Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1107180066Lê Nguyễn Quang Dũng15/01/200018H2B
2107180076Hồ Văn Huân04/04/200018H2B
3107180078Mai Thị Lệ Huyền01/01/200018H2B
4107180084Nguyễn Như Tường Long26/02/200018H2B
5107180085Vương Thái Long02/03/200018H2B
6107180090Bùi Hữu Nghĩa07/05/200018H2B
7107180100Trương Công Sang23/11/200018H2B
8107180103Phan Thị Thanh Tâm22/02/200018H2B
9107180045Huỳnh Thị Ngọc Thảo16/07/200018H2A
10107180046Lê Thị Phương Thảo13/11/200018H2A
11107180042Nguyễn Văn Thái16/07/200018H2A
12107180104Nguyễn Văn Thái30/05/200018H2B
13107180043Trần Thị Thắm04/04/200018H2A
14107180048Lê Viết Thịnh01/07/200018H2A
15107180111Nguyễn Hữu Thìn28/03/200018H2B
16107180049Nguyễn Ngọc Uyên Thư24/10/200018H2A
17107180050Nguyễn Thị Mỹ Thuận08/07/200018H2A
18107180114Nguyễn Đình Tuấn Thủy27/07/200018H2B
19107180051Trần Thị Như Thủy02/02/200018H2A
20107180052Lý Thị Thanh Tình08/03/200018H2A
21107180116Trần Ngọc Tòng26/06/200018H2B
22107180054Nguyễn Thị Quỳnh Trang12/01/200018H2A
23107180053Đậu Ngọc Trâm16/06/199918H2A
24107180055Hoàng Thị Việt Trinh11/02/200018H2A
25107180056Nguyễn Thị Thu Trước01/01/199818H2A
26107180057Đặng Ngọc Phương Uyên18/11/200018H2A
27107180058Nguyễn Vũ Thanh Uyên17/06/200018H2A
28107180059Phan Thị Ngọc Vân07/06/200018H2A
29107180060Đỗ Thị Tường Vy03/06/200018H2A
30107180061Nguyễn Thị Mỹ Vy02/10/200018H2A
31107180062Dương Thị Yến03/01/199918H2A