Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1107170326Nguyễn Thị Đông18/11/199917H2CLC2
2107170328Phạm Vũ Thu Hà30/04/199917H2CLC2
3107170329Phan Đại Hải04/04/199917H2CLC2
4107170331Đoàn Thị Minh Hiếu28/10/199917H2CLC2
5107170332Nguyễn Thị Cẩm Hồng23/09/199917H2CLC2
6107170333Nguyễn Quỳnh Hương11/08/199917H2CLC2
7107170336Phùng Thị Mỹ Linh25/12/199917H2CLC2
8107170337Phan Nguyễn Mai Lợi11/09/199917H2CLC2
9107170341Nguyễn Hải Nguyệt03/02/199917H2CLC2
10107170349Hoàng Thị Minh Thu04/06/199917H2CLC2
11107170352Nguyễn Thị Thanh Tuyên15/01/199917H2CLC2