Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1106150069Lê Tiến Trường19/03/199615DT1
2104150066Mai Văn Trung01/11/199615N1
3106150217Trần Văn Trung04/07/199715DT3
4104150071Huỳnh Quang Tương20/12/199715N1
5106150152Lê Văn Tường30/05/199715DT2
6104150147Lê Văn Tưởng02/10/199615N2
7104150068Lê Viết Tuân16/10/199615N1
8104150144Trần Nhật Tuân12/08/199615N2
9102150209Hồ Anh Tuấn04/06/199715T3
10106150072Huỳnh Anh Tuấn10/08/199615DT1
11106150149Ngô Hữu Tuấn22/02/199615DT2
12104150145Nguyễn Anh Tuấn23/04/199715N2
13106150219Nguyễn Anh Tuấn02/08/199715DT3
14106150073Nguyễn Cao Tuấn10/04/199415DT1
15106150150Nguyễn Quốc Tuấn05/03/199715DT2
16106150220Nguyễn Sỹ Anh Tuấn08/02/199715DT3
17106150075Trà Văn Minh Tuấn31/12/199715DT1
18106150221Trần Anh Tuấn06/12/199715DT3
19106150076Trần Mạnh Tuấn26/01/199515DT1
20106150151Trần Quốc Tuấn21/11/199715DT2
21104150070Trương Minh Tuấn29/05/199615N1
22104150146Võ Ngọc Tuấn26/02/199715N2
23106150223Bạch Đình Tuyên18/08/199615DT3
24106150077Phùng Hửu Tùng11/10/199715DT1
25104150143Bùi Minh Tú07/04/199715N2
26106150070Lê Anh Tú01/10/199715DT1
27106150218Phạm Phú Tú18/10/199715DT3
28106150071Trương Thanh Tú26/10/199715DT1
29106150078Nguyễn Thị Long Uyên01/12/199715DT1
30107150191Nguyễn Thị Hồng Vân16/07/199715H2B
31111130117Hồ Đắc Việt09/08/199413THXD2
32106150153Lê Đức Hoàng Việt05/11/199615DT2
33104150148Ngô Hoàng Việt02/09/199615N2
34103130100Nguyễn Nguyên Hữu Việt13/05/199413C4A
35106150079Trần Thanh Việt18/02/199715DT1
36106150154Mai Thế Vinh31/03/199715DT2
37104150073Nguyễn Quang Vinh26/08/199715N1
38118140140Nguyễn Đặng Vượt02/04/199614QLCN
39109150124Huỳnh Tấn Vũ29/03/199615X3B
40104150149Ngô Quang Vũ22/11/199715N2
41102150017Nguyễn Phi Vũ20/10/199215TLT
42109150180Nguyễn Thế Vũ02/02/199715X3C
43104150150Nguyễn Xuân Vũ22/05/199615N2
44106150225Tạ Quang Vũ20/07/199715DT3
45104150151Nguyễn Đại Vỹ27/04/199715N2
46117150151Phanthachone Xaypoukham23/07/199615QLMT
47104150077Đặng Ngọc Ý21/01/199715N1