Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1107170166Trình Gia Bảo12/06/199917KTHH2
2107170169Hồ Ngọc Chính06/01/199917KTHH2
3107170170Lê Hữu Cường08/06/199917KTHH2
4107180064Phạm Hùng Cường20/05/199818H2B
5107140006Nguyễn Duy Đức12/06/199514H1,4
6107170173Nguyễn Thị Ngọc Hà25/02/199917KTHH2
7107170123Trần Mạnh Hải06/05/199917KTHH1
8107170125Võ Văn Hậu03/09/199917KTHH1
9107170019Nguyễn Thị Thảo Hiền09/09/199917H2
10107140182Trần Thị Hiến06/07/199514H5
11107170228Lê Thị Ngọc Hiếu24/10/199917SH
12107170177Trần Thị Mỹ Huệ10/04/199917KTHH2
13107170129Cao Gia Huy19/06/199917KTHH1
14107170233Nguyễn Thị Khương22/08/199917SH
15107170181Ung Nho Kiên14/02/199917KTHH2
16107170234Võ Thị Mỹ Lan25/08/199917SH
17107170238Phạm Thị Hồng Luyên17/08/199917SH
18107170244Nguyễn Thị Hồng My26/10/199917SH
19107170245Hồ Thị Nga01/05/199917SH
20107170186Phạm Thị Thu Nguyên06/06/199917KTHH2
21107170138Lê Thị Ngọc Nhã26/08/199917KTHH1
22107140200Hà Thế Nhân21/11/199514H5
23107170191Trần Văn Minh Nhật27/10/199917KTHH2
24107170250Nguyễn Thị Ái Nhi08/02/199917SH
25107170142Nguyễn Thị Ý Nhi15/10/199917KTHH1
26107170193Trần Bá Ngọc Phú13/11/199917KTHH2
27107170260Nguyễn Khoa Quang06/05/199917SH
28107170195Nguyễn Thị Thu Sang11/11/199917KTHH2
29107170147Nguyễn Quang Soạn06/03/199917KTHH1
30107170196Đỗ Tài Ngọc Sơn16/05/199817KTHH2
31107170148Đỗ Thiết Hoàng Sum28/02/199917KTHH1
32107170198Đặng Thị Thanh29/08/199917KTHH2
33107170150Nguyễn Thị Đang Thanh27/12/199917KTHH1
34107170199Đàm Quốc Thành31/01/199917KTHH2
35107170151Nguyễn Thu Thảo18/08/199917KTHH1
36107170152Võ Hương Thảo21/05/199917KTHH1
37107170264Phan Thanh Thái10/04/199917SH
38107170200Ngô Thị Hồng Thêm23/07/199917KTHH2
39107170202Huỳnh Thị Thu Thúy19/09/199917KTHH2
40107170156Võ Duy Tín24/10/199917KTHH1
41107170205Châu Thị Thanh Trang01/01/199917KTHH2
42107170277Hoàng Thanh Trang10/07/199917SH
43107170280Lê Vũ Kiều Trinh07/11/199917SH
44107170206Trần Duyên Trinh12/01/199917KTHH2
45107170208Đoàn Tuấn08/08/199917KTHH2
46107170212Trịnh Thị Vy10/09/199917KTHH2