Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1101140214Lê Nam Anh13/03/199514C1VA
2101140216Phạm Hoàng Bảo05/05/199514C1VA
3101140218Hoàng Hữu Cường19/06/199614C1VA
4101140219Võ Phước Doanh12/12/199514C1VA
5101140225Lê Anh Học18/10/199614C1VA
6101140224Nguyễn Văn Hoàng16/02/199514C1VA
7101140229Nguyễn Xuân Huân04/05/199514C1VA
8101140232Cao Xuân Huy19/11/199614C1VA
9101140230Nguyễn Tuấn Hùng18/10/199514C1VA
10101140231Nguyễn Viết Hùng25/07/199614C1VA
11101140235Võ Văn Kiên02/03/199614C1VA
12101140237Bùi Văn Lộc21/02/199614C1VA
13101140238Cao Thanh Nam29/03/199614C1VA
14101140241Phan Viết Ngọc18/11/199614C1VA
15101140248Đậu Ngọc Trường Sơn17/10/199614C1VA
16101140251Đinh Ngọc Thành10/10/199514C1VA
17101140250Võ Xuân Thái10/01/199614C1VA
18101140116Nguyễn Đăng Thắng20/03/199614C1B
19101140117Võ Đăng Thật19/06/199614C1B
20101140118Mai Đình Thiện28/06/199614C1B
21101140119Thái Bá Thông30/01/199614C1B
22101140253Vỏ Tâm Thức29/03/199614C1VA
23101140255Phạm Cảnh Toàn15/01/199614C1VA
24101140122Lê Văn Trí08/04/199614C1B
25101140124Giản Viết Tuấn04/01/199514C1B
26101140257Nguyễn Minh Tuấn24/07/199614C1VA
27101140126Võ Thanh Tùng16/02/199614C1B
28101140256Dương Lê Tú02/10/199514C1VA
29101140258Lê Công Vũ30/07/199614C1VA
30101140128Nguyễn Anh Vũ29/08/199614C1B