Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1103140090Lê Văn Hoành27/12/199614C4B
2103130145Trần Minh Lộc01/02/199513C4B
3103140034Hoàng Minh Nghĩa19/02/199514C4A
4103130054Nguyễn Đức Nghĩa29/07/199513C4A
5103140046Phan Nguyễn Quang Sơn21/06/199614C4A
6103140112Nguyễn Đăng Tài13/04/199614C4B