Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1107140114Cao Thị Ngọc ánh02/06/199614H2B
2107140115Nguyễn Thị Bê04/07/199614H2B
3107140116Trần Thị Duyên06/09/199614H2B
4107140119Nguyễn Thị Mỹ Hạnh23/03/199614H2B
5107140118Nguyễn Thị Hằng10/02/199614H2B
6107140117Bùi Thị Hà21/06/199614H2B
7107140120Đinh Thị Mỹ Hão24/11/199614H2B
8107140121Đặng Thị Thu Hiền19/08/199614H2B
9107140122Đậu Thị Hiền26/02/199614H2B
10107140123Võ Thị Hồng Hiệp23/07/199614H2B
11107140124Lê Thị Diệu Hoa08/02/199614H2B
12107140125Nguyễn Thị Tuyết Hoa21/01/199614H2B
13107140126Trần Thị Hòa10/12/199614H2B
14107140128Đặng Thị Hưng25/01/199614H2B
15107140129Đặng Thị Mỹ Hương06/10/199614H2B
16107140127Phan Thị Huế25/11/199614H2B
17107140130Nguyễn Thị Khánh Huyền14/05/199614H2B
18107140131Lê Đắc Nguyên Khoa20/07/199614H2B
19107140132Võ Văn Khoa12/08/199614H2B
20107140133Trần Hoàng Thiên Kim03/07/199614H2B
21107140134Dương Thị Lanh15/07/199514H2B
22107140135Lê Thị Thuỳ Linh01/09/199614H2B
23107140136Võ Thị Diệu Linh08/04/199614H2B
24107140137Hà Thị Thanh Nga14/06/199614H2B
25107140082Lê Thị Kiều Nga08/07/199614H2A
26107140138Lương Thị Thuý Nga08/08/199614H2B
27107140139Lê Thị Kim Ngân09/11/199614H2B
28107140085Văn Thị Thu Nguyệt10/07/199514H2A
29107140140Phan Thị Thanh Nhàn19/12/199614H2B
30107140141Phạm Tố Nữ22/07/199614H2B
31107140143Nguyễn Thị Mỹ Phương07/09/199614H2B
32107140142Trần Thị Phúc09/09/199614H2B
33107140144Nguyễn Văn Quang26/04/199614H2B
34107140145Bùi Thị Sương29/08/199514H2B
35107140146Nguyễn Thị Sương26/11/199614H2B
36107140147Trần Ngọc Tân18/03/199614H2B
37107140151Lê Thị Thảo04/04/199614H2B
38107140152Nguyễn Thị Thanh Thảo13/10/199614H2B
39107140153Phan Cẩm Thi02/05/199614H2B
40107140155Ngô Anh Thư17/12/199614H2B
41107140158Đào Thị Thùy10/06/199614H2B
42107140159Nguyễn Thị Phương Thủy11/05/199614H2B
43107140157Lê Thị Thúy25/01/199614H2B
44107140160Phan Thị Kiều Tiên23/03/199614H2B
45107140161Phan Thị Quỳnh Trâm29/04/199614H2B
46107140162Nguyễn Văn Trung14/08/199614H2B
47107140164Huỳnh Thị Tố Uyên09/06/199614H2B
48107140165Phạm Thị Tường Vi18/04/199614H2B
49107140166Trần Thị Xiêm06/02/199614H2B
50107140112Nguyễn Thị Xuân20/01/199514H2A