Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1111170058Nguyễn Quốc Bảo01/06/199917X2
2111170063Lê Văn Phát Đạt26/09/199917X2
3110170185Hoàng Sĩ Đương05/06/199917X1C
4110170188Bùi Quang Hiển28/05/199817X1C
5110170189Nguyễn Phước Hiếu05/01/199917X1C
6111170069Đỗ Thiên Hoài22/10/199917X2
7110170191Nguyễn Hải Hoàng16/07/199917X1C
8110170193Trần Văn Hội04/03/199917X1C
9110170195Trương Đức Hưng08/10/199917X1C
10110170197Nguyễn Ngọc Huy15/11/199917X1C
11110170194Nguyễn Bá Hùng21/10/199917X1C
12110170199Ngô Quang Khải23/07/199917X1C
13110170200Nguyễn Đăng Khánh23/08/199917X1C
14110170205Huỳnh Văn Lai10/09/199917X1C
15110170206Hoàng Lanh13/12/199917X1C
16110170209Nguyễn Thành Lượng16/11/199917X1C
17110170210Hoàng Trọng Lũy14/02/199317X1C
18110170212Lê Công Minh19/10/199917X1C
19110170213Lê Văn Nam08/09/199917X1C
20110170215Hồ Bảo Ngọc26/11/199917X1C
21110170218Trần Anh Nhật15/11/199917X1C
22110170224Nguyễn Phú Quang16/08/199917X1C
23110170223Trần Đình Quân12/08/199917X1C
24110170232Nguyễn Công Thành19/06/199917X1C
25110170233Nguyễn Lương Thiện11/02/199817X1C
26110170235Văn Phúc Thuận08/05/199817X1C
27110170236Lê Viết Tiến04/07/199917X1C
28110170237Văn Phú Tỉnh10/06/199917X1C
29110170240Dương Minh Trọng14/12/199917X1C
30110170241Bùi Quốc Trung10/11/199917X1C
31110170247Nguyễn Văn Tường27/04/199917X1C
32110170245Huỳnh Anh Tuấn01/04/199917X1C
33110170246Nguyễn Quốc Tuấn18/07/199917X1C
34110170249Nguyễn Tuấn Việt17/03/199917X1C
35110170250Trần Ngọc Vinh01/10/199917X1C
36110170254Lý Quốc Vương04/01/199917X1C
37110170251Huỳnh Tuấn Vũ16/10/199917X1C
38110170252Nguyễn Đông Vũ10/03/199917X1C
39110170253Phan Anh Vũ21/02/199917X1C