Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1105160003Trần Tiến Anh06/09/199816D1
2105160059Nay Biêu15/10/199716D2
3105170079Nguyễn Hữu Bun18/08/199817D2
4105170150Nguyễn Minh Cảnh01/10/199917D3
5105150240Bạch Đình Quốc Cường10/05/199715TDH1
6105160007Lê Quốc Cường04/02/199816D1
7105160071Hoàng Nguyễn Đức Duy17/05/199816D2
8105160072Nguyễn Quốc Duy06/01/199816D2
9105170083Hồ Tiến Đạt01/01/199917D2
10105150245Nguyễn Hãi Đạt28/06/199715TDH1
11105150247Nguyễn Tiến Đạt03/01/199715TDH1
12105160067Trần Đình Quốc Đạt01/08/199816D2
13105150250Đào Xuân Điệp29/11/199715TDH1
14105160068Võ Doãn Độ29/01/199816D2
15105150251Huỳnh Đức11/01/199715TDH1
16105160070Trương Công Đức16/04/199716D2
17105160075Trương Đình Hiệp19/02/199816D2
18105160076Lê Huy Hoà26/09/199816D2
19105150264Phạm Ngọc Hưng17/01/199715TDH1
20105150268Nguyễn Văn Huy30/01/199715TDH1
21105160078Nguyễn Mạnh Hùng18/12/199816D2
22105160174Hồ Lê Khang12/11/199816TDH
23105160024Trương Thế Khánh09/07/199816D1
24105150270Phan Đình Khoa26/08/199715TDH1
25105160085Đinh Công Luân15/10/199816D2
26105160030Huỳnh Văn Luật29/04/199816D1
27105170037Kiều Vũ Minh13/07/199817D1
28105150277Trác Văn Minh11/02/199715TDH1
29105160087Nguyễn Hồ Nam10/09/199816D2
30105150044Trần Giang Nam01/11/199715D1
31105150279Văn Nghĩa29/01/199715TDH1
32105160092Hiên Phương19/05/199716D2
33105160093Trần Minh Phương15/10/199816D2
34105150288Nguyễn Thanh Phước13/09/199715TDH1
35105170053Đàm Quang Sơn01/02/199917D1
36105170054Hồ Đức Tài08/08/199917D1
37105150296Nguyễn Trần Thanh Tâm23/11/199615TDH1
38105150297Phan Thiện Tâm11/04/199715TDH1
39105150298Nguyễn Hữu Thân21/01/199715TDH1
40105160099Nguyễn Công Thịnh08/04/199816D2
41105160098Trần Đình Thi22/12/199816D2
42105150301Lê Trịnh Ngọc Thức18/05/199715TDH1
43105160100Phạm Thị Ngọc Tiên01/01/199816D2
44105140368Phan Anh Tiến04/09/199514TDH2
45105160103Trương Công Tri20/11/199816D2
46105160107Nguyễn Văn Tuấn28/07/199816D2
47105170218Cao Thị Hồng Ý30/08/199717D3