Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1102150018Nguyễn Quang An20/08/199715T1
2102150085Nguyễn Đình Bình28/06/199715T2
3102150021Nguyễn Cảm22/12/199715T1
4102150086Mai Đình Chiến04/03/199615T2
5102150087Ngô Minh Cương27/11/199715T2
6102150023Nguyễn Hữu Cường31/12/199715T1
7102150088Nguyễn Thế Cường11/11/199715T2
8102150090Triệu Tấn Danh09/01/199715T2
9102150026Trần Thị Xuân Diệu02/05/199715T1
10102150029Phan Bá Duy25/10/199715T1
11102150028Nguyễn Tiến Dũng06/07/199715T1
12102150089Trần Quốc Đại26/01/199715T2
13102150093Phạm Ngọc Được25/04/199615T2
14102150158Bùi Thị Thanh Hà07/09/199715T3
15102150094Nguyễn Khánh Hà12/02/199715T2
16102150032Nguyễn Đức Hiển27/10/199715T1
17102150036Từ Anh Hồng12/12/199715T1
18102150098Võ Như Hoàn08/01/199715T2
19102150035Nguyễn Minh Hoàng16/04/199715T1
20102150038Phan Kiều Hưng20/05/199715T1
21102150101Mai Thị Hương20/08/199715T2
22102150039Đặng Đôn Huy11/08/199715T1
23102150037Đặng Bá Hùng17/10/199615T1
24102150105Nguyễn Đình Khải02/01/199715T2
25102150106Ngô Ngọc Khánh21/02/199715T2
26102150110Trần Như Lập10/10/199615T2
27102150048Trần Xuân Lộc17/11/199715T1
28102150112Huỳnh Phong Lưu09/01/199715T2
29102150049Lê Văn Mẫn10/03/199715T1
30102150114Lê Đức Minh24/02/199615T2
31102150052Nguyễn Văn Nam04/11/199715T1
32102150117Trần Lê Viên Ngọc11/05/199615T2
33102150054Trà Anh Nhân09/10/199715T1
34102150057Nguyễn Viết Phi19/07/199715T1
35102150058Nguyễn Văn Phú13/06/199715T1
36102150122Bùi Thị Ngọc Phúc25/10/199715T2
37102150125Lê Văn Hồng Quân01/10/199715T2
38102150063Trần Hồng Quân14/04/199715T1
39102150065Trần Đình Quý10/02/199715T1
40102150128Hà Xuân Sáng28/07/199715T2
41102150132Nguyễn Văn Thành18/08/199715T2
42102150070Trần Quốc Thoại25/06/199715T1
43102150202Nguyễn Văn Tiến14/08/199715T3
44102150076Huỳnh Thị Trang15/10/199715T1
45102150140Nguyễn Trần Nhật Trí11/06/199715T2
46102150142Trần Hữu Trung14/08/199715T2
47102150144Lê Đình Tuyến10/01/199715T2
48102150145Từ Viết Văn09/08/199715T2
49102150082Nguyễn Đức Vũ06/09/199715T1