Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1107160250Hồ Tô Thanh Bình18/10/199816H2CLC
2107160253Đoàn Châu Thanh Hiền13/05/199816H2CLC
3107160254Bùi Minh Hùng19/05/199816H2CLC
4107160255Nguyễn Đăng Lương31/10/199816H2CLC
5107160256Hà Thị Nhất Ly01/06/199816H2CLC
6107160257Đặng Thị Hồng Quỳnh18/10/199816H2CLC
7107160258Đỗ Thị Kim Thanh03/10/199816H2CLC
8107160259Đinh Trọng Hiếu Thảo24/01/199816H2CLC
9107160260Nguyễn Thị Anh Thư03/01/199816H2CLC
10107160261Nguyễn Thanh Thuận23/10/199816H2CLC
11107160262Nguyễn Thị Thanh Thúy20/05/199816H2CLC
12107160263Lương Thị Trinh29/03/199816H2CLC
13107160264Huỳnh Nguyễn Đức Phương Trường20/10/199816H2CLC