Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1101140071Phạm Bá Biển15/08/199614C1B
2101140073Lê Quang Chinh24/09/199514C1B
3101140079Nguyễn Quốc Duẩn21/11/199514C1B
4101140081Nguyễn Trọng Dũng10/10/199614C1B
5101140083Nguyễn Văn Giang12/02/199314C1B
6101140022Ngô Xuân Hạ15/12/199614C1A
7101140085Đỗ Văn Hậu25/08/199514C1B
8101140026Huỳnh Bá Hiển16/07/199614C1A
9101140027Trần Văn Hiệp16/06/199614C1A
10101140088Đặng Huy Hoàng22/04/199614C1B
11101140090Nguyễn Tuấn Hoàng05/08/199614C1B
12101140031Lê Kim Hợi16/03/199614C1A
13101140093Nguyễn Chí Hướng15/10/199614C1B
14101140091Nguyễn Bá Hùng25/09/199514C1B
15101140092Thái Bá Hùng22/08/199514C1B
16101140094Nguyễn Hữu Gia Khánh29/09/199514C1B
17101130111Trần Ngọc Lực25/01/199513C1B
18101140099Nguyễn Văn Mỹ03/01/199514C1B
19101140101Chu Văn Nghiệp16/01/199514C1B
20101140100Hoàng Đại Nghĩa01/03/199514C1B
21101130114Lê Quang Nghĩa10/02/199513C1B
22101140102Nguyễn Tấn Nguyên28/04/199614C1B
23101140045Nguyễn Đình Phước25/10/199614C1A
24101140108Nguyễn Đức Quang16/07/199614C1B
25101140106Đinh Trần Minh Quân02/12/199614C1B
26101140048Lâm Minh Quân21/05/199614C1A
27101140111Nguyễn Quyết18/11/199614C1B
28101140052Trần Đình Sang03/10/199614C1A
29101140114Nguyễn Thế Ngọc Tài17/12/199614C1B
30101140055Nguyễn Viết Anh Tài28/07/199614C1A
31101140060Hà Văn Toàn25/03/199514C1A