Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1105140015Trần Văn Cảnh21/09/199514D1
2105140173Nguyễn Quang Danh22/01/199614D3
3105140020Huỳnh Ngọc Diệp11/04/199614D1
4105140109Trương Quang Duy01/08/199614D2
5105140024Trần Chí Dũng02/10/199614D1
6105140107Trần Công Dũng05/01/199614D2
7105140018Trần Như Đại02/09/199614D1
8105140029Trần Đình Hải02/12/199514D1
9105140030Hoàng Văn Hiến06/09/199614D1
10105140032Phạm Công Hoan01/12/199614D1
11105140034Phạm Văn Hoàng06/03/199614D1
12105130030Hồ Bảo Anh Huy23/09/199513D1
13105140122Nguyễn Công Bảo Huy01/05/199614D2
14105140123Trần Vũ Huy25/10/199514D2
15105140190Nguyễn Văn Hùng20/10/199514D3
16105140037Trần Việt Hùng10/05/199614D1
17105140120Võ Văn Hùng05/07/199514D2
18105140039Phan Ngọc Khải26/04/199614D1
19105140041Trần Quang Khoa26/02/199614D1
20105140045Lê Thanh Long02/10/199514D1
21105140128Hồ Xuân Lộc24/02/199614D2
22105140201Lê Văn Trung Nghĩa17/10/199614D3
23105140050Vũ Mạnh Nguyên23/04/199614D1
24105140203Nguyễn Cữu Nhị10/03/199614D3
25105140204Lê Công Tuấn Phong26/07/199614D3
26105140052Hoàng Phú10/06/199614D1
27105130049Hồ Hoàng Phúc01/06/199513D1
28105140058Nguyễn Hữu Quang27/12/199614D1
29105140139Lê Hữu Quân18/02/199514D2
30105140060Dương Ngọc Quý06/10/199614D1
31105140215Trương Khắc Tài24/02/199614D3
32105140064Huỳnh Văn Tâm28/07/199614D1
33105140067Hoàng Như Thành03/01/199614D1
34105140220Nguyễn Quang Thế12/03/199614D3
35105140071Nguyễn Anh Thịnh30/09/199614D1
36105140072Nguyễn Quang Thông28/05/199614D1
37105140075Đặng Văn Tĩnh16/10/199614D1
38105140074Trần Trung Tín06/02/199614D1
39105140154Lê Minh Tính06/05/199614D2
40105140225Trần Lê Toàn27/03/199614D3
41105140158Bạch Đức Trịnh28/05/199514D2
42105140077Phan Công Minh Triết27/08/199614D1
43105140082Đặng Ngọc Tuấn16/05/199614D1
44105140084Trần Văn Tuấn15/05/199614D1
45105140233Đỗ Văn Tùng25/04/199614D3
46105140085Hoàng Minh Tùng19/05/199614D1
47105140235Nguyễn Đình Việt04/06/199514D3
48105140418Nguyễn Văn Vui02/06/199614D1