Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1108160003Hoàng Tiến Anh02/03/199516SK
2108150002Phạm Văn Bình03/01/199315SK
3105150237Nguyễn Đình Chiến06/01/199615TDH1
4108160005Trần Văn Công07/01/199716SK
5105150241Nguyễn Việt Cường17/01/199515TDH1
6105150249Hà Văn Hoàng Diện22/09/199715TDH1
7108160009Phan Văn Dũng05/09/199816SK
8105150246Nguyễn Ngọc Đạt16/09/199715TDH1
9105140019Lê Viết Đấu06/02/199614D1
10108160007Võ Quang Điệp27/10/199716SK
11105160161Dương Viết Đức20/04/199616TDH
12105150252Phạm Lê Đức12/12/199715TDH1
13108160012Đỗ Khánh Hạ14/11/199816SK
14108160013Lê Công Hậu24/01/199616SK
15108160014Nguyễn Trần Hiếu24/03/199716SK
16108150008Võ Trung Hiếu05/02/199715SK
17108160016Lê Văn Hoang29/11/199816SK
18105150260Nguyễn Trọng Hoàn08/08/199315TDH1
19105150262Nguyễn Đình Hoàng21/02/199715TDH1
20108160017Tạ Việt Hoàng02/11/199816SK
21108160015Dương Thế Hòa07/04/199816SK
22108160020Đặng Đức Hướng01/05/199816SK
23108160022Nguyễn Thành Huy24/09/199816SK
24108160023Nguyễn Xuân Huy21/12/199816SK
25108160025Nguyễn Công Huyên11/12/199816SK
26108150012Phạm Văn Hữu24/02/199715SK
27105150274Huỳnh Bảo Long31/05/199715TDH1
28105150273Chế Quang Bảo Lộc08/03/199715TDH1
29108150022Trương Văn Lợi20/01/199515SK
30105150275Dương Nhật Minh12/02/199715TDH1
31108150026Hồ Công Minh08/01/199715SK
32108150029Phạm Phú Nguyên15/02/199615SK
33108160031Phạm Thị Nguyên19/11/199716SK
34105150281Huỳnh Minh Nhật13/04/199715TDH1
35105160035Vongzalazid Phonexai24/12/199516D1
36108160034Nguyễn Hoàng Phương29/10/199816SK
37108160035Phạm Văn Phương24/05/199816SK
38105140358Nguyễn Hồng Quân17/04/199614TDH2
39108160037Nguyễn Thị Lệ Quyên06/09/199816SK
40108160038Mai Phước Sang04/06/199816SK
41108160044Nguyễn Thị Thảo15/08/199816SK
42108160041Nguyễn Đức Thắng11/10/199716SK
43105160204Nguyễn Đình Thoại03/07/199816TDH
44108150045Hoàng Văn Thuần01/01/199715SK
45108160046Trần Huỳnh Bích Thủy03/07/199816SK
46108160047Nguyễn Thanh Tiến11/06/199816SK
47108160049Nguyễn Tấn Vang20/06/199816SK
48105150309Phan Xuân Vinh18/02/199715TDH1
49108160050Phan Minh Vũ04/10/199716SK