Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1103130006Nguyễn Hữu Bảo Anh08/09/199513C4A
2103140002Trương Ngọc Anh10/09/199614C4A
3103140005Trần Thanh Bảo12/06/199614C4A
4103140068Nguyễn Hữu Bão18/08/199614C4B
5103140008Hứa Văn Chính20/02/199514C4A
6103140009Nguyễn Lê Chính30/11/199614C4A
7103140075Nguyễn Đức Cường17/03/199614C4B
8103140082Phạm Thế Duy20/11/199614C4B
9103140080Thái Văn Dũng16/09/199614C4B
10103140017Trần Dũng06/08/199614C4A
11103140013Lê Thành Đạt10/03/199514C4A
12103140012Nguyễn Hữu Đang02/04/199614C4A
13103140014Bùi Khắc Điệp15/01/199514C4A
14103140015Hồ Văn Đức08/07/199614C4A
15103140018Lê Văn Hải23/08/199614C4A
16103140019Trà Thanh Hân23/07/199614C4A
17103140085Lê Văn Hậu17/02/199614C4B
18103140020Đoàn Phước Hiền23/10/199614C4A
19103140086Lê Đức Hiền01/11/199614C4B
20103140022Phạm Hiếu04/04/199614C4A
21103140088Tô Bá Hiếu24/12/199614C4B
22103140024Võ Văn Hoan10/12/199614C4A
23103140089Lê Đắc Hòa28/08/199514C4B
24103140026Trần Đức Huy15/02/199614C4A
25103140027Phùng Xuân Khánh15/09/199614C4A
26103140028Đoàn Văn Kiệt10/10/199614C4A
27103140029Hoàng Nhật Linh04/10/199614C4A
28103140032Nguyễn Ngọc Minh24/05/199614C4A
29103140035Nguyễn Văn Nguyên03/09/199614C4A
30103140036Nguyễn Hoàng Nhật07/07/199614C4A
31103140037Nguyễn Hoài Nhơn12/10/199514C4A
32103140039Lê Minh Phụng30/12/199614C4A
33103140106Hồ Đăng Phương16/05/199614C4B
34103140104Nguyễn Hồng Phúc07/12/199614C4B
35103140042Phạm Ngọc Quốc02/09/199414C4A
36103140108Trương Minh Quốc16/12/199614C4B
37103140043Nguyễn Đức Minh Quý25/09/199614C4A
38103140045Trần Minh Sang14/12/199514C4A
39103140111Thái Duy Sơn19/06/199514C4B
40103140048Nguyễn Thành Tâm20/07/199614C4A
41103140051Nguyễn Văn Thịnh26/03/199514C4A
42103140120Nguyễn Văn Thức02/06/199614C4B
43103140056Nguyễn Văn Triêm02/12/199614C4A
44103140123Thái Công Trí10/08/199614C4B
45103140127Trần Văn Trường29/07/199514C4B
46103140060Dương Quốc Tuấn16/03/199614C4A
47103140130Nguyễn Quang Tùng06/11/199614C4B
48103140133Nguyễn Hoài Văn16/03/199614C4B
49103140064Huỳnh Ngọc Việt05/01/199514C4A
50103130201Cao Hữu Vượng04/12/199413C4B
51103140067Hoàng Như ý08/03/199614C4A