Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1105150233Nguyễn Tất Bảo29/01/199615TDH1
2105170080Hoàng Chung23/10/199917D2
3108170005Lê Hoàng Diệu01/06/199917SK
4108170002Lương Hoài Đại11/06/199917SK
5108170003Nguyễn Quang Đạt25/07/199917SK
6105170015Nguyễn Hữu Hạnh14/08/199917D1
7105170284Bùi Hữu Hoàng20/06/199917TDH1
8105170022Lê Trần Minh Hưng12/01/199917D1
9105170095Ngô Bảo Hưng05/07/199917D2
10108170006Trần Anh Huy17/09/199917SK
11108170007Văn Viết Kế18/08/199917SK
12108170010Nguyễn Thị Trường Kiều03/01/199917SK
13105170032Nguyễn Văn Kiệp14/02/199917D1
14105170033Trần Tám Kỷ20/08/199917D1
15108170011Võ Đức Lắm25/11/199917SK
16105170107Hà Văn Liêm31/08/199917D2
17108170012Nguyễn Ngọc Linh30/11/199917SK
18105170108Lê Văn Long26/11/199917D2
19105150273Chế Quang Bảo Lộc08/03/199715TDH1
20108170013Huỳnh Ngọc Lộc11/12/199917SK
21108160028Nguyễn Lê Đức Lộc21/07/199816SK
22105150040Mai Danh Lưu28/11/199715D1
23108170014Hoàng Đức Mạnh01/11/199917SK
24108170016Vi Văn Nghị05/05/199817SK
25108170018Hà Ngọc Nguyên06/04/199917SK
26108170019Ngô Trọng Nguyên18/12/199917SK
27105150105Trần Xuân Ninh10/10/199715D2
28108170020Đinh Thị Mỵ Nương05/01/199917SK
29108170023Nguyễn Thái Phương24/09/199917SK
30105170046Lê Bảo Phúc08/10/199917D1
31108170025Võ Thanh Quang22/01/199517SK
32108170024Trương Hoàng Quân21/02/199917SK
33108170026Châu Văn Quế03/06/199917SK
34108170027Trần Xuân Quý20/11/199917SK
35108170028Đinh Thị Hà Sen12/12/199917SK
36105160095Nguyễn Danh Sơn06/05/199816D2
37108160042Nguyễn Hữu Thành15/11/199816SK
38108160043Phan Tấn Thành04/03/199816SK
39108170032Nguyễn Phú Thi01/02/199917SK
40105170134Đỗ Trí Thức18/10/199917D2
41108170034Nguyễn Hữu Tín21/08/199917SK
42108170035Nguyễn Văn Tín13/12/199917SK
43108170036Trần Quốc Toàn26/03/199917SK
44108170037Dương Thị Thùy Trang29/06/199917SK
45108170038Hồ Doãn Trường13/05/199817SK
46105170069Nguyễn Nhật Trường07/10/199917D1
47105170068Trần Ngọc Trung04/04/199917D1
48105170145Trần Viết Quốc Vinh13/06/199917D2
49108170040Phan Thị Hoàng Vy18/07/199917SK