Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1101160080Phạm Văn Chiến11/11/199816C1B
2101170007Đoàn Minh Văn Chương18/04/199717C1A
3101140218Hoàng Hữu Cường19/06/199614C1VA
4101160086Nguyễn Tiến Dũng06/07/199816C1B
5101160083Nguyễn Khắc Tuấn Đạt21/05/199816C1B
6101160082Phan Hải Đăng06/01/199716C1B
7101170013Đặng Trọng Đức08/05/199917C1A
8101170023Nguyễn Trung Hiếu18/06/199917C1A
9101160089Phạm Phước Hiếu22/11/199816C1B
10101160093Hồ Đình Hưng05/02/199716C1B
11101160024Nguyễn Lê Hưng20/08/199816C1A
12101160094Nguyễn Thừa Hưng14/09/199816C1B
13101160095Nguyễn Phước Huy12/02/199816C1B
14101160096Trần Quang Huy25/10/199816C1B
15101160029Đậu Văn Linh10/03/199716C1A
16101160031Trần Vũ Long23/08/199816C1A
17101160102Huỳnh Văn Lưu28/01/199816C1B
18101150258Nguyễn Văn Mạnh08/02/199715C1VA
19101160103Nguyễn Phan Bình Minh30/04/199816C1B
20101170039Văn Nhật Nam02/09/199917C1A
21101170125Huỳnh Công Nhạc09/01/199817C1B
22101160108Vũ Văn Nội28/07/199816C1B
23101160040Nguyễn Văn Phụng14/03/199816C1A
24101160112Nguyễn Sỹ Phương10/11/199716C1B
25101160111Đỗ Sĩ Phước12/04/199816C1B
26101160110Trương Hoàng Phúc19/11/199816C1B
27101160113Nguyễn Bảo Quang07/03/199816C1B
28101160043Nguyễn Viết Quy09/02/199816C1A
29101160116Nguyễn Ngọc Sáng23/11/199616C1B
30101160046Hoàng Trường Sinh13/02/199816C1A
31101160117Lê Khắc Sơn13/09/199816C1B
32101170323Phạm Thế Sơn12/04/199917CDT3
33101170141Trần Thanh Tâm12/02/199917C1B
34101170142Nguyễn Quang Tấn13/07/199917C1B
35101170147Lê Trung Thanh13/07/199917C1B
36101160119Bùi Đức Thành12/06/199816C1B
37101160050Ngô Hà Anh Thi03/08/199816C1A
38101170152Trần Phong Thọ14/09/199917C1B
39101170153Lê Thạc Thùy06/02/199817C1B
40101170156Nguyễn Hữu Trưởng19/05/199917C1B
41101160068Trần Minh Tướng06/01/199816C1A
42101170158Nguyễn Đình Tuấn11/06/199917C1B
43101170159Trần Đăng Tuấn10/05/199717C1B
44101170161Quách Nhật Vàng30/12/199817C1B
45101160072Lê Công Việt07/12/199816C1A
46101160074Phạm Hồng Vinh10/07/199816C1A
47101160079Trần Thanh Vỹ17/02/199816C1A