Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1109150011Hoàng Thái An11/06/199715X3A
2109160079Lê Văn An27/05/199816X3A
3109160147Nguyễn Văn Anh05/10/199716X3B
4109160082Phạm Đức Anh08/10/199816X3A
5109160148Trần Tuấn Anh15/07/199816X3B
6109150130Nguyễn Công Cường10/10/199615X3C
7109150022Nguyễn Văn Dũng20/11/199715X3A
8109160153Trần Ngọc Đại18/10/199816X3B
9109150017Hà Như Đạo03/03/199715X3A
10109160088Nguyễn Bá Tiến Đạt08/01/199816X3A
11109150018Nguyễn Quang Định15/04/199715X3A
12109160089Nguyễn Trung Đông01/11/199816X3A
13109140064Nguyễn Văn Hậu15/02/199614X3A
14109160093Phan Thành Hậu10/04/199816X3A
15109160094Cao Thọ Hiếu15/02/199816X3A
16109160095Lê Hữu Hiếu27/12/199616X3A
17109160162Lê Hữu Hiếu31/01/199816X3B
18109160101Nguyễn Xuân Hưng24/12/199816X3A
19109140233Nguyễn Đức Lập07/12/199414X3C
20109160170Nguyễn Châu Loan18/04/199816X3B
21109160171Mai Võ Hoàng Long18/11/199816X3B
22109160106Lê Minh22/06/199816X3A
23109160109Hoàng Nhật Nam21/09/199816X3A
24109160110Nguyễn Duy Ngọc22/05/199816X3A
25109160112Lưu Văn Nhân28/07/199816X3A
26109160113Võ Thành Nhân08/04/199816X3A
27109160184Hoàng Khắc Quang01/07/199816X3B
28109160118Lê Minh Quang27/09/199816X3A
29109160185Nguyễn Lương Quang09/03/199816X3B
30109150162Bùi Ngọc Quốc02/07/199715X3C
31109160186Hoàng Công Quý03/06/199716X3B
32109160187Trần Tứ Quý22/08/199816X3B
33109160191Nguyễn Văn Tấn Tài21/05/199816X3B
34109160126Lê Văn Anh Tâm03/03/199816X3A
35109160193Nguyễn Minh Tâm08/07/199816X3B
36109160127Hồ Tấn Nhật Tân15/09/199816X3A
37109160131Lê Văn Thành13/11/199816X3A
38109150169Nguyễn Hiếu Thảo07/03/199715X3C
39109160129Nguyễn Văn Thắng27/06/199816X3A
40109160200Chu Duy Thông20/06/199816X3B
41109160134Phạm Thông25/06/199816X3A
42109160133Bùi Huy Thoại05/02/199816X3A
43109160136Đinh Văn Tiến10/01/199816X3A
44109160202Lâm Xuân Tiến12/06/199816X3B
45109150060Phan Trọng Tiến02/11/199715X3A
46109160203Nguyễn Văn Tín13/10/199816X3B
47109160140Phạm Quốc Trung14/09/199816X3A
48109160141Huỳnh Quang Truyền09/02/199816X3A
49109160208Nguyễn Minh Tuấn19/01/199816X3B
50109160207Nguyễn Văn Tú24/07/199616X3B