Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1101150253Nguyễn Văn Anh08/01/199615C1VA
2101150109Trần Phúc Chiến21/11/199715C1C
3101150012Nguyễn Mạnh Cường18/01/199715C1A
4101150013Huỳnh Ngọc Diện19/03/199715C1A
5101140222Ngô Mậu Đạt07/10/199614C1VA
6101150201Trương Anh Đài16/01/199715C1A
7101150018Lý Gia Hân20/04/199715C1A
8101150069Nguyễn Trường Hận20/10/199715C1B
9101150019Phạm Đình Hiếu10/02/199615C1A
10101150123Nguyễn Ngọc Huy02/07/199715C1C
11101150029Nguyễn Văn Linh15/02/199715C1A
12101150038Nguyễn Văn Ninh22/09/199715C1A
13101150136Ngô Văn Phú14/12/199615C1C
14101150141Lương Văn Sơn20/11/199515C1C
15101150053Nguyễn Văn Tình08/10/199615C1A
16101150058Nguyễn Thành Vương09/06/199715C1A