Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1101140008Nguyễn Tiến Bách15/10/199614C1A
2101140071Phạm Bá Biển15/08/199614C1B
3101140072Lê Quang Bình15/09/199514C1B
4101140073Lê Quang Chinh24/09/199514C1B
5101140218Hoàng Hữu Cường19/06/199614C1VA
6101140017Nguyễn Xuân Diệu17/12/199614C1A
7101130017Lê Minh Dũng10/03/199513C1A
8101140074Hồ Văn Đại17/06/199614C1B
9101140075Lê Thành Đạt11/05/199614C1B
10101140077Nguyễn Thành Điểm01/01/199614C1B
11101140023Trần Văn Hạng11/01/199614C1A
12101130020Mai Xuân Ngọc Hân23/05/199513C1A
13101140085Đỗ Văn Hậu25/08/199514C1B
14101140025Trần Thanh Hậu18/07/199614C1A
15101140026Huỳnh Bá Hiển16/07/199614C1A
16101140027Trần Văn Hiệp16/06/199614C1A
17101140090Nguyễn Tuấn Hoàng05/08/199614C1B
18101140224Nguyễn Văn Hoàng16/02/199514C1VA
19101140228Nguyễn Hữu Hợp21/02/199514C1VA
20101140093Nguyễn Chí Hướng15/10/199614C1B
21101140230Nguyễn Tuấn Hùng18/10/199514C1VA
22101140032Phạm Minh Hùng13/07/199614C1A
23101140094Nguyễn Hữu Gia Khánh29/09/199514C1B
24101140095Trần Vũ Kỳ28/03/199614C1B
25101140099Nguyễn Văn Mỹ03/01/199514C1B
26101140239Nguyễn Hoài Nam10/01/199614C1VA
27101140240Đinh Sĩ Ngọc25/09/199614C1VA
28101140242Trần Xuân Nhật17/10/199614C1VA
29101130115Đoàn Huệ Nhơn02/05/199513C1B
30101140108Nguyễn Đức Quang16/07/199614C1B
31101140106Đinh Trần Minh Quân02/12/199614C1B
32101140246Lê Hồng Quân16/02/199614C1VA
33101140111Nguyễn Quyết18/11/199614C1B
34101140112Lê Văn Trường Sơn22/09/199514C1B
35101140113Hoàng Văn Sỷ16/05/199614C1B
36101140114Nguyễn Thế Ngọc Tài17/12/199614C1B
37101140056Trương Văn Thanh02/07/199514C1A
38101140116Nguyễn Đăng Thắng20/03/199614C1B
39101140119Thái Bá Thông30/01/199614C1B
40101140059Nguyễn Duy Tiến02/09/199614C1A
41101140121Đường Nhân Tín10/10/199614C1B
42101140063Nguyễn Văn Tư10/02/199614C1A
43101140125Phan Anh Tuấn29/03/199614C1B
44101140126Võ Thanh Tùng16/02/199614C1B
45101140123Phan Thanh Tú12/09/199614C1B
46101140129Nguyễn Văn Vương29/09/199614C1B
47101140068Bùi Anh Vũ01/01/199614C1A