Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1105140091Cao Đình An20/05/199614D2
2105140092Huỳnh Thái ất20/08/199514D2
3105140012Lê Văn Bão05/11/199514D1
4105140015Trần Văn Cảnh21/09/199514D1
5105140014Nguyễn Văn Cầm10/01/199514D1
6105140016Nguyễn Thiên Chí01/08/199614D1
7105140017Huỳnh Đình Cương03/10/199614D1
8105140025Phạm Anh Dương15/05/199514D1
9105140108Trần Xuân Triều Dương18/11/199614D2
10105140178Lê Duy20/03/199614D3
11105140023Lê Trí Dũng02/04/199614D1
12105140107Trần Công Dũng05/01/199614D2
13105140018Trần Như Đại02/09/199614D1
14105140019Lê Viết Đấu06/02/199614D1
15105140103Nguyễn Trường Định09/05/199414D2
16105140110Ngô Thanh Hải26/01/199514D2
17105140032Phạm Công Hoan01/12/199614D1
18105140114Lê Thạc Hoàn12/01/199614D2
19105140034Phạm Văn Hoàng06/03/199614D1
20105140117Hồ Phúc Hoành08/05/199414D2
21105140191Hoàng Thái Hưng25/05/199614D3
22105140038Nguyễn Quang Hưng22/02/199514D1
23105140122Nguyễn Công Bảo Huy01/05/199614D2
24105140037Trần Việt Hùng10/05/199614D1
25105140120Võ Văn Hùng05/07/199514D2
26105140040Hồ Văn Khánh05/02/199514D1
27105140125Lê Văn Kiểm10/04/199614D2
28105140126Võ Thiên Lang04/05/199314D2
29105140044Lê Tiến Lịnh26/12/199614D1
30105140046Nguyễn Đình Mỹ10/12/199514D1
31105140201Lê Văn Trung Nghĩa17/10/199614D3
32105140203Nguyễn Cữu Nhị10/03/199614D3
33105140136Đỗ Văn Quốc Phú21/07/199614D2
34105140205Nguyễn Huy Phú21/02/199614D3
35105140138Nguyễn Văn Phúc15/10/199614D2
36105140058Nguyễn Hữu Quang27/12/199614D1
37105140059Nguyễn Văn Quốc08/01/199614D1
38105140211Châu Ngọc Quý27/02/199614D3
39105140142Nguyễn Xuân Ngọc Sáng24/12/199614D2
40105140143Lê Trung Sỹ07/07/199614D2
41105140217Trần Hải Tây17/03/199614D3
42105140066Đặng Như Ngọc Thạch24/01/199614D1
43105140218Hồ Nhật Thành02/01/199614D3
44105140223Võ Thôn12/04/199314D3
45105140158Bạch Đức Trịnh28/05/199514D2
46105140227Hồ Quang Triệu25/12/199614D3
47105140229Nguyễn Thanh Trung19/07/199614D3
48105140230Võ Thành Trung01/01/199614D3
49105140238Trương Văn Vũ13/03/199614D3