Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1118150088Lê Thị Lệ Sương10/07/199715KX2
2118150037Phạm Thị Sương03/02/199515KX1
3110140201Trần Quang Sự06/01/199614X1C
4111150102Bùi Như Tài25/11/199615X2
5109150165Phạm Văn Tài01/07/199515X3C
6111150103Chế Công Nhật Tân04/07/199715X2
7109150055Phạm Công Tân24/07/199715X3A
8118150089Trần Nhật Tân18/09/199715KX2
9111150105Nguyễn Nhật Thành12/03/199615X2
10118150090Bùi Phương Thảo14/11/199615KX2
11121150060Lê Thị Thu Thảo02/08/199715KT1
12118150039Nguyễn Thị Phương Thảo22/04/199715KX1
13118150091Nguyễn Thị Phương Thảo17/04/199615KX2
14110150161Trương Thanh Thảo17/05/199715X1B
15121150059Huỳnh Đức Thắng13/02/199715KT1
16109150168Trần Quyết Thắng10/06/199615X3C
17118150038Trương Quý Thắng21/09/199715KX1
18110150242Đặng Xuân Thịnh23/06/199615X1C
19121150063Nguyễn Chánh Thịnh22/04/199615KT1
20121140049Văn Phú Thịnh05/06/199614KT1
21118130111Võ Quang Trường Thi27/03/199513KX2
22121150134Huỳnh Bá Thiện21/10/199715KT2
23121150135Nguyễn Hoàng Thiện10/06/199715KT2
24111150108Nguyễn Hữu Thông28/05/199715X2
25109150059Nguyễn Văn Thông30/11/199615X3A
26118150040Trần Thị Anh Thoa17/11/199715KX1
27118150041Nguyễn Thị Minh Thư11/09/199715KX1
28118150042Trương Thị Thương02/06/199715KX1
29121150067Võ Thị Tiến Thương11/03/199715KT1
30118150094Nguyễn Văn Thường12/10/199715KX2
31111150109Lê Thị Hoài Thu28/06/199615X2
32118150093Hồ Nguyễn Thanh Thuận11/08/199515KX2
33121150137Lê Văn Thủ14/01/199715KT2
34118150043Lê Văn Tiên24/06/199715KX1
35109150060Phan Trọng Tiến02/11/199715X3A
36109150115Trần Thanh Tiến20/01/199615X3B
37118150095Vương Công Tiến24/11/199615KX2
38121150068Lê Văn Tình20/06/199715KT1
39109150116Nguyễn Văn Tín30/01/199715X3B
40111150110Ninh Văn Tín06/10/199715X2
41111150111Hứa Văn Tính31/10/199715X2
42121150141Nguyễn Đoan Trang27/11/199715KT2
43118150044Nguyễn Thị Thùy Trang22/12/199615KX1
44118150096Trần Văn Bích Trang20/10/199715KX2
45109150117Nguyễn Hữu Tranh01/07/199715X3B
46118150045Lương Ngọc Trinh20/11/199615KX1