Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1105140015Trần Văn Cảnh21/09/199514D1
2105140020Huỳnh Ngọc Diệp11/04/199614D1
3105140107Trần Công Dũng05/01/199614D2
4105140018Trần Như Đại02/09/199614D1
5105140180Lê Thọ Hải11/06/199614D3
6105140110Ngô Thanh Hải26/01/199514D2
7105140029Trần Đình Hải02/12/199514D1
8105140030Hoàng Văn Hiến06/09/199614D1
9105140032Phạm Công Hoan01/12/199614D1
10105140191Hoàng Thái Hưng25/05/199614D3
11105130030Hồ Bảo Anh Huy23/09/199513D1
12105140122Nguyễn Công Bảo Huy01/05/199614D2
13105140123Trần Vũ Huy25/10/199514D2
14105140190Nguyễn Văn Hùng20/10/199514D3
15105140037Trần Việt Hùng10/05/199614D1
16105140120Võ Văn Hùng05/07/199514D2
17105140039Phan Ngọc Khải26/04/199614D1
18105140126Võ Thiên Lang04/05/199314D2
19105140045Lê Thanh Long02/10/199514D1
20105140128Hồ Xuân Lộc24/02/199614D2
21105140050Vũ Mạnh Nguyên23/04/199614D1
22105140204Lê Công Tuấn Phong26/07/199614D3
23105140052Hoàng Phú10/06/199614D1
24105130049Hồ Hoàng Phúc01/06/199513D1
25105140058Nguyễn Hữu Quang27/12/199614D1
26105140139Lê Hữu Quân18/02/199514D2
27105140060Dương Ngọc Quý06/10/199614D1
28105140212Lê Quốc Ri06/09/199614D3
29105140215Trương Khắc Tài24/02/199614D3
30105140064Huỳnh Văn Tâm28/07/199614D1
31105140067Hoàng Như Thành03/01/199614D1
32105140148Phạm Ngọc Thảo17/02/199514D2
33105140220Nguyễn Quang Thế12/03/199614D3
34105140149Đặng Xuân Thiện06/12/199614D2
35105140072Nguyễn Quang Thông28/05/199614D1
36105150065Trần Tiến15/09/199715D1
37105140075Đặng Văn Tĩnh16/10/199614D1
38105140074Trần Trung Tín06/02/199614D1
39105140154Lê Minh Tính06/05/199614D2
40105140225Trần Lê Toàn27/03/199614D3
41105140158Bạch Đức Trịnh28/05/199514D2
42105140077Phan Công Minh Triết27/08/199614D1
43105140082Đặng Ngọc Tuấn16/05/199614D1
44105140084Trần Văn Tuấn15/05/199614D1
45105140233Đỗ Văn Tùng25/04/199614D3
46105140085Hoàng Minh Tùng19/05/199614D1
47105140235Nguyễn Đình Việt04/06/199514D3
48105140418Nguyễn Văn Vui02/06/199614D1