Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1101140215Lê Quốc Bảo01/08/199514C1VA
2101140216Phạm Hoàng Bảo05/05/199514C1VA
3101140071Phạm Bá Biển15/08/199614C1B
4101140072Lê Quang Bình15/09/199514C1B
5101140075Lê Thành Đạt11/05/199614C1B
6101140023Trần Văn Hạng11/01/199614C1A
7101140085Đỗ Văn Hậu25/08/199514C1B
8101140025Trần Thanh Hậu18/07/199614C1A
9101140026Huỳnh Bá Hiển16/07/199614C1A
10101140086Đỗ Văn Hiệp08/08/199614C1B
11101140027Trần Văn Hiệp16/06/199614C1A
12101140230Nguyễn Tuấn Hùng18/10/199514C1VA
13101140032Phạm Minh Hùng13/07/199614C1A
14101130115Đoàn Huệ Nhơn02/05/199513C1B
15101140246Lê Hồng Quân16/02/199614C1VA
16101140112Lê Văn Trường Sơn22/09/199514C1B
17101140056Trương Văn Thanh02/07/199514C1A
18101140251Đinh Ngọc Thành10/10/199514C1VA
19101140250Võ Xuân Thái10/01/199614C1VA
20101140119Thái Bá Thông30/01/199614C1B
21101140122Lê Văn Trí08/04/199614C1B
22101140063Nguyễn Văn Tư10/02/199614C1A
23101140125Phan Anh Tuấn29/03/199614C1B
24101140123Phan Thanh Tú12/09/199614C1B
25101140068Bùi Anh Vũ01/01/199614C1A