Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1102150130Lê Trọng Tài18/01/199715T2
2102150196Nguyễn Tấn Tài03/02/199715T3
3111120043Đậu Văn Tám26/10/199312THXD
4102150131Nguyễn Quốc Tấn12/01/199615T2
5102150197Nguyễn Hoàng Thạch25/03/199715T3
6102150132Nguyễn Văn Thành18/08/199715T2
7102150198Trần Nhật Thành29/09/199715T3
8102150069Phạm Thị Mai Thảo22/06/199715T1
9102150068Trần Hữu Thắng30/04/199715T1
10102150199Lê Thịnh01/01/199715T3
11102150200Trịnh Ngọc Thông10/09/199715T3
12102150070Trần Quốc Thoại25/06/199715T1
13102150134Đoàn Minh Thuận27/04/199715T2
14102150201Nguyễn Thị Thủy08/04/199715T3
15102130048Lê Văn Tịnh18/02/199513T1
16102150072Nguyễn Văn Tiên21/04/199615T1
17102150135Nguyễn Hữu Tiến05/10/199415T2
18102150202Nguyễn Văn Tiến14/08/199715T3
19102150073Phạm Trần Nhật Tiến29/04/199715T1
20102150136Thái Quang Tiến04/08/199715T2
21102150203Trần Văn Tiến11/10/199715T3
22102150074Hồ Viết Phú Toàn14/12/199715T1
23102150137Trần Thanh Toàn02/08/199715T2
24102150204Tưởng Đức Toàn04/09/199715T3
25102150075Nguyễn Đăng Toản10/08/199715T1
26102150205Dương Văn Trang24/03/199415T3
27102150076Huỳnh Thị Trang15/10/199715T1
28102150139Nguyễn Thị Thùy Trang25/07/199715T2
29102150138Huỳnh Thị Diệu Trâm30/10/199715T2
30102150207Võ Văn Trinh20/02/199715T3
31102150206Đặng Văn Trí07/10/199715T3
32102150140Nguyễn Trần Nhật Trí11/06/199715T2
33102150077Võ Văn Trọng20/07/199715T1
34102150141Cao Tất Trung09/12/199615T2
35102150078Nguyễn Công Trung06/12/199715T1
36102150142Trần Hữu Trung14/08/199715T2
37102150209Hồ Anh Tuấn04/06/199715T3
38102150079Hoàng Công Tuấn11/11/199715T1
39102150143Lê Công Tuấn14/05/199715T2
40102140233Nguyễn Hữu Tuấn12/02/199614T1
41102150210Nguyễn Hữu Tuấn11/10/199615T3
42102150080Nguyễn Đắc Tuệ10/06/199715T1
43102150211Nguyễn Đăng Song Tuyển13/08/199715T3
44102150144Lê Đình Tuyến10/01/199715T2
45102150081Nguyễn Đức Văn09/06/199715T1
46102150145Từ Viết Văn09/08/199715T2
47102150212Trần Minh Vương11/01/199615T3
48102150082Nguyễn Đức Vũ06/09/199715T1
49111110050Nguyễn Đức Vũ17/10/199311THXD
50102150146Trần Long Vũ27/07/199715T2