Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1106160010Nguyễn Thế An15/06/199816DT1
2106160012Phạm Hoàng Bảo27/10/199816DT1
3106160065Trần Minh Chiến17/11/199816DT2
4106160014Phan Quang Cường12/01/199816DT1
5106160072Nguyễn Hoàng Duy25/06/199816DT2
6106150163Nguyễn Văn Dũng20/12/199615DT3
7106160070Nguyễn Văn Dũng12/11/199816DT2
8106140082Hoàng Văn Hà08/09/199414DT2
9106160023Lê Xuân Hiếu20/12/199816DT1
10106160076Nguyễn Hoàng Hiếu03/12/199816DT2
11106160078Hồ Ngọc Hoàng06/06/199716DT2
12106160026Nguyễn Mậu Hoàng26/02/199716DT1
13106140088Phạm Huy Hoàng10/10/199614DT2
14106160030Đỗ Đăng Huy04/05/199816DT1
15106160082Nguyễn Quang Huy03/12/199816DT2
16106160084Châu Đình Khoa16DT2
17106150113Nguyễn Phú Lộc11/09/199615DT2
18106160035Nguyễn Công Minh30/03/199816DT1
19106160037Huỳnh Thị Tường Nguyên04/09/199816DT1
20106160089Phạm Đình Nguyên15/03/199816DT2
21106140099Bùi Ngọc Nhân01/11/199614DT2
22106160041Nguyễn Đình Phong04/04/199816DT1
23106150124Nguyễn Hữu Nam Phong24/10/199715DT2
24106140166Nguyễn Văn Phong22/02/199614DT3
25106160095Lê Đức Phương10/06/199816DT2
26106160043Phạm Văn Phú16/12/199816DT1
27106160094Lê Nguyễn Đình Phúc11/08/199816DT2
28106150198Phùng Hữu Minh Quang15/04/199715DT3
29106160045Nguyễn Công Quý12/03/199816DT1
30106160097Trần Thị Soa18/12/199816DT2
31106160047Nguyễn Hoàng Sơn05/03/199716DT1
32106140112Lê Xuân Tâm15/07/199614DT2
33106160048Hồ Văn Tân06/01/199816DT1
34106160051Lê Văn Thông21/12/199616DT1
35106140051Huỳnh Ngọc Thương02/08/199614DT1
36106160102Hà Xuân Tịnh22/05/199816DT2
37106140179Nguyễn Đình Tín20/12/199514DT3
38106160103Trần Thị Trang25/05/199816DT2
39106160053Nguyễn Văn Cao Trí14/04/199716DT1
40106160105Mai Nguyễn Nhật Trường05/12/199816DT2
41106160055Võ Văn Trưởng02/01/199816DT1
42106160054Nguyễn Bảo Trung28/12/199516DT1
43106160056Võ Văn Tuân03/10/199816DT1
44106160108Hoàng Thanh Tuấn15/01/199816DT2
45106160057Lê Quang Tuấn24/01/199816DT1
46106150075Trà Văn Minh Tuấn31/12/199715DT1
47106160058Lê Tấn Việt03/02/199816DT1
48106160110Ngô Hữu Hoàng Việt30/10/199816DT2