Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1102170003Nguyễn Gia Bảo23/03/199917T1
2102170004Phan Văn Ben20/02/199917T1
3102170005Phan Thành Bình26/07/199917T1
4102170006Ngô Thị Cảnh29/11/199917T1
5102170007Lê Văn Chiến17/10/199917T1
6102170009Lê Văn Cường15/05/199917T1
7102170014Phạm Quí Dương12/09/199917T1
8102170015Phạm Phú Duy15/05/199917T1
9102170010Nguyễn Vĩnh Đạt04/09/199917T1
10102170012Lê Hữu Đức03/07/199917T1
11102170013Phan Trọng Đức22/08/199917T1
12102170151Nguyễn Trường Hải15/10/199917T3
13102170016Phạm Tuấn Hải29/12/199917T1
14102170021Nguyễn Thị Hồng09/08/199917T1
15102170019Đoàn Văn Hoàng21/07/199917T1
16102170018Bùi Văn Hóa27/01/199917T1
17102170158Nguyễn Tiến Hưng28/07/199917T3
18102170023Tôn Thất Hưng13/06/199917T1
19102150103Nguyễn Đức Quang Huy14/10/199715T2
20102170022Trương Quang Hùng08/07/199917T1
21102170093Đặng Quốc Khánh14/03/199917T2
22102170027Trần Duy Khánh09/04/199917T1
23102170029Hoàng Trọng Kiên07/04/199917T1
24102170030Hồ Văn Anh Kim21/01/199917T1
25102170033Hồ Duy Long27/09/199917T1
26102170034Lê Bá Lương03/03/199917T1
27102170036Lê Trung Nam23/07/199917T1
28102170037Bùi Thị Nga14/10/199917T1
29111150034Nguyễn Ngọc Ngân10/10/199715THXD
30102160152Trần Thị Ngân12/09/199816T3
31102170173Đặng Ngọc Bửu Nghĩa24/10/199917T3
32102170039Phạm Thị Nguyệt09/06/199917T1
33102170040Nguyễn Ngọc Quang Nhân18/11/199917T1
34102170042Nguyễn Quang Phiêu26/06/199917T1
35102170046Phạm Văn Phương29/07/199917T1
36102170045Nguyễn Văn Hữu Phước26/03/199917T1
37102170043Trịnh Thanh Phú22/04/199917T1
38102170048Trần Minh Quang30/11/199917T1
39102170051Phan Gia Sang29/07/199917T1
40102170052Trần Hữu Tài04/01/199917T1
41102170053Võ Văn Tâm25/06/199917T1
42102160116Ngô Thị Thanh15/12/199816T2
43102170122Nguyễn Sỹ Tuấn Thành12/06/199917T2
44102170056Trần Viết Thành19/10/199917T1
45102170059Ngô Văn Tiến20/02/199917T1
46102170062Cao Quảng Trọng05/05/199917T1
47102170063Đoàn Trường12/06/199917T1
48102170065Trương Anh Tuệ20/06/199917T1
49102170064Nguyễn Văn Tự28/01/199817T1
50102170067Phạm Văn Vũ07/10/199917T1