Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1107160078Phạm Thị Hồng Anh01/08/199716H2
2107170166Trình Gia Bảo12/06/199917KTHH2
3107170169Hồ Ngọc Chính06/01/199917KTHH2
4107160010Tăng Thế Dương19/06/199816H14
5107170009Đặng Thị Thùy Dung13/09/199917H2
6107170010Trương Thị Thùy Dung02/09/199917H2
7107170008Trần Quang Đức28/02/199917H2
8107170122Hoàng Thị Hà01/06/199617KTHH1
9107170173Nguyễn Thị Ngọc Hà25/02/199917KTHH2
10107170123Trần Mạnh Hải06/05/199917KTHH1
11107170017Lê Thị Hậu15/03/199917H2
12107170125Võ Văn Hậu03/09/199917KTHH1
13107170177Trần Thị Mỹ Huệ10/04/199917KTHH2
14107170181Ung Nho Kiên14/02/199917KTHH2
15107160031Phan Ngọc Lai26/11/199816H14
16107170246Đặng Thị Thủy Ngân06/02/199917SH
17107170030Lê Thị Kim Ngân23/02/199917H2
18107170033Lê Thị Ngoan10/08/199917H2
19107170186Phạm Thị Thu Nguyên06/06/199917KTHH2
20107170138Lê Thị Ngọc Nhã26/08/199917KTHH1
21107170189Nguyễn Đoàn Đình Nhân05/02/199917KTHH2
22107170142Nguyễn Thị Ý Nhi15/10/199917KTHH1
23107170040Phan Thị Nở21/10/199917H2
24107160051Nguyễn Hồng Phong30/01/199816H14
25107170193Trần Bá Ngọc Phú13/11/199917KTHH2
26107170047Võ Thị Như Quỳnh24/11/199917H2
27107170195Nguyễn Thị Thu Sang11/11/199917KTHH2
28107170147Nguyễn Quang Soạn06/03/199917KTHH1
29107170196Đỗ Tài Ngọc Sơn16/05/199817KTHH2
30107170148Đỗ Thiết Hoàng Sum28/02/199917KTHH1
31107170197Hoàng Hữu Tâm09/10/199917KTHH2
32107170198Đặng Thị Thanh29/08/199917KTHH2
33107170150Nguyễn Thị Đang Thanh27/12/199917KTHH1
34107170199Đàm Quốc Thành31/01/199917KTHH2
35107170057Nguyễn Thị Thu Thảo17/01/199917H2
36107170151Nguyễn Thu Thảo18/08/199917KTHH1
37107170058Trần Thị Thanh Thảo12/11/199917H2
38107170152Võ Hương Thảo21/05/199917KTHH1
39107170149Trương Thị Minh Thắm14/06/199917KTHH1
40107170200Ngô Thị Hồng Thêm23/07/199917KTHH2
41107160136Đỗ Thị Thương20/07/199816H2
42107170202Huỳnh Thị Thu Thúy19/09/199917KTHH2
43107160068Trương Công Tiến19/04/199816H14
44107170065Trần Ngọc Trâm23/10/199917H2
45107170206Trần Duyên Trinh12/01/199917KTHH2
46107150332Vũ Mạnh Trường10/11/199715SH
47107170284Trần Hữu Việt Tùng06/08/199917SH
48107160073Hoàng Thị Vân08/12/199716H14
49107170287Hồ Quốc Vịnh18/10/199917SH
50107150335Nguyễn Văn Việt30/08/199715SH