Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1107140174Võ Văn Bình16/08/199514H5
2107140180Võ Văn Hoàng Thái Dũng04/12/199614H5
3107140181Nguyễn Cảnh Phước Em27/10/199614H5
4107140183Nguyễn Thị Hiền01/09/199514H5
5107140182Trần Thị Hiến06/07/199514H5
6107140196Nguyễn Thị Tuyết Ngọc07/11/199614H5
7107140197Lê Đức Ngưu10/01/199614H5
8107140207Mai Thanh Phương09/03/199614H5
9107130164Nguyễn Công Tín15/08/199513H5
10107140236Phạm Trần Thành Trung08/02/199614H5