Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1107150162Nguyễn Thị Bích Ngọc28/10/199715H2B
2107150165Trương Thị Phương Nhi09/08/199715H2B
3107150168Nguyễn Thị Tú Oanh28/08/199715H2B
4107150169Nguyễn Văn Phong06/07/199715H2B
5107150171Phạm Thị Phương11/10/199715H2B
6107150172Phạm Thị Phượng15/01/199715H2B
7107150174Lưu Mai Quỳnh11/03/199715H2B
8107150173Nguyễn Trần Phú Quý31/07/199715H2B
9107150176Nguyễn Thị Thúy Sương23/01/199715H2B
10107150177Nguyễn Viết Tài13/10/199715H2B
11107150178Đàm Thị Tâm11/03/199715H2B
12107150181Trần Thị Thau10/08/199615H2B
13107150180Lê Thị Thảo04/06/199715H2B
14107150179Lê Thị Thấm06/03/199715H2B
15107150182Huỳnh Công Thịnh29/10/199715H2B
16107150183Bùi Thị Thúy06/02/199715H2B
17107150184Hồ Thị Thủy Tiên19/09/199715H2B
18107150186Lê Thị Thùy Trang07/12/199715H2B
19107150187Trương Thị Phương Trang24/02/199715H2B
20107150185Trần Nguyễn Phương Trâm15/10/199715H2B
21107150188Trịnh Thị Phương Trinh22/04/199715H2B
22107150189Hồ Đình Tuấn15/03/199715H2B
23107150190Lưu Thị Thanh Tuyền09/12/199715H2B
24107150191Nguyễn Thị Hồng Vân16/07/199715H2B
25107150192Nguyễn Thị Vinh26/06/199715H2B
26107150193Hoàng Thị Thuý Vy23/07/199715H2B
27107150194Trần Thị Hà Vy06/03/199715H2B
28107150195Hồ Thị Hải Yến20/03/199615H2B