Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1107140172Nguyễn Công Bình06/11/199614H5
2107140177Trần Phúc Cường07/10/199614H5
3107140187Lê Văn Huy22/10/199614H5
4107140189Phan Ngọc Lễ16/01/199614H5
5107140208Võ Hồng Quân28/04/199614H5
6107140216Lê Ngọc Sơn28/01/199614H5
7107140218Nguyễn Đức Tân16/05/199614H5
8107140229Nguyễn Trí Thông01/04/199614H5
9107140230Võ Thị Thủy26/09/199614H5
10107140231Trần Nguyễn Minh Tiến04/11/199514H5
11107140232Lưu Thị ánh Trinh14/05/199614H5
12107140241Trần Đình Tuấn12/04/199614H5
13107140243Nguyễn Viết Thành Viên16/02/199614H5