Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1105140276Nguyễn Đức Chính11/10/199614TDH1
2105140277Nguyễn Thành Công14/12/199614TDH1
3105140279Võ Trung Diệu01/05/199514TDH1
4105140281Nguyễn Lương Duy29/09/199614TDH1
5105140278Nguyễn Thành Đạt22/02/199614TDH1
6105140334Phạm Công Đông12/04/199614TDH2
7105140280Trần Xuân Đức01/05/199614TDH1
8105140284Trần Quang Hiệu17/04/199614TDH1
9105150260Nguyễn Trọng Hoàn08/08/199315TDH1
10105140340Nguyễn Huy Hoàng20/04/199614TDH2
11105140285Đặng Công Hòa13/09/199614TDH1
12105140341Đặng Văn Huấn27/04/199614TDH2
13105140288Nguyễn Anh Huy04/06/199614TDH1
14105140289Nguyễn Hoàng Huy09/11/199614TDH1
15105140343Phạm Ngọc Huy01/10/199614TDH2
16105140342Nguyễn Cảnh Hùng28/12/199614TDH2
17105140344Dương Đức Khải19/01/199614TDH2
18105140290Nguyễn Quốc Khải12/06/199614TDH1
19105140347Nguyễn Văn Kiên13/08/199614TDH2
20105140292Trần Xuân Kiên24/01/199614TDH1
21105140348Trần Xuân Lỉnh04/03/199614TDH2
22105140295Hứa Thanh Long18/01/199614TDH1
23105140297Phạm Thanh Long08/06/199614TDH1
24105140351Nguyễn Duy Luân28/02/199614TDH2
25105140352Trần Xuân Mẫn26/10/199614TDH2
26105140299Trương Gia Nghĩa30/03/199614TDH1
27105140300Võ Hồ Ngọc24/05/199614TDH1
28105140301Vương Quang Nhân01/11/199614TDH1
29105140302Hoàng Đức Nhật23/03/199514TDH1
30105140356Hồ Anh Phi09/11/199614TDH2
31105140304Bùi Thái Phong27/08/199614TDH1
32105150287Nguyễn Trọng Phúc25/05/199615TDH1
33105140357Tô Thanh Phúc02/02/199614TDH2
34105130286Nguyễn Anh Quốc08/11/199513TDH1
35105140307Lê Văn Quỳnh01/01/199614TDH1
36105140310Nguyễn Hồng Sơn29/12/199614TDH1
37105140311Lê Nguyễn Anh Tân04/04/199614TDH1
38105140312Phan Văn Thạnh15/01/199514TDH1
39105140365Đặng Ngọc Thành17/05/199614TDH2
40105140368Phan Anh Tiến04/09/199514TDH2
41105140369Đặng Văn Toàn25/09/199614TDH2
42105140315Nguyễn Văn Minh Triết11/10/199614TDH1
43105140316Võ Nhật Trường26/02/199514TDH1
44105140320Nguyễn Hữu Tưởng10/06/199614TDH1
45105140370Đinh Viết Tú24/01/199614TDH2
46105140375Hoàng Phạm Vân26/08/199614TDH2
47105140377Nguyễn Văn Vinh01/02/199614TDH2
48105140380Võ Văn Vương25/08/199414TDH2
49105140325Phạm Văn Vượng23/05/199514TDH1