Lịch khảo sát/ đánh giá lớp học phần
Danh sách lớp học phần
Khoa:
Thông tin lớp học phầnPhản hồi giữa kỳĐánh giá cuối kỳ
STTMã lớpTên lớp học phầnSố TCTuần họcGiảng viênSố lượng SVBắt đầuKết thúc SLSVĐGTỷ lệ % SVĐGBắt đầuKết thúcSLSVĐGTỷ lệ % SVĐGĐánh giá
1123087017201607Đại số tuyến tính & ƯD (K2)416-26Nguyễn Chánh Tú270.030/01/2018 05/03/2018 1244.4
2123097017201507Điện tử 2 (K2)416-26Lê Quốc Huy340.030/01/2018 05/03/2018 1955.9
3123104017201408Giới thiệu thiết bị và HT năng lượng mới (K2)516-26Đinh Thành Việt270.030/01/2018 06/03/2018 1970.4
4123007017201608Hình học giải tích 3 (K2)516-26Nguyễn Duy Thái Sơn400.030/01/2018 05/03/2018 2767.5
5123016017201707Hoá học ĐC (K2)422-27;30-34Lê Minh Đức260.010/03/2018 05/04/2018 623.1
6123016017201709Hoá học ĐC (K2)422-27;30-34Phạm Cẩm Nam260.010/03/2018 05/04/2018 1453.8
7123016017201708AHoá học ĐC (K2)422-27;30-34Phạm Cẩm Nam220.010/03/2018 05/04/2018 1881.8
8123030017201508HTTT th.gian rời rạc (K2)516-26Hồ Phước Tiến440.030/01/2018 10/03/2018 2556.8
9123121017201509Kinh tế vĩ mô (K2)216-26Lê Thị Kim Oanh450.030/01/2018 08/03/2018 2248.9
10123121017201508Kinh tế vĩ mô (K2)216-26Lê Thị Kim Oanh440.030/01/2018 08/03/2018 2556.8
11123038017201608KT Điện cơ bản (K2)416-26Phan Trần Đăng Khoa400.030/01/2018 06/03/2018 2767.5
12123102017201409Kỹ thuật Viba (K2)316-26Nguyễn Văn Cường160.030/01/2018 10/03/2018 956.3
13123062017201507Mạch điện III (K2)416-26Nguyễn Lê Hòa340.030/01/2018 08/03/2018 1852.9
14123002017201708Nguyên lý 2 (K2)322-27;30-34Đào Thị Nhung480.010/03/2018 21/03/2018 3981.3
15123002017201707Nguyên lý 2 (K2)322-27;30-34Đào Thị Nhung260.010/03/2018 22/03/2018 1869.2
16123035017201508Thiết bị và mạch điện tử I (K2)516-26Nguyễn Văn Cường440.030/01/2018 10/03/2018 2761.4
17123103017201409Thiết kế bộ lọc số (K2)516-26Phan Học160.030/01/2018 07/03/2018 956.3
18123146017201507Thống kê ƯD cho kỹ sư và nhà khoa học (K2)416-26Nguyễn Chánh Tú340.030/01/2018 06/03/2018 1852.9
19123032017201508Tính toán đa biến NC (K2)316-26Nguyễn Duy Thái Sơn440.030/01/2018 04/03/2018 2454.5
20123032017201509Tính toán đa biến NC (K2)316-26Nguyễn Duy Thái Sơn450.030/01/2018 09/03/2018 2146.7
21123061017201607Tính toán kỹ thuật (K2)416-26Lê Tiến Dũng270.030/01/2018 07/03/2018 1140.7
22123013017201608TN Vật lý - Điện từ & DĐ1Đinh Thanh Khẩn400.027/02/2018 17/03/2018 2460.0
23123162017201607TN Vật lý 2Đinh Thanh Khẩn270.027/02/2018 17/03/2018 829.6
24123159017201607Vật lý II (K2)16-26Nguyễn Quý Tuấn270.030/01/2018 10/03/2018 1037.0
25123027017201408Viết và th.trình KT NC (K2)416-26Hồ Quảng Hà270.030/01/2018 05/03/2018 1763.0
26123161017201608VL- Điện và từ (K2)16-26Nguyễn Quý Tuấn400.030/01/2018 10/03/2018 2152.5
27123040017201509Xác suất thống kê (K2)416-26Chử Văn Tiệp450.030/01/2018 04/03/2018 2146.7
28123040017201508Xác suất thống kê (K2)416-26Chử Văn Tiệp450.030/01/2018 06/03/2018 2555.6