Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1107170001Huỳnh Thị Kim Anh23/02/199917H2
2107170002Nguyễn Đắc Kiều Anh09/10/199917H2
3107170166Trình Gia Bảo12/06/199917KTHH2
4107170003Phan Thị Ngọc Bích02/01/199917H2
5107170004Hoàng Hà Chi18/06/199917H2
6107170005Cao Thị Diệu19/07/199917H2
7107170012Phan Thị Thuỳ Dương20/08/199917H2
8107160082Nguyễn Đức Dũng08/12/199816H2
9107170122Hoàng Thị Hà01/06/199617KTHH1
10107170173Nguyễn Thị Ngọc Hà25/02/199917KTHH2
11107170123Trần Mạnh Hải06/05/199917KTHH1
12107170125Võ Văn Hậu03/09/199917KTHH1
13107170176Lê Thị Diễm Hiền13/11/199917KTHH2
14107170126Nguyễn Thị Hiền25/03/199917KTHH1
15107170228Lê Thị Ngọc Hiếu24/10/199917SH
16107170177Trần Thị Mỹ Huệ10/04/199917KTHH2
17107170129Cao Gia Huy19/06/199917KTHH1
18107170233Nguyễn Thị Khương22/08/199917SH
19107170181Ung Nho Kiên14/02/199917KTHH2
20107170234Võ Thị Mỹ Lan25/08/199917SH
21107170025Nguyễn Thị Mỹ Linh26/02/199917H2
22107170184Đinh Thị Ly Ly24/08/199917KTHH2
23107140195Hoàng Hữu Nghị25/01/199614H5
24107170186Phạm Thị Thu Nguyên06/06/199917KTHH2
25107170138Lê Thị Ngọc Nhã26/08/199917KTHH1
26107170191Trần Văn Minh Nhật27/10/199917KTHH2
27107140207Mai Thanh Phương09/03/199614H5
28107170193Trần Bá Ngọc Phú13/11/199917KTHH2
29107160058Nguyễn Viết Quang28/09/199716H14
30107170045Nguyễn Xuân Quang19/01/199917H2
31107170195Nguyễn Thị Thu Sang11/11/199917KTHH2
32107170147Nguyễn Quang Soạn06/03/199917KTHH1
33107170196Đỗ Tài Ngọc Sơn16/05/199817KTHH2
34107170148Đỗ Thiết Hoàng Sum28/02/199917KTHH1
35107170198Đặng Thị Thanh29/08/199917KTHH2
36107170150Nguyễn Thị Đang Thanh27/12/199917KTHH1
37107170199Đàm Quốc Thành31/01/199917KTHH2
38107170149Trương Thị Minh Thắm14/06/199917KTHH1
39107170200Ngô Thị Hồng Thêm23/07/199917KTHH2
40107160134Nguyễn Thạch Thịnh20/01/199816H2
41107170202Huỳnh Thị Thu Thúy19/09/199917KTHH2
42107170205Châu Thị Thanh Trang01/01/199917KTHH2
43107170206Trần Duyên Trinh12/01/199917KTHH2
44107170209Nguyễn Thị Kim Tuyến13/11/199917KTHH2
45107170212Trịnh Thị Vy10/09/199917KTHH2