Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1101140219Võ Phước Doanh12/12/199514C1VA
2101140020Nguyễn Văn Dương22/07/199614C1A
3101130017Lê Minh Dũng10/03/199513C1A
4101140074Hồ Văn Đại17/06/199614C1B
5101140224Nguyễn Văn Hoàng16/02/199514C1VA
6101140234Phạm Đình Huy20/10/199614C1VA
7101140237Bùi Văn Lộc21/02/199614C1VA
8101130111Trần Ngọc Lực25/01/199513C1B
9101140238Cao Thanh Nam29/03/199614C1VA
10101140040Nguyễn Tấn Nam13/05/199614C1A
11101140241Phan Viết Ngọc18/11/199614C1VA
12101140042Hà Tấn Nguyên10/06/199614C1A
13101140043Nguyễn Thành Nhân05/04/199614C1A
14101140110Nguyễn Anh Quốc06/10/199414C1B
15101140249Đinh Quốc Sơn10/10/199514C1VA
16101140055Nguyễn Viết Anh Tài28/07/199614C1A
17101140252Nguyễn Đăng Thảo28/06/199514C1VA
18101140058Võ Đình Thuấn25/04/199614C1A
19101140253Vỏ Tâm Thức29/03/199614C1VA
20101140254Trần Anh Tiệp01/06/199414C1VA
21101140060Hà Văn Toàn25/03/199514C1A
22101140257Nguyễn Minh Tuấn24/07/199614C1VA
23101140258Lê Công Vũ30/07/199614C1VA