Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1111140108Nguyễn Minh Thư01/01/199514X2A
2109150278Bùi Hải Thượng19/07/199715VLXD
3109150171Võ Trung Tiễn16/05/199715X3C
4109150060Phan Trọng Tiến02/11/199715X3A
5109150115Trần Thanh Tiến20/01/199615X3B
6109150061Nguyễn Thành Tín08/08/199715X3A
7109150116Nguyễn Văn Tín30/01/199715X3B
8109150172Đỗ Văn Toàn06/01/199615X3C
9109150062Lê Văn Toàn18/12/199715X3A
10111120052Võ Đức Toàn15/02/199412THXD
11109150117Nguyễn Hữu Tranh01/07/199715X3B
12109150279Nguyễn Minh Trí16/03/199715VLXD
13111120054Trần Thanh Trí20/04/199312THXD
14109130039Trần Văn Trí10/09/199513VLXD
15109150063Đinh Quốc Trọng09/07/199715X3A
16109150174Lê Thiện Trung10/04/199715X3C
17109150119Nguyễn Văn Trung12/02/199715X3B
18109150280Võ Đình Trung10/04/199715VLXD
19111130110Nguyễn Văn Truyền14/06/199413THXD2
20109150118Trần Văn Trúc26/11/199715X3B
21109150283Trần Đình Tuân09/07/199715VLXD
22109150284Hồ Bùi Minh Tuấn05/12/199715VLXD
23109150067Nguyễn Ngọc Tuấn20/04/199615X3A
24109150285Nguyễn Văn Tuấn15/05/199715VLXD
25109150121Nguyễn Văn Anh Tuấn15/05/199715X3B
26109150287Phạm Anh Tuấn03/12/199715VLXD
27109150177Phạm Bá Tuấn27/09/199715X3C
28109150068Phạm Quốc Tuấn15/04/199715X3A
29109150122Trần Huy Tuấn20/03/199715X3B
30109120302Trần Hữu Tuấn15/07/199312X3B
31109150178Hoàng Mạnh Tùng29/08/199615X3C
32110120345Nguyễn Thanh Tùng20/08/199412X1C
33109150281Huỳnh Minh Tú28/01/199715VLXD
34109150282Lê Tú Tú22/02/199715VLXD
35109150176Nguyễn Lê Anh Tú21/02/199715X3C
36109150179Đào Anh Việt17/02/199515X3C
37109150288Đinh Thế Vinh18/10/199715VLXD
38109150289Trần Khánh Vinh04/08/199715VLXD
39109120137Lê Vương08/01/199312VLXD
40109150124Huỳnh Tấn Vũ29/03/199615X3B
41109130166Nguyễn Quang Vũ20/10/199513X3B
42109150180Nguyễn Thế Vũ02/02/199715X3C
43109161101185Nguyễn Văn Vũ03/11/199210X3A
44109150290Nguyễn Văn Vũ28/02/199715VLXD
45109150291Ngô Thanh Vỹ17/07/199715VLXD
46109130047Ngô Triều Vỹ14/11/199513VLXD