Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1110170086Hà Ngọc Thiên Ân08/11/199917X1B
2111170004Nguyễn Đại Bằng18/10/199917THXD
3101140013Phạm Nguyên Danh17/01/199614C1A
4110170095Trương Văn Diệu02/07/199917X1B
5110170100Nguyễn Quốc Dương05/04/199817X1B
6109170005Nguyễn Đức Duẩn21/03/199917VLXD
7109160088Nguyễn Bá Tiến Đạt08/01/199816X3A
8110170094Phùng Văn Đạt05/10/199917X1B
9104170078Nguyễn Văn Đoàn28/08/199917N2
10111170017Phạm Ngọc Hải02/01/199917THXD
11109170054Phan Quang Hải30/08/199717X3
12110170195Trương Đức Hưng08/10/199917X1C
13101140232Cao Xuân Huy19/11/199614C1VA
14110170027Hoàng Tấn Quang Huy12/07/199917X1A
15109170067Trần Quang Huy05/10/199917X3
16110170030Nguyễn Đôn Thái Khang24/11/199917X1A
17110170116Bùi Dương Khoa01/01/199817X1B
18118170026Nguyễn Đăng Khoa20/12/199917KX1
19110170201Nguyễn Nhật Đăng Khoa07/07/199917X1C
20110170118Lê Văn Khương29/05/199917X1B
21103170195Trần Đức Luyện10/09/199917KTTT
22110170212Lê Công Minh19/10/199917X1C
23101170038Nguyễn Văn Minh09/10/199917C1A
24110170131Lê Thành Nhân01/04/199417X1B
25110170137Dương Bá Viễn Phương24/01/199917X1B
26110170135Nguyễn Đăng Hoàng Phúc01/07/199917X1B
27110170143Đặng Trường Sơn01/09/199917X1B
28103150252Lê Văn Sum25/10/199715C4VA
29121140045Cao Đình Tạo03/02/199614KT1
30109170095Lê Văn Trường Tây28/06/199917X3
31103170203Nguyễn Ngọc Thanh28/11/199917KTTT
32110170148Huỳnh Văn Thảo10/02/199817X1B
33103170206Lê Huỳnh Thịnh30/04/199917KTTT
34101170271Hoàng Trọng Hữu Thiện03/08/199917CDT2
35110170151Đoàn Văn Tiến29/09/199917X1B
36104170061Trần Văn Trình02/05/199817N1
37110170243Lê Thanh Trường23/11/199917X1C
38110170159Phạm Văn Trường11/05/199817X1B
39110170156Đỗ Thanh Trực05/02/199917X1B
40110170160Thái Khắc Tú22/05/199917X1B
41111160120Hoàng Quốc Uy30/03/199616X2
42110170163Nguyễn Tuấn Vĩ26/07/199917X1B
43104170069Nguyễn Thanh Vĩnh09/12/199917N1
44110170169Dương Tấn Vương10/08/199917X1B
45110170170Trần Quốc Vương01/11/199917X1B
46110170166Hà Huy Anh Vũ30/06/199817X1B