Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1107180161Hà Kiều Anh09/01/200018H2CLC2
2107180162Nguyễn Thục Anh17/12/200018H2CLC2
3107180163Trần Ngọc Anh31/05/200018H2CLC2
4107180164Thái Viết Âu12/02/200018H2CLC2
5107180165Trần Quang Chiến13/01/199918H2CLC2
6107180166Nguyễn Thị Như Diễm10/06/200018H2CLC2
7107180167Nguyễn Văn Tiến Dũng27/12/200018H2CLC2
8107170325Hoàng Tiến Hải Đăng21/05/199917H2CLC2
9107180168Trà Trịnh Hạc03/09/200018H2CLC2
10107180169Nguyễn Thị Thu Hiền20/03/200018H2CLC2
11107180170Trần Minh Hiếu23/04/200018H2CLC2
12107180171Phạm Vũ Huy20/03/200018H2CLC2
13107180172Phạm Văn Kiên25/10/200018H2CLC2
14107180173Nguyễn Thị Thanh Lam14/10/200018H2CLC2
15107180174Trần Viết Mân17/10/200018H2CLC2
16107180175Nguyễn Thị Diễm My10/10/200018H2CLC2
17107180176Nguyễn Thị Kim Ngọc01/08/200018H2CLC2
18107180177Võ Thị Ánh Ngọc28/01/200018H2CLC2
19107180178Phan Thị Ánh Nguyệt08/10/200018H2CLC2
20107180179Huỳnh Thảo Nhi07/06/200018H2CLC2
21107180180Trần Thảo Nhi12/12/200018H2CLC2
22107180181Nguyễn Thị Quỳnh Như07/09/200018H2CLC2
23107180182Ông Thị Kim Oanh29/08/200018H2CLC2
24107180183Nguyễn Lam Phương27/10/200018H2CLC2
25107180184Trần Ngọc Quang25/07/200018H2CLC2
26107180185Nguyễn Thị Phương Quỳnh09/06/200018H2CLC2
27107180186Đặng Văn Sinh05/01/200018H2CLC2
28107180187Bùi Duy Tân02/09/200018H2CLC2
29107180188Nguyễn Văn Quốc Thịnh16/02/200018H2CLC2
30107180189Trần Văn Toản02/07/200018H2CLC2
31107180190Lê Thị Hà Trang03/12/200018H2CLC2
32107180191Phan Thị Trang17/05/200018H2CLC2
33107180192Nguyễn Thị Thanh Tuyền23/02/200018H2CLC2
34107180193Trương Thục Uyên27/08/200018H2CLC2
35107180194Nguyễn Phước Vĩnh24/12/199918H2CLC2
36107180195Lê Thị Vy Vy03/04/200018H2CLC2
37107180196Nguyễn Thị Hoàng Yến29/11/200018H2CLC2