Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1105140091Cao Đình An20/05/199614D2
2105140092Huỳnh Thái ất20/08/199514D2
3105140012Lê Văn Bão05/11/199514D1
4105140168Nguyễn Văn Bình16/04/199614D3
5105140014Nguyễn Văn Cầm10/01/199514D1
6105140016Nguyễn Thiên Chí01/08/199614D1
7105140017Huỳnh Đình Cương03/10/199614D1
8105140025Phạm Anh Dương15/05/199514D1
9105140108Trần Xuân Triều Dương18/11/199614D2
10105140178Lê Duy20/03/199614D3
11105140023Lê Trí Dũng02/04/199614D1
12105140019Lê Viết Đấu06/02/199614D1
13105140103Nguyễn Trường Định09/05/199414D2
14105140175Đinh Văn Đức30/04/199614D3
15105140180Lê Thọ Hải11/06/199614D3
16105140114Lê Thạc Hoàn12/01/199614D2
17105140186Nguyễn Hương Hoàn17/01/199514D3
18105140117Hồ Phúc Hoành08/05/199414D2
19105140185Chu Văn Hộ28/03/199614D3
20105140191Hoàng Thái Hưng25/05/199614D3
21105140038Nguyễn Quang Hưng22/02/199514D1
22105140040Hồ Văn Khánh05/02/199514D1
23105140195Phan Trung Quốc Khánh04/09/199614D3
24105140125Lê Văn Kiểm10/04/199614D2
25105140126Võ Thiên Lang04/05/199314D2
26105140044Lê Tiến Lịnh26/12/199614D1
27105140046Nguyễn Đình Mỹ10/12/199514D1
28105140202Lê Viết Thành Nhân26/12/199514D3
29105140136Đỗ Văn Quốc Phú21/07/199614D2
30105140205Nguyễn Huy Phú21/02/199614D3
31105140138Nguyễn Văn Phúc15/10/199614D2
32105140059Nguyễn Văn Quốc08/01/199614D1
33105140211Châu Ngọc Quý27/02/199614D3
34105140212Lê Quốc Ri06/09/199614D3
35105140142Nguyễn Xuân Ngọc Sáng24/12/199614D2
36105140143Lê Trung Sỹ07/07/199614D2
37105140217Trần Hải Tây17/03/199614D3
38105140066Đặng Như Ngọc Thạch24/01/199614D1
39105140218Hồ Nhật Thành02/01/199614D3
40105140148Phạm Ngọc Thảo17/02/199514D2
41105150061Trần Văn Thiên24/10/199715D1
42105140149Đặng Xuân Thiện06/12/199614D2
43105140223Võ Thôn12/04/199314D3
44105150065Trần Tiến15/09/199715D1
45105140227Hồ Quang Triệu25/12/199614D3
46105140229Nguyễn Thanh Trung19/07/199614D3
47105140230Võ Thành Trung01/01/199614D3
48105140090Nguyễn Doãn Vũ30/03/199614D1
49105140238Trương Văn Vũ13/03/199614D3