2017 3140.3
243209012116201540Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Lê Thưởng810.023/04/2017 07/05/2017 33.7
244209012116201552Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Lê Thưởng760.023/04/2017 07/05/2017 1519.7
245209012116201548Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Vương Thị Bích Thủy780.023/04/2017 07/05/2017 1519.2
246209012116201545Đường lối CM của ĐCS Việt Nam322-24;27-39Vương Thị Bích Thủy750.023/04/2017 07/05/2017 2330.7
247107073316201351Gia công Composite222-24;27-36Đoàn Thị Thu Loan280.002/04/2017 16/04/2017 2175.0
248107224316201351Gia công Nhựa nhiệt dẻo222-24;27-36Dương Thế Hy280.002/04/2017 16/04/2017 2175.0
249107081316201351Gia công Sợi hoá học222-24;27-36Phan Thế Anh270.002/04/2017 16/04/2017 2177.8
250319012116201610Giải tích 2427-38Tần Bình750.016/04/2017 30/04/2017 1925.3
251319012116201627Giải tích 2427-39Tần Bình740.023/04/2017 07/05/2017 3243.2
252319023016201647Giải tích 2527-39Trần Chín170.023/04/2017 07/05/2017 15.9
253319012116201645Giải tích 2427-39Trần Chín710.023/04/2017 07/05/2017 2535.2
254319012116201672Giải tích 2427-39Trần Chín490.023/04/2017 07/05/2017 36.1
255319012116201684Giải tích 2427-39Trần Chín710.023/04/2017 07/05/2017 1926.8
256319012116201638Giải tích 2427-39Trần Chín690.023/04/2017 07/05/2017 2231.9
257319012116201632Giải tích 2427-39Trần Chín700.023/04/2017 07/05/2017 3347.1
258319012116201685Giải tích 2427-39Trần Chín700.023/04/2017 07/05/2017 1825.7
259319012116201618Giải tích 2427-39Đặng Công Hanh710.023/04/2017 07/05/2017 1723.9
260319012116201641Giải tích 2427-39Bùi Tuấn Khang330.023/04/2017 07/05/2017 0.0
261319012116201635Giải tích 2427-39Phạm Quý Mười460.023/04/2017 07/05/2017 12.2
262319012116201634Giải tích 2427-39Phạm Quý Mười440.023/04/2017 07/05/2017 0.0
263319012116201642Giải tích 2427-39Phạm Quý Mười330.023/04/2017 07/05/2017 927.3
264319012116201639Giải tích 2427-39Phan Thị Quản410.023/04/2017 07/05/2017 614.6
265319012116201628Giải tích 2427-39Phan Thị Quản700.023/04/2017 07/05/2017 1115.7
266319023016201653Giải tích 2527-39Nguyễn Ngọc Siêng440.023/04/2017 07/05/2017 1431.8
267319012116201650Giải tích 2427-39Nguyễn Ngọc Siêng700.023/04/2017 07/05/2017 3550.0
268319012116201660Giải tích 2427-39Nguyễn Ngọc Siêng700.023/04/2017 07/05/2017 2028.6
269319012116201675Giải tích 2427-39Nguyễn Ngọc Siêng700.023/04/2017 07/05/2017 1521.4
270319012116201648Giải tích 2427-39Nguyễn Ngọc Siêng700.023/04/2017 07/05/2017 2332.9
271319012116201615Giải tích 2427-39Nguyễn Duy Thái Sơn250.023/04/2017 07/05/2017 312.0
272319012116201659Giải tích 2427-39Nguyễn Hoàng Thành700.023/04/2017 07/05/2017 811.4
273319012116201611Giải tích 2427-38Lê Hoàng Trí770.016/04/2017 30/04/2017 2329.9
274319012116201683Giải tích 2427-39Lê Hoàng Trí690.023/04/2017 07/05/2017 1927.5
275319012116201614Giải tích 2427-39Lê Hoàng Trí290.023/04/2017 07/05/2017 827.6
276319012116201616Giải tích 2427-39Lê Hoàng Trí460.023/04/2017 07/05/2017 1532.6
277319012116201601Giải tích 2427-39Lê Hải Trung700.023/04/2017 07/05/2017 2637.1
278319012116201605Giải tích 2427-39Lê Hải Trung580.023/04/2017 07/05/2017 813.8
279319012116201602Giải tích 2427-39Lê Hải Trung700.023/04/2017 07/05/2017 1724.3
280319012116201681Giải tích 2427-39Lê Hải Trung700.023/04/2017 07/05/2017 1927.1
281319012116201663Giải tích 2427-39Phan Đức Tuấn360.023/04/2017 07/05/2017 12.8
282319012116201668Giải tích 2427-39Phan Đức Tuấn700.023/04/2017 07/05/2017 2840.0
283319012116201669Giải tích 2427-39Phan Đức Tuấn700.023/04/2017 07/05/2017 1927.1
284319012116201671Giải tích 2427-39Phan Đức Tuấn490.023/04/2017 07/05/2017 1122.4
285319012116201664Giải tích 2427-39Phan Đức Tuấn720.023/04/2017 07/05/2017 1419.4
286319012116201667Giải tích 2427-39Phan Đức Tuấn710.023/04/2017 07/05/2017 3042.3
287319012116201620Giải tích 2427-39Lương Quốc Tuyển700.023/04/2017 07/05/2017 1622.9
288319012116201623Giải tích 2427-39Lương Quốc Tuyển710.023/04/2017 07/05/2017 1825.4
289319012116201679Giải tích 2427-39Lương Quốc Tuyển690.023/04/2017 07/05/2017 1521.7
290319012116201622Giải tích 2427-39Lương Quốc Tuyển700.023/04/2017 07/05/2017 2637.1
291105129316201334Giải tích mạng điện222-24;27-36Nguyễn Hữu Hiếu340.002/04/2017 16/04/2017 12.9
292118054316201485Giao tiếp kinh doanh222-24;27-34Nguyễn Thị Trâm Anh620.001/04/2017 10/04/2017 3251.6
293123009016201555AGiới thiệu các phương trình vi phân (15ECE1(K3))332-42Nguyễn Duy Thái Sơn450.014/05/2017 28/05/2017 0.0
294123009016201555BGiới thiệu các phương trình vi phân (15ECE2(K3))332-42Nguyễn Duy Thái Sơn470.014/05/2017 28/05/2017 0.0
295123055016201556Giới thiệu về khoa học máy tính (15ES(K3))432-42Võ Trung Hùng360.014/05/2017 28/05/2017 0.0
296117091316201381GIS trong quản lý môi trường122-24;27-34Phạm Thị Kim Thoa660.001/04/2017 08/05/2017 3045.5
297122170016201456Hệ điều hành222-23;27-39Trần Hồ Thủy Tiên0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
298101137316201305Hệ thống cơ điện tử 2222-24;27-30;33-38Trần Xuân Tùy730.016/04/2017 30/04/2017 34.1
299123056016201456Hệ thống số (14ES(K3))432-42Huỳnh Việt Thắng170.014/05/2017 28/05/2017 0.0
300122133016201356Hệ thống thời gian thực222-23;27-39Giáp Quang Huy0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
301123138016201356Hệ thống tuyến tính thời gian rời rạc (13ES(K3))432-42Nguyễn Thị Anh Thư150.014/05/2017 28/05/2017 0.0
302108051216201671Hình hoạ kiến trúc227-39Dương Thọ500.023/04/2017 07/05/2017 1122.0
303108051216201672Hình hoạ kiến trúc227-39Dương Thọ510.023/04/2017 07/05/2017 35.9
304123082016201655AHình học giải tích 1 (16ECE(K3))432-42Nguyễn Chánh Tú0NaN14/05/2017 28/05/2017 NaN
305123082016201656Hình học giải tích 1 (16ES(K3))432-42Nguyễn Chánh Tú0NaN14/05/2017 28/05/2017 NaN
306107305316201452Hóa học dầu mỏ 222-24;27-30;33-34;37-40Trương Hữu Trì720.030/04/2017 14/05/2017 0.0
307306020216201481Hoá học Môi trường222-24;27-39Lê Phước Cường610.023/04/2017 07/05/2017 0.0
308306020216201479Hoá học Môi trường222-24;27-39Lê Phước Cường660.023/04/2017 07/05/2017 1522.7
309107112316201446Hoá học Thực phẩm222-24;27-32;35-38Đặng Minh Nhật500.016/04/2017 30/04/2017 3978.0
310107112316201445Hoá học Thực phẩm222-24;27-32;35-38Đặng Minh Nhật530.016/04/2017 30/04/2017 2343.4
311107256316201548Hóa hữu cơ322-24;27-39Đào Hùng Cường540.023/04/2017 07/05/2017 2444.4
312107256316201550Hóa hữu cơ322-24;27-36Đào Hùng Cường540.002/04/2017 16/04/2017 3870.4
313107256316201647Hóa hữu cơ327-39Đào Hùng Cường170.023/04/2017 07/05/2017 15.9
314107256316201645Hóa hữu cơ327-39Đào Hùng Cường700.023/04/2017 07/05/2017 912.9
315107264216201552Hóa lý 1322-24;27-39Lê Ngọc Trung760.023/04/2017 07/05/2017 1925.0
316107284316201548Hóa lý 2222-24;27-39Nguyễn Đình Lâm550.023/04/2017 07/05/2017 2749.1
317107284316201452Hóa lý 2222-24;27-30;33-34;37-40Nguyễn Đình Lâm700.030/04/2017 14/05/2017 0.0
318107284316201550Hóa lý 2222-24;27-36Nguyễn Đình Lâm620.002/04/2017 16/04/2017 3962.9
319107284316201545Hóa lý 2222-24;27-39Nguyễn Đình Minh Tuấn470.023/04/2017 07/05/2017 3472.3
320107284316201546Hóa lý 2222-24;27-39Nguyễn Đình Minh Tuấn560.023/04/2017 07/05/2017 3155.4
321107271316201448Hóa phân tích222-24;27-32;35-38Bùi Xuân Vững370.016/04/2017 30/04/2017 2362.2
322107271316201548Hóa phân tích222-24;27-39Bùi Xuân Vững540.023/04/2017 07/05/2017 2240.7
323107271316201552Hóa phân tích222-24;27-39Bùi Xuân Vững790.023/04/2017 07/05/2017 2430.4
324306032216201479Hoá phân tích và phân tích môi trường222-24;27-39Phạm Thị Hà630.023/04/2017 07/05/2017 1320.6
325306032216201481Hoá phân tích và phân tích môi trường222-24;27-39Phạm Thị Hà580.023/04/2017 07/05/2017 0.0
326107104316201448Hoá sinh 2222-24;27-32;35-38Bùi Xuân Đông370.016/04/2017 30/04/2017 2362.2
327107287316201445Hóa sinh TP 2222-24;27-32;35-38Đặng Minh Nhật540.016/04/2017 30/04/2017 2240.7
328107287316201446Hóa sinh TP 2222-24;27-32;35-38Đặng Minh Nhật490.016/04/2017 30/04/2017 3775.5
329306025216201653Hoá vô cơ327-39Nguyễn Văn Dũng440.023/04/2017 07/05/2017 1329.5
330107262216201650Hóa vô cơ227-39Nguyễn Văn Dũng720.023/04/2017 07/05/2017 5069.4
331122119016201356Hợp đồng thị trường- Tiêu chuẩn122-23;27-39Nguyễn Thị Thảo Nguyên0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
332122123016201356Hư hỏng và phá hủy322-23;27-39Đinh Minh Diệm0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
333118097316201485Kế toán quản trị222-24;27-34Bùi Nữ Thanh Hà620.001/04/2017 10/04/2017 3251.6
334118018316201384Kế toán xây dựng cơ bản322-24;27-34Bùi Nữ Thanh Hà520.001/04/2017 10/04/2017 2242.3
335118018316201383Kế toán xây dựng cơ bản322-24;27-34Bùi Nữ Thanh Hà590.001/04/2017 10/04/2017 1322.0
336110006216201464Kết cấu bêtông cốt thép 1322-24;27-34Nguyễn Văn Chính390.001/04/2017 20/04/2017 2256.4
337110006216201477Kết cấu bêtông cốt thép 1322-24;27-30;33-38Nguyễn Văn Chính480.016/04/2017 30/04/2017 510.4
338110006216201467Kết cấu bêtông cốt thép 1322-24;27-29;34-38Bùi Thiên Lam700.016/04/2017 30/04/2017 45.7
339110006216201460Kết cấu bêtông cốt thép 1322-24;27-34Vương Lê Thắng760.001/04/2017 20/04/2017 79.2
340110006216201469Kết cấu bêtông cốt thép 1322-24;27-34Trịnh Quang Thịnh400.001/04/2017 20/04/2017 1127.5
341110006216201461Kết cấu bêtông cốt thép 1322-24;27-34Trần Anh Thiện750.001/04/2017 20/04/2017 79.3
342110006216201468Kết cấu bêtông cốt thép 1322-24;27-34Nguyễn Quang Tùng710.001/04/2017 20/04/2017 79.9
343110021316201369Kết cấu bêtông cốt thép đặc biệt222-24;27-39Bùi Thiên Lam460.023/04/2017 07/05/2017 1941.3
344110021316201368Kết cấu bêtông cốt thép đặc biệt222-24;27-39Vương Lê Thắng550.023/04/2017 07/05/2017 2036.4
345110144216201472Kết cấu công trình (KT)322-24;27-39Trịnh Quang Thịnh710.023/04/2017 07/05/2017 22.8
346110210016201368Kết cấu thép 2322-24;27-39Nguyễn Tấn Hưng650.023/04/2017 07/05/2017 2436.9
347110210016201367Kết cấu thép 2322-24;27-39Trần Quang Hưng610.023/04/2017 07/05/2017 1829.5
348110210016201369Kết cấu thép 2322-24;27-39Phan Cẩm Vân580.023/04/2017 07/05/2017 2543.1
349103008316201419Kết cấu tính toán động cơ đốt trong323-24;27-37Dương Việt Dũng250.009/04/2017 23/04/2017 0.0
350103008316201417Kết cấu tính toán động cơ đốt trong322-24;27-39Dương Việt Dũng490.023/04/2017 07/05/2017 12.0
351103008316201420Kết cấu tính toán động cơ đốt trong322-24;27-39Dương Việt Dũng360.023/04/2017 07/05/2017 1130.6
352103008316201418Kết cấu tính toán động cơ đốt trong322-24;27-39Nguyễn Quang Trung500.023/04/2017 07/05/2017 24.0
353122197016201356Khởi tạo doanh nghiệp120-23;27-37Phạm Anh Đức0NaN09/04/2017 17/04/2017 NaN
354117074216201379Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí222-24;27-34Nguyễn Phước Quý An720.001/04/2017 08/05/2017 3345.8
355117074216201381Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí222-24;27-34Nguyễn Phước Quý An710.001/04/2017 08/05/2017 3042.3
356122195016201356Kiểm thử phần mềm220-23;27-37Nguyễn Thanh Bình0NaN09/04/2017 23/05/2017 NaN
357102041316201314Kiểm thử phần mềm222-24;27-36Lê Mỹ Hà Phương290.002/04/2017 16/04/2017 0.0
358121026016201464Kiến trúc 1322-24;27-34Trương Phan Thiên An510.001/04/2017 12/04/2017 12.0
359121027016201367Kiến trúc 2222-24;27-39Đoàn Trần Hiệp220.023/04/2017 07/05/2017 313.6
360121029216201481Kiến trúc Công nghiệp & Quy hoạch Đô thị222-24;27-39Phan Hữu Bách590.023/04/2017 07/05/2017 0.0
361121029216201479Kiến trúc Công nghiệp & Quy hoạch Đô thị222-24;27-39Phan Hữu Bách670.023/04/2017 07/05/2017 1420.9
362110087316201471Kiến trúc Công nghiệp 2 (KT)222-24;27-39Trương Hoài Chính720.023/04/2017 07/05/2017 34.2
363110087316201472Kiến trúc Công nghiệp 2 (KT)222-24;27-39Nguyễn Anh Tuấn740.023/04/2017 07/05/2017 22.7
364122169016201456Kiến trúc máy tính222-23;27-39Trần Thế Vũ0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
365102135316201411Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý222-24;27-39Trần Thế Vũ560.023/04/2017 07/05/2017 11.8
366102135316201412Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý222-24;27-39Trần Thế Vũ340.023/04/2017 07/05/2017 12.9
367102135316201616Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý227-39Trần Thế Vũ460.023/04/2017 07/05/2017 1430.4
368110078316201572Kiến trúc Nhà công cộng322-24;27-36Nguyễn Ngọc Bình680.002/04/2017 16/04/2017 0.0
369110078316201571Kiến trúc Nhà công cộng322-24;27-36Nguyễn Ngọc Bình740.002/04/2017 16/04/2017 0.0
370110069316201672Kiến trúc Nhà ở227-39Nguyễn Xuân Trung490.023/04/2017 07/05/2017 36.1
371110069316201671Kiến trúc Nhà ở227-39Nguyễn Xuân Trung490.023/04/2017 07/05/2017 1122.4
372118076316201385Kinh tế Đầu tư322-24;27-34Phạm Anh Đức440.001/04/2017 14/04/2017 3170.5
373118076316201386Kinh tế Đầu tư322-24;27-34Nguyễn Thị Thảo Nguyên470.001/04/2017 14/04/2017 3472.3
374118003316201585Kinh tế học322-24;27-36Nguyễn Thị Thảo Nguyên550.002/04/2017 16/04/2017 2138.2
375118094316201428Kinh tế ngành222-24;27-32;34-40Hồ Dương Đông650.030/04/2017 14/05/2017 0.0
376118094316201429Kinh tế ngành222-24;27-33;35-40Hồ Dương Đông450.030/04/2017 14/05/2017 0.0
377118094316201427Kinh tế ngành222-24;27-31;33-40Hồ Dương Đông660.030/04/2017 14/05/2017 0.0
378118094316201435Kinh tế ngành222-24;27-39Phạm Anh Đức310.023/04/2017 07/05/2017 0.0
379118094316201432Kinh tế ngành222-24;27-34;36-40Nguyễn Thị Thảo Nguyên620.030/04/2017 14/05/2017 0.0
380118094316201433Kinh tế ngành222-24;27-35;37-40Nguyễn Thị Thảo Nguyên620.030/04/2017 14/05/2017 0.0
381118217316201514Kinh tế ngành322-24;27-39Lê Thị Kim Oanh400.023/04/2017 07/05/2017 0.0
382118094316201546Kinh tế ngành222-24;27-39Nguyễn Thị Thu Thủy660.023/04/2017 07/05/2017 3350.0
383118094316201545Kinh tế ngành222-24;27-39Nguyễn Thị Thu Thủy660.023/04/2017 07/05/2017 4263.6
384118204316201311Kinh tế ngành (CNTT,Đ,ĐT)222-24;27-39Lê Thị Kim Oanh600.023/04/2017 07/05/2017 23.3
385118204316201312Kinh tế ngành (CNTT,Đ,ĐT)222-24;27-39Lê Thị Kim Oanh620.023/04/2017 07/05/2017 69.7
386118204316201310Kinh tế ngành (CNTT,Đ,ĐT)222-24;27-39Lê Thị Kim Oanh630.023/04/2017 07/05/2017 0.0
387122049016201456Kinh tế vi mô - Kế toán quản trị222-23;27-39Bùi Nữ Thanh Hà0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
388123120016201356Kinh tế Vi mô (13ES(K3))232-42Lê Thị Kim Oanh150.014/05/2017 28/05/2017 0.0
389123120016201455Kinh tế Vi mô (14ECE(K3))232-42Lê Thị Kim Oanh320.014/05/2017 28/05/2017 0.0
390118001216201563Kinh tế xây dựng222-24;27-37Phạm Anh Đức440.009/04/2017 23/04/2017 0.0
391118085316201378Kinh tế xây dựng222-24;27-39Nguyễn Quang Trung410.023/04/2017 07/05/2017 1024.4
392118085316201377Kinh tế xây dựng222-24;27-39Nguyễn Quang Trung400.023/04/2017 07/05/2017 615.0
393118019316201483Kinh tế xây dựng322-24;27-36Huỳnh Thị Minh Trúc700.002/04/2017 16/04/2017 3448.6
394123038016201555AKT Điện cơ bản (15ECE1(K3))432-42Phan Trần Đăng Khoa450.014/05/2017 28/05/2017 0.0
395123038016201555BKT Điện cơ bản (15ECE2(K3))432-42Phan Trần Đăng Khoa470.014/05/2017 28/05/2017 0.0
396107015316201348KT Phân tích trong CN sinh học222-24;27-36Đặng Minh Nhật520.002/04/2017 16/04/2017 1223.1
397106192016201642Kỹ năng mềm 2227-39Nguyễn Tấn Hưng330.023/04/2017 07/05/2017 824.2
398106192016201641Kỹ năng mềm 2227-39Nguyễn Tấn Hưng330.023/04/2017 07/05/2017 0.0
399107317316201452Kỹ thuật - Thiết bị phản ứng222-24;27-30;33-34;37-40Lê Thị Như Ý720.030/04/2017 14/05/2017 0.0
400105143316201434Kỹ thuật cao áp & Vật liệu điện322-24;27-39Trịnh Trung HIếu360.023/04/2017 07/05/2017 616.7
401101030316201420Kỹ thuật Chế tạo máy322-24;27-39Nguyễn Đắc Lực400.023/04/2017 07/05/2017 1127.5
402101030316201419Kỹ thuật Chế tạo máy323-24;27-37Nguyễn Đắc Lực250.009/04/2017 23/04/2017 0.0
403106156016201340Kỹ thuật đa phương tiện222-24;27-39Phạm Văn Tuấn860.023/04/2017 07/05/2017 67.0
404105093116201539Kỹ thuật điện222-24;27-39Lê Thành Bắc690.023/04/2017 07/05/2017 22.9
405105093116201515Kỹ thuật điện222-24;27-39Lê Tấn Duy450.023/04/2017 07/05/2017 0.0
406105093116201664Kỹ thuật điện227-39Lê Tấn Duy560.023/04/2017 07/05/2017 1425.0
407105093116201641Kỹ thuật điện227-39Bùi Tấn Lợi330.023/04/2017 07/05/2017 0.0
408105093116201660Kỹ thuật điện227-39Bùi Tấn Lợi570.023/04/2017 07/05/2017 11.8
409105093116201540Kỹ thuật điện222-24;27-39Bùi Tấn Lợi760.023/04/2017 07/05/2017 911.8
410105093116201642Kỹ thuật điện227-39Bùi Tấn Lợi330.023/04/2017 07/05/2017 721.2
411105093116201514Kỹ thuật điện222-24;27-39Bùi Tấn Lợi400.023/04/2017 07/05/2017 0.0
412106106216201520Kỹ thuật Điện tử222-24;27-39Dư Quang Bình680.023/04/2017 07/05/2017 22.9
413106106216201579Kỹ thuật Điện tử222-24;27-36Dư Quang Bình360.002/04/2017 16/04/2017 12.8
414106106216201512Kỹ thuật Điện tử222-24;27-39Phan Trần Đăng Khoa680.023/04/2017 07/05/2017 57.4
415106106216201515Kỹ thuật Điện tử222-24;27-39Nguyễn Duy Nhật Viễn450.023/04/2017 07/05/2017 0.0
416106106216201517Kỹ thuật Điện tử222-24;27-39Nguyễn Duy Nhật Viễn670.023/04/2017 07/05/2017 46.0
417106106216201518Kỹ thuật Điện tử222-24;27-39Nguyễn Duy Nhật Viễn680.023/04/2017 07/05/2017 68.8
418106106216201602Kỹ thuật Điện tử227-39Lê Xứng740.023/04/2017 07/05/2017 1418.9
419106106216201605Kỹ thuật Điện tử227-39Lê Xứng900.023/04/2017 07/05/2017 2426.7
420101119316201405Kỹ thuật điều khiển tự động222-24;27-39Trần Xuân Tùy740.023/04/2017 07/05/2017 2027.0
421110103316201372Kỹ thuật Đô thị222-24;27-39Lê Thị Kim Dung590.023/04/2017 07/05/2017 0.0
422110103316201371Kỹ thuật Đô thị222-24;27-39Lê Thị Kim Dung600.023/04/2017 07/05/2017 11.7
423104100016201425Kỹ thuật lạnh322-24;27-39Nguyễn Thành Văn570.023/04/2017 07/05/2017 915.8
424104100016201423Kỹ thuật lạnh322-24;27-39Nguyễn Thành Văn580.023/04/2017 07/05/2017 35.2
425106122016201440Kỹ thuật lập trình222-24;27-39Nguyễn Duy Nhật Viễn790.023/04/2017 07/05/2017 22.5
426106074216201540Kỹ thuật Mạch điện tử 1322-24;27-39Nguyễn Văn Phòng600.023/04/2017 07/05/2017 11.7
427106074216201539Kỹ thuật Mạch điện tử 1322-24;27-39Nguyễn Quang Như Quỳnh600.023/04/2017 07/05/2017 11.7
428106074216201538Kỹ thuật Mạch điện tử 1322-24;27-39Nguyễn Quang Như Quỳnh680.023/04/2017 07/05/2017 45.9
429106074216201557Kỹ thuật Mạch điện tử 1322-24;27-39Nguyễn Quang Như Quỳnh610.023/04/2017 07/05/2017 11.6
430106075216201440Kỹ thuật Mạch điện tử 2322-24;27-39Nguyễn Thị Anh Thư500.023/04/2017 07/05/2017 0.0
431106075216201457Kỹ thuật Mạch điện tử 2322-24;27-36Nguyễn Thị Anh Thư500.002/04/2017 16/04/2017 12.0
432106075216201438Kỹ thuật Mạch điện tử 2322-24;27-39Nguyễn Văn Tuấn490.023/04/2017 07/05/2017 48.2
433104045116201560Kỹ thuật nhiệt222-24;27-37Mã Phước Hoàng860.009/04/2017 23/04/2017 33.5
434104045116201564Kỹ thuật nhiệt222-24;27-37Mã Phước Hoàng670.009/04/2017 23/04/2017 1217.9
435104045116201568Kỹ thuật nhiệt222-24;27-30;33-38Bùi Thị Hương Lan870.016/04/2017 30/04/2017 3439.1
436104045116201577Kỹ thuật nhiệt222-24;27-39Bùi Thị Hương Lan580.023/04/2017 07/05/2017 11.7
437104045116201435Kỹ thuật nhiệt222-24;27-39Thái Ngọc Sơn310.023/04/2017 07/05/2017 0.0
438104045116201518Kỹ thuật nhiệt222-24;27-39Thái Ngọc Sơn750.023/04/2017 07/05/2017 68.0
439104045116201569Kỹ thuật nhiệt222-24;27-30;33-38Trần Thanh Sơn880.016/04/2017 30/04/2017 1011.4
440104045116201505Kỹ thuật nhiệt222-24;27-37Trần Văn Vang840.009/04/2017 23/04/2017 1113.1
441109061316201364Kỹ thuật sản xuất Chất kết dính322-24;27-39Nguyễn Thị Tuyết An330.023/04/2017 07/05/2017 927.3
442106118016201457Kỹ thuật số322-24;27-36Huỳnh Việt Thắng530.002/04/2017 16/04/2017 0.0
443102128316201514Kỹ thuật số ứng dụng222-24;27-39Huỳnh Việt Thắng400.023/04/2017 07/05/2017 0.0
444103153316201320Kỹ thuật tàu cao tốc222-24;27-36Trần Văn Luận260.002/04/2017 16/04/2017 13.8
445110212016201364Kỹ thuật Thi công322-24;27-39Đinh Ngọc Hiếu370.023/04/2017 07/05/2017 1335.1
446110212016201369Kỹ thuật Thi công322-24;27-39Phạm Mỹ650.023/04/2017 07/05/2017 2944.6
447110212016201368Kỹ thuật Thi công322-24;27-39Mai Chánh Trung640.023/04/2017 07/05/2017 2335.9
448110212016201367Kỹ thuật Thi công322-24;27-39Phan Quang Vinh450.023/04/2017 07/05/2017 1226.7
449117073216201379Kỹ thuật thông gió222-24;27-34Nguyễn Đình Huấn680.001/04/2017 10/04/2017 2333.8
450117073216201381Kỹ thuật thông gió222-24;27-34Nguyễn Đình Huấn700.001/04/2017 10/04/2017 11.4
451110150316201372Kỹ thuật Tổ chức thi công (KT)322-24;27-39Đặng Công Thuật620.023/04/2017 07/05/2017 11.6
452110150316201371Kỹ thuật Tổ chức thi công (KT)322-24;27-39Lê Khánh Toàn590.023/04/2017 07/05/2017 11.7
453106132016201339Kỹ thuật Truyền hình222-24;27-39Nguyễn Văn Tuấn570.023/04/2017 07/05/2017 814.0
454122098016201456Kỹ thuật vật liệu222-23;27-39Nguyễn Thanh Việt0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
455106083216201357Kỹ thuật Vi điều khiển222-24;27-29;33-37Lê Xứng320.009/04/2017 23/04/2017 26.3
456106016216201340BKỹ thuật Vi xử lý322-24;27-39Hồ Viết Việt430.023/04/2017 07/05/2017 37.0
457107003316201452Kỹ thuật Xúc tác222-24;27-30;33-34;37-40Nguyễn Thị Diệu Hằng690.030/04/2017 14/05/2017 0.0
458102149316201311Lập trình .NET222-24;27-39Đặng Hoài Phương210.023/04/2017 07/05/2017 29.5
459102149316201414Lập trình .NET222-24;27-39Đặng Hoài Phương300.023/04/2017 07/05/2017 13.3
460102149316201415Lập trình .NET222-24;27-39Đặng Hoài Phương290.023/04/2017 07/05/2017 0.0
461102262316201505Lập trình C++222-24;27-37Đặng Hoài Phương820.009/04/2017 23/04/2017 911.0
462102129316201411Lập trình hệ thống1.522-24;27-39Huỳnh Hữu Hưng580.023/04/2017 07/05/2017 23.4
463102129316201512Lập trình hệ thống1.522-24;27-39Huỳnh Hữu Hưng500.023/04/2017 07/05/2017 24.0
464102131316201414Lập trình hướng đối tượng1.522-24;27-39Lê Thị Mỹ Hạnh300.023/04/2017 07/05/2017 13.3
465102131316201415Lập trình hướng đối tượng1.522-24;27-39Lê Thị Mỹ Hạnh290.023/04/2017 07/05/2017 0.0
466102059316201515Lập trình JAVA222-24;27-39Phạm Minh Tuấn450.023/04/2017 07/05/2017 0.0
467102035316201310Lập trình mạng222-24;27-39Mai Văn Hà650.023/04/2017 07/05/2017 11.5
468102150316201310Lập trình trên Linux222-24;27-39Trần Hồ Thủy Tiên210.023/04/2017 07/05/2017 0.0
469122172016201456Lập trình trên Linux222-23;27-39Trần Hồ Thủy Tiên0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
470122189016201356Lập trình Web và ứng dụng220-23;27-37Mai Văn Hà0NaN09/04/2017 14/05/2017 NaN
471110092316201472Lịch sử Đô thị222-24;27-39Nguyễn Hồng Ngọc700.023/04/2017 07/05/2017 11.4
472110092316201471Lịch sử Đô thị222-24;27-39Nguyễn Hồng Ngọc690.023/04/2017 07/05/2017 34.3
473104079316201425Lò hơi 1222-24;27-39Hoàng Ngọc Đồng560.023/04/2017 07/05/2017 712.5
474104079316201422Lò hơi 1222-24;27-39Hoàng Ngọc Đồng610.023/04/2017 07/05/2017 1423.0
475122063016201356Lọc tín hiệu222-23;27-39Hồ Phước Tiến0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
476118109216201583Luật kinh tế-xây dựng322-24;27-39Nguyễn Quang Trung470.023/04/2017 07/05/2017 714.9
477118109216201584Luật kinh tế-xây dựng322-24;27-39Nguyễn Quang Trung490.023/04/2017 07/05/2017 612.2
478308006316201457Lý luận dạy học222-24;27-36Nguyễn Thị Nguyệt320.002/04/2017 16/04/2017 0.0
479109123016201364Lý thuyết Bê tông222-24;27-39Lê Xuân Chương320.023/04/2017 07/05/2017 1031.3
480122021016201556Lý thuyết điện422-23;27-30;33-41Nguyễn Văn Hiếu0NaN07/05/2017 21/05/2017 NaN
481105092316201527Lý thuyết Điều khiển tự động222-24;27-39Trần Thị Minh Dung960.023/04/2017 07/05/2017 66.3
482105092316201528Lý thuyết Điều khiển tự động222-24;27-39Trần Thị Minh Dung950.023/04/2017 07/05/2017 99.5
483105092316201534Lý thuyết Điều khiển tự động222-24;27-36Nguyễn Lê Hòa440.002/04/2017 16/04/2017 0.0
484122167016201456Lý thuyết đồ thị122-23;27-39Phan Thanh Tao0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
485105137316201533Lý thuyết Mạch điện 2222-24;27-39Hoàng Dũng840.023/04/2017 07/05/2017 3136.9
486105137316201534Lý thuyết Mạch điện 2222-24;27-36Hoàng Dũng430.002/04/2017 16/04/2017 0.0
487105137316201527Lý thuyết Mạch điện 2222-24;27-39Hoàng Dũng800.023/04/2017 07/05/2017 911.3
488105137316201535Lý thuyết Mạch điện 2222-24;27-36Phan Văn Hiền400.002/04/2017 16/04/2017 922.5
489106004316201538Lý thuyết Mạch điện tử 2322-24;27-39Tăng Tấn Chiến650.023/04/2017 07/05/2017 46.2
490106004316201540Lý thuyết Mạch điện tử 2322-24;27-39Tăng Tấn Chiến690.023/04/2017 07/05/2017 45.8
491106004316201539Lý thuyết Mạch điện tử 2322-24;27-39Tăng Tấn Chiến710.023/04/2017 07/05/2017 11.4
492118080316201386Lý thuyết Mô phỏng trong quản lý222-24;27-34Vũ Thị Hạnh450.001/04/2017 21/04/2017 3271.1
493118080316201385Lý thuyết Mô phỏng trong quản lý222-24;27-34Vũ Thị Hạnh450.001/04/2017 21/04/2017 3271.1
494122020016201556Lý thuyết nhiệt322-23;27-30;33-41Lê Cung0NaN07/05/2017 21/05/2017 NaN
495103161016201417Lý thuyết ô tô & máy công trình322-24;27-39Nguyễn Văn Đông640.023/04/2017 07/05/2017 23.1
496103161016201419Lý thuyết ô tô & máy công trình323-24;27-37Phan Minh Đức250.009/04/2017 23/04/2017 0.0
497103161016201418Lý thuyết ô tô & máy công trình322-24;27-39Nguyễn Việt Hải380.023/04/2017 07/05/2017 0.0
498118083316201485Lý thuyết Quản lý & Lãnh đạo222-24;27-34Nguyễn Quang Trung660.001/04/2017 10/04/2017 3147.0
499121001316201671Lý thuyết Sáng tác kiến trúc327-39Lê Minh Sơn490.023/04/2017 07/05/2017 1122.4
500121001316201672Lý thuyết Sáng tác kiến trúc327-39Lê Minh Sơn490.023/04/2017 07/05/2017 36.1
501122062016201356Lý thuyết thông tin222-23;27-39Bùi Thị Minh Tú0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
502123059016201556Mạch điện I (15ES(K3))432-42Nguyễn Lê Hòa360.014/05/2017 28/05/2017 0.0
503105157316201535Mạch điện tử222-24;27-36Lê Quốc Huy390.002/04/2017 16/04/2017 923.1
504105157316201533Mạch điện tử222-24;27-39Lê Quốc Huy820.023/04/2017 07/05/2017 3137.8
505122045016201456Mạch điện tử số322-23;27-39Lê Quốc Huy0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
506105168016201534Mạch điện tử tương tự & số322-24;27-36Lê Quốc Huy430.002/04/2017 16/04/2017 0.0
507123039016201455Mạch và hệ thống số (14ECE(K3))532-42Phạm Văn Tuấn320.014/05/2017 28/05/2017 0.0
508105023316201428Mạng điện322-24;27-32;34-40Nguyễn Hữu Hiếu820.030/04/2017 14/05/2017 0.0
509105023316201429Mạng điện322-24;27-33;35-40Dương Minh Quân740.030/04/2017 14/05/2017 0.0
510105023316201427Mạng điện322-24;27-31;33-40Trần Vinh Tịnh780.030/04/2017 14/05/2017 0.0
511105023316201434Mạng điện322-24;27-39Đinh Thành Việt310.023/04/2017 07/05/2017 619.4
512102029216201357Mạng máy tính222-24;27-29;33-37Nguyễn Tấn Khôi350.009/04/2017 23/04/2017 38.6
513122171016201456Mạng máy tính222-23;27-39Nguyễn Tấn Khôi0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
514105045316201333Mạng T.thông C.nghiệp& hệ SCADA222-24;27-39Nguyễn Kim Ánh500.023/04/2017 07/05/2017 12.0
515105045316201332Mạng T.thông C.nghiệp& hệ SCADA222-24;27-39Ngô Đình Thanh370.023/04/2017 07/05/2017 0.0
516106148316201340BMạng thông tin máy tính222-24;27-39Hồ Viết Việt430.023/04/2017 07/05/2017 37.0
517118053316201585Marketing căn bản222-24;27-36Nguyễn Thị Thu Thủy640.002/04/2017 16/04/2017 2640.6
518109122016201364Máy & Thiết bị sản xuất VLXD222-24;27-39Nguyễn Văn Đông320.023/04/2017 07/05/2017 825.0
519103163016201420Máy & Truyền động thủy khí322-24;27-39Phạm Thị Kim Loan340.023/04/2017 07/05/2017 1132.4
520103163016201417Máy & Truyền động thủy khí322-24;27-39Phạm Thị Kim Loan480.023/04/2017 07/05/2017 12.1
521103163016201419Máy & Truyền động thủy khí323-24;27-37Phạm Thị Kim Loan250.009/04/2017 23/04/2017 0.0
522103163016201418Máy & Truyền động thủy khí322-24;27-39Phan Thành Long500.023/04/2017 07/05/2017 0.0
523105138316201533Máy điện 1222-24;27-39Trần Văn Chính810.023/04/2017 07/05/2017 2834.6
524105138316201535Máy điện 1222-24;27-36Trần Văn Chính390.002/04/2017 16/04/2017 923.1
525105138316201534Máy điện 1222-24;27-36Phan Văn Hiền430.002/04/2017 16/04/2017 0.0
526105138316201528Máy điện 1222-24;27-39Bùi Tấn Lợi800.023/04/2017 07/05/2017 1012.5
527122043016201456Máy điện cơ322-23;27-39Bùi Tấn Lợi0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
528109106316201361Mố & Trụ cầu322-24;27-39Nguyễn Lan530.023/04/2017 07/05/2017 11.9
529109106316201359Mố & Trụ cầu322-24;27-39Nguyễn Văn Mỹ610.023/04/2017 07/05/2017 813.1
530109106316201360Mố & Trụ cầu322-24;27-39Nguyễn Hoàng Vĩnh600.023/04/2017 07/05/2017 23.3
531117001116201535Môi trường222-24;27-36Nguyễn Phước Quý An390.002/04/2017 16/04/2017 923.1
532117001116201552Môi trường222-24;27-39Mai Thị Thùy Dương490.023/04/2017 07/05/2017 714.3
533117001116201572Môi trường222-24;27-36Mai Thị Thùy Dương490.002/04/2017 16/04/2017 48.2
534117001116201527Môi trường222-24;27-39Võ Diệp Ngọc Khôi490.023/04/2017 07/05/2017 612.2
535117001116201522Môi trường222-24;27-39Võ Diệp Ngọc Khôi500.023/04/2017 07/05/2017 510.0
536117001116201571Môi trường222-24;27-36Phạm Thị Kim Thoa460.002/04/2017 16/04/2017 0.0
537117001116201684Môi trường227-39Lê Thị Xuân Thùy620.023/04/2017 07/05/2017 1422.6
538117001116201648Môi trường227-39Lê Thị Xuân Thùy690.023/04/2017 07/05/2017 1724.6
539117001116201433Môi trường222-24;27-35;37-40Lê Thị Xuân Thùy430.030/04/2017 14/05/2017 0.0
540117001116201677Môi trường227-39Lê Thị Xuân Thùy700.023/04/2017 07/05/2017 2130.0
541117001116201534Môi trường222-24;27-36Lê Thị Xuân Thùy430.002/04/2017 16/04/2017 0.0
542117001116201683Môi trường227-39Lê Thị Xuân Thùy620.023/04/2017 07/05/2017 2133.9
543117001116201659Môi trường227-39Phan Thị Kim Thủy690.023/04/2017 07/05/2017 1826.1
544117001116201660Môi trường227-39Phan Thị Kim Thủy700.023/04/2017 07/05/2017 68.6
545117001116201675Môi trường227-39Phan Thị Kim Thủy690.023/04/2017 07/05/2017 2029.0
546117001116201563Môi trường222-24;27-37Phan Như Thúc440.009/04/2017 23/04/2017 0.0
547104054316201425Năng lượng tái tạo222-24;27-39Nguyễn Bốn560.023/04/2017 07/05/2017 712.5
548104054316201422Năng lượng tái tạo222-24;27-39Nguyễn Bốn600.023/04/2017 07/05/2017 1423.3
549109099016201460Nền và Móng222-24;27-34Đỗ Hữu Đạo730.001/04/2017 11/04/2017 11.4
550109099016201461Nền và Móng222-24;27-34Nguyễn Thu Hà770.001/04/2017 11/04/2017 11.3
551109099016201475Nền và Móng222-24;27-30;34-39Nguyễn Thu Hà400.023/04/2017 07/05/2017 410.0
552109099016201459Nền và Móng222-24;27-34Lê Xuân Mai670.001/04/2017 11/04/2017 34.5
553105022316201434Ngắn mạch trong Hệ thống điện222-24;27-39Lê Thị Tịnh Minh310.023/04/2017 07/05/2017 516.1
554105022316201428Ngắn mạch trong Hệ thống điện222-24;27-32;34-40Lê Thị Tịnh Minh770.030/04/2017 14/05/2017 0.0
555105022316201427Ngắn mạch trong Hệ thống điện222-24;27-31;33-40Đoàn Ngọc Minh Tú800.030/04/2017 14/05/2017 0.0
556102209316201515Ngôn ngữ hình thức222-24;27-39Nguyễn Thị Minh Hỷ450.023/04/2017 07/05/2017 0.0
557102209316201415Ngôn ngữ hình thức222-24;27-39Nguyễn Thị Minh Hỷ320.023/04/2017 07/05/2017 0.0
558101115316201401Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt222-24;27-39Nguyễn Thế Tranh600.023/04/2017 07/05/2017 1525.0
559101115316201403Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt222-24;27-39Trần Quốc Việt360.023/04/2017 07/05/2017 1233.3
560101115316201402Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt222-24;27-39Trần Quốc Việt600.023/04/2017 07/05/2017 3050.0
561102159316201510Nguyên lý hệ điều hành222-24;27-39Trần Hồ Thủy Tiên650.023/04/2017 07/05/2017 46.2
562122093016201456Nguyên lý hóa công nghiệp222-23;27-39Lê Thị Như Ý0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
563108062316201501Nguyên lý máy222-24;27-33;36-39Bùi Minh Hiển700.023/04/2017 07/05/2017 3752.9
564104089316201325Nhà máy nhiệt điện222-24;27-36Trần Thanh Sơn480.002/04/2017 16/04/2017 24.2
565104089316201322Nhà máy nhiệt điện222-24;27-36Phạm Duy Vũ630.002/04/2017 16/04/2017 34.8
566209014116201628Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đinh Văn An350.023/04/2017 07/05/2017 514.3
567209014116201635Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đinh Văn An460.023/04/2017 07/05/2017 0.0
568209014116201648Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Trần Thị Hạnh690.023/04/2017 07/05/2017 2333.3
569209014116201650Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Trần Thị Hạnh710.023/04/2017 07/05/2017 3853.5
570209014116201601Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Lê Thu Hiền700.023/04/2017 07/05/2017 1825.7
571209014116201614Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Lê Thu Hiền290.023/04/2017 07/05/2017 931.0
572209014116201656Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2329-32;34-44Nguyễn Lê Thu Hiền0NaN28/05/2017 11/06/2017 NaN
573209014116201602Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Lê Thu Hiền690.023/04/2017 07/05/2017 1724.6
574209014116201634Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Thị Thu Huyền450.023/04/2017 07/05/2017 0.0
575209014116201605Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Thị Thu Huyền700.023/04/2017 07/05/2017 1622.9
576209014116201632Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đặng Việt Khoa700.023/04/2017 07/05/2017 2231.4
577209014116201653Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đặng Việt Khoa440.023/04/2017 07/05/2017 1329.5
578209014116201668Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đặng Việt Khoa700.023/04/2017 07/05/2017 2637.1
579209014116201683Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Trần Đình Mai690.023/04/2017 07/05/2017 1623.2
580209014116201667Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Trần Đình Mai700.023/04/2017 07/05/2017 3144.3
581209014116201645Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Trịnh Thị Nhài700.023/04/2017 07/05/2017 2231.4
582209014116201639Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Trịnh Thị Nhài700.023/04/2017 07/05/2017 2130.0
583209014116201627Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đào Thị Nhung700.023/04/2017 07/05/2017 2130.0
584209014116201512Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2322-24;27-39Đào Thị Nhung650.023/04/2017 07/05/2017 812.3
585209014116201642Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đào Thị Nhung330.023/04/2017 07/05/2017 721.2
586209014116201641Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đào Thị Nhung330.023/04/2017 07/05/2017 0.0
587209014116201684Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Đào Thị Nhung680.023/04/2017 07/05/2017 1623.5
588209014116201664Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Đức Tiến680.023/04/2017 07/05/2017 1725.0
589209014116201638Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Đức Tiến710.023/04/2017 07/05/2017 2433.8
590209014116201523Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2322-24;27-39Trần Thị Thùy Trang610.023/04/2017 07/05/2017 23.3
591209014116201616Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Trần Thị Thùy Trang460.023/04/2017 07/05/2017 1430.4
592209014116201522Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2322-24;27-39Trần Thị Thùy Trang650.023/04/2017 07/05/2017 34.6
593209014116201615Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Trần Thị Thùy Trang250.023/04/2017 07/05/2017 312.0
594209014116201669Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Thị Kiều Trinh690.023/04/2017 07/05/2017 1724.6
595209014116201659Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Thị Kiều Trinh690.023/04/2017 07/05/2017 811.6
596209014116201647Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Thị Kiều Trinh170.023/04/2017 07/05/2017 15.9
597209014116201685Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Thị Kiều Trinh690.023/04/2017 07/05/2017 1724.6
598209014116201657Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Thị Kiều Trinh700.023/04/2017 07/05/2017 2840.0
599209014116201663Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Nguyễn Thị Kiều Trinh360.023/04/2017 07/05/2017 0.0
600209014116201510Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2322-24;27-39Lưu Hoàng Tuấn580.023/04/2017 07/05/2017 1017.2
601209014116201660Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2327-39Lưu Hoàng Tuấn700.023/04/2017 07/05/2017 710.0
602105147316201329Phần điện trong NM điện & TBA322-24;27-39Lê Đình Dương510.023/04/2017 07/05/2017 35.9
603105147316201328Phần điện trong NM điện & TBA322-24;27-39Ngô Văn Dưỡng600.023/04/2017 07/05/2017 11.7
604105147316201330Phần điện trong NM điện & TBA322-24;27-39Phạm Văn Kiên500.023/04/2017 07/05/2017 24.0
605105147316201327Phần điện trong NM điện & TBA322-24;27-39Trần Tấn Vinh590.023/04/2017 07/05/2017 11.7
606102014116201312Phân tích & T.kế hướng đối tượng222-24;27-39Nguyễn Thanh Bình610.023/04/2017 07/05/2017 58.2
607102211316201510Phân tích & TK giải thuật222-24;27-39Phan Chí Tùng340.023/04/2017 07/05/2017 38.8
608102211316201511Phân tích & TK giải thuật222-24;27-39Phan Chí Tùng620.023/04/2017 07/05/2017 46.5
609122166016201456Phân tích & TK thuật toán122-23;27-39Nguyễn Thanh Bình0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
610107050316201350Phân tích Silicat122-24;27-36Dương Thị Hồng Phấn210.002/04/2017 16/04/2017 1466.7
611122095016201456Phân tích thiết kế hướng đối tượng122-23;27-39Nguyễn Thanh Bình0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
612107158316201345Phân tích Thực phẩm322-24;27-36Đặng Minh Nhật730.002/04/2017 16/04/2017 3953.4
613122130016201356Phần tử dẫn hướng222-23;27-39Lê Cung0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
614210001016201405Pháp luật đại cương222-24;27-39Mai Vân Anh660.023/04/2017 07/05/2017 1015.2
615210001016201456Pháp luật đại cương222-23;27-39Mai Vân Anh0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
616210001016201634Pháp luật đại cương227-39Nguyễn Thị Thanh Hà440.023/04/2017 07/05/2017 0.0
617210001016201657Pháp luật đại cương227-39Nguyễn Thị Thanh Hà700.023/04/2017 07/05/2017 1420.0
618210001016201635Pháp luật đại cương227-39Nguyễn Thị Thanh Hà460.023/04/2017 07/05/2017 0.0
619210001016201616Pháp luật đại cương227-39Nguyễn Thị Thanh Hà460.023/04/2017 07/05/2017 1226.1
620210001016201683Pháp luật đại cương227-39Nguyễn Thị Hồng Phương700.023/04/2017 07/05/2017 1622.9
621210001016201684Pháp luật đại cương227-39Nguyễn Thị Hồng Phương720.023/04/2017 07/05/2017 34.2
622210001016201685Pháp luật đại cương227-39Nguyễn Thị Hồng Phương800.023/04/2017 07/05/2017 1721.3
623210001016201663Pháp luật đại cương227-39Nguyễn Thị Hồng Phương360.023/04/2017 07/05/2017 0.0
624210001016201615Pháp luật đại cương227-39Lê Đình Quang Phúc250.023/04/2017 07/05/2017 312.0
625210001016201614Pháp luật đại cương227-39Lê Đình Quang Phúc300.023/04/2017 07/05/2017 723.3
626210001016201522Pháp luật đại cương222-24;27-39Nguyễn Hữu Phúc650.023/04/2017 07/05/2017 23.1
627210001016201539Pháp luật đại cương222-24;27-39Nguyễn Hữu Phúc680.023/04/2017 07/05/2017 0.0
628210001016201540Pháp luật đại cương222-24;27-39Nguyễn Hữu Phúc700.023/04/2017 07/05/2017 45.7
629210001016201538Pháp luật đại cương222-24;27-39Nguyễn Hữu Phúc660.023/04/2017 07/05/2017 710.6
630210001016201567Pháp luật đại cương222-24;27-30;33-38Nguyễn Hữu Phúc700.016/04/2017 30/04/2017 1318.6
631210001016201523Pháp luật đại cương222-24;27-39Nguyễn Hữu Phúc670.023/04/2017 07/05/2017 34.5
632210001016201568Pháp luật đại cương222-24;27-30;33-38Trần Trung700.016/04/2017 30/04/2017 2130.0
633210001016201581Pháp luật đại cương222-24;27-36Trần Trung720.002/04/2017 16/04/2017 34.2
634210001016201569Pháp luật đại cương222-24;27-30;33-38Trần Trung730.016/04/2017 30/04/2017 1013.7
635210001016201579Pháp luật đại cương222-24;27-36Trần Trung650.002/04/2017 16/04/2017 34.6
636207003216201585Pháp luật trong kinh doanh222-24;27-36Lê Đình Quang Phúc660.002/04/2017 16/04/2017 2537.9
637122094016201456Phép tính hình thức & ứng dụng122-23;27-39Phan Huy Khánh0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
638103042316201419Phương pháp phần tử hữu hạn323-24;27-37Phan Minh Đức250.009/04/2017 23/04/2017 0.0
639122121016201356Phương pháp số trong tính toán kết cấu322-23;27-39Nguyễn Xuân Hùng0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
640122101016201456Phương pháp thống kê và phân tích DL122-23;27-39Trường ĐHBK0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
641122024016201556Phương pháp tính322-23;27-30;33-41Trần Quốc Chiến0NaN07/05/2017 21/05/2017 NaN
642105140216201527Phương pháp tính322-24;27-39Trần Văn Chính810.023/04/2017 07/05/2017 78.6
643105140216201533Phương pháp tính322-24;27-39Trần Văn Chính820.023/04/2017 07/05/2017 2732.9
644111132016201475Phương pháp tính322-24;27-30;34-39Nguyễn Ngọc Hậu370.023/04/2017 07/05/2017 38.1
645111132016201575Phương pháp tính322-24;27-37Nguyễn Ngọc Hậu480.009/04/2017 23/04/2017 12.1
646102118216201616Phương pháp tính227-39Đỗ Thị Tuyết Hoa460.023/04/2017 07/05/2017 1226.1
647106121016201438Phương pháp tính322-24;27-39Đỗ Thị Tuyết Hoa600.023/04/2017 07/05/2017 711.7
648106121016201440Phương pháp tính322-24;27-39Đỗ Thị Tuyết Hoa700.023/04/2017 07/05/2017 11.4
649106121016201439Phương pháp tính322-24;27-39Đỗ Thị Tuyết Hoa630.023/04/2017 07/05/2017 23.2
650105140216201528Phương pháp tính322-24;27-39Nguyễn Bình Nam840.023/04/2017 07/05/2017 1011.9
651107268316201550Phương pháp tính322-24;27-36Đặng Minh Nhật650.002/04/2017 16/04/2017 3960.0
652107268316201552Phương pháp tính322-24;27-39Đặng Minh Nhật730.023/04/2017 07/05/2017 1926.0
653110209016201368Phương pháp tính322-24;27-39Trần Anh Thiện650.023/04/2017 07/05/2017 2436.9
654123067016201556Phương trình vi phân (15ES(K3))432-42Phạm Quý Mười360.014/05/2017 28/05/2017 0.0
655107267316201446Quá trình & Thiết bị truyền chất222-24;27-32;35-38Lê Ngọc Trung520.016/04/2017 30/04/2017 3363.5
656107267316201450Quá trình & Thiết bị truyền chất222-24;27-30;33-34;37-40Lê Ngọc Trung460.030/04/2017 14/05/2017 0.0
657107267316201445Quá trình & Thiết bị truyền chất222-24;27-32;35-38Lê Ngọc Trung520.016/04/2017 30/04/2017 2140.4
658107267316201452Quá trình & Thiết bị truyền chất222-24;27-30;33-34;37-40Lê Ngọc Trung670.030/04/2017 14/05/2017 0.0
659107265216201550Quá trình thủy lực & cơ học222-24;27-36Phạm Đình Hòa350.002/04/2017 16/04/2017 2057.1
660107265216201548Quá trình thủy lực & cơ học222-24;27-39Phạm Đình Hòa510.023/04/2017 07/05/2017 2243.1
661107265216201552Quá trình thủy lực & cơ học222-24;27-39Phạm Thị Đoan Trinh700.023/04/2017 07/05/2017 1825.7
662107265216201546Quá trình thủy lực & cơ học222-24;27-39Phạm Thị Đoan Trinh660.023/04/2017 07/05/2017 3147.0
663107265216201545Quá trình thủy lực & cơ học222-24;27-39Phạm Thị Đoan Trinh560.023/04/2017 07/05/2017 3766.1
664107280316201348Quá trình và thiết bị Công nghệ Sinh học222-24;27-36Trần Thế Truyền490.002/04/2017 16/04/2017 1224.5
665118078316201386Quản lý Bảo dưỡng trong CN222-24;27-34Hồ Dương Đông410.001/04/2017 17/04/2017 2765.9
666118078316201385Quản lý Bảo dưỡng trong CN222-24;27-34Hồ Dương Đông500.001/04/2017 17/04/2017 3468.0
667118020316201384Quản lý Chất lượng XD222-24;27-34Phạm Thị Trang550.001/04/2017 14/04/2017 2341.8
668118020316201383Quản lý Chất lượng XD222-24;27-34Phạm Thị Trang590.001/04/2017 14/04/2017 1220.3
669118098316201385Quản lý chuỗi cung ứng322-24;27-34Lê Thị Minh Hằng500.001/04/2017 24/04/2017 3366.0
670118098316201386Quản lý chuỗi cung ứng322-24;27-34Lê Thị Minh Hằng410.001/04/2017 24/04/2017 3073.2
671118211316201483Quản lý công trình giao thông322-24;27-36Hoàng Phương Hoa670.002/04/2017 16/04/2017 3146.3
672118075316201385Quản lý Dự án222-24;27-34Trương Quỳnh Châu480.001/04/2017 10/04/2017 3164.6
673118075316201386Quản lý Dự án222-24;27-34Trương Quỳnh Châu430.001/04/2017 10/04/2017 2865.1
674102178316201314Quản lý dự án CNTT222-24;27-36Võ Trung Hùng300.002/04/2017 16/04/2017 0.0
675118112216201383Quản lý Dự án xây dựng222-24;27-34Phạm Thị Trang580.001/04/2017 24/04/2017 4475.9
676118112216201384Quản lý Dự án xây dựng222-24;27-34Huỳnh Thị Minh Trúc500.019/03/2017 09/04/2017 0.0
677117097316201381Quản lý Môi trường đô thị và KCN222-24;27-34Phan Như Thúc670.001/04/2017 08/05/2017 2841.8
678122060016201356Quản lý sản xuất222-23;27-39Trường ĐHBK0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
679117067216201481Quan trắc khảo sát môi trường222-24;27-39Phan Thị Kim Thủy550.023/04/2017 07/05/2017 0.0
680117067216201479Quan trắc khảo sát môi trường222-24;27-39Phan Thị Kim Thủy630.023/04/2017 07/05/2017 1320.6
681118024316201384Quản trị DN xây dựng322-24;27-34Huỳnh Thị Minh Trúc520.001/04/2017 17/04/2017 2446.2
682118024316201383Quản trị DN xây dựng322-24;27-34Huỳnh Thị Minh Trúc580.001/04/2017 17/04/2017 4170.7
683118055316201485Quản trị Nhân sự222-24;27-34Nguyễn Thị Thu Thủy630.001/04/2017 10/04/2017 3047.6
684118069316201485Quản trị Sản xuất 1222-24;27-34Hồ Dương Đông620.001/04/2017 10/04/2017 3048.4
685118059316201483Quản trị Tài chính322-24;27-36Huỳnh Thị Minh Trúc680.002/04/2017 16/04/2017 3348.5
686121029316201368Quy hoạch Đô thị222-24;27-39Phan Hữu Bách410.023/04/2017 07/05/2017 1536.6
687121029316201369Quy hoạch Đô thị222-24;27-39Nguyễn Xuân Trung220.023/04/2017 07/05/2017 836.4
688121029316201367Quy hoạch Đô thị222-24;27-39Nguyễn Xuân Trung340.023/04/2017 07/05/2017 823.5
689101015216201305ROBOT Công nghiệp222-24;27-30;33-38Nguyễn Đắc Lực770.016/04/2017 30/04/2017 56.5
690107269316201448Sinh học đại cương322-24;27-32;35-38Lê Lý Thùy Trâm380.016/04/2017 30/04/2017 2052.6
691122102016201456Sinh thái công nghiệp122-23;27-39Trần Văn Quang0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
692108071016201502Sức bền vật liệu322-24;27-35;38-39Nguyễn Văn Thiên Ân770.023/04/2017 07/05/2017 2735.1
693122103016201456Sức bền vật liệu422-23;27-39Nguyễn Văn Thiên Ân0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
694108071016201520Sức bền vật liệu322-24;27-39Thái Hoàng Phong760.023/04/2017 07/05/2017 33.9
695108071016201563Sức bền vật liệu322-24;27-37Thái Hoàng Phong440.009/04/2017 23/04/2017 0.0
696108071016201567Sức bền vật liệu322-24;27-30;33-38Lê Viết Thành760.016/04/2017 30/04/2017 1418.4
697108071016201577Sức bền vật liệu322-24;27-39Lê Viết Thành700.023/04/2017 07/05/2017 68.6
698108071016201568Sức bền vật liệu322-24;27-30;33-38Huỳnh Vinh770.016/04/2017 30/04/2017 2532.5
699308004316201557Tâm lý học222-24;27-39Nguyễn Thị Hồng Nhung430.023/04/2017 07/05/2017 12.3
700101016316201303TBCN & cấp phôi tự động222-24;27-34Châu Mạnh Lực450.001/04/2017 15/05/2017 0.0
701101016316201302TBCN & cấp phôi tự động222-24;27-29;36-40Châu Mạnh Lực660.030/04/2017 14/05/2017 0.0
702101016316201301TBCN & cấp phôi tự động230-40Nguyễn Đắc Lực520.030/04/2017 14/05/2017 0.0
703118209316201384Thẩm định dự án XD222-24;27-34Phạm Anh Đức500.001/04/2017 21/04/2017 2550.0
704118209316201383Thẩm định dự án XD222-24;27-34Bùi Nữ Thanh Hà590.001/04/2017 21/04/2017 4372.9
705109108316201359Thi công Nền đường322-24;27-39Nguyễn Biên Cương620.023/04/2017 07/05/2017 711.3
706109108316201361Thi công Nền đường322-24;27-39Nguyễn Hồng Hải530.023/04/2017 07/05/2017 23.8
707109108316201360Thi công Nền đường322-24;27-39Châu Trường Linh620.023/04/2017 07/05/2017 34.8
708111016316201375Thi công thuỷ lợi 1322-24;27-39Đoàn Viết Long360.023/04/2017 07/05/2017 411.1
709107064316201352Thiết bị dầu khí222-24;27-36Nguyễn Đình Lâm450.002/04/2017 16/04/2017 3680.0
710105141316201434Thiết bị điện222-24;27-39Nguyễn Văn Tấn310.023/04/2017 07/05/2017 516.1
711105141316201428Thiết bị điện222-24;27-32;34-40Nguyễn Văn Tấn570.030/04/2017 14/05/2017 0.0
712105141316201427Thiết bị điện222-24;27-31;33-40Võ Như Tiến750.030/04/2017 14/05/2017 0.0
713122066016201356Thiết bị điều khiển khả lập trình và ứng dụng322-23;27-39Khương Công Minh0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
714103103316201320Thiết bị Tàu thuỷ222-24;27-36Phạm Trường Thi260.002/04/2017 16/04/2017 13.8
715103067316201481Thiết bị thuỷ khí222-24;27-39Nguyễn Võ Đạo600.023/04/2017 07/05/2017 0.0
716103067316201479Thiết bị thuỷ khí222-24;27-39Phan Thành Long640.023/04/2017 07/05/2017 1320.3
717123036016201455Thiết bị và mạch điện tử II (14ECE(K3))532-42Nguyễn Văn Tuấn320.014/05/2017 28/05/2017 0.0
718106135016201340Thiết kế bộ lọc số222-24;27-39Hồ Phước Tiến930.023/04/2017 07/05/2017 44.3
719103167016201319Thiết kế các hệ thống ô tô322-24;27-36Lê Văn Tụy450.002/04/2017 16/04/2017 0.0
720103167016201318Thiết kế các hệ thống ô tô322-24;27-33;37-39Nguyễn Hoàng Việt600.023/04/2017 07/05/2017 2338.3
721103167016201317Thiết kế các hệ thống ô tô322-24;27-30;34-39Nguyễn Hoàng Việt590.023/04/2017 07/05/2017 23.4
722118070316201485Thiết kế Hệ thống sản xuất 322-24;27-34Hồ Dương Đông610.001/04/2017 10/04/2017 3252.5
723123044016201355AThiết kế IC số (13ECE1(K3))532-42Nguyễn Văn Cường0NaN14/05/2017 28/05/2017 NaN
724109104316201361Thiết kế Nền Mặt đường322-24;27-39Nguyễn Thanh Cường570.023/04/2017 07/05/2017 11.8
725109104316201359Thiết kế Nền Mặt đường322-24;27-39Võ Đức Hoàng680.023/04/2017 07/05/2017 710.3
726109104316201360Thiết kế Nền Mặt đường322-24;27-39Võ Hải Lăng610.023/04/2017 07/05/2017 23.3
727110083316201572AThiết kế nhanh 21Đoàn Trần Hiệp660.010/04/2017 07/05/2017 11.5
728110083316201571AThiết kế nhanh 21Nguyễn Xuân Trung710.010/04/2017 07/05/2017 0.0
729103136316201320Thiết kế Tàu thuỷ322-24;27-36Trần Văn Luận260.002/04/2017 16/04/2017 13.8
730122122016201356Thiết kế và gia công nhờ máy tính322-23;27-39Nguyễn Thế Tranh0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
731122168016201456Thiết kế vi mạch VLSI222-23;27-39Ninh Khánh Duy0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
732117008316201379Thoát nước Đô thị & Công nghiệp222-24;27-34Lê Năng Định600.001/04/2017 10/04/2017 2135.0
733117035216201368Thông gió222-24;27-39Nguyễn Đình Huấn560.023/04/2017 07/05/2017 1730.4
734118110116201583Thống kê doanh nghiệp xây dựng222-24;27-39Bùi Nữ Thanh Hà950.023/04/2017 07/05/2017 1212.6
735123130016201355BThông tin vô tuyến (13ECE2(K3))432-42Nguyễn Lê Hùng0NaN14/05/2017 28/05/2017 NaN
736122064016201356Thực hành322-23;27-39Trần Thái Anh Âu0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
737111120316201375Thủy công 2222-24;27-39Nguyễn Văn Hướng340.023/04/2017 07/05/2017 514.7
738111121316201375Thủy điện 2222-24;27-39Vũ Huy Công400.023/04/2017 07/05/2017 512.5
739103157016201520Thủy khí322-24;27-39Phạm Thị Kim Loan610.023/04/2017 07/05/2017 23.3
740103157016201517Thủy khí322-24;27-39Phan Thành Long590.023/04/2017 07/05/2017 23.4
741103157016201518Thủy khí322-24;27-39Phan Thành Long860.023/04/2017 07/05/2017 1315.1
742103109216201501Thủy khí & Máy thủy khí222-24;27-33;36-39Nguyễn Võ Đạo710.023/04/2017 07/05/2017 2940.8
743103111216201434Thuỷ khí ứng dụng222-24;27-39Phạm Thị Kim Loan320.023/04/2017 07/05/2017 515.6
744111127216201583Thủy lực222-24;27-39Nguyễn Thế Hùng630.023/04/2017 07/05/2017 812.7
745111127216201581Thủy lực222-24;27-36Tô Thúy Nga660.002/04/2017 16/04/2017 57.6
746111127216201579Thủy lực222-24;27-36Tô Thúy Nga690.002/04/2017 16/04/2017 68.7
747111127216201575Thủy lực222-24;27-37Tô Thúy Nga680.009/04/2017 23/04/2017 34.4
748111126216201577Thủy văn222-24;27-39Nguyễn Bản520.023/04/2017 07/05/2017 47.7
749111008316201563Thuỷ văn 1222-24;27-37Tô Thúy Nga440.009/04/2017 23/04/2017 0.0
750111116316201475Thủy văn Công trình222-24;27-30;34-39Nguyễn Bản460.023/04/2017 07/05/2017 36.5
751122009016201656ATiếng Anh 2529-32;34-44Huỳnh Trúc Giang0NaN28/05/2017 11/06/2017 NaN
752122009016201656BTiếng Anh 2529-32;34-44Trần Vũ Mai Yên0NaN28/05/2017 11/06/2017 NaN
753122025016201556ATiếng Anh 4522-23;27-30;33-41Phạm Thị Ca Dao0NaN07/05/2017 21/05/2017 NaN
754122025016201556BTiếng Anh 4522-23;27-30;33-41Phạm Thị Ca Dao0NaN07/05/2017 21/05/2017 NaN
755122154016201456Tiếng Anh 6322-23;27-39Tôn Nữ Xuân Phương0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
756122155016201356Tiếng Anh 8320-23;27-37Hồ Lê Minh Nghi0NaN09/04/2017 21/05/2017 NaN
757122011016201656ATiếng Pháp 2529-32;34-44Nguyễn Hữu Tâm Thu0NaN28/05/2017 11/06/2017 NaN
758122011016201656BTiếng Pháp 2529-32;34-44Trần Gia Nguyên Thy0NaN28/05/2017 11/06/2017 NaN
759122026016201556ATiếng Pháp 4522-23;27-30;33-41Lê Thị Trâm Anh0NaN07/05/2017 21/05/2017 NaN
760122026016201556BTiếng Pháp 4522-23;27-30;33-41Nguyễn Thị Thu Trang0NaN07/05/2017 21/05/2017 NaN
761122050016201456ATiếng Pháp 6322-23;27-39Nguyễn Thị Thu Thủy0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
762122050016201456BTiếng Pháp 6322-23;27-39Dương Thị Thùy Trang0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
763122151016201356BTiếng Pháp chuyên ngành220-23;27-37Nguyễn Hữu Bình0NaN09/04/2017 09/05/2017 NaN
764122151016201356CTiếng Pháp chuyên ngành220-23;27-37Nguyễn Hữu Bình0NaN09/04/2017 09/05/2017 NaN
765122151016201356ATiếng Pháp chuyên ngành222-23;27-39Đỗ Kim Thành0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
766106119016201438Tín hiệu & Hệ thống322-24;27-39Bùi Thị Minh Tú670.023/04/2017 07/05/2017 710.4
767106119016201440Tín hiệu & Hệ thống322-24;27-39Bùi Thị Minh Tú640.023/04/2017 07/05/2017 23.1
768103168016201319Tin học ứng dụng222-24;27-36Nguyễn Quang Trung460.002/04/2017 16/04/2017 0.0
769118113216201483Tin học ứng dụng trong QLDA222-24;27-36Phạm Anh Đức790.002/04/2017 16/04/2017 3848.1
770122129016201356Tính chất vật liệu 2122-23;27-39Nguyễn Thanh Việt0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
771123032016201455Tính toán đa biến NC (14ECE(K3))332-42Nguyễn Duy Thái Sơn320.014/05/2017 28/05/2017 0.0
772106123016201457Tổ chức máy tính322-24;27-36Hồ Viết Việt350.002/04/2017 16/04/2017 0.0
773118014316201483Tổ chức Thi công322-24;27-36Phạm Thị Trang690.002/04/2017 16/04/2017 3246.4
774122008016201656AToán 2729-32;34-44Bùi Tuấn Khang0NaN28/05/2017 11/06/2017 NaN
775122008016201656BToán 2729-32;34-44Bùi Tuấn Khang0NaN28/05/2017 11/06/2017 NaN
776105005316201557Toán chuyên ngành322-24;27-39Trần Văn Chính750.023/04/2017 07/05/2017 11.3
777104078316201422Toán chuyên ngành322-24;27-39Võ Chí Chính590.023/04/2017 07/05/2017 1423.7
778104078316201423Toán chuyên ngành322-24;27-39Võ Chí Chính470.023/04/2017 07/05/2017 36.4
779106117016201540Toán chuyên ngành322-24;27-39Nguyễn Văn Cường790.023/04/2017 07/05/2017 33.8
780107282316201450Toán chuyên ngành322-24;27-30;33-34;37-40Nguyễn Văn Dũng470.030/04/2017 14/05/2017 0.0
781118090216201585Toán chuyên ngành322-24;27-36Trần Đức Học590.002/04/2017 16/04/2017 2440.7
782107282316201348Toán chuyên ngành322-24;27-36Nguyễn Thị Lan490.002/04/2017 16/04/2017 1224.5
783319018216201418Toán chuyên ngành322-24;27-39Phạm Quý Mười420.023/04/2017 07/05/2017 0.0
784319018216201417Toán chuyên ngành322-24;27-39Phạm Quý Mười500.023/04/2017 07/05/2017 36.0
785109102216201461Toán chuyên ngành322-24;27-34Nguyễn Duy Thảo730.001/04/2017 17/04/2017 56.8
786109102216201459Toán chuyên ngành322-24;27-34Nguyễn Xuân Toản690.001/04/2017 17/04/2017 22.9
787109102216201460Toán chuyên ngành322-24;27-34Nguyễn Xuân Toản750.001/04/2017 17/04/2017 56.7
788106117016201538Toán chuyên ngành322-24;27-39Ngô Minh Trí800.023/04/2017 07/05/2017 45.0
789106117016201539Toán chuyên ngành322-24;27-39Ngô Minh Trí750.023/04/2017 07/05/2017 11.3
790319018216201581Toán chuyên ngành322-24;27-36Lê Hải Trung720.002/04/2017 16/04/2017 45.6
791319018216201579Toán chuyên ngành322-24;27-36Lê Hải Trung690.002/04/2017 16/04/2017 45.8
792109132016201464Toán chuyên ngành (QHTN)322-24;27-34Huỳnh Phương Nam450.001/04/2017 17/04/2017 2351.1
793110206016201467Toán chuyên ngành XD322-24;27-29;34-38Đỗ Minh Đức740.016/04/2017 30/04/2017 45.4
794110206016201469Toán chuyên ngành XD322-24;27-34Lê Anh Tuấn700.001/04/2017 07/05/2017 1622.9
795110206016201468Toán chuyên ngành XD322-24;27-34Nguyễn Quang Tùng810.001/04/2017 07/05/2017 1214.8
796102126316201616Toán rời rạc327-39Nguyễn Văn Hiệu460.023/04/2017 07/05/2017 1226.1
797102002316201514Toán rời rạc222-24;27-39Nguyễn Văn Hiệu400.023/04/2017 07/05/2017 0.0
798105160316201333Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số322-24;27-39Nguyễn Lê Hòa500.023/04/2017 07/05/2017 12.0
799105160316201332Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số322-24;27-39Nguyễn Lê Hòa400.023/04/2017 07/05/2017 12.5
800105160316201435Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số322-24;27-39Nguyễn Lê Hòa310.023/04/2017 07/05/2017 0.0
801109101316201461Tổng quan về công trình cầu222-24;27-34Hoàng Phương Hoa730.001/04/2017 14/04/2017 34.1
802109101316201460Tổng quan về công trình cầu222-24;27-34Võ Duy Hùng750.001/04/2017 14/04/2017 11.3
803109101316201459Tổng quan về công trình cầu222-24;27-34Nguyễn Hoàng Vĩnh730.001/04/2017 14/04/2017 11.4
804109037216201583Trắc địa222-24;27-39Lê Văn Định800.023/04/2017 07/05/2017 1012.5
805109037216201471Trắc địa222-24;27-39Lê Văn Định680.023/04/2017 07/05/2017 11.5
806102031316201415Trí tuệ nhân tạo222-24;27-39Phạm Minh Tuấn290.023/04/2017 07/05/2017 0.0
807102031316201414Trí tuệ nhân tạo222-24;27-39Phạm Minh Tuấn310.023/04/2017 07/05/2017 13.2
808102031316201411Trí tuệ nhân tạo222-24;27-39Phạm Minh Tuấn600.023/04/2017 07/05/2017 23.3
809122190016201356Trí tuệ nhân tạo220-23;27-37Phạm Minh Tuấn0NaN09/04/2017 18/05/2017 NaN
810123139016201356Trí tuệ nhân tạo 1 (13ES(K3))432-42Phạm Văn Tuấn150.014/05/2017 28/05/2017 0.0
811123095016201356Trình thiết bị Linux (13ES(K3))432-42Ngô Đình Thanh150.014/05/2017 28/05/2017 0.0
812106006316201440Trường điện từ222-24;27-39Tăng Tấn Chiến690.023/04/2017 07/05/2017 22.9
813106006316201438Trường điện từ222-24;27-39Trần Thị Hương610.023/04/2017 07/05/2017 711.5
814106006316201439Trường điện từ222-24;27-39Trần Thị Hương590.023/04/2017 07/05/2017 35.1
815108063016201425Truyền động cơ khí322-24;27-39Vũ Thị Hạnh500.023/04/2017 07/05/2017 612.0
816108063016201422Truyền động cơ khí322-24;27-39Bùi Minh Hiển570.023/04/2017 07/05/2017 1017.5
817105142316201432Truyền động điện222-24;27-34;36-40Giáp Quang Huy630.030/04/2017 14/05/2017 0.0
818105142316201433Truyền động điện222-24;27-35;37-40Giáp Quang Huy590.030/04/2017 14/05/2017 0.0
819105142316201434Truyền động điện222-24;27-39Đoàn Quang Vinh320.023/04/2017 07/05/2017 515.6
820101036316201403Truyền động thuỷ lực & khí nén222-24;27-39Trần Ngọc Hải370.023/04/2017 07/05/2017 924.3
821101036316201401Truyền động thuỷ lực & khí nén222-24;27-39Trần Ngọc Hải600.023/04/2017 07/05/2017 1830.0
822106033316201339Truyền sóng222-24;27-39Nguyễn Văn Cường510.023/04/2017 07/05/2017 815.7
823122100016201456Tự động hóa và điều khiển tối ưu222-23;27-39Trần Đình Khôi Quốc0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
824122065016201356Tự động hóa, điều khiển và khống chế322-23;27-39Lâm Tăng Đức0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
825209010116201579Tư tưởng Hồ Chí Minh222-24;27-36Nguyễn Phi Lê670.002/04/2017 16/04/2017 11.5
826209010116201581Tư tưởng Hồ Chí Minh222-24;27-36Nguyễn Phi Lê660.002/04/2017 16/04/2017 34.5
827122030016201456Tư tưởng Hồ Chí Minh222-23;27-39Nguyễn Thị Nga0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
828209010116201567Tư tưởng Hồ Chí Minh222-24;27-30;33-38Nguyễn Thị Nga670.016/04/2017 30/04/2017 1826.9
829209010116201569Tư tưởng Hồ Chí Minh222-24;27-30;33-38Lê Minh Thọ710.016/04/2017 30/04/2017 34.2
830209010116201568Tư tưởng Hồ Chí Minh222-24;27-30;33-38Lê Minh Thọ730.016/04/2017 30/04/2017 2534.2
831122191016201356Tương tác người - máy220-23;27-37Lê Quý Lộc0NaN09/04/2017 16/05/2017 NaN
832122099016201456Tương tự và các mô hình122-23;27-39Lê Kim Hùng0NaN23/04/2017 07/05/2017 NaN
833105154316201334Vận hành Hệ thống điện222-24;27-36Trần Tấn Vinh340.002/04/2017 16/04/2017 12.9
834105064316201330Vận hành Nhà máy thuỷ điện222-24;27-39Lê Đình Dương610.023/04/2017 07/05/2017 23.3
835105064316201327Vận hành Nhà máy thuỷ điện222-24;27-39Ngô Văn Dưỡng610.023/04/2017 07/05/2017 11.6
836105064316201329Vận hành Nhà máy thuỷ điện222-24;27-39Phạm Văn Kiên560.023/04/2017 07/05/2017 47.1
837109076316201364Vật liệu cách nhiệt - VL hoàn thiện222-24;27-39Lê Xuân Chương320.023/04/2017 07/05/2017 928.1
838107213216201450Vật liệu học đại cương222-24;27-30;33-34;37-40Nguyễn Văn Dũng450.030/04/2017 14/05/2017 0.0
839101111316201518Vật liệu kỹ thuật222-24;27-39Tào Quang Bảng710.023/04/2017 07/05/2017 79.9
840101111316201520Vật liệu kỹ thuật222-24;27-39Tào Quang Bảng690.023/04/2017 07/05/2017 0.0
841101111316201501Vật liệu kỹ thuật222-24;27-33;36-39Đinh Minh Diệm740.023/04/2017 07/05/2017 3952.7
842101111316201502Vật liệu kỹ thuật222-24;27-35;38-39Đinh Minh Diệm790.023/04/2017 07/05/2017 2835.4
843109038216201575Vật liệu xây dựng222-24;27-37Nguyễn Thị Tuyết An590.009/04/2017 23/04/2017 35.1
844109038216201568Vật liệu xây dựng222-24;27-30;33-38Nguyễn Thị Tuyết An760.016/04/2017 30/04/2017 2532.9
845109038216201563Vật liệu xây dựng222-24;27-37Huỳnh Phương Nam440.009/04/2017 23/04/2017 0.0
846109038216201567Vật liệu xây dựng222-24;27-30;33-38Đỗ Thị Phượng760.016/04/2017 30/04/2017 1418.4
847109038216201569Vật liệu xây dựng222-24;27-30;33-38Đỗ Thị Phượng750.016/04/2017 30/04/2017 810.7
848305001116201669Vật lý 1327-39Nguyễn Văn Cường720.023/04/2017 07/05/2017 1825.0
849305001116201668Vật lý 1327-39Nguyễn Văn Cường710.023/04/2017 07/05/2017 3549.3
850305001116201667Vật lý 1327-39Nguyễn Văn Cường700.023/04/2017 07/05/2017 3042.9
851305001116201632Vật lý 1327-39Nguyễn Văn Đông700.023/04/2017 07/05/2017 1420.0
852305001116201628Vật lý 1327-39Nguyễn Văn Đông690.023/04/2017 07/05/2017 1826.1
853305001116201675Vật lý 1327-39Nguyễn Thị Mỹ Đức740.023/04/2017 07/05/2017 1520.3
854305001116201659Vật lý 1327-39Nguyễn Thị Mỹ Đức700.023/04/2017 07/05/2017 45.7
855305001116201660Vật lý 1327-39Nguyễn Thị Mỹ Đức730.023/04/2017 07/05/2017 1824.7
856305001116201657Vật lý 1327-39Phùng Việt Hải610.023/04/2017 07/05/2017 1219.7
857305001116201664Vật lý 1327-39Phùng Việt Hải700.023/04/2017 07/05/2017 1318.6
858305001116201611Vật lý 1327-38Đặng Văn Hậu770.016/04/2017 30/04/2017 1722.1
859305001116201617Vật lý 1327-39Đặng Văn Hậu700.023/04/2017 07/05/2017 1724.3
860305001116201618Vật lý 1327-39Đặng Văn Hậu750.023/04/2017 07/05/2017 1317.3
861305001116201610Vật lý 1327-38Đặng Văn Hậu750.016/04/2017 30/04/2017 2229.3
862305001116201634Vật lý 1327-39Nguyễn Văn Hiếu440.023/04/2017 07/05/2017 0.0
863305001116201663Vật lý 1327-39Nguyễn Văn Hiếu360.023/04/2017 07/05/2017 0.0
864305001116201647Vật lý 1327-39Cao Xuân Hữu170.023/04/2017 07/05/2017 15.9
865305001116201616Vật lý 1327-39Đinh Thanh Khẩn460.023/04/2017 07/05/2017 1226.1
866305001116201672Vật lý 1327-39Đinh Thanh Khẩn490.023/04/2017 07/05/2017 36.1
867305001116201653Vật lý 1327-39Đinh Thanh Khẩn440.023/04/2017 07/05/2017 1022.7
868305001116201614Vật lý 1327-39Mai Thị Kiều Liên300.023/04/2017 07/05/2017 826.7
869305001116201615Vật lý 1327-39Mai Thị Kiều Liên250.023/04/2017 07/05/2017 312.0
870305001116201601Vật lý 1327-39Trần Bá Nam720.023/04/2017 07/05/2017 1825.0
871305001116201602Vật lý 1327-39Trần Bá Nam770.023/04/2017 07/05/2017 2431.2
872305001116201671Vật lý 1327-39Lê Hồng Sơn490.023/04/2017 07/05/2017 1122.4
873122012016201656AVật lý 1629-32;34-44Lê Hồng Sơn0NaN28/05/2017 11/06/2017 NaN
874122012016201656BVật lý 1629-32;34-44Lê Hồng Sơn0NaN28/05/2017 11/06/2017 NaN
875305001116201620Vật lý 1327-39Lê Văn Thanh Sơn700.023/04/2017 07/05/2017 1521.4
876305001116201605Vật lý 1327-39Lê Văn Thanh Sơn720.023/04/2017 07/05/2017 1318.1
877305001116201622Vật lý 1327-39Lê Văn Thanh Sơn740.023/04/2017 07/05/2017 2736.5
878305001116201623Vật lý 1327-39Lê Văn Thanh Sơn690.023/04/2017 07/05/2017 68.7
879305001116201681Vật lý 1327-39Trương Thành750.023/04/2017 07/05/2017 2736.0
880305001116201683Vật lý 1327-39Trương Thành710.023/04/2017 07/05/2017 1521.1
881305001116201684Vật lý 1327-39Trương Thành700.023/04/2017 07/05/2017 1318.6
882305001116201650Vật lý 1327-39Hoàng Đình Triển700.023/04/2017 07/05/2017 3651.4
883305001116201677Vật lý 1327-39Hoàng Đình Triển690.023/04/2017 07/05/2017 1724.6
884305001116201645Vật lý 1327-39Hoàng Đình Triển720.023/04/2017 07/05/2017 2331.9
885305001116201648Vật lý 1327-39Hoàng Đình Triển720.023/04/2017 07/05/2017 2027.8
886305001116201635Vật lý 1327-39Nguyễn Quý Tuấn460.023/04/2017 07/05/2017 0.0
887305001116201641Vật lý 1327-39Nguyễn Quý Tuấn330.023/04/2017 07/05/2017 0.0
888305001116201642Vật lý 1327-39Nguyễn Quý Tuấn330.023/04/2017 07/05/2017 721.2
889305001116201679Vật lý 1327-39Nguyễn Quý Tuấn760.023/04/2017 07/05/2017 1114.5
890305064116201639Vật lý 2327-39Nguyễn Văn Đông500.023/04/2017 07/05/2017 1122.0
891305064116201638Vật lý 2327-39Trần Bá Nam790.023/04/2017 07/05/2017 3848.1
892305065016201534Vật lý 3322-24;27-36Nguyễn Văn Hiếu430.002/04/2017 16/04/2017 0.0
893305065016201514Vật lý 3322-24;27-39Nguyễn Văn Hiếu400.023/04/2017 07/05/2017 0.0
894305065016201563Vật lý 3322-24;27-37Nguyễn Văn Hiếu440.009/04/2017 23/04/2017 0.0
895305065016201515Vật lý 3322-24;27-39Lê Hồng Sơn450.023/04/2017 07/05/2017 0.0
896305065016201535Vật lý 3322-24;27-36Nguyễn Quý Tuấn390.002/04/2017 16/04/2017 923.1
897117037216201472Vật lý kiến trúc 2222-24;27-39Nguyễn Anh Tuấn660.023/04/2017 07/05/2017 11.5
898117037216201471Vật lý kiến trúc 2222-24;27-39Nguyễn Anh Tuấn640.023/04/2017 07/05/2017 34.7
899121006316201571Vẽ ghi1.522-24;27-36Trương Phan Thiên An730.002/04/2017 16/04/2017 0.0
900121006316201572Vẽ ghi1.522-24;27-36Trương Phan Thiên An650.002/04/2017 16/04/2017 0.0
901108040116201614Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Độ290.023/04/2017 07/05/2017 827.6
902108040116201602Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Độ700.023/04/2017 07/05/2017 912.9
903108040116201601Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Độ710.023/04/2017 07/05/2017 2738.0
904108040116201605Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Độ700.023/04/2017 07/05/2017 1217.1
905108040116201615Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Độ250.023/04/2017 07/05/2017 312.0
906108040116201677Vẽ Kỹ thuật227-39Lê Văn Lược700.023/04/2017 07/05/2017 2028.6
907108040116201663Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Đức Sỹ360.023/04/2017 07/05/2017 0.0
908108040116201668Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Đức Sỹ920.023/04/2017 07/05/2017 4447.8
909108040116201675Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Đức Sỹ690.023/04/2017 07/05/2017 1724.6
910108040116201664Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Đức Sỹ710.023/04/2017 07/05/2017 1622.5
911108040116201660Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Đức Sỹ700.023/04/2017 07/05/2017 1014.3
912108040116201669Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Đức Sỹ700.023/04/2017 07/05/2017 1622.9
913108040116201667Vẽ Kỹ thuật227-39Nguyễn Đức Sỹ690.023/04/2017 07/05/2017 2942.0
914108040116201685Vẽ Kỹ thuật227-39Dương Thọ700.023/04/2017 07/05/2017 1115.7
915108040116201653Vẽ Kỹ thuật227-39Tôn Nữ Huyền Trang440.023/04/2017 07/05/2017 1125.0
916108040116201659Vẽ Kỹ thuật227-39Tôn Nữ Huyền Trang690.023/04/2017 07/05/2017 1115.9
917108040116201557Vẽ Kỹ thuật222-24;27-39Tôn Nữ Huyền Trang550.023/04/2017 07/05/2017 610.9
918108040116201618Vẽ Kỹ thuật227-39Tôn Nữ Huyền Trang700.023/04/2017 07/05/2017 1014.3
919108040116201620Vẽ Kỹ thuật227-39Phan Tường700.023/04/2017 07/05/2017 1521.4
920108040116201635Vẽ Kỹ thuật227-39Phan Tường460.023/04/2017 07/05/2017 0.0
921108040116201622Vẽ Kỹ thuật227-39Phan Tường700.023/04/2017 07/05/2017 2434.3
922108040116201617Vẽ Kỹ thuật227-39Phan Tường700.023/04/2017 07/05/2017 2332.9
923108040116201634Vẽ Kỹ thuật227-39Phan Tường440.023/04/2017 07/05/2017 0.0
924121037016201672Vẽ mỹ thuật 2127-39Trần Văn Tâm490.023/04/2017 07/05/2017 36.1
925121037016201671Vẽ mỹ thuật 2127-39Trần Văn Tâm510.023/04/2017 07/05/2017 1121.6
926102138316201415Vi điều khiển222-24;27-39Ninh Khánh Duy290.023/04/2017 07/05/2017 0.0
927107273316201448Vi sinh322-24;27-32;35-38Lê Lý Thùy Trâm390.016/04/2017 30/04/2017 2051.3
928107206316201446Vi sinh thực phẩm222-24;27-32;35-38Lê Lý Thùy Trâm500.016/04/2017 30/04/2017 3774.0
929107206316201445Vi sinh thực phẩm222-24;27-32;35-38Lê Lý Thùy Trâm540.016/04/2017 30/04/2017 2240.7
930105159316201433Vi xử lý & Vi điều khiển322-24;27-35;37-40Trần Thái Anh Âu530.030/04/2017 14/05/2017 0.0
931105159316201432Vi xử lý & Vi điều khiển322-24;27-34;36-40Ngô Đình Thanh480.030/04/2017 14/05/2017 0.0
932105159316201435Vi xử lý & Vi điều khiển322-24;27-39Nguyễn Văn Minh Trí310.023/04/2017 07/05/2017 0.0
933123070016201456Vi xử lý (14ES(K3))432-42Nguyễn Quốc Định170.014/05/2017 28/05/2017 0.0
934123018016201655AViết luận tiếng Anh (16ECE(K3))532-42Hồ Quảng Hà0NaN14/05/2017 28/05/2017 NaN
935123108016201656Viết luận tiếng Anh (16ES(K3))432-42Hồ Quảng Hà0NaN14/05/2017 28/05/2017 NaN
936123012016201556VL - Điện từ và DĐ (15ES(K3))432-42Cao Xuân Hữu360.014/05/2017 28/05/2017 0.0
937123014016201555AVL - Sóng (15ECE1(K3))432-42Cao Xuân Hữu450.014/05/2017 28/05/2017 0.0
938123014016201555BVL - Sóng (15ECE2(K3))432-42Cao Xuân Hữu470.014/05/2017 28/05/2017 0.0
939122194016201356Web Ngữ nghĩa220-23;27-37Huỳnh Công Pháp0NaN09/04/2017 05/05/2017 NaN
940110097316201471Xã hội học & Xã hội đô thị222-24;27-39Phan Bảo An580.023/04/2017 07/05/2017 35.2
941110097316201472Xã hội học & Xã hội đô thị222-24;27-39Phan Bảo An650.023/04/2017 07/05/2017 11.5
942319004116201546Xác suất thống kê322-24;27-39Phan Quang Như Anh500.023/04/2017 07/05/2017 2448.0
943319004116201545Xác suất thống kê322-24;27-39Phan Quang Như Anh500.023/04/2017 07/05/2017 3264.0
944122010016201656AXác suất thống kê429-32;34-44Trần Quốc Chiến0NaN28/05/2017 11/06/2017 NaN
945122010016201656BXác suất thống kê429-32;34-44Trần Quốc Chiến0NaN28/05/2017 11/06/2017 NaN
946319004116201501Xác suất thống kê322-24;27-33;36-39Lê Văn Dũng480.023/04/2017 07/05/2017 816.7
947319004116201642Xác suất thống kê327-39Lê Văn Dũng330.023/04/2017 07/05/2017 721.2
948319004116201641Xác suất thống kê327-39Lê Văn Dũng330.023/04/2017 07/05/2017 0.0
949319004116201502Xác suất thống kê322-24;27-35;38-39Lê Văn Dũng470.023/04/2017 07/05/2017 714.9
950319004116201548Xác suất thống kê322-24;27-39Đặng Công Hanh500.023/04/2017 07/05/2017 1938.0
951319004116201552Xác suất thống kê322-24;27-39Đặng Công Hanh520.023/04/2017 07/05/2017 1325.0
952319004116201659Xác suất thống kê327-39Nguyễn Thị Hải Yến700.023/04/2017 07/05/2017 811.4
953319004116201664Xác suất thống kê327-39Nguyễn Thị Hải Yến700.023/04/2017 07/05/2017 1825.7
954319004116201660Xác suất thống kê327-39Nguyễn Thị Hải Yến670.023/04/2017 07/05/2017 1522.4
955319004116201579Xác suất thống kê322-24;27-36Nguyễn Thị Hải Yến490.002/04/2017 16/04/2017 24.1
956319004116201520Xác suất thống kê322-24;27-39Nguyễn Thị Hải Yến520.023/04/2017 07/05/2017 0.0
957319004116201518Xác suất thống kê322-24;27-39Nguyễn Thị Hải Yến500.023/04/2017 07/05/2017 48.0
958319004116201581Xác suất thống kê322-24;27-36Nguyễn Thị Hải Yến510.002/04/2017 16/04/2017 917.6
959319022016201514Xác xuất thống kê422-24;27-39Lê Văn Dũng400.023/04/2017 07/05/2017 0.0
960117070216201379Xử lý nước thải công nghiệp129-34Trần Văn Quang660.001/04/2017 08/05/2017 3147.0
961117069216201381Xử lý nước thải đô thị222-24;27-34Trần Văn Quang670.001/04/2017 08/05/2017 2841.8
962117069216201379Xử lý nước thải đô thị222-24;27-34Trần Văn Quang610.001/04/2017 08/05/2017 3150.8
963123101016201355BXử lý tín hiệu ngẫu nhiên trong truyền thông (13ECE2(K3))532-42Phạm Văn Tuấn0NaN14/05/2017 28/05/2017 NaN
964102247016201515Xử lý tín hiệu sô222-24;27-39Ninh Khánh Duy450.023/04/2017 07/05/2017 0.0
965105161316201332Xử lý tín hiệu số322-24;27-39Nguyễn Hoàng Mai510.023/04/2017 07/05/2017 0.0
966105161316201333Xử lý tín hiệu số322-24;27-39Nguyễn Hoàng Mai520.023/04/2017 07/05/2017 11.9