Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1118170071Thân Thị Quỳnh Anh11/09/199917KX2
2118170073Phạm Thị Cẩm19/03/199917KX2
3118170076Nguyễn Thị Diễm26/10/199917KX2
4118170079Đoàn Thị Mỹ Duyên27/06/199917KX2
5118170075Võ Văn Minh Đạt22/05/199917KX2
6118170082Trương Thị Thúy Hạ16/04/199917KX2
7118170084Phạm Nguyễn Ngân Hạnh12/05/199917KX2
8118170081Nguyễn Thị Hà12/03/199917KX2
9118170085Lê Thị Hảo25/01/199917KX2
10118170083Lê Sĩ Hân18/02/199917KX2
11118170086Trần Hồng Hiền15/01/199917KX2
12118170087Nguyễn Chí Hiếu17/12/199917KX2
13118160076Trần Đình Hiếu15/07/199816KX2
14118170088Triệu Vũ Hiếu05/02/199917KX2
15118170089Nguyễn Đình Hoan03/06/199917KX2
16118170091Lê Thị Hương03/09/199917KX2
17118170093Nguyễn Dương Huy19/08/199917KX2
18118170094Trần Ngọc Quang Huy05/10/199917KX2
19118170090Võ Đình Hùng12/10/199917KX2
20118170095Mai Văn Bảo Khánh23/02/199817KX2
21118170096Phan Ngọc Anh Khoa30/06/199917KX2
22121150101Nguyễn Cao Kỳ08/09/199615KT2
23118170097Lê Thị Quỳnh Lan16/11/199917KX2
24118170098Nguyễn Thị Kim Liên05/07/199917KX2
25118170029Lê Trần Khánh Linh20/10/199917KX1
26118170099Nguyễn Văn Linh20/06/199917KX2
27118170101Trịnh Thị Quỳnh Nga05/11/199917KX2
28118170102Nguyễn Thị Thúy Ngân18/06/199917KX2
29118170103Nguyễn Thị Ngọc11/09/199817KX2
30118170104Phan Trung Thái Nguyên12/08/199917KX2
31118170105Hoàng Thị Xuân Nhi30/10/199917KX2
32118170106Nguyễn Hồng Nhung13/01/199917KX2
33118170049Bùi Viết Thanh08/02/199917KX1
34118170066Trần Minh Tuấn15/10/199917KX1
35118170068Trần Văn Việt30/10/199917KX1