Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1111180070Hoàng Tuấn Anh13/06/200018X2
2111180073Nguyễn Thanh Giang22/10/200018X2
3111180076Đặng Ngọc Hùng03/03/200018X2
4111180078Hà Hoàng Long09/11/200018X2
5111180029Nguyễn Hoàng Long15/04/200018THXD
6111180030Phan Đình Long04/06/200018THXD
7111180031Hồ Quang Minh11/11/200018THXD
8111180032Nguyễn Tuấn Nam31/08/200018THXD
9111180033Phạm Thị Thanh Ngân10/11/200018THXD
10111180034Bùi Quang Ngọc04/04/200018THXD
11111180035Trần Đình Quốc Nguyên14/04/200018THXD
12111180036Võ Trung Nhân14/08/200018THXD
13111180037Trần Minh Nhất04/06/200018THXD
14111180038Hoàng Linh Nhật16/04/200018THXD
15111180039Lê Đại Long Nhật31/01/200018THXD
16111180040Nguyễn Phước Nhật09/03/200018THXD
17109180036Võ Thị Quỳnh Nhi28/04/200018VLXD
18111180042Dương Đạt Phát02/01/200018THXD
19111180043Nguyễn Đức Hoàng Phi08/07/200018THXD
20111180044Nguyễn Võ Tuyết Phương17/04/200018THXD
21111180045Nguyễn Văn Quang30/07/200018THXD
22111180046Nguyễn Hoàng Anh Quốc06/08/200018THXD
23111180047Võ Văn Phú Quý02/02/200018THXD
24111180050Lê Hồng Sơn27/01/200018THXD
25111180051Phạm Anh Tài28/03/200018THXD
26111180052Nguyễn Ngọc Tấn17/05/200018THXD
27111180057Nguyễn Đức Thành24/08/200018THXD
28111180054Hồ Sỹ Thắng09/07/200018THXD
29111180055Ma Vĩnh Thắng25/06/200018THXD
30110180125Nguyễn Thành Thịnh04/07/199918X1B
31111180058Đỗ Nhất Thiện18/06/200018THXD
32111180059Trần Bảo Tín23/05/200018THXD
33111180064Phan Đình Trường08/10/200018THXD
34111180063Huỳnh Kim Trung12/12/200018THXD
35111180066Lý Đắc Tuấn08/03/200018THXD
36111180067Phạm Nguyễn Sơn Tùng24/08/199418THXD
37111180065Nguyễn Văn Tú29/03/200018THXD
38111180084Nguyễn Văn Vỹ15/02/200018X2